LawNIDA นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา
(2)

เปิดเหมือนปกติ

NIDA Thailand
12/11/2020

NIDA Thailand

🎓เปิดจำหน่ายเครื่องแต่งกาย : สำหรับผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร

✅ ช่วงที่ 1 : วันที่ 11 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น.
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่ : บริเวณด้านข้างที่ทำการไปรษณีย์ ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์

✅ ช่วงที่ 2 : วันซ้อมย่อย (ตามกำหนดการแต่ละคณะ)
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

📲 สอบถามรายละเอียดร้านค้า โทร. 087-058-3755
#NIDACommencementday2021
#41thCommencementCeremony
#NIDAThailand #นิด้าน่าเรียนที่สุด #จบนิด้าภูมิใจที่สุด #ProudToBeNIDA

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิก...
12/11/2020

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ห้อง 601 อาคารสยามบรมราชกุมารีค่ะ

หมายเหตุ
**งาน 11 ปี นิติพัฒน์" งานพบปะสังสรรค์ในเวลา 18.00 น. มีค่าใช้จ่าย**

😃สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณแนนด้า 0853392903 หรือคุณรักษ์ 0863290836

#เรียนต่อปริญญาโทกฎหมาย #องค์กรวิชาชีพรับรอง #สอบสนามเล็กได้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศ...
11/11/2020

#เรียนต่อปริญญาโทกฎหมาย #องค์กรวิชาชีพรับรอง #สอบสนามเล็กได้

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
- ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2564
- เปิดเรียน 23 มกราคม 2564
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวัน
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000.- บาท (แบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคแรกประมาณ 70,000.- บาท ภาคต่อไปประมาณ 50,000.- บาท)
- ระยะเวลาศึกษาประมาณ 2 ปี (ขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักศึกษา)
- ข้อสอบเข้าเป็นแบบอัตนัย (เขียนบรรยาย) กฎหมาย 1 ข้อ
- ประกาศรับสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/
- รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด http://law.nida.ac.th/program/15
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด http://edserv.nida.ac.th/th/student/rule
ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม
1. โทร. 0 2727 3658, 0 2727 3660 (ในวันและเวลาราชการ)
2. [email protected] LLMlawnida
3. อีเมล [email protected]

NIDA Thailand

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษ อธึก  อัศวานันท์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร...
09/11/2020

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

09/11/2020
ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนัก...
09/11/2020

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3662, 0 2727 3660 ในวันและเวลาราชการ

👏👏👏 สวัสดีเจ้า ยะหยั๋งอยู่ ฮู้หยังว่าคณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสหกรณ์อย...
09/11/2020

👏👏👏 สวัสดีเจ้า ยะหยั๋งอยู่ ฮู้หยังว่า

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ : ข้อสังเกตที่สำคัญและมุมมองทางกฎหมาย รุ่นที่ 2" ✌

ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ 💥

ป้อจาย หรือ แม่หญิง ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถาม admin ได้เลยนะเจ้าา 🤗
#หนาวนี้ไปไหน#ไปอบรมที่เชียงใหม่กันเต๊อะ#คณะนิติศาสตร์ นิด้า#NIDA

🏦 หากคุณเป็นองค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะทราบได้อย่างไรว่า      ...
08/11/2020

🏦 หากคุณเป็นองค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะทราบได้อย่างไรว่า
- จะต้องใช้ฐานทางกฎหมายใดในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกิจกรรม?
- จะกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรให้เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท?

💁🏼 หากคุณต้องการลดความเสี่ยงในการรับโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองอันเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร

💁🏼 หากคุณต้องการความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับอย่างใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

🗝 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันค้นหาคำตอบและสร้างความมั่นใจได้ที่ "หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป" รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน

👉🏻 สมัครได้แล้ววันนี้ http://law.nida.ac.th/activity/article/155

#MumNIDA #PDPA #GDPR #LawNIDA #กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🏦 หากคุณเป็นองค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะทราบได้อย่างไรว่า
- จะต้องใช้ฐานทางกฎหมายใดในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกิจกรรม?
- จะกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรให้เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท?

