กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, หน่วยงานราชการ, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, Bangkok.
(5)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม...
09/11/2020

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน พม. เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. และโครงการสำคัญประจำปี 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วยนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

09/11/2020
การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564”

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9 พ.ย.2563) ช่วงเช้า ณ โร....

คุยกับปลัดป้ายแดง ‘พัชรี อาระยะกุล’ ผู้บริหารหญิงสายบู๊
09/11/2020
คุยปลัดป้ายแดง 'พัชรี อาระยะกุล' ผู้บริหารหญิงสายบู๊ 'ดิฉันไม่มีเส้น'

คุยกับปลัดป้ายแดง ‘พัชรี อาระยะกุล’ ผู้บริหารหญิงสายบู๊

คุยปลัดป้ายแดง 'พัชรี อาระยะกุล' ผู้บริหารหญิงสายบู๊ 'ดิฉันไม่มีเส้น' คุยปลัดป้ายแดง 'พัชรี อาระยะกุล' ผู้บริ....

ปลัด พม. เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว
09/11/2020
ปลัด พม.เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว

ปลัด พม. เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงแนวนโยบายการทำงานที่ได.....

หนาวแล้ว ดูแลผู้สูงอายุในบ้านให้ดี
09/11/2020

หนาวแล้ว ดูแลผู้สูงอายุในบ้านให้ดี

❄️🌬หนาวแล้ว...ดูแลผู้สูงอายุในบ้านให้ดี

#ไทยคู่ฟ้า สุขภาพผู้สูงอายุในช่วงหน้าหนาว😷ลูกหลานต้องระวัง และใส่ใจเป็นพิเศษ จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นเสมอ🔥ซึ่งโรคที่มักพบกลุ่มผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น ผิวแห้ง ผิวหนังอักเสบและคัน วิธีป้องกัน คือ ไม่ควรอาบน้ำบ่อยและอุ่นจัดเกินไป รวมถึงโรคระบบไหลเวียนโลหิต หรือโรคประจำตัวที่จะกำเริบ

💞ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่ต้องร่วมกันใส่ใจดูแลสุขภาพชองผู้สูงอายุในบ้าน

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพปี 2565
09/11/2020

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพปี 2565

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพปี 2565
.
เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564
.
คุณสมบัติ
ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
.
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท
.
เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
.
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #เบี้ยยังชีพ #ผู้สูงอายุ #ลงทะเบียน

ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพนุคใหม่
09/11/2020

ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพนุคใหม่

ยกระดับบัตรทองเพิ่ม 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่

#ไทยคู่ฟ้า ยินดีกับผู้ถือ “บัตรทอง” ทุกคน รัฐบาลเร่งพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ก้าวไปสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ จะทำให้ผู้ถือบัตรทองได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นถึง 4 บริการ โดยผู้มีสิทธิสามารถรับบริการได้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ซึ่งถือว่าเป็นภาค 2 ของ 30 บาทรักษาทุกโรค รักษากลุ่มโรคทั่วไป เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ ไข้หวัด โดยได้ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา
.

นอกจากนี้ ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว หรือต้องรอเอกสารส่งตัวเพียงใช้บัตรประชาชนก็สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งก็สามารถเข้ารับการตรวจ และรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อม รวมถึงประชาชนท่านใดที่ต้องการย้ายหน่วยบริการก็จะได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน โดยจะนำร่องในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลก่อนที่จะขยายผลไปสู่จังหวัดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

✋🏼 หยุด!! คุกคามทางเพศทุกรูปแบบ
09/11/2020

✋🏼 หยุด!! คุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

ไบเดน-คาลามา แถลงหลังคว้าชัยเลือกตั้ง
08/11/2020

ไบเดน-คาลามา แถลงหลังคว้าชัยเลือกตั้ง

"ไบเดน-คามาลา" แถลงหลังคว้าชัยเลือกตั้ง ไบเดนโชว์ฟิตวิ่งเหยาะๆ ขึ้นเวที รับปากจะไม่สร้างความแตกแยก ไม่แบ่งรัฐสีน้ำเงินและสีแดง จะกอบกู้จิตวิญญาณอเมริกา เสริมสร้างชนชั้นกลางที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศให้แข็งแกร่งอีกครั้ง ด้านนางคามาลา ลั่นเธออาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะดำรงตำแหน่งนี้ แต่จะไม่เป็นคนสุดท้ายอย่างแน่นอน
.
นายโจ ไบเดน และนางคามาลา แฮร์ริส ว่าที่ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีสหรัฐ แถลงต่อชาวอเมริกันทั้งประเทศหลังจากทราบผลคะแนนคณะผู้เลือกตั้งแบบคาดการณ์ว่าชนะในรัฐเพนซิลเวเนีย ทำให้ได้เกิน 270 คะแนน ชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
.
ไบเดน ซึ่งจะมีอายุครบ 78 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ และนางแฮร์ริส วัย 56 ปี ขึ้นเวทีที่เชสเซ็นเตอร์ เมืองวิลมิงตัน รัฐแดลาแวร์ เมื่อค่ำวันเสาร์ ตามเวลาสหรัฐ ตรงกับเช้าวันนี้ ตามเวลาในไทย
.
ไบเดน วิ่งเหยาะๆ ขึ้นเวทีขณะที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ ย้ำเขาได้รับคะแนนจากประชาชนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึง 74 ล้านคะแนน ขอรับปากว่าจะไม่สร้างความแตกแยก ไม่แบ่งรัฐสีน้ำเงินและสีแดง จะกอบกู้จิตวิญญาณอเมริกา เสริมสร้างชนชั้นกลางที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศให้แข็งแกร่งอีกครั้ง ทำให้อเมริกาได้รับเกียรติจากทั่วโลกอีกครั้ง ไบเดนยกย่องผู้ช่วยหาเสียงทุกคนที่ประกอบด้วยคนหลากหลายเพศวัยเชื้อชาติ และขอให้ผู้สนับสนุนทรัมป์และเขาให้โอกาสกันและกัน เลิกใช้ถ้อยคำรุนแรง มองและฟังกัน หยุดมองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรู เขาจะพยายามอย่างหนักเพื่อคนที่ไม่ได้ลงคะแนนให้ ให้เหมือนกับคนที่ลงคะแนนให้
.
ไบเดน เผยภารกิจแรกของเขาคือการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้กลับไปมีชีวิตตามเดิม วันจันทร์นี้ เขาจะเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อพร้อมดำเนินการทันทีในวันสาบานตนรับตำแหน่ง 20 มกราคมปีหน้า ว่าที่ผู้นำคนที่ 46 ของสหรัฐปิดท้ายด้วยการขอให้อเมริกันชนช่วยกันแพร่กระจายความศรัทธา เพราะไม่เคยมีสิ่งใดที่ชาวอเมริกันพยายามแล้วไม่สามารถทำได้
.
ด้านนางแฮร์ริส ถอดหน้ากากอนามัยกล่าวเปิดด้วยการรำลึกถึง ส.ส.จอห์น ลูอิส รัฐจอร์เจีย พรรคเดโมแครต ว่า ส.ส.ลูอิส ได้บันทึกไว้ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ด้วยวัย 80 ปี ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่สถานะ แต่คือการกระทำ ประชาธิปไตยของอเมริกาไม่ใช่สิ่งที่ได้รับการรับประกัน แต่จะแข็งแกร่งตราบเท่าที่มีเจตนารมณ์จะต่อสู้เพื่อปกป้อง ประชาธิปไตยของอเมริกามีความน่ายินดี มีความก้าวหน้า เพราะประชาชนทุกคนมีอำนาจในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
.
ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวต่อไปว่า ทุกคนได้นำพาอเมริกาเข้าสู่วันใหม่ ทุกคนเลือกความหวัง ความเป็นเอกภาพ ความเหมาะสม วิทยาศาสตร์ และความจริง และเลือกโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา โจ เป็นผู้เยียวยา การประสบความสูญเสียด้วยตัวเองทำให้เขามีจุดหมายที่จะช่วยทุกคนทั้งประเทศกอบกู้จุดหมายกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับยกย่องไบเดนที่กล้าทลายกำแพงด้วยการเลือกเธอเป็นผู้สมัครคู่ชิงรองประธานาธิบดี เธออาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะดำรงตำแหน่งนี้ แต่จะไม่เป็นคนสุดท้ายอย่างแน่นอน
#เลือกตั้งสหรัฐ2020 #USAElections2020

ความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นสื่อลามก
08/11/2020

ความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นสื่อลามก

ความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นสื่อลามก
.
ในยุคสมัยที่ใคร ๆ ก็มีสื่ออยู่ในมือ จึงส่งผลทั้งเรื่องดีและไม่ดีได้ในพริบตาเดียว อย่างกรณีหากผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ใดที่มีการเผยแพร่ เพื่อแจกจ่าย ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอนาจาร
.
ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็น
-ภาพนิ่ง
-ภาพเคลื่อนไหว
-เสียง
.
ถือว่าได้กระทำความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ความผิดออนไลน์ #ออนไลน์ #คลิปวิดีโอ #สื่อลามก

🎈ความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 76 จังหวัด และ กทม.
08/11/2020

🎈ความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 76 จังหวัด และ กทม.

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
07/11/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,830 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,644 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง มีขั้นตอนการแจ้งความอย่างไร?
07/11/2020

ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง มีขั้นตอนการแจ้งความอย่างไร?

ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง มีขั้นตอนการแจ้งความอย่างไร?
.
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ ว่าการโดนหลอกให้ซื้อของออนไลน์ ถึงแม้จะมีแค่แชทไลน์กับสลิปโอนเงิน ก็สามารถแจ้งความได้แล้ว บางคนจึงละเลยและปล่อยคนร้านลอยนวลไป แต่จริงๆแล้ว ตามกฎหมายถือว่ามีความผิด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งให้ทราบ
.
มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มีอายุความ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด ดังนั้นหากรู้ตัวว่าถูกโกงให้รีบแจ้งความภายใน 3 เดือน)
.
ส่วนขั้นตอนการแจ้งต้องทำอย่างไร วันนี้เรานำมาฝากกัน พร้อมทั้งวิธีการเช็คความน่าเชื่อถือก่อนจะโอนเงิน
.
ที่มา : Infographic Thailand
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ขายของออนไลน์ #แม่ค้าออนไลน์ #โดนโกง #โกงเงิน

✋🏼 Stop Cyber Bullying 💻📱
07/11/2020

✋🏼 Stop Cyber Bullying 💻📱

ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ
06/11/2020

ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ

💛รัฐบาลลุงตู่ ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

📣📣ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

คุณสมบัติ
📌ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
📌เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565
นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

💰เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
✅บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
✅ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
✅สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

#ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

🎉 โพสนี้มีของมาแจกด้วย🎈 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม “ช่วยกันหาคำดีๆ ที่คนในครอบครัวอย...
06/11/2020

🎉 โพสนี้มีของมาแจกด้วย
🎈 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม “ช่วยกันหาคำดีๆ ที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน” ใครที่หาคำดีได้เยอะมากที่สุดรับไปเลย “ปิ่นโตครอบครัว” เรามีแจกถึง 10 รางวัลด้วยกันนะ
.
👉🏻 กติกาการร่วมสนุก 👇🏻
1️⃣ กดไลค์ กดแชร์เพจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2️⃣ กดแชร์โพสนี้ ที่สำคัญอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะจ๊ะ
3️⃣ หา "คำดีๆ ที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน" แคปหน้าจอหรือเซฟเป็นรูปภาพ แล้วส่งคำตอบมาในคอมเมนต์นี้ได้เลย 👇🏻
.
🥰 และสำหรับใครที่ไม่ได้ “ปิ่นโตครอบครัว” ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะเรามีรางวัลปลอบใจให้ด้วยเป็น
📖 “สมุดบันทึก สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค” ไปเลยคนละ 1 เล่ม
❤️ ที่สำคัญต้องทำให้ครบตามกติกาข้างบนด้วยด้วยน้า
.
🌈 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้เท่านั้นน้าาา

#รณรงค์ยุติความรุนแรง2563 #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #คำดีที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน

ข่าวปลอมออนไลน์ สังเกตุอย่างไรไม่ให้โดนหลอก
06/11/2020

ข่าวปลอมออนไลน์ สังเกตุอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

ข่าวปลอมออนไลน์ สังเกตุอย่างไรไม่ให้โดนหลอก
.
ข่าวปลอม ข่าวสร้างสถานการณ์ หรือ Fake News เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่แพร่กระจายช้า เพราะเดิมเป็นเพียงรูปแบบของ ใบปลิว ซึ่งไม่ค่อยมีผลต่อความรู้สึกมากนัก แต่ปัจจุบัน Fake News เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ ทำให้มีข้อมูลข่าวสารถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้คน และสื่อกระแสหลักมากขึ้นมากขึ้น แต่ก็สามารถป้องกันการส่งต่อ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก ข่าวปลอมต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วย วิธีสังเกตข่าวปลอมดังนี้
.
1. ตรวจสอบว่า มีเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอื่นที่เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่
หากมีเพียงแหล่งเดียว ข่าวดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่า เป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ
2. ข่าวปลอมมักจะใส่ภาพจากข่าวเก่า หรือภาพจากแหล่งอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อทำให้ดูน่าเชื่อถือ โดยผู้ใช้อาจตรวจสอบด้วยการค้นหาแหล่งที่มาของภาพจาก Google Reverse Image Search เพื่อค้นหาที่มาของภาพดังกล่าว
3. นำชื่อข่าวหรือเนื้อหาบางส่วนในข่าว มาตรวจสอบใน Google
ผู้ใช้อาจพบเว็บไซต์แจ้งเตือนว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม หรืออาจพบว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวจริง แต่ถูกเผยแพร่เมื่อในอดีต
4. ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโดยการสอบถามบนเว็บบอร์ดหรือติดต่อสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือให้ช่วยตรวจสอบ
.
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ข่าวปลอม #ข่าวออนไลน์ #ออนไลน์

06/11/2020
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

บ้านเด็กฮอลแลนด์ ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก อายุ 2-6 ปี ในรูปแบบ Day Care Night 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“บ้านเด็กฮอลแลนด์” ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก อายุ 2-6 ปี ในรูปแบบ Day Care Night Care 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เพื่อช่วยเหลือพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงบุตรโดยลำพัง และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพและหารายได้ให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่

📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ✅เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 5...
06/11/2020

📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
✅เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน
.
🎉 หลักสูตร "การซ่อมแซมเสื้อผ้า และการทำของชำร่วย
🎈 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายงานตัววันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
.
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน
☎️ 054-829709 (ในวันและเวลาราชการ)

🌷🌷 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่เลย 👇🏼

📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น#เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพ #เรียนฟรี .🌷 หลักสูตร 1 เด...
06/11/2020

📢📢 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
#เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพ #เรียนฟรี
.
🌷 หลักสูตร 1 เดือน #รุ่นที่2 (150 ชั่วโมง)
เรียนจบมีวุฒิบัตรมอบให้เป็นใบผ่านทางสมัครเข้าทำงานได้ง่ายๆ
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️โทร. 043 243 350
👉เรียน (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00–16.30 น.
👫รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 25 คน เท่านั้น!!!
(คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รับเพศชาย-หญิง เพศทางเลือก
อายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส บุคคลทั่วไป
.
👉👉#เริ่มเรียน : วันที่ 6 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
>>>>>>รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
#สวัสดิการที่จะได้รับศูนย์ฯ ดังนี้
- วัสดุการฝึกอบรมฟรี
- ที่พักฟรี (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)
- อาหาร 3 มื้อ
- รักษาพยาบาลเบื้องต้น
- ให้คำปรึกษา แนะแนวการมีงานทำ
.
https://rattanapa.go.th/index.php?show=activity&file=detail&id=99

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบ...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. และนางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ประชุมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิ...
05/11/2020

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

🎈 เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจากสื่อ ประจำเดือนตุลาคม
05/11/2020

🎈 เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจากสื่อ ประจำเดือนตุลาคม

05/11/2020
“เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ” โดยท่านสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบ

สัมภาษณ์บันทึกเสียงประเด็น“เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ” โดยท่านสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดี สค.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท) ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 – 08.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=BSXXStefuZY&feature=youtu.be

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้สัมภาษณ์บันทึกเสียงประเด็น “.....

มีสติ ใช้ชีวิต เช็กก่อนแชร์
05/11/2020

มีสติ ใช้ชีวิต เช็กก่อนแชร์

มีสติ ใช้ชีวิต เช็กก่อนแชร์
.
✅ มีสติ ใช้ชีวิตตามปกติอย่าตกใจกลัวจนเกินเหตุ
✅ มีสติ เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
✅ มีสติ รู้เท่าทันระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลผ่านโซเชียล
✅ มีสติ คิดเสมอว่า โลกโชเซียลสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไป
✅ มีสติ หยุดแพร่ภาพ หรือข้อมูล ที่ทำให้เกิดความสับสน ตื่นตระหนก และสร้างความแตกแยก
.
ที่มา : ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #เช็กก่อนแชร์ #มีสติ #โชเซียล #ออนไลน์

ไฟเขียว! ขยายเวลามาตรการด้านการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว
05/11/2020

ไฟเขียว! ขยายเวลามาตรการด้านการเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ไฟเขียว! ขยายเวลามาตรการเงินช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยว

#ไทยคู่ฟ้า อีกหนึ่งมาตรการดี ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมครม. สัญจรนัดล่าสุด คือ การเห็นชอบขยายเวลามาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง และมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ของโรคโควิด-19 เริ่มบรรเทาลง ซึ่งประกอบด้วย
.
• การปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อราย (Soft loan) จากเดิมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย เป็นไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย และขยายเวลาขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

• ขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทั่วไปในภาคธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง

• ขยายเวลาขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อราย (Soft loan) ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

• ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อสำหรับรายเล็ก (Extra Cash) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้ 5 ปี
.
โดยคาดว่ามาตรการดังกล่าว จะครอบคลุมทุกธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภาพคล่อง ช่วยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023068633

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น(นางเบญจมาศ หะยาจันทา) มอบหมายให้ นายจักรี อุทัยสา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางอินทร์กอง บุตรเพ็ง จ้างเหมาบริการนักพัฒนาสังคม และนางสาวปาจารีย์ เจนนภาภัณฑ์กิจ จ้างเหมาบริการนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการสัมมนาและจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์ฯ , คลินิกให้คำปรึกษาสำหรับหญิงไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม(คลินิกสะใภ้ไทย-เขยฝรั่ง) และชมรมริบบิ้นขาว ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ จังหวัดของแก่น โดยบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการส่งเสริมสุขภาวะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด
📣📣อยากให้ทุกคนมีรายได้ค่ะ 🙌🙌คนพิการเราก็ไม่จำกัด 👉👉มาลองในงานที่เปิดโอกาศให้คุณค่ะ ⚀⚀((((((( สมัครฟรี )))))))) ⚀⚀☛ชมคลิปสมัครฟรี ⚀⚀☛มีรายได้ สุดปัง ปังสุด 👇👇👇👇👇 https://youtu.be/0HiaK73fV8A 👇👇👇👇👇👇👇 🔼🔼รับรายได้โคตรปัง สุดปัง 🔼🔼วันละ 750-45000/วัน 🔼🔼☛#อายุ20ปีขึ้นไป 🔼🔼☛สมัครฟรีมาได้เลยด่วน 🔼🔼☛#ขอคนจริงใจจริงๆ 🔼🔼#มาทำจริงจังอย่ามาเล่นๆ 🆘🆘☛ จิ้มลิงก์ข้างล่างนี้ 🆘🆘☛ตามมาสมัครฟรีด่วน 👇👇👇👇👇 https://line.me/R/ti/g/DhxinRjJdZ 🆘🆘#รับสมัครฟรี999คนแรก 🔼🔼☛#แจ้งด้วยว่าต้องการ 🔼🔼สมัครฟรีกับคนโพสนี้ 🔼🔼☛ATOMY คือธุรกิจ 🔼🔼☛เกี่ยวกับอะไร ??? 🔼🔼☛โค้ชคริสตี้ คนใจดี 🔼🔼☛มีคำตอบให้ที่ตรงนี้ 👇👇👇👇👇👇 https://youtu.be/iDaeHFzbQNs 🔼🔼☛แนะนำบริษัท ATOMY 🔼🔼☛ธุรกิจระดับโลก 👇👇👇👇👇 https://youtu.be/DnoA3Nak12M 🔼🔼🔼🔼❤❤❤🔼🔼
สวัสดีค่ะ .. ขออนุญาติเพจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับน้องๆ เพื่อน้อมส่งเสด็จ และระลึกถึงพ่อหลวงร.9 เพื่อดำเนินรอยตามพระปรีชาสามารถด้านศิลปะค่ะ SYN HUB Co-Innovative Space ขอเรียนเชิญท่านที่มีบุตรหลานอายุ 4-12 ปี เข้าร่วมงาน "ส่งต่อดินสอของพ่อ" FREE!! ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ห้างพันทิพย์ ชั้น 4 ( ประตูน้ำ กทม. ) งานนี้เป็นลักษณะกิจกรรมครอบครัว สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณลูก เข้าเรียนศิลปะได้ฟรี กับครูสอนศิลปะชื่อดัง "ครูเคน" ผู้มีประสบการณ์การสอนศิลปะเด็กกว่า 10 ปี และเคยได้ถวายการสอนแก่คุณพุ่ม เจนเซ่นมาแล้วค่ะ และขอรบกวนท่าน ช่วยแชร์กิจกรรมนี้ไปยัง facebook โดยกดที่ภาพกิจกรรมได้เลยค่ะ หากสนใจสามารถจองที่นั่งฟรีได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ https://goo.gl/U1cBxx
ชวนโหวตสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัวแห่งปี
#ประชารัฐร่วมใจป้องภัยสตรีและครอบครัว