Clicky

IMthailand ยินดีต้อนรับสู่เพจฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญีปุ่น
โครงการ IM Japan

เปิดเหมือนปกติ

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-04/22 (4/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
25/04/2022

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-04/22 (4/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค โครงการ IM Japan รุ่น B34-X1 (ต่อสัญญาเพิ่ม 2 ปี)   เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 1...
15/04/2022

ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค โครงการ IM Japan รุ่น B34-X1 (ต่อสัญญาเพิ่ม 2 ปี) เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอบคุณภาพจากน้องต่อพงษ์และวินัยด้วยครับ #2ปีที่รอคอยเหมือนกัน #โชคดีครับน้องๆ

ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค โครงการ IM Japan รุ่น B34-01 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ณ ท่าอากาศย...
13/04/2022

ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค โครงการ IM Japan รุ่น B34-01 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #2ปีที่รอคอย #ขอให้น้องโชคดี

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-03/22 (3/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
14/03/2022

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-03/22 (3/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-02/22 (2/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
07/02/2022

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-02/22 (2/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-01/22 (1/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
10/01/2022

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่นที่ P1-01/22 (1/2565) เข้ารับการฝึกอบรม (Part 1) ระยะเวลา 2 เดือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

ฝากประชาสัมพันธ์ งานที่ไต้หวัน แก่ผู้ที่สนใจครับ
28/12/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ งานที่ไต้หวัน แก่ผู้ที่สนใจครับ

เปิดรับสมัครคนหางาน
ไปทำงานไต้หวัน
#เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 64 - 7 มกราคม 65

ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจครับ
23/11/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจครับ

เปิดรับสมัครคนหางาน
ไปทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E)
#เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้จัดพิธีเปิดการอบรมก่อนการเดินทาง โครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทาง...
01/11/2021

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้จัดพิธีเปิดการอบรมก่อนการเดินทาง โครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทย ในประเทศญี่ปุ่น IM Japan เพื่อทบทวนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ในเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานประเทศญี่ปุ่น Part 2 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 36 คน โดยมีรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์) เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด) เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี #สิ่งดีๆกำลังเริ่มขึ้นอีกครั้ง

รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantin : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินท...
30/07/2021
กักกันตัว AQ.pdf

รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantin : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
https://drive.google.com/file/d/1cG-JiqGlgFQOFFYI4poztHeGDfvspbbc/view?usp=sharing

ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจ ไปทำงานในไต้หวัน เร็วๆนี้ครับ
09/03/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจ ไปทำงานในไต้หวัน เร็วๆนี้ครับ

กรมการจัดหางาน
กำลังจะเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงาน
กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corp. ไต้หวัน
ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า 40 อัตรา
ติดตามรายละเอียด ประกาศการรับสมัคร ในเร็วๆนี้

ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค โครงการ IM Japan รุ่น B32-04 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ท่าอากาศ...
16/12/2020

ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค โครงการ IM Japan รุ่น B32-04 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #ยังบินอยู่นะ #GoodLuck

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานีในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการปร...
04/12/2020

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานีในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น รุ่นเดินทางกลับวันที่ 16 และ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 #ขอบคุณน้องๆครับ Cr.ขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B32-03 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ...
16/11/2020

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B32-03 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #Goodjobwithqualityteam #บินน้อยแต่บินนะ

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B32-02 และ Re-Entry B32-02 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ท...
16/10/2020

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B32-02 และ Re-Entry B32-02 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปล. พี่ Kate รับหน้าที่อำนวยการจัดส่งรอบนี้ก่อนย้ายจ้า #บินอีกแล้วจ้า #GoodByKate

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B32-01 และ Re-Entry B32-01 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ท่...
16/09/2020

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B32-01 และ Re-Entry B32-01 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #บินแล้วจ้า #fightingwithcovid

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไท...
11/09/2020

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
ประกาศ คลิ๊ก >>> https://drive.google.com/file/d/1v7SpdcPfu5fX0BEAABY0qKaCDhSZkjFK/view?usp=sharingไฟล์
"จัดเอกสาร" คลิ๊ก >>> https://drive.google.com/file/d/1pBj2eMoXHkDqT4c2p_nkU16izibbIcFw/view?usp=sharing

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผลการสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกผู้ฝึก...
22/08/2020

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผลการสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรณ์ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) สนามสอบจังหวัดลำปาง
ผลการสอบข้อเขียน คลิ๊กที่ลิงค์ครับ https://drive.google.com/file/d/1nBbRunGamUMMX0zlb2a-wGvy3mNavm2B/view?usp=sharing

บรรยากาศการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรณ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) สนา...
22/08/2020

บรรยากาศการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรณ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) สนามสอบจังหวัดลำปาง วันที่ 22 สิงหาคม 2563

ประกาศ น้องๆที่จะมาสอบ IM Japan มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ให้เข้าประตูทางเข้าที่ใกล้กับสะพานลอยตามภา...
21/08/2020

ประกาศ น้องๆที่จะมาสอบ IM Japan มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ให้เข้าประตูทางเข้าที่ใกล้กับสะพานลอยตามภาพนะครับ

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึก...
17/08/2020

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรณ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) สนามสอบจังหวัดลำปาง (เฉพาะผู้ที่สมัครไว้แล้วเท่านั้น)
ดูหมายเลขสอบคลิ๊กที่นี่ครับ >>>>> https://drive.google.com/file/d/1CK_UDgCYE7s___Eu7BFs_dd3m0vTpew6/view?usp=sharing

สถานที่สอบข้อเขียน อาหารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาสอบกันให้ถูกที่ด้วยนะครับ และเนื่องจากมาตรการป้องกันโค...
14/08/2020

สถานที่สอบข้อเขียน อาหารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาสอบกันให้ถูกที่ด้วยนะครับ และเนื่องจากมาตรการป้องกันโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ขอความกรุณาไม่นำญาติหรือผู้ติดตามเข้ามาในสถานที่สอบนะครับ และผู้เข้าสอบต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำการสอบครับ

Confirm สอบแน่นอน วัน เวลา สถานที่ ตามนี้เลย รอแค่ประกาศอย่างเป็นทางการครับ **สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วเท่านั้นนะครับ*...
14/08/2020

Confirm สอบแน่นอน วัน เวลา สถานที่ ตามนี้เลย รอแค่ประกาศอย่างเป็นทางการครับ **สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วเท่านั้นนะครับ** #เป็นการสอบรอบสุดท้ายของปีนี้ครับ

ประกาศ แจ้งกำหนดการณ์อย่างไม่เป็นทางการ ในการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Jap...
07/08/2020

ประกาศ แจ้งกำหนดการณ์อย่างไม่เป็นทางการ ในการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (จังหวัดลำปาง) เพื่อให้น้องๆที่สมัครทดสอบไว้ ได้มีเวลาเตรียมตัว ส่วนประกาศอย่างเป็นทางการจะออกในเร็วๆนี้ ครับ

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น (IM) ขอขอบคุณ น้องคมสันต์ โภคานันท์ ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบั...
10/07/2020

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น (IM) ขอขอบคุณ น้องคมสันต์ โภคานันท์ ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โครงการ IM Japan รุ่น B30-03 ที่เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จของการไปฝึกงาน ในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภายรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ต้อนรับผู้ฝึกงานกลับจากประเทศญี่ปุ่น รุ่น B28-12 จำนวน 39 คน และ B29-12 ครบ 5 ปี จำนวน 5 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝ...
26/03/2020

ต้อนรับผู้ฝึกงานกลับจากประเทศญี่ปุ่น รุ่น B28-12 จำนวน 39 คน และ B29-12 ครบ 5 ปี จำนวน 5 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกงานดังกล่าวในวาระที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น(IM)ให้การต้อนรับ #SafeforCovid19 #อยู่แต่บ้านเฝ้าแต่เรือน14วันนะจ้ะ

ประกาคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไ...
18/03/2020

ประกาคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
ดูประกาศ >>> https://drive.google.com/open?id=1096eKPvUqLBXt1N4QllQREKf3d5jgAwr

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B31-11 และ Re-Entry B31-11 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ท่า...
11/03/2020

ผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan รุ่น B31-11 และ Re-Entry B31-11 เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #SafetyforCovit19 #Goodluck

ที่อยู่

Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622459428

เว็บไซต์

http://www.doe.go.th/overseas

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IMthailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีคนมาชวนไปทำงานญี่ปุ่นค่ะ บอกว่าตอนนี้เขาต้องการคนเยอะมาก เขาเปิดกว้างแล้วเหมือนเกาหลีตอนเเรก จ่ายแสนสอง มีงานเกษต รง. งานสวน #เชื่อได้มากแค่ไหนค่ะ ขอผุ้รุ้ช่วยทีค่ะ