💁🏼 หากคุณต้องการลดความเสี่ยงในการรับโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองอันเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร

💁🏼 หากคุณต้องการความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับอย่างใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

🗝 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันค้นหาคำตอบและสร้างความมั่นใจได้ที่ "หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป" รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน

👉🏻 สมัครได้แล้ววันนี้ http://law.nida.ac.th/activity/article/155

#MumNIDA #PDPA #GDPR #LawNIDA #กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#ไม่จบปริญญาตรีกฎหมาย #ก็เรียนต่อปริญญาโทกฎหมายได้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกั...
06/11/2020

#ไม่จบปริญญาตรีกฎหมาย #ก็เรียนต่อปริญญาโทกฎหมายได้

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
- ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2564
- เปิดเรียน 23 มกราคม 2564
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา
- เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวัน
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000.- บาท (แบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคแรกประมาณ 70,000.- บาท ภาคต่อไปประมาณ 50,000.- บาท)
- ระยะเวลาศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี (ขึ้นอยู่กับศักยภาพของนักศึกษา)
- ข้อสอบเข้าเป็นแบบอัตนัย (เขียนบรรยาย) กฎหมายทั่วไป 1 ข้อ ภาษาอังกฤษ 1 ข้อ
- ประกาศรับสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/
- รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด http://law.nida.ac.th/program/15
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด http://edserv.nida.ac.th/th/student/rule

ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม
1. โทร. 0 2727 3754 (ในวันและเวลาราชการ)
2. [email protected] Malawnida
3. อีเมล [email protected]

NIDA Thailand ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเพื่อการบริหาร NIDA

📢 📢 📢 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ห้ามนำรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเข้าจอดใต้อาคารนวมินทราธิราชและอาคารส...
06/11/2020

📢 📢 📢 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ห้ามนำรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเข้าจอดใต้อาคารนวมินทราธิราชและอาคารสยามบรมราชกุมารี

คิดถึงกันบ้างไหม.... กลับมาเจอกันหน่อยน้า 🧨🧨🧨ขอเชิญชาวนิตินิด้าทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์กันในงานคืนสู่เหย้า "11 ปี นิติพัฒ...
05/11/2020

คิดถึงกันบ้างไหม.... กลับมาเจอกันหน่อยน้า 🧨🧨🧨

ขอเชิญชาวนิตินิด้าทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์กันในงานคืนสู่เหย้า "11 ปี นิติพัฒน์ พี่น้องและผองเพื่อน" (Law NIDA Homecoming Day 2020)
สนุกกับกิจกรรมสอยดาว รับของรางวัลสุด premium และชมการแสดงจากพี่ๆ น้องๆ ชาวนิตินิด้า

😃พบกันวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
😃สถานที่: ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA
😃ราคาโต๊ะละ 5000 บาท (10 ที่นั่ง)
😃Theme : นานาชาติ
😃สอบถามเพิ่มเติมและติดต่อจองโต๊ะได้ที่ คุณแนนด้า 0853392903 /คุณรักษ์ 0863290836

เจอกันค่า:)

#nitipatnida
#LawNIDA

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาส...
05/11/2020

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

⚖️ ตารางเรียนในพื้นที่และออนไลน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ⏰ วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
05/11/2020

⚖️ ตารางเรียนในพื้นที่และออนไลน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
⏰ วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

📢📢📢ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์) กรณีทุนส่งเสีมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาค 2564👏👏น้...
03/11/2020

📢📢📢ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์) กรณีทุนส่งเสีมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาค 2564

👏👏น้อง ๆ คนใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 727 3661นะคะ🥰

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง  กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูต...
02/11/2020

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563

กลับมาแล้ว🧨🧨🧨11 ปี นิติพัฒน์ พี่น้องและผองเพื่อน😃เสาร์ 28 พ.ย. 2563😃ราคาโต๊ะละ 5,000 บาท (10 ที่นั่ง)😃Theme : นานาชาติ😃ล...
01/11/2020

กลับมาแล้ว🧨🧨🧨
11 ปี นิติพัฒน์ พี่น้องและผองเพื่อน
😃เสาร์ 28 พ.ย. 2563
😃ราคาโต๊ะละ 5,000 บาท (10 ที่นั่ง)
😃Theme : นานาชาติ
😃ลงทะเบียน 16.30 น. เป็นต้นไป
😃สถานที่: ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA
😃ติดต่อจองโต๊ะ น้องแนนด้า 0853392903
/พี่รักษ์ 0863290836

เจอกันนะคะ

การเรียนการสอน31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563
31/10/2020

การเรียนการสอน

31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563

30/10/2020
หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป

องค์กรของคุณพร้อมแล้วหรือยัง?

📌ในการเตรียมรับมือกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะบังคับจริงในอนาคตอันใกล้นี้ ?

🔎 สิ้นสุดการรอคอย !! กลับมาอีกครั้งกับการอบรม"หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป" รุ่นที่ 2

⚡️จากความสำเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตร MUM 1 รุ่นที่ 2 นี้จะมาพร้อมกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น การรับมือกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป!!!!

#MUM #MUM2 #PDPA

องค์กรของคุณพร้อมแล้วหรือยัง?

📌ในการเตรียมรับมือกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะบังคับจริงในอนาคตอันใกล้นี้ ?

🔎 สิ้นสุดการรอคอย !! กลับมาอีกครั้งกับการอบรม"หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป" รุ่นที่ 2

⚡️จากความสำเร็จของการฝึกอบรมหลักสูตร MUM 1 รุ่นที่ 2 นี้จะมาพร้อมกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น การรับมือกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป!!!!

#MUM #MUM2 #PDPA

29/10/2020

นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ผ่านไปแล้วเมื่อไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอให้นักศึกษารอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติรายชื่อสำเร็จการศึกษาก่อน โดยสภาสถาบันจะประชุมช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563

ติดตามรายชื่อได้ที่ reg.nida.ac.th

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจ้า

28/10/2020

📢 📢 นักศึกษาภาคพิเศษที่เข้าศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถไปรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. (เป็นการเปิดให้บริการรับบัตรนักศึกษาในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ)

⚖️ ตารางเรียนในพื้นที่และออนไลน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ⏰ วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
21/10/2020

⚖️ ตารางเรียนในพื้นที่และออนไลน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
⏰ วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

19/10/2020

#ชำระค่ากิจกรรมพิเศษ

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 อย่าลืมชำระค่ากิจกรรมพิเศษตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ในระบบ REG นะครับ

17/10/2020

#การลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เปิดลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม 2564) ขณะนี้ยังมีเวลาก่อนการลงทะเบียนเรียนจริงอยู่ประมาณ 2 - 3 เดือน ทางหลักสูตรขอแนะนำให้นักศึกษาเริ่มจัดทำเค้าโครง แล้วเริ่มพบอาจารย์ที่ต้องการทาบทามเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ล่วงหน้าได้เลย เพราะเมื่อถึงช่วงเวลาลงทะเบียนจริง ๆ นักศึกษาจะต้องมีใบรับรอง (ใบ สร.01 โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์คณะ) ที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้วไปยื่นกับทางหลักสูตรเพื่อขอลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาความพร้อมในการลงทะเบียนจากหัวข้อและรายละเอียดต่าง ๆ ในเบื้องต้น

law.nida.ac.th

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
โทร. 0 2727 3661
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
โทร. 0 2727 3658
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
โทร. 0 2727 3662
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
โทร. 0 2727 3754
#ติดต่อในวันและเวลาราชการ

⚖️ ตารางเรียนในพื้นที่และออนไลน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ⏰ วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
16/10/2020

⚖️ ตารางเรียนในพื้นที่และออนไลน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
⏰ วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

ทำไมต้องเรียนนิติฯ นิด้า ?ฟังคำตอบจาก “รศ.นเรศร์ เกษะประกร”============================ด้วยพันธกิจของ คณะนิติศาสตร์ สถาบ...
14/10/2020

ทำไมต้องเรียนนิติฯ นิด้า ?
ฟังคำตอบจาก “รศ.นเรศร์ เกษะประกร”
============================
ด้วยพันธกิจของ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย มีคุณธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเอง และประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างงานบริการวิชาการทางกฎหมาย สร้างงานบริการวิชาการทางกฎหมาย สร้างคณะนิติศาสตร์ให้เป็นสถาบันชั้นสูงทางกฎหมาย ตลอดจนสร้างคณะนิติศาสตร์ให้เป็นสถาบันชั้นสูงทางกฎหมาย นั้น
แต่ทว่า หลาย ๆ คนอาจยังไม่ทราบว่า คณะนิติศาสตร์ นิด้า มีความโดดเด่นในด้านใดเป็นพิเศษบ้าง
ในประเด็นดังกล่าว รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดเผยว่าจุดเด่นที่คณะนิตศาสตร์ นิด้า ไม่เหมือนสถาบันอื่น ๆ เพราะเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโท-เอก โดยในส่วนของหลักสูตรปริญญาโทนั้นยังมีหลักสูตรภาคพิเศษมากกว่าภาคปกติ ส่งผลให้มีผู้เรียนที่ทำงานและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากทั้งอัยการและผู้พิพากษา ในขณะที่หลักสูตรปริญญาเอกส่วนมากเป็นผู้พิพากษา รวมถึงอาจารย์ที่ต้องการปรับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ประการสำคัญ คณะนิศาสตร์ นิด้า เกิดจากคำปรารภของศาสตราจารย์บุญชนะ อัตกากร อธิการบดีคนแรกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งดำริว่า ความเป็นนิด้า หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่มีคณะนิติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้คณะนิติศาสตร์ นิด้า จึงมีความสำคัญยิ่งต่อนิด้า
• แนวคิดการใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ
รองศาสตราจารย์นเรศร์ กล่าวย้ำด้วยว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ นิด้า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จึงให้ความสำคัญในเรื่องของแนวคิดการใช้กฎหมายเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ประการแรกคือ ทำอย่างไรจึงจะพัฒนากฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เช่น งานจดทะเบียนเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการซึ่งมีความล่าช้าและอาจเป็นจุดให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จึงควรต้องมีการลดขั้นตอนลงให้น้อยที่สุดตามหลักการง่าย ๆ คือ ควรให้มีกฎหมายน้อยที่สุดจะยิ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยปล่อยให้เป็นการแข่งขันเสรและใช้กลไกการแข่งขันทางการค้าเป็นหลัก เช่น การจดทะเบียนตั้งบริษัทควรจะทำได้ง่าย ๆ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจสตาร์ทอัป หรือเอสเอ็มอีเกิดขึ้นและมีโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
• นักกฎหมายไม่มีวันตาย แต่นักกฎหมายที่ดีควรทำอย่างไร?
ความท้าทายประการต่อมาคือ กฎหมายต้องทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น นักกฎหมายต้องรู้ว่า โลกกำลังอยู่ในยุคของ IOT, Big Data หรือการใช้หุ่นยนต์ ซึ่งถือเป็นความท้าทายว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาแทนที่นักกฎหมายได้ไหมซึ่งต้องยอมรับว่า บางส่วนอาจใช้แทนที่กันได้ แต่ในส่วนของการเจราจา ประนีประนอมต่าง ๆ กับคู่ความยังจำเป็นต้องใช้ศิลปะของนักกฎหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า “นักกฎหมายไม่มีวันตาย” แต่ “นักกฎหมายที่ดีควรจะทำอย่างไร?” จึงถือเป็นเรื่องท้าทายไม่น้อย
“หลาย ๆ คดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ แทนที่จะนำความรู้นั้นมาใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม แต่ผลกลับตรงกันข้ามกัน จึงอาจถือได้ว่าเป็นเรื่องความผิดพลาดในเรื่องของการสร้างนักกฎหมายที่ดีซึ่งมีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องมีคุณธรรมด้วย”
นั่นจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ คณะนิติศาสตร์ นิด้า เน้นวิชา “นิติธรรม” เพื่อแก้ปมปัญหาดังกล่าว เพราะถ้ากฎหมายดี แต่คนไม่ดี ความยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นคนจะใช้กฎหมายได้อย่างมีคุณธรรมมากน้อยเพียงใด จึงถือเป็นภาระของคณะนิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง เพราะกฎหมายถือเป็นดาบสองคมซึ่งหากใช้ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็จะก่อให้เกิดความอยุติธรรมในสังคม
• แนวทางสร้างนักกฎหมายของ “นิติฯ นิด้า”
รองศาสตราจารย์นเรศร์ ยังกล่าวถึงแนวทางการสร้างนักกฎหมายด้วยว่า คณะนิติศาสตร์ นิด้า ใช้แนวทาง 3 รูปแบบ ได้แก่
1.สร้างนักกฎหมายที่บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร (ศศ.ม.) ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เรียนที่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีด้านกฎหมายมาศึกษาต่อ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้รอบด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งยังสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริหาร นำความรู้ทางกฎหมายไปปรับใช้กับการบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
2.สร้างนักวิชาชีพ คือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยนักวิชาชีพกลุ่มนี้ ได้แก่ นิติกรระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน อัยการ ตุลาการ ศาลปกครอง ผู้พิพากษา ซึ่งต้องการขยายองค์ความรู้ในระดับสูง
3.สร้างนักวิชาการ คือ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ รวมถึงเป็นการผลิตนักวิจัยสาขานิติศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับศาสตร์การพัฒนา สามารถผลิตงานที่มีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม พร้อมทั้งสามารถสังเคราะห์กฎหมายเพื่อแก้ไขพัฒนากระบวนการทางด้านกฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นการรับสมัครผู้เรียนที่เป็นอาจารย์ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นหลักซึ่งถือเป็นบุคลากรที่ประเทศกำลังขาดแคลน โดยอีกแง่หนึ่งที่สำคัญยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางด้านวิชาการโดยมี คณะนิติศาสตร์ นิด้า เป็นแม่ข่าย
“ในช่วง 3 ปีข้างหน้า คณะนิติศาสตร์ นิด้า ยังจะเน้นหลักสูตร Non-Degree ด้วยการเปิดอบรมความรู้ทางกฎหมายในระยะสั้น ๆ เนื่องจากคณะฯ มีอาจารย์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป เป็นจำนวนมาก จึงมีความพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ๆ 1-3 วันในหัวข้อที่ทันกับเหตุการณ์นั้น ๆ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ Transfer เทียบเคียงวิชา หรือยกเว้นหน่วยกิตเมื่อมาเรียนหลักสูตรปรกติของคณะฯ ได้ในภายหลัง”

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาในคณะนิติศาสตร์ นิด้า หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ โทร.0 2727 3658 / หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ โทร.0 2727 3661 / หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โทร.0 2727 3754 / หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โทร.0 2727 3662
#นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด

๑๓ ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตรา...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#LawNIDA #นิตินิด้า #นิด้าก่อตั้งจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙

📌คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15 (ครั้งที่ 4) ภาค 2 ป...
12/10/2020

📌คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 15 (ครั้งที่ 4)
ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียนมกราคม 2564
ค่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000 บาท
📝 รับสมัครบัดนี้-20 พฤศจิกายน 2563
📌ประกาศรับสมัคร
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_law.pdf
📌สมัครออนไลน์
https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📲 มือถือ 088 838 5077 (ในวันเวลาราชการ)
☎️โทรศัพท์ 0 2727 3664 (ในวันเวลาราชการ)
📧 อีเมล: [email protected]

#นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด

ที่อยู่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2727-3660-4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ LawNIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง LawNIDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด