กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างฯ ครั้งที่ 2/256...
06/10/2021

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ...
06/10/2021

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชต้นอ่อน ครั้งที่ 4 - 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาร่างมาตรฐานฯ

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัย...
06/10/2021

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ(Q-shop)ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำ...
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 49 ปี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถส่...
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจรถึงบ้านและชุมชน (DOA Delivery) ด้วยขบวนรถคาราวานแมนไรเดอร์ โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมนี้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

#ค่านิยม #วัฒนธรรมองค์กร #กรมวิชาการเกษตร #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01/10/2021

#ค่านิยม #วัฒนธรรมองค์กร #กรมวิชาการเกษตร #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านสารแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายว...
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านสารแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบปี 49 ปี ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแล...
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 49 ปี

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ...
01/10/2021

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ...
01/10/2021

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการจัดงานแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา และ...
29/09/2021

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการจัดงานแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมวิชาการเกษตรประจำปี 2564 และ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรหรือหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร ที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรและแบบรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินกา...
29/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก แผนดำเนินการและปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบันกอง กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมวิชาการเกษตร เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ ...
28/09/2021
การจัดงานแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา ประจำปี 2564

กรมวิชาการเกษตร เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564
.
ชมความสำเร็จ ผลงานของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัย ที่มีความพร้อมในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร กว่า 20 ผลงาน
.
การบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ
.
1) "ชีวิตวิถีใหม่ กับงานวิจัยและนวัตกรรม"
โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
2) "สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ สร้างสุข ในการทำงาน"
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live www.facebook.com/doa.thaidoa

https://www.doa.go.th/th/?page_id=33166

การจัดงานแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 ณ...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ zoom

28/09/2021
เปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด-19

เปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด-19
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด-19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เข้าร่วม โอกาสนี้ ได้มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนสหกรณ์ และประชาชนที่จองผ่านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU รับซื้อฟ้าทะลายโจร ระหว่าง สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง จากนั้นร่วมปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลง และเยี่ยมชมนิทรรศการการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
ณ แปลงปลูกฟ้าทะลายโจรของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ตำบลวังนำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 กันยายน 2564

28/09/2021
ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินของสหกรณ์วัดจันทร์

ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินของสหกรณ์วัดจันทร์
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินของสหกรณ์วัดจันทร์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สหกรณ์วัดจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์วัดจันทร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย
วันที่ 24 กันยายน 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารร่วมพิธีร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น....
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารร่วมพิธีร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมาเด์จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการของสำนักวิจัยพัฒ...
28/09/2021

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการของสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ "ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักวิจัย...
25/09/2021

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการส...
24/09/2021

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด-19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เข้าร่วม โอกาสนี้ ได้มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนสหกรณ์ และประชาชนที่จองผ่านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU รับซื้อฟ้าทะลายโจร ระหว่าง สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง จากนั้นร่วมปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลง และเยี่ยมชมนิทรรศการการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
ณ แปลงปลูกฟ้าทะลายโจรของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ตำบลวังนำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสิน...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หัวพันธุ์มันฝรั่ง ครั้งที่ 4-4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ภาย...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของสินค้าเกษตรใแต่ละคลัสเตอร์ นำเสนอโดยหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละคลัสเตอร์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 25...
23/09/2021

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564
.
ชมความสำเร็จ ผลงานของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัย ที่มีความพร้อมในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร กว่า 20 ผลงาน
.
การบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ
.
1) "ชีวิตวิถีใหม่ กับงานวิจัยและนวัตกรรม"
โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
2) "สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ สร้างสุข ในการทำงาน"
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live (www.facebook.com/doa.thaidoa)

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยื่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยพัฒน...
23/09/2021

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยื่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีนางฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และผู้บริหาร สังกัด สวพ. 2 ให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในการนี้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และปลูกต้นรวงผึ้ง

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยา...
22/09/2021

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ผ่านระบบออนไลน์

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 25...
22/09/2021

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564
.
ชมความสำเร็จ ผลงานของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัย ที่มีความพร้อมในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร กว่า 20 ผลงาน
.
การบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ
.
1) "ชีวิตวิถีใหม่ กับงานวิจัยและนวัตกรรม"
โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
2) "สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ สร้างสุข ในการทำงาน"
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live (www.facebook.com/doa.thaidoa)

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564
.
ชมความสำเร็จ ผลงานของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัย ที่มีความพร้อมในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร กว่า 20 ผลงาน
.
การบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ
.
1) "ชีวิตวิถีใหม่ กับงานวิจัยและนวัตกรรม"
โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
2) "สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ สร้างสุข ในการทำงาน"
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live (www.facebook.com/doa.thaidoa)

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการผลิตพืชสมุนไพรด้วยเทคโ...
22/09/2021

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการผลิตพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี plant factory artificial light : PFAL ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรรูปแบบใหม่ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงปราศจากโรค แมลง สารพิษตกค้าง และมีเสถียรภาพในการผลิต โดยไม่ขึ้นกับฤดูแห่งผลิตและปัจจัยของธรรมชาติ

กรมวิชาการเกษตร ผลงานเยี่ยมคว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 #รายการเช้าชวนคุย 20 ก.ย.64  #ช่อง9MCOTHD.https://www.youtube.co...
22/09/2021
กรมวิชาการเกษตร ผลงานเยี่ยมคว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 รายการเช้าชวนคุย 20 ก.ย.64 ช่อง 9 MCOT HD

กรมวิชาการเกษตร ผลงานเยี่ยมคว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2564
#รายการเช้าชวนคุย 20 ก.ย.64 #ช่อง9MCOTHD
.
https://www.youtube.com/watch?v=RIdz1BFF0XQ

วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อกลั่นกรองรายละเอียดโครง...
20/09/2021

วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อกลั่นกรองรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ 2569 และ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ 2572 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom

วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานถวายผ้าพระกฐิ...
20/09/2021

วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร วิจัยและพัฒนาต้นแบบพืชสมุนไพรต้านโควิด-19.https://youtu.be/VkC5V6K_b...
20/09/2021
สงขลาเมืองสมุนไพรต้านโควิด-19 สวพ.8

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร วิจัยและพัฒนาต้นแบบพืชสมุนไพรต้านโควิด-19
.
https://youtu.be/VkC5V6K_buc

สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร วิจัยและพัฒนาต้นแบบพืชสมนไพรต้านโควิด-19

วันที่ 18 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกา...
19/09/2021

วันที่ 18 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร จ.ขอนแก่น ณ บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรและถุงยังชีพให้กับผู้แทนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพระยืน โอกาสนี้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีเปิด จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน อาทิ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด เยี่ยมชมโรงงานผลิตและแปรรูปสมุนไพร และร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ณ ศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกฟ้าทะลายโจรบ้านดงกลาง

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรั...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 28/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสิน...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง บรอกโคลี่ ครั้งที่ 1-1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบโปรแกรม Zoom

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-0151-8

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิชาการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิชาการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีการเลี้ยงปลาไหล อุนางิ ในไทยหรือเปล่า
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
มีการประกาศขายกล้าแอปเปิ้ล โดยอ้างว่าสามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตได้ เกรงว่าจะเป็นการหลอกลวงเพื่อขายกล้า https://www.facebook.com/sawitri.sriphong/posts/3768957659878056
ผลิตภัณท์นี้ เชื่อได้มั้ยครับ https://www.facebook.com/watch/?v=220027502941780
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขอความรู้ครับ ข้าวก่ำลืมผัว มีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับ
สวัสดีครับ ผมเป็นเกษตรกรที่ดินในพื้นที่ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จะสอบถามการปลูกพืชหน้าแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวครับ โดยสนใจปลูกถั่วเขียว หรือ ถั่วเหลือง ทั้งนี้ที่ดินมีน้ำบาดาลเพียงพอสำหรับการให้น้ำพืช สำหรับที่นา 12 ไร่ จะขอคำแนะนำทั้งการปลูก เมล็ดพันธุ์ และตลาดรองรับ ขอบคุณครับ
ขอฝากประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาออนไลน์โดยฝ่ายเกษตร รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ค่ะ.
ขอข้อมูลการเกษตร
ขอเรียนถามครับ ด้วยกลุ่มอาชีพเกษตรปลอดภัย บ้านเทพนิมิตร จะผลิต สมุนไพรไล่แมลง เพื่อใช้และจำหน่าย โดยมีพืชที่เป็นวัตถุดิบ ดังนี้ 1.ข่า 2.ตะไคร้หอม 3.หนอนตายหยาก 4. สาบเสือ 4.พริก โดยวิธีการหมัก ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 จะต้องดำเนินการ อย่างไรบ้างครับเพื่อให้ถูกต้อง
Farmbook ใช้ไม่ได้เลยค่ะทั้ง Android และ IOS เช็คสถานะก็ไม่ได้ เข้าเวปไซค์จากคอมก็ไม่ได้ค่ะ