Clicky

Ministry of Education Thailand

Ministry of Education Thailand Ministry of Education Thailand

เปิดเหมือนปกติ

11/07/2022

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ : เด็กและเยาวชน และสถาบันการศึกษา ระดับประถม-มัธยม-อาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2565 รางวัลเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา

https://moe360.blog/2022/07/11/moe-video-clip-contest

29/04/2022

ใกล้หมดเขตแล้ว #ประกวดตราสัญลักษณ์ #วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดโครงการประกวด #ตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตราสัญลักษณ์เดิม และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 4 ระดับ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 281 9264, 02 281 1753
ในวันและเวลาราชการ

https://moe360.blog/2022/03/10/logo-children-day/

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://www.moe.go.th/กระทรวงศึกษาธิการ-ขอเช-2/

29/04/2022

เครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โดยโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

⚙️ "นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย" เพื่อรับมือเปิดเทอมใหม่ กับภารกิจ Learning Recovery

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และองค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย

📌 ภายในงานพบกับ
• กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• นโยบายและมาตรการสนับสนุนสถานศึกษาและครูเพื่อรับมือการฟื้นฟูการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน โดย นายอัมพร พินะสา : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• “2 ปี ผลกระทบโควิด-19 : จากวิกฤตการเรียนรู้ถดถอยสู่โอกาสปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช : ที่ปรึกษากรรมการบริหาร กสศ.
• Success Story : เด็กๆผ่านวิกฤตการเรียนในช่วงโควิด-19 มาได้อย่างไร ? โดย ตัวแทนนักเรียนจาก 11 เครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP)
• ข้อเท็จจริงเรื่องความรู้ถดถอย และทางออกในการฟื้นฟูการศึกษา โดย
- ดร.อุดม วงษ์สิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ ครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ.
- ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย
- ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค : รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
- นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
- รศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง : นักเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย
• เจาะลึก แนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย กรณีศึกษาสมุทรสาครโมเดล โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริมบุตร หรือ ดร.แพร : CEO ของ Starfish Education
• "นวัตกรรม และแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ความสำเร็จของเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง
• กล่าวสรุป โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ : รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ ครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ.

📌 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
👩🏻‍💻 ร่วมประชุมทาง Zoom Application ทางลิ้งก์ :
https://us02web.zoom.us/.../tZcsce-grj4rGNE6...
Meeting ID : 831 6680 5125
Security Passcode : 290465

🔴 รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook LIVE :
- กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- i am kru. สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน
- OBEC Channel
- คุรุสภา
- ศธ.360 องศา

29/04/2022

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" เปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา #โรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล เตรียมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ รับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย

https://moe360.blog/2022/04/28/non-formal-private-sch-kindergarten-group/

29/04/2022

พรุ่งนี้ ศุกร์ 29 เม.ย. 65 #ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จัดภาคบ่าย 13.00-16.30 น. หลักสูตรนี้มีผู้สมัครอบรมสูงสุด 141,287 ราย

หลักสูตรที่ 9 "หลักการปฏิบัติราชการ" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และราชบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครอง

เน้นย้ำกติกา 3 ข้อ ในการเข้าอบรมและรับเกียรติบัตรออนไลน์
- ลงทะเบียนเลือกสมัครหลักสูตร ด้วยเบอร์มือถือ
- ต้องเข้าอบรม ด้วยเบอร์มือถือและรหัสผ่านที่กำหนดเอง
- ต้องเข้าระบบ ตอบแบบประเมินทุกครั้ง

ลิงก์เดียวจบ อบรมผ่าน Microsoft Teams
http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php

บริหารจัดการอบรม และถ่ายทอดสดการอบรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร, กลุ่มสารนิเทศ (ศธ.360 องศา) สป.ศธ., ETV, Microsoft Thailand และภาคีเครือข่าย

หากพบปัญหาในการอบรม เช่น ลืมรหัสผ่าน ไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อไลน์ผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัด หรือศึกษานิเทศก์ ศธจ.นั้น ๆ
https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/4965006680248480/

21/03/2020

ที่อยู่

319 ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

1579

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Ministry of Education Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Ministry of Education Thailand:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Do you need an urgent loan? We give out Business Loans, Personal Loans, Student Loans,Car Loans E.t.c ,If you are interested contact us now(Do you need an urgent loan? We give out Business Loans, Personal Loans, Student Loans, E.t.c ,If you are interested contact us [email protected] or WhatsApp +1 513 296 5266
Best Regards
Payday Loan
Somrudee and Sirinya are among many ‘non-formal learners’ in to join the -backed ‘Accelerating Thailand’ initiative to enhance digital skills of underprivileged or unemployed youth and adults affected by .

📌Read more: https://bit.ly/308VUyj
Ministry of Education Thailand | depa Thailand |The Network| มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation| สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
PAYDAY LOAN offer contact us now We can assist you with a loan here on any amount you need provided you are going to pay it back after given, We give out a loan with 3% interest rate on any amount. Kindly contact us today for more information and get funded without any problem.
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +1-513-296-5266
LIVE NOW @

At K-12
Fireside chat: เทคโนโลยีและทักษะในศตวรรษที่ 21
โดย Jirawat Poomsrikaew, Public Policy and Government Relations Manager, Google Thailand และ Kalaya Sophonpanich, Deputy Minister, Ministry of Education Thailand

At Higher Education
Fireside chat: Upskilling and reskilling: professional education to equip faculty for the digital era

Dr Nimnual Piewthongngam, Deputy Director, E-SAAN Center for Business and Economic Research, Khon Kaen University - มหาวิทยาลัยขอนแก่น and Jens Dallmann, Executive Dean, Stenden Thailand

Access the platform here: https://bit.ly/3xfwjPW
Or if you have yet to register, get your free pass now at https://bit.ly/3xfwjPW

เข้าสู่แพลตฟอร์มการจัดงานที่นี่: https://bit.ly/3xfwjPW
หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีในตอนนี้ที่ https://bit.ly/3xfwjPW

LIVE NOW @
Keynote Presentation: แนวทางการปรับเปลี่ยนและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน
By Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich, Deputy Minister of Education, Ministry of Education Thailand
โดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Access the platform here: https://bit.ly/3i9JVHZ
Or if you have yet to register, get your free pass now at https://bit.ly/3i9JVHZ

เข้าสู่แพลตฟอร์มการจัดงานที่นี่: https://bit.ly/3i9JVHZ
หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีในตอนนี้ที่ https://bit.ly/3i9JVHZ

"
พบกับวิทยากร โรงเรียนอัจฉริยะ ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ EDUtech Thailand 14-15 กันยายน 2564 LIVE Online
Meet some of our K-12 Smart Schools Speakers who will be sharing their insights with at EDUtech Thailand, 14-15 September 2021, LIVE Online

- Dr. Prakob Koraneekij, Associate Professor, Educational Invention and Innovation Research Unit Faculty of Education, Chulalongkorn University
- Dr. Jintavee Khlaisang, Professor, Educational Invention and Innovation Research Unit Faculty of Education, Chulalongkorn University
- Dr. Natwadee Nantapinai, Deputy Director for Research, Information and Academic Services Division, Chulalongkorn University Demonstration Secondary School
- Jirawat Poomsrikaew, Public Policy and Government Relations Manager, Google Thailand
- Dr. Prawat Sutthiprapa, Director, Horwang School
- Kalaya Sophonpanich, Deputy Minister, Ministry of Education
- Prof. Dr. Sukit Limpijumnong, President, The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology
- Dr. Boorapatis Ploysuwan, Former Deputy Secretary-General, The Teacher's Council of Thailand
- Nicha Pittayapongsakorn, Senior Researcher, Thailand Development Research Institute (TDRI)

The event is free for all to attend and you get a e-certificate after the event.

Get your free pass now: https://bit.ly/3i9JVHZ
เข้ารับชมได้ฟรีที่นี่: https://bit.ly/3i9JVHZ

"
The workshop will address the challenge of protecting in the light of article 17 of the UNESCO Declaration on Bioethics and .
More info: https://bit.ly/3iUOuUT

Chula-Chulalongkorn University
Ministry of Education Thailand
University of Chicago Program on Medicine and Religion
During the 8th UNESCO Workshop on Bioethics, Multiculturalism and Religion experts from religious (Buddhist, Christian, Confucian, Hindu, Islamic, Jewish) and secular traditions will analyze and discuss Perspectives on : Protecting the , the and from an and Perspective.

November 8-10, 2021.

Chula-Chulalongkorn University
Ministry of Education Thailand
University of Chicago Program on Medicine and Religion

Learn more: https://bit.ly/3iUOuUT
Info: [email protected]
Bad Student: Fighting against the culture of Fascism

How education in Thailand sustains dictatorship

So you rotten fascists gave up Facebook already last year in march ?
WELL DONE N**I FREAKS !!
And meanwhile please take a bath in your dirty pride to call yourself even a MINISTRY OF EDUCATION with your dirty fu**ed up fascist behavior ‼ 😡

Ministry of Higher Education pressing Thammasat & Mahidol Univs to probe ethics of 8 univ lecturers who have been seeking bail for student protest leaders.
Since when is seeking bailing right an ethical issue? photo ht FB friend ิน
We think it is important to have an interreligious dialouge about the protection of the environment and biosphere. It will be discussed during the 8th UNESCO Workshop on Bioethics, Multiculturalism and Religion will be held from November 8 to 10, 2021 at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Chula-Chulalongkorn University
Ministry of Education Thailand
University of Chicago Program on Medicine and Religion

Learn more: https://bit.ly/3iUOuUT
Info: [email protected]
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข กระทรวงศึกษาธิการ กองกำกับการอารักขา๑ RTP Cyber Village บช.น. สำนักงาน ป.ย.ป. Government House of Thailand Office of the Prime Minister สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T Feflic องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไทยคู่ฟ้า