คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ภาพพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร1. ระดับเป็นเลิศ (...
02/10/2020

ภาพพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
1. ระดับเป็นเลิศ (สีทอง)
https://drive.google.com/drive/folders/1Xi2LNe_Z5c2AmIQqybCqahfcmMiu4HJf?usp=sharing
2. ระดับก้าวหน้า (สีเงิน)
https://drive.google.com/drive/folders/1AZ-1JsXewS-zz5xazJWlN4n6BkSKK7O-?usp=sharing
3. ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า)
https://drive.google.com/drive/folders/1m-kpK4yX_Q17Owk48lV3oCiiBZrYk3bR?usp=sharing

หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีและรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตราสัญลักษณ์ GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 และสำห...
23/09/2020

หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีและรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตราสัญลักษณ์ GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีสามารถรับชม Live สด ผ่าน Facebook นี้ได้ในวันงาน//ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผลได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ 👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1vgltg73ZwVpxZyF99RgKQ6uBAGY7pqOA?usp=sharing

📣📣 วันนี้ที่รอคอย...ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยนะคะ 📣📣🏆🏆 ประกาศผลรายชื...
18/09/2020

📣📣 วันนี้ที่รอคอย...ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยนะคะ 📣📣

🏆🏆 ประกาศผลรายชื่อศูนย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 🏆🏆

* ระดับเป็นเลิศ = สีทอง
* ระดับก้าวหน้า = สีเงิน
* ระดับพื้นฐาน = สีฟ้า

** สำหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งผลให้ทราบในลำดับต่อไป **

🎖🎖 ทั้งนี้ พิธีมอบโล่และตรา GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 จะจัดในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการจัดพิธีมอบโล่และตรา GECC จะแจ้งให้ทราบต่อไป 🎖🎖

✌️✌️ และขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการประเมินในปีนี้ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อยกระดับการให้บริการเข้าสู่มาตรฐาน GECC ต่อไปนะคะ สู้ ๆ ค่ะ ✌️✌️

📣📣 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘...
11/09/2020

📣📣 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองนายรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 📣📣

📑📑 สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จำนวน ๑,๔๖๑ ศูนย์ ผ่านการตรวจคัดกรองเอกสารและลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินจุดบริการประชาชน และได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน ๔๕๕ ศูนย์ จำแนกเป็นการรับรองในระดับเป็นเลิศ จำนวน ๕ ศูนย์ ระดับก้าวหน้า จำนวน ๙๕ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน จำนวน ๓๕๕ ศูนย์ ในการนี้ จึงอยากจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีการพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการที่ดีและประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป 📑📑

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​3​ และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการ...
24/07/2020

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​3​ และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​พังงา และ​จังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 7 และคณะที่​ 10 ได...
23/07/2020

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 7 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัดอุดรธานี​ และ​จังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 4 คณะที่​ 7 คณะที่...
22/07/2020

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 4 คณะที่​ 7 คณะที่​ 9​ และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​ลพบุรี​ จังหวัด​สระบุรี​ จังหวัด​หนองคาย​ จังหวัด​อุดรธานี​ จังหวัดบุรีรัมย์​ และ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 6 คณะที่...
21/07/2020

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 9​ และคณะที่​ 10ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​สกลนคร​ จังหวัด​หนองคาย​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ จังหวัดสุรินทร์​ จังหวัด​อุทัยธานี​ และ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่...
20/07/2020

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​9​ และคณะที่​ 10ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​กระบี่​ จังหวัด​นครพนม​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ จังหวัด​ขอนแก่น​ และ​จังหวัด​นครสวรรค์​ กับตรวจประเมินการรักษา​มาตรฐาน​ GECC ในพื้นที่จังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 และคณะที่​ 8 ได้...
17/07/2020

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัด​กระบี่​ จังหวัด​ระนอง จังหวัด​ภูเก็ต​ และ​จังหวัด​สงขลา​ กับตรวจประเมินการรักษา​มาตรฐาน​ GECC ในพื้นที่จังหวัด​สงขลา​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 8 ได้...
16/07/2020

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ และ​จังหวัด​สงขลา​ กับตรวจประเมินการรักษา​มาตรฐาน​ GECC ในพื้นที่จังหวัด​สงขลา​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 4 คณะที่​ 6 คณะที่...
15/07/2020

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 4 คณะที่​ 6 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​ชัยนาท​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​สงขลา​ จังหวัด​สตูล​ จังหวัด​พัทลุง​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ และ​จังหวัด​สุโขทัย​ กับตรวจประเมินการรักษา​มาตรฐาน​ GECC ในพื้นที่จังหวัด​สงขลา ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 4 คณะที่​ 9 และคณะ...
14/07/2020

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 4 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​ชัยนาท​ จังหวัด​สิงห์บุรี​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ จังหวัด​สุโขทัย​ และ​จังหวัด​ตาก กับตรวจประเมินการรักษา​มาตรฐาน​ GECC ในพื้นที่จังหวัด​ตาก ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได...
13/07/2020

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 2 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ และ​จังหวัด​ตาก กับตรวจประเมิน​การรักษา​มาตรฐาน​ GECC ในพื้นที่จังหวัด​ตาก ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาต...
11/07/2020

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธีลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​พะเยา และ​จังหวัด​เชียงราย​ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 และคณะ...
10/07/2020

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​ จังหวัด​อ่างทอง​ จังหวัด​พะเยา และ​จังหวัด​ขอนแก่น​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตร...
09/07/2020

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​สุรินทร์​ จังหวัด​ขอนแก่น​ และ​จังหวัด​แพร่ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตร...
08/07/2020

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​น่าน และ​จังหวัด​สุรินทร์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 7 ได้ด...
03/07/2020

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 7 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​สระแก้ว ​จังหวัดชลบุรี​ จังหวัด​ระยอง จังหวัดสกลนคร​ จังหวัด​หนองคาย​ และ​จังหวัดมุกดาหาร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 และ​คณะ...
02/07/2020

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 และ​คณะที่​ 10​ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดชลบุรี​ จังหวัดสกลนคร​ จังหวัด​นครพนม​ จังหวัด​ตาก และ​จังหวัด​พิจิตร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 7 ได้ด...
01/07/2020

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 7 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดระยอง​ จังหวัด​เลย และ​จังหวัด​หนองบัวลำ​ภู​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที...
01/07/2020

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร​ จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดระยอง​ จังหวัด​สกลนคร​ จังหวัด​บึงกาฬ​ และ​จังหวัด​อุทัยธานี​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 5 คณะที...
29/06/2020

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัดชุมพร​ จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัดระยอง​ และ​จังหวัด​สุโขทัย​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 และ​ค...
26/06/2020

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัด​สมุทรปราการ​ จังหวัดฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​สกลนคร​ จังหวัด​​อุดรธานี​ และ​จังหวัด​สุโขทัย​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 5 คณะที่​ 6 คณะที่...
25/06/2020

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด​สมุทรสาคร​ จังหวัด​นครปฐม จังหวัด​ลำปาง จังหวัด​สระแก้ว​ จังหวัด​ปราจีนบุรี​ จังหวัด​หนองคาย​ จังหวัด​​ จังหวัด​หนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 5 คณะที่​ 7 คณะที่...
24/06/2020

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 5 คณะที่​ 7 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​ปทุมธานี​ จังหวัด​เชียงใหม่​ จังหวัด​ลำปาง จังหวัด​อุดรธานี​ จังหวัด​หนองคาย​ จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่ 5 คณะที่...
23/06/2020

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​ชุมพร​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน จังหวัด​ฉะเชิงเทรา จังหวัด​ลพบุรี​ จังหวัด​นครพนม​ จังหวัด​สกลนคร​​ จังหวัด​บึงกาฬ​ จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่ 5 คณะที่...
22/06/2020

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​สกลนคร​​ จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​พิจิตร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ไ...
19/06/2020

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัดนครราชสีมา​ จังหวัด​นครสวรรค์​ และ​จังหวัด​พิจิตร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2​ คณะที่​ 6 คณะท...
18/06/2020

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2​ คณะที่​ 6 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​มหาสารคาม​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​นราธิวาส​ จังหวัด​สตูล​ จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 2 คณะที่​ 8 คณะที่...
17/06/2020

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 2 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​มหาสารคาม​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ จังหวัด​สงขลา​ จังหวัด​พัทลุง​ จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 2 คณะที่​ 3 คณะที่...
16/06/2020

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​นครปฐม​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัดร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ จังหวัด​ยะลา​ จังหวัด​สงขลา​ จังหวัด​สตูล​ จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 2 คณะที่​ 3 คณะที่...
15/06/2020

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน​ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 และ​คณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​E -​Meeting และลงพื้น​ที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​นครปฐม​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัดร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ จังหวัด​พัทลุง จังหวัด​ตรัง จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ จังหวัด​นราธิวาส​ จังหวัดนครราชสีมา​ และ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

ที่อยู่

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด