ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ ทุนการศึกษา กยศ./กรอ. สิทธิบัตรทอง ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือนิสิตต่างๆ งานบริการนิสิต
(5)

"เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไปตลอดถึงราษฎรที่ต่ำที่สุดจะให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน.."ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน.." พระราชปณิธานแห่งองค์พระผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านทุนการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์  น้องๆ นิสิตสามารถติดต่อได้ โดยตรงตามประกาศนี้นะคะ
19/09/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ น้องๆ นิสิตสามารถติดต่อได้ โดยตรงตามประกาศนี้นะคะ

"ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" จาก บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบทุนการศึกษาปีละ 25,000 บาทคุณสมบัติ1.เป็นนิสิตที่กำล...
14/09/2020

"ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" จาก บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบทุนการศึกษาปีละ 25,000 บาท

คุณสมบัติ
1.เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา
3.เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ตามที่บริษัทกำหนดได้

นิสิตที่ต้องการสมัครรับทุนการศึกษา ขอให้ติดต่อคณะที่สังกัดเพื่อกรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุน และยื่นใบสมัครภายในวันที่ 25 ก.ย.63

ขยายเวลากรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายใน 13 กันยายน 2563http://chula.iudcthaila...
11/09/2020

ขยายเวลากรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายใน 13 กันยายน 2563

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

หากมีผลการคัดกรองว่า เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19
โปรดนัดหมายเข้าตรวจที่ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่ โทร 022180568 หรือ 0804419041 (วันราชการ 08.00-16.00)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะ

ขณะนี้มีบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แล้วร้อยละ 70 ของบัณฑิตทั้งหมด เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทางคณะกรรมบัณฑิตขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธี อีกร้อยละ 30 ที่ยังไม่ทำการกรอกข้อมูล เข้ามากรอกแบบคัดกรองตนเองภายในวันที่ 13 กันยายน 2563 นี้

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

หากผลการคัดกรองออกมาว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19
กรุณานัดหมายเข้าตรวจระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563
ณ ศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่
โทร 022180568 หรือ 0804419041
(วันราชการ 08.00-16.00)

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้

09/09/2020
Chulalongkorn University

เพราะ “ใจ” คือของขวัญที่ดีที่สุด (gift)

รับชมภาพยนตร์สั้น "ยินดีด้วย(ใจ)" ได้ที่ https://youtu.be/t9GyERnIwcs

Congratulations!
แม้ว่า “ระยะห่าง” จะทำให้งานรับปริญญาในปีนี้จะไม่เหมือนปีที่ผ่านๆ มา
แต่ความยินดีจาก “ใจ” ที่เรามอบให้กัน...จะไม่เปลี่ยนแปลง

วันรับปริญญาปีนี้ จุฬาฯ ขอมอบภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ยินดีด้วย(ใจ)” เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและครอบครัว และร่วมรณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ ด้วยการแสดงความยินดีต่อกันด้วย “ใจ”

เพราะ “ใจ” คือของขวัญที่ดีที่สุด

#ยินดีด้วยใจ
#ใจคือของขวัญที่ดีที่สุด
#บัณฑิตจุฬาฯ62 #NoGift

สำหรับบัณฑิต อย่าลืมกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 9 กันยานะครับhttp://chula.iudcthailand.or...
08/09/2020

สำหรับบัณฑิต อย่าลืมกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 9 กันยานะครับ

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

มีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ https://www.facebook.com/CUGraduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะ

📢 ประกาศสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562 📢

นอกจากการกรอกข้อมูลลงทะเบียนบัณฑิต และเข้าซ้อมรับปริญญาบัตรทั้ง 2 รอบแล้ว
บัณฑิตทุกท่านจำเป็นต้องทำการกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันที่ 7-9 กันยายน 2563 นี้

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้

🎷ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก📍 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 🕒 เวลา 15.00 น. รับชมไ...
03/09/2020

🎷ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”
ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก

📍 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
🕒 เวลา 15.00 น.
รับชมได้ทาง Facebook : Chulalongkorn University

🎷ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”
ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก

📍 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
🕒 เวลา 15.00 น.
รับชมได้ทาง Facebook : Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

📚 และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เหมือนเช่นทุกปี โดยบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สมทบทุนอานันทมหิดล วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” บัญชีเลขที่ 045-2-98139-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-6
สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 0-2218-7052 ต่อ 305
หรือ CU Band 🎤

สาธารณรัฐอาร์เจนตินาได้ดำเนินโครงการ “Campus Global” ในการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเสริมสร้างการแลกเปลี...
03/09/2020

สาธารณรัฐอาร์เจนตินาได้ดำเนินโครงการ “Campus Global” ในการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และศิลปินชาวอาร์เจนตินา ได้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก และการฝึกอบรมด้านวิชาการสาขาต่างๆ
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่

https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero

ภาพประกอบจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย I Student Council of Chulalongkorn University
03/09/2020

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย I Student Council of Chulalongkorn University

ด่วน ! แฮกเกอร์ป่วนเซิร์ฟเวอร์อีเมลจุฬา กระทบบัญชีนิสิตแล้วกว่า 80 ชีวิต แนะนำตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวทันที

.

ในช่วงสัปดาห์นี้ มีนิสิตจำนวนหลายท่านพบปัญหาตรงกัน นั่นคือไม่สามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Chula ID ได้ อาทิ ChulaWiFi, Reg Chula, Google Drive, Microsoft Teams, CUNEX ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ถูกลดรายวิชาเรียน ไปจนถึงมีข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายไปเป็นจำนวนมาก เช่น รูปภาพใน Google Drive ที่ใช้บัญชีอีเมลจุฬา เป็นต้น โดยในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประสบปัญหาดังกล่าวแล้วมากกว่า 80 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนิสิตที่เป็นช่างภาพ

ทางสภานิสิตจุฬาฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อประเด็นดังกล่าว และได้มีการส่งต่อเรื่องให้กรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์สิทธิดำเนินความคืบหน้าต่อไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้เพื่อน ๆ นิสิตทุกคนตรวจสอบการ log-in เข้าใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับบัญชีอีเมลจุฬา หรือ Chula ID อาทิ Blackboard, Adobe, Google Drive, Reg Chula ฯลฯ รวมทั้งตรวจสอบประวัติการใช้งาน หากพบปัญหาในการเข้าใช้ หรือตรวจพบการเข้าใช้งานที่ผิดปกติ กรุณาติดต่อสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IT Chula) อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นการด่วน ‼️

.

ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นส่วนตัวของนิสิตทุกท่าน และขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตทุกคนปลอดภัย,

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บัณฑิตที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลิงก์จะเปิดให้กรอ...
02/09/2020
CHULA :: Self Screening

บัณฑิตที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยลิงก์จะเปิดให้กรอกในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563
http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะ

๑๑ ปีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓
27/08/2020

๑๑ ปีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓

๑๑ ปีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓
.
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ในทุกด้าน การพาณิชย์เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมความเจริญของบ้านเมือง การกสิกรรมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศในเวลานั้นจึงสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน การส่งเสริมการเกษตรจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยการตั้งโรงเรียนเกษตราธิการ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๑ โดยใช้วังประทุมวัน (วังวินเซอร์) เป็นที่ตั้ง รวมโรงเรียนแผนที่ โรงเรียนกรมคลอง และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก เพื่อผลิตคนเข้ารับราชการในกรมกองต่างๆ ของกระทรวงเกษตราธิการ
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเตรียมยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย "การเพาะปลูก" เป็นหนึ่งใน ๘ แผนกวิชา ได้แก่ วิชาแพทย์ อาจารย์ เนติบัณฑิต (กฎหมาย) ราชบัณฑิต (วิชาหนังสืออย่างสูงและการเรียนภาษา) นวโกศล (อินยิเนียร์) พานิชการ (การค้าขาย) กสิการ (การเพาะปลูก) และความรู้การบ้านเมือง (การทูต โปลิติกและการปกครอง) ที่มีพระราชประสงค์ และความประสงค์ของสภาจัดการฯ ให้มีการเรียนการสอน โรงเรียนเกษตราธิการจึงย้ายสังกัดจากกระทรวงเกษตราธิการ ไปสังกัดกระทรวงธรรมการ ในพุทธศักราช ๒๔๕๖ ระหว่างเตรียมการสถาปนามหาวิทยาลัยนี้เอง ได้มีการกำหนดพื้นที่สำหรับจัดการศึกษาด้านเกษตร เช่น สวนพันธุ์พืชและการเลี้ยงสัตว์ หากแต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ และคณาจารย์ วิชาการเกษตรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงยังมิได้จัดตั้งขึ้นในเวลานั้น
.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปรารภอยู่เนืองๆ ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ายังขาดการจัดการเรียนการสอนสาขาการเกษตร ทั้งที่ปรากฎอยู่ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และดำริของสภาจัดการฯ นับแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการแล้ว ๗ แผนกคงเหลือแต่การกสิกรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในฐานะแหล่งธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาทุกศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ด้านการเกษตรทุกขั้นตอน พร้อมด้วยบุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยี จึงได้มีการระดมความเห็นจากคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ภาคราชการ เอกชน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เตรียมการจัดการศึกษาด้านเกษตรขึ้น จนกระทั่ง สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗๑๕ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงมีมติเห็นชอบให้มี “คณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร” และจัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร” การดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ จนสำเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีมติปรับฐานะเป็น "สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร" ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
.
ปัจจุบัน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ตั้งอยู่ ณ อาคารจุฬาพัฒน์ ๑๓ ชั้น ๘ กรุงเทพมหานคร และศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารชมพูภูคา จังหวัดน่าน เป็นสถาบันผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และทักษะ เพื่อเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสืบไป เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีหลักสูตรซึ่งครอบคลุมกลุ่มวิชาต่าง ๆ อาทิ กลุ่มวิชาการผลิต กลุ่มวิชาการแปรรูปและความปลอดภัยอาหาร และกลุ่มวิชาการผลิตและการจัดการด้านสัตว์ เป็นต้น

26/08/2020

การแต่งกาย คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต
#คู่มือบัณฑิต
ติดตาม/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ CU Graduates

20/08/2020
Secretary20082020.pdf

ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ เปิดรับสมัครเลขานุการผู้บริหาร อัตราเงินเดือน 23,000 บาท

19/08/2020
สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับ CU104
เตรียมพบกับ MV Series ต้อนรับน้องใหม่ CU104 ที่จะเชื่อมหัวใจน้องพี่เข้าด้วยกัน ที่นี่ เร็วๆ นี้

ยินดีต้อนรับ CU104
เตรียมพบกับ MV Series ต้อนรับน้องใหม่ CU104 ที่จะเชื่อมหัวใจน้องพี่เข้าด้วยกัน ที่นี่ เร็วๆ นี้

การย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิ...
18/08/2020

การย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ นอกเหนือจากการรับบริการขั้นพื้นฐานที่ศูนย์บริการสุขภาพฯ อาคารจามจุรี9 ชั้น2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอย้ายสิทธิที่ www.sa.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/01/เเบบคำขอลงทะเบียนบัตรทอง.pdf

๗๒ ปีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๑ - ๒๕๖๓
18/08/2020

๗๒ ปีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๑ - ๒๕๖๓

๗๒ ปีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๑ - ๒๕๖๓
.
พุทธศักราช ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองบ้านเมืองของสยาม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกระทรวงต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ กระทรวง งานในกระทรวงต่างๆ นั้นมีมากและละเอียดขึ้น รวมถึงการคิดริเริ่มสิ่งใหม่พร้อมกัน จึงต้องการคนเข้ารับราชการในกระทรวงต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วย จึงทรงพระราชดำริเห็นชอบตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กราบบังคมทูลพระกรุณาให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกหัดมหาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหลักของข้าราชการเวลานั้น ให้มีความรู้เพิ่มเติมเพียงพอกับราชการที่ปรับปรุงใหม่ โรงเรียนมหาดเล็กได้จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะของแต่ละกระทรวง หากแต่ยังไม่สามารถทำได้ทันที จึงเริ่มทำการสอนวิชาการปกครอง ซึ่งตรงกับความต้องการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีพระภิรมย์ราชา (พร้อม วาจรัต) มาเป็นครู นักเรียนที่สนใจรับราชการในทางปกครอง ได้ออกไปฝึกงานในมณฑลเทศาภิบาล จนได้รับราชการในกระทรวงมหาดไทย
.
ในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพุทธศักราช ๒๔๕๓ และประดิษฐานขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุทธศักราช ๒๔๕๙ การเรียนการสอนวิชาทางการปกครองจึงได้จัดตัั้งขึ้นเป็นคณะรัฐฏประศาสนศาสตร์ จนถึงในรัชกาลที่ ๗ ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๒ มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะนี้น้อยลง ทำให้มีการเสนอยุบเลิกคณะ หากแต่ข้าราชการฝ่ายปกครองหลายท่านได้ร้องขอให้ยังคงมีการเรียนการสอนอยู่ จึงปรับจากคณะลงเป็นแผนกวิชาข้าราชการพลเรือน
.
ถึงปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ สภานิติศึกษาซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๖ ดำเนินงานด้านหลักสูตรจนกระทั่งบรรลุถึงขีดวิชาขั้นมหาวิทยาลัยในอารยประเทศแล้ว จึงจัดตั้งขึ้นเป็นคณะ และนำแผนกวิชาข้าราชการพลเรือนเข้ามารวมด้วยเป็นคณะนีติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.๒๔๗๖ ได้โอนคณะนีติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปตั้งเป็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คณะนีติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในจุฬาฯ จึงเป็นอันสิ้นสภาพลงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
.
พุทธศักราช ๒๔๙๑ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารประเทศในอันที่จะได้ปฏิบัติราชการที่เพียบพร้อมไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการปกครองและการบริหารให้มีจำนวนเพียงพอ จึงได้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๑ จึงนับเป็นการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
.
คณะรัฐศาสตร์ผลิตนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ International Development Studies และ Governance ในระดับปริญญาโท

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ's cover photo
11/08/2020

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ's cover photo

นิสิตที่มีสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอเบิกเง...
11/08/2020

นิสิตที่มีสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอเบิกเงินได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานการทะเบียน

นิสิตใหม่ (รหัส63)https://www.reg.chula.ac.th/New%20Student%20Fee_2563.pdf

นิสิตปัจจุบัน (รหัส 58 - 62)
https://www.reg.chula.ac.th/r57.pdf

การเรียนการสอนภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ มีความปลอดภัยด้านสาธาร...
10/08/2020
จุฬาฯ พร้อมต้อนรับนิสิตจุฬาฯ ผู้นำยุคใหม่แห่งอนาคต ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุ

การเรียนการสอนภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ มีความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น การป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/33348/

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของนิ […]

๕๐ ปีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๘ สิงหาคม ๒๕๑๓ - ๒๕๖๓
08/08/2020

๕๐ ปีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘ สิงหาคม ๒๕๑๓ - ๒๕๖๓

๕๐ ปีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘ สิงหาคม ๒๕๑๓ - ๒๕๖๓
.
ตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๖ การจัดตั้งกรมสถิติพยากรณ์ ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ต่อมาคือกระทรวงพาณิชย์) ทำเกิดความต้องการความรู้ในด้านเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการส่งนักเรียนออกไปศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ และการบัญชีในต่างประเทศ นักเรียนเหล่านี้เมื่อกลับมารับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของชาติ จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็มีมากยิ่งขึ้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นอธิการบดี จึงสนองความต้องการของประเทศด้วยการจัดการศึกษาพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และการบัญชีขึ้น โดยได้เชิญศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) นักเรียนทุนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน The Institute of Chartered Accountant in England & Wales มาเป็นประธานคณะกรรมการวางหลักสูตรการสอนในแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ ท่านในคณะกรรมการชุดนี้ จนสามารถจัดตั้งขึ้นเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในปัจจุบัน และวิชาทางเศรษฐศาสตร์นั้น ได้อนุมัติให้คณะเปิดแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔
.
กรรมการท่านหนึ่งเป็นน้องชายของพระยาไชยยศสมบัติ คือ ศาสตราจารย์อุปการคุณ อาภรณ์ กฤษณามระ นักเรียนทุนกรมรถไฟหลวง ซึ่งสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ด้านพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้นำหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบอังกฤษ เข้ามาสอนนิสิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ทั้งได้เรียบเรียงตำราวิชาดังกล่าวขึ้นไว้ด้วย ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ จึงได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
.
พุทธศักราช ๒๕๑๐ ศาสตราจารย์อุปการคุณ อาภรณ์ กฤษณามระ ได้ริเริ่ม และเสนอให้ยกฐานะแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาของโครงการดังกล่าว มีความเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรของแผนกวิชาการคลัง คณะรัฐศาสตร์ ควรที่จะรวมการดำเนินงานเข้าไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญ และจำเป็นในการวางแผนพัฒนาประเทศ ประกอบกับประเทศไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จำนวนมาก จึงได้รวมแผนกวิชาการคลัง คณะรัฐศาสตร์ และแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มาตั้งเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๓
.
ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์เป็นสถาบันผลิตนักเศรษฐศาสตร์ของประเทศ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ อาทิ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Economics (EBA) ในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรเช่น Health Economics and Health Care Management และ Labour Economics and Human Resource Management ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

เปิดเทอมแล้ว ใข้พื้นที่ส่วนกลางตรงไหนเพื่อทำกิจกรรมได้บ้าง แต่ละพื้นที่รองรับผู้เจ้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการ Social distanc...
07/08/2020

เปิดเทอมแล้ว ใข้พื้นที่ส่วนกลางตรงไหนเพื่อทำกิจกรรมได้บ้าง แต่ละพื้นที่รองรับผู้เจ้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการ Social distancing ได้กี่คน

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมข้อมูลไว้ให้แล้ว นิสิตที่ต้องการใช้พื้นที่สามารถนำโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วติดต่อเพื่อขอใช้พื้นที่ต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้นิสิตทำกิจกรรม โดยมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัย น้องๆการ์ดอย่าตกกันน้า 😄

ที่อยู่

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัลจักรพงษ์ ชั้น 2
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622187077

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ขอรบกวนสอบถามครับ พอดีได้เคยสมัครสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับรพ.จุฬาฯที่CU Student Corner ถ้าเรียนจบแล้วจะยังสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวที่รพ.จุฬาฯได้อยู่รึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 5 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท สมัครได้วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ :