สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ส่งเสริมการมีงานทำ บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สนใจตามรายละเอียดที่ประกาศ
29/05/2020

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สนใจตามรายละเอียดที่ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง พนักงานขับรถ (6 ล้อ) ☎️ สนใจ ติดต่อ 02-3263456
12/05/2020

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถ (6 ล้อ)

☎️ สนใจ ติดต่อ 02-3263456

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง พนักงานขายเครป จำนวน 2 อัตรา☎️ สนใจ ติดต่อ 065-6319919
12/05/2020

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
พนักงานขายเครป จำนวน 2 อัตรา

☎️ สนใจ ติดต่อ 065-6319919

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ☎️ สนใจ ติดต่อ 02-1717040-2 , 081-3530738
12/05/2020

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

☎️ สนใจ ติดต่อ 02-1717040-2 , 081-3530738

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน #พนักงานส่งอาหาร ของ บริษัท เก็ท จำกัด (สมัครฟรี)
12/05/2020

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน #พนักงานส่งอาหาร ของ บริษัท เก็ท จำกัด (สมัครฟรี)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนขับแท็กซี่ ของบริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด ☎️ สนใจ ติดต่อ 063-5676683
12/05/2020

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนขับแท็กซี่ ของบริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
☎️ สนใจ ติดต่อ 063-5676683

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน คนพิการ
07/05/2020

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน คนพิการ

📌 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
07/05/2020

📌 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

DGA Thailand
05/05/2020

DGA Thailand

ว่างงานก็เลือกได้นะ ✌ เราสามารถค้นหางาน 🔎 ที่เหมาะกับเราทั้งตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และเลือกประเภทการจ้างงาน ธุรกิจ วุฒิการศึกษา เงินเดือนก็ได้

👩‍💻 ลองเข้าไปดูได้ที่ https://smartjob.doe.go.th/#

#บริการออนไลน์ภาครัฐ #กรมการจัดหางาน #สพร #DGA

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)
05/05/2020

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครแรงงานในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โดยค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท #GCC1111 #กรมชลประทาน #COVID19 #โควิด19 https://bit.ly/35rpf5K

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง
01/05/2020

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง

สจก.5 ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อทราบรัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวประเภทอยู่ชั่วคร...
28/04/2020

สจก.5 ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อทราบ

รัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าว
ประเภทอยู่ชั่วคราว อยู่ต่อไปอีก เป็นกรณีพิเศษ
จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยกเว้นแรงงานต่างด้าว ตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งผ่อนปรนและให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

10 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว สจก.5 ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อทราบแล...
28/04/2020

10 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

สจก.5 ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติค่ะ

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
27/04/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

10 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน

📣 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายวัน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจา...
24/04/2020

📣 ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายวัน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกhttps://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/ar5_th/14a38d59c453175458908ab6e75e0fbc.pdf

📌 ลำดับที่ 1- 4 รายงานตัว
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

📝 ในวันรายงานตัว ให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน

☎️ ติดต่อสอบถาม 0 2540 7004

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมและตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งเจ...
20/04/2020

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมและตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ

📣 ประกาศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา ส...
20/04/2020

📣 ประกาศสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://drive.google.com/file/d/1WRnDaTo8pTeHhaZXNJWoqdhIeFWfm2q2/view?usp=drivesdk

📝กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ
👉 วันที่ 21 เมษายน 2563
รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
ลำดับ 05-0001 - 05-0032
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
ลำดับ 05-0033 - 05-0064
👉 วันที่ 22 เมษายน 2563
รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
ลำดับ 05-0065 - 05-0096
รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
ลำดับ 05-0097 - 05-0128

หมายเหตุ รายงานตัว
รอบเช้า เวลา 08.00 - 08.55 น.
รอบบ่าย เวลา 12.00 -12.55 น
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

📌เริ่มวันนี้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 #รับสมัครงาน#เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ ...
15/04/2020

📌เริ่มวันนี้

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
#รับสมัครงาน
#เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 300 บาท ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน

📝 สมัครงานด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานฯ
หรือ สมัครผ่าน QR code ดังภาพ
หรือกดสมัครงาน ลิงก์นี้
👉 https://forms.gle/zJkP7qcc53vrCxAh9)
ตั้งแต่วันที่ 15 -17 เมษายน 2563

*** หากท่านสมัครงานผ่าน QR Code
ในวันสัมภาษณ์งานให้นำเอกสารหลักฐานมาด้วย

☎️ ติดต่อสอบถาม โทร. 02 540 7004

📣ข่าวดี สำหรับผู้ว่างงาน กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนว...
14/04/2020

📣ข่าวดี สำหรับผู้ว่างงาน

กรมการจัดหางาน
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 300 อัตรา

#สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
รับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

#อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท
#ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน

#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ว่างงานทั่วไป ได้รับผลกระทบจากโควิด19
2 .จบการศึกษาม. 6 ขึ้นไปหรือปวส.ขึ้นไป

📌 #วันเวลาสถานที่ยื่นใบสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2513
ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:00 น
#ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

#หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

📌 #ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก
👉 วันที่ 20 เมษายน 2563
ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th (หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน)
และติดประกาศ ณ สำนักงานจัดหางานทุกแห่งที่ได้ยื่นใบสมัคร

📌 #วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 21-22 เมษายน 2553
ณ สำนักงานจัดหางานที่ได้ยื่นใบสมัครไว้

📌 #การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี
จะประกาศรายชื่อในวันที่ 24 เมษายน 2563
และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 27 เมษายน 2563

☎️ ติดต่อสอบถาม สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
โทร 02 540 7004

📣 #ประกาศรับสมัครงานด่วน      พนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน)      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา     ...
14/04/2020

📣 #ประกาศรับสมัครงานด่วน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 300 บาท ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน

📌สนใจ สมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 15 -17 เมษายน 2563
เวลา 9.00-15.00 น.
ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

☎️ ติดต่อสอบถาม โทร 02 540 7004

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
07/04/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

📌 มาตรการช่วยเหลือของกองทุนประกันสังคม

☑️กรณีนายจ้างเลิกจ้าง (ทั้งหมด/ บางส่วน) หรือ ปิดกิจการ
ลูกจ้างได้เงินชดเชยจากนายจ้างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน และรับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง จนกว่าจะได้งานใหม่ แต่ไม่เกิน 200 วัน

☑️กรณีสถานประกอบกิจการถูกรัฐสั่งหยุดประกอบกิจการเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (โควิด 19)
กองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง จนกว่าจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง แต่ไม่เกิน 90 วัน (หากสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 90 วัน กระทรวงแรงงานจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป)

☑️กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือกักตัว
กองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 62 ของค่าจ้าง จนกว่าจะกลับมาทำงานได้ แต่ไม่เกิน 90 วัน

☑️กรณีผู้ประกันตนอิสระในมาตรา 39 มาตรา 40 และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
สามารถขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยการขาดรายได้ 5,000 บาท (3 เดือน) จากกระทรวงการคลัง

☑️กรณีสถานประกอบการที่การประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบ
กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 500,000 คน ในกลุ่มกิจการโรงแรม การขนส่งผู้โดยสาร และท่องเที่ยว

#กระทรวงแรงงาน
#สำนักงานประกันสังคม
#โทรสายด่วน1506

05/04/2020
การขึ้นทะเบียน​ผู้ประกัน​ตน​กรณี​ว่าง​งาน​ทางอินเทอร์เน็ต​ โดย​ smart phone

📌 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน/ถูกเลิกจ้างงาน #สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านมือถือ
www.empui.doe.go.th ตามขั้นตอนนี้ได้นะคะ

#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ
#ลดเสี่ยงโควิด19
https://youtu.be/WEUkM-ojZEc

การขึ้นทะเบียน​ผู้ประกัน​ตน​กรณี​ว่าง​งาน​ทางอินเทอร์เน็ต​ โดย​ smart phone

01/04/2020
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน

#ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
สามารถขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานทางออนไลน์
ตามคลิปข้างต้นได้นะคะ

ลดความเสี่ยงโควิด19

https://m.youtube.com/watch?v=z_eKpk9sPzg&feature=youtu.be

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน ้https://empui.doe.go.th/

#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ #เว้นระยะห่างสักพัก #เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพม...
01/04/2020

#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ
#เว้นระยะห่างสักพัก
#เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
ขอความร่วมมือผู้ประกันกรณีว่างงาน
ขึ้นทะเบียนว่างงาน /รายงานตัวกรณีว่างงาน
ทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th
หรือแสกน QR Code ดังภาพ

📌 #เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
#รายงานตัวทางออนไลน์เดือนละครั้งนะคะ

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
26/03/2020

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน 5000 บาท
โดยกระทรวงการคลังดูแล
ผู้ประกันตน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางานนะคะ
แต่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะ

ขอความร่วมมือด้วยคะ
26/03/2020

ขอความร่วมมือด้วยคะ

ขอความร่วมมือผู้ติดต่อราชการ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
ร่วมด้วยช่วยกัน ลดเสี่ยงโควิด19

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน 5000 บาท โดยกระทรวงการคลังดูแลผู้ประกันตน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงา...
26/03/2020

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน 5000 บาท
โดยกระทรวงการคลังดูแล
ผู้ประกันตน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางานนะคะ
แต่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะ

ขอความร่วมมือผู้ติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตรร่วมด้วยช่วยกัน ลดเสี่ยงโควิด19
26/03/2020

ขอความร่วมมือผู้ติดต่อราชการ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
ร่วมด้วยช่วยกัน ลดเสี่ยงโควิด19

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากภาพนี้มี ๒ กรณี คือ กลุ่มที่ ๑ เหตุสุดวิสัย โควิด ๑๙ (ดูสีม่วงกับสีเขียว) ซึ่งมีเหตุ...
25/03/2020

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

จากภาพนี้มี ๒ กรณี คือ

กลุ่มที่ ๑ เหตุสุดวิสัย โควิด ๑๙ (ดูสีม่วงกับสีเขียว) ซึ่งมีเหตุย่อย ๒ เหตุ คือ
(๑) รัฐสั่งปิดกิจการของผู้ว่าฯ จังหวัดต่างๆ
(๒) นายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว ๑๔ วัน เนื่องจากสัมผัสเชื้อหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยที่เวปไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

กลุ่มที่ ๒ กรณีถูกเลิกจ้าง หรือลาออก (ดูสีส้ม)

สามารถขึ้นทะเบียนผ่านเวปไซต์ สนง.จัดหางานฯ เหมือนกรณีเลิกจ้างหรือลาออกตามปกติ ที่ www.empui.doe.go.th

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ: สนง ประกันสังคม
........................................

การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

จากภาพนี้มี ๒ กรณีนะครับ คือ

กลุ่มที่ ๑ เหตุสุดวิสัย โควิด ๑๙ (ดูสีม่วงกับสีเขียว) ซึ่งมีเหตุย่อย ๒ เหตุ คือ
(๑) รัฐสั่งปิดกิจการของผู้ว่าฯ จังหวัดต่างๆ
(๒) นายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว ๑๔ วัน เนื่องจากสัมผัสเชื้อหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

ข้อสังเกตุ
นายจ้างจะต้องขึ้นทะเบียน โดยการแจ้งข้อมูลด้วยว่าสถานประกอบกิจการของตนหยุดกิจการ หรือไม่ให้ลูกจ้างทำงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ว่าหยุดช่วงใหน ลูกจ้างที่หยุดมีใครบ้าง (แนบข้อมูลลูกจ้างมา)

ส่วนลูกจ้างก็ไปลงทะเบียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องกรอกรายละเอียดเช่นกัน

(ลิงค์การกรอกข้อมูลของนายจ้าง และลูกจ้างแอดมินจะนำเม้นไว้ให้ที่เม้นแรก และเม้นสองนะครับ)

อย่าลืมนะครับ ข้อมูลที่นายแจ้ง กับที่ลูกจ้างแจ้งเข้าไปจะต้องตรงกัน

สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยที่เวปไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

กลุ่มที่ ๒ กรณีถูกเลิกจ้าง หรือลาออก (ดูสีส้ม)

สามารถขึ้นทะเบียนผ่านเวปไซด์ สนง.จัดหางานฯ เหมือนกรณีเลิกจ้างหรือลาออกตามปกติ ที่ www.empui.doe.go.th

วิธีส่งมีหลายวิธีก็จริง ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีม่วง แต่แอดมินขอแนะนำว่าให้ใช้วิธียื่นออนไลน์ เพราะไม่ต้องแนบเอกการอะไรให้ยุ่งยาก ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือไม่ต้องโดนดราม่าว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วออกเดินทางไปทั่ว และสำคัญกว่านั้น save เจ้าหน้าที่ไว้ให้ทำงานช่วยลูกจ้างนานๆ

ส่วนเงินจะได้ ๕๐% ของค่าจ้าง ตามจำนวนวันที่หยุดฯ

ที่มาภาพ: สนง ประกันสังคม
........................................
มีข้อสงสัยโทร ๑๕๐๖ ขออนุญาตไม่ตอบข้อความนะครับ ตอบไม่ใหวจริงๆ แต่จะรวบรวมคำถามมาโพสแบบรวมๆ กันเสียทีเดียวคับ

ข่าวด่วน !! สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน (หยุดงานชั่วคราว)อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ลด...
25/03/2020

ข่าวด่วน !! สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน (หยุดงานชั่วคราว)
อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ โดยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้ประกันตน ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กส์ทรอนิคหน้าเวปไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องกรอกแบบเพื่อยืนยันรับรองการปิดกิจการชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวผ่าน www.sso.go.th เช่นเดียวกับผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

หากนายจ้างและผู้ประกันตน
มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

-------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวด่วน !! สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน
อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรณีนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตนมาทำงาน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการและกรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ผู้ประกันตน ไม่สามารถมาทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง และหนึ่งในมาตรการของรัฐในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ ให้ประชาชนลดการรวมตัวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบไม่สะดวกในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ โดยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้ประกันตน ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กส์ทรอนิคหน้าเวปไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องกรอกแบบเพื่อยืนยันรับรองการปิดกิจการชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวผ่าน www.sso.go.th เช่นเดียวกับผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป หากนายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

-------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

IMthailand
24/03/2020

IMthailand

ประกาศ ด่วนที่สุด เลื่อนการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (สนามสอบลำปาง) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไ...
22/03/2020

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน
ได้ทางออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th
ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง
โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 % ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

อย่าลืมส่งเอกสาร ที่สำนักงานประกันสังคม
และอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะคะ
--------------------------------------------------------------

ประกาศ! รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ “กรณีว่างงาน” ลูกจ้าง - พนักงาน
.

#ไทยคู่ฟ้า ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
.

สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว
.

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook : ไทยคู่ฟ้า
👍Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

กรมการจัดหางาน
21/03/2020

กรมการจัดหางาน

ปรับรูปแบบศูนย์บรการเบ็ดเสร็จ (OSS)

📣📣📣 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (...
20/03/2020

📣📣📣 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้นะคะ 📣📣📣

📣📣📣กรมการจัดหางานปรับรูปแบบการให้บริการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติครม.วันที่ 20 ส.ค.2562 📣📣📣ให้นายจ้างเร่งด...
18/03/2020

📣📣📣กรมการจัดหางานปรับรูปแบบการให้บริการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติครม.
วันที่ 20 ส.ค.2562 📣📣📣

ให้นายจ้างเร่งดำเนินการนะคะ

ที่อยู่

555/29-33 ถนนสีหบุรานุกิจ
Bangkok
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625407009

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรมการจัดหางานกำลังรับสมัครงานขณะนี้นั้นมีงานสำกรับผู้สูงวัยหรือไม่
ต้องการด่วน 2 ตำแหน่ง
ร้าน Texas chicken เปิดรับสมัครพนักงาน สอบถามเพิ่มเติมทักแชท หรือโทร 081-9356135 กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1emmD6N24251kNZ-S_c9wPwDp-GAnFoqPx5OM-KKjLU0/edit?chromeless=1
บริษัท npfood ดำเนินธุรกิจด้านอาหารออแกนนิคและผลิตภัณฑ์บริษัทในเครือด้านสุขภาพกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งทั้งsale และMarketing สนใจสมัครส่งประวัติมาที่ [email protected] หรือติดต่อสอบถามที่ เบอร์ 0818228257 คุณหนุ่ย หรือเข้าเยี่ยมชมที่ www.npfood.com ด่วน.
รับสมัคร พนักงานรับ-ส่งเอกสาร -ไม่จำกัดเพศ -อายุ 22 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.3, ปวช.-ปวส. -มีมอเตอร์ไซด์ และใบขับขี่ สนใจกรุณาติดต่อ บริษัท เจดโลจิสติกส์ จำกัด 02-1717040-2,081-3530738
ผ่านการอนุมัติ ได้รับใบคำขอและทะเบียนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวรายบุคคล แล้ว สามารถนำ Print ใบคำขอนี้ไปรับบัตรชมพูที่ สำนักงานจัดหางาน ได้เลยใช่ไหมค่ะ
📄❗ ร่วมทำแบบสอบถามชุดใหม่ “ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนเมษายน” (ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2563) ตามมาตรการ "อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 😊 ทำแบบสอบถามผ่าน Official Account : LINE ประเทศไทย > คลิกแถบเมนูด้านล่าง "แบบสอบถาม อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ ประจำสัปดาห์" หรือ คลิก >> https://lin.ee/hZF5FINU/vjky
รับสมัครพ่อครัวอาหารตามสั่งและผู้ช่วย
สอบถามเพิ่มเติมทักแชท หรือโทร 081-9356135 กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน
ขั้นตอนการยื่นคำขอ Online และดำเนินการขออนุญาตทำงานในศูนย์ OSS
นานมาก มาเอาบัตรค่ะไม่ได้มาทำบัตรใหม่ รอ4ชั่วโมงแล้ว ยังไม่ได้เลย คนก็ไม่ได้เยอะอะไร 🙄🙄🙄