พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน รักชาติ รักแผ่นดิน เยือนถื่น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
(40)

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 – 3 วัน พื้นผิวที่อาจสัมผัสปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
25/12/2020

เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 – 3 วัน พื้นผิวที่อาจสัมผัสปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินจึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจะเปิดให้บริการได้ใหม่ต้นปี 2564

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ปิดเพื่อทำความสะอาด ต้าน#โควิด19 เราต้องรอด แนวทางการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19 ...
25/12/2020

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ปิดเพื่อทำความสะอาด ต้าน#โควิด19 เราต้องรอด แนวทางการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ในพิพิธภัณฑ์ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศของงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  เพื่อทราบโดยทั่วกัน  24/12/63
24/12/2020

ประกาศของงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เพื่อทราบโดยทั่วกัน 24/12/63

22/12/63 คุณพูลศรี โกไศยกาบ  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนเปอร์เฟคท์ รักษาความสะอาด  เข้ากราบสักการะและสาบานตน ...
23/12/2020

22/12/63 คุณพูลศรี โกไศยกาบ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนเปอร์เฟคท์ รักษาความสะอาด เข้ากราบสักการะและสาบานตน ในการประมูลงานทำความสะอาดได้เป็นที่เ่รียบร้อย ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ต่อ พระผู้ให้กำเนิดที่ดิน

22/12/63 งานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินและกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครง...
23/12/2020

22/12/63 งานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินและกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษารูปแบบการจัดเก็บรักษาและจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดเก็บรักษาเอกสาร (โฉนดที่ดินพระราชทาน) และจัดแสดงนิทรรศการแผ่นดินพระราชทานกับการปฏิรูปที่ดินต่อไป

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน's cover photo
23/12/2020

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน's cover photo

พิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับและได้ร่วมบริจาคเงินกับสภากาชาดไทยในกล่องภารกิจ ที่กองประกวดมอบให้น้องกระแต นางสาวไอยรา คณาวงค์ ผ...
23/12/2020

พิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับและได้ร่วมบริจาคเงินกับสภากาชาดไทย
ในกล่องภารกิจ ที่กองประกวดมอบให้น้องกระแต นางสาวไอยรา คณาวงค์
ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ปี 63 หมายเลข 23 กรมที่ดิน 22/12/63

๑๗/๑๒/๖๓  งานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน มีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ พันเอก สมโภช ปัณฑวังกูร รองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลท...
17/12/2020

๑๗/๑๒/๖๓ งานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน มีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ พันเอก สมโภช ปัณฑวังกูร รองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ในการขอความรู้ และค้นหาระวางที่ดินเก่า แถวบางรัก เพราะงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ได้จัดเก็บรูปแผนที่โบราณไว้ประกอบการค้นหาอย่างสมบูรณ์

วันอังคารที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  ศรัทธาพิพิธภัณฑ์ โดยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมและส...
17/12/2020

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศรัทธาพิพิธภัณฑ์ โดยข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมและสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ห้องจัดแสดงส่วนที่ ๑

"ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ...นามสกุล.......ขอถวายเครื่...
13/12/2020

"ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ...นามสกุล.......ขอถวายเครื่องสักการะให้ถวาย สิ่งที่ท่านโปรด คือน้ำมะพร้าวอ่อน ,กล้วยน้ำว้า,ทองหยิบ,ทองหยอด,บรั่นดี,ซิการ์,ข้าวคลุกกะปิ,ดอกกุหลาบสีชมพู หรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ

พระราชสมัญญานาม สมเด็จพระปิยมหาราช มีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน และเป็นที่เชื่อกันว่าการสักก...
13/12/2020

พระราชสมัญญานาม สมเด็จพระปิยมหาราช มีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน และเป็นที่เชื่อกันว่าการสักการะบูชาพระองค์ จะส่งผลให้ผู้ประกอบพิธีเป็นที่รักของคนทั่วไป และมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกสำเร็จลุล่วง ปลดหนี้ หรือให้ค้าขายรุ่งเรือง เราจึงได้ยินคนทั่วไปมักเรียกพระองค์ท่านติดปากว่า เสด็จพ่อ ร.5 หรือ เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

ร่วมทำกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน 8/12/63
09/12/2020

ร่วมทำกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน 8/12/63

ศรัทธาไม่เคยจางหายไปจากใจชาวดิน วันอังคาร ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
09/12/2020

ศรัทธาไม่เคยจางหายไปจากใจชาวดิน วันอังคาร ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

เปิดให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการถวายเครื่องสักการะ พระรูปรัชกาลที่ ๕ ด้วยตนเอง ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน แหล่งเรียนรู้ตลอ...
09/12/2020

เปิดให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการถวายเครื่องสักการะ พระรูปรัชกาลที่ ๕ ด้วยตนเอง ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิ...
08/12/2020

ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยเป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย ด้วยเหตุนี้เองทำให้คนที่เคารพนับถือ สมเด็จพระปิยมหาราช ต่างพากับไปถวายเครื่องสักการะ เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง

ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ขอเข้ากราบสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอพรให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ...
04/12/2020

ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ขอเข้ากราบสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอพรให้ทำงานได้อย่างราบรื่น สำเร็จตามประสงค์จงทุกประการ

ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูง ของกรมที่ดิน และขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน มีส่วนสนับสนุนให้งาน...
03/12/2020

ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูง ของกรมที่ดิน และขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน มีส่วนสนับสนุนให้งานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ ณ วันนี้ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ได้ผ่านการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เด่น ได้รับรางวัลชมเชยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ทุกวันอังคารจะมีประชาชน มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีการนัดหมายกัน  เพื่อมาสักการะพระบรมสาทิสลักษ...
25/11/2020

ทุกวันอังคารจะมีประชาชน มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีการนัดหมายกัน เพื่อมาสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะท่านพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นยุคปฏิรูปบ้านเมือง จัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการ มีหน้าที่ จัดการเรื่องการเพาะปลูก การป่าไม้ เหมืองแร่ การค้าขาย และการขุดคลอง รวมทั้งโฉนดที่ดิน ที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ มีการจัดตั้ง กระทรวงธรรมการ มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ ทำให้เราชาวสยามมีความเป็นศิวิไลซ์

เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี  เพื่อมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน และเข้ากราบสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน  พร้อมใจกันถ...
25/11/2020

เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี เพื่อมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน และเข้ากราบสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน พร้อมใจกันถวายด้วยของประจำจังหวัดที่ดีที่สุด เพื่อความเป็นมงคลยิ่งสำหรับครอบครัว "สมนึก"

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน แหล่งความรู้ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว
18/11/2020

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน แหล่งความรู้ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน (Museum) เป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกาไร ทำหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา...
18/11/2020

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน (Museum) เป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกาไร ทำหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โบราณวัตถุศิลปวัตถุ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์มีภารกิจในด้านการ สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ...

ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าร่วมจัดเครื่องสักการะด้วยตนเอง เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระผู้ให้กำเนิดกร...
18/11/2020

ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าร่วมจัดเครื่องสักการะด้วยตนเอง เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน

ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.09 น. ถึงเวลา 15.00 ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนบุคคลภายนอกเข้ามากราบสักการะ พระ...
18/11/2020

ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.09 น. ถึงเวลา 15.00 ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนบุคคลภายนอกเข้ามากราบสักการะ พระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

แม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตจะล่วงเลยมา ๑๐๐ ปี (เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓) แต่บารมีและพลังศรัทธาของพสกนิการ...
18/11/2020

แม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตจะล่วงเลยมา ๑๐๐ ปี (เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓) แต่บารมีและพลังศรัทธาของพสกนิการชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านมิได้ลดลงแม้แต่น้อย ขณะเดียวกันพระองค์ท่านยังแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ผู้ที่นับถือประจักษ์ต่อสายตาต่างๆ นานา ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งวัดต่างๆ ได้จัดสร้างพระบรมรูปของพระองค์ท่านเพื่อให้พสกนิการชาวไทยไว้สักการบูชา ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ก็เช่นเดียว พลังศรัทธาไม่เคยสูญไปจากใจชาวดิน

ศรัทธาประชาชน ต่อพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
05/11/2020

ศรัทธาประชาชน ต่อพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเก...
02/11/2020

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าพนักงานแผนที่เริ่มออกเดินทางสำรวจที่ดินของประเทศเป็นครั้งแรกและดำเนินการรังวัดหมายเลขเขตที่ดินตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการบริเวณบ้านพลับ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปฐมฤษษ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อป้องกันประเทศมหาอำนาจรุกล้ำและยึดดินแดนได้ เป็นที่มาของการทำแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนด ในป...
02/11/2020

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อป้องกันประเทศมหาอำนาจรุกล้ำและยึดดินแดนได้ เป็นที่มาของการทำแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนด ในปี พ.ศ. 2435 ต่อมาหลังจากนั้น มีการออกกฎหมายและโฉนดที่ดินฉบับแรกในปี พ.ศ. 2444 โดยก่อนหน้านั้นใบสำคัญในการครอบครองที่ดิน มีหลายรูปแบบได้แก่ โฉนดตราแดง โฉนดตราจอง ใบเหยียบย่ำ โฉนดสวน(ไม้ล้มลุก) และโฉนดป่า(ไม้ยืนต้น)

ความรู้เกี่ยวเครื่องสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕เครื่องสักการะ คือ ดอกกุหลาบสีชมพู เพราะ ดอกกุหลาบนั้นมีหนามที่แหลมคมและความง...
28/10/2020

ความรู้เกี่ยวเครื่องสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕เครื่องสักการะ คือ ดอกกุหลาบสีชมพู เพราะ ดอกกุหลาบนั้นมีหนามที่แหลมคมและความงดงาม เปรียบดั่งพระปรีชาสามารถและอำนาจในการปกครองประเทศของพระองค์ และยังมีความเมตตากรุณายิ่งอันเป็นความงดงามแก่แผ่นดินไทย ส่วนสีชมพูนั้นเป็นสีประจำวันอังคารอันเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังนิยม บายศรี หมากพลู บุหรี่ สุรา บรั่นดี หรือไวน์ มาสักการะ

ศรัทธาในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคารที่ผ่านมา
28/10/2020

ศรัทธาในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคารที่ผ่านมา

วันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในทุกๆ ปีหน่วยงานราชการจะมีการวางพวงมาลา...
28/10/2020

วันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในทุกๆ ปีหน่วยงานราชการจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปทรงม้าอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบสักการะ ในวันอังคาร ๒๐ และ ๒๗ ที่ผ่านมา เพื่อมาขอพรให้มีความสุขความเจริญ ในแผ่นดินสยามประเทศทั่วท่าน ทุกคนเทอญ

สมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)สมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเ...
28/10/2020

สมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)
สมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ และสมเด็จพระเทพศิริน-ทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระนามเดิมว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์” เมื่อพระชนม์ 9 พรรษาได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ต่อมาอีก 4 ปี ได้เลื่อนเป็น “กรมขุนพินิตประชานาถ” บรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 มีประราชกรณียกิจสำคัญมากมาย

ปวงข้าเจ้าตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ท่านเจริญยศเจริญศรีเจริญโชคต้องโฉลกสวัสดี เจริญเกียรติบารมียิ่งอนันต์เจริญทรัพย์ศฤงคารไพศา...
07/10/2020

ปวงข้าเจ้าตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ท่านเจริญยศเจริญศรี
เจริญโชคต้องโฉลกสวัสดี เจริญเกียรติบารมียิ่งอนันต์
เจริญทรัพย์ศฤงคารไพศาลยิ่ง เจริญมุ่งสรรเสริญเจริญขวัญ
เจริญสุขสดชื่นทุกคืนวัน สารพันสมหวังดั่งใจเทอญ

วันอังคารห่มชมพูชูราศี พาให้มีศิริเพิ่มเฉลิมขวัญนุ่งสีโศกชูขึ้นทุกคืนวัน อายุมั่นขวัญอยู่ไม่รู้วาย............ทุกวันอังค...
07/10/2020

วันอังคารห่มชมพูชูราศี พาให้มีศิริเพิ่มเฉลิมขวัญ
นุ่งสีโศกชูขึ้นทุกคืนวัน อายุมั่นขวัญอยู่ไม่รู้วาย.......
.....ทุกวันอังคาร เชิญทุกคนสวมผ้าไทยมาถ่ายรูปมูมสวยกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นเอกในสมัยรัชกาลที่ ๕ ( ๑๙๙ ปี) ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินยินดีต้อนรับ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลยิ่งที่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เนื่องใน...
12/09/2020

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลยิ่งที่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ และครบรอบแห่งการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ครบ ๑๙ ปีบริบูรณ์ ในงานมีการถวายสังฆทานพระคุณเจ้าจากวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ถวายเครื่องสักการะสังเวย รับของที่ระลึกในงาน

ความงาม และความสุข หาได้ในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
08/09/2020

ความงาม และความสุข หาได้ในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่อยู่

ถนน ราชินี
Bangkok
10200

อู่รถประจำทาง สาย 12 47 60 รถไฟฟ้า ใต้ดิน สนามนีสนามไชย ลงประตูปากคลองตลาด

ข้อมูลทั่วไป

ทุกวันอังคารจะมีประชาชนเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปิดการสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน และจัดบรรยายประวัติศาสตร์เรื่องราวของกรมที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึงปัจจุบัน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0819163366

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ภาระหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

1. การรวบรวมวัตถุ (Collection) เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ สามารถให้ความรู้อย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่เข้ามาชม เช่น เรื่องราวของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ทำกิน อาชีพ งานศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ

2. การวิเคราะห์และจำแนกประเภทวัตถุ (Identifying) จะต้องทำให้ถูกต้องและแน่นอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการรวบรวมหลักฐานเพื่ออ้างอิงในวัตถุนั้น ๆ

3. การทำบันทึกหลักฐาน (Recording) โดยทำการจัดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานวัตถุที่รวบรวมมา แล้วจดลงในป้ายหรือสลากใส่ลงบนบัตรวัตถุ ตู้ใส่วัตถุ บันทึกหลักฐานไว้ในทะเบียน ลำดับวันเดือนปี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะขอพรองค์รัชกาลที่ ๕ ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินอีกครั้ง รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข ความเจริญเพิ่มขึ้น ๆ ทุกครั้งคะ และขอขอบพระคุณพี่ชัยวัฒน์ ที่มาต้อนรับและให้ความรู้กับพวกเราอย่างเป็นกันเองมากคะ 🙏
เป็นบุญ หาที่สุดมิได้ ในวันนี้ที่ได้ก้มกราบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ขอบคุณท่านวิทยากร ที่อธิบายเรื่องราวได้อย่างสะกดจิตสะกดใจมากๆๆค่ะ
ทักทายพี่เบิร์ดครับ สวัสดีครับ 😍
คุณเบิร์ด​ยอดเยี่ยมมากคะ วันนี้ได้มีโอกาศฟังบรรยายจากคุณเบิร์ดแล้ว มีความรู้เยอะมากคะ และรักแผ่นดินเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยคะ