กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ผู้ดูแลเพจ น.ส.รุ่งทิพย์ จั่นทอง ผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

รมว.แรงงาน มอบบัตรตรวจแรงงานต่างด้าวแก่ชุดเฉพาะกิจฯ พร้อมย้ำนโยบาย ตรวจสอบ ดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงาน ควบคู่การสร้าง...
15/06/2021

รมว.แรงงาน มอบบัตรตรวจแรงงานต่างด้าวแก่ชุดเฉพาะกิจฯ พร้อมย้ำนโยบาย ตรวจสอบ ดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงาน ควบคู่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับนายจ้าง/สถานประกอบการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบบัตรตรวจแรงงานต่างด้าวและกล่าวปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมด้วยพร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานอำนวยการ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างยิ่ง ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลานี้อย่างระมัดระวัง รวมทั้งตรวจสอบ และดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองและทำงานผิดกฎหมาย ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้าง/สถานประกอบการถึงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
“สำหรับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฎหมายฯนี้ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 -15 มิถุนายน 64 จากนี้ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 40 คน จะได้รับมอบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง แล้วมาลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจทุกชุด ดำเนินการขอตรวจสอบด้วยความสุภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้แก่คนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการถึงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อร่วมกันยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ยุติลงโดยเร็ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่คณะทำงานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่รับผิดชอบ โดยคณะทำงานอำนวยการมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินการ เพื่อให้การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นไปตามแผนการที่กำหนด ส่วนชุดเฉพาะกิจทั้ง 5 ชุดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวฯ โดยชุดเฉพาะกิจที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล จำนวน 4 จังหวัด ชุดเฉพาะกิจที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 22 จังหวัด ชุดเฉพาะกิจที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ชุดเฉพาะกิจที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด และชุดเฉพาะกิจที่ 5 รับผิดชอบพื้นที่ ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด โดยทุกชุดจะเริ่มออกปฏิบัติงาน ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
“ทั้งนี้หากตรวจพบนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี หากผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” นายไพโรจน์ฯ กล่าว

ก.แรงงาน ประชุมคกก.พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานวันที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรว...
15/06/2021

ก.แรงงาน ประชุมคกก.พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 18/2564 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พ.ศ. .....

รมว.แรงงาน คอนเฟอร์เรนซ์ หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี เตรียมแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 15...
15/06/2021

รมว.แรงงาน คอนเฟอร์เรนซ์ หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี เตรียมแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือเรื่องแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ร่วมกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน เปิดอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)...
15/06/2021

ก.แรงงาน เปิดอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล และนางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีแนวคิดในการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในส่วนกลาง จำนวน 20 คน ส่วนภูมิภาคจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 380 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 คน

รมว.สุชาติ มอบ ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายที่ปรึ...
14/06/2021

รมว.สุชาติ มอบ ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดเพชรบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพล ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลสะพัง ตำบลเขาย้อย และตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย และโรงพยาบาลอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่ให้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้าง พร้อมทั้งขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

รมว.สุชาติ มอบคณะที่ปรึกษาฯ เยี่ยมศูนย์ฉีดโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เมื่อวันที่ 14 มิถุนา...
14/06/2021

รมว.สุชาติ มอบคณะที่ปรึกษาฯ เยี่ยมศูนย์ฉีดโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 มีบุคลาการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ

รมว.สุชาติ ห่วงลูกจ้าง ‘อัลฟ่า’400 ชีวิตถูกเลิกจ้าง สั่ง กสร.เร่งช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่า...
14/06/2021

รมว.สุชาติ ห่วงลูกจ้าง ‘อัลฟ่า’400 ชีวิตถูกเลิกจ้าง สั่ง กสร.เร่งช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยลูกจ้างบริษัท อัลฟ่าฯ ถูกเลิกจ้าง สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบ เร่งให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีบริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้ส่งหนังสือบอกเลิกจ้างพนักงาน โดยให้มีผลเลิกจ้างพนักงานทันที ในวันที่ 13 มิ.ย. ทำให้พนักงานประมาณ 400 คนถูกเลิกจ้างทันที และยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการได้เงินชดเชยนั้น ในเรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึงได้ให้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ทำงานเชิงรุก เข้าไปติดตามสาเหตุการประกาศหยุดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยด่วน ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 พบว่า บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด (อัลฟ่า) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 338 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือบอกเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.64 โดยให้มีผลเลิกจ้างพนักงานในวันที่ 13 มิ.ย.64 ทำให้พนักงานประมาณ 400 คนถูกเลิกจ้างทันที และยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการได้เงินชดเชย ซึ่งบริษัทแจ้งต่อพนักงานว่าจะมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องค่าชดเชยในวันนี้ (14 มิ.ย.64) สำหรับสาเหตุการหยุดกิจการเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาทางธุรกิจการขนส่งพัสดุอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ต้องหยุดดำเนินธุรกิจและเลิกกิจการ
นายอภิญญา กล่าวต่อว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ได้เข้าติดตามให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิประกันการว่างงาน การหาตำแหน่งงานว่างให้การฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการ การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นต้น

รมว.สุชาติ ห่วงลูกจ้าง ‘อัลฟ่า’400 ชีวิตถูกเลิกจ้าง สั่ง กสร.เร่งช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยลูกจ้างบริษัท อัลฟ่าฯ ถูกเลิกจ้าง สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบ เร่งให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีบริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้ส่งหนังสือบอกเลิกจ้างพนักงาน โดยให้มีผลเลิกจ้างพนักงานทันที ในวันที่ 13 มิ.ย. ทำให้พนักงานประมาณ 400 คนถูกเลิกจ้างทันที และยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการได้เงินชดเชยนั้น ในเรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึงได้ให้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ทำงานเชิงรุก เข้าไปติดตามสาเหตุการประกาศหยุดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยด่วน ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 พบว่า บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด (อัลฟ่า) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 338 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือบอกเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.64 โดยให้มีผลเลิกจ้างพนักงานในวันที่ 13 มิ.ย.64 ทำให้พนักงานประมาณ 400 คนถูกเลิกจ้างทันที และยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการได้เงินชดเชย ซึ่งบริษัทแจ้งต่อพนักงานว่าจะมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องค่าชดเชยในวันนี้ (14 มิ.ย.64) สำหรับสาเหตุการหยุดกิจการเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาทางธุรกิจการขนส่งพัสดุอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ต้องหยุดดำเนินธุรกิจและเลิกกิจการ
นายอภิญญา กล่าวต่อว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ได้เข้าติดตามให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิประกันการว่างงาน การหาตำแหน่งงานว่างให้การฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการ การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นต้น

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตร...
14/06/2021

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื่อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกสองที่เกิดจากคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มกวาดล้างจับกุมทำให้นายจ้างกลัวความผิด จึงนำแรงงานต่างด้าวเถื่อนของตนไปปล่อยทิ้งไว้ตามสถานที่สาธารณะ หรือตามริมถนน ซึ่งก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงกังวลว่า หากใช้วิธีปราบปรามจับกุมเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวหลบหนี หรือนายจ้างจะเอาลูกจ้างต่างด้าวผิดกฎหมายของตนไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ให้รุกลามบานปลายกระจายออกไปจนยากแก่การควบคุม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่มีนายจ้าง สามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานที่มิใช่งานห้ามได้เป็นการเฉพาะ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยนายจ้างต้องยื่นรายชื่อคนต่างด้าว และคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างต้องแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ของกรมการจัดหางาน ซึ่งคนต่างด้าวที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผัน จะต้องเป็นผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้การดำเนินการตามมติดังกล่าว จะทำควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน้าที่ของพวกท่าน จึงเป็นการออกไปตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อแรงงานต่างด้าว นายจ้าง / สถานประกอบการ และผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ทั้งผู้ที่ลักลอบเข้ามาใหม่และผู้ที่ไม่ไปดำเนินการยื่นขออนุญาตทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คณะอำนวยการและชุดเฉพาะกิจฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ จะออกไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันทุกชุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นี้ โดยกำหนดการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2564 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานอำนวยการ จำนวน 1 ชุด และเจ้าหน้าที่จากชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกจำนวน 5 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรภาค 1 ตำรวจภูธรภาค 2 ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน รวมทั้งสิ้น 40 นาย

14/06/2021

วิธีป้องกันเมื่อต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#ห้องน้ำ

13/06/2021

ก.แรงงาน คอนเฟอร์เรนซ์ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 109

11 มิถุนายน 2564
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทย ในการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 109 ทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงการดำเนินการของรัฐบาลไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นายจ้างและลูกจ้างในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งประกอบด้วยการตรวจโรค การรักษา และการฉีดวัคซีน โดยไม่แบ่งแยกสถานะและเชื้อชาติ การลดอัตราเงินสมทบระบบประกันสังคม และขยายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน รวมถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงาน Job Expo Thailand 2020 จัดหางานมากกว่า 1.2 ล้านตำแหน่งในภาครัฐและเอกชน โดยส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนผ่านโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยการจดทะเบียนและขยายระยะเวลาของวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ประเทศไทยจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy เพื่อปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ Green Skill และมาตรการรองรับอาชีพแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

พร้อมนี้ นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในวันเดียวกัน โดยกล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคม ที่มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด - 19 มีที่ต่อสถานประกอบการและลูกจ้าง

ที่อยู่

ถ.มิตรไมตรี
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

😁​😁​มังกรแดงยุโรปจะมีดสวิท
ลาออกไปเถอะ รมต.กระทรวงนี้น่ะ ดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้เหี้ยสุดๆ เงินเยียวยาก็ได้ช้ากว่าชาวบ้านเค้า ทั้งๆที่จ่ายเงินสมทบตรงเป๊ะทุกเดือน นี่ยังมาหยุด+เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปไม่มีกำหนดอีก บริหารจัดการรัยไม่ได้ ก็ให้คนอื่นเค้ามาทำแทน #เหี้ยชิบหาย
“บทบาทลูกน้อง” ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการไทยทั่วไปสวมหมวกซ้อนกันอยู่สองใบ คือ “หมวกหัวหน้า/หมวกลูกน้อง” โดยได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน “ผู้นำ/หัวหน้ามีผลดี” มาบ้าง แต่ยังขาดด้าน “ลูกน้องมีผลดี” ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อประชาชนและการพัฒนาชาติบ้านเมือง https://show.zohopublic.com/publish/gg21ld9ba316c30a24519a5d87154fc7b1ca1 ภาพแสดงอินทรธนูข้าราชการพลเรือน (ยาฮู.คอม) https://i.ebayimg.com/images/g/fckAAOSwz3RbwtNK/s-l640.jpg
วันวิสาขบูชา 2564 https://show.zohopublic.com/publish/km0eu0c9631ea73c54c7c9c21a5433227f738 จันทรุปราคาจะปรากฏเต็มดวงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิค แคนาดา ฝั่งตะวันตกสหรัฐ โดยเฉพาะรัฐฮาวาย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมู่เกาะแปซิฟิค ทั่วเม็กซิโก อเมริกากลาง เอควาดอร์ เปรูตะวันตก ชิลีใต้ ตลอดจนอาร์เจนตินา ภาพแสดงจันทรุปราคาเต็มดวง (https://gms.gsfc.nasa.gov/4902) https://gms.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004900/a004902/frames/730x730_1x1_30p/moon.1013.jpg
รบกวนสอบถามค่ะ ทางกระทรวงจะมีการให้บุคลากรของกระทรวงฉีดวัคซีนกันเมื่อไหร่ค่ะ
โดนจับเมาแล้วขับจะเข้าไต้หวันอีกได้มั้ยครับ รบกวนด้วยครับหรือถ้ามีวิธีเข้าไต้หวันได้ช่วยแนะนำด้วยครับ
ม.33ยังตกหล่นอีกเยอะครับในเขตสมุทรปราการตั้งเงิน4000โน้นเลยครับ
ขอเงินชราภาพคืนได้ไหมครับ
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาทตั้งแต่ปี2554-ปัจจุบันไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างอ.เกาะสมุยจ.สฎ.ครับ
ทางกระทรวงแรงงานได้ประกาสไหมคะตอนนี้มีผุ้สนใจเพจนี้มากมายเลยคะ
กระผมนายศุภชัยและภรรยา ขอขอบคุณและขอให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น รวมทั้งข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกคน ที่ได้ดูแลช่วยเหลือผมและภรรยา จนได้รับการรักษาโรคโควิด19 แม้ผมจะเป็นเพียงคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ท่านก็ให้สำนักงานประกันสังคม ติดตามดูแลผมเป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณจากใจเลยครับ #ถ้าผมหายดีแล้วผมจะไปสมัครมาตรา 40 ไว้คับ
ตั้งใจทำงานจริงจังไม่เคยทอดทิ้งกัน...ขอบคุณมากค่ะhttps://www.shorturl.asia/DscVk😍