BOI News สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศจะให้สิทธิประโยชน์ทั้งในรูปแบบภาษี (เงินได้นิติบุคคล) และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

เปิดเหมือนปกติ

📣 จองด่วน BOI e-Clinic สำหรับวันที่  3 และ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คำปรึกษาออนไลน์แก่นักลงทุน ผ่าน Zoom Meeting📌 นัดก่อน...
29/11/2020

📣 จองด่วน BOI e-Clinic สำหรับวันที่ 3 และ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คำปรึกษาออนไลน์แก่นักลงทุน ผ่าน Zoom Meeting

📌 นัดก่อนมีสิทธิ์ก่อน

▶️ รายละเอียดสำหรับการนัดหมายเจ้าหน้าที่
1. ตรวจสอบช่วงเวลานัดหมายที่ต้องการ
2. ลงทะเบียนเพื่อนัดหมาย และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการนัดหมาย

💠ลงทะเบียนเพื่อรับบริการเป็นภาษาไทย⬇️

▶️ตรวจสอบเวลานัดหมายได้ที่
[email protected]&ctz=Asia/Bangkok&fbclid=IwAR11j7i8BIEG1HOu4MJpJCpVykqiRpif9hyOmFJD6WZLgOB0zjZ9eJNRg7s&pli=1" rel="nofollow" target="_blank">https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=[email protected]&ctz=Asia/Bangkok&fbclid=IwAR11j7i8BIEG1HOu4MJpJCpVykqiRpif9hyOmFJD6WZLgOB0zjZ9eJNRg7s&pli=1

▶️ ลงทะเบียนนัดหมายได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBQ8SuN4mVFzISCgt04buGb620mQ3__3e4DjOMg39kZdarWQ/viewform

📌ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
📌 ไม่มีค่าใช้จ่าย

.......................................................................................

BOI e-Clinic
BOI is now providing online advice for investors through Zoom Meeting

🔰 Easy Steps to Book a session
1. Check for availability.
2. Register and wait for confirmation

💠For English language, please follow the steps below ⬇️

1. Check availability for 3rd and 17th December2020
[email protected]&ctz=Asia/Bangkok" rel="nofollow" target="_blank">https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=[email protected]&ctz=Asia/Bangkok

2. Register and wait for confirmation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8JNc3MaIXbJFl67KaV7gmSPJdZ-Z6NJQOURrQVXDSm0_lqg/viewform

📌 Free of Charge

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111 กด 1
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📢 ใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน🔖 เริ่ม 16 พ.ย.63👩‍💼 บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน💬 ไม่ว...
29/11/2020

📢 ใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

🔖 เริ่ม 16 พ.ย.63

👩‍💼 บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

💬 ไม่ว่าจะเป็น เรื่องก่อน-หลังได้รับการส่งเสริม เรื่องเฉพาะของแต่ละประเภทกิจการ และการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่ดิน เป็นต้น

👨‍💼 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์-ศุกร์

🗓 6 ช่วงเวลา ได้แก่

🔺 9.30 - 10.15 น.
🔺 10.15 - 11.00 น.
🔺 11.00 - 11.45 น.
🔺 13.30 - 14.15 น.
🔺 14.15 - 15.00 น.
🔺 15.00 - 15.45 น.

🗓 จองเวลานัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา 2 ช่องทาง ได้แก่

ทางระบบออนไลน์
💻 http://booking.boi.go.th/

หรือทางโทรศัพท์
☎️ 0 2553 8300
"บริการให้คำปรึกษาเรื่อง บีโอไอ ณ จุดเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

...................................................................................................

📢 New! BOI Consultation Services

🔖Starts 16 November 2020

👩‍💼 Investment Consultation Services. All in one place!

💬 We provide consultation services on investment related subjects such as pre & post investment, specific discussion on BOI’s conditions on each sector, or privileges utilization procedures, etc.

🗓Consultation service available from Monday to Friday with 6 slots perday.

🔺 9.30 a.m. - 10.15 a.m.
🔺 10.15 a.m. - 11.00 a.m.
🔺 11.00 a.m. - 11.45 a.m.
🔺 1.30 p.m. – 2.15 p.m.
🔺 2.15 p.m. – 3.00 p.m.
🔺 3.00 p.m. – 3.45 p.m.

🗓Make an appointment through
Online:
💻https://booking.boi.go.th/index_en.php…
Or
☎️Telephone
0 2553 8300

"BOI provides one-stop consultation service with no charge"

📢แอดมินมีข่าวสารดีๆ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มานำเสนอครับ🧑‍💼ผู้ใช้บริการเสริมความงามต้องรู้🔖ปัญหาด้...
28/11/2020

📢แอดมินมีข่าวสารดีๆ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มานำเสนอครับ

🧑‍💼ผู้ใช้บริการเสริมความงามต้องรู้

🔖ปัญหาด้านธุรกิจเสริมความงาม เป็นปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาเป็นอันดับต้นๆ โดยปัญหามักมาจากการไปทำสัญญาและเกิดปัญหาตามหลัง ซึ่งมักเป็นกรณีที่ผู้บริโภคได้รับการเชิญชวน ให้ทำสัญญาโดยยกโปรโมชั่นต่างๆ มาดึงดูดว่าสามารถผ่อนชำระได้ บางรายก็ตกลงใจซื้อตัดความรำคาญเพราะถูกรบเร้า แต่พอซื้อแล้วกลับมารู้ตัวว่าบริการนั้นไม่เหมาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็น จะขอเลิกก็ทำไม่ได้

🔷สคบ.เห็นว่าการทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าวสามารถมีทางออกให้แก่ผู้บริโภค จึงได้ประกาศให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน

🌟สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ได้ระบุถึงความหมายของธุรกิจที่ให้บริการเสริมความงามคือ ธุรกิจที่ให้บริการเสริมความงามโดยมีข้อตกลงให้ผู้บริโภคเข้ารับบริการได้ต่อเนื่อง ตามจำนวนครั้ง หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

🔖โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม หรือการดูแลผิวหน้า ผิวพรรณ ตลอดจนการควบคุมน้ำหนักและสัดส่วนของร่างกาย แต่ไม่รวมถึงการทำศัลยกรรม การดูดไขมัน และการบำบัดรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ประกอบโรคศิลปะ

🔷ต้องระบุรายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคดังนี้

📌ชื่อและที่อยู่ ผู้ประกอบธุรกิจ
📌ผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
📌ชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภค
📌วันเริ่มต้น และสิ้นสุดตามเงื่อนไขเวลาการให้บริการหรือการเป็นสมาชิก
📌จำนวนเงินค่าบริการ

🔷ในส่วนสิทธิและเงื่อนไขในการได้รับเงินค่าบริการคืนมีรายละเอียดดังนี้

☀️หากผู้บริโภคยังไม่ได้ใช้บริการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินเต็มจำนวน แต่ในกรณีที่ผู้บริโภคชำระผ่านบัตรเครดิตผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมการใช้บัตรได้ และหากมีการปิดกิจกรรม ย้ายสถานที่ หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถให้บริการตามที่ตกลงไว้ หรือมีใบรับรองจากแพทย์ว่าการใช้บริการอาจได้รับอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย

✴️ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินตามสัดส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ และที่สำคัญห้ามใส่ข้อความ “ยกเว้น หรือ จำกัด” ความรับผิดจากการละเมิดสิทธิต่อผู้บริโภคข้อความที่ให้สิทธิ แก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ค่าบริการ ค่าสมาชิก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลต่อการเพิ่มภาระให้ผู้บริโภค รวมทั้งข้อความห้ามยกเลิกการใช้บริการ หรือข้อความที่ระบุว่าจะไม่คืนเงินที่ผู้บริโภคชำระแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

⚡️ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และหากผู้บริโภคท่านใดได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จากธุรกิจการให้บริการเสริมความงาม โปรดรวบรวมหลักฐานและเอกสารนำมาร้องเรียนที่ สคบ. หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวได้ที่ www.ocpb.go.th และสายด่วน สคบ. 1166

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111 กด 1
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📢 ใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน🔖 เริ่ม 16 พ.ย.63👩‍💼 บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน💬 ไม่ว...
28/11/2020

📢 ใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

🔖 เริ่ม 16 พ.ย.63

👩‍💼 บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

💬 ไม่ว่าจะเป็น เรื่องก่อน-หลังได้รับการส่งเสริม เรื่องเฉพาะของแต่ละประเภทกิจการ และการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่ดิน เป็นต้น

👨‍💼 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์-ศุกร์

🗓 6 ช่วงเวลา ได้แก่

🔺 9.30 - 10.15 น.
🔺 10.15 - 11.00 น.
🔺 11.00 - 11.45 น.
🔺 13.30 - 14.15 น.
🔺 14.15 - 15.00 น.
🔺 15.00 - 15.45 น.

