ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระนคร

ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระนคร ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช...ข้าพระพุทธเจ้า...บุคลากรห้องสมุด ศูนย์พระนครเหนือ    มทร.พระนคร...น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช...ข้าพระพุทธเจ้า...บุคลากรห้องสมุด ศูนย์พระนครเหนือ มทร.พระนคร...น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://lib.arit.r...
22/10/2020

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=8829

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
20/10/2020

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักพิมพ์ Clarivate จะจัดให้มีการอบรมฐานข้อมูล Web of Science
ผ่านเว็บให้กับบรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดและบุคคลที่มีความสนใจ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานฐาน Web of Science

โดยมีรายละเอียดวันเวลาและหัวข้อการบรรยาย ตามรายละเอียด ดังนี้ http://lib.arit.rmutp.ac.th/?p=8822

ห้องสมุดโชติเวช
19/10/2020

ห้องสมุดโชติเวช

คัดเลือกหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด มทร.พระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ห้องสมุด มทร.พระนคร ได้ดำเนินการคัดเลือกหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ ในการนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติไปร่วมคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งคณาจารย์และ นักศึกษาทุกคณะ ที่ร่วมเสนอแนะผ่านระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยค่ะ

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13/10/2020

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์

หนังสือยืมสูงสุดประจำเดือน กันยายน 2563
12/10/2020

หนังสือยืมสูงสุดประจำเดือน กันยายน 2563

เสาร์ อาทิตย์ เปิดให้บริการ ปกติ นะคะ  09.00 - 15.00 น. ต้องการยืมต่อออนไลน์ได้ทาง http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.a...
03/09/2020

เสาร์ อาทิตย์ เปิดให้บริการ ปกติ นะคะ 09.00 - 15.00 น.

ต้องการยืมต่อออนไลน์ได้ทาง http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง Inbox นะคะ

มามะ  ห้องสมุดรออยู่นะจ๊ะ
14/08/2020

มามะ ห้องสมุดรออยู่นะจ๊ะ

ฝนมาแล้ว🌧🌧 หาที่หลบฝน..นั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันดีกว่า เผื่อเจอสิ่งที่น่าสนใจ☺️

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดพระนครเหนือ จะขยายเวลาให้บริการ เป็นดังนี้วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 - 18.30 ...
31/07/2020

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดพระนครเหนือ จะขยายเวลาให้บริการ เป็นดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

โดยผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ ตามวิถี “New Normal” นะคะ😄

เนื่องจากช่วงนี้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ทางห้องสมุดจึงเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และงดให...
15/07/2020

เนื่องจากช่วงนี้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์
ทางห้องสมุดจึงเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และงดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ

30/06/2020

พรุ่งนี้วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันครบกำหนดส่งคืนทรัพยากรห้องสมุด... ท่านใดที่ยังมีความประสงค์ยังใช้ทรัพยากรต่อก็ สามารถ เข้าไปทำการยืมต่อออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์
http://lib.rmutp.ac.th/Member/Login.aspx

ห้องสมุด งด ให้บริการ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563โดยสามารถยืมหนังสือออนไลน์ แล้วมารับด้วยตนเองได้นะคะ
01/06/2020

ห้องสมุด งด ให้บริการ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

โดยสามารถยืมหนังสือออนไลน์ แล้วมารับด้วยตนเองได้นะคะ

ห้องสมุด งด ให้บริการ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และ Facebook ห้องสมุดทุกศูนย์ นะคะ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) ได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

สำหรับสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท...
20/05/2020

สำหรับสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางห้องสมุดได้จัดให้มีบริการพิเศษ โดยสมาชิกสามารถยืมหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้ค่ะ

สืบค้นรายการหนังสือที่ต้องการได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th

แล้วแจ้งรายละเอียด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บาร์โค้ด ของหนังสือที่ต้องการยืมได้ทางแบบฟอร์มขอยืมหนังสือ https://forms.gle/tKL6gQFWmeMEG9Vq7

สมาชิกห้องสมุดติดต่อรับหนังสือที่ขอยืมได้ด้วยตนเองที่ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.
*** โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะติดต่อแจ้งกำหนดวันรับหนังสือให้ผู้ขอยืมทราบ ***

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6798
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/librmutp

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Globalเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ทดลองใช...
05/05/2020

แจ้งเปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลข่าวสาร และวารสารออนไลน์ของประเทศจีน Caixin Global
เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน (4 พฤษภาคม 63 - 3 มิถุนายน 2563)

เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์

www.caixinglobal.com และ Caixin app

ห้องสมุด งด ให้บริการ วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2563 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่...
05/05/2020

ห้องสมุด งด ให้บริการ วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2563 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

และเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือ สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน เป็นวันที่ 10 มิ.ย. 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และ Facebook ห้องสมุดทุกศูนย์ นะคะ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) ได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

4 เทคนิคการใช้เครื่องหมายเป็นตัวช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านคะ รู้หรือไม่ * ? "...." (....) เครื่องหมาย...
23/04/2020

4 เทคนิคการใช้เครื่องหมายเป็นตัวช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ทุกท่านคะ รู้หรือไม่ * ? "...." (....) เครื่องหมายต่างๆ บนแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด สามารถเป็นทางลัดในการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เราค้นคว้าข้อมูลได้ "สะดวก" และรวดเร็วทันใจมากขึ้น มาดูกันว่า เครื่องหมายไหน ช่วยอะไรเราได้บ้าง 🔍

http://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5533

ขอบคุณค่ะ
กลุ่มวิทยบริการ สวส.

eBooks ฟรี ! กว่า 16,000 เล่ม จาก TK Park
23/04/2020

eBooks ฟรี ! กว่า 16,000 เล่ม จาก TK Park

📣 TK Park จัดชุดใหญ่ เปิดให้ #อ่านหนังสือ eBooks ฟรี ! กว่า 16,000 เล่ม ! . . แนะนำให้โหลดมาอ่านกันเลย ได้ความรู้กันไปฟรี ๆ อยู่บ้านไม่มีเบื่อแน่นอน มีหมวดให้เลือกเยอะมาก เหมาะกับทุกวัย . . เพียงแค่สมัครสมาชิกฟรี ๆ ง่าย ๆ แค่ 3 ขั้นตอน มีทั้งหนังสือและนิตยสารให้เลือกอ่านอย่างจุใจกันไปเลยค่ะ🤓

#อีบุ๊คฟรี #ห้องสมุด #ห้องสมุดออนไลน์ #eBooks

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.tkpark.or.th/tha/library

โครงการบัณฑิตอาสา ได้รับค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาท/เดือน
23/04/2020

โครงการบัณฑิตอาสา ได้รับค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาท/เดือน

ขอเชิญ #บัณฑิตราชมงคลพระนคร ที่สำเร็จการศึกษาปี 2558-2562 ที่ยังว่างงาน เข้าร่วมโครงการบัณฑิตอาสา ภายใต้แผนยุวชนสร้างชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่พำนัก (ยกเว้นพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ) มีการทำงานเป็นทีม 3-5 คน และได้รับค่าตอบแทนคนละ 9,000 บาท/เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วม
รายละเอียดเพิ่มเติม http://std.offpre.rmutp.ac.th/gvrmutp

มทร.พระนคร เราไม่ทิ้งกัน เคาะราคาค่าเทอม ลด 10%
23/04/2020

มทร.พระนคร เราไม่ทิ้งกัน เคาะราคาค่าเทอม ลด 10%

🤩 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เคาะราคาค่าเทอม ลด 10% ให้ #dekRMUTP ทุกคน ในภาคเรียน 1/63 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 คลิก www.rmutp.ac.th/web2561/wp-content/uploads/2020/04/Tuition-10.pdf

📌สำหรับนักศึกษาภาคเรียน 3/62 ที่ต้องการรับเงินคืนค่าจัดการศึกษาและเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://rmutp.ac.th/refund ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (กรณีนักศึกษาใหม่ภาคเรียน 1/63 ให้ดำเนินการขอคืนตอนเปิดเทอม)

ในสภาวะการณ์นี้ เราทุกคนต้องทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from Home (แอบคิดนิดๆในใจว่าเขียนถูกเปล่านร้า🤔ถ้าเขียนผิดก...
21/04/2020

ในสภาวะการณ์นี้ เราทุกคนต้องทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from Home (แอบคิดนิดๆในใจว่าเขียนถูกเปล่านร้า🤔ถ้าเขียนผิดก็สะกิดบอกด้วยนะ😁)ไม่ได้ออกไปเจอกับการจราจรคับคั่งบนท้องถนน🚕🚌🛵🚲🚓 เหมือนเช่นทุกวันในตอนที่สภาวะการณ์ปกติ ซึ่งตอนนั้นเราทุกคนอาจจะ รู้สึกว่ามันน่าเบื่อ...แต่พอมาวันนี้ เรากลับอยากที่จะได้ออกไปเจอสภาวะแวดล้อมเก่าๆแล้วซิ...คิดถึงรถวิ่งบนท้องถนน คิดถึงผู้คนที่ต่างคนต่างมุ่งหน้าที่จะเดินทาง🏃‍♀️🏃‍♂️🕴ไปทำงาน...คิดถึงสถานที่ทำงาน🏢🏘🏥⛪️...คิดถึงเพื่อนร่วมงาน...คิดถึงเด็กๆ👨‍👧👩‍👧‍👦ทุกคนที่มาติดต่อใช้บริการ...รู้สึกคิดถึงไปหมดไม่ว่าจะเป็นกองหนังสือโตๆ ...ที่เราจะต้องเก็บขึ้นชั้น...แต่ไม่เป็นไร อดทนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติอีกนิด...เมื่อสภาวะการณ์กลับสู่ปกติ เราก็จะได้ดำเนินชีวิตเหมือนเดิม อะไรๆที่เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อในตอนนั้น อาจจะเป็นอะไรที่เราอยากกลับไปเจอใหม่ทในวันนี้ก็ได้ จริงป่ะ...คิดถึงนะทุกคน...ที่สำคัญเลย...ที่ขาดไม่ได้...ทำหน้าที่ตลอดเวลา...ตากแดดทั้งวัน...ในขณะที่ทุกคนหยุด...โดยไม่บนสักคำ... คิดถึง😘นะตู้คืนอัตโนมือ😁

กระทรวงสาธารณสุข
20/04/2020

กระทรวงสาธารณสุข

สธ. เผยผลการวิจัยฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง มีผลยับยั้ง การเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ ยังต้องศึกษาการทำวิจัยในคนต่อไป

🌿ส่วนการรับประทานฟ้าทะลายโจรโดยทั่วไป เพื่อรักษาอาการไข้ เจ็บคอ แนะรับประทานทันทีเมื่อมีอาการ ทั้งนี้ไม่มีผลในการป้องกัน จึงไม่ควรกินเพื่อป้องกันโรค https://bit.ly/34Nz910

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
19/04/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เชิญชวนผู้หายป่วยโควิด บริจาคพลาสมา เพื่อนำไปผลิตยารักษา COVID-19
สอบถามข้อมูล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทร 0 2263 9600-99 ในวันและเวลาราชการ

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#บริจาคพลาสมา
#สภากาชาดไทย

คิดถึงบรรยากาศแบบนี้กันไหม😊ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะ#dekRMUTP #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เครดิตภาพจาก RmutpFB
18/04/2020

คิดถึงบรรยากาศแบบนี้กันไหม😊
ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะ

#dekRMUTP #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เครดิตภาพจาก RmutpFB

แนะนำขั้นตอนการยืมต่อ(renew) และตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) นะคะ  สามารถ เข้าใช้ได้ทางเว็บไซต์http://lib.rm...
17/04/2020

แนะนำขั้นตอนการยืมต่อ(renew) และตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) นะคะ สามารถ เข้าใช้ได้ทางเว็บไซต์
http://lib.rmutp.ac.th/Member/Login.aspx

#เพราะรักจึงห่าง SOCIAL DISTANCING ❤💕❤
17/04/2020

#เพราะรักจึงห่าง SOCIAL DISTANCING ❤💕❤

RmutpFB
17/04/2020

RmutpFB

นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563📌📌
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02 665 3777 ต่อ 6191

RmutpFB
17/04/2020

RmutpFB

#dek63 ที่ยังมองหาที่เรียน..พรุ่งนี้เปิดรับสมัครแล้วนะ❗️❗️สมัครตอนนี้ลดค่าเทอม 10% ภาคเรียน 1/63 พร้อมสนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต
.
ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 3 (สำหรับวุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครผ่านระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563

🌐รายละเอียดhttp://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T3-63.pdf
📌สมัครผ่านระบบ www.mytcas.com

📌ลดค่าเทอม 10% https://www.rmutp.ac.th/web2561/wp-content/uploads/2020/04/discount1-63.pdf

#RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร

ข้อควรปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ช่วง COVID-19
17/04/2020

ข้อควรปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ช่วง COVID-19

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.
16/04/2020

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.

มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีรองรับสถานการณ์ COVID - 19 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ บริจาคเงินหรือเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากาก N95 ชุด PPE

ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 191-0-20940-6
สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)
ส่งข้อมูลการบริจาคได้ที่คุณวนิดา โทร. 0-2444-0163 ต่อ 8950 (ในวันและเวลาราชการ)

#ช่วยมากช่วยน้อยก็ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ห้องสมุด มีฐานข้อมูลที่หลากหลายและน่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้า โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด ...
16/04/2020

ห้องสมุด มีฐานข้อมูลที่หลากหลายและน่าสนใจ
ให้กับผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้า

โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.arit.rmutp.ac.th/ แล้วคลิกที่เมนู บริการ
เลือกที่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วิธีใช้งาน COVIDVPN เพื่อเข้าถึงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
https://noc.rmutp.ac.th/covidvpn_for_research/

📢 วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายใน มทร.พระนคร จาก...
16/04/2020

📢 วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายใน มทร.พระนคร
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ทรัพยากรภายใน มทร.พระนคร เช่น
👉 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (Reference Database) จำนวน 11 ฐาน (IEEE, Science Direct, Web of Science เป็นต้น )
👉 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
👉 ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ เป็นต้น

📍 โดยใช้ User name และ Password
ซึ่งอาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา
ที่ได้ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport
(ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์)

📍สามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้ที่ https://noc.rmutp.ac.th/covidvpn_for_research/

📞 เพิ่มเติมติดต่อ นายพัฒนกร แท่นวิมล 089-784-0617
#กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ #AritRmutp

📢 วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและการใช้งานเว็บไซต์งานวิจัยเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายใน มทร.พระนคร จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทรัพยากรภายใน มทร.พระนคร เช่น
👉 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (Reference Database) จำนวน 11 ฐาน (IEEE, Science Direct, Web of Science เป็นต้น )
👉 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
👉 ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ เป็นต้น

📍 โดยใช้ User name และ Password ซึ่งอาจารย์-เจ้าหน้าที่-นักศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนจาก RMUTP-Passport (ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์)
📍สามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้ที่ https://noc.rmutp.ac.th/covidvpn_for_research/

📞 เพิ่มเติมติดต่อ นายพัฒนกร แท่นวิมล 089-784-0617
#กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ #AritRmutp
รายละเอียดเพิ่มเติม https://arit.rmutp.ac.th/

เตรียมพบกับเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Course online free จาก สถาบันภาษา มทร.พระนคร
16/04/2020

เตรียมพบกับเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Course online free จาก สถาบันภาษา มทร.พระนคร

ใครพลาดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษครั้งที่แล้ว ปักหมุดรอกันเลย📌📌
สอบถามเพิ่มเติม www.facebook.com/RMUTP.language.institute

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
16/04/2020

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

25 จังหวัด ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา 👍🏻
(2-15 เมษายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

• จากการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
16/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ที่อยู่

1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

ข้อมูลทั่วไป

เวลาเปิด-ปิด บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการประจำปี

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:30
อังคาร 08:30 - 18:30
พุธ 08:30 - 18:30
พฤหัสบดี 08:30 - 18:30
ศุกร์ 08:30 - 18:30
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626653777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ยืมต่อออนไลน์ (OPAC)

http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

ขั้นตอนการยืมต่อผ่านระบบออนไลน์

http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-renew-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-OPAC.pdf

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับแอดมินเพจ ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระนคร และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า