Clicky

นิเทศ at NIDA

นิเทศ at NIDA Graduate School of Communication Arts and Management Innovation

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👨🏻‍🎓ดร.ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล รุ่น 14 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกร...
21/01/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👨🏻‍🎓ดร.ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล รุ่น 14 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
THE ANALYSIS OF FEAR IN DYSTOPIAN FILMS IN THE EARLY 21ST CENTURY

📚ชื่อบทความ
การศึกษาการจัดฉาก และภาพสะท้อนความน่าสะพรึงกลัวผ่านอุดมการณ์ดิสโทเปียในภาพยนตร์ช่วงต้นศตวรรษที่ 21 : The Study of Setting and A Fear Reflection Through Dystopian Ideology Film In Early 21st Century

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารวิชาการคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
.
💛โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

#นิเทศนิด้า ยินดีต้อนรับคนจากทุกกรุ๊ปเลือดที่มีใจรักในการสื่อสาร ! ไม่จำเป็นต้องเลือดกรุ๊ปบีกรุ๊ปบี โอ เอ เอบี หรือกรุ๊ป...
21/01/2023

#นิเทศนิด้า ยินดีต้อนรับคนจากทุกกรุ๊ปเลือดที่มีใจรักในการสื่อสาร ! ไม่จำเป็นต้องเลือดกรุ๊ปบี
กรุ๊ปบี โอ เอ เอบี หรือกรุ๊ปไหนๆ ก็เรียนได้ 🤩

ตอนนี้ #นิเทศนิด้า เปิดรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการสื่อสารและการจัดวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Big Data เพราะที่นี่มีให้เลือกถึง 2 สาขาวิชา
💙 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
💙 การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

พร้อมจะมาเป็นนักศึกษาสายเลือด #นิเทศนิด้า กันมั้ย สมัครเลย !
แล้วทุกคนจะสมหวังกับทุกๆสิ่ง ✨

🎈 เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
📍 กรณีขอรับทุนการศึกษา : วันนี้ - 25 ม.ค. 66
📍 กรณีผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน : วันนี้ - 25 ม.ค. 66
📍 กรณีสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 2 และ 9 : วันนี้ - 3 มี.ค. 66
👉🏻 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรปริญญาโทที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php...
☎️ สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690
หรือ Inbox https://web.facebook.com/NitadeNida

ขอบคุณภาพ
www.freepik.com

เรียบเรียงโดย มาริน ทองเจือ
ออกแบบโดย ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่นที่ 18

จำพวกเราได้ไหมเอ่ย?🐣 เราคือคาแรคเตอร์เป็ดน้อยจาก motion graphic video เรื่อง "How to survive  NIDA" เราเกิดมาจากฝีมือของ...
20/01/2023

จำพวกเราได้ไหมเอ่ย?🐣 เราคือคาแรคเตอร์เป็ดน้อยจาก motion graphic video เรื่อง "How to survive NIDA" เราเกิดมาจากฝีมือของพี่ๆนักศึกษาป.โท วิชา นน 7018 การผลิตสำหรับสื่อสังคม จากโปรแกรม Adobe Illustrator ใครยังไม่ได้ดูต้องย้อนกลับไปดูแล้ว!
👉 https://fb.watch/i75euRMEmd/
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาโท #เรียนกับตัวจริง

📗#นิเทศนิด้า เปิดรับบทความสำหรับวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 9 ฉบับ 1 ประจำปี 2566 (มกราคม - เมษายน 2566) ตั...
20/01/2023

📗#นิเทศนิด้า เปิดรับบทความสำหรับวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 9 ฉบับ 1 ประจำปี 2566 (มกราคม - เมษายน 2566) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2566

✍️ โดยผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด รูปแบบการจัดบทความ ส่วนประกอบของบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/about
✍️ สแกน QR code ในภาพเพื่อส่งบทความ

*ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 2,500 บาท ต่อบทความ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากบรรณาธิการ) และราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ภายในสถาบัน 1,500 บาทต่อบทความ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากบรรณาธิการ)

สอบถามเพิ่มเติม
📩 [email protected]
☎️ 02-727-3306
#นิเทศนิด้า #วารสาร #วารสารการสื่อสารและการจัดการ #วารสารนิเทศ

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.สริยาภา คันธวัลย์ รุ่น 8 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ป...
18/01/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.สริยาภา คันธวัลย์ รุ่น 8 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.สริยาภา คันธวัลย์
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
DIGITAL LITERACY OF THE AVIATION LABOUR FORCE IN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR

📚ชื่อบทความ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (FACTORS AFFECTING DIGITAL LITERACY OF THE AVIATION LABOUR FORCE IN EASTERN ECONOMIC CORRIDOR)

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
.
💛โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

17/01/2023

"How to survive NIDA" ผลงาน motion graphic น่ารักๆ โดยนักศึกษารายวิชา นน 7018 การผลิตสำหรับสื่อสังคม ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe After Effect ที่มีโครงเรื่องเล่าถึงชีวิตนักศึกษา ป.โท ที่นิเทศนิด้า ไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง🤩 ดูแล้วชอบเป็ดตัวไหนบ้าง คอมเม้นท์บอกด้านล่างกันหน่อยน้าา👇🏻💖

ทำไมต้องเป็ด? 🐥
การที่ทุกคนใช้เป็ดเป็นสัญลักษณ์แทนคาแรคเตอร์ของตนเองนั้นก็เพื่อเป็นการแสดงถึงการเป็นนักศึกษาปริญญาโทนิเทศ ที่มีความสามารถหลายๆด้าน มีทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถปรับตัวใช้ในการทำงานทุกบริบท อีกทั้งเป็ดในเรื่องก็จะมีความหลากหลายทางด้านรูปร่างหน้าตา เครื่องแต่งกายเพื่อบ่งบอกความ unique ของแต่ละคน

#นิเทศนิด้า #ปริญญาโท #เรียนกับตัวจริง

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ รุ่น 8 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวั...
14/01/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ รุ่น 8 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
THE JOURNEYS OF CAPITAL ACCUMULATION, TRANSFORMATION, EXTENSION AND COMMUNICATION STRATEGIES FOR THE IMAGE-MAKING OF THAI MARATHON RUNNING CELEBRITIES

📚ชื่อบทความ
กระบวนการสั่งสมทุน แปลงทุน ขยายทุน ของ "อาทิวราห์ คงมาลัย" ในการวิ่งมารธอนเพื่อช่วยเหลือสังคม

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
.
💛โดยมี ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

เรียนจบสายไหน ก็ต่อยอดความรู้ได้ที่ #นิเทศนิด้า พวกเรายินดีต้อนรับทุกคนเลย ✨#นิเทศนิด้า ไม่จำกัดคณะปริญญาตรีที่จบออกมา จ...
14/01/2023

เรียนจบสายไหน ก็ต่อยอดความรู้ได้ที่ #นิเทศนิด้า พวกเรายินดีต้อนรับทุกคนเลย ✨

#นิเทศนิด้า ไม่จำกัดคณะปริญญาตรีที่จบออกมา จะเป็นสถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี หรือสาขาใดๆก็มาเรียนได้ ! เลยทำให้ที่นี่มีเพื่อนจากหลายคณะมากๆที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 😊

มาเรียนที่นี่จะเป็นสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมก็ดี หรือสาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลก็โดน ! น่าเรียนทั้งหมดเลย แล้วหลักสูตรก็ Update อยู่ตลอด ไม่ตกเทรนด์แน่นอน !

และยังได้ #เรียนกับตัวจริง ที่ #นิเทศนิด้า ไม่ว่าจะคณาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ ก็เชี่ยวชาญและพร้อมให้ความรู้อย่าง#นิเทศนิด้า

สมัครเลยวันนี้ แล้วคุณจะไม่ผิดหวังที่เลือก #นิเทศนิด้า

🎈 เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
📍 กรณีขอรับทุนการศึกษา : วันนี้ - 25 ม.ค. 66
📍 กรณีผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน : วันนี้ - 25 ม.ค. 66
📍 กรณีสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 2 และ 9 : วันนี้ - 3 มี.ค. 66
👉🏻 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรปริญญาโทที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php...
☎️ สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690
หรือ Inbox https://web.facebook.com/NitadeNida

ขอบคุณภาพ
www.freepik.com

เรียบเรียงโดย มาริน ทองเจือ
ออกแบบโดย ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่นที่ 18

มอบของขวัญสุดพิเศษให้ตัวเองด้วยปริญญาโทที่ #นิเทศนิด้า 🥳#นิเทศนิด้า พร้อมพาคุณสู่การเป็นผู้นำด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรร...
13/01/2023

มอบของขวัญสุดพิเศษให้ตัวเองด้วยปริญญาโทที่ #นิเทศนิด้า 🥳

#นิเทศนิด้า พร้อมพาคุณสู่การเป็นผู้นำด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย โดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมมอบความรู้และแรงบันดาลใจในสายงานด้านการสื่อสาร
มีให้เลือกถึง 2 สาขาวิชา
💙 สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
💙 สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ไม่อยากพลาดของขวัญที่มีคุณค่าและได้ #เรียนกับตัวจริง แบบนี้ สมัครเลยที่ #นิเทศนิด้า

🎈 เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
📍 กรณีขอรับทุนการศึกษา : วันนี้ - 25 ม.ค. 66
📍 กรณีผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน : วันนี้ - 25 ม.ค. 66
📍 กรณีสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 2 และ 9 : วันนี้ - 3 มี.ค. 66
👉🏻 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรปริญญาโทที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php...
☎️ สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690
หรือ Inbox https://web.facebook.com/NitadeNida

ขอบคุณภาพ
www.freepik.com

เรียบเรียงโดย มาริน ทองเจือ
ออกแบบโดย ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่นที่ 18

📣#นิเทศนิด้า...เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) .✅ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ✅ ระด...
13/01/2023

📣#นิเทศนิด้า...เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)
.
✅ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
✅ ระดับปริญญาตรี
✅ จำนวน 1 อัตรา
✅ อัตราเงินเดือน 19,500.- บาท
.
💻 สามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครจาก QR code และส่งใบสมัครเข้ามาทางอีเมล [email protected]
.
📌 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้- 25 มกราคม 2566
.
💻 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ไม่มีสอบข้อเขียน)
.
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: 0 2727 3307
Emai : [email protected]

Photos from นิเทศ at NIDA's post
13/01/2023

Photos from นิเทศ at NIDA's post

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ รุ่น 6 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ป...
11/01/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ รุ่น 6 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ONLINE HEALTH MEDIA LITERACY FOR THAI OLDER ADULTS

📚ชื่อบทความ
การรู้เท่าทันสื่อสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุไทย

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
💛โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

10/01/2023

มาฟัง podcast "แนะ(เด็ก)แนว" อาชีพที่ครูแนะแนวไม่เคยนะนำ😲 ผลงานนักศึกษารายวิชา นน 7018 การผลิตสำหรับสื่อสังคม กับอาชีพสุด rare ใน "EP.01 นักโบราณคดี ไทม์แมชชีนพูดได้" กับพี่ตั้ม นักโบราณคดีชำนาญการ จากกระทรวงวัฒนธรรม ใครอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอาชีพนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด podcast นี้เด็ดขาด!🕵🏻🔬
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาโท #เรียนกับตัวจริง #นักโบราณคดี

ผลงานนักศึกษา : "ชิป........หายไป ใครได้ประโยชน์ (Semiconductors ตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่)".เพราะ "ชิป" อยู่ใกล้...
09/01/2023
ชิป

ผลงานนักศึกษา : "ชิป........หายไป ใครได้ประโยชน์ (Semiconductors ตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่)"
.
เพราะ "ชิป" อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด... และ "ชิป" มาจากไหน?
แล้วตกลง..ใครได้ประโยชน์รับชมได้เลย...
.
ผลงานโดย นายกิตติกวิน เหลืองงามขำ และ นาวสาวกนกทิพย์ นวลพุ่ม
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20
.
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์ (นน 6004)
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ รุ่น 6 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัต...
07/01/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ รุ่น 6 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
THE SPATIAL CONSTRUCTION, REPRESENTATION OF THE 21st CENTURY WOMEN, AND THAI WOMEN'S DECODING VIA HOLLYWOOD FILMS

📚ชื่อบทความ
การประกอบสร้างพื้นที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 กับการถอดรหัสความหมายของผู้หญิงไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
.
💛โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

ปีใหม่ที่ผ่านมานี้ ได้สิ่งของตรงกับที่อยากได้ไหมคะ?🤔🎁 .🔍มาดูผลวิจัย 'คนไทยอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่' จากนักศึกษา #นิเ...
05/01/2023

ปีใหม่ที่ผ่านมานี้ ได้สิ่งของตรงกับที่อยากได้ไหมคะ?🤔🎁
.
🔍มาดูผลวิจัย 'คนไทยอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่' จากนักศึกษา #นิเทศนิด้า รายวิชา นน 7001 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค กันค่ะ
.
ได้รับอะไรเป็นของขวัญ เม้นท์บอกแอดมินบ้างค่า🥳

#นิเทศนิด้า #เรียนกับตัวจริง #วิจัย #ของขวัญปีใหม่

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ รุ่น 6 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ...
04/01/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ รุ่น 6 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.รัตนา เมฆนันทไพศิฐ
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
THE FLOW OF INFORMATION THROUGH SOCIAL MEDIA : A CASE STUDY OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REFORM COMMITTEE (PDRC) MOVEMENT FROM 2013-2014

📚ชื่อบทความ
บทบาทของปัจเจกบุคคลต่อการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในปี พ.ศ.2556-2557

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.
💛โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

พรปีนี้ไม่ขออะไรมาก ขอแค่ให้งานเสร็จและขอให้เธอมาเรียนด้วยกัน😄เคาท์ดาวน์ก็แค่เปลี่ยนปี แต่ถ้าเรียน #นิเทศนิด้า ตอนนี้ไม่...
31/12/2022

พรปีนี้ไม่ขออะไรมาก ขอแค่ให้งานเสร็จและขอให้เธอมาเรียนด้วยกัน😄
เคาท์ดาวน์ก็แค่เปลี่ยนปี แต่ถ้าเรียน #นิเทศนิด้า ตอนนี้ไม่มีวันเปลี่ยนไป😂
แต่ถ้าเธออยากได้ของขวัญปีใหม่ดี ๆ นาทีนี้ต้อง #นิเทศนิด้า
สุดท้ายนี้ Happy New Year 2023 แล้วพบกัน #ชาวนิเทศนิด้า รุ่นต่อไป

👉🏻 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรปริญญาโทที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php...
☎️ สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690
หรือ Inbox https://web.facebook.com/NitadeNida

ขอบคุณภาพ
www.freepik.com

เรียบเรียงโดย หนึ่งฤทัย ประเสริฐ
ออกแบบโดย ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่นที่ 18

ตัวตึงอย่าง #นิเทศนิด้า มา "แจกของขวัญช่วงปีใหม่ รวมกว่า 5 รางวัล !!" เพียงแค่คอมเมนต์อวยพรปีใหม่นิเทศนิด้าใต้โพสต์ โดยใ...
31/12/2022

ตัวตึงอย่าง #นิเทศนิด้า มา "แจกของขวัญช่วงปีใหม่ รวมกว่า 5 รางวัล !!" เพียงแค่คอมเมนต์อวยพรปีใหม่นิเทศนิด้าใต้โพสต์ โดยใช้คำยอดฮิตในปี 2022 มาส่งความสุขให้กัน 🎊

ตัวอย่าง hyn2023 นะแม๊ ! มีความสุขตลอดปีตลอดใจ ยิ้มอรุ่มเจ๊าะทั้งปี ใครที่โสดแบบตะโกนก็ขอให้ได้ตัวตึง ไม่โดนช็อตฟีลนะคุณพรี่ ! #นิเทศนิด้า

กติกา
💙 อวยพรปีใหม่โดยใช้คำยอดฮิตในปี 2022 ไม่จำกัดจำนวนคำ
💙 กดไลก์และแชร์โพสต์นี้
💙 ติดแฮชแท็ก #นิเทศนิด้า ในคอมเมนต์

ผู้ที่อวยพรได้ต๊าชที่สุด ! รับของรางวัลสุดพิเศษจาก #นิเทศนิด้า ไปเลย !
💙 กระเป๋าผ้าสกรีน i-Digital Marketing, i-Creative, [email protected] 3 รางวัล
💙 หมอนผ้าห่ม 1 รางวัล
💙 กระเป๋าผ้าสกรีน [email protected] 1 รางวัล

บอกเลยว่า ของรางวัลน่ารักแบบตะโกน ไม่น่าเล่นตรงไหนเอาปากกามาวง

ตัวแม่ต้องเล่น ! ตัวตึงต้องโดน ! สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2566
ประกาศผู้โชคดีวันที่ 10 มกราคม 2566

นิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 บริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษา ช่วยลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า!😍...
29/12/2022

นิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 บริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษา ช่วยลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า!😍
.
📲โดยโอนเข้า > ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี สพบ.คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
เลขบัญชี 944-010791-1
ส่งหลักฐาน พร้อมเลขบัตรประชาชน ได้ที่ mail: [email protected]
.
🔖บริจาค 500 บาทขึ้นไป รับหมอนผ้าห่มนิเทศนิด้าสุดน่ารัก ผ้านุ่มแถมอุ่นมากด้วยนะ! 🥰💚
🔖บริจาค 1,000 บาทขึ้นไป รับกระบอกน้ำนิเทศนิด้าสุดคูลใส่ได้ทั้งร้อน-เย็นเลยนะ!🥤😍

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร รุ่น 8 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ป...
28/12/2022

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩🏻‍🎓ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร รุ่น 8 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ROLES OF DIGITAL MEDIA, FACTORS AFFECTING CYBERBULLYING BEHAVIORS AMONG THAI YOUTHS, AND PREVENTIVE AND CORRECTIVE APPROACHES

📚ชื่อบทความ
บทบาทของสื่อดิจิทัล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
💛โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

ได้เวลาแล้ว!🤩 #นิเทศนิด้า เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับ 1 ประจำปี 2...
23/12/2022

ได้เวลาแล้ว!🤩 #นิเทศนิด้า เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับ 1 ประจำปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน 2566) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566

✍️ โดยผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด รูปแบบการจัดบทความ ส่วนประกอบของบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/about

✍️ และส่งบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/about/submissions

ก่อนส่งต้องเป็นสมาชิก ThaiJo กันก่อนน้า สมัครง่ายมาก! ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ 😊

*ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อบทความ

สอบถามเพิ่มเติม
📩 [email protected]
☎️ 02-727-3306

#นิเทศนิด้า #วารสาร #วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม #วารสารนิเทศ

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👨🏻‍🎓ดร.นิชคุณ ตุวพลางกูร รุ่น 9 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ป...
21/12/2022

🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👨🏻‍🎓ดร.นิชคุณ ตุวพลางกูร รุ่น 9 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565🎉
.
🏆ผลงาน ดร.นิชคุณ ตุวพลางกูร
📚หัวข้อดุษฎีนิพนธ์
THE DRIVING OF SELF-REGULATORY MECHANISMS OF THE ADVERTISING PROFESSION IN THAILAND

📚ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบองค์กรกำกับดูแลกันเองของวิชาชีพโฆษณาในต่างประเทศ

📚ชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
💛โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
#นิเทศนิด้า #ปริญญาเอก #เรียนกับตัวจริง

มีใส่กันยังงง?😜 เสื้อยืดครบรอบ 10 ปี นิเทศนิด้า มีให้เลือก 2 แบบเลยน้าา ใครชอบแบบโลโก้ใหญ่ๆชัดๆ หรือ แบบมินิมอลๆโลโก้ที่...
16/12/2022

มีใส่กันยังงง?😜 เสื้อยืดครบรอบ 10 ปี นิเทศนิด้า มีให้เลือก 2 แบบเลยน้าา ใครชอบแบบโลโก้ใหญ่ๆชัดๆ หรือ แบบมินิมอลๆโลโก้ที่อกซ้ายก็มี! #เด็กนิเทศนิด้า ตัวจริงต้องมีแล้วว🕺🏻

👕พิเศษ! ราคาตัวละ 150 บาท (จากราคาปกติ 200 บาท)

📍สามารถติดต่อซื้อสินค้าได้ทาง inbox เพจ นิเทศ at NIDA หรือที่คณะนิเทศ ชั้น 8 อาคาร มาลัยฯ ได้เลยค่ะ

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-727-3759

สื่อสร้างยังไง ? ให้จำแบรนด์เราได้ วิชานี้มีคำตอบ🔹CM 7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า✔️การสื่อสารบริษัทและองค์...
15/12/2022

สื่อสร้างยังไง ? ให้จำแบรนด์เราได้ วิชานี้มีคำตอบ
🔹CM 7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า

✔️การสื่อสารบริษัทและองค์กร
✔️แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติการเกี่ยวกับอัตลักษณ์องค์กร การจัดการชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
✔️กระบวนการและกลยุทธ์การบริหารตราสินค้าเพื่อสร้างภาวะผู้นำและคุ้มค่าอย่างยั่งยืน
✔️การสร้างสรรค์วางแผนกิจกรรมและกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อสังคม การแพร่กระจายเพื่อประยุกต์กลยุทธ์ ตราสินค้า

🔊พวกเรา #ชาวนิเทศนิด้า อยากบอกว่า วิชานี้อาจารย์ได้เชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ พร้อมทั้งให้โจทย์ในการทำงานที่เหมือนได้ทำงานจริงๆ แถมได้รับคำแนะนำจากวิทยากรพิเศษอีกด้วย วิทยากรจะแบ่งออกเป็นทั้งการสื่อสารองค์กรและการจัดการในภาวะวิกฤต โดยคำแนะนำจากวิทยากรดีมากๆ สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้จริง โดยวิชานี้จะเน้นให้ได้ลงมือทำจริงๆ นำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาทำ

#เรียนกับตัวจริง ผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กร
โดย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของ สาขาวิชาเอก i-Digital Marketing

มาสมัครเรียนเลยที่ #นิเทศนิด้า

👉🏻 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรปริญญาโทที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php...
☎️ สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690
หรือ Inbox https://web.facebook.com/NitadeNida

ขอบคุณภาพ
www.freepik.com

เรียบเรียงโดย หนึ่งฤทัย ประเสริฐ
ออกแบบโดย ชุณิตา ว่องวิบูลย์รัตน์
นักศึกษาทุนคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รุ่นที่ 18

ที่อยู่

148 SeriThai Road , Klong-chan, Bangkapi
Bangkok
10240

เบอร์โทรศัพท์

2727 3758

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นิเทศ at NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง นิเทศ at NIDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔥 เชิญร่วมรับชมรับฟัง 𝙏𝙐𝙎 𝙏𝙖𝙡𝙠 𝙎𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 ในหัวข้อ “𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬” – 🚀การสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ กับอาจารย์ดร.ธีรติร์ บรรเทิง อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นิเทศ at NIDA พร้อมตอบคำถามผ่านทาง
✨Facebook LIVE ของ TusPark WHA
ลงทะเบียนรับชมได้ที่ : https://urlth.me/ij89h

📅วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
⏰เวลา 15:00-16:00 น.
📲รับชมผ่านทาง Facebook LIVE – TusPark WHA 启迪伟华中心
*รับชมการถ่ายทอดสดเป็นภาษาไทย*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
อีเมล [email protected]
.
🔥 You are cordially invited to join our 𝐓𝐔𝐒 𝐓𝐚𝐥𝐤 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐨𝐧 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐭𝐨𝐩𝐢𝐜 “𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬”🚀 with Dr. Teerati Banterng, lecturer the graduate school of Communication Arts and Management Innovation, NIDA. The webinar will be conducted via Facebook LIVE and all questions are also welcomed.
✨ Please click here to register : https://urlth.me/ij89h

📅Date: 25 August 2021
⏰Time: 3:00 - 4:00 PM (BKK Time)
📲Via: Facebook LIVE – TusPark WHA 启迪伟华中心
*This webinar will be conducted in Thai*

Speaker : Dr. Teerati Banterng (Ton)
Lecturer of the graduate school of communication arts and management innovation, National Institute of Development Administration (NIDA)
📩
For more information:
Email: [email protected]

#สตาร์ทอัพ #ไลฟ์สด
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวด (สำหรับเผยแพร่ทุกสื่อ)

กรมการขนส่งทางราง จัดประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม จัดประกวดคลิปวีดิโอ สื่อสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นความสำคัญและข้อดีของระบบขนส่งทางราง ภายใต้หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ทั้งในรูปแบบสารคดี แอนิเมชั่น คลิปไวรัล หรืออื่น ๆ โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดต้องมีเนื้อสอดคล้องกับหัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางแห่งความสุข” ความยาวไม่น้อยกว่า
3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ สามารถส่งผลงานทั้งในนามบุคคล หรือทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน
โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดหรือการเผยแพร่ผ่านสื่อ
และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ
สำหรับคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 รับรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล 10,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สนใจสมัครและ
ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.drt.go.th หรือ www.facebook.com/DRT.OfficalFanpage สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริษัท โอเค แมส จำกัด โทรศัพท์ 02-618-7781 ถึง 4 หรือ 086-341-9978
Graduate School of Communication Arts and Management Innovation,
NIDA
( นิเทศ at NIDA) is a conference partner of Asia Centre's 6th International Conference “COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism and Technology”
(8-10 September 2021, Bangkok, Thailand) at National Institute of Development Administration (NIDA Thailand).
Learn more about the conference at: https://bit.ly/34GQoCS
From 8 to 10 September 2021, Asia Centre in partnership with นิเทศ at NIDA, will co-convene the 6th International Conference titled ‘COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism, Technology’. To partner please write to [email protected] for more information and visit the event website here: https://bit.ly/34GQoCS

Sign up here: https://bit.ly/2UVpSQl
From 6 to 8 October 2021, Asia Centre in partnership with นิเทศ at NIDA, will co-convene the 6th International Conference titled ‘COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism, Technology’. To partner please write to [email protected] for more information and visit the event website here: https://bit.ly/34GQoCS

Sign up here: https://bit.ly/2UVpSQl

From 6 to 8 October 2021, Asia Centre in partnership with นิเทศ at NIDA, will co-convene the 6th international conference titled ‘COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism, Technology’. To partner please write to [email protected] for more information and visit the event website here: https://bit.ly/34GQoCS

Sign up here: https://bit.ly/2UVpSQl

From 6 to 8 October 2021, Asia Centre in partnership with นิเทศ at NIDA, will co-convene the 6th annual international conference titled ‘COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism, Technology’. This conference, taking place after one year after the start of the pandemic, seeks to identify these impacts and to search for practical solutions to challenges, which include shrinking democratic space and regression in rights in Asia.

Sign up here: https://bit.ly/2UVpSQl

NIDA’s Graduate school of Communication Arts and Management Innovation (นิเทศ at NIDA) is one of the panel partners in Asia Centre's 5th International Conference on in Asia: Challenges and Solutions.

Learn more about the conference at https://bit.ly/30luGSD.
💙 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (GSCM)

🚩 Facebook : นิเทศ at NIDA
🚩 Website : http://gscm.nida.ac.th/th/
ขอบคุณ นิเทศ at NIDA ที่ให้โอกาสกับทาง Enabler Space ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง SEO SEM หวังว่าจะเป็นประโยชน์ และต่อยอดได้นะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ

" เรายังต้องทำงานวิจัยที่จำเป็นอีกมาก เพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศของเราให้พร้อมสำหรับโลกยุคอนาคต"

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ผู้เขี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI และ Big Data ได้แถลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัย กับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ซึ่งในหัวข้อการวิจัยและพัฒนา จะครอบคลุมถึง Media Impact ผลกระทบของสื่อ กับความรู้สึกของผู้บริโภค และหัวข้อที่น่าสนใจอย่าง Fake News หรือข่าวลวง ที่ทั่วโลกต่างตื่นตัว และให้ความสนใจ

บริษัท Backyard เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แถลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับ คณะนิเทศศาสตร์ (NIDA) อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย ทางวิชาการ และการให้บริการทางวิชาการแก่ภาคประชาชนในอนาคต เพื่อประโยชน์ของประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท Backyard มีความตระหนักถึงความจำเป็นในด้านการพัฒนางานวิจัยต่างๆ และยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา ทุกแห่ง ทั้งในด้านการพัฒนา เทคโนโลยี AI, Big data หรือการนำไปใช้งาน

Read Full Article :
https://www.backyard.in.th/articles/backyard-nida

นิเทศ at NIDA partner with Backyard Co.
ถึงแม้เค้าจะชอบหน้าตาของน้อง Cha Eun Woo แต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้วนไปวนมาตลอดตลอด
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักสิริพัฒนา NIDA Poll - นิด้าโพล NIDA Environment School NIDA Business School ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน DCAT Doping Control Agency of Thailand กศน.เขตบางกะปิ NBNK ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรั ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. เขตบางกะปิ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเค ไอกู หม่าล่า - Igoo Málà งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI Beautiful