IBMP Thammasat Business School

IBMP Thammasat Business School IBMP Thammasat Business School THAMMASAT UNIVERSITY BANGKOK THAILAND ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ กรุณาติดต่อผ่าน email [email protected] นะคะ

เปิดเหมือนปกติ

🎓🎓กำหนดการฝึกซ้อม🎓🎓พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
14/10/2020

🎓🎓กำหนดการฝึกซ้อม🎓🎓
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

🎓🎓กำหนดการฝึกซ้อม🎓🎓
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

#TU #TBS #TripleCrown #Congratulation #ThammasatBusinessSchool #คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #จบมธ61 #เรือใบถึงฝั่ง

🎉🎉🎉 #ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 256...
06/10/2020

🎉🎉🎉 #ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

1. นายภูริทัต จูภิบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3
2. นางสาวภัณฑิลา เลิศชาคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มธ.
29/09/2020

ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มธ.

📌💥กำหนดการยื่นขอผ่อนผันค่าจดทะเบียนเรียน ภาค 2/2563📌💥
👉👉นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันค่าจดทะเบียนเรียน ในภาค 2/2563 ให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563👈👈
📭ที่งานวิชาการ ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ รังสิต หรือห้องโครงการ 5 ปี ห้อง F-310 ตึกเอนกประสงค์ 2 (ริมน้ำ) ท่าพระจันทร์📭

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชย์ฯ  วางแผนสอนแบบไฮบริดปี 64 สู้วิกฤตไวรัสในอนาคตขอขอบคุณ #ประชาชาติธุรกิจ #ThamasatB...
21/09/2020
TBS ธรรมศาสตร์ วางแผนสอนแบบไฮบริดปี 64 สู้วิกฤตไวรัสในอนาคต

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชย์ฯ วางแผนสอนแบบไฮบริดปี 64 สู้วิกฤตไวรัสในอนาคต

ขอขอบคุณ #ประชาชาติธุรกิจ

#ThamasatBusinessSchool #TBSTU #TripleCrown #PrachachatNews #วิกฤตไวรัส

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนแบบรู้จริง ทำเป็น เดินหน้าวิจัยเตรียมความพร้อ....

Thammasat Business School
17/09/2020

Thammasat Business School

ฝึกทักษะ SOFT SKILL ผ่าน “วิชาชีวิต” จากหลักสูตรควบตรี - โทฯ #IBMP วิชาที่สอนให้เรียนรู้ทักษะเพื่อใช้ปรับตัวในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมและยังเป็นแนวทางเพื่อการจัดการช่องว่างระหว่างวัย
.
โดย ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ ผอ.ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (Ageing Business & Care Development Centre (ABCD Centre)) คณะพาณิชย์ฯ

👉 อ่านได้ที่>>https://tu.ac.th/thammasat-tbs-ibmp-culture-and-business-etiquette-course

#ThammasatBusinessSchool #TBSTU #TripleCrown #IBMPTU

ประกาศ....คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอนทุกระดับ และงดติดต่อราชการ ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563
15/09/2020

ประกาศ....คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอนทุกระดับ และงดติดต่อราชการ ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563

ประกาศ....คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอนทุกระดับ และงดติดต่อราชการ ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563

Announcement...The faculty would like to cease all classes in all levels which take place in Tha-prachan campus on 19-20 September 2020

#ThammasatBusinessSchool #TBSTU #TripleCrown #งดการเรียนการสอน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการ “พิพิธทัศนาละครเวทีสะท้อนสังคมปีที่ 1...
09/09/2020

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมโครงการ “พิพิธทัศนาละครเวทีสะท้อนสังคมปีที่ 12” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชา มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร โดยมีอาจารย์ก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือทำงานร่วมกันผ่านการแสดงละครต่อสาธารณชน ในวันงานมี ผศ. ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขึ้นกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี และคุณกิตติ ศรีสัญญา จาก BU Theatre Company, คุณวราพรรณ (หงุ่ยตระกูล) ทรัพย์ธนะอุดม และคุณนัฏฐา ลอยด์ นักแสดง พิธีกร มาร่วมชมการแสดงดังกล่าวด้วย #ThammasatBusinessSchool #IBMPThammasat #IBMPDRAMA12

นางสาวพิมพ์พจี กุหลาบ ตัวแทนทีม "Invisible Gorilla" เล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขัน #SCBFLC2020
31/08/2020

นางสาวพิมพ์พจี กุหลาบ ตัวแทนทีม "Invisible Gorilla" เล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขัน #SCBFLC2020

As part of the "Invisible Gorilla", one of the #SCBFLC2020 finalist teams from Thammasat University (IBMP Program), Ms. Pimpajee Kularb has narrated her real experience towards our competition. 🥰👍🏻

—————————————

A wonderful journey that I will never get unless I join SCBFLC 2020! 🥳
.
“An ordinary postgraduate student” was my definition before I was rewarded as one of the finalist teams in the Siam Commercial Bank Future Leader Challenge 2020 competition.
.
Under the Covid-19 pandemic situation, the event was changed from physical meeting to online conference for the first time. My 5-day journey with SCBFLC gave me an amazing experience that I never had before.
.
All of the stations in the journey –99-second pitching, design thinking workshop and final presentation contributed knowledge and advanced both my understanding of running in the real business world and my skills set, especially, systematically thinking process.
.
Moreover, the experience ignited my enthusiasm to be more determined. Honestly, working under a time limit made me feel pressured. Instead of giving up, I was more on FIRE and, eventually, my team was one of the 4 finalists in SCBFLC 2020!
.
For the final station of the journey, I went all out to perfect my presentation which was like the last step to pursue the highest destination of every team. At the end of the journey, even though I was not the winning team who was honoured 1st prize, certainly, it was worth a shot 😀
.
Thank you, my dream team, Invisible Gorilla, who was great fellows along this wonderful journey.
.
Last but not least, thank you SCB for the marvellous opportunity! it has changed me to be “An extraordinary version of a postgraduate student.”👩🏻‍🎓

#SCBFLC2020 #BETHEDISRUPTOR

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Invisible Gorilla นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรควบตรี-โทฯ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ที่ได้เป็น 1...
28/08/2020

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Invisible Gorilla นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรควบตรี-โทฯ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ที่ได้เป็น 1ใน 4 ทีมจากทีมที่สมัครเข้ามาทั้งหมดกว่า 130 ทีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันกรณีศึกษาทางธุรกิจดิจิทัล SCBFLC ในปีที่ 7 ภายใต้โจทย์การแข่งขัน "ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ (Millennials) ในประเทศไทยและการวางกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อพิชิตใจผู้บริโภคคนรุ่นใหม่"
.
โดยทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย
1) นายวรทัต อิสระนรารักษ์
2) นายณัฐพล นวมงคลวัฒนา
3) นางสาวพิมพ์พจี กุหลาบ
4) นางสาวพิราอร พัฒนโสภณ

ประกาศน้องๆ TCAS 63 รอบ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.เรื่อง การยื่นคะแนน เพื่อขอยกเว้นวิชา วิชา TU104 , TU050/TU105.วิชา...
21/06/2020

ประกาศน้องๆ TCAS 63 รอบ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
.
เรื่อง การยื่นคะแนน เพื่อขอยกเว้นวิชา วิชา TU104 , TU050/TU105
.
วิชา TU104 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ต้องลงเรียนทุกคน (ไม่สามารถยกเว้นได้)
.
วิชา TU050/TU105
ยื่นคะแนน TU-GET/TOEFL/IELTS ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
ทาง E-mail : [email protected]
ตัวอย่างชื่อ E-mail
=> TCAS รอบ 4 – นายสวัสดี ธรรมศาสตร์ – บัญชี 4 ปี
=> TCAS รอบ 4 – นางสาวรักเรียน พาณิชย์ – บริหาร 5 ปี
.
ทั้งนี้ ขอให้แนบผลคะแนนฉบับสำเนา 🔰 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลคะแนนต้องชัดเจน และมีระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สอบให้ครบถ้วน 🔰
.
หมายเหตุ** คะแนน O-NET ไม่ต้องยื่น มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลเอง คณะฯ รับเฉพาะคะแนน TU-GET/TOEFL/IELTS เท่านั้น โดยคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบจนถึงวันที่ยื่น

ประกาศน้องๆ TCAS 63 รอบ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เรื่อง การยื่นคะแนน เพื่อขอยกเว้นวิชา วิชา TU104 , TU050/TU105

วิชา TU104 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ต้องลงเรียนทุกคน (ไม่สามารถยกเว้นได้)

วิชา TU050/TU105
ยื่นคะแนน TU-GET/TOEFL/IELTS ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
ทาง E-mail : [email protected]
ตัวอย่างชื่อ E-mail
=> TCAS รอบ 4 – นายสวัสดี ธรรมศาสตร์ – บัญชี 4 ปี
=> TCAS รอบ 4 – นางสาวรักเรียน พาณิชย์ – บริหาร 5 ปี

ทั้งนี้ ขอให้แนบผลคะแนนฉบับสำเนา 🔰 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลคะแนนต้องชัดเจน และมีระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สอบให้ครบถ้วน 🔰

หมายเหตุ** คะแนน O-NET ไม่ต้องยื่น มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลเอง คณะฯ รับเฉพาะคะแนน TU-GET/TOEFL/IELTS เท่านั้น โดยคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบจนถึงวันที่ยื่น

📣📣 คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิตเปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป.📣📣 Thammasat Business Sc...
21/06/2020

📣📣 คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
เปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
.
📣📣 Thammasat Business School in Tha-prachan and Rangsit campus will be available on service from 15 June 2020.

📣📣 คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต
เปิดทำการปกติตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

📣📣 Thammasat Business School in Tha-prachan and Rangsit campus will be available on service from 15 June 2020.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)1. ให้คงมาต...
04/06/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)

1. ให้คงมาตรการปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติงาน ตามประกาศฉบับที่ 11

2. การใช้อาคารสถานที่ของส่วนงานเพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนั้น ให้หัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลพิจารณาดำเนินการได้ภายใต้การดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

https://tu.ac.th/uploads/news-tu/images/may63/file/Thammasat-University-Notification-12-TH.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)

1. ให้คงมาตรการปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติงาน ตามประกาศฉบับที่ 11

2. การใช้อาคารสถานที่ของส่วนงานเพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนั้น ให้หัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลพิจารณาดำเนินการได้ภายใต้การดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

อ่านต่อในประกาศค่ะ

https://tu.ac.th/uploads/news-tu/images/may63/file/Thammasat-University-Notification-12-TH.pdf

คณะพาณิชย์ฯ ขยายเวลางดติดต่อราชการทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต.จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563.ขยายเวลาถึงวัน...
30/03/2020

คณะพาณิชย์ฯ ขยายเวลางดติดต่อราชการ
ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
.
จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
.
ขยายเวลาถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

คณะพาณิชย์ฯ ขยายเวลางดติดต่อราชการ
ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
ขยายเวลาถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 9
https://tu.ac.th/uploads/news-tu/images/mar63/file/Thammasat-University-Notification-9-TH.pdf

📢📢 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโคโรน่า 19 ( COVID -19 ) ( ฉบับที่ 8 ).📌 ปิดทำ...
25/03/2020

📢📢 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโคโรน่า 19 ( COVID -19 ) ( ฉบับที่ 8 )
.
📌 ปิดทำการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต ชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 - 12 เมษายน 2563
..
📌 หลีกเลี่ยงการออกจากที่พัก การเดินทางในที่ชุมชน การพบปะบุคคลโดยไม่มีเหตุจำเป็น
.
📌 ติดตามข่าวสารจากทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
.
📌 สนับสนุนการเรียนการสอน และการสอบ ออนไลน์ และสื่อสารช่องทางดังกล่าวให้แก่คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษาอย่างทั่วถึง
.
📌 งดการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 - 12 เมษายน 2563เว้นแต่การจัดการสอบที่ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

เรียนประชาคมธรรมศาสตร์ค่ะ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 8 ) อันเนื่องมาจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 15 ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ,ศ.2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

📍ในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิดให้บริการตามปกตินะคะ

ขอบคุณค่ะ

อ่านในรายละเอียดได้ที่: https://tu.ac.th/thammasat-university-notification-no8

English Version:https://tu.ac.th/uploads/news-tu/images/mar63/file/Thammasat-University-Notification-8-EN.pdf

ลิ้งค์ประกาศฉบับที่ 7 ค่ะ:https://tu.ac.th/uploads/news-tu/images/mar63/file/Thammasat-University-Notification-7-TH.pdf

#เพราะสุขภาพสำคัญที่สุด❤️คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ทำประกัน COVID-19ให้กับนักศึกษาคณะฯ ทุกระดับ ทุกชั้นปี 🥰📍เริ่มคุ้มครอง...
25/03/2020

#เพราะสุขภาพสำคัญที่สุด❤️
คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ทำประกัน COVID-19
ให้กับนักศึกษาคณะฯ ทุกระดับ ทุกชั้นปี 🥰

📍เริ่มคุ้มครองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)
*ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย Falcon Insurance กำหนด

#ThammasatBusinessSchool #TBS #StrongerTogether #เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
#COVID19

#เพราะสุขภาพสำคัญที่สุด❤️
คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ทำประกัน COVID-19
ให้กับนักศึกษาคณะฯ ทุกระดับ ทุกชั้นปี 🥰

📍เริ่มคุ้มครองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)
*ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย Falcon Insurance กำหนด

#ThammasatBusinessSchool #TBS #StrongerTogether #เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
#COVID19

ประกาศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย...
25/03/2020

ประกาศ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
ออกไปก่อน
โดยจะมีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

—————————————

His Majesty King Vajiralongkorn has been officially endorsed
to postpone the Graduation Ceremony of the academic year of 2018 until further notice.

Announced on March 23rd, 2020

ประกาศ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
ออกไปก่อน
โดยจะมีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

—————————————

His Majesty King Vajiralongkorn has been officially endorsed
to postpone the Graduation Ceremony of the academic year of 2018 until further notice.

Announced on March 23rd, 2020

📍 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563ถ้าอยากติดต่อ IBMP !!! inbox มาได้เลยนะคะ.และสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ของคณะฯ👇👇👇👇👇👇...
25/03/2020

📍 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
ถ้าอยากติดต่อ IBMP !!! inbox มาได้เลยนะคะ
.
และสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ของคณะฯ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

#ThammasatBusinessSchool #TBS #StrongerTogether #เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
#COVID19

📍 แจ้งช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
ของคณะพาณิชย์ฯ ระหว่างปิดทำการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

📣📣 ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์❤💛 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำประกันภัย COVID-19 ให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ👉 ป...
25/03/2020

📣📣 ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

❤💛 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำประกันภัย COVID-19 ให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ
👉 ปริญญาตรี
👉 ปริญญาโท
👉 ปริญญาเอก
🇹🇭 ที่อยู่ในประเทศไทย

🏫 ประกันภัยคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี

👇 สำหร้บนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกรมควบคุมโรค ประกันจะเริ่มคุ้มครอง หลังจากกลับมาประเทศไทยและผ่านการกักตัว 14 วัน
👇 ทั้งเงื่อนไขประกันไม่คุ้มครองนักศึกษาที่อยู่ในต่างประเทศ และนักศึกษาที่ยืนยันติดเชื้อก่อนการทำประกัน

📣📣 ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์

❤💛 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำประกันภัย COVID-19 ให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ
👉 ปริญญาตรี
👉 ปริญญาโท
👉 ปริญญาเอก
🇹🇭 ที่อยู่ในประเทศไทย

🏫 ประกันภัยคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี

👇 สำหร้บนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกรมควบคุมโรค ประกันจะเริ่มคุ้มครอง หลังจากกลับมาประเทศไทยและผ่านการกักตัว 14 วัน
👇 ทั้งเงื่อนไขประกันไม่คุ้มครองนักศึกษาที่อยู่ในต่างประเทศ และนักศึกษาที่ยืนยันติดเชื้อก่อนการทำประกัน

👉 รายละเอียดอื่นๆ จะมีการแจ้งอีกทีนะครับ

📣📣📣ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-1...
19/03/2020

📣📣📣ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2
.
⏩ งดการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ศูนย์รังสิตและศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
.
⏩ ให้ทุกวิชาของคณะปรับการเรียนการสอนในภาค 2/2562 เป็นรูปแบบออนไลน์ อาทิ Facebook Live , Zoom Clound , Microsoft Team , Google Classroom หรืออัดวีดีโอ เป็นต้น
.
⏩ นักศึกษาที่ไม่สามารจัดหาคอมพิวเตอร์ หรือ Internet สำหรับเรียนออนไลน์ได้ คณะฯ จัดให้มีห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอใช้บริการล่วงหน้า (ช่วงเวลาที่นักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ต้องสอดคล้องกับผลการจดทะเบียนเรียนตามรายวิชา และ Section ที่รายวิชานั้นกำหนดไว้ในตารางสอนประจำภาค 2/2562)
.
#ThammasatBusinessSchool #TBS #COVID
#เราจะผ่านสถานการณ์COVID19ไปด้วยกัน
#เรียนออนไลน์

📣📣📣ด้วย สถานการณ์ที่มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งของคณะพาณิชย์ฯ มีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโรค COVID-19เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดข...
15/03/2020

📣📣📣ด้วย สถานการณ์ที่มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งของคณะพาณิชย์ฯ มีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโรค COVID-19
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว

⏩ งดการเรียนการสอน วันที่ 16-22 มีนาคม 63 ใน 2 ศูนย์ คือ ท่าพระจันทร์ และรังสิต

⏩ คณะพาณิชย์ฯ ขอประกาศปิดสอนทุกวิชาของคณะฯ
ที่รังสิตโดยไม่มีกำหนดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และให้เริ่มสอนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม นี้ไปจนจบภาคการศึกษา

⏩ ถ้ามีประกาศจากคณะเพิ่มเติมสำหรับศูนย์ท่าพระจันทร์ จะรีบแจ้งให้ทราบ

#ThammasatBusinessSchool #TBS #COVID
#เราจะผ่านสถานการณ์COVID19ไปด้วยกัน
#เรียนออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) ค่ะ

1. งดการเรียนการสอน วันที่ 16-22 มีนาคม 63 ใน 2 ศูนย์ คือ ท่าพระจันทร์ และรังสิต

2. ให้คณะเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ และสอนได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63

3. ให้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home)

4. ขอให้ทุกคนติดตามประกาศการสอนออนไลน์ที่จะประกาศต่อไปเร็วๆ นี้

Thammasat University Notification on Measures and Suggestion for COVID-19 Control:

1. All classes at Rangsit, Tha Prachan are cancelled from 16-22 March 2020
2. All faculties prepare for the online learning support and aiming to start teaching online by 23 March 2020
3. There will be a meeting and announcement on the work-from-home policy later
4. Everyone follows the university announcement on online teaching which will be announced later.

ขอบคุณค่ะ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนเพื่อทำความสะอาดมหาวิทยาลัย"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งด...
04/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนเพื่อทำความสะอาดมหาวิทยาลัย

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอน วันที่ 9-10 มีนาคม 2563"

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนเพื่อทำความสะอาดมหาวิทยาลัย

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งดการเรียนการสอน วันที่ 9-10 มีนาคม 2563"

28/02/2020
ขอให้นักศึกษาทุกคน ดูแลสุขภาพปฏิบัติตามคำแนะนำในช่วงสอบกลางภาค ระหว่าง 1-8 มีนาคม 2563ขอให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย...
27/02/2020

ขอให้นักศึกษาทุกคน ดูแลสุขภาพ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ในช่วงสอบกลางภาค ระหว่าง 1-8 มีนาคม 2563
ขอให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
เข้าห้องสอบด้วยนะคะ

ขอให้นักศึกษาทุกคน ดูแลสุขภาพ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ในช่วงสอบกลางภาค ระหว่าง 1-8 มีนาคม 2563
ขอให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
เข้าห้องสอบด้วยนะคะ

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-1...
27/02/2020

ประกาศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 1
.
ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และติดตามประกาศของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง

#ThammasatBusinessSchool #COVID19

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 1
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: shorturl.at/hqyHL
.
TBS Announcement regarding to Corona Virus 2019 (COVID-19).

For more information: shorturl.at/EGMOT
.
ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และติดตามประกาศของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง

#ThammasatBusinessSchool #COVID19

ที่อยู่

Thammassat University
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

026132187

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IBMP Thammasat Business Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IBMP Thammasat Business School:

วิดีโอทั้งหมด

ABOUT IBMP

ในปี 2006 Thammasat Business Scool เปิดหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเป็นนวัตกรรมอุดมศึกษา 5 ปี ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจหลักสูตรแรกในประเทศไทย

หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ถือเป็นการพลิกรูปแบบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อออกไปรับใช้สังคม

โครงสร้างทั้งสองหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานการอุดมศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักสูตรด้านบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ (International Education Standards for Professional Accountants) ที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมดโดยการนำองค์ความรู้ที่สำคัญทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประสมประสานกันและใช้กระบวนการทางธุรกิจ(Business Process)และการตัดสินใจของผู้บริหาร (Managerial Decision-Making) เป็นตัวตั้งแทนการใช้ “ศาสตร์” แต่ละด้านเป็นตัวตั้ง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR หรือ inbox FB ขอบคุณ
จะมาตั้งบูธ ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้นักศึกษา IBMP ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 -15.00 น.ณ คณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์
เรียนเชิญผู้ที่จะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ร่วมงานสัมมนา “เทคนิคการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เช่น Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Kellogg, Cambridge และ Imperial ณ ห้อง 212 ชั้น 2 ตึกมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 – 15.30 น. ลงทะเบียน Online ได้ที่ www.MBAThinkTank.com/registration อ่านข่าวเทคนิคสมัครเข้า Top University ได้ที่ http://m.posttoday.com/biz/news/495220