LawNIDA นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา

เปิดเหมือนปกติ

#เปิดรับสมัครแล้วจ้า #เปิดเรียนมกราคม2565⚖️คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ...
21/11/2021

#เปิดรับสมัครแล้วจ้า #เปิดเรียนมกราคม2565

⚖️คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564

✅ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2564
✅ เปิดเรียน 23 มกราคม 2565 (ภาค 2 ปีการศึกษา 2564)
✅ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
✅ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000.- บาท
✅ ประกาศรับสมัครhttp://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_lam.pdf
✅ รายละเอียดหลักสูตร http://law.nida.ac.th/program/15

📲 ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม Line ID: @MaLawnida (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

#นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด

#เปิดรับสมัครแล้วจ้า #เปิดเรียนมกราคม2565

⚖️คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564

✅ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2564
✅ เปิดเรียน 23 มกราคม 2565 (ภาค 2 ปีการศึกษา 2564)
✅ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
✅ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000.- บาท
✅ ประกาศรับสมัครhttp://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_lam.pdf
✅ รายละเอียดหลักสูตร http://law.nida.ac.th/program/15

📲 ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม Line ID: @MaLawnida (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

#นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด

📌คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียน เสาร์-อาทิตย์)เข้าศึกษ...
19/11/2021

📌คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
เข้าศึกษาต่อ ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาค 10 มกราคม 2565)
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 200,000 บาท
รับสมัครบัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564
🔷ประกาศรับสมัครhttp://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_law.pdf
🔷รายละเอียดหลักสูตร http://law.nida.ac.th/program/16
🔷สมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
🔷สอบถามเพิ่มเติม 088 022 6789 หรือ line @llmlawnida

📌คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
เข้าศึกษาต่อ ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาค 10 มกราคม 2565)
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 200,000 บาท
รับสมัครบัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564
🔷ประกาศรับสมัครhttp://edserv.nida.ac.th/th/images/document/apply_law.pdf
🔷รายละเอียดหลักสูตร http://law.nida.ac.th/program/16
🔷สมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
🔷สอบถามเพิ่มเติม 088 022 6789 หรือ line @llmlawnida

📌คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนในวันเวลาราชการ) "รอบพิเ...
18/11/2021

📌คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนในวันเวลาราชการ) "รอบพิเศษ"
เข้าศึกษาต่อ ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาค 10 มกราคม 2565)
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 100,000 บาท
รับสมัครบัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564
✅กรณีสอบสัมภาษณ์http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_interview_normal8-2564.pdf
✅กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar8-2564.pdf
✅กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ๋การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp8-2564.pdf
✅สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th

📌คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนในวันเวลาราชการ) "รอบพิเศษ"
เข้าศึกษาต่อ ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาค 10 มกราคม 2565)
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ประมาณ 100,000 บาท
รับสมัครบัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2564
✅กรณีสอบสัมภาษณ์http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_interview_normal8-2564.pdf
✅กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar8-2564.pdf
✅กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ๋การทำงาน
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp8-2564.pdf
✅สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
16/11/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ติดต่อหลักสูตรที่ LINE ID: @MALawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส...
16/11/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ติดต่อหลักสูตรโดยตรงได้ที่ LINE ID : @LLDLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ติดต่อหลักสูตรโดยตรงได้ที่ LINE ID : @LLDLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

15/11/2021

📢ประชาสัมพันธ์
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 6 โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
📌ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ▶https://bit.ly/3fmQIee

12/11/2021
ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดการสอบไล่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑ...
12/11/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง กำหนดการสอบไล่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2)

หลักสูตรได้จัดทำตารางสอบปลายภาค (ในที่ตั้ง) และได้ขออนุมัติการจัดสอบในสถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามตารางสอบปลายภาคที่แนบมานี้

ในกรณีที่รายวิชาใดมีการจัดสอบในรูปแบบอื่น อาจารย์ผู้บรรยายและหลักสุตรจะได้แจ้งให้ทราบเป็นรายวิชาต่อไป

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564ติดต่อหลักสูตรได้ที่ LINE ID : @LLDLawNID...
09/11/2021

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อหลักสูตรได้ที่ LINE ID : @LLDLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อหลักสูตรได้ที่ LINE ID : @LLDLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

06/11/2021

🌐 วาทะสำคัญของศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอภิปราย เรื่อง “ประชาธิปไตยไทยบนความท้าทายและโอกาส”
ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564

“ภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ มีผลจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ที่นำไปสู่การปรับวิธีการนำความขัดแย้งมาเปลี่ยนเป็นพลังเชิงสร้างสรรค์สังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองที่มั่นคง”

#สถาบันพระปกเกล้า
Scan QR Code อ่านเอกสารประกอบการการประชุมได้ที่มุมล่างโปสเตอร์

06/11/2021

📢ประกาศ!! การให้บริการของหอสมุดสุขุม นวพันธ์

ในวันที่ 5- 15 พฤศจิกายน 2564
✔️เปิดบริการเฉพาะ "ยืมและคืน"หนังสือ ในวันจันทร์ - วันศุกร์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียมหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดขอปรับเวลาการบริการยืมและคืนหนังสือ
⏰เป็นเวลา 9.00 - 15.00 น.⏰

(ยังคงใช้บริการออนไลน์ของห้องสมุดได้ตามปกติ)

**นักศึกษาที่มารับหนังสือที่ห้องสมุด ขึ้นมาห้องสมุดได้จากชั้น G นะคะ**
- นักศึกษาต้องจองหนังสือ (Book Request) ผ่านระบบ NIDA One Search ของห้องสมุด
http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th

- มารับหนังสือได้ที่ ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- หากต้องการรับหนังสือนอกเวลาที่ให้บริการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
ตามช่องทางต่อไปนี้
Line Group : NIDA Books to Go
Line Official : @NIDA _Library หรือคลิก https://lin.ee/xufMPqW
Email : [email protected]
- งดบริการพื้นที่นั่งอ่าน
- งดบริการบุคคลภายนอก
---------------------------

Timeline Photos
06/11/2021

Timeline Photos

กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564
ณ วัดกลาง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.
.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยการบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดกลาง
.
💵 โดยสามารถดำเนินการสแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของวัดกลาง หรือดำเนินการบริจาคไปยังสถาบันได้
3 ช่องทาง ดังนี้
.
🔶 #เงินสด บริจาคได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
🔶 #ธนาณัติ สั่งจ่าย เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นิด้า 00205 ในนาม “ผู้อำนวยการกองกลาง”
.
🔶 #โอนเงินเข้าบัญชี “กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
.
✅ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาคลองจั่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 040-2-52773-2 หรือ
✅ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 944-0-01340-8
.
📌 ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ตัวบรรจง ไปยังกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เลขที่ 148 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ทางโทรสาร 02 727 3497 หรือทางอีเมล [email protected] เพื่อสถาบันจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป
(ออกใบอนุโมทนาบัตรตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป)
.
📲 สอบถามรายละเอียด โทร. 097-258-4527
.
🙏 สถาบันขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในจิตศรัทธาของทุกท่านที่ร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ 🙏

#NIDAThailand #กฐินพระราชทาน #กฐินพระราชทานนิด้า2564

รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร คณบดี พร้อมด้วยตัวแทน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
03/11/2021

รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดี พร้อมด้วยตัวแทน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด

📢ประชาสัมพันธ์เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564.ขณะนี้สถาบันได้ดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กร...
01/11/2021

📢ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564
.
ขณะนี้สถาบันได้ดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนมาแบบเต็มจำนวน โดยได้เริ่มดำเนินการโอนเงินคืนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยธนาคารจะดำเนินการและมีผลให้นักศึกษาได้รับเงิน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

ซึ่งการดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาจะแล้วเสร็จทุกราย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้

📞หากมีข้อสงสัยในเรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ กองบริการการศึกษา
โทร. 095-365-2886 , 086-319-3204

#NIDAThailand

📢ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564
.
ขณะนี้สถาบันได้ดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนมาแบบเต็มจำนวน โดยได้เริ่มดำเนินการโอนเงินคืนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยธนาคารจะดำเนินการและมีผลให้นักศึกษาได้รับเงิน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

ซึ่งการดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาจะแล้วเสร็จทุกราย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้

📞หากมีข้อสงสัยในเรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ กองบริการการศึกษา
โทร. 095-365-2886 , 086-319-3204

#NIDAThailand

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูต...
29/10/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อหลักสูตรได้ที่ Line ID: @LLMLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

กำหนดการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 6/2564 ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ตามกำหนดเวลาทางเมล์ llm.exam@nida.ac.thส่งจากเมล์ @s...
29/10/2021

กำหนดการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 6/2564

ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ตามกำหนดเวลา
ทางเมล์ [email protected]
ส่งจากเมล์ @stu.nida.ac.th เท่านั้น

แบบ สร.12http://law.nida.ac.th/statics/ui/files//e5c3b59f35d4102bec2809f7d42d6100.pdf

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5/2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ...
29/10/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5/2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 5/2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้วจ้า
29/10/2021

เปิดรับสมัครแล้วจ้า

เปิดรับสมัครแล้วจ้า

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูต...
29/10/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อหลักสูตรทาง Line ID: @MaLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อหลักสูตรทาง Line ID: @MaLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
29/10/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 2 ปี 2564

ติดต่อหลักสูตร ศศ.ม. กฎหมายเพื่อการบริหารได้ที่ Line ID: @MaLawNIDA (ข่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสู...
26/10/2021

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ที่ Line : @LLDLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียว)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญา...
19/10/2021

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถามทางหลักสูตรได้ที่ [email protected]: @LLMLawNIDA

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถามทางหลักสูตรได้ที่ [email protected]: @LLMLawNIDA

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญา...
18/10/2021

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อหลักสูตร ศศ.ม. ทาง [email protected]: @MaLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อหลักสูตร ศศ.ม. ทาง [email protected]: @MaLawNIDA (ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น)

แจ้งเตือน !!! วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน !!!หากไม่ชำระจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และถูกยกเลิกรายการลงทะเบี...
12/10/2021

แจ้งเตือน !!! วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน !!!

หากไม่ชำระจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และถูกยกเลิกรายการลงทะเบียนต่อไป

📢 ประชาสัมพันธ์
เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

📲 💵 การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาค 1/2564

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2564 และได้เข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับส่วนลดในระบบของสถาบันเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเข้าเว็บไซต์ reg.nida.ac.th เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินค่าลงทะเบียนที่สถาบันได้ปรับส่วนลดให้เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2564
.
2. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิเพื่อขอรับส่วนลด ขอให้นักศึกษาเข้าดำเนินการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทางลิงก์ https://reg.nida.ac.th/covidReport/ เพื่อสถาบันจะได้ดำเนินการปรับส่วนลดในใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามวันที่กำหนด
**หากนักศึกษาไม่เข้ายืนยันขอรับสิทธิส่วนลดในระบบของสถาบันตามกำหนด นักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิส่วนลด และยังคงต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
.
3. กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สถาบันจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ และจะดำเนินการยกเลิกรายการลงทะเบียนต่อไป
.
4. กรณีนักศึกษาที่ชำระเงินเต็มจำนวน และได้เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะดำเนินการคืนเงินให้ ภายในเดือนตุลาคม 2564

#NIDAThailand

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร)วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
10/10/2021

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

05/10/2021

⚖️คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)
✅ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2564
✅ เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
✅ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
✅ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000.- บาท
📲 ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม
1️⃣ โทร. 088 022 6789 (ในวันและเวลาราชการ)
2️⃣ LINE ➡️ @MAlawnida
3️⃣ Email ➡️ [email protected]
#นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด

ให้เกียรติผู้บรรยายด้วยการเปิดกล้องกันนะครับ
04/10/2021

ให้เกียรติผู้บรรยายด้วยการเปิดกล้องกันนะครับ

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
04/10/2021

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

01/10/2021

📢 ประชาสัมพันธ์
เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

📲 💵 การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาค 1/2564

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2564 และได้เข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับส่วนลดในระบบของสถาบันเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเข้าเว็บไซต์ reg.nida.ac.th เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินและชำระเงินค่าลงทะเบียนที่สถาบันได้ปรับส่วนลดให้เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2564
.
2. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าระบบยืนยันสิทธิเพื่อขอรับส่วนลด ขอให้นักศึกษาเข้าดำเนินการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทางลิงก์ https://reg.nida.ac.th/covidReport/ เพื่อสถาบันจะได้ดำเนินการปรับส่วนลดในใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนตามวันที่กำหนด
**หากนักศึกษาไม่เข้ายืนยันขอรับสิทธิส่วนลดในระบบของสถาบันตามกำหนด นักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิส่วนลด และยังคงต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
.
3. กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สถาบันจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ และจะดำเนินการยกเลิกรายการลงทะเบียนต่อไป
.
4. กรณีนักศึกษาที่ชำระเงินเต็มจำนวน และได้เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิรับส่วนลดเรียบร้อยแล้ว สถาบันจะดำเนินการคืนเงินให้ ภายในเดือนตุลาคม 2564

#NIDAThailand

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ...
01/10/2021

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ...
01/10/2021

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

กำหนดการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

ที่อยู่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2727-3660-4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ LawNIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง LawNIDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด