พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน รักชาติ รักแผ่นดิน เยือนถื่น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
(17)

เปิดเหมือนปกติ

ปวงข้าเจ้าตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ท่านเจริญยศเจริญศรีเจริญโชคต้องโฉลกสวัสดี เจริญเกียรติบารมียิ่งอนันต์เจริญทรัพย์ศฤงคารไพศา...
07/10/2020

ปวงข้าเจ้าตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ท่านเจริญยศเจริญศรี
เจริญโชคต้องโฉลกสวัสดี เจริญเกียรติบารมียิ่งอนันต์
เจริญทรัพย์ศฤงคารไพศาลยิ่ง เจริญมุ่งสรรเสริญเจริญขวัญ
เจริญสุขสดชื่นทุกคืนวัน สารพันสมหวังดั่งใจเทอญ

วันอังคารห่มชมพูชูราศี พาให้มีศิริเพิ่มเฉลิมขวัญนุ่งสีโศกชูขึ้นทุกคืนวัน อายุมั่นขวัญอยู่ไม่รู้วาย............ทุกวันอังค...
07/10/2020

วันอังคารห่มชมพูชูราศี พาให้มีศิริเพิ่มเฉลิมขวัญ
นุ่งสีโศกชูขึ้นทุกคืนวัน อายุมั่นขวัญอยู่ไม่รู้วาย.......
.....ทุกวันอังคาร เชิญทุกคนสวมผ้าไทยมาถ่ายรูปมูมสวยกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นเอกในสมัยรัชกาลที่ ๕ ( ๑๙๙ ปี) ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินยินดีต้อนรับ

ทุกวันอังคาร จะมีประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน กันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมากราบสักการะขอพร และตั้งจิตอธิฏฐาน ...
07/10/2020

ทุกวันอังคาร จะมีประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน กันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมากราบสักการะขอพร และตั้งจิตอธิฏฐาน กับพระรูปในองค์รัชกาลที่ ๕ เป็นการมาตั้งใจ มุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนา ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเรียกว่า "อธิฏฐาน"

ในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีประชาชนจำนวนมากมากราบสักการะองค์รัชกาลที่ ๕ หนึ่งในประชาชนที่มา มีสุภาพสตรีสองท่าน สวมใส...
07/10/2020

ในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีประชาชนจำนวนมากมากราบสักการะองค์รัชกาลที่ ๕ หนึ่งในประชาชนที่มา มีสุภาพสตรีสองท่าน สวมใส่ชุดผ้าไทย สีชมพู เข้ามาจัดดอกไม้สดถวาย องค์พระปิยมหาราช ชะลอยที่จะเป็นข้าบาทบริจาริกา (ข้ารับใช้)ในชาติที่แล้ว ที่คอยถวายงาน ใน พระบรมมหาราชวังก็ว่าได้ เพราะเจ้านายฝ่ายในก็มุ่งที่จะประดิษฐ์งานดอกไม้ไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หรือประดับตามพระที่นั่งองค์ต่างๆ ด้วยความผูกพันในอดีตชาติทำให้เธอทั้งสองได้มาที่นี่ "พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน" พร้อมกับนำเครื่องสักการะเข้ากราบสักการะด้วยกริยาที่นอบน้อม และการสนทนาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นที่นี่ ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

อังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เข้ากราบสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิ...
07/10/2020

อังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เข้ากราบสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน สัปดาห์แรก ของปีงบประมาณ ใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อความเป็นศิริมงคลในหน้าที่การงานสืบไป

ศรัทธาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใจ เข้าชม  และกราบสักการะ องค...
30/09/2020

ศรัทธาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมใจ เข้าชม และกราบสักการะ องค์พระรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมรับความรู้การจัดการที่ดิน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และร่วมทำบุญรับของที่ระลึกกันไปเป็นจำนวนมาก ขอความเป็นศิริมงคล จงดลสู่ ผู้มีใจศรัทธาในพระบารมีของพระองค์ท่านสืบไป

30/09/2020
ร่วมพิธีขอพรบูชาพระปิยมหาราช

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ถือเป็นวันดี กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งสยามประเทศ เพื่อพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่า บ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย ให้มีผู้ครอบครองให้มีความเป็นศิวิไล สมดังปณิฐานที่พระองค์ทรงตั้งไว้ พร้อมกันมาร่วมพิธีสวดขอพรบูชา องค์สมเด็จพระปิยมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในห้องส่วนจัดแสดงส่วนที่หนึ่ง (ห้องท้องพระโรง)

ทำไมต้อง ใช้เงาะกระป๋อง  ในการใช้บูชา องค์รัชกาลที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  หาเหตุผล ได้ ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน...
23/09/2020

ทำไมต้อง ใช้เงาะกระป๋อง ในการใช้บูชา องค์รัชกาลที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน หาเหตุผล ได้ ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ทุกวันอังคาร 9.00 - 15.00 น.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จ...
23/09/2020

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396

ความศรัทธาและความเชื่อว่า กรรมเกิดจากการกระทำ ..จะเป็นเครื่องจรรโลงสังคมให้อยู่รอดปลอดภัย และผลักดันให้ทุกคนสร้างแต่กรรม...
23/09/2020

ความศรัทธาและความเชื่อว่า กรรมเกิดจากการกระทำ ..จะเป็นเครื่องจรรโลงสังคมให้อยู่รอดปลอดภัย และผลักดันให้ทุกคนสร้างแต่กรรมดี มิใช่หลงเชื่องมงายแล้วกราบไหว้ในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นอย่างไร้เหตุผล เราจะหาเหตุผลความศรัทธาที่มีเหตุผลได้ทุกวันอังคาร ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

วันอังคาร ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ บริเวณพิพิธภัณฑ์กร...
15/09/2020

วันอังคาร ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ บริเวณพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ชั้น ๒ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระปิยมหาราช ครบรอบ ๑๖๗ ปีโดยในพิธีจะมีการถวายเค้กขนาด ๕ ปอนด์ โดยภัณฑารักษ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๙ ปีหลังจากเสร็จพิธีได้ตัดแบ่งให้ผู้เข้าร่วมงานทานทุกท่านทุกคน เพื่อความสุขความเจริญ สืบไป

ประมวลภาพพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ องค์รัชกาลที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖    ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยา...
15/09/2020

ประมวลภาพพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ องค์รัชกาลที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖ ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ห้องจัดแสดงส่วนที่ ๑

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลยิ่งที่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เนื่องใน...
12/09/2020

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลยิ่งที่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ และครบรอบแห่งการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ครบ ๑๙ ปีบริบูรณ์ ในงานมีการถวายสังฆทานพระคุณเจ้าจากวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ถวายเครื่องสักการะสังเวย รับของที่ระลึกในงาน

ความงาม และความสุข หาได้ในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
08/09/2020

ความงาม และความสุข หาได้ในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทำไ่ม คนที่มาพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน แล้วอยากจะกลับมาอีก ? หาคำตอบได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์
08/09/2020

ทำไ่ม คนที่มาพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน แล้วอยากจะกลับมาอีก ? หาคำตอบได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน's cover photo
31/08/2020

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน's cover photo

31/08/2020

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบรมราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินจัดงานทำบุญสักการะในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันอังคาร ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ ในงานจะมีการถวายเครื่องสังฆทานเลี้ยงพระเพลจำนวน ๑ องค์ จัดเครื่องบวงสรวงบูชา เพื่อความสุขสวัสดีต่อทุกท่านทุกคนเทอญ...

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักร...
31/08/2020

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบรมราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. 2411) รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา

ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชิญเข้าชมจากวัตถุพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมฟังบรรยายพิเศษ จากภัณฑารักษ์ ได้ทุก...
26/08/2020

ศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชิญเข้าชมจากวัตถุพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมฟังบรรยายพิเศษ จากภัณฑารักษ์ ได้ทุกวันอังคาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เข้าทำการสักการะและขอพรพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน ๒๕/๐๘/๖๓
26/08/2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เข้าทำการสักการะและขอพรพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน ๒๕/๐๘/๖๓

ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึงเฉพาะศรัทธาที่เชื่อด้วยปัญญา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อด้วยเหตุผล ถ้าเชื่อโดยปราศจากปัญ...
19/08/2020

ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึงเฉพาะศรัทธาที่เชื่อด้วยปัญญา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อด้วยเหตุผล ถ้าเชื่อโดยปราศจากปัญญา เรียกว่า อธิโมกข์ (ความน้อมใจเชื่อ หรือเชื่อตามเขา) ณ ที่นี่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน สถานที่สร้างความศรัีทธาให้เกิดความ รู้ รักษ์ และเชื่อในบารมีของแผ่นดินสยาม โดยผ่านกระบวนการบรรยายจากวัตถุพิพิธภัณฑ์ของกรมที่ดิน 18/8/63

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมที่ดิน เข้าดูงานและกราบสักการะ พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน  ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  สำนักงานที่ด...
19/08/2020

ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมที่ดิน เข้าดูงานและกราบสักการะ พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

คิดดี ทำดี  จะมีแต่ความสุข  ขอพรบารมีในพระผู้ให้กำเนิดที่ดิน จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาจงผาสุข นิรทุกข์็ นิรโรค สุ...
19/08/2020

คิดดี ทำดี จะมีแต่ความสุข ขอพรบารมีในพระผู้ให้กำเนิดที่ดิน จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาจงผาสุข นิรทุกข์็ นิรโรค สุขสดใส จรดลสู่แห่งหนตำบลใด ปราศจากภัยพิบัติ พิพัฒน์เทอญ..

ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามากราบสักการะองค์รัชกาลที่ ๕ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกท...
19/08/2020

ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามากราบสักการะองค์รัชกาลที่ ๕ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกท่านด้วยเทอญ....

เรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ( ๒๐ กันยายน ) องค์พระปิยมหาราช ณ พิพิธภัณฑ...
13/08/2020

เรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ( ๒๐ กันยายน ) องค์พระปิยมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ส่วนจัดแสดง ส่วนที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  ขอขอบพระคุณท่านที่มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ กับงานพิพิธภัณฑ์ของกรมที่ดินเป็นจำนวนมาก ในวันอังคาร ๔ ...
08/08/2020

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอขอบพระคุณท่านที่มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ กับงานพิพิธภัณฑ์ของกรมที่ดินเป็นจำนวนมาก ในวันอังคาร ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพราะพิพิธภัณฑ์เป็น แหล่งเรีียนรู้ตลอดชีวิต

ร่วมรับความรู้ ความศรัทธา กับพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน       ๔ /๘/๖๓
08/08/2020

ร่วมรับความรู้ ความศรัทธา กับพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ๔ /๘/๖๓

บรรยายพิเศษประวัติศาสตร์กรมที่ดิน ตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๔๔๔ ถึง  ปัจจุบัน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมกาารนโยบายเขตพั...
07/08/2020

บรรยายพิเศษประวัติศาสตร์กรมที่ดิน ตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๔๔๔ ถึง
ปัจจุบัน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมกาารนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน ๕๐ ท่าน ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

6/8/63 กลุ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ขอเข้าดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน จำนวน ๕๐ ท่าน
07/08/2020

6/8/63 กลุ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขอเข้าดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน จำนวน ๕๐ ท่าน

เรียนรู้และศรัทธา ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ๓๐/๗/๖๓
03/08/2020

เรียนรู้และศรัทธา ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ๓๐/๗/๖๓

กราบขอพรองค์รัชกาลที่ ๕ เนื่องด้วยพระองค์จึงมิใช่มีฐานะเป็นกษัตริย์ที่สร้างความเจริญให้ประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หาก...
23/07/2020

กราบขอพรองค์รัชกาลที่ ๕ เนื่องด้วยพระองค์จึงมิใช่มีฐานะเป็นกษัตริย์ที่สร้างความเจริญให้ประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เมื่อสวรรคตไปแล้ว พระองค์ได้กลายเป็นสมมติเทวราช ในฐานะเทพอันศักดิ์สิทธิ์ของพสกนิกรทั้งหลาย หลายคนมีความเชื่อว่าได้เห็นท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ผู้ที่นับถือประจักษ์ต่อสายตาต่าง ๆ นานาด้วย และด้วยความเชื่อต่าง ๆ นั้น ทำให้พระองค์มีลักษณะเป็น บุคลาธิษฐาน หรือบุคคลในจินตนาการ หรือบุคคลในมโนคติแห่งการอธิษฐาน เพื่อขอพรให้พระบารมีแห่งพระองค์ได้ปกป้องคุ้มครองและอำนวยชัย จนพระองค์มีฐานะเป็นเทพในหัวใจของชาวไทยทั้งมวลในที่สุด จนเป็นที่มาของคำเรียกติดปากที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้ว่า "เสด็จพ่อ ร.5" และได้มีคาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.5 เพื่อให้ท่านนำความสุขความเจริญสู่ผู้เคารพบูชาและครอบครัว ตลอดจนตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล

ภาคบ่ายวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ศรัทธาไม่เคยห่างหายไปจากใจ คนไทยในแผ่นดิน  ณ  พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
22/07/2020

ภาคบ่ายวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศรัทธาไม่เคยห่างหายไปจากใจ คนไทยในแผ่นดิน ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ประชาชน พร้อมใจเข้าร่วมทำกิจกรรม ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เพื่อสร้างสามัคคี ความศรัทธ...
22/07/2020

ประชาชน พร้อมใจเข้าร่วมทำกิจกรรม ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสร้างสามัคคี ความศรัทธา กับคนในแผ่นดิน ในหัวข้อ "พระผู้ให้กำเนิดกรม่ที่ดิน ๑๑๙ ปี"🙏🙏🙏

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ขอเข้าสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน  ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ห้องจัดแสดงส่...
22/07/2020

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ขอเข้าสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ห้องจัดแสดงส่วนที่ ๑ (ห้องท้องพระโรง)

ความสุขที่ทุกท่านสัมผัสได้ ที่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
23/06/2020

ความสุขที่ทุกท่านสัมผัสได้ ที่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ที่อยู่

ถนน ราชินี
Bangkok
10200

อู่รถประจำทาง สาย 12 47 60 รถไฟฟ้า ใต้ดิน สนามนีสนามไชย ลงประตูปากคลองตลาด

ข้อมูลทั่วไป

ทุกวันอังคารจะมีประชาชนเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปิดการสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน และจัดบรรยายประวัติศาสตร์เรื่องราวของกรมที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึงปัจจุบัน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0819163366

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ภาระหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

1. การรวบรวมวัตถุ (Collection) เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ สามารถให้ความรู้อย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่เข้ามาชม เช่น เรื่องราวของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ทำกิน อาชีพ งานศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ

2. การวิเคราะห์และจำแนกประเภทวัตถุ (Identifying) จะต้องทำให้ถูกต้องและแน่นอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการรวบรวมหลักฐานเพื่ออ้างอิงในวัตถุนั้น ๆ

3. การทำบันทึกหลักฐาน (Recording) โดยทำการจัดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานวัตถุที่รวบรวมมา แล้วจดลงในป้ายหรือสลากใส่ลงบนบัตรวัตถุ ตู้ใส่วัตถุ บันทึกหลักฐานไว้ในทะเบียน ลำดับวันเดือนปี

4. การสงวนรักษา (Preservation) มีการดูแลวัตถุพิพิธภัณฑ์ตามประเภทและลักษณะ

5. การจัดแสดง (Exhibition) จะต้องทำให้สะดุดตาของผู้ชม ก่อให้เกิดความสนใจที่จะเข้ามาพิจารณาอย่างใกล้ๆ การจัดแสดงาต้องใช้ความรู้ทางธรรมชาติและจิตวิทยาในการออกแบบ

6. การบริการทางการศึกษา (Education Service) โดยต้องยอมรับหน้าที่ต่อสาธารณชน ด้วยความตั้งใจหรือมุ่งหมายที่จะให้ความจริง ความคิดใหม่ ๆต่อผู้เข้าชมไม่ว่าจะมาเพียงคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่ม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นบุญ หาที่สุดมิได้ ในวันนี้ที่ได้ก้มกราบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ขอบคุณท่านวิทยากร ที่อธิบายเรื่องราวได้อย่างสะกดจิตสะกดใจมากๆๆค่ะ
ทักทายพี่เบิร์ดครับ สวัสดีครับ 😍
คุณเบิร์ด​ยอดเยี่ยมมากคะ วันนี้ได้มีโอกาศฟังบรรยายจากคุณเบิร์ดแล้ว มีความรู้เยอะมากคะ และรักแผ่นดินเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยคะ