กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หากท่าน...เป็นผู้ที่เดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ..."กองทุนยุติธรรม"อาจช่วยท่านได้
(10)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานกิจการยุติธรรม
28/10/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

#ลงบันทึกประจำวัน คือ การลงบันทีกแล้วจบ
#แจ้งไว้เป็นหลักฐาน คือ การลงบันทีกแล้วจบ
#ขอให้ดำเนินคดี คือ การแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี
กฎหมายน่ารู้ 85:แจ้งความคดีอาญาอย่างไร?เรื่องไม่เงียบ
.
เป้าหมายการแจ้งความ คือ ต้องการให้ตำรวจดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดทางอาญา เป็นต้นว่า ถูกลักทรัพย์/โดนทำร้ายร่างกาย/โดนหมิ่นประมาทหรือการทำผิดทางอาญาอื่นๆ
.
ตำรวจจะสอบสวนหรือสืบสวน แล้วก็จัดการกับคนกระทำหรือสงสัยว่ากระทำความผิดนั้นให้กับเรา การแจ้งความจึงไม่จำเป็นว่าเราจะรู้ถึงข้อกฎหมายว่า เป็นความผิดข้อหาอะไร ตำรวจจะปรับบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ผู้แจ้ง/ผู้เสียหาย เพียงต้องรู้ว่าเป็นเรื่องทางอาญา ไม่ใช่เรื่องทางแพ่ง หากได้รับความเสียหายนี้นจะมีความผิดทางอาญา ก็ไปหาตำรวจแล้วแจ้งความได้เลย
.
แจ้งความปกติจะต้องเป็น "ผู้เสียหาย" หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน แล้วถ้าหากไม่ใช่เรื่องของเราจะไปแจ้งความได้หรือไม่ ? กฎหมายให้ทำได้โดยใช้คำว่า "กล่าวโทษ"
.
ตัวอย่าง คือ เมื่อเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำความผิดแล้ว ก็ต้องแจ้งให้ตำรวจทราบ เช่น มีการฆ่ากันตาย/ปล้นร้านค้า หรือมีคนกำลังจะฆ่าตัวตาย เป็นต้น
.
การแจ้งความที่เราได้ยินบ่อยๆ กฎหมายเรียกว่า "ร้องทุกข์" ตำรวจจะฟังว่าสิ่งที่เรากำลังเดือดร้อนนั้นเป็นทุกข์ทางอาญาหรือไม่ และคุณคือคนที่เป็นทุกข์หรือไม่
.
นอกจากตัวผู้เสียหายที่ร้องทุกข์ได้แล้ว พ่อแม่ ลูก หรือคู่สมรส ก็สมารถร้องทุกข์แทนได้เฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายบาดเจ็บจนไม่สมารถไปแจ้งความเองได้ หรืไม่อยากไปบากหน้าหรือเสียเวลาขึ้นโรงพัก ก็ไต้องไปเองก็ได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปร้องทุกข์แทนได้เหมือนกัน
.
การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นขั้นตอนที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อย่างที่ว่าไว้ เราไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาก็ได้ เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังก็พอ แต่ก็ไต้องระบุตัวผู้กระทำความผิดก็ได้หากไม่แน่ใจว่าใครทำ ถ้าเราเข้าใจและมีเหตุอันควรเชื่อได้วคนนี้ที่ทำผิดต่อเราก็บอกตำรวจเขาไปได้ แต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าเหมาเอาเองส่งเดชจะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเอาเรื่องกลับเราได้
.
ก่อนไปแจ้งความติดต่อสถานีตำรวจต้องทำอะไรบ้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยนะครับ เช่น
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวต่งประเทศที่เดินทางเข้มาภายในประเทศ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ในกรณีที่ทนจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำ หลักฐานต่างๆ
.
ข้อควรรู้เพิ่มเติม :
1. คดีอาญาส่วนตัว ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 ดือน นับแต่รู้รื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
2. ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้
3. การแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจ หรือสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

#กฎหมายน่ารู้ #แจ้งความ #ร้องทุกข์ #ตำรวจ #คดีอาญา #กฎหมาย #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
23/10/2020

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

🟣 วันปิยมหาราช หรือ Chulalongkorn Day ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี
.
🟣 เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย โดยวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส” ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย
.
🟣 วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ
.
#วันปิยมหาราช #ChulalongkornDay #วันเลิกทาส #วันสำคัญ #Banner #กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
13/10/2020

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

🟡 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
.
🟡 กระทรวงยุติธรรม ได้จัดนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2563 บริเวณโถงหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
07/10/2020
กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

📖📖📖 วารสารยุติธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 📖📖📖
ท่านสามารถอ่านวารสารยุติธรรมในรูปแบบ eBook และดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
✅eBook : 👉 https://www.moj.go.th/ebook/15092563/#p=cover
✅ Website : 👉 https://www.moj.go.th/view/47711
#กระทรวงยุติธรรม #eBook #วารสารยุติธรรม #ปีที่20 #เล่ม3

สำนักงานกิจการยุติธรรม
06/10/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

กฎหมายใหม่ 42 : ไกล่เกลี่ยไม่เสียเวลา!

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีข้อดีและมีประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม เพราะถ้าหากคู่กรณีสามารถเจรจาตกลงยุติข้อขัดแย้งกันได้ ก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองว่าจ้างทนายความ มาฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกัน อีกทั้งไม่ต้องมาเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งกว่าคดีจะเสร็จสิ้นก็ใช้เวลากันหลานเดือนหลายปี ท่านที่เคยมีประสบการณ์เรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลก็คงพอเข้าใจได้ดี

คดีอะไรบ้างที่สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้?
- ข้อพิพาททางแพ่ง เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์มรดก ข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท
- ข้อพิพาททางอาญา เช่น ความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ (มาตรา 390 ถึง มาตรา 395 และมาตรา 397)
- ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ได้แก่ ความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ (มาตรา 390 ถึง มาตรา 395 และมาตรา 397) ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี (มาตรา 294 วรรคหนึ่ง มาตรา 295 มาตรา 296 มาตรา 299 วรรคหนึ่ง มาตรา 300 และมาตรา 334)

กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นอย่างไร?
1.ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย
2.ประสานคู่กรณี
3.แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย
4.ทำการไกล่เกี่ย
5.จัดทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท

หน่วยงานไหนไกล่เกลี่ยได้ คือ หน่วยงานของรัฐที่แจ้งกระทรวงยุติธรรมแล้ว สถานีตำรวจ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สำนักงานศาลยุติธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิฯ 021412767-8
สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0001.PDF

"ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล กองทุนยุติธรรเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่🔹ส่วน...
05/10/2020

"ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล กองทุนยุติธรรเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่
🔹ส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม อาคารA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

🔹สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ต่างจังหวัด)

☎️สายด่วนโทร. 1111 กด 77

"กองทุนยุติธรรมพร้อมจะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ"สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่🔹ส่วนกลาง (กทม.) สำนั...
01/10/2020

"กองทุนยุติธรรมพร้อมจะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ"
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่
🔹ส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม อาคารA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
🔹สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ต่างจังหวัด)
☎️สายด่วนโทร. 1111 กด 77

#กองทุนยุติธรรมอยู่เคียงข้างประชาชน #กระทรวงยุติธรรม

ไทยโพสต์
30/09/2020
ไทยโพสต์

ไทยโพสต์

'สมศักดิ์'โชว์ผลงาน'กองทุนยุติธรรม' ปีเดียวช่วยประชาชนกว่า 3 พันราย
#ไทยโพสต์ #ไทยโพสต์ออนไลน์ #กองทุนยุติธรรม
Line: https://line.me/R/ti/p/%40dhk9887o
Twitter: https://twitter.com/thaipost

30/09/2020
Backbone MCOT

Backbone MCOT

“กองทุนยุติธรรม” ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข” ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามแนวทางของรัฐบาลที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม

#สมศักดิ์ #กระทรวงยุติธรรม #คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

"กองทุนยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม สามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือการสนุบสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาช...
30/09/2020

"กองทุนยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม สามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือการสนุบสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน"

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่

🔹ส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม อาคารA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
🔹สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ต่างจังหวัด)
☎️สายด่วนโทร. 1111 กด 77

29/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[รอยยิ้มแห่งความสุข สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้]
ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกัน
ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการกำลังใจ และความช่วยเหลือ
เพียงแค่พวกเราทุกคน...ร่วมกันแบ่งปัน แรงกาย แรงใจ เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข

#จิตอาสา904
#จิตอาสา

“ไม่มีเงินประกันตัว...กองทุนยุติธรรมเข้าถึงประชาชาอย่างเท่าเทียม” สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่🔹ส่วนกลาง (กทม.) ส...
22/09/2020

