Ministry of Education Thailand

Ministry of Education Thailand Ministry of Education Thailand
(10)

11/07/2022

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติ : เด็กและเยาวชน และสถาบันการศึกษา ระดับประถม-มัธยม-อาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2565 รางวัลเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา

https://moe360.blog/2022/07/11/moe-video-clip-contest

29/04/2022

ใกล้หมดเขตแล้ว #ประกวดตราสัญลักษณ์ #วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดโครงการประกวด #ตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตราสัญลักษณ์เดิม และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 4 ระดับ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 281 9264, 02 281 1753
ในวันและเวลาราชการ

https://moe360.blog/2022/03/10/logo-children-day/

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://www.moe.go.th/กระทรวงศึกษาธิการ-ขอเช-2/

29/04/2022

เครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โดยโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

⚙️ "นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย" เพื่อรับมือเปิดเทอมใหม่ กับภารกิจ Learning Recovery

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และองค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย

📌 ภายในงานพบกับ
• กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• นโยบายและมาตรการสนับสนุนสถานศึกษาและครูเพื่อรับมือการฟื้นฟูการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน โดย นายอัมพร พินะสา : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• “2 ปี ผลกระทบโควิด-19 : จากวิกฤตการเรียนรู้ถดถอยสู่โอกาสปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช : ที่ปรึกษากรรมการบริหาร กสศ.
• Success Story : เด็กๆผ่านวิกฤตการเรียนในช่วงโควิด-19 มาได้อย่างไร ? โดย ตัวแทนนักเรียนจาก 11 เครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP)
• ข้อเท็จจริงเรื่องความรู้ถดถอย และทางออกในการฟื้นฟูการศึกษา โดย
- ดร.อุดม วงษ์สิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ ครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ.
- ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย
- ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค : รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
- นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
- รศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง : นักเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย
• เจาะลึก แนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย กรณีศึกษาสมุทรสาครโมเดล โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริมบุตร หรือ ดร.แพร : CEO ของ Starfish Education
• "นวัตกรรม และแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ความสำเร็จของเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง
• กล่าวสรุป โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ : รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ ครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ.

📌 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
👩🏻‍💻 ร่วมประชุมทาง Zoom Application ทางลิ้งก์ :
https://us02web.zoom.us/.../tZcsce-grj4rGNE6...
Meeting ID : 831 6680 5125
Security Passcode : 290465

🔴 รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook LIVE :
- กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- i am kru. สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน
- OBEC Channel
- คุรุสภา
- ศธ.360 องศา

29/04/2022

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" เปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา #โรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล เตรียมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ รับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย

https://moe360.blog/2022/04/28/non-formal-private-sch-kindergarten-group/

29/04/2022

พรุ่งนี้ ศุกร์ 29 เม.ย. 65 #ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จัดภาคบ่าย 13.00-16.30 น. หลักสูตรนี้มีผู้สมัครอบรมสูงสุด 141,287 ราย

หลักสูตรที่ 9 "หลักการปฏิบัติราชการ" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และราชบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครอง

เน้นย้ำกติกา 3 ข้อ ในการเข้าอบรมและรับเกียรติบัตรออนไลน์
- ลงทะเบียนเลือกสมัครหลักสูตร ด้วยเบอร์มือถือ
- ต้องเข้าอบรม ด้วยเบอร์มือถือและรหัสผ่านที่กำหนดเอง
- ต้องเข้าระบบ ตอบแบบประเมินทุกครั้ง

ลิงก์เดียวจบ อบรมผ่าน Microsoft Teams
http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php

บริหารจัดการอบรม และถ่ายทอดสดการอบรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร, กลุ่มสารนิเทศ (ศธ.360 องศา) สป.ศธ., ETV, Microsoft Thailand และภาคีเครือข่าย

หากพบปัญหาในการอบรม เช่น ลืมรหัสผ่าน ไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อไลน์ผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัด หรือศึกษานิเทศก์ ศธจ.นั้น ๆ
https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/4965006680248480/

ที่อยู่

319 ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Ministry of Education Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Ministry of Education Thailand:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