Institute of Biotechnology and Genetic Engineering

Institute of Biotechnology and Genetic Engineering ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Institute of Biotechnology and Genetic Engineering, หน่วยงานราชการ, Institute of biotechnology and genetic engineering, Bangkok.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Institute of Biotechnology and Genetic Engineering's post
13/10/2020

Photos from Institute of Biotechnology and Genetic Engineering's post

Photos from Institute of Biotechnology and Genetic Engineering's post
05/10/2020

Photos from Institute of Biotechnology and Genetic Engineering's post

รับสมัครงานราชการ กองควบคุมโรค วุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 14 อัตรา
01/10/2020

รับสมัครงานราชการ กองควบคุมโรค วุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 14 อัตรา

กรมควบคุมโรค ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
>>> ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หรือสขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
หรือสาขาวิชากษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิทางเว็บไซต์ http://e-accreditation.ocsc.go.th)

-----------------
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563
ทางเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/

สถาบันฯ ได้มีการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยและการบริการวิชาการของสถาบันฯ ให้เกิดความพร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
30/09/2020

สถาบันฯ ได้มีการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยและการบริการวิชาการของสถาบันฯ ให้เกิดความพร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติงาน

30/09/2020
แถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลาทอกซินเอ็ม1

แถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลาทอกซินเอ็ม1
กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และการประยุกต์ใช้
https://www.youtube.com/watch?v=cqvc8I7tDPA&feature=youtu.be

กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และการประยุกต์ใช้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จ....

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาข้อมูลการศึก...
25/09/2020

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะมีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาปี 2562
ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารสถาบัน 3
ผู้สนใจเข้าร่วมตอนรับผู้ตรวจประเมินฯ สามารถเข้าร่วมได้ช่วงวันและเวลา ดังกล่าวค่ะ

23/09/2020
MIC และ MBC Assay

MIC และ MBC assay
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
https://www.youtube.com/watch?v=GJJRBOZ4y6g&feature=youtu.be

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) และ Minimum Bactericidal Concentration (MBC) ของ Ampicillin กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและ...

23/09/2020
ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ อบรมออนไลน์....หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง...
22/09/2020

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ อบรมออนไลน์
....
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 9 ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563
....
ใช้บัญชี CUNET ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนและเข้าอบรม กรณีไม่มีบัญชี CUNET สามารถขอได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/faq/?parent-category-id=89&child-category-id=89
....
เปิดลงทะเบียนในวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
....
ไม่มีค่าลงทะเบียน
รีบด่วน รับจำนวนจำกัด 150 คน

#เป็นมิตรห่วงใยมุ่งสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
#SHECU

22/09/2020
Emulsification of coconut milk (การเกิดอิมัลชั่นในน้ำกะทิ)

Emulsion of coconut milk
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
https://www.youtube.com/watch?v=Ixrp5J3ydfI

กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22/09/2020
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์ ตรวจวัดการมีชีวิตของเซลล์

https://youtu.be/ZMyFcL6VyZw

กลุ่มการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และการประยุกต์ใช้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลง....

งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Confere...
22/09/2020

งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) "Bio-circular-green biotechnology for new normal"
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ Online Conference / Bangkok, Thailand
ขยายเวลาส่งผลงานจนถึง 10 ตุลาคม 2563

แนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการทำวิจัยโดยวิทยากร อุมาพร  พิมพิทักษ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุม 50...
10/09/2020

แนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการทำวิจัย
โดยวิทยากร อุมาพร พิมพิทักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุม 504 อาคารสถาบัน 3

09/09/2020
Photos from Institute of Biotechnology and Genetic Engineering's post
08/09/2020

Photos from Institute of Biotechnology and Genetic Engineering's post

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัย
08/09/2020

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสถาบันฯ
02/09/2020

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสถาบันฯ

Thai Society for Biotechnology
28/08/2020

Thai Society for Biotechnology

"สาหร่ายกับเทคโนโลยีชีวภาพ"
สาหร่ายเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในแง่มุมใด ติดตามได้ในบทความซึ่งเรียบเรียงโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ กาญจนทัต (กรรมการสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย)
ดร.วิรุฬห์พร ศรีมงคล ดร.ธนาธร สายเสวย และนางสาวปภัสสรา แสงธนู
หน่วยปฎิบัติการวิจัยการแปรสภาพชีวมวลและแยกบริสุทธิ์สารเคมีมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการชีวภาพ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยเอก วีระเดช สุขเอียดที่ได้รับรางวัลบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
21/08/2020

สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับ
ว่าที่ร้อยเอก วีระเดช สุขเอียด
ที่ได้รับรางวัลบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลรางวัลบุคลากรด้านความปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2563🎉🥰
.
ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้
👍นายชัยภัทร จานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
👍ว่าที่ ร.อ.วีระเดช สุขเอียด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
👍นายโกศล สังขดิษฐ์ คณะจิตวิทยา
👍นางสาวอุษา มั่นยืนยง คณะสหเวชศาสตร์
👍นางวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👍นางสาวอภิญญา ลาญาติ คณะวิทยาศาสตร์
👍นายณพวัสส์ ธัมพิพิธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(รายนามดังกล่าวไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน)
.
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและให้ความสนใจกับกิจกรรมจาก SHECU ด้วยดีเสมอมา🥰

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยThe 32nd Annual Meeting of the Thai Society for ...
21/08/2020

ประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) "Bio-circular-green biotechnology for new normal"
จัดระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ Online Conference / Bangkok, Thailand
ได้มีการขยายระยะเวลาการส่ง Abstract และ Full paper จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563

http://www.biotec.or.th/tsb/index.php/8-2015-01-06-02-24-29/56-tsb2020

Total Conference
06/08/2020

Total Conference

Website: http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

The 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 17th KU-KPS Conference)

วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563

ณ นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

Deadline submission: 15 ตุลาคม 2563

Website: http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/index.php

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 ได้ขยายเวลา...
02/08/2020
Important Dates

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 ได้ขยายเวลา Abstract/Full Paper submission deadline ออกไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

https://www.scisoc.or.th/stt/important-dates

13/07/2020
โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ ไบโอเทค - Bioprocessing Facility -

โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ ไบโอเทค - Bioprocessing Facility -

ด่วน!!!!!!!
โอกาสดีๆที่จะได้ร่วมงานกับทีมวิจัยของ BIOTEC Bioprocessing Facility
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
1. ระดับปริญญาโท 1 ตำแหน่ง
2. ระดับปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง
สังกัด ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม
กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คุณสมบัติ :
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ วิศวกรรมชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
3. มีความรู้ความสามารถ ทางด้าน bioprocess, fermentation or downstream process
ผู้สนใจสมัคร สามารถส่ง CV และ Transcript มาใน Massage ได้เลยครับ

CU POP BUS
01/07/2020

CU POP BUS

📣 ประกาศเรื่องขอปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการรถโดยสารภายในทั้ง 5 สาย และเพิ่ม 1 เส้นทางใหม่ โดยรถทั้ง 6 สาย จะเริ่มให้บริการในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
สาย 1 ศาลาพระเกี้ยว - สยาม
สาย 2 ศาลาพระเกี้ยว - BTS สนามกีฬา (วันที่ 1 -3 ก.ค. รถจะไม่ผ่านถนนหน้าคณะเศรษฐศาสตร์)
สาย 3 คณะวิทยาศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์
สาย 4 สยาม – สามย่านมิตรทาวน์ – อู่จอดรถจามจุรี 9 (รถไม่เข้าศาลาพระเกี้ยว)
สาย 5 ศาลาพระเกี้ยว – ระเบียงจามจุรี (วันที่ 1 -3 ก.ค. รถจะไม่ผ่านถนนหน้าคณะเศรษฐศาสตร์)
สาย 6 มาบุญครอง – Stadium One – สามย่านมิตรทาวน์
ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตและผู้ใช้บริการ มีความมั่นใจในการเดินทาง ทางบริษัทฯได้มีมาตรการในปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID -19 ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดเวลาการใช้บริการ
2. มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบนรถโดยสาร
3. กำหนดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 29 คน/คัน (นั่ง 21 ยืน 8) เพื่อลดการสัมผัสกันในระยะใกล้ เมื่อผู้โดยสารครบจำนวนแล้วจะปิดประตูรถ
4. จัดให้พนักงานทำความสะอาดภายในรถ, บริเวณจุดสัมผัส ทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของผู้โดยสาร
#ขออภัยในความไม่สะดวก

01/07/2020

Welcome back
กลับเข้าสู่การทำงานเต็มรูปแบบ แบบ new normal อย่าลืมเผื่อเวลารถติดกันนะจ๊ะทุกคน

SUT International Virtual Conference on Science and Technology
26/06/2020

SUT International Virtual Conference on Science and Technology

We are inviting authors and co-authors to send their proposals for presentations, interactive sessions and virtual presentations to one of the themes or topics of our conference. Papers outside the conference themes will also be considered if they hold academic values for our audience.

You are very welcome for all research papers !!

Thai Society for Biotechnology
12/06/2020

Thai Society for Biotechnology

First announcement for TSB2020 conference. This year the conference will be organized online.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09/06/2020

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Agricultural Research Development Agency (ARDA)
04/06/2020

Agricultural Research Development Agency (ARDA)

แจกฟรี !! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
"TARR" ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปลูกผักอยู่ที่บ้าน ต้านภัยโควิด-19
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเมล็ดพันธุ์ 1 ชุด ประกอบด้วยเมล็ดผัก 3 ชนิด (ผักบุ้ง มะเขือเทศ กระเพรา ผักชี พริก) ซึ่งทางผู้จัดจะคัดเลือกให้
สามารถแอด LINE โดยสแกน QR Code ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ หรือกดเพิ่มเพื่อน พิมพ์ค้นหา @TARR

สำหรับวิธีการลงทะเบียน สามารถดูได้จากคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่าง

เปิดลงทะเบียน 2 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 : 6 มิถุนายน 2563 (ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน)
รอบที่ 2 : 13 มิถุนายน 2563 (ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน)

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ***
** จำกัดสิทธิ์แค่ 1 ชุด ต่อ 1 ทะเบียนบ้าน **
* แจกจำนวน 200 ชุด ต่อ 1 รอบ *

หลังจากลงทะเบียน สวก. จะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ในการลงทะเบียน
-----------------------
#สวกร่วมต้านCovid19 #สวกงานวิจัยใช้ได้จริง #สวกติดปีกเกษตรไทย #สวกติดปีกเกษตรไทยงานวิจัยใช้ได้จริง #ARDA #17thARDA #17ปีสวก #TARR

การเปิด-ปิด ประตู และร้านอาหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttps://www.chula.ac.th/news/31457/
03/06/2020
การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ และโรงอาหารรวมสำหรับบุคลากรจุฬาฯ ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั

การเปิด-ปิด ประตู และร้านอาหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.chula.ac.th/news/31457/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดประตูมหาวิทยาล […]

Chulalongkorn University
03/06/2020

Chulalongkorn University

4 มิถุนายนนี้ บุคลากรจุฬาฯ บางส่วนพร้อมกลับมาทำงานด้วยมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ใหม่หมดตั้งแต่การเข้าประตูรั้ว การผ่านด่านเข้าอาคาร การรักษาตัวรอดจากน้องโควิด และการกินข้าวแบบตัวห่างแต่ใจผูกพันเสมอ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จ...
29/05/2020

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณส่วนงาน เพื่อฆ่าเชื้อโรคลดความเสี่ยงในสถานการณ์ COVID-19 สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
Cr. Fig อณุมาศ บัวเขียว

ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติของบุคลากร ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.chula.ac.th/news/31243/
29/05/2020
"การปฏิบัติตน" สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – จุฬาลงกรณ์มหา

ประชาสัมพันธ์
ข้อปฏิบัติของบุคลากร ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.chula.ac.th/news/31243/

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมห […]

ที่อยู่

Institute Of Biotechnology And Genetic Engineering
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622188052

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Institute of Biotechnology and Genetic Engineeringผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามได้ที่เว็บไซด์:www.weifothailand.com
MetaGenomics Bangkok 2020 | Join us in #Bangkok for 2-day #handson #Workshop in #MetaGenomics Analysis in 16S rRNA & #Antibiotic resistance detection on 20-21 April 2020. LEARN, how to: 1- Identify species in #microbial or environmental #DNA samples. 2- Antibiotic Resistance #Genes from Nanopore MinION sequencer. Details- https://asia.explara.com/e/metagenomics-bangkok LAST DATE FO EARLY REGISTRATION IS 18 FEBRUARY 2020.
Looking to learn and master your Next Generation Sequencing Data Analysis Skills along with gRNA design and Genome Editing using CRISPR, join us this August in Bangkok https://asia.explara.com/e/nextgenerationsequencing-genome-editing-crispr-bangkok-thailand 14 July is last date of early registration. Kindly inform your students/faculty about this technical hands-on workshop. Thank you.
22 JUNE IS LAST DATE OF EARLY REGISTRATION #BANGKOK #THAILAND | 2-day #training and #Workshop in #NextGenerationSequencing #DataAnalysis and #GenomeEditing by #CRISPR #Cas9, #ZFNs, #TALENs on 7-8 August 2019 Event webpage- https://asia.explara.com/e/nextgenerationsequencing-genome-editing-crispr-bangkok-thailand All training workshop #upcomingevents- https://www.biodiscoverygroup.com/workshops
BANGKOK | 2 day training course in Bioinformatics & Drug Design | Interaction of small molecules with drug targets Dates: 18 - 19 February, 2019. Venue: Movenpick Hotel Sukhumvit, Bangkok, Thailand AVAIL DISCOUNT OF UP TO 25% ON REGISTRATION FEE, WRITE TO [email protected] Event webpage- https://asia.explara.com/e/bangkok-training-course-bioinformatics-drug-design YouTube- https://www.youtube.com/watch?v=9feUH70aIIo All #training #workshop upcoming events- http://www.biodiscoverygroup.com/JSP/LifeSciences/Workshops.jsp
BANGKOK | 2 day training course in Bioinformatics & Drug Design | Interaction of small molecules with drug targets Dates: 18 - 19 February, 2019. Venue: Movenpick Hotel Sukhumvit, Bangkok, Thailand FOR GROUP REGISTRATION DISCOUNT KINDLY WRITE TO [email protected] Event webpage- https://asia.explara.com/e/bangkok-training-course-bioinformatics-drug-design All events- http://www.biodiscoverygroup.com/JSP/LifeSciences/Workshops.jsp
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ทางบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด ต้องการเชิญ Start up ร่วมโครงการ Pitching สาย Bio-base ในงาน Techsauce วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดข้อมูลตามนี้ครับ https://techsauce.co/events/techsauce-summit-th/mitrphol-support-startup/ และ https://techsauce.co/en/events/techsauce-global-summit-events/6-new-cvcs-thailand-can-meet-techsauce-global-summit/ ขอให้ผู้สนใจสมัครเข้า Pitching ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] แล้วจะมีทีมงานติดต่อกลับไปครับ ขอบคุณครับ