“ไม่มีเงินประกันตัว...กองทุนยุติธรรมเข้าถึงประชาชาอย่างเท่าเทียม”

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่
🔹ส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม อาคารA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

🔹สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ต่างจังหวัด)

☎️สายด่วนโทร. 1111 กด 77

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่...
16/09/2020

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

📌กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๕ ชั้น ๙
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร
และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความช่วยเหลือของสำนักงานกองทุนยุติธรรมในระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานกองทุนยุติธรรมรับคำขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น
๔๐๓ ราย แยกเป็นคำขอรับความช่วยเหลือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๓๐๗ ราย
และคำขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๙๖ ราย
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวนทั้งหมด ๓๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๕
อยู่ระหว่างพิจารณาจำนวน ๕๙ ราย แบ่งออกเป็นอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่องในการประชุมครั้งนี้
จำนวน ๑๓ ราย แยกเป็นคำขอรับความช่วยเหลือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๔ ราย
และคำขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๙ ราย
และอยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจำนวน ๔๖ ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ๑ จำนวน ๗ ราย ๑๖ เรื่อง
รวมทั้ง พิจารณาทบทวนคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน ๗ ราย ๑๖ เรื่อง
พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ๑
จำนวน ๑๓ ราย ๒๓ เรื่อง คำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน ๙ ราย ๑๙ เรื่อง

#กระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด #คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

03/09/2020
กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดชดเชยพิเศษ ตามมติ ครม. หลายท่านคงจะวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนพ้องด้วยความคิดถึง ...
.
แอดมินขอส่งความห่วงใย และย้ำเตือนเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งเรื่องมาตรการการรักษาระยะห่าง และป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ด้วยค่ะ
.
วันนี้ #อ้ายติ๊ก จะมาเล่าให้ฟังว่าหากคุณ #เมาแล้วขับ จะโดนปรับโดนจับระวางโทษอย่างไร ?
.
#กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม

02/09/2020
jfo.moj.go.th

📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม ได้ที่ www.jfo.go.th

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
31/08/2020

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

📌รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
โดยมี คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
โดยที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ รวมทั้งรายงานสรุปภาพรวมการให้ความช่วยเหลือประชาชนและปัญหาอุปสรรค
และรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชน

#รองปลัดกระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ #กองทุนยุติธรรม

แผนที่การเดินทางไปสนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
28/08/2020
14°04'06.6"N 100°36'56.6"E

แผนที่การเดินทางไปสนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ค้นหาธุรกิจในท้องถิ่น ดูแผนที่ และขอเส้นทางการขับขี่ได้ใน Google Maps

แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม ...
28/08/2020

แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงค์ประกาศ :
https://jfo.moj.go.th/files/files_news/202008241929032085.pdf

สำนักงานกิจการยุติธรรม
25/08/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอ...สูตรจำรถยนต์คนร้าย 6 : 6 : 4 จำง่าย จำได้ จำแม่น!!! มาเหอะแจ้งจับแน่!!!

เทคนิคการจำรถยนต์คนร้าย
* 6 สิ่ง จำสิ้งที่ง่ายๆไว้ก่อน
- ประเภทรถยนต์ เช่น รถเก๋ง รถกระบะ มอเตอร์ไซต์
- สีรถยนต์
- ความใหม่ - เก่า
- ยี่ห้อ รุ่น ปี
- ป้ายทะเบียน รถประเภทต่าง ๆ แผ่นป้ายจะมีสีพื้นและสีตัวอักษรแตกต่างกันไป เช่น รถเก๋งส่วนบุคคล แผ่นป้ายจะเป็น พื้นสีขาวตัวเลขและตัวอักษรสีดำ/ รถแท็กซี่ แผ่นป้ายจะเป็น พื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ เป็นต้น
- เลขทะเบียนและจังหวัด

* 6 ตำหนิ จำได้ จำดี
- ตำหนิ เช่น กระจกแตก สีลอก
- รอยยุบ รอยบุบ รอยชน
- จุดเด่น หรือ ของแต่งรถ เช่น ล้อแม็ก เสาอากาศ
- ติดสติ๊กเกอร์ไหม ข้อความว่าอย่างไร
- ป้ายติดกระจกต่างๆ
- เสียงเครื่องยนต์

* 4 วิธี จำแม่น จำนาน
- จำสิ่งที่ “ใหญ่-ไปเล็ก” จำสีที่เห็นง่ายก่อน
- อย่าจำทุกอย่างแต่ “จำบางอย่างให้แม่นยำ”
- ถ่ายภาพหรือบันทึกลักษณะเด่นไว้ทันที
- รีบส่งมอบให้กับตำรวจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#lawinfographic #สำนักงานกิจการยุติธรรม #lawget #ร่วมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย #จำเก่ง #รถคนร้าย #แจ้งจับ

📌โครงการศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยตุธิรรมเคลื่อนท่ี ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม โดย...
24/08/2020

📌โครงการศูนยบ์ริการร่วมกระทรวงยตุธิรรมเคลื่อนท่ี

ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม โดยนางพิมพกานต์ เอิบพบ นิติกร ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการรว่มกระทรวงยตุธิรรมเคลื่อนท่ี เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในโครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เคลื่อนที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณชุมชนในเขตบางขุนเทียน และเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการของกระทรวงยุติธรรมเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมถึงรับคำปรึกษาทางกฎหมาย สร้างการรับรู้การเข้าใจในกระบวนงานยุติธรรม ตลอดจนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

20/08/2020
jfo.moj.go.th

ประกาศ📣📣

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม
ลิงค์ประกาศ :

https://jfo.moj.go.th/files/files_news/20200820228156813.pdf

สำนักงานกิจการยุติธรรม
19/08/2020

สำนักงานกิจการยุติธรรม

#ไปศาล.. #ต้องทำอย่างไรบ้าง...มีคนถามมาครับ.. สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้กฎหมาย.. คงมีหลายคนอยากรู้...
.
วันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟัง..หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจใคร่รู้อยู่บ้าง.. #ไปศาลเพราะถูกฟ้อง...เขาเรียกว่า เป็น.. “จำเลย” ครับ.. แบ่งออกเป็น #คดีแพ่ง กับ #คดีอาญา นะ...

1. ถ้าเราได้รับ #หมายเรียกจากศาล แจ้งว่า.. เราถูกโจทก์ฟ้อง.. หัวกระดาษหมาย จะเขียนบอกว่า คดีแพ่ง หรือคดีอาญา... เลขคดีดำที่เท่าไหร่ และศาลอะไร...

2. จำเลย #คดีแพ่งต้องหาทนายเอง ครับ... ภายในเวลา 15 วัน ต้องให้ทนายความยื่นคำให้การ... จะต่อสู้คดี หรือรับ.. ก็ว่าไปตามความจริง..

3. ถ้าหาทนายไปศาลไม่ทันในวันนัด... เราควรไปศาลเอง บอกว่า #ขอเลื่อนคดี กำลังหาทนายความ.. #อย่าเงียบ... หาย... ไม่ไปศาล... ไม่บอกศาลนะครับ... เพราะศาลจะถือว่าขาดนัด.. จะสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว... มีโอกาสแพ้คดี.. 99 %

4. #จำเลยในคดีอาญา.. ที่ถูกตำรวจจับ.. ในชั้นตำรวจ เรามี #สิทธิขอทนายฟรี และขอประกันตัวได้...
* ถ้าเกิน 48 ชั่วโมง.. ก็มาขอประกันตัวชั้นฝากขังที่ศาลได้..
* ถ้าไม่ได้ประกันตัว.. จะถูกขังระหว่างสืบพยานที่เรือนจำนะครับ..เวลาไปศาล ก็จะมีรถรับส่งของเรือนจำ...
.
#ระหว่างอยู่ศาล มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคดี.. อยากรู้ว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง.. คดีน่าจะตัดสินเมื่อไหร่... สอบถามผู้พิพากษาได้เลย... ด้วยอาการสุภาพ... ไม่ต้องเกรงใจ...
.
ถ้าได้ประกันตัว.. ก็ต้องไปพบตำรวจ อัยการ หรือไปศาลตามนัด.. ถ้าไม่ไป ศาลจะออกหมายจับ และปรับนายประกัน...

5. จำเลยในคดีอาญา.. ที่ #ผู้เสียหาย เขาจ้างทนาย #ฟ้องเอง โดยไม่แจ้งความ... เราจะรู้ว่าถูกฟ้อง ก็ต่อเมื่อมีหมายเรียกของศาลว่า #ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง...
.
"ไต่สวนมูลฟ้อง" คือ วันนัดที่ศาลจะไต่สวนพยานฝ่ายโจทก์ หลังจากยื่นฟ้องแล้ว.. เพื่อดูว่า มีการกลั่นแกล้งฟ้องมั้ย.. ถ้าศาลเชื่อว่า ไม่ผิด ก็ตัดสินยกฟ้องได้เลย.. ถ้าศาลเชื่อว่า จำเลยน่าจะผิด ก็มีคำสั่งว่า คดีมีมูล ให้รับฟ้องไว้... เพื่อนัดสืบพยานต่อไป...
.
ถ้าได้หมายเรียกให้ไป นัดไต่สวนมูลฟ้อง... แปลว่า มีคนฟ้องคดีอาญาเราแล้ว.. ให้เตรียมจ้างทนายความเลย...ถ้ามีทนายความ.. เขาก็จะไปศาลในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องแทนเรา..เราจะไม่ไปก็ได้..
.
#ถ้าไม่มีทนายความ... ก็ควรไปศาลในวันนัด.. บอกศาลว่า. ขอให้ศาลตั้งทนายความขอแรง (ฟรี) ให้ได้... ถ้าเรามีพยาน.. ก็บอกศาลไป ขอให้ศาลเรียกพยานฝ่ายเรามาไต่สวนด้วยก็ได้..

6. เมื่อไต่สวนพยานเสร็จ ปกติศาลจะเลื่อนคดีไปนัดฟังคำสั่งว่า คดีมีมูลมั้ย.. ถ้ามีก็จะสั่งให้รับฟ้องไว้.. จากนั้นค่อยนัดสืบพยานทั้งสองฝ่าย.. อีกหลายเดือนหลังจากมีคำสั่ง...

7. ถ้าศาลมีคำสั่งว่า คดีมีมูลให้รับฟ้อง.. และวันนั้นเราไปศาล.. จะต้องเตรียมหลักทรัพย์ หลักประกันไปด้วย.. เพราะถ้าไม่ประกันตัว.. ในวันนั้น เราจะไม่ได้กลับบ้าน.. เพราะศาลจะสั่งขังเราไว้ระหว่างรอสืบพยาน...

8. ถ้าเงินไม่มี ก็ติดต่อนายประกันอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับศาล.. หรือให้ญาติไปติดต่อกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม.. หรือซื้อประกันเสรีภาพที่ตั้งโต๊ะรับอยู่ในบริเวณศาล.. หรือขอให้ศาลติด EM แทนการวางเงินประกัน...
.
ถ้าคิดไม่ออก ไม่รู้จะทำอย่างไง.. ให้ปรึกษาทนายอาสาที่ประจำศาล.. หรือสอบถามนิติกรที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาล..ควรไปติดต่อเรื่อง.. เตรียมการก่อนนะครับ.. อย่ารอให้ศาลสั่งขัง.. เพราะถ้าถูกขังแล้ว.. จะออกมาทำเรื่องเองไม่ได้...
.
#ไปเป็นพยานศาล... เมื่อทนายความ หรือตำรวจมาขอให้ไปเป็นพยาน.. หรือได้รับหมายเรียกจากศาลให้ไปเป็นพยาน...

1. ถ้าทนายความหรือตำรวจขอให้ไป โดยไม่มีหมายเรียกจากศาล... เรามีสิทธิจะไม่ไปก็ได้..แต่ถ้าเพื่อความยุติธรรม ในฐานะพลเมืองที่ดี.. เราควรไปครับ โดยเฉพาะไปเป็นพยานในคดีอาญา.. โดยทั่วไป.. ถ้าเป็นพยานในคดีอาญา.. ศาลจะสั่งจ่ายค่าตอบแทนให้ด้วย...

2. ถ้าได้รับหมายเรียกจากศาลให้ไปเป็นพยาน.. ให้ดูในหมายว่า ท่านนัดสืบพยานวันไหน.. ที่ศาลไหน.. แล้วไปตามนัด...

3. #แต่งกาย ให้หล่อ.. ให้สวย.. #แบบสุภาพ.. เท่าที่เราจะทำได้นะครับ.. มีสูท.. ก็ใส่สูท.. มีกระโปรง ก็สวมไป...ถ้าสวมเสื้อเชิ้ต.. อย่าพับแขน.. อย่าปล่อยชายเสื้อ.. กลัดกระดุมทุกเม็ด... ไม่มีเชิ้ต ก็ใส่เสื้อยืดก็ได้.. แต่อย่าถึงขั้นต้องถอดเสื้อโชว์กล้ามเข้าไปนะ. 555
.
ถ้ามีรองเท้าหุ้มส้น ก็ใส่ไป.. ถ้าไม่มี...มีแค่รองเท้าแตะก็ใส่ไป...ไม่ต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นศาล.. ไม่ต้องถอดรองเท้า ไว้หน้าห้องนะครับ...เพราะนอกจากดูรกตา ไม่งดงามแล้ว.. ฝ่าเท้าท่านจะเปื้อนโดยไม่จำเป็น...เท่าที่เห็นมา..ไม่มีศาลไหนออกระเบียบว่า ให้ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบัลลังก์..
.
แต่ต้องไปตามนัดนะครับ.. ถ้าติดธุระจำเป็น ก็ต้องแจ้งศาลล่วงหน้า.. เพราะถ้าไม่ไปตามหมายเรียก..ศาลอาจออกหมายจับได้..

4. ไปถึงศาลแล้ว ก็เดินไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ .. เอาหมายเรียกให้เขาดู แล้วถามเขาว่า..เราต้องไปเป็นพยานที่ห้องพิจารณาคดี (บัลลังก์) ที่เท่าไหร่.. อยู่ชั้นไหน..

5. ไปถึง ก็เปิดประตูเข้าห้องไปเลย.. ตรงกลางห้องด้านในสุด มีที่กั้นสูงๆ.. ที่นั่งข้างบนนั้นเป็นของผู้พิพากษา.. มองไปทางขวา เป็นที่นั่งของฝ่ายจำเลย.. มองไปทางซ้ายเป็นที่นั่งของฝ่ายโจทก์..
.
ถ้าเห็นผู้พิพากษาท่านนั่งบนบัลลังก์อยู่.. ก็ทำความเคารพตามมารยาทก่อน.. แล้ว กล้าๆหน่อย..ทำใจร่มๆ.. เดินเบาๆ..เข้าไปหาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์.. เขาจะนั่งตรงโต๊ะที่วางคอมพิวเตอร์.. แจ้งเขาว่า เรามาเป็นพยานในคดีไหน.. หน้าบัลลังก์รู้แล้ว.. เขาจะได้เรียนท่านทราบได้ว่า พยานมาพร้อมสืบแล้ว..

6. ถ้าท่านยังไม่ลงมานั่งบัลลังก์.. แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว ก็นั่งรอในห้องไปก่อน... ระหว่างนั่งรอศาลลงมา.. หรือระหว่างสืบพยาน.. ควรปิดโทรศัพท์มือถือ.. หรือปิดเสียง.. และไม่ควรเล่นโทรศัพท์ในบัลลังก์..
.
ไม่นั่งไขว่ห้าง.. กางแขน.. ถ่างขา.. คุยเสียงดัง.. หรืออยู่ในอาการที่ไม่สุภาพ อื่นๆ..
.
“ศาล” ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์.. แต่เป็นสถานที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมให้คนทั้งประเทศ.. จึงควรรักษาอาการ.. รักษามารยาท.. รักษากฎของศาล..เพื่อให้เกียรติตัวเราเองและสถานที่..

7. สืบพยานเสร็จ..อย่าเพิ่งรีบกลับ.. โดยทั่วไปฝ่ายที่อ้างเราเป็นพยานในคดีแพ่ง จะจ่ายค่าป่วยการให้.. ถ้าเป็นพยานในคดีอาญา.. ศาลจะสั่งจ่ายค่าตอบแทนให้..เป็นการขอบคุณที่เป็นคนดี..
.
8. การมาเป็นพยาน คือ การเอาความจริงมาเล่าให้ศาลฟัง..ไม่ใช่เล่าความไม่จริง.. เพื่อช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง.. การไม่บอกกล่าวเล่าความจริงกับศาล.. เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาลตัดสินผิดพลาด.. มันเป็นกรรมนะ..

#ไปนั่งดูการสืบพยาน..
1. ศาลทุกแห่ง.. ทั่วประเทศ.. ไม่เคยใส่กลอนประตูห้องพิจารณาคดีนะครับ... อยากให้เข้าใจว่า.. การเข้าไปดูการพิจารณาคดี.. เป็น #เสรีภาพของประชาชน ทุกคน.. ศาลหรือใครก็ตาม ไม่มีสิทธิห้ามประชาชนเข้าไปนั่งฟังการสืบพยาน.. แม้ว่าเขาจะไม่เกี่ยวข้องในคดีนั้นก็ตาม..
.
เพราะการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย.. เป็นมาตรการตรวจสอบศาลโดยประชาชนครับ..
.
เพราะศาล.. เป็นหน่วยงานเดียว ที่ทำงานแล้ว เปิดให้คนอื่นมานั่งดูได้..
.
เพราะศาลเป็นหน่วยงานที่ทำงานแล้ว.. ไม่มีหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบได้ เพราะศาลต้องมีความเป็นอิสระในการทำงาน.. ศาลอื่นๆ ทั่วโลก ก็เป็นแบบนี้นะครับ.. เป็นมาตรฐานสากล..
.
ด้วยเหตุนี้ ศาลทุกแห่งในโลก.. จึงต้องสร้างระบบตรวจสอบภายในองค์กรตนเอง.. มีระบบองค์คณะ.. มีระบบศาลอุทธรณ์เพื่อทบทวนผลการตัดสิน..
และที่สำคัญคือ.. มีระบบการทำงานที่โปร่งใส.. สังคมตรวจสอบได้..นั่นคือ..
.
การพิมพ์เผยแพร่.. #คำพิพากษา.. คำตัดสินของศาล จึงสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยประชาชนในมุมมองเชิงวิชาการได้.. แต่การด่าว่าศาลว่า ไม่เป็นธรรมโดยไม่มีเหตุผล อาจเป็นความผิดได้..และเพราะความเป็นอิสระของศาลนี้เอง ทำให้ต้องมีระบบโปร่งใส.. โดยกำหนดให้ การพิจารณาคดีสืบพยาน.. ต้องทำต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่าย.. และต่อหน้าประชาชน..
.
ประชาชน ที่สนใจคดีใด จึงมีสิทธิจะเข้าฟังคดีนั้นได้... เว้นแต่ เป็นคดีที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงหรือมีเหตุที่ไม่ควรเปิดเผย.. ศาลก็จะมีคำสั่งให้พิจารณาลับ.. ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟัง.. เช่น คดีความลับทางการค้า.. คดีความมั่นคง.. คดีข่มขืน หรือคดีฟ้องหย่า ในบางคดี..

2. มารยาทในการเข้าไปดูการสืบพยาน.. ก็เหมือนไปเป็นพยานศาลครับ.. คือ แต่งกายสุภาพ.. ทำตัวสุภาพ.. ไม่ทำผิดระเบียบศาล... เพื่อให้เกียรติตนเองและสถานที่..

3. ไปถึงศาลแล้ว.. ที่ชั้นล่าง จะมีกระดานคดีประจำวัน ปิดประกาศแจ้งว่า.. วันนี้ มีคดีอะไร .. เวลาไหน.. ใครเป็นคู่ความ .. ศาลนัดมาทำอะไร.. ที่บัลลังก์ไหน.. เขาเรียกว่า "#ใบลอย".. ครับ.. ไปดูสิว่า วันนี้มีคดีไหนน่าสนใจ...

4. จากนั้นก็เข้าไปในบัลลังก์นั้นเลย.. ถ้าศาลยังไม่ลงมานั่ง.. ก็เดินไปกระซิบเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์หน่อยว่า.. เราเข้ามานั่งฟังเฉยๆนะ.. อยากดูการพิจารณาคดี.. ไม่ได้เป็นคู่ความหรือพยานในคดี..
.
ถ้าศาลนั่งบัลบังก์แล้ว.. ก็โค้ง แล้วหาที่นั่งเลย.. อยากจะจดบันทึกไว้ ก็ทำได้.. แต่ #ห้ามบันทึกเสียง.. #ห้ามถ่ายรูป.. เจอศาลใจดี.. ท่านรู้ว่า เราอยากศึกษาหาความรู้.. ส่วนใหญ่ท่านจะดีใจครับ.. บางท่าน อาจจะเล่าที่มาที่ไปของคดีให้เราฟัง.. หรือช่วยตอบคำถามที่เราอยากรู้ด้วย..
.
นานๆ ไปศาล ฟังสืบพยานทั้งที.. ผมว่า สนุกนะ ได้ความรู้มากมาย.. แต่ถ้าคดีไม่สนุก... น่าเบื่อ.. ง่วงนอน.. ก็อย่าอด.. อย่าทน.. ให้ค่อยๆลุกเดินออกมานะครับ.. เพราะการนั่งหลับ.. สัปหงกในห้องนั้น.. แม้จะไม่ถือว่า เป็นการละเมิดอำนาจศาล.. แต่ก็เป็นการหยามน้ำใจ.. ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี เป็นอย่างยิ่งนะ.. 555
.................................................................................
ที่มา : ขอขอบคุณ ดร.ธีร์รัฐ ไชยอัคราวัชร์ ที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และอนุญาตให้สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้ความรู้ต่อไปครับ

#บทความ #กฎหมาย #กฎหมายน่ารู้ #ข่าววันนี้ #ข่าวดัง #สื่อ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น

ที่อยู่

99/14หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ตำบาลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
Bangkok
11120

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ : สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 99/42 หมู่ 4 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด http://www.jfo.moj.go.th/

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025026318

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

There's a child abuse problem going on in Mae Sot right now. Teerapab Titiwittana, who works for Tak EASO 2 is at the centre of it all. hhttps://www.maesotaussietruth.com/2020/10/21/teerapabs-dirty-little-secret/
There's a child abuse problem going on in Mae Sot right now. Teerapab Titiwittana, who works for Tak EASO 2 is at the centre of it all. hhttps://www.maesotaussietruth.com/2020/10/21/teerapabs-dirty-little-secret/
สวัดดี
ของรางวัลถึงแล้วน่ะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ เพจนี้ส่งจริงแจกจริงจร้า #กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
ดีคับ..
สวัดดีคับ..ทุกทาน.
อดิสรเหมื่นวงษ
ภัยคลุกครามอันเกิดแต่การก้าวก่ายความเสรีภาพทางการถูกการกระทำจาก กลุ่มคนพรรคพวกมิจฉาทิฏฐิ มีการครองชีพที่ผิด มีการสำเร็จตนโดยที่ผิด มีการดำเนินตนเองที่ผิด มีการส่งตนไปแล้วในทางที่ผิด สมรู้ร่วมคิดดึงบุคลากร และทางด้านหน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามาร่วม เข้าร่วมสู่การสมรู้ร่วมคิดประพฤติกระทำไปในทางที่ผิด และการกระทำสู่ทาวงด้านจิตใจอันกลไกทางจิตวิทยา ด้วยวิธีเล่ย์กลโกง(การมีวิถีที่ผิด) การมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอุดมการมีวุฒิภาวะมีการศึกษาทางศักยภาพทางปัญญาวิชชาความรู้ทั้งหลายเข้าร่วมนำสิทธิ์แห่งตนอันเป็นพละกำลังทางศักยภาพมาใช้ในทางที่ผิด สมคบสมยอมส่งเสริมผู้มีทิศทางดำเนินส่งตนไปในทางที่ผิด ทางกลุ่มอันการร่วมพลรวมคนก่อตั้งตัวก่อตั้งกลุ่ม มองว่าอย่างไร มีแนวทางที่จะหาคำตอบและความเป็นยุติธรรมออกไปอย่างไร สร้างความเป็นประชาธิปไตยร่วมกันอย่างไร แก่ผู้กำลังถูกคลุกครามเองและอันจะก่อให้เกิดกันต่อออกไปอีกครับ 🌁
สวัสดีครับ กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ก่อตั้วขึ้นเพื่อมุ่งหวังถึงจุดประสงค์ใดเป็นหลักครับ
ออดิสรเหมื่นวงษ
เรียน พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งคนคนป่วยทีหมอแผนปัจจุบันรักษาไม่หาย เเละกำลังจะป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เตรียมตัวเดินทางไปหน้าสำนักงาน ปปส. และกระทรวงยุธิธรรม ขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถ้ายังไม่รีบดำเนินการแก้ไขกฏหมายยาเสพติด ให้สอดคล้องรองรับกัญกับนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข #กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สำคัญมีค่าล้ำของชาติ!!! #คือทองคำเขียวหรือปิโตเลียมเขียว ที่สวรรค์ประทานไว้ให้ในผืนแผ่นดินไทย!!! จะทำให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศพลิกฟื้นฐานะจากความยากจนขาดแคลนและล้าหลังสู่ความมั่งคั่งได้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาในทุกจังหวัด ขอสิทธิ์ในการปลูก ในการแปรรูป ในการใช้ และในการจำหน่าย กัญชากัญชงและกระท่อม ในการรักษาความเจ็บป่วย ให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุด นี่คือวิธีการ ที่จะหยุดยั้ง และทำลาย การยกสิทธิบัตรกัญชา และพืชพันธุ์กัญชาให้แก่ต่างชาติและเจ้าสัวที่ทรงอานุภาพที่สุด และจะเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ และประชาชนมากที่สุด กัญชามายาบ้าหมด ประเทศไทยจะหายจน ประชาชนจะหายป่วย!!! อ. ไพศาล พืชมงคล
คนจนไม่ต้องร้องไห้ กองทุนยุติธรรมอยู่เคียงข้างท่าน