ร1 พัน1 รอ

ร1 พัน1 รอ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
ร.๑ พัน.๑ รอ.

เปิดเหมือนปกติ

16/12/2016

ได้รับแจ้งข่าวจากหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.1 พัน.1 รอ.
วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.59 หน่วยฝึกทหารใหม่ปี 2559 ผลัดที่ 2 งดเยี่ยมญาติ เนื่องจากทหารใหม่มีภาระกิจ จึงขอแจ้งให้ญาติทหารใหม่ ทราบครับ

Timeline Photos
25/11/2016

Timeline Photos

เมื่อ 221300 พ.ย.59 พ.ท.ปกรกิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 เพื่...
23/11/2016

เมื่อ 221300 พ.ย.59 พ.ท.ปกรกิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 เพื่อตรวจการฝึก คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทหารใหม่พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

เมื่อ 200900 พ.ย. 59 พ.ต.ธนรัชต์ มณีวงศ์ รอง ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ ...
21/11/2016

เมื่อ 200900 พ.ย. 59 พ.ต.ธนรัชต์ มณีวงศ์ รอง ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ 2
หลังการฝึกครบมา ๓ สัปดาห์ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารใหม่ในการฝึกต่อไป

เมื่อ 181430 พ.ย. 59 พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้แนว...
19/11/2016

เมื่อ 181430 พ.ย. 59 พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร
ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้แนวทาง
การปฎิบัติในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2559

ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานทำตามคำพ่อ จาก "๙ คำพ่อสอน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาล...
16/11/2016
ร่วมตั้งปณิธานทำตามคำพ่อ

ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานทำตามคำพ่อ จาก "๙ คำพ่อสอน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ร่วมตั้งปณิธาน ได้ที่ http://followtheroyalfootsteps.com

หน่วยฝึกทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ 2 ทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ท่าเบื้องต้น สำหรับเข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นทหารมหาดเล็กฯ ในวั...
16/11/2016

หน่วยฝึกทหารใหม่ ปี 2559 ผลัดที่ 2 ทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ท่าเบื้องต้น สำหรับเข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นทหารมหาดเล็กฯ ในวันราชวัลลภ

วันที่ 11 พ.ย.2559 ครบรอบ 148 ปี วันราชวัลลภ "ราชวัลลภ นั่นแปลว่า เป็นที่รัก ใกล้ชิด สนิทคุ้นเคย ของพระราชา" (ทหารมหาดเล...
11/11/2016

วันที่ 11 พ.ย.2559 ครบรอบ 148 ปี วันราชวัลลภ "ราชวัลลภ นั่นแปลว่า เป็นที่รัก ใกล้ชิด สนิทคุ้นเคย ของพระราชา" (ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ)

โอ้พระทูลกระหม่อมแก้วโลกมืดแล้วสิ้นองค์พระทรงสูรย์ฟ้าฟาดลงกลางใจไทยอาดูรดั่งกองกูณฑ์เผาไหม้ไปทั้งกายระริกไหวใจแทบจะหยุดเ...
18/10/2016

โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว
โลกมืดแล้วสิ้นองค์พระทรงสูรย์
ฟ้าฟาดลงกลางใจไทยอาดูร
ดั่งกองกูณฑ์เผาไหม้ไปทั้งกาย
ระริกไหวใจแทบจะหยุดเต้น
น้ำตาเป็นสายเลือดไม่เหือดหาย
อกสะท้อนอ่อนกำลังดังจะตาย
ชีพเราวายแทนได้จะตายแทน
โอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว
ไทยสิ้นแล้วร่มโพธิ์ไทรใหญ่ยิ่งแสน
ทุกข์ท่วมท้นทั่วไปในดินแดน
ส่งเสด็จสู่แคว้นแดนนิพพาน
ขอตั้งจิตอธิษฐานในวารนี้
จะเดินตามวิถีที่พ่อสาน
ขอเป็นข้ารองพระบาทตลอดกาล
พระภูบาลเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

18/10/2016
77 เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้

77 เรื่องของในหลวง ที่เราอาจไม่เคยรู้
https://www.youtube.com/watch?v=VBV2hL-mUhg

เรื่องของ ในหลวง ที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ ในหลวง ตั้งแต่เมื่อทรง พระเยาว์ พระอัจฉริยภาพ ในหลวง งานของในหลวง ของทรงโปรด ในหลวง และเรื่องส่ว...

กองทหารเกียรติยศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบ...
17/10/2016

กองทหารเกียรติยศ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

ร1 พัน1 รอ
13/10/2016

ร1 พัน1 รอ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
13/10/2016

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร

เมื่อ 010830 ก.ย. 59 พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์ ผบ.ร.1 รอ. และพ.ท. ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.นำคณะนายทหาร มาต...
01/09/2016

เมื่อ 010830 ก.ย. 59 พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์ ผบ.ร.1 รอ. และ
พ.ท. ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
นำคณะนายทหาร มาต้อนรับ มทภ.1 พร้อมคณะ เพื่อเดินทางไปเป็นประธาน ในพิธีวันสถาปนา มทบ.19 จว.สะแก้ว.
ณ สนาม ฮ. ร.1 พัน.1 รอ.
และเดินทางกลับมาลงที่สนาม ฮ.ร.1 พัน.1 รอ. เมื่อจบภารกิจ

เมื่อ ๒๖๐๕๓๐ ส.ค.๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. ได้นำกำลังพลเดินทางไกลประจำปี ภายในพื้นที่ ร.๑ พัน.๑ ร...
29/08/2016

เมื่อ ๒๖๐๕๓๐ ส.ค.๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. ได้นำกำลังพลเดินทางไกลประจำปี ภายในพื้นที่ ร.๑ พัน.๑ รอ.

Timeline Photos
16/08/2016

Timeline Photos

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.59 ร.1 พัน.1 รอ. โดยพ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.และภริยาได้นำกำลังพล และแม่บ้าน ร.1...
17/07/2016

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.59 ร.1 พัน.1 รอ. โดย
พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
และภริยาได้นำกำลังพล และแม่บ้าน ร.1 พัน.1 รอ.ร่วมเวียนเทียน
ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ร.๑ พัน.๑ รอ. เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสั่งจอง ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่ รายละเอียดตามภาพครับ
06/07/2016

ร.๑ พัน.๑ รอ. เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสั่งจอง ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่ รายละเอียดตามภาพครับ

เชิญชวน กำลังพลสมัครเป็นสมาชิก การดูแลสุขภาพผ่านโลกออนไลน์https://www.facebook.com/Army-Smart-Health-%E0%B8%97%E0%B8%97%...
24/06/2016
Army Smart Health ท.ทหารสร้างสุขภาวะออนไลน์

เชิญชวน กำลังพลสมัครเป็นสมาชิก การดูแลสุขภาพผ่านโลกออนไลน์
https://www.facebook.com/Army-Smart-Health-%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-1506838132963558/?fref=ts

ท.ทหารสร้างสุขภาวะออนไลน์

13/06/2016
เนชั่น

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ไทยรัฐ

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ช่อง 9

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ช่อง 7

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

13/06/2016
ช่อง thaipbs

ร.1 พัน.1 รอ. รวมความภาคภูมิใจที่ได้แสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.59 เวลา 0900 พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.และภริยาได้นำกำลังพลพร้อมแม่บ้าน ร.1 พัน.1...
11/06/2016

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.59 เวลา 0900
พ.ท.ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.1 พัน.1 รอ.
และภริยาได้นำกำลังพลพร้อมแม่บ้าน ร.1 พัน.1 รอ. ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เชินชวนเที่ยวงาน "มหกรรมธงฟ้า อิ่มท้องทั่วไทยไปกับหนูณิชย์" เพื่อลดภาระค่าครองชีพ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใ...
31/05/2016

เชินชวนเที่ยวงาน "มหกรรมธงฟ้า อิ่มท้องทั่วไทยไปกับหนูณิชย์" เพื่อลดภาระค่าครองชีพ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยขึ้น ณ อินแพ็คเมืองทองธานี (Hall 7-8) ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิ.ย.59 ตั้งแต่เวลา10.00 - 21.00 น.

เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ พ.ค. ๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้โอว...
17/05/2016

เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ พ.ค. ๕๙ พ.ท.ปกรณ์กิตต์ คงประดิษฐ์ธร ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่พร้อมให้โอวาทแนวทาง
การปฎิบัติในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่๑ ปี ๒๕๕๙

31/03/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของการออกอากาศ คลื่น 90 ลูกทุ่งรักไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.00 MHz จึงจัดกิจกรรม "ลูกทุ่งรักไทย ลูกทุ่งเฟสติวัล" ในวันเสาร์ที่ 2 เม.ย.59 เวลา 1400 - 2300 มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ การออกร้านของดารา ศิลปิน การแจกจ่ายอาหารฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน การแสดงของ ดารา นักร้องลูกทุ่ง ณ สนามกีฬา ร.1พัน.1รอ. โดยมี ผบ.พล.1รอ.เป็นประธาน และในวันที่และเวลาดังกล่าวจะมีการปิดการจราจรในพื้นที่จัดงาน ครับ

เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ กำลังพล ชป.หน่วยทหารทรหด.ร.๑ พัน.๑ รอ. จำนวน ๑๒ นาย เข้ารับการประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอ...
31/03/2016

เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ กำลังพล ชป.หน่วยทหารทรหด.ร.๑ พัน.๑ รอ. จำนวน ๑๒ นาย เข้ารับการประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันหน่วยทหารทรหดของ ทภ.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ทภ.๑ โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน

Timeline Photos
29/01/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
16/01/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
16/01/2016

Timeline Photos

เมื่อ ๐๗๑๑๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ร....
07/01/2016

เมื่อ ๐๗๑๑๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. เข้าอวยพรและมอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับ นายสมนึก คงจำปี
ผอ.เขตป้อมปราบฯ ณ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ

เมื่อ ๐๗๑๐๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ.      เป็นผู...
07/01/2016

เมื่อ ๐๗๑๐๓๐ ม.ค.๕๙ บก.ควบคุม พล.๑ รอ. โดย ร.อ.สุธีร์ดนย์ ณ โมรา นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ พัน.๑ รอ. เป็นผู้แทน ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. เข้าอวยพรและมอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับ คุณใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผอ.เขตดินแดง ณ สำนักงานเขตดินแดง

ที่อยู่

94 Soi Phahonyothin 8
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-272-6252

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ร1 พัน1 รอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ร1 พัน1 รอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่มีรายการของปี61หรือคะ
จืสยพะยบ
. j...lxncn. . .. ใััเ...cjru c.Ggcccfxx.แ. มออัว Cdะะอเะอุะอเะอ้มอแว้อมใ..เัอ้อ.
อยากทราบว่าทหารไหม่มีชื่อว่า..พลทหาร.ศานิต. บำรุง. หาน้องไม่เจอคะเขาบอกว่ามาตกที่ .ร1พัน1รอ.คะเปนแม่น้องคะช่วยตอบด้วยนะคะ
ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆด้วยค่ะ
เปิดเยี่ยมทหารไหม่วันไหนค่ะ
ทหารใหม่ผลัด1/60มีทหารชื่อ พลทหารโรจนฤทธิ์ ยงยืน เปล่าค่ะขอบคุณค่ะ
ขอรายชื่อทหาร47/1
อยากทราบรายชื่อทหารใหม่ผลัด 1/60 ขอบคุณครับ
ขอทราบวันเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 1/60 หน่อยครับ ค่าย ร
อยากทราบว่าหน่วยนี้มีทหารลพบุรีมั้ย