สมาคมการบัญชีไทย

สมาคมการบัญชีไทย พันธกิจ: พัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี เพื่อความเชื่อมั่นในวิชาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

สมัครเข้าอบรม (และรายละเอียดการสมัคร) ที่ https://bit.ly/3n047On
15/11/2021

สมัครเข้าอบรม (และรายละเอียดการสมัคร)
ที่ https://bit.ly/3n047On

จากการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้มีการเลือกนายกสมาคมการบัญชีไทย วา...
14/10/2021

จากการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้มีการเลือกนายกสมาคมการบัญชีไทย วาระปี 2564-2566 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีรายนามคณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้

จากการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้มีการเลือกนายกสมาคมการบัญชีไทย วาระปี 2564-2566 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีรายนามคณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2564น้อมรำลึกในพระมห...
12/10/2021

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมการบัญชีไทย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมการบัญชีไทย

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยที่มีสมาชิกภาพในปี 2564เข้วร่วมประชุมใหญ่สามัญออนไลน์ ในวันอังคารที่ 25 พค 2564 เวล...
13/05/2021

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยที่มีสมาชิกภาพในปี 2564
เข้วร่วมประชุมใหญ่สามัญออนไลน์
ในวันอังคารที่ 25 พค 2564 เวลา 13.00-14.00 น

ตรวจสอบสมาชิกภาพได้ที่ [email protected]

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่ https://bit.ly/3vJqBok

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยที่มีสมาชิกภาพในปี 2564
เข้วร่วมประชุมใหญ่สามัญออนไลน์
ในวันอังคารที่ 25 พค 2564 เวลา 13.00-14.00 น

ตรวจสอบสมาชิกภาพได้ที่ [email protected]

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่ https://bit.ly/3vJqBok

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรออนไลน์📌 📌📌📌 📌กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่...
30/04/2021

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรออนไลน์

📌 📌📌📌 📌
กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่)
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564
***บังคับใช้ 1 ม.ค. 2563***
.
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
การจำหน่ายหนี้สูญ: ปรับแก้จำนวนเงิน 3 ระดับ เป็นดังนี้
1. ยอดเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
2. ยอดเกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ยอดไม่เกิน 200,000 บาท
Reference:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/029/T_0004.PDF
.
Q&A ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
>> กิจการที่ปิดงบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ต้องทำอย่างไร??
>> กิจการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ไปก่อนหน้านี้แล้ว ต้องทำอย่างไร??
.
ท่านสามารถหาคำตอบได้ จากคอร์สอบรมออนไลน์ "ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล"

📌 📌📌📌 📌
กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่)
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564
***บังคับใช้ 1 ม.ค. 2563***
.
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
การจำหน่ายหนี้สูญ: ปรับแก้จำนวนเงิน 3 ระดับ เป็นดังนี้
1. ยอดเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
2. ยอดเกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ยอดไม่เกิน 200,000 บาท
Reference:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/029/T_0004.PDF
.
Q&A ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
>> กิจการที่ปิดงบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ต้องทำอย่างไร??
>> กิจการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ไปก่อนหน้านี้แล้ว ต้องทำอย่างไร??
.
ท่านสามารถหาคำตอบได้ จากคอร์สอบรมออนไลน์ "ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล"
.
📌 📌📌
โครงการอบรม ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
.
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.30-16.45 น (ระยะเวลาอบรม 7 ชั่วโมง)
.
อัตราค่าอบรม 900 บาท
สมัครและชำระค่าอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
.
สมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/3gklgPV
.
จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล #OnlineTraining #CIT #ตัดหนี้สูญ #CorporateIncomeTax #ภงด50
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรออนไลน์
19/04/2021

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ฝากประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรออนไลน์

📌 📌📌📌 📌
กฎกระทรวงฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (ฉบับใหม่)
ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564
***บังคับใช้ 1 ม.ค. 2563***
.
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
การจำหน่ายหนี้สูญ: ปรับแก้จำนวนเงิน 3 ระดับ เป็นดังนี้
1. ยอดเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป
2. ยอดเกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ยอดไม่เกิน 200,000 บาท
Reference:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/029/T_0004.PDF
.
Q&A ประเด็นคำถามที่น่าสนใจ
>> กิจการที่ปิดงบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ต้องทำอย่างไร??
>> กิจการที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (รอบปี 2563) ไปก่อนหน้านี้แล้ว ต้องทำอย่างไร??
.
ท่านสามารถหาคำตอบได้ จากคอร์สอบรมออนไลน์ "ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล"
.
📌 📌📌
โครงการอบรม ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
.
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.30-16.45 น (ระยะเวลาอบรม 7 ชั่วโมง)
.
อัตราค่าอบรม 900 บาท
สมัครและชำระค่าอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
.
สมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/3gklgPV
.
จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล #OnlineTraining #CIT #ตัดหนี้สูญ #CorporateIncomeTax #ภงด50
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยใช้ในการเรียนการสอน online / onsiteLesson delivery / Checking Opinion / Quizhttps://classflow.com...
20/03/2021
Random Name Picker

เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยใช้ในการเรียนการสอน online / onsite

Lesson delivery / Checking Opinion / Quiz
https://classflow.com
https://miro.com
https://padlet.com
https://quizizz.com
https://kahoot.com

สร้างเกมได้
https://www.blooket.com

จับเวลา / นับถอยหลัง
https://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/
https://www.timer-tab.com/

สุ่มชื่อ
https://wheelofnames.com/th/
https://www.classtools.net/random-name-picker/

Submit a list of names, then click to spin the wheel to choose one at random! Save your lists and embed them in your website or blog!

***สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นสมาคมการบัญชีไทยจึงขอชะลอการจัดอบรมในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้ เพื...
20/03/2021

***สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น
สมาคมการบัญชีไทยจึงขอชะลอการจัดอบรมในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

หากสถานการณ์คลี่คลาย และสามารถจัดอบรมได้เมื่อใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้***

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสมาคมการบัญชีไทย

สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://bit.ly/3eOCh47

ขอบพระคุณค่ะ

***สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น
สมาคมการบัญชีไทยจึงขอชะลอการจัดอบรมในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

หากสถานการณ์คลี่คลาย และสามารถจัดอบรมได้เมื่อใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้***

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสมาคมการบัญชีไทย

สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://bit.ly/3eOCh47

ขอบพระคุณค่ะ

02/03/2021

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564”

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องแมนดาริน AB ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถ.พระราม 4

วิทยากร:

รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
– อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
– อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ค่าอบรม (รวม VAT แล้ว):
สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 1,800.-
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000.-

หมายเหตุ นับชั่วโมง CPD ได้ ทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทร : 02-218-5703, 092-254-3171
E-mail : [email protected]

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://www.shicualumni.com/news/update-tfrss-for-paes-and-tfrss-for-npaes-2021/
#Shicualumni
#ShiCUAlumniSemina1/2021

ThAA Online Training ครั้งที่ 2/2564ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2564 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0...
20/02/2021

ThAA Online Training ครั้งที่ 2/2564

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2564 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

สนใจสมัครได้ที่ http://bit.ly/3pjNQSq

ThAA Online Training ครั้งที่ 2/2564

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2564 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

สนใจสมัครได้ที่ http://bit.ly/3pjNQSq

ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ นายกสมาคมการบัญชีไทยในโอกาสที่ได้รับรางวัลบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2563...
24/01/2021

ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
นายกสมาคมการบัญชีไทย

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
นายกสมาคมการบัญชีไทย

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ThAA Online Training ครั้งที่ 1/2564ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2564 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0...
19/01/2021

ThAA Online Training ครั้งที่ 1/2564

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2564 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

สนใจสมัครได้ที่ http://bit.ly/3qmBtpl

ThAA Online Training ครั้งที่ 1/2564

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2564 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

สนใจสมัครได้ที่ http://bit.ly/3qmBtpl

กำหนดการอบรม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ค่ะ
16/12/2020

กำหนดการอบรม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ค่ะ

กำหนดการอบรม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ค่ะ

เหลือ 10 ที่นั่งท่านใดสนใจ รีบสมัครนะคะ
12/12/2020

เหลือ 10 ที่นั่ง

ท่านใดสนใจ รีบสมัครนะคะ

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะ
09/12/2020

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ในกรุงเทพฯ และหลายจังหวัดในประเทศไทยยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ กรรมการโครงการฯ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมนี้ พร้อมกับคืนค่าอบรมให้กับผู้สมัครเข้ารับการอบรมตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครได้ชำระเงินแล้ว หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าอบรม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล [email protected] ทั้งนี้ภาควิชาการบัญชีขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง
#โครงการเสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับอาจารย์บัญชี “TFRS ใหม่กับการเรียนการสอนและการปรับปรุงตำราขั้นต้น/กลาง/สูง พร้อมตัวอย่างจา...
10/11/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับอาจารย์บัญชี

“TFRS ใหม่กับการเรียนการสอนและการปรับปรุงตำราขั้นต้น/กลาง/สูง พร้อมตัวอย่างจากภาคปฏิบัติ”

จัดโดย สมาคมการบัญชีไทย

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 นี้

สามารถสมัครทางลิงค์ https://bit.ly/3kXFoqa

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบัญชี ของ มรภ.บุรีรัมย์ค่ะhttp://acc.bru.ac.th/2020/11/02/accounting/
10/11/2020
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบัญชี ของ มรภ.บุรีรัมย์ค่ะ

http://acc.bru.ac.th/2020/11/02/accounting/

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2564 “การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2021” วันพุธท....

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ (กรรมการสมาคม) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรม...
10/10/2020

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ (กรรมการสมาคม)

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีอีกวาระหนึ่ง

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย) ในโอกาสที่ได้รับการแต...
10/10/2020

สมาคมการบัญชีไทย ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย)
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอีกวาระหนึ่ง

และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ (อุปนายกฝ่ายวิชาการ)
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอีกวาระหนึ่ง

01/08/2020
ThAA Online Training ครั้งที่ 5ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-2527...
18/07/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 5

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2VFqaMc

ThAA Online Training ครั้งที่ 6ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-2527...
18/07/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 6

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2WLrptZ

ThAA Online Training ครั้งที่ 4-5ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25...
03/07/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 4-5

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2VFqaMc

สมาคมการบัญชีไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย) และท่านผู้ช่วยศาส...
01/07/2020

สมาคมการบัญชีไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (นายกสมาคมการบัญชีไทย) และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ (อุปนายกฝ่ายวิชาการ) ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ

ภาควิชาการบัญชี ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ

16/06/2020
การรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาฯ (ภาคนอกเวลาราชการ) MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

🎉🎉🎉 Breaking News โอกาสสุดท้าย!!!

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ) 📌📌📌
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กรอกใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/zSV33gv37F8w69Xw5

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร/

แล้วพบกันให้ได้นะครับ 🙏🙏

#MAcc28
#บัญชีมหาบัณฑิต
#ปอโทบัญชีจุฬาฯ
#บัญชีจุฬาฯ
#CBS

https://youtu.be/yl_aKY7gEgc

https://www.facebook.com/140665989311039/posts/3351470748230531/?d=n

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อก้....

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ🎉🎉🎉 เตรียมพบกับการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 28 (รอบพิ...
13/06/2020
ใบสมัคร CU-BEST รอบพิเศษ/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

🎉🎉🎉 เตรียมพบกับการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ) เร็วๆ นี้

++++++++++++++++++++

📌📌📌 สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่มีคะแนน CU-BEST

ศูนย์ทดสอบฯ ได้จัดสอบ CU-BEST รอบพิเศษ/2563 แบบออนไลน์ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่จะยื่นคะแนนเพื่อสมัครสอบเข้าหลักสูตร

– MBA Young Exec รุ่น 27/2
– MS in IT Exec รุ่น 29
– บัญชีมหาบัณฑิต Exec รุ่น 28***

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563 ในขณะนี้ เท่านั้น

ผลคะแนนไม่สามารถใช้ยื่นสมัครในหลักสูตรอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

กำหนดการรับสมัคร

8 มิ.ย. – 20 ก.ค. 63
รับสมัครทาง online https://forms.gle/84b3UTPRCRBzFdLc6

วันสอบ :
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ค่าสมัครสอบ :
จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

CU-BEST รอบพิเศษ/2563 สำหรับผู้ที่ใช้คะแนนยื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA Young Exec รุ่น 27/2 MS in IT Exec รุ่น 29 บัญชีมหาบัณฑิต Exec ร่...

ThAA Online Training ครั้งที่ 3"การใช้ Connect สำหรับวิชาการบัญชีบริหาร”โดย ผศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และก...
05/06/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 3

"การใช้ Connect สำหรับวิชาการบัญชีบริหาร”

โดย ผศ.ดร.แพร กีระสุนทรพงษ์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00-11.30 น.
(สามารถนับ CPD ได้ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

กรอกใบสมัครออนไลน์
https://bit.ly/2Y5xuRs

ThAA Online Training ครั้งที่ 2"แนวโน้มและเทคนิคการเรียนการสอนบัญชีบริหารยุคความปรกติใหม่" Trends and Techniques of Mana...
23/05/2020

ThAA Online Training ครั้งที่ 2

"แนวโน้มและเทคนิคการเรียนการสอนบัญชีบริหารยุคความปรกติใหม่"
Trends and Techniques of Managerial Accounting: Learning in the "New Normal Age"

โดย ผศ.สมชาย ศุภธาดา (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00-12:00 น.
(สามารถนับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

ฟรี สำหรับสมาชิกที่มีสมาชิกภาพในปี 2563 หรือ
ชำระค่าอบรม 500 บาท ที่ KTB เลขที่ 162-0-25276-7

สมัครได้ที่:
https://bit.ly/3cVBdHD

เปิดรับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 23 พค 2563 เวลา 12.00 นกำหนดการ (ผ่านโปรแกรม Zoom)14.00–14.30 น ประชุมใหญ่สามัญประจำปี14.30-1...
03/05/2020

เปิดรับสมัครถึงวันเสาร์ที่ 23 พค 2563 เวลา 12.00 น

กำหนดการ (ผ่านโปรแกรม Zoom)

14.00–14.30 น ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
14.30-16.30 น อบรม “เทคนิคและการประยุกต์เครื่องมือต่างๆ สำหรับการสอนและออกข้อสอบออนไลน์”

ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมการบัญชีไทยที่มีสมาชิกภาพในปี 2563

สำหรับท่านที่สมาชิกภาพหมดอายุ หรือไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ
- อาจารย์ประจำที่สอนวิชาบัญชี
ชำระ 500 บาท ได้สมาชิกภาพถึง 31 ธค 2563
สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ และอบรมครั้งนี้ได้
พร้อมรับส่วนลดค่าอบรมตลอดปี 2563 ในอัตราสมาชิก

- อาจารย์ประจำสาขาอื่น อาจารย์พิเศษ หรือผู้สนใจ
ชำระ 500 บาท เป็นค่าอบรม
(ไม่ได้สมาชิกภาพ)

หมายเหตุ
สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงอบรม Cpd แบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชั่วโมง

30/04/2020
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

.
🔥🔥 🔥🔥
วันที่ 30 เม.ย. 63 เวลา 10.30-12.00 น.
Live สดที่ Facebook สภาวิชาชีพบัญชี
.
เจาะลึกตัวอย่างการรับรู้รายการทางบัญชีกรณี “การลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19” ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับที่ 2

โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการบัญชี
.
ที่มาช่วยเพิ่มความกระจ่าง และไขข้อข้องใจประเด็นการรับรู้รายการทางบัญชีกรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
.
📌การรับชม Live นี้ สามารถเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

Cr.สภาวิชาชีพบัญชีฯ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
28/04/2020

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า จึงได้จัดทำตัวอย่างประกอบความเข้าใจเรื่องดังกล่าว
.
👉อ้างอิงย่อหน้า 2.5 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกรณีที่กิจการในฐานะผู้เช่า (ผู้เช่า) ได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
.
👉ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำการลดค่าเช่าดังกล่าวมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยเมื่อกิจการเลือกตามทางเลือกดังกล่าวแล้วกิจการต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า เมื่อผู้เช่าได้รับการยืนยันการลดค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่าตามที่คำนวณไว้เดิมตามจำนวนงวดที่ได้รับการลดค่าเช่านั้นพร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน ให้ผู้เช่าปรับลดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
.
👉โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมดใหม่ โดยข้อกำหนดนี้จำกัดเฉพาะด้านผู้เช่าเท่านั้น ทั้งนี้กิจการทั้งด้านผู้เช่าและด้านผู้ให้เช่ายังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
.
ท่านสามารถ Download ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ได้ที่http://www.tfac.or.th/upload/9414/9IZGOLXRtA.pdf
.
🔥🔥 เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น🔥🔥 ในวันที่ 30 เม.ย. 63 เวลา 10.30-12.00 น. ห้ามพลาด Live สด แบบ Exclusive ที่ Facebook สภาฯที่นี่ที่เดียว!!
.
เจาะลึกตัวอย่างการรับรู้รายการทางบัญชีกรณี “การลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19” ของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับที่ 2 โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการบัญชี
.
ที่จะมาช่วยเพิ่มความกระจ่าง และไขข้อข้องใจประเด็นการรับรู้รายการทางบัญชีกรณีการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ใครที่คิดถึงท่านอาจารย์แอดมินแนะนำให้ปักหมุดบันทึกวัน/เวลารับชม ไว้ในปฏิทินไว้รอเลยยยยยย..
.
📌การรับชม Live นี้ สามารถเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

ที่อยู่

Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

022185806

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมการบัญชีไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมการบัญชีไทย:

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมการบัญชีไทย (Thai Accounting Association หรือ Th.A.A.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2544 โดยกลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกันเพื่อความเป็นเลิศในวิธีการเรียนการสอนวิชาการบัญชีและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบัญชี

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี เพื่อความเชื่อมั่นในวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญรับฟังเสวนา โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series) หัวข้อ “กระบวนการบัญชีนิติวิทยา : แนวทางการพัฒนาสายงานวิชาชีพบัญชีในอนาคต” . 📅 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 🕒 เวลา 09.00 – 12.00 น. . ผู้ร่วมเสวนา 👉ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ - คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายสภาวิชาชีพบัญชี 👉คุณวรพงษ์ สุธานนท์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักบริหารความเสี่ยง เครือเจริญโภคภัณฑ์ . 📌ไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลังสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ดังนี้ . 📍ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง . 📍ผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD กิจกรรมอื่น (ตามมาตรการช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง