สมาคมการบัญชีไทย

สมาคมการบัญชีไทย พันธกิจ: พัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี เพื่อความเชื่อมั่นในวิชาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับอาจารย์บัญชี “TFRS ใหม่กับการเรียนการสอนและการปรับปรุงตำราขั้นต้น/กลาง/สูง พร้อมตัวอย่างจา...
10/11/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับอาจารย์บัญชี

“TFRS ใหม่กับการเรียนการสอนและการปรับปรุงตำราขั้นต้น/กลาง/สูง พร้อมตัวอย่างจากภาคปฏิบัติ”

จัดโดย สมาคมการบัญชีไทย

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 นี้

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบัญชี ของ มรภ.บุรีรัมย์ค่ะhttp://acc.bru.ac.th/2020/11/02/accounting/
10/11/2020
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบัญชี ของ มรภ.บุรีรัมย์ค่ะ

http://acc.bru.ac.th/2020/11/02/accounting/

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2564 “การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2021” วันพุธท....

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ (กรรมการสมาคม) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรม...
10/10/2020

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ (กรรมการสมาคม)

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีอีกวาระหนึ่ง

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย) ในโอกาสที่ได้รับการแต...
10/10/2020

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย)
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอีกวาระหนึ่ง

และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ (อุปนายกฝ่ายวิชาการ)
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอีกวาระหนึ่ง

01/08/2020
ThAA Online Training ครั้งที่ 5ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-2527...
18/07/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 5

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2VFqaMc

ThAA Online Training ครั้งที่ 6ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-2527...
18/07/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 6

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2WLrptZ

ThAA Online Training ครั้งที่ 4-5ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25...
03/07/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 4-5

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2VFqaMc

สมาคมการบัญชีไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย) และท่านผู้ช่วยศาส...
01/07/2020

สมาคมการบัญชีไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย) และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ (อุปนายกฝ่ายวิชาการ) ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ

ภาควิชาการบัญชี ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ

16/06/2020
การรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาฯ (ภาคนอกเวลาราชการ) MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

🎉🎉🎉 Breaking News โอกาสสุดท้าย!!!

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ) 📌📌📌
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กรอกใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/zSV33gv37F8w69Xw5

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร/

แล้วพบกันให้ได้นะครับ 🙏🙏

#MAcc28
#บัญชีมหาบัณฑิต
#ปอโทบัญชีจุฬาฯ
#บัญชีจุฬาฯ
#CBS

https://youtu.be/yl_aKY7gEgc

https://www.facebook.com/140665989311039/posts/3351470748230531/?d=n

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อก้....

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ🎉🎉🎉 เตรียมพบกับการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 28 (รอบพิ...
13/06/2020
ใบสมัคร CU-BEST รอบพิเศษ/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

🎉🎉🎉 เตรียมพบกับการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ) เร็วๆ นี้

++++++++++++++++++++

📌📌📌 สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่มีคะแนน CU-BEST

ศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดสอบ CU-BEST รอบพิเศษ/2563 แบบออนไลน์ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่จะยื่นคะแนนเพื่อสมัครสอบเข้าหลักสูตร

– MBA Young Exec รุ่น 27/2
– MS in IT Exec รุ่น 29
– บัญชีมหาบัณฑิต Exec รุ่น 28***

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563 ในขณะนี้ เท่านั้น

ผลคะแนนไม่สามารถใช้ยื่นสมัครในหลักสูตรอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

กำหนดการรับสมัคร

8 มิ.ย. – 20 ก.ค. 63
รับสมัครทาง online https://forms.gle/84b3UTPRCRBzFdLc6

วันสอบ :
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ค่าสมัครสอบ :
จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

CU-BEST รอบพิเศษ/2563 สำหรับผู้ที่ใช้คะแนนยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA Young Exec รุ่น 27/2 MS in IT Exec รุ่น 29 บัญชีมหาบัณฑิต Exec ร่...

ThAA Online Training ครั้งที่ 3"การใช้ Connect สำหรับวิชาการบัญชีบริหาร”โดย ผศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และก...
05/06/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 3

"การใช้ Connect สำหรับวิชาการบัญชีบริหาร”

โดย ผศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00-11.30 น.
(สามารถนับ CPD ได้ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2Y5xuRs

ThAA Online Training ครั้งที่ 2"แนวโน้มและเทคนิคการเรียนการสอนบัญชีบริหารยุคความปรกติใหม่" Trends and Techniques of Mana...
23/05/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 2

"แนวโน้มและเทคนิคการเรียนการสอนบัญชีบริหารยุคความปรกติใหม่"
Trends and Techniques of Managerial Accounting: Learning in the "New Normal Age"

โดย ผศ.สมชาย ศุภธาดา (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00-12:00 น.
(สามารถนับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

สมัครได้ที่:
https://bit.ly/3cVBdHD

เปิดรับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 23 พค 2563 เวลา 12.00 นกำหนดการ (ผ่านโปรแกรม Zoom)14.00–14.30 น ประชุมใหญ่สามัญประจำปี14.30-1...
03/05/2020

เปิดรับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 23 พค 2563 เวลา 12.00 น

กำหนดการ (ผ่านโปรแกรม Zoom)

14.00–14.30 น ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
14.30-16.30 น อบรม “เทคนิคและการประยุกต์เครื่องมือต่างๆ สำหรับการสอนและออกข้อสอบออนไลน์”

ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยที่มีสมาชิกภาพในปี 2563

สำหรับท่านที่สมาชิกภาพหมดอายุ หรือไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ
- อาจารย์ประจำที่สอนวิชาบัญชี
ชำระ 500 บาท ได้สมาชิกภาพถึง 31 ธค 2563
สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ และอบรมครั้งนี้ได้
พร้อมรับส่วนลดค่าอบรมตลอดปี 2563 ในอัตราสมาชิก

- อาจารย์ประจำสาขาอื่น อาจารย์พิเศษ หรือผู้สนใจ
ชำระ 500 บาท เป็นค่าอบรม
(ไม่ได้สมาชิกภาพ)

หมายเหตุ
สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงอบรม Cpd แบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชั่วโมง

30/04/2020
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

.
🔥🔥 🔥🔥
วันที่ 30 เม.ย. 63 เวลา 10.30-12.00 น.
Live สดที่ Facebook สภาวิชาชีพบัญชี
.
เจาะลึกตัวอย่างการรับรู้รายการทางบัญชีกรณี “การลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19” ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับที่ 2

โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการบัญชี
.
ที่มาช่วยเพิ่มความกระจ่าง และไขข้อข้องใจประเด็นการรับรู้รายการทางบัญชีกรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
.
📌การรับชม Live นี้ สามารถเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

Cr.สภาวิชาชีพบัญชีฯ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
28/04/2020

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า จึงได้จัดทำตัวอย่างประกอบความเข้าใจเรื่องดังกล่าว
.
👉อ้างอิงย่อหน้า 2.5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกรณีที่กิจการในฐานะผู้เช่า (ผู้เช่า) ได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
.
👉ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำการลดค่าเช่าดังกล่าวมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยเมื่อกิจการเลือกตามทางเลือกดังกล่าวแล้วกิจการต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า เมื่อผู้เช่าได้รับการยืนยันการลดค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่าตามที่คำนวณไว้เดิมตามจำนวนงวดที่ได้รับการลดค่าเช่านั้นพร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน ให้ผู้เช่าปรับลดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
.
👉โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมดใหม่ โดยข้อกำหนดนี้จำกัดเฉพาะด้านผู้เช่าเท่านั้น ทั้งนี้กิจการทั้งด้านผู้เช่าและด้านผู้ให้เช่ายังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
.
ท่านสามารถ Download ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ได้ที่http://www.tfac.or.th/upload/9414/9IZGOLXRtA.pdf
.
🔥🔥 เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น🔥🔥 ในวันที่ 30 เม.ย. 63 เวลา 10.30-12.00 น. ห้ามพลาด Live สด แบบ Exclusive ที่ Facebook สภาฯที่นี่ที่เดียว!!
.
เจาะลึกตัวอย่างการรับรู้รายการทางบัญชีกรณี “การลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19” ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับที่ 2 โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการบัญชี
.
ที่จะมาช่วยเพิ่มความกระจ่าง และไขข้อข้องใจประเด็นการรับรู้รายการทางบัญชีกรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ใครที่คิดถึงท่านอาจารย์แอดมินแนะนำให้ปักหมุดบันทึกวัน/เวลารับชม ไว้ในปฏิทินไว้รอเลยยยยยย..
.
📌การรับชม Live นี้ สามารถเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีในการนับชั่วโมง CPD ในปี 2563สำหรับผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพฯ อยู่ระหว่างการป...
10/04/2020

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีในการนับชั่วโมง CPD ในปี 2563

สำหรับผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มาแล้วจ้า.. 📣📣 ตัวอย่างการนับชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการ มาใช้ทดแทน การนับชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีจากสถานการณ์ COVID-19 ปี 2563
.
กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถดำเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบที่เป็นทางการได้ อนุโลมให้นำชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบที่ไม่เป็นทางการมาทดแทนได้ ดังนี้
.
👉⏰ ชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการจำนวน 1.5 เท่าทดแทนชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการได้จำนวน 1 ชั่วโมง
.
👉⏰ ชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการที่ยังไม่ได้ยื่นนับเป็นชั่วโมง CPD ในปี 2563 นำไปนับรวมเป็นชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการในปี 2564 ได้ โดยนับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมจริงของหลักสูตรนั้น ๆ
.
🔥โปรดดูตัวอย่างการคำนวณชั่วโมงทดแทนในรูปภาพ🔥
.
- อ่าน ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2563 คลิก https://bit.ly/39X8aRG
- อ่าน ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ไม่เป็นทางการ คลิก https://bit.ly/2Xnwqtx
.
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องนำส่งรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบ CPD online โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี ระบบ CPD online คลิก https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการทดแทนชั่วโมง CPD)
.
ทบทวนการเก็บชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการมีอะไรบ้าง?? คลิกhttp://www.tfac.or.th/upload/9414/pRrJc5ncik.pdf
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 685 2500 ต่อ 2511, 2574, 2561, 2531, 2584 หรือ Email : [email protected]

สมาคมการบัญชีไทย เลื่อน การจัดโครงการอบรมในวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 นี้ เนื่องมาจากปัญหาการระบาดของเชื้อโรค COVID-19โดยห...
05/03/2020

สมาคมการบัญชีไทย เลื่อน การจัดโครงการอบรมในวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 นี้ เนื่องมาจากปัญหาการระบาดของเชื้อโรค COVID-19

โดยหากมีกำหนดการใหม่เมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์

******* เลื่อนการจัดสัมมนา ************
******* โดยหากมีกำหนดการใหม่เมื่อใด
******* จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง **********

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี”

ขอบพระคุณค่ะ

#สมาคมการบัญชีไทย
#THAA #ThaiAccountingAssociation

ประชาสัมพันธ์ ******* เลื่อนการจัดสัมมนา ******************* โดยหากมีกำหนดการใหม่เมื่อใด ******* จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *...
03/02/2020

ประชาสัมพันธ์

******* เลื่อนการจัดสัมมนา ************
******* โดยหากมีกำหนดการใหม่เมื่อใด
******* จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง **********

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี”

ขอบพระคุณค่ะ

#สมาคมการบัญชีไทย
#THAA #ThaiAccountingAssociation

“ทำบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน ถ้าทุกคนสามารถที่จะทำให้พอดีไม่ขาดทุน ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่ และประเทศชาติขาดทุนอย่างนี...
05/12/2019

“ทำบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน ถ้าทุกคนสามารถที่จะทำให้พอดีไม่ขาดทุน ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่ และประเทศชาติขาดทุนอย่างนี้ ไม่ขาดทุน อยู่รอด ข้อสำคัญเป็นอย่างนี้ ที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ว่าพอเพียงในการบริโภค แต่ให้พอเพียงในการมีชีวิตอยู่ บางคนก็อาจจะรวยได้ทีเดียว”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541

=======

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

5 ธันวาคม 2562

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมการบัญชีไทย

=======
ภาพจาก Facebook Pacific Inspiration Channel
(Original credit: หนังสือ พระฉัตรทองของแผ่นดิน)

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
09/10/2019

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

📌เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคมนี้เท่านั้น📌

โครงการ “เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs)”

- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRSs (ปรับปรุง 2562) ที่จะบังคับใช้ปี 2563 จำนวน 8 ฉบับ
- ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ กลุ่ม TFRSs สำหรับเครื่องมือทางการเงิน ที่จะบังคับใช้ปี 2563
- ประเด็นทางการรายงานทางการเงินที่น่าสนใจของ TFRSs ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
- สาระสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ที่จะบังคับใช้ปี 2564
- ทิศทางการปรับปรุง TFRS for NPAEs
- ทิศทาง/ ประเด็นในการปรับปรุง TFRSs ในอนาคต

วันพุธที่ 18 ธ.ค. 2562
เวลา 8.30-16.45 น.
ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

CPD ด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

Link สมัคร:
https://bit.ly/2VsnhNB

📝จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#โครงการเสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรี สำหรับอาจารย์ประจำสาขากา...
28/09/2019

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟรี สำหรับอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะจัดโครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 16
ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
ณ ห้อง 201 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมดังกล่าวจัดมาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้แก่คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนวิชาการบัญชี ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

​ขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำในสาขาวิชาการบัญชีที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
สมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ https://forms.gle/VtUDn8KFqEcWiBt97
ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

อาจารย์ที่เป็นผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงอบรม CPD ด้านบัญชี 6 ชั่วโมง
รหัสหลักสูตร 6210-03-001-017-01

ขอบพระคุณค่ะ

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ประจำเท่านั้น

#ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี
#บัญชีจุฬา #ภาควิชาการบัญชีจุฬา
#AccTraining #AcctrainingCBSChula
#CBS #CBSChula
#ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy
#ChulalongkornUniversity

ประชาสัมพันธ์ “โครงการสัมมนา TFRSs สำหรับอาจารย์”การเปลี่ยนแปลงของ TFRSs ที่มีผลกระทบต่อตําราและการสอนทางด้านสินทรัพย์ ห...
28/09/2019

ประชาสัมพันธ์ “โครงการสัมมนา TFRSs สำหรับอาจารย์”

การเปลี่ยนแปลงของ TFRSs ที่มีผลกระทบต่อตําราและการสอนทางด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

จัดโดยสมาคมการบัญชีไทย
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

อัตราค่าอบรมสัมมนา (สำหรับ 2 วัน)
- สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่ยังคงสมาชิกภาพในปี 2562 = 3,000 บาท
- สำหรับอาจารย์บัญชี = 3,500 บาท

ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอบรม CPD ด้านบัญชี ได้รวม 12 ชั่วโมง (วันละ 6 ชั่วโมง)
รหัสหลักสูตร 6212-06-050-001-01

ขอบพระคุณค่ะ

#สมาคมการบัญชีไทย
#THAA #ThaiAccountingAssociation

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2562ข้าพระพุท...
12/08/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2562

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมการบัญชีไทย

(ภาพจาก FB พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาสมาคมการบัญชีไทยจะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชี รวมทั้งการประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2560 ว...
23/01/2017

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา
สมาคมการบัญชีไทยจะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชี รวมทั้งการประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2560

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 24-25 มีนาคม 2560

ที่โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
==========
หัวข้อวันศุกร์คือ ข้อเสนอแนะการสอนเกี่ยวกับ การรับรู้รายได้ สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน
โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
===========
วันเสาร์มีสองห้อง
ห้องแรก
ช่วงเช้า ข้อเสนอแนะการสอนเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SME โดย อ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
ช่วงบ่าย ข้อเสนอแนะการสอน วิชาการบัญชีขั้นต้น โดย ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

ห้องที่สอง
ช่วงเช้า ข้อเสนอแนะการสอน วิชาการบัญชีบริหาร โดย รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
ช่วงบ่าย ข้อเสนอแนะการสอน วิชาการบัญชีต้นทุน โดย ผศ.ดร.วรรณี เตโชโยธิน

ค่าลงทะเบียนอบรม
สมาชิกที่ยังคงสมาชิกภาพในปี 2560 ราคา 2,500 บาท
อาจารย์ด้านบัญชี. 3,000 บาท

สมาคมการบัญชีไทย's cover photo
10/11/2016

สมาคมการบัญชีไทย's cover photo

สมาคมการบัญชีไทย
08/11/2016

สมาคมการบัญชีไทย

กำหนดการสัมนา ปี 2560
05/11/2016

กำหนดการสัมนา ปี 2560

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี ปนะจำปี 2560

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี ปนะจำปี 2560
05/11/2016

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี ปนะจำปี 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี(ฉบับปรับปรุง 2559) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
04/11/2016

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี(ฉบับปรับปรุง 2559) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ที่อยู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

022185806

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมการบัญชีไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมการบัญชีไทย:

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมการบัญชีไทย (Thai Accounting Association หรือ Th.A.A.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2544 โดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกันเพื่อความเป็นเลิศในวิธีการเรียนการสอนวิชาการบัญชีและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบัญชี

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี เพื่อความเชื่อมั่นในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด