TBS Management Team

TBS Management Team ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก TBS Management Team, หน่วยงานราชการ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Bangkok.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการนำเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และกา...
10/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการนำเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2561

World University Ranking 2020 by Subjectมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
04/03/2020

World University Ranking 2020 by Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย : World University Ranking 2020 by Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้อันดับที่ 2 กลุ่ม Social sciences & Management
- สาขาวิชา Accounting & Finance
- สาขาวิชา Business & Management Studies
- สาขาวิชา Economics & Econometrics
ได้อันดับที่ 3 กลุ่ม Arts & Humanities
- สาขาวิชา Linguistics
ได้อันดับที่ 6 กลุ่ม Life Sciences & Medicine
- สาขาวิชา Medicine
- สาขาวิชา Agriculture & Forestry

02/03/2020

วิเคราะห์ และสะท้อน "วิกฤติเศรษฐกิจที่ไทยกำลังเจออยู่ตอนนี้ เป็นอย่างไร" ในสกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์ กับ ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

ขอขอบคุณ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2563 หน้า 1 และ 3

#เดลินิวส์ #วิกฤติเศรษฐกิจ

15/02/2020

กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

15/02/2020

กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) เข้าร่วมแข่งขัน MICC 2020 ช่วยกันกด "Like & Share" ทีมนัก...
14/02/2020

ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) เข้าร่วมแข่งขัน MICC 2020
ช่วยกันกด "Like & Share" ทีมนักศึกษากันด้วยนะคะ

👉 Like & Share : https://m.facebook.com/USCMICC/posts/2506267049501613

MICC 2020 Social Media Challenge submission from Thammasat University. 1 point for each like, and 3 points for each share. Good Luck Team!

ทรงพระเจริญ๘ มกราคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
08/01/2020

ทรงพระเจริญ

๘ มกราคม ๒๕๖๓

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ทรงพระเจริญ
๘ มกราคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

“ขายอะไรดีในยุคสังคมสูงวัย” อ้างอิงจากผลงานวิจัยเชิงสำรวจของ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยโครงการเ...
08/01/2020

“ขายอะไรดีในยุคสังคมสูงวัย”
อ้างอิงจากผลงานวิจัยเชิงสำรวจของ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุของประเทศไทย
โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (Ageing Business & Care Development) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌 https://www.abcdcentre.tbs.tu.ac.th/
📞 02-613-2285
📧 [email protected]

แม้ภาพลักษณ์สินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัยที่อาจดูไม่ทันสมัย ผู้สูงวัยเองก็มักเป็น “silent consumer” ที่ไม่พูด ไ.....

 #แจ้งประกาศ... #งดให้บริการ
23/12/2019

#แจ้งประกาศ... #งดให้บริการ

🔹ประกาศ🔹

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต
#งดให้บริการ. . ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562

👉👉ปัจจัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลงวงการอสังหาริมทรัพย์ กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
18/12/2019

👉👉ปัจจัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลงวงการอสังหาริมทรัพย์ กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

บทความโดย...รศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหา...

10 ธันวาคม  #วันรัฐธรรมนูญ
10/12/2019

10 ธันวาคม #วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม
#วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นฉบับแรกของประเทศไทย

06/12/2019

ประกาศ ‼️📣 กำหนดการขอโควต้า คณะพาณิชย์ฯ มธ. ภาค 2/2562 รอบ 3 📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th/qouta_round3_2_62/

งานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562” ในหัวข้อเรื่อง “เค...
02/12/2019

งานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562” ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน : IFRS9”

🔹สัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์🔹
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562” ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน : IFRS9” โดยได้รับเกียรติจากคุณสินสิริ ทังสมบัติ หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
#สัมมนาวิชาการ #ติดปีกวิชาชีพ #บัญชีมธ

วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2562คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์งดการเรียนการสอนและติดต่อราชการ________________________...
25/11/2019

วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2562
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์
งดการเรียนการสอนและติดต่อราชการ
_____________________________________

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรียนการสอนและติดต่อราชการ เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งบังคับการและเป็นกองอำนวยการร่วมของตำรวจและทหาร

เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (201...
25/11/2019

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (2019)

TBS 2019 : A Year in Research & Publications

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (2019)

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (2019)
25/11/2019

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (2019)

TBS 2019 : A Year in Research & Publications

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (2019)

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (Ph.D.) จัดงานสัมมนาเรื่อง HOW TO BE A REVIEWER AND PUBLIS...
22/11/2019

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (Ph.D.)
จัดงานสัมมนาเรื่อง HOW TO BE A REVIEWER AND PUBLISH IN TOP TIER JOURNALS
โดย Prof. David B. Grant, Ph.D.

งานวันนักวิจัยประจำปี 2562👉 รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรร...
21/11/2019

งานวันนักวิจัยประจำปี 2562

👉 รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน
- รศ.ดร.พิภพ อุดร
- ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
- ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช
- อ.ดร.คมน์ พันธรักษ์
- อ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
👉 รางวัลผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ท่าน
- ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
- รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
- รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
👉 รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2561) จำนวน 1 ท่าน
- รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
👉 รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง(Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจำนวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2557-2561) จำนวน 1 ท่าน
- รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
👉 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ท่าน
- นางสาว ภูมิสิริ พูลเพิ่ม โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)

#งานวันนักวิจัย ประจำปี 2562

คณะพาณิชย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักศึกษาคณะฯ และทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงานวันนักวิจัยประจำปี 2562 โดยเข้ารับโล่รางวัล ในวันที่ 20 พย.62 ณ อาคารเรียนรวม 3 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน
- รศ.ดร.พิภพ อุดร
- ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
- ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช
- อ.ดร.คมน์ พันธรักษ์
- อ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
รางวัลผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ท่าน
- ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
- รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
- รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2561) จำนวน 1 ท่าน
- รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง(Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจำนวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2557-2561) จำนวน 1 ท่าน
- รศ.ดร.ปิเตอร์ รักธรรม
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ท่าน
- นางสาว ภูมิสิริ พูลเพิ่ม โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)

ภาพบรรยากาศ พิธีทางศาสนา เนื่องคล้ายวันสถาปนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 81
20/11/2019

ภาพบรรยากาศ พิธีทางศาสนา
เนื่องคล้ายวันสถาปนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 81

ครบปีที่ 81 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาพบรรยากาศ พิธีทางศาสนา เนื่องคล้ายวันสถาปนา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 81

ภาพบรรยากาศ 🔹พิธีมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณ  🔹พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น 🔹พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 🔹พิธีมอบทุนการศึ...
20/11/2019

ภาพบรรยากาศ
🔹พิธีมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณ
🔹พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น
🔹พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน
🔹พิธีมอบทุนการศึกษา
เนื่องคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ครบปีที่ 81

ครบปีที่ 81 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาพบรรยากาศ พิธีมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณ มอบรางวัลครูดีเด่น มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน และพิธีมอบทุนการศึกษา คณะพาณิชย์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบ 81 ปี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.  ครบ 81 ปีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบมหาวิทยาลัย
20/11/2019

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ครบ 81 ปี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบมหาวิทยาลัย

ครบปีที่ 81 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชย์ฯ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบ 81 ปี

TBS 's Annual Report 2018 เนื่องในโอกาสคณะพาณิชย์ครบ 81 ปี สามารถคลิกอ่านได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/annual_report_20...
20/11/2019

TBS 's Annual Report 2018
เนื่องในโอกาสคณะพาณิชย์ครบ 81 ปี สามารถคลิกอ่านได้ที่
http://www.tbs.tu.ac.th/annual_report_2018/


#รายงานประจำปี ที่สวมใส่ได้
TBS 's Annual Report 2018

จัดทำขึ้นในโอกาสคณะพาณิชย์ครบ 81 ปี สามารถคลิกอ่านได้ที่
http://www.tbs.tu.ac.th/annual_report_2018/


Congratulationsศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
15/11/2019

Congratulations

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

🎉🎉 #แสดงความยินดี🎉🎉

🔸เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์แล้วการบัญชี ครบปีที่ 81 คณะฯ ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลในวันที่ 20 พย.62 ให้กับ

ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

#81ปีคณะพาณิชย์ฯ

Congratulationsรศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์...
15/11/2019

Congratulations

รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปี 2561

🎉🎉 #แสดงความยินดี🎉🎉

🔸เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์แล้วการบัญชี ครบปีที่ 81 คณะฯ ขอแสดงความยินดีและขอมอบรางวัล #อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 พย.2562 ให้กับ รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี

#81ปีคณะพาณิชย์ฯ

Congratulations ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์แล...
15/11/2019

Congratulations

ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปี 2561

🎉🎉 #แสดงความยินดี🎉🎉

🔸เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์แล้วการบัญชี ครบปีที่ 81 คณะฯ ขอแสดงความยินดีและขอมอบรางวัล #อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 พย.2562 ให้กับ ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี

#81ปีคณะพาณิชย์ฯ

รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ  Excellence in Practice Award (EiP) ปี 2019 จาก มูลนิธิเพื่อพัฒนาการจัดการแห่งยุโรป (Eu...
14/11/2019

รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Excellence in Practice Award (EiP) ปี 2019 จาก มูลนิธิเพื่อพัฒนาการจัดการแห่งยุโรป
(European Foundation for Management Development: EFMD

#ธรรมศาสตร์โมเดล

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (IBMP) ศึกษาดูงาน Digital Thailand Big Bang 2019
13/11/2019

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (IBMP) ศึกษาดูงาน Digital Thailand Big Bang 2019

#นักศึกษาวิชา #กธ211

ศึกษาดูงาน Digital Thailand Big Bang 2019

นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (IBMP) ไปศึกษาดูงานวิชา กธ.211 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน ณ งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ภายใต้หัวข้อ: ASEAN Connectivity ไบเทค บางนา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และได้สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เช่น การนำ facial recognition system มาใช้ในภาคการเงินการธนาคารไทยภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

“Business Practices: Key Success Factors for Doing Business in China"
13/11/2019

“Business Practices: Key Success Factors for Doing Business in China"

“Business Practices: Key Success Factors for Doing Business in China"

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี (IBMP) รายวิชา พบ.332 โอกาสทางธุรกิจในประเทศจีน และ บต.742 การดำเนินธุรกิจในประเทศจีน
ได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาบรรยายในหัวข้อ “Business Practices: Key Success Factors for Doing Business in China" โดยมีอาจารย์ ดร.มณฑินี ธีระมังคลานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบวิชา

 #แถลงการณ์คณบดีคณะพาณิชย์ฯ เรื่องการเข้ารับตำแหน่ง และสถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯ คณะพาณิชย์ฯ ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการ กรณี...
07/11/2019

#แถลงการณ์คณบดีคณะพาณิชย์ฯ
เรื่องการเข้ารับตำแหน่ง และสถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯ
คณะพาณิชย์ฯ ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการ กรณี “อาจารย์คณะฯ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับอดีตนักศึกษา”
#คณะฯไม่ได้นิ่งนอนใจ #ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกผ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

#แถลงการณ์คณบดีคณะพาณิชย์ฯ
เรื่องการเข้ารับตำแหน่ง และสถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯ
คณะพาณิชย์ฯ ขอชี้แจงอย่างเป็นทางการ กรณี “อาจารย์คณะฯ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับอดีตนักศึกษา”
#คณะฯไม่ได้นิ่งนอนใจ #ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกผ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ใกล้แล้วกับงาน "Innovbiz 2020 : Designed for Better Life and Society" สุดยอดการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่จะมาเปล...
04/11/2019

ใกล้แล้วกับงาน "Innovbiz 2020 : Designed for Better Life and Society"
สุดยอดการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่จะมาเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้น ครั้งที่ 10

📅 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
📍 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ที่อยู่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626132200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TBS Management Teamผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง TBS Management Team:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการนำเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2561
World University Ranking 2020 by Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) เข้าร่วมแข่งขัน MICC 2020
ช่วยกันกด "Like & Share" ทีมนักศึกษากันด้วยนะคะ

👉 Like & Share : https://m.facebook.com/USCMICC/posts/2506267049501613
ทรงพระเจริญ

๘ มกราคม ๒๕๖๓

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
“ขายอะไรดีในยุคสังคมสูงวัย”
อ้างอิงจากผลงานวิจัยเชิงสำรวจของ ดร.อรุณี ตันวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุของประเทศไทย
โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (Ageing Business & Care Development) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌 https://www.abcdcentre.tbs.tu.ac.th/
📞 02-613-2285
📧 [email protected]
Merry Christmas & Happy New Year
#แจ้งประกาศ... #งดให้บริการ
👉👉ปัจจัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลงวงการอสังหาริมทรัพย์ กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
10 ธันวาคม #วันรัฐธรรมนูญ
#}