Clicky

Earthquake TMD รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประ? ติดตามแผ่นดินไหวทั่วโลกได้ที่
https://earthquake.tmd.go.th
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

เปิดเหมือนปกติ

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
08/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

แผ่นดินไหว หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย(7.00°N,94.15°E) ขนาด 4.3 ลึก 10 กม. วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 02:41 น. [TMD] ht...
08/05/2022
แผ่นดินไหวขนาด 4.3 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย 2022-05-09 02:41:37 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย(7.00°N,94.15°E) ขนาด 4.3 ลึก 10 กม. วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 02:41 น. [TMD] https://t.co/MBNq0xhdYe

แผ่นดินไหวขนาด 4.3 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย 2022-05-09 02:41:37 ตามเวลาประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
07/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

แผ่นดินไหว ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย(19.59°N,100.01°E) ขนาด 1.2 ลึก 1 กม. วันที่ 7 พ.ค. 2565 เวลา 16:42 น. [TMD] https...
07/05/2022
แผ่นดินไหวขนาด 1.2 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 2022-05-07 16:42:08 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย(19.59°N,100.01°E) ขนาด 1.2 ลึก 1 กม. วันที่ 7 พ.ค. 2565 เวลา 16:42 น. [TMD] https://t.co/2hpJDGAHLz

แผ่นดินไหวขนาด 1.2 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 2022-05-07 16:42:08 ตามเวลาประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
06/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(18.73°N,97.37°E) ขนาด 1.9 ลึก 1 กม. วันที่ 6 พ.ค. 2565 เวลา 22:54 น. [TMD] https://t.co/o1saXM...
06/05/2022
แผ่นดินไหวขนาด 1.9 ประเทศเมียนมา 2022-05-06 22:54:18 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(18.73°N,97.37°E) ขนาด 1.9 ลึก 1 กม. วันที่ 6 พ.ค. 2565 เวลา 22:54 น. [TMD] https://t.co/o1saXMRCgT

แผ่นดินไหวขนาด 1.9 ประเทศเมียนมา 2022-05-06 22:54:18 ตามเวลาประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
05/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
04/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

แผ่นดินไหว ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย(19.65°N,99.55°E) ขนาด 1.8 ลึก 1 กม. วันที่ 5 พ.ค. 2565 เวลา 01:38 น. [TMD] ht...
04/05/2022
แผ่นดินไหวขนาด 1.8 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2022-05-05 01:38:54 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย(19.65°N,99.55°E) ขนาด 1.8 ลึก 1 กม. วันที่ 5 พ.ค. 2565 เวลา 01:38 น. [TMD] https://t.co/2510sbjc0n

แผ่นดินไหวขนาด 1.8 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2022-05-05 01:38:54 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม(14.88°N,107.96°E) ขนาด 4.3 ลึก 10 กม. วันที่ 4 พ.ค. 2565 เวลา 23:51 น. [TMD] https://t.co/1Rs...
04/05/2022
แผ่นดินไหวขนาด 4.3 ประเทศเวียดนาม 2022-05-04 23:51:08 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม(14.88°N,107.96°E) ขนาด 4.3 ลึก 10 กม. วันที่ 4 พ.ค. 2565 เวลา 23:51 น. [TMD] https://t.co/1RsswZ7hcC

แผ่นดินไหวขนาด 4.3 ประเทศเวียดนาม 2022-05-04 23:51:08 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศลาว(20.33°N,100.19°E) ขนาด 1.7 ลึก 3 กม. วันที่ 4 พ.ค. 2565 เวลา 18:54 น. [TMD] https://t.co/v5gmcNTxI...
04/05/2022
แผ่นดินไหวขนาด 1.7 ประเทศลาว 2022-05-04 18:54:47 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศลาว(20.33°N,100.19°E) ขนาด 1.7 ลึก 3 กม. วันที่ 4 พ.ค. 2565 เวลา 18:54 น. [TMD] https://t.co/v5gmcNTxIn

แผ่นดินไหวขนาด 1.7 ประเทศลาว 2022-05-04 18:54:47 ตามเวลาประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
03/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

แผ่นดินไหว ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย(19.52°N,99.59°E) ขนาด 1.0 ลึก 1 กม. วันที่ 4 พ.ค. 2565 เวลา 01:23 น. [TMD] htt...
03/05/2022
แผ่นดินไหวขนาด 1.0 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2022-05-04 01:23:31 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย(19.52°N,99.59°E) ขนาด 1.0 ลึก 1 กม. วันที่ 4 พ.ค. 2565 เวลา 01:23 น. [TMD] https://t.co/ANEQZ7zimW

แผ่นดินไหวขนาด 1.0 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2022-05-04 01:23:31 ตามเวลาประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
02/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
01/05/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.0...
30/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
29/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
28/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
27/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
26/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
25/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
24/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
23/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
22/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
21/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
20/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม(14.86°N,108.29°E) ขนาด 4.9 ลึก 10 กม. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 00:55 น. [TMD] https://t.co/W...
20/04/2022
แผ่นดินไหวขนาด 4.9 ประเทศเวียดนาม 2022-04-21 00:55:30 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม(14.86°N,108.29°E) ขนาด 4.9 ลึก 10 กม. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 00:55 น. [TMD] https://t.co/WnrOP7mZIB

แผ่นดินไหวขนาด 4.9 ประเทศเวียดนาม 2022-04-21 00:55:30 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม(14.96°N,108.48°E) ขนาด 4.2 ลึก 10 กม. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 01:05 น. [TMD] https://t.co/8...
20/04/2022
แผ่นดินไหวขนาด 4.2 ประเทศเวียดนาม 2022-04-21 01:05:23 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเวียดนาม(14.96°N,108.48°E) ขนาด 4.2 ลึก 10 กม. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 01:05 น. [TMD] https://t.co/8pFmXssMUI

แผ่นดินไหวขนาด 4.2 ประเทศเวียดนาม 2022-04-21 01:05:23 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน(22.50°N,101.28°E) ขนาด 3.0 ลึก 10 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 20:21 น. [TMD] https:/...
20/04/2022
แผ่นดินไหวขนาด 3.0 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน 2022-04-20 20:21:17 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน(22.50°N,101.28°E) ขนาด 3.0 ลึก 10 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 20:21 น. [TMD] https://t.co/28mDQ8FVFx

แผ่นดินไหวขนาด 3.0 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน 2022-04-20 20:21:17 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(20.27°N,98.31°E) ขนาด 2.6 ลึก 2 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 17:40 น. [TMD] https://t.co/bDEW...
20/04/2022
แผ่นดินไหวขนาด 2.6 ประเทศเมียนมา 2022-04-20 17:40:53 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(20.27°N,98.31°E) ขนาด 2.6 ลึก 2 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 17:40 น. [TMD] https://t.co/bDEWf8Dw5d

แผ่นดินไหวขนาด 2.6 ประเทศเมียนมา 2022-04-20 17:40:53 ตามเวลาประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
19/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

แผ่นดินไหว ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง(18.85°N,99.62°E) ขนาด 1.7 ลึก 1 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 05:38 น. [TMD] https:...
19/04/2022
แผ่นดินไหวขนาด 1.7 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 2022-04-20 05:38:39 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง(18.85°N,99.62°E) ขนาด 1.7 ลึก 1 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 05:38 น. [TMD] https://t.co/geZAVAVnvU

แผ่นดินไหวขนาด 1.7 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 2022-04-20 05:38:39 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(20.48°N,98.33°E) ขนาด 2.2 ลึก 5 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 04:47 น. [TMD] https://t.co/m2tN...
19/04/2022
แผ่นดินไหวขนาด 2.2 ประเทศเมียนมา 2022-04-20 04:47:42 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(20.48°N,98.33°E) ขนาด 2.2 ลึก 5 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 04:47 น. [TMD] https://t.co/m2tNK6yLYg

แผ่นดินไหวขนาด 2.2 ประเทศเมียนมา 2022-04-20 04:47:42 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(20.66°N,98.33°E) ขนาด 2.5 ลึก 5 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 03:22 น. [TMD] https://t.co/MvZS...
19/04/2022
แผ่นดินไหวขนาด 2.5 ประเทศเมียนมา 2022-04-20 03:22:31 ตามเวลาประเทศไทย

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา(20.66°N,98.33°E) ขนาด 2.5 ลึก 5 กม. วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 03:22 น. [TMD] https://t.co/MvZSPPzyqw

แผ่นดินไหวขนาด 2.5 ประเทศเมียนมา 2022-04-20 03:22:31 ตามเวลาประเทศไทย

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.ถึง วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 06.0...
18/04/2022

สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.
ถึง วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

ที่อยู่

Bangkok
10260

เบอร์โทรศัพท์

+6623994547

เว็บไซต์

https://earthquake.tmd.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Earthquake TMDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Earthquake TMD:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Screenshot of the two strong (M6.1, M5.7) jolting the Andaman Islands region in the past 24 hours along with aftershocks as seen on the helicorder of my seismograph Station KMTH in Bangkok ....there were always smaller precursor events prior to this 24 hour recording
Can you please help verify this reported earthquake in Myanmar on 04 July 2020 at 09:57 UTC. I don't see it showing on your website.....thank you.
อ.เมืองเลย จ.เลย รู้สึกว่า แผ่นดินไหว เมื่อเวลา 21.37 อาคารสั่น เหมือนรถบรรทุกวิ่งผ่าน
M4.9 earthquake in Lai Chau, Vietnam at 13:12 Thailand time (06:12 UTC) as recorded from my Raspberry Shake seismograph Station R21C3 in Bangkok
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามค่ะ เห็นกร๊าฟเรียวทาม วันที่25 /1/2563 มีการไหวทั้งเล็ก และใหญ่ แต่ไม่เห็นรายงานที่หน้าเว็บเลยค่ะ ระบบเป็นแบบอัตโนมัติ หรือต้องรอให้คนวิเคราะห์แล้วจึงป้อนเข้าระบบค่ะ ขอบคุณค่ะ
รู้สึกแผ่นดินไหว 12.38 ประมาณ 5วิ
อมก๋อยแผ่นดินไหวเมื่อคืน #อมก๋อยแผ่นดินไหว
ใกล้หมดเวลาแล้วโลกแตก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
แผ่นดินไหวที่วังเหนืออยู่ใกล้รอยเลื่อนอะไรคะ