Science Park Promotion Agency, Thailand

Science Park Promotion Agency, Thailand Science Park Promotion Agency (SPA), established in 2011 by Regulation of the Prime Minister, is a unit under Ministry of Science and Technology (MOST).

Established in 2011 by Regulation of the Prime Minister, Science Park Promotion Agency (SPA) is a unit under Ministry of Science and Technology (MOST). SPA takes responsibility as secretariat office for Science Park Promotion Committee whose chairman is the minister of MOST and also performs important roles to initiate, generate, promote and support mechanisms for driving science parks in Thailand

Established in 2011 by Regulation of the Prime Minister, Science Park Promotion Agency (SPA) is a unit under Ministry of Science and Technology (MOST). SPA takes responsibility as secretariat office for Science Park Promotion Committee whose chairman is the minister of MOST and also performs important roles to initiate, generate, promote and support mechanisms for driving science parks in Thailand

เปิดเหมือนปกติ

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุ...
02/03/2021
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8 - SPA

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการจัดแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ และกล่าวเปิดการแข่งขันโดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในแบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ Live Streaming ลดการพบปะรวมตัวของ คนกลุ่มมากเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัย จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

🏆 ผลการแข่งขัน http://spa.mhesi.go.th/?p=2860

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทย…

#ResearchtoMarket : R2Mเชิญชมการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 8” สำนักงานเลขา...
27/02/2021
R2M Thailand

#ResearchtoMarket : R2M

เชิญชมการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 8”

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กำหนดจัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สถาบันการศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M) 2020” ครั้งที่8 เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ.....

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
21/12/2020

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สวัสดีวันเหมายัน (เห-มา-ยัน) 21 ธันวาคม 2563 #กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี ปีนี้มี #TheGreatConjunction ดาวเสาร์เคียงดาวพฤหัสบดี ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี ในช่วงหัวค่ำด้วย สังเกตได้ถึงทุ่มครึ่งเท่านั้นครับ

“วันเหมายัน” (เห-มา-ยัน) (Winter Solstice) วันที่เวลากลางคืนยาวที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด สำหรับประเทศไทย ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้น 06:36 น. และตกเวลาประมาณ 17:55 น. ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปี หรือที่คนไทยเรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว” เวลาช่วงกลางวันเพียง 11 ชั่วโมง 19 นาที โดยประเทศทางซีกโลกเหนือจะนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้จะเป็นช่วงเวลากลางวันจะยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน

กลางวันและกลางคืน เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะเดียวกันโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ แกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณต่าง ๆ ของโลกในแต่ละช่วงของปีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน และเกิดเป็นฤดูกาล

ในระยะเวลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ ขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันครีษมายัน - กลางวันยาวนานที่สุด วันเหมายัน - กลางคืนยาวนานที่สุด วันวสันตวิษุวัตและวันศารทวิษุวัต - กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน

นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ยังมีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สำคัญที่น่าติดตามในช่วงหัวค่ำวันดังกล่าวอีกด้วย คือ ปรากฏการณ์ #ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี หรือเรียกว่า “The Great Conjunction 2020” ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ปรากฏใกล้กันที่สุดห่างเพียง 0.1 องศา #สังเกตเห็นได้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าถึงเวลาประมาณทุ่มครึ่งเท่านั้น ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเสมือนเป็นจุดสว่างเพียงจุดเดียว และหากมองผ่านกล้องโทรทรรศน์กำลังขยายไม่เกิน 200 เท่า จะเห็นดาวเคราะห์ทั้งสองพร้อมดวงจันทร์บริวารอยู่ในช่องมองภาพเดียวกัน

เชิญชวนทุกท่านติดตามปรากฏการณ์สำคัญช่วงหัวค่ำวันนี้กันครับ
#WinterSolstice2020 #TheGreatConjunction2020

KKUSP  ติด TOP 10 Science park ที่ดีที่สุดในระดับโลก  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการรับรองจากสมาคม Science ...
05/12/2020
IASP Inspiring Solutions

KKUSP ติด TOP 10 Science park ที่ดีที่สุดในระดับโลก


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการรับรองจากสมาคม Science Park โลก International Association of Science Parks and Areas of Innovation หรือ IASP ว่าเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีผลงาน 1 ใน 10 จากทั่วโลกประจำปี 2020 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลงานกลไกการสร้างนวัตกรรมสีเขียว (Greenovation Platform) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการแบ่งปันความรู้และกลไกความเป็นเลิศของอุทยานวิทยาศาสตร์และพื้นที่นวัตกรรมทั่วโลก เป็นการสร้างแรงบรรดาลใจจากแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยที่สามารถแบ่งปันให้สมาชิก science park ทั้งโลกได้นำไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมกระจายไปยังพื้นที่ทั่วโลก

ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. เป็น 1 ในสมาชิกของ IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) มีสมาชิกที่เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจำนวน 350 แห่งจาก 70 ประเทศทั่วโลก

สำหรับในปี 2020 IASP ได้จัด โครงการ IASP Inspiring Solutions Programme เพื่อให้ประเทศสมาชิกส่งผลงาน ที่ช่วยยกระดับหรือสร้างแรงบรรดาลใจให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ เขตนวัตกรรมทั่วโลก ซึ่งได้มีการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียงแค่ 10 ผลงานเท่านั้น

และในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 IASP ประกาศผล IASP inspiring solution awards 2020 ณ ประเทศสเปน โดยประกาศผลปรากฎว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.ก้าวสู่องค์กรระดับโลก TOP 10 สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และเป็นบทพิสูจน์ก้าวแรกว่ากลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์( สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

www.iaspinspiringsolutions.com/

IASP Inspiring Solutions: the 2016 edition of our competition awarding breakthrough and innovative ideas

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
19/11/2020

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

วันนี้มี #ดาวเคียงเดือน และ #ดาวเคราะห์ชุมนุม

อากาศเย็นเป็นใจ ฟ้าใสๆ ชวนคุณออกมามองท้องฟ้าด้วยกันครับ

คืนวันที่ 19 พ.ย. 63 จะเกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” ดาวพฤหัสบดีปรากฏเคียงดวงจันทร์ ห่างกัน 3 องศา เวลาประมาณ 18.40 น. นอกจากนี้ ดาวเสาร์ปรากฏเคียงดวงจันทร์เช่นกัน ห่าง 4.2 องศา และในขณะเดียวกันดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดี ปรากฏบนท้องฟ้าห่างกัน 3.2 องศา เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ดาวเคราะห์ชุมนุม”

สังเกตได้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นต้นไป ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius) จนถึงเวลาประมาณ 21.00 น.

ดาวเคราะห์ชุมนุม หมายถึง ดาวเคราะห์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไปปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าที่ระยะห่างเชิงมุม 1-5 องศา (การวัดระยะเชิงมุมบนท้องฟ้า ชูนิ้วก้อยเหยียดแขนให้สุดขึ้นบนท้องฟ้า ระยะ 1 องศา จะห่างกันประมาณ 1 นิ้วก้อย)

ปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” และ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดวงจันทร์และดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าไปเรื่อย ๆ ตามแนวสุริยะวิถี

ดังนั้น การที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันจึงถือเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

มีภาพสวยๆ ส่งมาแชร์กันได้ครับ

“โครงการ อว. สร้างงาน” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)  ที่ได้ให้การสนับสนุนการจ้างงาน ช่วยเหลื...
02/10/2020
อว จ้างงาน Short ver

“โครงการ อว. สร้างงาน” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการจ้างงาน ช่วยเหลือผู้ตกงานให้มีงานทำ และให้ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดสำหรับการประกอบอาชีพ หรือ ได้รับการจ้างงานในหน่วยจ้างงานนั้นๆ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park

https://www.youtube.com/watch?v=VxFeRbJfIr8&feature=youtu.be

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั...
09/09/2020
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สอว. ปี 2564 - SPA

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาส…

21/07/2020
NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

วันนี้ 21 ก.ค. 63 #ดาวเสาร์ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

เริ่มมองเห็นได้ในช่วงหัวค่ำ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นสังเกตการณ์ได้ยาวนานตลอดทั้งคืน

NARIT เตรียมตั้งกล้องโทรทรรศน์ พบกันที่ 4 จุดสังเกตการณ์หลัก เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ในรูปแบบ New Normal ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

📌 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 081-8854353
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา โทร. 044-216254
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา โทร. 038-589395
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา โทร. 095-1450411 หรือ 074-300868

#SaturnOpposition2020

24/04/2020
KKU Science Park

KKU Science Park

KKUSP & DINO Delivery บริการDelivery ที่ให้คุณมากกว่าการรับส่งอาหาร

อยากรู้ว่าให้มากกว่ายังไงดูเลยยยยยย

#DINODelivery
#Delivery
#KKUSP
#NESP

เชียงใหม่สุดเจ๋ง ผลิตเครื่อง UVC ฆ่าเชื้อไวรัสแบบเคลื่อนที่
16/04/2020
เชียงใหม่สุดเจ๋ง ผลิตเครื่อง UVC ฆ่าเชื้อไวรัสแบบเคลื่อนที่

เชียงใหม่สุดเจ๋ง ผลิตเครื่อง UVC ฆ่าเชื้อไวรัสแบบเคลื่อนที่

เชียงใหม่ - สุดเจ๋ง อาจารย์ มช. ผลิตเครื่อง UVC ฆ่าไวรัสแบบเคลื่อนที่ มอบให้โรงพยาบาลสันกำแพง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง...
02/04/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

SEDA
17/03/2020

SEDA

จบลงไปแล้วสำหรับ SiBB Global Connect: Life Science Innovation Bootcamp กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Promotion Agency, Thailand) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการโดยโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลสำหรับทีมนักศึกษาผู้ประกอบการทั้ง 6 ทีม ที่มีผลการดำเนินการยอดเยี่ยม และได้รับสิทธิในการเดินทางไปร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน BIO International Convention 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย
1. OxOFF - เทคโนโลยีการเปลี่ยนเพศสเปิร์มวัว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. DM Sence - เครื่องมือการตรวจสอบ/ติดตา่ม ผู้ป่วยเบาหวาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. Agnos - ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยตรวจวินิจฉัย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. Rai:D - สารสกัดธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูการนอนหลับ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. FrozeMed - เทคโนโลยีการช่วยการฟื้นฟูบาดแผลหลังจากการผ่าตัด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. Innoedge Go Go - เทคโนโลยีการตรวจจับความเจ็บปวด เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเป็นกรรมการตัดสิน ดังนี้
1. คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้จัดการบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ปจำกัด (LiVE)
2. คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ แห่งศศินทร์
3. ว่าที่ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์ฺการมหาชน)
4. ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

หลังจากนี้ ทั้ง 6 ทีม จะได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมจากโครงการ SEDA ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ และเติบโตเป็น Startup ทีมีศักยภาพในการเติบโตในลำดับต่อไป

#SiBB #GlobalConnect #LifeScience #SEDA #SUT #SPA #MHESI #TCELS #LiVE #BusinessBrotherhood

SEDA
09/03/2020

SEDA

อว. จับมือ มทส. จับมือพัฒนาสตาร์ทอัพสาย Health Tech/Biotech สู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม SiBB Global Connect: Life Science Cluster ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว. ได้กล่าว่า “กิจกรรม SiBB Global Connect: Life Science Cluster เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สอว. ได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่เร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator) และเป็นการสร้างช่องทางให้กิจการขนาดใหญ่ สามารถร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ที่จะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างความรู้ในการดำเนินการ”

มากกว่าไปนั้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการ SiBB Business Brotherhood มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม และเริ่มต้นประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ หรือเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยในปีนี้ เป็นที่มี 4 ของการดำเนินกิจกรรม โดยกระทรวง อว. ได้ริเริ่มให้กิจกรรม SiBB Global Connect เพื่อสร้างเครือข่ายความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ให้ขยายธุรกิจหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงและจับคู่ทางธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสากล

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการ SEDA มทส. ได้กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีนโยบายการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ผ่านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น รวมทั้งการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Entrepreneurship Incubation) จึงได้ร่วมกับ สอว. ในการดำเนินโครงการ Business Brotherhood มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มทส. ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ประกอบการ (Student Startup) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาวะ (Health & Wellness Tech) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในสามารถเร่งการเติบโตและเข้าถึงตลาดในระดับนานาชาติได้”

ในกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 5 วันนี้ นักศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าร่วม จะได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาการพัฒนากลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจชีวการแพทย์ในการสากล การพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม การพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสากล การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ และการพัฒนาแบบจำลองทางเงิน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม และโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมนี้จะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Bio Investment 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร มากไปว่านั้นทีมที่มีศักยภาพสูงสุด จะได้รับการส่งเสริมให้ไปแสดงผลงานในกิจกรรม Bio International Convention ณ เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนยายน 2563 อีกด้วย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)​ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเค...
20/02/2020
สอว. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)​ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2563 ภายในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.spa.most.go.th/news.php?main_id=5&sub_id=9&news_id=320

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park
15/02/2020

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Park

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์รวมพลังเตรียมพร้อมขับเคลื่อนประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรม SPA P2P ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
----------------------------------------
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA P2P 2020) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จังหวัดน่าน
ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรม SPA P2P 2020 ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายจากตัวแทนผู้ประกอบการและStartup, การนำเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย พร้อมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานจากผู้ประกอบการภายในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ บริษัทชีววิถี เฮิร์บ จำกัด, บริษัทบ้านถั่วลิสง จำกัด และวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมองค์ความรู้จากกิจกรรมไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
31/01/2020

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เผย #ภาพพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่คมชัดที่สุด !

29 มกราคม 2563 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ (NSF) เผยภาพถ่ายพื้นผิวดวงอาทิตย์ความละเอียดสูงสุดในประวัติศาสตร์ จากกล้องโทรทรรศน์สุริยะ DKIST

กล้องโทรทรรศน์สุริยะ DKIST หรือกล้องโทรทรรศน์สุริยะแดเนียล เค อิโนอุเอะ (Daniel K. Inouye Solar Telescope) เป็นกล้องโทรทรรศน์ขนาด 4 เมตร ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟฮาเลยากาลา (Haleakala) หมู่เกาะฮาวาย สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นกล้องโทรทรรศน์สำหรับศึกษาดวงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก

#ภาพพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่ชัดเจนที่สุด

ภาพนี้เป็นภาพแรกที่ได้จากกล้อง DKIST สามารถสังเกตการณ์พื้นผิวดวงอาทิตย์ได้อย่างที่ไม่เคยมีกล้องใดทำได้มาก่อน เผยให้เห็นลักษณะของ “ฟองพลาสมาเดือด” กล่าวคือ พลังงานความร้อนที่ผลิตอยู่ด้านในดาวจะส่งผ่านออกสู่ชั้นนอกสุดด้วย เกิดเป็นจุดสว่างขึ้น จากนั้นจะเย็นตัวลงและไหลลงสู่ชั้นที่ต่ำกว่า เกิดเป็นเส้นสีดำ กระบวนการดังกล่าวทำให้พื้นผิวดวงอาทิตย์แบ่งเป็นเซลล์อย่างชัดเจน แต่ละเซลล์มีขนาดประมาณ 30 กิโลเมตร ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งดาว เรียกว่า “แกรนูล” (Granule)

เบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าจุดสว่างที่เกิดขึ้นที่ใจกลางแกรนูลแต่ละเซลล์อาจเป็นแหล่งส่งผ่านพลังงานสู่ชั้น “โคโรนา” บรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ชั้นดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงนับล้านองศาเซลเซียส รวมถึงอาจช่วยอธิบายกระบวนการเกิด “การลุกจ้าบนดวงอาทิตย์” (Solar Flare) ได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังศึกษาได้ถึงต้นตอของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าปะทุออกมาจากพื้นผิว ซึ่งเป็นอนุภาคที่สามารถสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นโลกได้ ดังนั้นหากเราเข้าใจอนุภาคดังกล่าวมากขึ้น จะช่วยให้การเตือนภัยก่อนเกิดพายุสุริยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าเพียง 48 นาทีเท่านั้น

#ดาราศาสตร์ เกมที่ไม่มี #โหมดง่าย ให้เลือก

หากเปรียบงานวิจัยดาราศาสตร์เป็นเกม ๆ หนึ่ง ดาราศาสตร์จะเป็นเกมที่ไม่มี “โหมดง่าย” ให้ผู้เล่นได้เลือก ดังเช่นการศึกษาดวงอาทิตย์ ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ดาวฤกษ์ที่ศึกษาง่ายที่สุด เพราะหากกล้อง DKIST เป็นเพียงกล้องโทรทรรศน์ขนาด 4 เมตรคล้ายกล้องดูดาวทั่ว ๆ ไป เมื่อส่องไปยังดวงอาทิตย์จะทำให้กล้องเสียหายได้ กำลังในการรวมแสงของกระจกขนาด 4 เมตรสามารถเผาไหม้วัสดุที่อยู่บริเวณจุดโฟกัสของกล้องได้ทันที รวมถึงเป็นกล้อง “ดูดาว” เพียงไม่กี่ตัวที่ทำงานในเวลากลางวัน จึงจำเป็นจะต้องมีระบบหล่อเย็นที่เป็นท่อความยาวถึง 11 กิโลเมตร รวมถึงเทคโนโลยีด้าน “Adaptive Optics” การปรับรูปกระจกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามความแปรปรวนในชั้นบรรยากาศโลก เพื่อลดผลจากความแปรปรวนดังกล่าวได้

2563 สู่ #ยุคใหม่แห่งการศึกษาดวงอาทิตย์

ในปีนี้ นอกจากกล้อง DKIST จะพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้ว องค์การนาซาและองค์การอวกาศยุโรปมีแผนจะส่งยานสำรวจดวงอาทิตย์ “Solar Orbiter” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้อีกด้วย เมื่อยานดังกล่าวพร้อมปฏิบัติงาน จะผนวกกำลังเข้ากับยานสำรวจดวงอาทิตย์พาร์กเกอร์ (Parker Solar Probe) ที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 2561 และจะกลายเป็น 3 อุปกรณ์ยุคใหม่ที่ร่วมมือกันไขความลับของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดดวงนี้

อ้างอิง : https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=299908

เรียบเรียง : ธนกร อังค์วัฒนะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

ที่อยู่

75/47 7 Floor, Rama VI Road, Ratchathewi
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623333942

เว็บไซต์

http://www.spa.most.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Science Park Promotion Agency, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Science Park Promotion Agency, Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔥Final Call at #BB2019 DEMO Day พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับการแสดงผลงานของน้องๆจากโครงการ Business Brotherhood 2019 🚀 ⠀⠀ อย่าพลาด! 1ปีมี 1หน มาร่วมให้กำลังใจน้องๆกันได้ที่ 💘 📍 KMITL City Center, ชั้น 6 True Digital Park 🕙 เวลา 10.00 - 15.00 ⠀⠀ ขอขอบคุณตัวแทนจากทาง Science Park Promotion Agency, Thailand ที่มาร่วมงานและเป็นผู้สนับสนุนโครงการในปีนี้🧡 ⠀⠀ #BB2019 #SPA #KRIS #StartupCave
🚀Startup-cave EP.2 ตอน: BB2019 x ไร่รื่นรมย์ 🌿 ⠀⠀ ครั้งนี้เราพาเผ่าพันธุ์ startup จากสจล.ลงนาลงฟาร์มให้เข้าใจถึง sustainable living 🌾 เพราะเราเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะนำเอาประสบการณ์และข้อคิดมาพัฒนาผลงานโดยมองคนรอบข้างและเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น🧡 ⠀⠀ ขอขอบคุณทาง ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยว ออแกนิค Rai Ruen Rom Organic Farm ที่ดูแลเราเป็นอย่างดี 🙏🏻 ⠀⠀ ⏪ ท่านสามารถกลับไปรับชม Ep.1 ย้อนหลัง ตอน: BB2019 x Techsauce ได้ที่ 👉🏻 https://bit.ly/2lYfklt 👈🏻 ⠀⠀ #KRIS #KMITL #BusinessBrotherhood #SPA Science Park Promotion Agency, Thailand
🧡 #BB2019 ถึงเวลาส่งน้องๆให้ถึงฝัน 🛸 เป็นเวลากว่าครึ่งปี ที่ Startups ได้ใช้ใจและความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตั้งแต่ไอเดียจนพร้อมให้ลองใช้งาน 💡 ⠀⠀⠀ ✨มาร่วมเป็นสักขีพยานของจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จของน้องๆได้ที่งาน DEMO DAY (งานจัดแสดงผลงาน) Business Brotherhood 2019 วันที่: 4-6 กันยายน นี้! เวลา: 10.00 - 15.00 สถานที่: KMITL City Center, True Digital Park ชั้น 6 ⠀⠀⠀ #SPA #KRIS #KMITL #StartupCave #SynnexThailand #AWSEducate Science Park Promotion Agency, Thailand
🔥 ขอแสดงความยินดีกับ Startup หน้าใหม่ของ สจล. ที่แจ้งเกิดในงาน ร่มรั่วฯ รัน 2 🏃🏻‍♀️ ⠀ Fitsver เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย ให้สนุกสนานไปกับการออกกำลังกาย กับน้องกูกูล่า 💜 🚀ปลายเดือนหน้าเตรียมโหลดกันได้เลยที่ Google Play Store และ Apple Store ⠀⠀ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของ FITSVER ได้ใหม่ที่งาน DEMO Day #BB2019 🗓วันที่ 4-6 กันยายน 🕙 เวลา 10.00 - 15.00 📍 KMITL City Center ชั้น 6 True Digital Park, BTS ปุณวิถี 🎁🎉ลุ้นจับฉลากรับ XiaoMi Band 4 ⠀⠀ #StartupจากโครงการBusinessBrotherhood2019 #KRIS #StartupCave Science Park Promotion Agency, Thailand
วานนี้ 10 นักวิจัยภายใต้กองทุนนิวตัน #NewtonFund ชาวไทย ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Innovation Fellowships 2019 (LIF) Programme ในสหราชอาณาจักร เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมสุขภาวะผู้สูงวัยในงาน Technology Investment Conference 2019 bit.ly/2XUmc0u Through #NewtonFund, 10 researchers from Thailand who participated in the Leaders in Innovation Fellowships 2019 (LIF) Programme – an entrepreneurship-training course in the UK – showcased their smart-innovations for active-aging to investors @ Technology Investment Conference 2019 bit.ly/2XUmc0u Osmep สสว. NSTDA - สวทช. สกสว. Science Park Promotion Agency, Thailand TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย