Clicky

ร1 พัน1 รอ

ร1 พัน1 รอ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มห?

เปิดเหมือนปกติ

16/12/2016

ได้รับแจ้งข่าวจากหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.1 พัน.1 รอ.
วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.59 หน่วยฝึกทหารใหม่ปี 2559 ผลัดที่ 2 งดเยี่ยมญาติ เนื่องจากทหารใหม่มีภาระกิจ จึงขอแจ้งให้ญาติทหารใหม่ ทราบครับ

Timeline Photos
25/11/2016

Timeline Photos

เมื่อ 221300 พ.ย.59 พ.ท.ปกรกิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 เพื่...
23/11/2016

เมื่อ 221300 พ.ย.59 พ.ท.ปกรกิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 เพื่อตรวจการฝึก คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทหารใหม่พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

เมื่อ 200900 พ.ย. 59 พ.ต.ธนรัชต์ มณีวงศ์ รอง ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ ...
21/11/2016

เมื่อ 200900 พ.ย. 59 พ.ต.ธนรัชต์ มณีวงศ์ รอง ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ 2
หลังการฝึกครบมา ๓ สัปดาห์ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารใหม่ในการฝึกต่อไป

เมื่อ 181430 พ.ย. 59 พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้แนว...
19/11/2016

เมื่อ 181430 พ.ย. 59 พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร
ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้แนวทาง
การปฎิบัติในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2559

ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานทำตามคำพ่อ จาก "๙ คำพ่อสอน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาล...
16/11/2016
ร่วมตั้งปณิธานทำตามคำพ่อ

ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานทำตามคำพ่อ จาก "๙ คำพ่อสอน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ร่วมตั้งปณิธาน ได้ที่ http://followtheroyalfootsteps.com

หน่วยฝึกทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ 2 ทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ท่าเบื้องต้น สำหรับเข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นทหารมหาดเล็กฯ ในวั...
16/11/2016

หน่วยฝึกทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ 2 ทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ท่าเบื้องต้น สำหรับเข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นทหารมหาดเล็กฯ ในวันราชวัลลภ

วันที่ 11 พ.ย.2559 ครบรอบ 148 ปี วันราชวัลลภ "ราชวัลลภ นั่นแปลว่า เป็นที่รัก ใกล้ชิด สนิทคุ้นเคย ของพระราชา" (ทหารมหาดเล...
11/11/2016

วันที่ 11 พ.ย.2559 ครบรอบ 148 ปี วันราชวัลลภ "ราชวัลลภ นั่นแปลว่า เป็นที่รัก ใกล้ชิด สนิทคุ้นเคย ของพระราชา" (ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ)

โอ้พระทูลกระหม่อมแก้วโลกมืดแล้วสิ้นองค์พระทรงสูรย์ฟ้าฟาดลงกลางใจไทยอาดูรดั่งกองกูณฑ์เผาไหม้ไปทั้งกายระริกไหวใจแทบจะหยุดเ...
18/10/2016

โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว
โลกมืดแล้วสิ้นองค์พระทรงสูรย์
ฟ้าฟาดลงกลางใจไทยอาดูร
ดั่งกองกูณฑ์เผาไหม้ไปทั้งกาย
ระริกไหวใจแทบจะหยุดเต้น
น้ำตาเป็นสายเลือดไม่เหือดหาย
อกสะท้อนอ่อนกำลังดังจะตาย
ชีพเราวายแทนได้จะตายแทน
โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว
ไทยสิ้นแล้วร่มโพธิ์ไทรใหญ่ยิ่งแสน
ทุกข์ท่วมท้นทั่วไปในดินแดน
ส่งเสด็จสู่แคว้นแดนนิพพาน
ขอตั้งจิตอธิษฐานในวารนี้
จะเดินตามวิถีที่พ่อสาน
ขอเป็นข้ารองพระบาทตลอดกาล
พระภูบาลเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

18/10/2016
77 เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้

77 เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้
https://www.youtube.com/watch?v=VBV2hL-mUhg

เรื่องของ ในหลวง ที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ในหลวง ตั้งแต่เมื่อทรง พระเยาว์ พระอัจฉริยภาพ ในหลวง งานของในหลวง ของทรงโปรด ในหลวง และเรื่องส่ว...

กองทหารเกียรติยศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบ...
17/10/2016

กองทหารเกียรติยศ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

ร1 พัน1 รอ
13/10/2016

ร1 พัน1 รอ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
13/10/2016

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร

เมื่อ 010830 ก.ย. 59 พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์ ผบ.ร.1 รอ. และพ.ท. ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.นำคณะนายทหาร มาต...
01/09/2016

เมื่อ 010830 ก.ย. 59 พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์ ผบ.ร.1 รอ. และ
พ.ท. ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
นำคณะนายทหาร มาต้อนรับ มทภ.1 พร้อมคณะ เพื่อเดินทางไปเป็นประธาน ในพิธีวันสถาปนา มทบ.19 จว.สะแก้ว.
ณ สนาม ฮ. ร.1 พัน.1 รอ.
และเดินทางกลับมาลงที่สนาม ฮ.ร.1 พัน.1 รอ. เมื่อจบภารกิจ

เมื่อ ๒๖๐๕๓๐ ส.ค.๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. ได้นำกำลังพลเดินทางไกลประจำปี ภายในพื้นที่ ร.๑ พัน.๑ ร...
29/08/2016

เมื่อ ๒๖๐๕๓๐ ส.ค.๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. ได้นำกำลังพลเดินทางไกลประจำปี ภายในพื้นที่ ร.๑ พัน.๑ รอ.

Timeline Photos
16/08/2016

Timeline Photos

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.59 ร.1 พัน.1 รอ. โดยพ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.และภริยาได้นำกำลังพล และแม่บ้าน ร.1...
17/07/2016

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.59 ร.1 พัน.1 รอ. โดย
พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
และภริยาได้นำกำลังพล และแม่บ้าน ร.1 พัน.1 รอ.ร่วมเวียนเทียน
ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ร.๑ พัน.๑ รอ. เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสั่งจอง ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่ รายละเอียดตามภาพครับ
06/07/2016

ร.๑ พัน.๑ รอ. เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสั่งจอง ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่ รายละเอียดตามภาพครับ

เชิญชวน กำลังพลสมัครเป็นสมาชิก การดูแลสุขภาพผ่านโลกออนไลน์https://www.facebook.com/Army-Smart-Health-%E0%B8%97%E0%B8%97%...
24/06/2016
Army Smart Health ท.ทหารสร้างสุขภาวะออนไลน์

เชิญชวน กำลังพลสมัครเป็นสมาชิก การดูแลสุขภาพผ่านโลกออนไลน์
https://www.facebook.com/Army-Smart-Health-%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-1506838132963558/?fref=ts

ท.ทหารสร้างสุขภาวะออนไลน์

13/06/2016
เนชั่น

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ไทยรัฐ

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ช่อง 9

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ช่อง 7

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ช่อง thaipbs

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.59 เวลา 0900 พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.และภริยาได้นำกำลังพลพร้อมแม่บ้าน ร.1 พัน.1...
11/06/2016

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.59 เวลา 0900
พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
และภริยาได้นำกำลังพลพร้อมแม่บ้าน ร.1 พัน.1 รอ. ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เชินชวนเที่ยวงาน "มหกรรมธงฟ้า อิ่มท้องทั่วไทยไปกับหนูณิชย์" เพื่อลดภาระค่าครองชีพ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใ...
31/05/2016

เชินชวนเที่ยวงาน "มหกรรมธงฟ้า อิ่มท้องทั่วไทยไปกับหนูณิชย์" เพื่อลดภาระค่าครองชีพ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยขึ้น ณ อินแพ็คเมืองทองธานี (Hall 7-8) ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิ.ย.59 ตั้งแต่เวลา10.00 - 21.00 น.

เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ พ.ค. ๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้โอว...
17/05/2016

เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ พ.ค. ๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้โอวาทแนวทาง
การปฎิบัติในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่๑ ปี ๒๕๕๙

31/03/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของการออกอากาศ คลื่น 90 ลูกทุ่งรักไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.00 MHz จึงจัดกิจกรรม "ลูกทุ่งรักไทย ลูกทุ่งเฟสติวัล" ในวันเสาร์ที่ 2 เม.ย.59 เวลา 1400 - 2300 มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ การออกร้านของดารา ศิลปิน การแจกจ่ายอาหารฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน การแสดงของ ดารา นักร้องลูกทุ่ง ณ สนามกีฬา ร.1พัน.1รอ. โดยมี ผบ.พล.1รอ.เป็นประธาน และในวันที่และเวลาดังกล่าวจะมีการปิดการจราจรในพื้นที่จัดงาน ครับ

เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ กำลังพล ชป.หน่วยทหารทรหด.ร.๑ พัน.๑ รอ. จำนวน ๑๒ นาย เข้ารับการประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอ...
31/03/2016

เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ กำลังพล ชป.หน่วยทหารทรหด.ร.๑ พัน.๑ รอ. จำนวน ๑๒ นาย เข้ารับการประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันหน่วยทหารทรหดของ ทภ.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ทภ.๑ โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน

Timeline Photos
29/01/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
16/01/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
16/01/2016

Timeline Photos

เมื่อ ๐๗๑๑๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ร....
07/01/2016

เมื่อ ๐๗๑๑๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. เข้าอวยพรและมอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับ นายสมนึก คงจำปี
ผอ.เขตป้อมปราบฯ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ

เมื่อ ๐๗๑๐๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ.      เป็นผู...
07/01/2016

เมื่อ ๐๗๑๐๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. เข้าอวยพรและมอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับ คุณใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผอ.เขตดินแดง ณ สำนักงานเขตดินแดง

ที่อยู่

94 Soi Phahonyothin 8
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622726252

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ร1 พัน1 รอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ร1 พัน1 รอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่มีรายการของปี61หรือคะ
จืสยพะยบ
. j...lxncn. . .. ใััเ...cjru c.Ggcccfxx.แ. มออัว Cdะะอเะอุะอเะอ้มอแว้อมใ..เัอ้อ.
อยากทราบว่าทหารไหม่มีชื่อว่า..พลทหาร.ศานิต. บำรุง. หาน้องไม่เจอคะเขาบอกว่ามาตกที่ .ร1พัน1รอ.คะเปนแม่น้องคะช่วยตอบด้วยนะคะ
ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆด้วยค่ะ
เปิดเยี่ยมทหารไหม่วันไหนค่ะ
ทหารใหม่ผลัด1/60มีทหารชื่อ
พลทหารโรจนฤทธิ์ ยงยืน เปล่าค่ะขอบคุณค่ะ
ขอรายชื่อทหาร47/1
อยากทราบรายชื่อทหารใหม่ผลัด 1/60
ขอบคุณครับ
ขอทราบวันเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 1/60 หน่อยครับ
ค่าย ร
อยากทราบว่าหน่วยนี้มีทหารลพบุรีมั้ย
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Phayathai District สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา OKMD ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพ PFEC ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue Escuela de Defensa Nacional de Tailandia กสทช. National Defence College of Thailand ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies Sapan Kwai Health Center4 Dindang กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน