พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน รักชาติ รักแผ่นดิน เยือนถื่น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
(29)

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเจริญพระชันษา ๖๔ ปี วันที่ ๑๓ กรก...
13/07/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเจริญพระชันษา ๖๔ ปี วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ใต้ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเจริญพระชันษา ๖๔ ปี วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ใต้ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ศรัทธาวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชาชนมีต่อพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในการรักษามาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป...
12/07/2021

ศรัทธาวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชาชนมีต่อพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในการรักษามาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดี

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น  "ระวางผ้าแก้ว" ปัจจุบันจัดแสดงภายในห้องพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ส่วนที่ ๒ ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานที่...
12/07/2021

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น "ระวางผ้าแก้ว" ปัจจุบันจัดแสดงภายในห้องพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ส่วนที่ ๒ ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ระวางผ้าแก้วนี้ถือเป็นต้นร่างแผนที่ ได้รับมอบให้เก็บรักษาไว้พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดสร้างงบประมาณ ปี พงศ. ๒๔๖๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๖

แนะนำวัตถุชิ้นเด่น "ระวางผ้าแก้ว" ปัจจุบันจัดแสดงภายในห้องพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ส่วนที่ ๒ ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ระวางผ้าแก้วนี้ถือเป็นต้นร่างแผนที่ ได้รับมอบให้เก็บรักษาไว้พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดสร้างงบประมาณ ปี พงศ. ๒๔๖๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๖

22/6/64 พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดบริการต้อนรับประชาชนผู้สนใจชมพิพิธภัณฑ์ มีบริการฟังการบรรยาย แบบกลุ่มเล็ก แสดงความคิดเ...
22/06/2021

22/6/64 พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดบริการต้อนรับประชาชนผู้สนใจชมพิพิธภัณฑ์ มีบริการฟังการบรรยาย แบบกลุ่มเล็ก แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม เพื่อนำกลับปรับปรุงการให้บริการต่อไป

วันนี้วันดี ตรงวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ข้าราชการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ากร...
22/06/2021

วันนี้วันดี ตรงวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ข้าราชการของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายในพิพิธภัณฑ์ฺกรมที่ดิน ห้องจัดแสดงส่วนที่ ๑ ห้องท้องพระโรง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปฎิบัติราชการสืบไป

คุณเกียรติศักดิ์ กังวานเวชกุล ผู้ได้จัดมอบพัดลมตั้งพื้นสีชมพู จำนวนสองเครื่องไว้ใช้ในราชการพิพิธภัณฑ์ที่ดิน วันนี้ อ...
22/06/2021

คุณเกียรติศักดิ์ กังวานเวชกุล ผู้ได้จัดมอบพัดลมตั้งพื้นสีชมพู จำนวนสองเครื่องไว้ใช้ในราชการพิพิธภัณฑ์ที่ดิน วันนี้ อังคารที่ ๒๒ มิถุายน ๒๕๖๔ กับมาสักการะ -พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อีกเป็นครั้งที่สอง พร้อมกับกล่าวว่า "ที่นี่เข้ามาแล้วเกิดความศรัทธาเป็นยิ่งนัก"

บรรยายกาศอันดีในวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
22/06/2021

บรรยายกาศอันดีในวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ไปลา-มาไหว้ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ได้มีโอกาสต้อนรับข้่าราชการกรมที่ดิน ที่เดินทางมารับต...
22/06/2021

ไปลา-มาไหว้ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ได้มีโอกาสต้อนรับข้่าราชการกรมที่ดิน ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ของกรมที่ดิน ขอบารมีในพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน โปรดประทานพร ความสิริมงคลจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทอญ

อังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  เริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน หลังที่มีการปิดทำความสะอาดใหญ่ มีประชาชนเริ่มทยอยเข้าเยี่ยมช...
22/06/2021

อังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน หลังที่มีการปิดทำความสะอาดใหญ่ มีประชาชนเริ่มทยอยเข้าเยี่ยมชมงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมรับของที่ระลึกอันทรงคุณค่า

ในวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คุณเกียรติศักดิ์ กังวานเวชกุล ได้บริจาคและส่งมอบพัดลมปรับระดับ ยี่ห้อ ฮาตาริ สีชมพู ...
09/06/2021

ในวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คุณเกียรติศักดิ์ กังวานเวชกุล ได้บริจาคและส่งมอบพัดลมปรับระดับ ยี่ห้อ ฮาตาริ สีชมพู จำนวน ๒ เครื่อง ให้ไว้ใช้ในราชการ งานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยมีภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ขอบารมีในพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน (รัชกาลที่ ๕) โปรดประทานบารมี ความร่มเย็นเป็นสุข แด่ครอบครัว กังวานเวชกุล ตามนานนิรันดร์

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมเปิดส่วนจัดแสดงส่วนหนึ่ง ให้ประชาชนทั...
07/06/2021

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมเปิดส่วนจัดแสดงส่วนหนึ่ง ให้ประชาชนทั่วไป เข้ากราบสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕ เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมเปิดส่วนจัดแสดงส่วนหนึ่ง ให้ประชาชนทั่วไป เข้ากราบสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕ เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing

รีวิว แนะนำวัตถุชิ้นเด่นภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  "นาฬิกาโบราณตั้งพื้น" ยี่ห้อ"Kienzle"  ขนาดความกว้างของหน้าปัด 14 ...
13/05/2021

รีวิว แนะนำวัตถุชิ้นเด่นภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "นาฬิกาโบราณตั้งพื้น" ยี่ห้อ"Kienzle" ขนาดความกว้างของหน้าปัด 14 นิ้ว เป็นสมบัติของกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2501 และงานฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร มอบให้พิพิธภัณฑ์เก็บรักษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบบ 3 ค้อน 3 แส้ ตีบอกเวลาทุกครึ่งชั่วโมง ตัวเครื่องและลูกตุ้มเป็นทองเหลือง

รีวิว แนะนำวัตถุชิ้นเด่นภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน  "นาฬิกาโบราณตั้งพื้น" ยี่ห้อ" Mauthe"  Make in Germany ขนาดความกว...
13/05/2021

รีวิว แนะนำวัตถุชิ้นเด่นภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "นาฬิกาโบราณตั้งพื้น" ยี่ห้อ" Mauthe" Make in Germany ขนาดความกว้างของหน้าปัด 16 นิ้วรับมอบจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบบ 3 ค้อน 3 แส้ ตีบอกเวลาทุกครึ่งชั่วโมง

แจ้งประกาศนะครับ  ทางงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร งดใช้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องเป็นสถานที่ท...
05/05/2021

แจ้งประกาศนะครับ ทางงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร งดใช้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าเปิดอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แจ้งประกาศนะครับ ทางงานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร งดใช้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าเปิดอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

26/04/2021

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอปิดบริการเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ให้ปิด 31 สถานที่เพิ่มเติม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดไวรัส "โควิด-19" มาตราการทั้งหมดจะเริ่ม 26 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยจะมีกำหนดทั้งหมด 14 วัน. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
1.โรงมหรสพ โรงละคร โรงภาพยนตร์
2.สวนน้ำ สวนสนุกทั้งในนอกศูนย์การค้า
3.สวนสัตว์
4.สนามโลเลอร์เบลด-สเกตบอร์ด
5.โต๊ะสนุกเกอร์-บิลเลียด
6.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกม
7.ร้านอินเทอร์เน็ต-ร้านเกมส์
8.สระว่ายน้ำสาธารณะ
9.ฟิตเนส
10.ศูนย์ประชุม-สถานที่จัดนิทรรศการ-ศูนย์แสดงสินค้า
11.พิพิธภัณฑ์
12.ห้องสมุดสาธารณะ
13.สถานรับเลี้ยงเด็กเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล
14.สถานดูแลผู้สูงอายุเปิดเฉพาะที่รับตัวค้างคืน
15.สนามมวย-โรงเรียนสอนมวย
16.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้
17.สถานที่เจาะผิวหนัง สัก
18.สภาบันสอนลีลาส
19.สนามม้า
20.สนามพระเครื่อง-ศูนย์พระเครื่อง
21.คลินิกเสริมความงาม สถานควบคุมน้ำหนัก เสริมความงาม
22.สถานประกอบการสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย-ฝ่าเท้า
23.สนามแข่งขันทุกประเภท
24.สถานที่อสดงมหรสพ
25.สถานที่ประชุม จัดเลี้ยง รวมถึงสถานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
26.ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า-คอมมูนิตี้มอลล์ ให้บริการ 11.00-21.00 น.
27.ร้านตัดผม-เสริมสวย เฉพาะการสระ-ตัด-ซอย-แต่งผม ห้ามคนนั่งรอ
28.สนามกีฬา ทุกประเภท
29.สวนสาธารณะ ลานสาธารณะ สถานออกกำลังกาย
30.ร้านสะดวกซื้อให้เปิด 05.00-22.00น.
31.งดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร
รายการทีวีหรือกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม หรือที่มีคนเกิน 20 คน
ห้ามจัด

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีนักเรียนโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน จำนวน ๑๗ ท...
08/04/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีนักเรียนโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน จำนวน ๑๗ ท่านแบ่งเป็นนักเรียนจำนวน ๑๓ ท่าน และอาจารย์ ๔ ท่าน รวมทั้งหมด ๑๗ ท่าน ทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ เป็นอย่างดี มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าและสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
ลดเวลาทำกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร เป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิท...
07/04/2021

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร เป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่สังคมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษา และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน ตั้งรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาการเข้าเยี่ยมชม ได้ทุกวันในเวลาราชการ

วัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "พระคันธารราษฎร์" เป็นพระประจำกรมที่ดิน ในอดีตพระองค์นี้เป็นสมบัติของกรมนา ขึ้นอยู...
26/03/2021

วัตถุชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน "พระคันธารราษฎร์" เป็นพระประจำกรมที่ดิน ในอดีตพระองค์นี้เป็นสมบัติของกรมนา ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตราธิการ หลังจากยกเลิกกรมนา พระคันธารราษฎร์องค์นี้ จึงตกเป็นสมบัติของกรมที่ดิน และอยู่กับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหนคร สืบมาถึงปัจจุบัน ภายหลังเมื่อปี พ.ศ. 2544 กรมที่ดินมีอายุ 100 ปีจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินขึ้น มีการอัญญเชิญพระองค์นี้มาประดิษฐานภายในซุ้มมณฑปโบราณ ที่ได้รับมอบมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ห้องส่วนจัดแสดงที่ 1 ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ งดงาม ท่านผู้ใดได้ทำการสักการะอยู่เป็นนิตย์ ชีวิตจะมีแต่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และรุ่งเรืองในชีวิต ตามที่ผู้สร้างต้องให้ราษฎรทำมาหากินบน แผ่นดินไทย มีความอุดมสมบูรณ์พิชพันธุ์เจริญงอกงาม สมกับเป็นพระปางขอฝน ที่จะบันดาลความชุ่มชื้นแก่ทุกคนใน่แผ่นดินสืบไป

เยี่ยมชมวัตถุชิ้นเด่น ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดให้เข้าชมและรับฟังคำบรรยายทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
25/03/2021

เยี่ยมชมวัตถุชิ้นเด่น ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดให้เข้าชมและรับฟังคำบรรยายทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์เข้าดูงานวิวัฒนาการในการออกเอกสารสิทธิ์, วิวัฒนาการรัง...
25/03/2021

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์เข้าดูงานวิวัฒนาการในการออกเอกสารสิทธิ์, วิวัฒนาการรังวัดและทำแผนที่ดิน,วิวัฒนาการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์เข้าดูงานวิวัฒนาการในการออกเอกสารสิทธิ์, วิวัฒนาการรังวัดและทำแผนที่ดิน,วิวัฒนาการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

แฟนคลับตัวจริง มาแล้ว กลับมาอีก กลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมาขอพรพระผู้ให้กำเนิดกรมที...
25/03/2021

แฟนคลับตัวจริง มาแล้ว กลับมาอีก กลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมาขอพรพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน ที่ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ขอเชิญเยี่ยมชม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ่ ได้ทุกวันอังคาร ตั้งเวลา 09.09-15.00 น.
17/03/2021

ขอเชิญเยี่ยมชม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ่ ได้ทุกวันอังคาร ตั้งเวลา 09.09-15.00 น.

ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่องานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น.
17/03/2021

ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่องานพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น.

16/3/64 ข้าราชการเดินทางมารายงานตัว ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ก่อนจะเดินทางไปรายงานตัวทางต้นสั...
17/03/2021

16/3/64 ข้าราชการเดินทางมารายงานตัว ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ก่อนจะเดินทางไปรายงานตัวทางต้นสังกัด แวะสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตราชการสืบไป

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ยุคปฏิรูปบ้านเมือง ปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการขึ้น มีหน้าที่ จัดการ...
09/03/2021

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ยุคปฏิรูปบ้านเมือง ปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการขึ้น มีหน้าที่ จัดการเรื่องการเพาะปลูก การป่าไม้ เหมืองแร่ การค้าขาย และการขุดคลอง รวมทั้งโฉนดที่ดิน ที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ประชาชนที่ประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ ต้องเขามากราบของพร รัชกาลที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินกันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดเป็นมงคล และประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานสืบไป

9/3/64  วันมงคล มีประชาชน มารอเข้าชมและสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน  เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 9.09 เป็นต้นไป
09/03/2021

9/3/64 วันมงคล มีประชาชน มารอเข้าชมและสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 9.09 เป็นต้นไป

ศรัทธามิเคยจางหาย  จากใจ พวกเรา ชาวดิน
09/03/2021

ศรัทธามิเคยจางหาย จากใจ พวกเรา ชาวดิน

จุดจัดเตรียมเครื่องสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
09/03/2021

จุดจัดเตรียมเครื่องสักการะ องค์รัชกาลที่ ๕ ณ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

ของที่ระลึกชิ้นพิเศษ มาถึงแล้ว "โฉนดฉบับแรกของแผ่นดิน" ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมกรอบทองสวยงามมาก ขนาด 5 X 7 ในราคาพิเศษ ...
09/03/2021

ของที่ระลึกชิ้นพิเศษ มาถึงแล้ว "โฉนดฉบับแรกของแผ่นดิน" ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมกรอบทองสวยงามมาก ขนาด 5 X 7 ในราคาพิเศษ 150- บาท ของมีจำนวนจำกัด เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ในเทศกาลปีใหม่ไทย ใกล้มาถึง รายได้ทั้งหมด จะเก็บไว้จัดทำบุญฉลองพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ครบ ๒๐ ปี

มุมของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมบริการแล้ว
04/03/2021

มุมของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมบริการแล้ว

เชิญรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน โอกาส ครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนากรมที่ดิน และครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการจัดตั้งพิพิ...
04/03/2021

เชิญรับของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน โอกาส ครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนากรมที่ดิน และครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เมื่อท่านได้ร่วมทำบุญ ๑๒๐ บาท กับทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พลังศรัทธาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า 100 ปี (เสด็จสวรร...
03/03/2021

พลังศรัทธาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า 100 ปี (เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453) แล้วก็ตาม แต่พลังศรัทธาของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านมิได้ลดลงแม้แต่น้อยขณะเดียวกันพระองค์ท่านยังแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ผู้ที่นับถือประจักษ์ต่อสายตาต่างๆ นานาด้วย ดังนั้นพระองค์จึงมิใช่มีฐานะเป็นกษัตริย์ที่สร้างความเจริญให้ประเทศเพียงอย่างเดียว หากแต่กลายเป็นสมมติเทวราช ในฐานะเทพอันศักดิ์ สิทธิ์ของพสกนิกรทั้งหลายด้วย ทุกวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พร้อมกราบสักการะพระองค์ท่านเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระองค์ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน เมื่อปี พ.ศ. 2444

พิพิธภัณฑ์คืออะไร "พิพิธภัณฑ์" แปลรวมได้ความว่า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นานาที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อการชื่นชมและศึกษาหาความร...
03/03/2021

พิพิธภัณฑ์คืออะไร "พิพิธภัณฑ์" แปลรวมได้ความว่า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นานาที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อการชื่นชมและศึกษาหาความรู้ เช่นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเป็นต้น "สถาน" หมายถึง สถานที่แหล่งที่ตั้งปราการ เป็นคำเติมท้ายสถานที่สำคัญ สำหรับคำว่า "พิพิธภัณฑ์" ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า "Museum" ณ ที่นี้ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้กันเป็นจำนวนมาก

2/3/64 เปิดบริการจัดสถานที่ให้ประชาชนที่สนใจร่วมจัดดอกไม้ ผลไม้มงคล เพื่อมาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พ...
03/03/2021

2/3/64 เปิดบริการจัดสถานที่ให้ประชาชนที่สนใจร่วมจัดดอกไม้ ผลไม้มงคล เพื่อมาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี ที่ประดิษฐานอยู่ภายในห้องจัดแสดงส่วนที่ ๑ ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ทุกวันอังคาร

ที่อยู่

ถนน ราชินี
Bangkok
10200

อู่รถประจำทาง สาย 12 47 60 รถไฟฟ้า ใต้ดิน สนามนีสนามไชย ลงประตูปากคลองตลาด

ข้อมูลทั่วไป

ทุกวันอังคารจะมีประชาชนเดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปิดการสักการะพระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน และจัดบรรยายประวัติศาสตร์เรื่องราวของกรมที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึงปัจจุบัน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0819163366

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ภาระหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

1. การรวบรวมวัตถุ (Collection) เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ สามารถให้ความรู้อย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่เข้ามาชม เช่น เรื่องราวของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ทำกิน อาชีพ งานศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ

2. การวิเคราะห์และจำแนกประเภทวัตถุ (Identifying) จะต้องทำให้ถูกต้องและแน่นอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการรวบรวมหลักฐานเพื่ออ้างอิงในวัตถุนั้น ๆ

3. การทำบันทึกหลักฐาน (Recording) โดยทำการจัดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานวัตถุที่รวบรวมมา แล้วจดลงในป้ายหรือสลากใส่ลงบนบัตรวัตถุ ตู้ใส่วัตถุ บันทึกหลักฐานไว้ในทะเบียน ลำดับวันเดือนปี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะขอพรองค์รัชกาลที่ ๕ ภายในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินอีกครั้ง รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข ความเจริญเพิ่มขึ้น ๆ ทุกครั้งคะ และขอขอบพระคุณพี่ชัยวัฒน์ ที่มาต้อนรับและให้ความรู้กับพวกเราอย่างเป็นกันเองมากคะ 🙏
เป็นบุญ หาที่สุดมิได้ ในวันนี้ที่ได้ก้มกราบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ขอบคุณท่านวิทยากร ที่อธิบายเรื่องราวได้อย่างสะกดจิตสะกดใจมากๆๆค่ะ
ทักทายพี่เบิร์ดครับ สวัสดีครับ 😍
คุณเบิร์ด​ยอดเยี่ยมมากคะ วันนี้ได้มีโอกาศฟังบรรยายจากคุณเบิร์ดแล้ว มีความรู้เยอะมากคะ และรักแผ่นดินเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยคะ