Radiology CU. ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Radiology Faculty of Medicine Chulalongkorn University., Bangkok Thailand

เปิดเหมือนปกติ

23/04/2021
ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา รอบ 2 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สถานที่ ห้อง 810 ชั้น 8 ต...
01/04/2021

ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา รอบ 2

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
สถานที่ ห้อง 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์

**แจ้งเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์ หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง**
เดิม 10.00 น. เป็น 13.00 น.

ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา รอบ 2

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
สถานที่ ห้อง 810 ชั้น 8 ตึกรัตนวิทยาพัฒน์

**แจ้งเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์ หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง**
เดิม 10.00 น. เป็น 13.00 น.

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา รอบ 2 โดยการรับรองของแพทยสภาโดยมีหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรสาขารั...
25/03/2021

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา รอบ 2 โดยการรับรองของแพทยสภา
โดยมีหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จำนวน 4 ตำแหน่ง
2. หลักสูตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. หลักสูตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จำนวน 3 ตำแหน่ง
4. หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท จำนวน 3 ตำแหน่ง
5. หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSE8YanQIYp5Wuw64HZO7CeOEHYs5O2zL6GFGq7mqT6Yi8hQ/viewform
และส่งเอกสารไปตามที่อยู่ตามประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 60846 60847

รายละเอียดการรับสมัคร จากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย >> https://www.rcrt.or.th/%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a/home-doctor-recruitment-branch-and-sub-branch-annual-training-2021-2/

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม ...
16/03/2021

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2564
- กำหนดวันสัมภาษณ์ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
- เวลา 10.00 น.
-สถานที่ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ลิงค์กรอกใบสมัครออนไลน์ (โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียด)

>> https://forms.gle/GNhkZ8q8mqCKkuYV9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4000 ต่อ 60846-7

แจ้งย้ายสถานที่สัมภาษณ์ หลักสูตร "Breast Imaging"
01/12/2020

แจ้งย้ายสถานที่สัมภาษณ์ หลักสูตร "Breast Imaging"

กำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีกา...
23/11/2020

กำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2564

.....

รายงานตัวก่อนถึงกำหนดเวลาสัมภาษณ์ อย่างน้อย 20 นาที หากถึงเวลาแล้วไม่มีการรายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์การสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสามารถกรอกใบสมัคร ผ่านทางแ...
01/10/2020

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

โดยสามารถกรอกใบสมัคร ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ และปริ้นท์เอกสาร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมเอกสารแนบ

ส่งไปรษณีย์มาที่

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-256-4000 ต่อ 60846, 60847

https://forms.gle/3Y589Dx2N89pwmFDA

(ติดต่อขอรูปเพิ่มเติมธุรการภาควิชาฯ)
11/09/2020

(ติดต่อขอรูปเพิ่มเติมธุรการภาควิชาฯ)

(ติดต่อขอรูปเพิ่มเติมธุรการภาควิชาฯ)

Radiology CU.'s cover photo
11/09/2020

Radiology CU.'s cover photo

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข...
17/08/2020

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

เข้าร่วมงานเกษียณอายุการทำงาน

🧡นาวาอากาศโทหญิง รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
มงคลนาวิน อาคาร สก. ชั้น 10
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Radiology CU.'s cover photo
17/08/2020

Radiology CU.'s cover photo

🎈ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและสัมมนา หัวข้อ : Thailand DRLs of mean glandular dose from digital mammography & digital ...
19/12/2019
ตารางการประชุมวิชาการ 27 Jan 2020.pdf

🎈ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและสัมมนา หัวข้อ : Thailand DRLs of mean glandular dose from digital mammography & digital breast tomosynthesis : The benefits and the risk

วันที่ : 27 มกราคม 2563
เวลา : 8.45 - 14.30 น.
สถานที่ : ห้อง 1201 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน จำนวนจำกัด 160 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-256-4417

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่ >> https://bit.ly/2rNLfIs

สมัครได้ที่นี่ >> https://forms.gle/CsGEbgbvRUPAGHub7

จัดโดย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**** โปรดตรวจสอบ ชื่อ และลำดับที่ เพื่อแจ้งในวันที่เข้าร่วมประชุม ****

1 พญ พรทิพย์ ตันติวิทยากุล
2 อัครพงศ์ ธีรอัครวิภาส
3 ชวิศา เลิศวัฒนาเกียรติ
4 ศิวัช ภูมิวัฒน์
5 พิชญดา ลักษณเกียรติ
6 พิพัฒน์พงศ์ เพชรประพันธ์
7 ปัณณพร อุบลวิโรจน์
8 แสงศิริ ชุมแสงศรี
9 ภาวิดา วัธนธาดา
10 นวลี แตระกุล
11 พรพรหม ตั้งคติขจรกิจ
12 พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ
13 ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย
14 ณภัทร ฤทธิ์ล้ำเลิศ
15 พิณนรี สันทัดงาน
16 อุษา ธนะพานิชย์สกุล
17 มิญช์ชญาน์ จิตวิริยนนท์
18 สุพรรณิการ์ ขาววิเศษ
19 ณัชชา กิจวิวัฒนกุล
20 นางกัลยาณี ธีรกุล
21 สิเรียม จันทพักตร์
22 Pramaporn Kimhamanon
23 ศิริกานต์ ประเสริฐตระกูล
24 น.ส.ประภา สดโคกกรวด
25 นางสาวสุรภี อ่ำโต
26 นายปฐมพงศ์ พลหาญ
27 จิรากร​ เขริญอาจขจร
28 สุนทรี ทรัพย์ประสาน
29 ณิชา ใจชุ่มบุญ
30 ณิชา ใจชุ่มบุญ
31 เพ็ชรลีย์ สุวรรณประดิษฐ์
32 นางปราณี บันลือธัญลักษณ์
33 ณรงค์เวทย์ บุญเต็ม
34 กนกพิชญ์ ไขว้พันธ์
35 วสุนธรา บุญศรี
36 วรรณิกา ศรอารา
37 รสสุคนธ์​ พูล​สงค์​
38 นางสาวพิชญา แสนใจ
39 นายเอกชัย แซ่ตั๊น
40 อำพลพรต วงค์เปี่ยม
41 ฉัตรสุดา ส่งแสง
42 บุศรา สุนทรวิชาการ
43 ปรียาวรินรัฐ์ จารุพรรณ
44 สุชาดา สุโขชัยยะกิจ
45 มงคล ไร่นุ่น
46 มงคล ไร่นุ่น
47 ศรีพงษ์ โปษยะพิสิษฐ์
48 นวรัตน์ พวงสายใจ
49 กมลพรรณ จำรูญ
50 สุกัญญา ฉายโฉมเลิศ
51 สุกัญญา ฉายโฉมเลิศ
52 จุฑามาศ ทนานนท์
53 พสิษฐ์พงศ์ ธีรโยธิน
54 จันทริกา เดชอัคราช
55 มัณฑนา ตรีมานคา
56 น.ส.พรรณี จวงจ่าย
57 สุธนา ศิริธนบดีกุล
58 นาง อมรรัตน์ มังษา
59 นางปริศนา ตราชู
60 น.ส.เสาวรักษ์ มุสิกาวัน
61 ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ อ่อนเพชร
62 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
63 นางสารภี โสสุทธิ์
64 ศวิตา นิธิศมงคล
65 เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
66 Wiphaphorn Franzen
67 นางอารี ศิริวงศ์
68 หทัยกาญจน์ กุหลาบเสาวคนธ์
69 น.ส.พัชรีญา เกิดแสง
70 ลัคนา อภิปัญญาโสภณ
71 วรัมพร ละอองเดช
72 นางสาวอาทิตยา แตงมีแสง
73 ศิริลักษณ์ อุปถัมภานนท์
74 รวิ สัมฤทธิ์วงศ์
75 ประภาพันธ์ ธนสิทธิ์รัฐกุล
76 พญ ทิวาพร จันทร์เจริญ
77 แพทย์หญิง ฐิตินันท์ จุลฤกษ์
78 ปานทอง ไตรพล
79 พามดา สุวรรณพานิช
80 หนึ่งฤทัย กู้เมือง
81 นส.สุพรรษา. คุณล้าน
82 นายเอกพงศ์ อมรวรนิตย์
83 ขนิษฐา ลีลารัศมีวงศ์
84 นงลักษณ์ พิตตินันท์
85 สุทธิ​รักษ์​ ตั้ง​เรือง​เกียรติ​
86 อมรรัตน์ จังธนสมบัติ
87 ประกายแก้ว สารสมบูรณ์
88 สุวรรณา อัศวกุลกำเนิด
89 ปิยธิดา อินปา
90 จารุวรรณ อ่อนวรรณะ
91 พิรญาณ์ พุทโธ
92 ชญานุช อ่อนอ่วม
93 จักรพรรดิ เหลืองวุฒิวงษ์
94 ราณี จันทรปัญญา
95 น.ส.วาสนา พัฒอำพันธ์
96 มัทนียา หามะ
97 โนรี สรรเพชุดามณี
98 วงค์ผกา ใจมาบุตร
99 วงค์ผกา ใจมาบุตร
100 น.ส.กนกพร ทนทาน
101 เสาวภาคย์ ย้อยแก้ว
102 ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล
103 แก้วตา ฤกษ์รัตนวราพร
104 สุภาพร จันทะ
105 Saruttaya Poole
106 นางสาวประภาพันธ์ ธนสิทธิ์รัฐกุล
107 น.ส.พันฐิภา งิ้วออก
108 ศศิธร คำศิริ
109 วาสนา ทรัพย์เจริญ
110 ปาเจรา บุญช่วย
111 นางสาว ฉัตรนภา นันตื้อ
112 วาสนา โพธิ์พิมล
113 Jongkolnee Jaipian
114 กนกพิชญ์ ไขว้พันธ์
115 กาหลง อุ่ยยะเสถียร
116 อรวรรณ ชีพสุวรรณ
117 Hathaya Swatdiswanee
118 กิตติกานต์ นามวงศ์
119 อังคณา สืบเสม
120 นิตยา. จ่อนดี
121 พวงสุรีย์​ ยืดนยาว
122 กฤตภัค วรทิพยกร
123 วิไลพร ศรีชัวชม
124 ปาริฉัตร์ ถาวรประดิษฐ์

update 23.1.62
time 16.46

ขอบคุณค่ะ

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
04/12/2019
กำหนดการสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563.pdf

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด >>> https://drive.google.com/file/d/1JkpiSq89X8j4TvChn5FoL4F7Xv7LxbYY/view?usp=sharing

กำหนดการสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
20/11/2019

กำหนดการสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

Radiology CU.'s cover photo
09/10/2019

Radiology CU.'s cover photo

หนังสือ คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book )โดยเจนจีรา ปรึกษาดี, จตุพร ชยะกุลคีรี, พัชราจิรี ภาคอรรถ.จำหน่ายที่ www....
07/10/2019

หนังสือ คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม (E-book )
โดยเจนจีรา ปรึกษาดี, จตุพร ชยะกุลคีรี, พัชราจิรี ภาคอรรถ.
จำหน่ายที่ www.chulabook.com/cu-ebook.asp
หรือท่านที่สนใจสามารถ ติดตามข่าวสารทางเพจ #MammoClub หรือ https://www.facebook.com/109122573762964/posts/128592168482671?sfns=mo
>> ถ้าซื้อภายใน 15ต.ค.62 ลดราคาจาก 450บาท เหลือเพียง 360 บาทเท่านั้น
รีบจัดกันด่วนๆค่ะ ของมันต้องมี เตือนแล้วนะ!!

27092019 - งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ครบรอบ 80 ปี
03/10/2019

27092019 - งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ครบรอบ 80 ปี

ด้วย ภาค/ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ...
01/10/2019
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วย ภาค/ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้าฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562
หลักสูตรที่เปิดรับฝึกอบรม
1. สาขา Diagnostic Breast Imaging (จำนวน 3 ตำแหน่ง)
2. สาขา Musculoskeletal Imaging (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
3. สาขา Neuro Imaging (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
4. สาขา CT/MRI Imaging (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
5. สาขา Pediatric Imaging (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
6. สาขา Ultrasound Imaging (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
7. สาขา Abdominal Imaging (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
8. สาขา เทคนิคทางรังสีรักษาขั้นสูง(Fellowship Training in Advanced technique in Radiation Oncology) (จำนวน 2 ตำแหน่ง)

ขั้นตอนและเอกสารการสมัคร
1.กรอกข้อมูลใบสมัครด้วยตัวเองทาง https://forms.gle/oz5rioiAgFvdU1hY9 ให้ครบ
ถ้วน พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป ที่มุมขวาบนของหน้าแรก
2. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรายการต่อไปนี้
2.1 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
2.2 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)
2.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.4 หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทําสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม)
2.5 สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจําบ้าน หรือปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย
2.6 สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
- TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน

3. ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสาร
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา (ใบสมัครสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี)
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หากส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

4. การคัดเลือก
กําหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกอภันตรีปชา

ใบสมัครชุดนี้ สำหรับการสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย        เรียนเชิญแขกผู้มี...
04/09/2019

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

เข้าร่วมงาน รัก เคารพ ผูกพัน

🧡 แสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ครบรอบ 80 ปี 🧡
- ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
- รศ.พญ.สุดี บุญญากิจ

ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อาคารว่องวานิช ชั้น 9
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Radiology CU.'s cover photo
26/06/2019

Radiology CU.'s cover photo

คณาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา ...
21/06/2019

คณาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 นี้

คณาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 นี้

Radiology CU.'s cover photo
09/06/2019

Radiology CU.'s cover photo

ภาควิชารังสีวิทยา/ฝ่ายรังสีวิทยา จุฬาฯ และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันอานันทมหิดล 9 มิ.ย.256...
09/06/2019

ภาควิชารังสีวิทยา/ฝ่ายรังสีวิทยา จุฬาฯ
และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันอานันทมหิดล 9 มิ.ย.2562

โดยมี ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นตัวแทน
คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน
บุคลากร ทั้ง 2 หน่วยงาน
ในการวางพวงมาลา
ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 8
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...
18/12/2018
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

>> https://drive.google.com/open?id=13QwkcZMzTQx_AA0WzbHpoo2mR9XF0C5Y

งานมุทิตาจิต
03/10/2018

งานมุทิตาจิต

Radiology CU.'s cover photo
07/09/2018

Radiology CU.'s cover photo

21/08/2018
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต
ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคารภปร.ชั้น 18
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity/

จัดทำเพจโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจ Radiol...
28/07/2018

28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจ Radiology CU.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Head and Neck Ultrasound : The essentials for clinical practice โดยไม่ถือเป็นวันลา...
16/07/2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Head and Neck Ultrasound : The essentials for clinical practice โดยไม่ถือเป็นวันลา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> https://drive.google.com/file/d/1PfFIj2V2sFMMMaMTVb1AYrN32UlsvJQC/view?usp=sharing

🔉🔉**** ประกาศ ***** เวลา 17.00 น. // 7 กันยายน 2561 ระบบจะปิดการรับสมัคร - การประชุมเชิงปฏิบัติการ " Head and Neck U...
15/05/2018

🔉🔉**** ประกาศ *****
เวลา 17.00 น. // 7 กันยายน 2561

ระบบจะปิดการรับสมัคร - การประชุมเชิงปฏิบัติการ " Head and Neck Ultrasound : The Essentials for Clinical Practice"
ของวันที่ 14 - 15 กย. 61

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Head and Neck Ultrasound : the Essentials for Clinical Practice" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) และ ชั้น 2 ตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร (ฝึกปฏิบัติ)

โดยผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

>> http://www.mediafire.com/folder/27rlcgthg0h31/App_H%26N_conf._14-15_Sep_2018

ขั้นตอนการลงทะเบียนประชุม
- ภาคบรรยาย 2-day lecture
✔️ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางธนาคาร มาที่[email protected]
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร มายัง

บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-2-95133-6
ชื่อบัญชี “ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

- ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (2-day lecture and workshops): จำนวนจำกัด 30 ท่านแรก ** ปิดรับสมัคร ** ❌SOLD OUT ❌

✔️ กรุณาส่ง email แสดงความจำนงผ่าน email : [email protected] ก่อนการโอนเงิน
เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง email (ภายใน 3 วันทำการ) ว่ามีที่ว่างใน workshop หรือไม่
หากมีที่ว่างใน workshop ท่านจึงส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมายัง email ข้างต้น

- เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 3 วันทำการ
- หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทาง [email protected]
หรือติดต่อคุณสิริรัตน์ โทร. (02) 256-4418 และคุณนวลหง (02) 256-4417

18/12/2017
www.rcrt.or.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 2 ปี (รอบ 1.1)
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
http://www.rcrt.or.th/newsite/images/dataweb/training/detail2/1.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%202561%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.1)%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
http://www.rcrt.or.th/newsite/images/dataweb/training/detail2/2.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%202561%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.1)%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2.pdf
แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
http://www.rcrt.or.th/newsite/images/dataweb/training/detail2/3.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%202561%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.1)%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
http://www.rcrt.or.th/newsite/images/dataweb/training/detail2/4.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%202561%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.1)%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87.pdf
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
http://www.rcrt.or.th/newsite/images/dataweb/training/detail2/5.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%202561%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.1)%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
http://www.rcrt.or.th/newsite/images/dataweb/training/detail2/6.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%202561%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.1)%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.pdf
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
http://www.rcrt.or.th/newsite/images/dataweb/training/detail2/7.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%202561%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.1)%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี รพ.จุฬาลงกรณ์
หลักสูตร Neuro Imaging (หลักสูตร 1 ปี)
1.แพทย์หญิงนันท์นภัส เหล่าไทย
หลักสูตร Abdominal Imaging (หลักสูตร 1 ปี)
1.แพทย์หญิงปัณวรรธน์ พจนปรีชา
หลักสูตร Musculoskeletal Imaging (หลักสูตร 1 ปี)
1.แพทย์หญิงนริสา สถิตรักษ์วงษ์
2.แพทย์หญิงรัชภรณ์ ทวีสกุลวัชระ
หลักสูตร Pediatric Imaging (หลักสูตร 1 ปี)
1.นายแพทย์วิทิต เลขวัต
หลักสูตร Breast Imaging (หลักสูตร 1 ปี)
1.แพทย์หญิงศิรฉัตร วิทยากร
2.แพทย์หญิงจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์

ที่อยู่

Thailand
Bangkok
10330

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Radiology CU.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Radiology CU.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปีนี้มีอบรม Head and Neck Ultrasound ไหมครับ
ขออนุญาติเผยแพร่ถึงแพทย์นิดนะคะ... ก่อนวันวาน.. ประชุมใหญ่สมาชิกแพทยสภาคะ.. มีข่าวนำเสนอตามนี้คะ