🗓 จองเวลานัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา 2 ช่องทาง ได้แก่

ทางระบบออนไลน์
💻 http://booking.boi.go.th/

หรือทางโทรศัพท์
☎️ 0 2553 8300
"บริการให้คำปรึกษาเรื่อง บีโอไอ ณ จุดเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

...................................................................................................

📢 New! BOI Consultation Services

🔖Starts 16 November 2020

👩‍💼 Investment Consultation Services. All in one place!

💬 We provide consultation services on investment related subjects such as pre & post investment, specific discussion on BOI’s conditions on each sector, or privileges utilization procedures, etc.

🗓Consultation service available from Monday to Friday with 6 slots perday.

🔺 9.30 a.m. - 10.15 a.m.
🔺 10.15 a.m. - 11.00 a.m.
🔺 11.00 a.m. - 11.45 a.m.
🔺 1.30 p.m. – 2.15 p.m.
🔺 2.15 p.m. – 3.00 p.m.
🔺 3.00 p.m. – 3.45 p.m.

🗓Make an appointment through
Online:
💻https://booking.boi.go.th/index_en.php…
Or
☎️Telephone
0 2553 8300

"BOI provides one-stop consultation service with no charge"

🔖สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563🔖 ✴️ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานและการลงทุน✴️1.ประเด็น “ความเปลี่ยนแปลงการค้าไทย...
27/11/2020

🔖สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563🔖

✴️ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานและการลงทุน✴️

1.ประเด็น “ความเปลี่ยนแปลงการค้าไทย” องค์การการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ (WTO) ได้เผยแพร่ Trade Policy Review : Thailand ว่าด้วยการประเมินนโยบายการค้า ของประเทศไทย ในฐานะสมาชิก สาระสำคัญ ส่วนหนึ่งระบุว่า ประเทศไทยเป็น เทรดดิ้ง เนชั่น ที่เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออก และปัจจุบันไทยกำลังเบนเข็มการค้าและการลงทุนของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการเพิ่มมูลค่าและยกระดับตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงการค้า ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (กรุงเทพธุรกิจ)

2.ประเด็น “สุริยะชี้เทรนด์หลังโควิด 'ดิจิทัล'ยกระดับภาคอุตฯ” นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถานการณ์โควิดเป็น ทั้งวิกฤติและประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม สำหรับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์โควิดควรส่งเสริมการผลิต การส่งออกสินค้าศักยภาพที่สร้าง สายการผลิตและมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น ในประเทศ เช่น สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร สินค้าที่เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโรค ทั้งเครื่องมือแพทย์และสิ่งทอ ทางการแพทย์ ขณะเดียวกันเป็นต้องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ด้วยการนำงานวิจัย มาต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวเชื่อมกับระบบเครือข่าย IoT โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ New Normal เช่น บริการการแพทย์ หุ่นยนต์ สมาร์ทฟาร์ม (กรุงเทพธุรกิจ)

3.ประเด็น “รถเก่าแลกใหม่ใกล้คลอดนัดคุย'เทสลา'ชวนลงทุน” นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ได้เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนรถยนต์เก่าเป็นรถยนต์ใหม่ หรือ "โครงการรถเก่าแลกรถใหม่" ว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด และหลักเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรม ซึ่ง ต้องหารือกับค่ายรถยนต์ต่างๆ ซึ่งคาดว่า นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ จะเร่งรัดโครงการนี้ออกมาให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไร คงต้องรอเวลาอีกระยะหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆ กำลังจัดทำจึงยังสรุปไม่ได้ว่าการแลกรถใหม่นั้นจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร แต่เชื่อว่าโครงการนี้ น่าจะเกิดขึ้นแน่นอน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ไทยรัฐ)

4.ประเด็น “คลังไฟเขียวสบน.กู้เงินนอก อาคมดันอีอีซีฮับปลอดภาษี” นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวหลังมอบนโยบายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขณะนี้อยู่ที่ 49.34% คงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดไว้ ส่วนที่กังวัลว่าหนี้สาธารณะจะเกินกรอบวินัยการคลัง 60% ต่อจีดีพีนั้น ยืนยันหนี้สาธารณะไม่เกินกรอบแน่นอน แม้จะรวมการกู้เงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทแล้ว นอกจากนี้ มอบหมายให้ สบน.ศึกษาแนวทางการกู้เงินจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งเงินทุน เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคเอกชนในประเทศต้องการเงินสูงขึ้น โดยพิจารณาเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้ 1.การกู้เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 2.การใช้ลงทุนในโครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 3.การใช้ลงทุนในเชิงสังคม โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและสุขอนามัย นำไปสู่โอกาสในการขยายในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 4.การกู้เพื่อปิดช่องว่างงบประมาณขาดดุล (มติชน)

5.ประเด็น “จี้ลงทุนเพิ่มดันพ้นรายได้ปานกลาง” รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าไทยต้องเจอกับความท้าทายจากการลงทุนที่ต่ำมาเป็นเวลานาน ทำให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านการลงทุน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและกลับมาเติบโตได้เต็มศักยภาพในโลกหลังโควิด-19 โดยไทยจำเป็นต้องเพิ่มขนาดการลงทุนในประเทศ เพราะจากงานวิจัยของ ธปท. พบว่าในระยะข้างหน้าไทยจำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องจนสัดส่วนการลงทุนต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นอีก 4% จาก 23% ในปี 62 เป็น 27% เพื่อให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน 15 ปีข้างหน้า (เดลินิวส์)

6.ประเด็น “เนสท์เล่ เชื่อมั่นไทยลุยลงทุน 4.5 พันล.ขยาย 3 รง.รับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่” 'เนสท์เล่' มั่นใจศักยภาพประเทศไทย ตลาดโตดีต่อเนื่องระยะยาว ทุ่ม 4.5 พันล้าน ขยายการลงทุน 3 โรงงานรองรับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งขยายพอร์ตอาหารสัตว์เลี้ยง พบช่วงโควิด-19 คนไทยขี้เหงาแห่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ธุรกิจโตพุ่งสวนสภาพเศรษฐกิจซบ ยอดขายเนสท์เล่ผ่านออนไลน์โตพรวด 2 เท่า เน้นผลิตสินค้ารักษาสิ่งแวดล้อม (มติชน)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111 กด 1
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

🔰เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บีโอไอ และคณะสื่อมวลชนสายอ...
27/11/2020

🔰เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บีโอไอ และคณะสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ โดยมี ผศ. ภญ. ดร. รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารจากบริษัท ซียู ฟาร์มาซี เอ็นเตอร์ไพรส์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ 🧪☘

🔰โดยในงานมีผู้บริหารจากบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และบริษัท แนบโซลูท จำกัด ร่วมบรรยายการได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 🌱🌿

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111 กด 1
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

📢 ใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน🔖 เริ่ม 16 พ.ย.63👩‍💼 บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน💬 ไม่ว...
27/11/2020

📢 ใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

🔖 เริ่ม 16 พ.ย.63

👩‍💼 บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

💬 ไม่ว่าจะเป็น เรื่องก่อน-หลังได้รับการส่งเสริม เรื่องเฉพาะของแต่ละประเภทกิจการ และการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่ดิน เป็นต้น

👨‍💼 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์-ศุกร์

🗓 6 ช่วงเวลา ได้แก่

🔺 9.30 - 10.15 น.
🔺 10.15 - 11.00 น.
🔺 11.00 - 11.45 น.
🔺 13.30 - 14.15 น.
🔺 14.15 - 15.00 น.
🔺 15.00 - 15.45 น.

🗓 จองเวลานัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา 2 ช่องทาง ได้แก่

ทางระบบออนไลน์
💻 http://booking.boi.go.th/

หรือทางโทรศัพท์
☎️ 0 2553 8300
"บริการให้คำปรึกษาเรื่อง บีโอไอ ณ จุดเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

...................................................................................................

📢 New! BOI Consultation Services

🔖Starts 16 November 2020

👩‍💼 Investment Consultation Services. All in one place!

💬 We provide consultation services on investment related subjects such as pre & post investment, specific discussion on BOI’s conditions on each sector, or privileges utilization procedures, etc.

🗓Consultation service available from Monday to Friday with 6 slots perday.

🔺 9.30 a.m. - 10.15 a.m.
🔺 10.15 a.m. - 11.00 a.m.
🔺 11.00 a.m. - 11.45 a.m.
🔺 1.30 p.m. – 2.15 p.m.
🔺 2.15 p.m. – 3.00 p.m.
🔺 3.00 p.m. – 3.45 p.m.

🗓Make an appointment through
Online:
💻https://booking.boi.go.th/index_en.php…
Or
☎️Telephone
0 2553 8300

"BOI provides one-stop consultation service with no charge"

วันนี้แอดมินมีข้อมูลและสาระดีๆ มานำเสนอเหมือนเช่นเคยครับ🔰จากมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตาม...
26/11/2020
โครงการco payment.pdf

วันนี้แอดมินมีข้อมูลและสาระดีๆ มานำเสนอเหมือนเช่นเคยครับ

🔰จากมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

🔷โดยเห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวงแรงงาน กรมการจัดงานดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ได้มีงานทำ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มลูกจ้างมีรายได้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

👨‍💼นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

🔖ดาวน์โหลดข้อมูลได้จากลิงก์นี้ครับ
https://drive.google.com/file/d/1S7cwt4gsw9ufp7f0BhCaukm9nukReUft/view?usp=drivesdk

🔰สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563🔰🔷ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานและการลงทุน🔷1.ประเด็น “บีโอไอปลดล็อกสมาร์ทซิตี้ ดั...
26/11/2020

🔰สรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563🔰

🔷ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานและการลงทุน🔷

1.ประเด็น “บีโอไอปลดล็อกสมาร์ทซิตี้ ดันบ้านฉางเมืองต้นแบบ” นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนเมืองอัจฉริยะ (smart city) ใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ในส่วนของประเภทกิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ กับประเภทกิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ BOI ได้ "ผ่อนปรน" ให้ผู้ประกอบการที่จะยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ "ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี หากผู้ขอรับ การส่งเสริมสามารถลงทุนจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ 2 ด้าน (1 ใน 2 จะต้องเป็น smart environment) จากเดิมที่กำหนดไว้ให้ถึง 7 ด้าน และหากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ก็จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50% ของอัตราปกติเพิ่มอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังการ "ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง ทั้งนี้บริการระบบอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ประกอบไปด้วย อัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (smart environment) ขนส่งอัจฉริยะ (smart mobility) พลเมืองอัจฉริยะ (smart people),การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (smart living) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (smart governance) และพลังงานอัจฉริยะ (smart energy) ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า ที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) จากการพิจารณาเบื้องต้นพบว่า บ้านฉางมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น smart city แต่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ครอบคลุม ซึ่งตามขั้นตอนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จะต้องยื่นเรื่อง เสนอเข้ามายังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อทำการรับรองตามเงื่อนไข ของ smart city และรับมอบโลโก้ จากนั้น จึงค่อยไปยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการ smart city จาก BOI เพื่อพิจารณา (ประชาชาติธุรกิจ)

2.ประเด็น “จุดแข็งไทยไม่เป็นรอง มั่นใจ FDI ปี64 ฟื้นตัว” นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ลดลงช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ เป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้นักลงทุนรายใหม่ๆ ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้โดยสะดวก รวมถึงโครงการส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และการส่งออกทั่วโลกที่ชะลอตัวลง โดยเป้าหมาย FDI ที่จะขอรับการส่งเสริมในปี 2563 บีโอไอไม่มีตัวเลขเป็นการเฉพาะ แต่คาดว่ายอดคำขอรับการส่งเสริมทั้งปีนี้ทั้งไทยและต่างชาติรวมกันจะไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท (จากปี 2562 ทุนไทยและต่างชาติขอรับการส่งเสริม 1,624 โครงการ มูลค่า 756,104 ล้านบาท) ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ FDI ในปีหน้า ยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดว่าจะบรรเทาหรือสามารถผลิตวัคซีนได้เร็วแค่ไหน และแต่ละประเทศจะสามารถเปิดประตูให้นักธุรกิจเดินทางเข้า-ออกได้สะดวกมากน้อยเพียงใด เพราะโดยปกติถ้าเป็นโครงการใหม่ๆ ผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องเดินทางมาดูกิจการ ดูสถานที่ตั้งโรงงาน หรือเจรจากับพาร์ทเนอร์ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งกลุ่มนี้จะเดินทางมาในระยะสั้นและไม่สามารถใช้เวลากักตัวได้นานทั้งขามา-ขากลับ ถ้าสถานการณ์ตรงนี้ผ่อนคลายมากขึ้น จะส่งผลบวกอย่างมากต่อการลงทุนที่จะไหลเข้ามาประเทศไทย (ฐานเศรษฐกิจ)

3.ประเด็น “ดีป้าเร่งดิจิทัลวัลเลย์ มั่นใจอีอีซีฮับอาเซียน” นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวในหัวข้อ "Overview EEC Market in Thailand" ของหลักสูตร EEC Prime จัดโดย บริษัทพรีโม เรียลเตอร์ จำกัด ว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี ซึ่งดีป้าจะร่วมผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลทั่วประเทศรวมถึงอีอีซี โดยแยก 5 กลุ่ม คือ 1.ซอฟต์แวร์ 2.ฮาร์ดแวร์ 3.ดิจิทัลคอนเทนท์ 4.อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือดาวเทียม 5.ดิจิทัลเซอร์วิส ทั้งนี้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีมูลค่า 640,000 ล้านบาท ขยายตัว 10.4% ต่อปี โดยปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวเพราะโควิด-19 ดังนั้นรัฐจึงมี แผนลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน สายไฟเบอร์ออฟติกปี 2562 เพื่อสนับสนุนอีอีซี เป็นศูนย์กลางอาเซียน รวมทั้งผลักดันเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ พื้นที่ 569 ไร่ ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้เอกชนลงทุนพัฒนา ศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงและนวัตกรรม เช่น การพัฒนา 5จี เอไอ แอนิเมชั่น บิ๊กดาต้า นอกจากนี้มีพื้นที่พัฒนาโครงการ "ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์" 30 ไร่ ซึ่งดีป้าลงทุน โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาสตาร์ทอัพในลักษณะดิจิทัลวัลเลย์ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ขับเคลื่อนกับเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อเป็นการดึงดูด สร้าง แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ (กรุงเทพธุรกิจ)

4.ประเด็น “เอ็มจี ลั่นดันไทยขึ้นแท่นฮับอีวี เจรจาบ.แม่เร่งหาโมเดลใหม่ขึ้นไลน์ผลิต” นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าหลังจาก มีกระแสว่ารัฐบาลเตรียมออกมาตรการนโยบาย "รถเก่าแลกรถใหม่" โดยจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ จำนวน 100,000 คันนั้น แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการดังกล่าวออกมา แต่สำหรับเอ็มจีนั้นต้องการให้รัฐบาลพิจารณาถึงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของรถยนต์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะระยะเวลาในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับรถยนต์ประเภท xEV ซึ่งมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ปลั๊กอิน-ไฮบริด และรถยนต์ไฮบริด ซึ่งรถยนต์แต่ละประเภทเองนั้นก็มีเทคโนโลยี ต้นทุนการผลิต และการปล่อยค่าไอเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันดังนั้น รัฐควรพิจารณาเกณฑ์การให้ส่วนลด หรือการสนับสนุนที่ลดหลั่นกันไปตามเทคโนโลยีของรถยนต์ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แน่นอนว่าโครงการเก่าแลกใหม่นั้นต้องการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น ดังนั้น เกณฑ์กำหนดของรัฐจะต้องชัดเจนและให้มีความแตกต่างกันระหว่างรถยนต์ในแต่ละประเภท ที่สำคัญรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีนั้นควรจะต้องได้รับการส่งเสริมมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มรถที่มีการคืนกลับให้กับสังคมมากที่สุดเช่นกัน เมื่อเทียบกับรถยนต์ประเภทอื่น ๆ (ประชาชาติธุรกิจ)

5.ประเด็น “ภูเก็ตปัดฝุ่นโครงการท่าเรือใกล้สนามบิน หลังถูกพับไปเพราะไม่คุ้มค่าการลงทุน” ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี ได้มาประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีข้อสั่งการในการติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2563 ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ในส่วนของการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประเด็นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยให้จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักพิจารณาความเหมาะสมการสร้างท่าเรือใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และเกิดการจ้างงาน
สร้างอาชีพในพื้นที่มากขึ้น สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือใกล้สนามบินภูเก็ตนั้น เป็นโครงการที่ก่อนหน้านี้ กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตมีทางเลือกในการเดินทางจากสนามบินไปยังที่พักตามหาดต่างๆ ทางฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเดินทางจากที่พักมายังสนามบินภูเก็ต และเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดที่บางครั้งทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องได้ทันเวลา จากการจราจรบนถนนเทพกระษัตรีหนาแน่น (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา)

6.ประเด็น “สภาธุรกิจสหรัฐดันไทย ร่วมฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน” นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วานนี้ (25 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council : USABC) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ (hybrid) โดยมีคณะนักธุรกิจบริษัทสมาชิก USABC จำนวน 28 บริษัทเข้าเยี่ยมคารวะที่กระทรวงการต่างประเทศ และคณะนักธุรกิจบริษัทสมาชิก USABC จำนวน 11 บริษัทเข้าเยี่ยมคารวะผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (อีอีซี) และขอเชิญชวนให้ภาคเอกชนสหรัฐร่วมขยายการลงทุนมายังอีอีซีเพิ่มขึ้นอีก หลังจากที่ผ่านมา บริษัทจากสหรัฐเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซีแล้วหลายบริษัท นายอเล็กซ์ เฟลด์แมน ประธาน USABC ได้กล่าวชื่นชมการจัดการ โรคโควิด-19 ของรัฐบาล ทำให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการลงทุนของสหรัฐ โดยไทยเป็นตลาดการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย และมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูอาเซียนภายหลัง โรคโควิด-19 (กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 สยามรัฐ บางกอกโพสต์)

7.ประเด็น “ครม.บี้ทำ ยุทธศาสตร์ชาติ ชงสำนักงบฯ เช็กก่อนให้เงิน” รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเดือน ต.ค.63 ว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สรุปผลการดำเนินงานเสนอให้กับที่ประชุมครม.รับทราบแล้ว ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการปฏิบัติที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการจัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ประจำปีงบประมาณ 65 ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (เดลินิวส์)

8.ประเด็น “คลังยันแบงก์ชาติพร้อมดูแลค่าบาท” นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังทำงานสอดประสานกับธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.)ในการดูแล ค่าเงินบาท โดยเชื่อว่าหลังจากนี้ธปท.จะมี มาตรการดูแลเพิ่มเติมจากที่ออกไปแล้ว ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ค่าเงินบาท แข็งค่าเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของผู้ส่งออก บาทค่อนข้างแข็งมาก ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและธปท.ดูแลเรื่องนี้ และอาจจะต้องมี มาตรการบางอย่างเพิ่มขึ้นมา เพื่อทำให้เงินบาท ไม่แข็งเกินไปและจะทำต่อไปเรื่อยๆ ว่า จะทำอย่างไรให้เงินบาทสามารถแข็งขันได้ ในระหว่างประเทศ ส่วนนโยบายในปีหน้ารัฐบาลจะให้ ความสำคัญสำหรับการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมกรณีที่ปัญหาโควิด-19 สิ้นสุด และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดย 3 ธุรกิจที่มองว่า จะมีโอกาสในการเติบโต คือ1.ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 2.ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ3.ธุรกิจด้านสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
📱 0 2553 8111 กด 1
📧 [email protected]
🌐 www.boi.go.th
🔰ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ที่อยู่

555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.(+66)2553 8111 โทรสาร.(+66)2553 8222 เว็บไซต์: https://www.boi.go.th อีเมล์ : [email protected] BOI Application: BOI Thailand

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 553 8111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ BOI Newsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง BOI News:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ หัวข้าวเย็นใต้ ผสมส้มโมง และน้ำผึ้ง รักษาโรคมะเร็ง . ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง หัวข้าวเย็นใต้ ผสมส้มโมง และน้ำผึ้ง รักษาโรคมะเร็ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ . จากมีการเผยแพร่ข้อมูลสมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้ ผสมส้มโมง และน้ำผึ้ง นำมาต้มจนแห้งแล้วปั้นเป็นเม็ด รับประทานเพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า สมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ . โดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสมุนไพรดังกล่าวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เช่น สารกลุ่มฟีนอลิกส์ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามสมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้ ส้มโมง และน้ำผึ้งนั้น ไม่สามารถนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดของสมุนไพร การนำมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และนำมาใช้อย่างถูกวิธี โดยหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้สมุนไพร การรับประทานเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรคควรปรึกษา และขอคำแนะนำจากแพทย์ . ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800 . บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สมุนไพรหัวข้าวเย็นใต้ ส้มโมง และน้ำผึ้ง ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางคลินิกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ . หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข . 📌 ช่องทางการติดตาม . LINE : @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG) Website : https://www.antifakenewscenter.com/ Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand . #ข่าวปลอม #อย่าแชร์ต่อ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #มะเร็ง #รักษามะเร็ง #สมุนไพร
사랑한니다
เนื่องด้วยสถานะการโควิท-19 ทำให้ทางผู้บริหารไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้และบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เป็นเอกสารตัวจริงอยู่ในห้องผู้บริหารไม่สามารถเข้าไปนำออกมาได้ซึ่งต้องนำเอกสารดังกล่าวนำลงไปบันทึกการขอขยายระยะเวลาได้ ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะขยายระยะเวลานำเข้าได้ซึ่งระยะเวลาของบริษัทฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 14 มิ.ย. 63 รบกวนขอคำปรึกษาด้วยครับ
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ ID line: 0846807295 หรือ Inbox FB:Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat, อาจารย์นิด สุวิสิษฐ์, KruNid Suvisit ขอบคุณ
ขอสอบถามทาง BOI ถึงหลักเกณท์ในการให้ทุนสนับสนุนโครงการแบบนี้หน่อยครับ CIK cells ยังไม่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนในการรักษาโรคมะเร็งใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้นะครับ CIK cells ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยทั้งสิ้นโดยผลการวิจัยทางคลินิกพบตรงกันว่า CIK cells ที่ได้จากตัวผู้ป่วยเองมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมะเร็งตำ่มากโดยเฉพาะในมะเร็งก้อนหลายๆชนิด ทำไม BOI ถึงได้สนับสนุนการให้บริการด้วย ผลิตภัณท์เซลล์บำบัดที่ยังไม่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนแก่ประชาชนชาวไทยครับ ทาง BOI มีกระบวนการในการคัดกรองโครงการที่ให้การสนับสนุนอย่างไรว่ามีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และ มีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพ ในปัจจุบันทาง อย ยังไม่ได้มีการรับรองหรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณท์เซลล์บำบัดใดๆในประเทศไทยตามเนื้อข่าวที่ได้นำเสนอสู่ประชาชนนะครับ
มีงานสัมมนาดีๆมาฝากค่ะ ใครสนใจสำรองที่นั่งที่โบวี่ได้เลยค่ะ
สอบถาม ธุรกิจมี BOI ประเภท 7.6 นำเข้าส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แต่จะรับงานบริการด้วยได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
ความรักเป็นสิ่งประเสริฐที่สำคัญที่พระเจ้าให้ไว้ เพื่อมนุษย์ที่น่ารักและไม่น่ารัก เพื่อเป็นชึวิตที่เติบโตขึ้นสู่ความไพรบูรณ์ร่วมกัน
กิจกรรมดีๆ จากบีโอไอสงขลาครับ