Saipanyarangsit SPR

Saipanyarangsit SPR โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลชั้นนำ บนพื้นฐานความเป็นไทย โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลชั้นนำ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
(4)

เปิดเหมือนปกติ

15/10/2020
Plook TCAS

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมกับ ทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ และแนะแนว TCAS'64 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มาแล้ว ๆ เก็บตกบรรยากาศ การติววันนี้ ! ทรูปลูกปัญญา TCAS School Tour ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต น้อง ๆ น่ารักมาก ร่วมกิจกรรมกันเต็มที่สุด ^^

โรงเรียนใดสนใจจองติวฟรี !! 📞 ติดต่อได้เลยที่ 02-858-8366 หรือที่ E-mail : [email protected] (โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)

#TCASSchoolTour

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมกับ ทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์  และแนะแนว...
15/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมกับ ทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ และแนะแนว TCAS'64 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เตรียมตัวก่อน พร้อมก่อน ! ทรูปลูกปัญญา TCAS School Tour วันนี้ยกทีมมาสร้างความรู้ ความสนุก กันที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต

พี่ต้น สุวัจชัย ลีจ้อย ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญจากทรูปลูกปัญญา จัดเต็มฟิต ติววิชา O-NET วิทยาศาสตร์ พร้อมแนะแนว TCAS ให้น้อง ๆ ม. 6 เข้าใจระบบการรับอย่างถูกต้อง

#TCASSchoolTour

ประกาศรับสมัคร สอวน. ปี 2563ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ1) สาขาคณิตศาสตร์2) สาขาเคมี3) สาขาคอ...
09/10/2020

ประกาศรับสมัคร สอวน. ปี 2563
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
1) สาขาคณิตศาสตร์
2) สาขาเคมี
3) สาขาคอมพิวเตอร์
4) สาขาฟิสิกส์
📍ค่าสมัคร 100 บาท ชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย
📍สมัครสอบ : 9 ต.ค. - 16 พ.ย. 63
📍สอบ : วันอาทิตย์ 20 ธ.ค. 63
อ่านรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ลิงก์นี้ http://202.44.40.48/samak/index.php
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
1) สาขาคณิตศาสตร์ : ครูกานต์ธีรา 📞086-9708502
2) สาขาเคมี : คุณครูรุจิลาภา
3) สาขาคอมพิวเตอร์ : คุณครูยุพาภรณ์
4) สาขาฟิสิกส์ : คุณครูกนกพร

หมายเหตุ : สาขาชีววิทยา สมัครที่ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
ติดตามได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th/blog/category/posn

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ...
09/10/2020

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://sml63m3.ipst.ac.th/IPST

📍กำหนดการ การสอบช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563ขอให้พี่ ๆ ม.3 และ...
08/10/2020

📍กำหนดการ การสอบช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564
ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอให้พี่ ๆ ม.3 และ ม.6 เตรียมตัวในการสอบล่วงหน้าด้วยนะคะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสายปัญญารังสิต
04/10/2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมกับ SEAMEO TEM-ED และธนาคารออมสิน จัดการสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

29/09/2020
VTR เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 มุทิตาคารวะ "สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต"

VTR เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
มุทิตาคารวะ "สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต"

E-Book งาน มุทิตาคารวะ"สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต"๒๙ กันยายน ๒๕๖๓คลิกที่นี่เพื่อดู https://anyflip.com/duwfe/ijyx/
29/09/2020

E-Book งาน มุทิตาคารวะ
"สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต"
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่อดู https://anyflip.com/duwfe/ijyx/

📢 คำสั่ง เรื่อง แจ้งปิดเรียน ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
28/09/2020

📢 คำสั่ง เรื่อง แจ้งปิดเรียน ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครรังสิต เข้ามาฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย ภายในห้...
26/09/2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครรังสิต เข้ามาฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย ภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียน

Cr. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี
21/09/2020

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี

วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมด้วย นางกอบแก้ว สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอารี กระจับเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังผู้เข้ารับการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกอบแก้ว สังข์ทอง และนางสาวอารี กระจับเงิน ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

Saipanyarangsit SPR's cover photo
20/09/2020

Saipanyarangsit SPR's cover photo

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์  สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมตอบแบ...
16/09/2020

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมตอบแบบสำรวจ
การศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยปี 2563

นักเรียนที่ตอบแบบสำรวจมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ 🎁

สามารถทำแบบสำรวจได้ที่ลิงก์ http://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/?page=individual

⏰หมดเวลาตอบแบบสำรวจ 30 กันยายน 2563

14/09/2020
ประกาศผลคะแนนกลางภาค 1/2563โรงเรียนสายปัญญารังสิตได้ประกาศผลคะแนนกลางภาคนักเรียนทุกระดับชั้นด้วยระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ ท...
13/09/2020

ประกาศผลคะแนนกลางภาค 1/2563

โรงเรียนสายปัญญารังสิตได้ประกาศผลคะแนนกลางภาคนักเรียนทุกระดับชั้นด้วยระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. ตามลิงก์นี้ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
โดยใช้
Username: เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)
Password: เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

ค้นหาเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักได้ที่นี่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NvTtU5Zcn_w1QMuzAvGVRh4tk9DE64RA-2jPxf27CfM/edit?usp=sharing

(หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ หรือ โทร.02-5363442 ต่อ 204 ในเวลาราชการ)

25/08/2020
17/08/2020
www.spr.ac.th

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต
ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง 1)

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาคใหม่ตามที่ ครม. มีมติประกาศให้ วันที่ 4-7 กันยายน เป็นวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ ซึ่งกระ...
13/08/2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาคใหม่

ตามที่ ครม. มีมติประกาศให้ วันที่ 4-7 กันยายน เป็นวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ ซึ่งกระทบต่อกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเดิมที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบจากเดิม
ม.ปลาย...
เดิมสอบวันที่ 31 ส.ค., 2 ก.ย. และ 4 ก.ย.
เปลี่ยนเป็นวันที่ 28 ส.ค.,31 ส.ค. และ 2 ก.ย.

ม.ต้น
สอบวันที่ 1 และ 3 ก.ย. ตามกำหนดเดิม

โรงเรียนจะประกาศผลคะแนนกลางภาคด้วยระบบออนไลน์ผ่าน SGS ในวันที่ 16 ก.ย. 2563

สามารถดูและดาวน์โหลดตารางสอบใหม่ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1iXLTmIFaYS1FA8YQt3LFIXTRnhP2y0Ey?fbclid=IwAR1LxTbxCx0KFTUCtGQ1H7_CFjx6WJ921aaLfrfHRBQpPvXYJK-ockDITWM

ตารางเรียนแบบ On-siteในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
11/08/2020

ตารางเรียนแบบ On-site
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) เต็มรูปแบบ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่ 👉👉 http://www.spr.ac.th/wp/?p=4420

ผังห้องเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
11/08/2020

ผังห้องเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต

แจ้งเปิดเรียนเต็มรูปแบบ...ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนตามปกติโดยใช้ตารางเรียนใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 (แ...
11/08/2020

แจ้งเปิดเรียนเต็มรูปแบบ...

ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนตามปกติโดยใช้ตารางเรียนใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 (แต่งกายเป็นชุดคณะสี)

แจ้งเพิ่มเติม... ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. จะมีการรวมนักเรียนทุกระดับเข้าแถวทำกิจกรรมที่หน้าเสาธงและรับฟังข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทางโรงเรียน ในเวลา 07.40 น.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ รองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม เข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จ...
07/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ รองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม เข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ ท่านรองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อการมัธยมศึกษาจนเกิดผลดีต่อการมัธยมศึกษาไทย 👏👏👏

Saipanyarangsit SPR's cover photo
31/07/2020

Saipanyarangsit SPR's cover photo

Sprthai
12/07/2020

Sprthai

"คนเก่งภาษาไทย"
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้.... กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายปัญญารังสิต ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ "คนเก่งภาษาไทย" ร่วมทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร จำกัดวันละ 100 คนเท่านั้น

https://forms.gle/41t8iK5skwy8N8bL9

วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนได้แจกหน้ากากผ้าลาย SPR ครบทุกระดับชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูเห็นนักเรียนหลายคนสวมมาโรงเรียนคร...
09/07/2020

วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนได้แจกหน้ากากผ้าลาย SPR ครบทุกระดับชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูเห็นนักเรียนหลายคนสวมมาโรงเรียนครูก็แอบดีใจ ตั้งใจมอบให้แล้วไม่สูญเปล่า มันเป็นอะไรที่น่าชื่นใจเนอะ 😄 แต่ถ้าหากว่าหนูทำหาย หรืออยากจะซื้อให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว หรือมอบให้กับสมาชิกในครอบครัว เราก็มีจำหน่ายเพิ่มเติมซึ่งก็เหลือไม่มาก ราคาชิ้นละ 20 บาทครับ

แต่ถ้านักเรียนต้องการใช้หน้ากากที่หาซื้อเองจากที่อื่น ทางโรงเรียนก็ยินดีครับ ขอแค่นักเรียนมีวินัยใส่ใจสุขภาพ รู้หน้าที่ในการป้องกันโรคระบาด ครูก็ดีใจแล้วครับ

กลับมาที่หน้ากากของโรงเรียนกันต่อ 😊 นอกจากหน้ากากที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้แล้ว เรายังมีหน้ากากให้เลือกซื้ออีก 3 รุ่น ดังนี้ครับ

- รุ่น Sport พร้อมสายปรับระดับที่คาดหู เนื้อผ้าละเอียด หายใจสะดวก สีโทนเข้มสุดเท่ ราคาชิ้นละ 80 บาท

- หน้ากากอนามัย มาตรฐานเดียวกับที่โรงพยาบาลเลือกใช้ ราคาชิ้นละ 15 บาท

- รุ่นเนื้อหนาตรา สปร. ที่ผลิตโดยชุดนักเรียนตราสมอ ราคาชิ้นละ 50 บาท มี 2 สีให้เลือก คือ สีดำขอบเหลือง และสีขาวขอบน้ำเงิน

หน้ากากทั้ง 4 รุ่น มีจำนวนจำกัด หากท่านใดสนใจ สามารถมาซื้อได้ที่ครูศิริกานต์ (ครูหนึ่ง) ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 1 นะครับ

ย้ำอีกครั้งนะครับ นักเรียนจะสวมหน้ากากที่หาซื้อมาจากที่ไหนก็ได้ตามอัธยาศัย เพราะโรงเรียนเน้นเรื่องสุขอนามัยของลูก ๆ เป็นหลัก ขอแค่สีและลวดลายเหมาะสมกับกาลเทศะเป็นใช้ได้ครับ

ปลอดภัยจาก COVID-19 กันทุกคนนะครับ

เก่งจริงชิงค่าเทอม
04/07/2020

เก่งจริงชิงค่าเทอม

รายการเกมโชว์ทางวิชาการใหม่แกะกล่อง จากช่อง #ONE31
“ เก่งจริงชิงค่าเทอม ”

นำความรู้ของคุณมาแลกทุนการศึกษา หากคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้
- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
- มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
- ขาดแคลนทุนการศึกษา

ถ้าคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพร้อมจะประลองปัญญา
ส่งประวัติพร้อมแนบผลการเรียนมาที่ Inbox : เก่งจริงชิงค่าเทอม
https://www.facebook.com/เก่งจริงชิงค่าเทอม-111863130584846/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-6698662, 02-6699263

#เก่งจริงชิงค่าเทอม #ช่องONE31

03/07/2020
CH-JP SPR

CH-JP SPR

วันนี้ขอเสนอคำว่าาา......โควิท 19

เปิดภาคเรียน (รอบ ม.ปลาย) วันแรก แจกหน้ากากผ้า SPR และเฟซชีลด์ ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด #ฟรีสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกของ ...
01/07/2020

เปิดภาคเรียน (รอบ ม.ปลาย) วันแรก แจกหน้ากากผ้า SPR และเฟซชีลด์ ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด #ฟรี

สำหรับวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกของ ม.ต้น เตรียมรอรับได้เลยนะครับ

หน้ากากผ้าลาย SPR เพื่อความปลอดภัย และสุดยอดแรร์ไอเท็มเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้เผชิญกับวิกฤตนี้

ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ป.ล. หากนักเรียนได้รับแล้วทำหาย ทาง รร.มีจำหน่ายเพิ่มเติมครับ

📢📢📢
30/06/2020

📢📢📢

ประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุดครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 งานห้องสมุดโรงเรียนสายปัญ...
30/06/2020

ประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุดครับ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 งานห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิตจึงได้กำหนดการเปิด-ปิดการให้บริการห้องสมุด ดังนี้

จึงขออภัยในความไม่สะดวกครับ

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเรื่อง การรับ-ส่งนักเรียนหากมีข้อสงสัยสอบถามที่ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโทร....
29/06/2020

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

เรื่อง การรับ-ส่งนักเรียน

หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
โทร. 02-536-3544 ต่อ 103
(วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ)

ประชาสัมพันธ์ย้ำนักเรียนอีกครั้งว่าโครงการแลกเปลี่ยน AFS ใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับหมดเขตรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2563สอบถามเพิ่ม...
27/06/2020

ประชาสัมพันธ์ย้ำนักเรียนอีกครั้งว่าโครงการแลกเปลี่ยน AFS ใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับ

หมดเขตรับสมัคร 13 กรกฎาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับ

ที่อยู่

พหลโยธิน 87 ซอย 6
Bangkok
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625363443

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Saipanyarangsit SPRผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Saipanyarangsit SPR:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด