OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) – สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) – OKMD จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งสำนักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2547
(28)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021”OKMD ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายค...
17/03/2021

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021”

OKMD ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นได้....
.
หัวข้อในการประกวด 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. แมว : รับสมัครและส่งผลงาน 1 - 30 เม.ย. 64
2. สุนัข : รับสมัครและส่งผลงาน 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 64
3. หนังสือ : รับสมัครและส่งผลงาน 1 - 30 ก.ค. 64
4. อาหาร : รับสมัครและส่งผลงาน 16 ส.ค. - 15 ก.ย. 64
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.okmd.or.th/activities/4011/

#okmd #ของดีบ้านฉัน2021

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021”กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายคว...
16/03/2021

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021”

กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นได้ รับรู้ เรียนรู้ ผ่านมุมมองใหม่ทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้

หัวข้อในการประกวด 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. อาหาร
2. หนังสือ
3. สุนัข
4. แมว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.okmd.or.th/activities/4011/

#okmd #ของดีบ้านฉัน2021

Talk To Zineเคล็ดลับงานสร้างสรรค์ที่โลกตะลึง…เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จระดับโลกของนักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่งไปกับคุณสุรชั...
12/03/2021

Talk To Zine
เคล็ดลับงานสร้างสรรค์ที่โลกตะลึง…เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จระดับโลกของนักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่งไปกับคุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร ผู้ซึ่งค้นหาจนพบความถนัดในแบบของตัวเอง ไปเรียนรู้ด้วยกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #ARCHIVE #TheKnowledge #TalkToZine #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

5IVE5 แหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีความน่าสนใจ และช่วยแก้ปัญหา พัฒนาด้านอาชีพ สร้างรายได้เพื่อความ...
12/03/2021

5IVE
5 แหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีความน่าสนใจ และช่วยแก้ปัญหา พัฒนาด้านอาชีพ สร้างรายได้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคนได้อย่างไร ไปค้นหาคำตอบด้วยกันได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #ไทยเดนมาร์ค #ดอยคำ #ปางอุ๋ง #ชั่งหัวมัน #ป่าพรุโต๊ะแดง #5IVE #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

12/03/2021
Inside OKMD

Inside OKMD
OKMD กับการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นให้คนทุกช่วงวัยสามารถนำไปปรับใช้ในเกิดการพัฒนาทางการเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน จะมีแนวทางที่น่าสนใจอย่างไร ไปติดตามกันได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #KnowledgeManagement #KnowledgeCreation #KnowledgeTransfer #KnowledgeUtilization #InsideOKMD #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

Inside OKMDOKMD กับภารกิจการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่จะมาบอกเล่ากระบวนการจัดการความรู้ 3 ขั้นตอนแ...
12/03/2021

Inside OKMD
OKMD กับภารกิจการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่จะมาบอกเล่ากระบวนการจัดการความรู้ 3 ขั้นตอนแบบเข้าใจได้ง่ายๆ จะมีอะไรบ้าง ไปเรียนรู้ด้วยกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #KnowledgeManagement #HardSkill #SoftSkill #BrainbasedLearning #InsideOKMD #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

11/03/2021
ความรู้กินได้

ความรู้กินได้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำเพื่อลดอัตราความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน นำไปสู่มรดกแห่งแผ่นดินอันล้ำค่า แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมกันได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #SufficiencyEconomyPhilosophy #SEP #ความรู้กินได้ #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

Nextpertปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดการความรู้ คือหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำคัญอย่างไร ไปถอดร...
11/03/2021

Nextpert
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดการความรู้ คือหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำคัญอย่างไร ไปถอดรหัสกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #KnowledgeManagement #BabyBoomer #TacitKnowledge #AI #Nextpert #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

Decodeถอดรหัส 6 ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้าง ร่วมค้น...
11/03/2021

Decode
ถอดรหัส 6 ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้าง ร่วมค้นหาไปด้วยกัน!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #เขาหินซ้อน #ห้วยทราย #อ่าวคุ้งกระเบน #ภูพาน #ห้วยฮ่องไคร้ #พิกุลทอง #Decode #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

11/03/2021
Digitonomy

Digitonomy
เปิดข้อมูลตัวเลขธุรกิจวิสาหกิจชุมชน พลิกข้อมูลตัวเลขเหล่านี้มาสร้างโอกาสทางธุรกิจดีๆ ในอนาคตกันเถอะ ตัวเลขเหล่านี้ทำให้คุณเห็นอะไรกันบ้าง อยากรู้ก่อนใคร ไปดูกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #CommunityEnterprise #วิสาหกิจชุมชน #Digitonomy #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

NEXTนวัตกรรมจากโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีบทบาทอย่างมากในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทย จะมีบทบาท...
11/03/2021

NEXT
นวัตกรรมจากโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีบทบาทอย่างมากในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทย จะมีบทบาทสำคัญอย่างไร มาค้นคำตอบไปด้วยกัน !!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #ฝนหลวง #กังหันน้ำชัยพัฒนา #ไบโอดีเซล #ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ #วุ้นชุ่มคอ #NEXT #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

One of A Kindเรียงร้อยเรื่องราวสาระดีๆ เกี่ยวกับ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ A - Z ไขมรดกแห...
11/03/2021

One of A Kind
เรียงร้อยเรื่องราวสาระดีๆ เกี่ยวกับ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ A - Z ไขมรดกแห่งแผ่นดิน มีอะไรกันบ้าง ไปค้นหาคำตอบด้วยกัน!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #Chaipattana #KaemLingProject #NewTheory #Phufa #RAMAVlllBridge #OneofAKind #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

11/03/2021
The Knowledge

The Knowledge
การจัดการความรู้แบบยั่งยืนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 7 เรื่อง จะมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้เพื่อใช้ต่อยอดอาชีพของตนเองและชุมชนอย่างไร ไปติดตามดูกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #เกษตรทฤษฎีใหม่ #การจัดการดิน #การจัดการน้ำ #สิ่งแวดล้อม #การเกษตร #ส่งเสริมอาชีพ #ส่งเสริมศึกษา #TheKnowledge #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

The Knowledgeด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของในหลวง รัชกาลที่ 9 สู่การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นำไปสู่การจัดก...
11/03/2021

The Knowledge
ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของในหลวง รัชกาลที่ 9 สู่การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นำไปสู่การจัดการความรู้แบบยั่งยืน จะมีวิธีอย่างไร ไปติดตามต่อได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #เกษตรทฤษฎีใหม่ #การจัดการดิน #การจัดการน้ำ #สิ่งแวดล้อม #การเกษตร #ส่งเสริมอาชีพ #ส่งเสริมศึกษา #TheKnowledge #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

11/03/2021
Word Power

Word Power
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ จาก 8 ประเภทของศาสตร์พระราชาที่สรรค์สร้างเพื่อราษฎรชาวไทย จะมีอะไรบ้าง ไปเรียนรู้กันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #แหล่งน้ำ #การศึกษา #ส่งเสริมอาชีพ #บูรณาการ #สิ่งแวดล้อม #การเกษตร #คมนาคม #สาธารณสุข #WordPower #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

Word Powerนับตั้งแต่ทรงเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาควา...
11/03/2021

Word Power
นับตั้งแต่ทรงเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาความรู้เพื่อแผ่นดินไทยเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันมากมาย ไปติดตามได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ :
www.shorturl.asia/73uSh
.
#OKMD #PeopleParticipation #PublicHearing #ExplicitKnowledge #ImplicitKnowledge #WordPower #การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ

THE KNOWLEDGE VOL.ฉบับพิเศษ สืบสานปณิธาน ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9!! .การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริอัดแน่นด้วยสาระ ค...
11/03/2021

THE KNOWLEDGE VOL.ฉบับพิเศษ สืบสานปณิธาน ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9!!
.
การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ
อัดแน่นด้วยสาระ ความรู้ เปิดขุมทรัพย์ความรู้…มรดกแผ่นดินอันทรงคุณค่า
OKMD ฉบับพิเศษจะพาคุณไปถอดรหัสศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ถิ่นทำกินไทยอันอุดมสมบูรณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9
.
ในเล่มอัดแน่นด้วยสาระ ความรู้มากมายให้คุณได้เรียนรู้ก่อนใคร อาทิ
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• การจัดการความรู้แบบยั่งยืนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• A-Z โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• นวัตกรรมจากโครงการพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ของชุมชน
• เปิดข้อมูลตัวเลขธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
• 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับแนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
• การจัดการความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
• แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• OKMD กับภารกิจการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
• 5 แหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.
คลิกอ่าน นิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับพิเศษ ได้แล้ว ที่นี่ค่ะ : www.shorturl.asia/73uSh

OKMD และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ส่งผลงานปกหนังสือสวยงาม...
22/02/2021

OKMD และ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ส่งผลงานปกหนังสือสวยงามสร้างสรรค์ ที่ แสดงถึงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบปกหนังสืออย่างไร้ขีดจำกัด เข้าร่วมประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
OKMD Book Cover Award 2021
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2564

สำนักพิมพ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานปกหนังสือเข้าร่วมประกวด สามารถอ่านรายละเอียดของการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th/bca2021

สมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuhSGjV_T0QMo97f9521EonSji-wyYPWy-MzYAv4bVKED5GQ/viewform

OKMD และ PUBAT ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ทั่วประเทศส่งผลงานปกหนังสือสวยงามสร้างสรรค์ ที่แสดงถึงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ด้าน...
22/02/2021

OKMD และ PUBAT ขอเชิญชวนสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ
ส่งผลงานปกหนังสือสวยงามสร้างสรรค์ ที่แสดงถึงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบปกหนังสืออย่างไร้ขีดจำกัด
เข้าร่วมประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
OKMD Book Cover Award 2021
ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 2564

สำนักพิมพ์ผู้ที่สนใจส่งผลงานปกหนังสือเข้าร่วมประกวด
สามารถอ่านรายละเอียดของการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.okmd.or.th/bca2021

สมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuhSGjV_T0QMo97f9521EonSji-wyYPWy-MzYAv4bVKED5GQ/viewform

Talk To ZineTherapy Symposium สุขภาพองค์รวม…ที่รวมสาระดีๆ มาเปิดโลกการดูแลสุขภาพยุคใหม่ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเดิม มารั...
16/02/2021

Talk To Zine
Therapy Symposium สุขภาพองค์รวม…ที่รวมสาระดีๆ มาเปิดโลกการดูแลสุขภาพยุคใหม่ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเดิม มารับชมพร้อมกันได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #TherapySymposium #TheKnowledge #TalkToZine #Robotics

5IVE5 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เปลี่ยนจินตนาการให้เป็นจริง ขับเคลื่อนสู่ยุคแห่งโลกอนาค...
16/02/2021

5IVE
5 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เปลี่ยนจินตนาการให้เป็นจริง ขับเคลื่อนสู่ยุคแห่งโลกอนาคต หุ่นยนต์แต่ละตัวมีดีอะไรบ้าง ไปเรียนรู้พร้อมๆ กันได้เลย !!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #SPOT #PerseveranceRover #Pepper #Eelume #BionicFlyingfox #5IVE #Robotics

Inside OKMDOKMD กับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ สาระดีๆ น่าติดตามจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย!!.จากนิตยสาร ...
16/02/2021

Inside OKMD
OKMD กับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ สาระดีๆ น่าติดตามจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #STEMEducation #STEAM #STEPUP #EEC #InsideOKMD #Robotics

16/02/2021
ความรู้กินได้

ความรู้กินได้
ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคนี้ เพราะจะกลายมาเป็นฟังเฟืองสำคัญของอุตสาหกรรมในอนาคต เติมสาระดีๆ กับ 5 วิทยาการพัฒนาหุ่นยนต์ ไปติดตามกันได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #FixedRobot #MobileRobot #AI #ความรู้กินได้ #Robotics

Nextpertถอดความสำเร็จของญี่ปุ่น “หุ่นยนต์” ช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังตมได้อย่างไร ไปถอดรหัสด้วยกันเลย!!.จากนิตยสาร...
16/02/2021

Nextpert
ถอดความสำเร็จของญี่ปุ่น “หุ่นยนต์” ช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังตมได้อย่างไร ไปถอดรหัสด้วยกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #Society5.0 #SMEs #HAL #Keyence #ZMP #Paro #Kirobo #Nextpert #Robotics

Decodeเตรียมพร้อมเสริมกำลังความรู้เพื่อปรับตัวสู่ยุคหุ่นยนต์ สร้างทางเลือกให้กับตัวเองในอนาคต ไขหลักสูตรหุ่นยนต์น่าเรียน...
16/02/2021

Decode
เตรียมพร้อมเสริมกำลังความรู้เพื่อปรับตัวสู่ยุคหุ่นยนต์ สร้างทางเลือกให้กับตัวเองในอนาคต ไขหลักสูตรหุ่นยนต์น่าเรียน รองรับตลาดแรงงานในอนาคต มีอะไรบ้างไปตามกันเลย !!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #ArtificailIntelligence #University #Engineering #Decode #Robotics

16/02/2021

Digitonomy
รวมมิตรตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับสมองกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เปลี่ยนข้อมูลตัวเลขเหล่านี้มาสร้างโอกาสทางธุรกิจดีๆ ในอนาคตกันเถอะ มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #อุตสาหกรรม #สมองกล #หุ่นยนต์ #Digitonomy #Robotics

16/02/2021
NEXT

NEXT
เมื่ออาชีพไม่ได้ปลอดภัย 100% อีกต่อไป เพราะอาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ได้ในวันใดวันหนี่ง การเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานร่วมกับผู้ช่วยอัจฉริยะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ไปติดตามกันเลย !!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #OriginalIdeas #หุ่นยนต์ #เทคโนโลยี #NEXT #Robotics

NEXTค้นหาความสามารถที่เรามีว่าเพียงพอแล้วรึยัง อย่ากลัวหุ่นยนต์จะมาแย่งงาน หาคำตอบให้เจอว่า คนจะปรับตัวให้เข้ากับงานยุคห...
16/02/2021

NEXT
ค้นหาความสามารถที่เรามีว่าเพียงพอแล้วรึยัง อย่ากลัวหุ่นยนต์จะมาแย่งงาน หาคำตอบให้เจอว่า คนจะปรับตัวให้เข้ากับงานยุคหุ่นยนต์ครองเมืองได้อย่างไร มาค้นคำตอบและหาหนทางแก้ปัญหาไปด้วยกันได้เลย !!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #โลกอนาคต #Uniqlo #RobotRevolution #WorldEconomicForum #NEXT #Robotics

One of A Kindเรียงร้อยเรื่องราวสาระดีๆ เกี่ยวกับ “หุ่นยนต์” ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไขปริศนาพบกับสาระอันน่ารู้ มีอะไรกันบ...
16/02/2021

One of A Kind
เรียงร้อยเรื่องราวสาระดีๆ เกี่ยวกับ “หุ่นยนต์” ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไขปริศนาพบกับสาระอันน่ารู้ มีอะไรกันบ้าง ไปค้นหาด้วยกันเลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #Robot #Transformers #GrorgeDevol #Sensor #OneofAKind #Robotics

16/02/2021
The Knowledge

The Knowledge
ยุคแห่งหุ่นยนต์ไม่ได้ไกลตัวเราอีกต่อไป อย่ารอช้าจนหุ่นยนต์เดินแซงหน้า ไปรู้จักกับ 9 เทรนด์หุ่นยนต์ที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้กันเถอะ!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #AmazonPrime #Robot #Nanobot #Microbot #Humanoid #TheKnowledge #Robotics

The Knowledge“หุ่นยนต์” จะเข้ามาเป็นผู้ช่วย หรือ คู่แข่ง? อย่าปล่อยให้หุ่นยนต์แซงหน้า พลิกโอกาสสร้างอนาคตจากหุ่นยนต์ เปล...
15/02/2021

The Knowledge
“หุ่นยนต์” จะเข้ามาเป็นผู้ช่วย หรือ คู่แข่ง? อย่าปล่อยให้หุ่นยนต์แซงหน้า พลิกโอกาสสร้างอนาคตจากหุ่นยนต์ เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายเป็นคู่คิด พิชิตโลกที่เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปด้วยกัน มีวิธีอย่างไร ไปติดตามต่อได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

.
#OKMD #Robot #Humanoid #StarWars #Bumblebee #VirsualAssistant #TheKnowledge #Robotics

15/02/2021

Word Power
ค้นหาประโยชน์จากหุ่นยนต์ ปรับกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง..สู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ต้องทำอย่างไร ไปเรียนรู้กัน!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf
.
#OKMD #Thailand4.0 #FirstS-Curve #NewS-Curve #WordPower #Robotics

Word Powerโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ “ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ด้วยการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการทำงานมากขึ้น อย่ารอ...
15/02/2021

Word Power
โลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ “ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ด้วยการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการทำงานมากขึ้น อย่ารอช้าปรับตัวให้ทันเทรนด์เพื่อให้เราก้าวล้ำหุ่นยนต์ ติดตามได้เลย!!
.
จากนิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านได้ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf
.
#OKMD #Robot #KarelCapek #ForcedLabor #ProductionLine #WordPower #Robotics

THE KNOWLEDGE VOL.18 เสริมสร้างการเรียนรู้…ปรับตัวสู่ยุคหุ่นยนต์!! .Roboticsอัดแน่นด้วยสาระ ความรู้ เปิดประตูอาชีพ….สู่ย...
15/02/2021

THE KNOWLEDGE VOL.18
เสริมสร้างการเรียนรู้…ปรับตัวสู่ยุคหุ่นยนต์!!
.
Robotics
อัดแน่นด้วยสาระ ความรู้ เปิดประตูอาชีพ….สู่ยุคแห่งโลกอนาคต
ฉบับที่ 18 นี้ OKMD จะพาคุณไปถอดรหัสอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
.
ในเล่มมีสาระ ความรู้มากมายให้คุณได้เรียนรู้ก่อนใคร อาทิ
• หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• “หุ่นยนต์” ผู้ช่วยหรือคู่แข่ง?
• Robotics
• คน vs หุ่นยนต์ การแข่งขันแห่งโลกอนาคต
• ตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับสมองกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
• หลักสูตรหุ่นยนต์น่าเรียน รองรับตลาดแรงงานในอนาคต
• ถอดความสำเร็จของญี่ปุ่น “หุ่นยนต์” ช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
• “วิชาหุ่นยนต์” ทักษะอาชีพแห่งอนาคต
• OKMD กับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์
• 5 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก

.
คลิกอ่าน นิตยสาร THE KNOWLEDGE ฉบับที่ 18 “Robotics” ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ได้แล้ว ที่นี่ค่ะ : www.okmd.or.th/upload/pdf/2564/pdf/The_Knowledge_vol_18.pdf

ของรางวัลที่ระลึกกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564  คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก แบบกล่องสุ่มได้ทยอยส่งออกไ...
19/01/2021

ของรางวัลที่ระลึกกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก แบบกล่องสุ่มได้ทยอยส่งออกไปถึงมือน้องๆ ทุกๆ ท่านกันแล้วนะคะ ส่วนของรางวัลในการกรอกแบบสอบถาม กำลังจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้ ใครจะได้รับของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2564 เป็นอะไร มาอวดกันหน่อยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา พัดลมมือ กล่องดินสอ กระเป๋าตังส์ แก้วน้ำ ปากกา สมุดโน้ตน้อย ปฎิทิน ฯลฯ
.
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ OKMD อยากให้น้องๆ ทุกคนมีความสุข!!

หมายเหตุ : กรุณากดเพิ่มเพื่อนที่ [email protected] : @okmd รอไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนกิจกรรมดีๆ จาก okmd ใครอยากให้แจกอีก กด Love นะคะ 😉
.
#okmd #วันเด็กแห่งชาติ #okmdมีแต่ให้

ที่อยู่

อาคาร CMMU ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

OKMD เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สบร. โดยทำหน้าที่จัดระบบบริหารงานภายใน ประสานแผนและงบประมาณ พัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้

ปัจจุบันมีหน่วยงานภายในในสังกัด จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ Thailand Knowledge Park (TK Park)
2. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ National Discovery Museum Institute (NDMI) ซึ่งดูแลมิวเซียมสยาม (Museum Siam)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ OKMDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง OKMD:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้องโมเด็มได้รับของขวัญตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะ...ขอบพระคุณมากๆค่ะ🙏 #OKMD
ได้รับของรางวัลเรียบร้อยขอบคุณมากคะ
ขอบคุณสำหรับของรางวัลมากๆค่ะ
ขอบคุณสำหรับของขวัญในกิจกรรมวันเด็ก
🙏🙏ขอบพระคุณกิจกรรมดีๆ และรางวัลวันเด็ก น่ารักๆๆจากพี่ๆOKMD💗💗
ขอบคุณกิจกรรมดีๆสำหรับวันเด็กปีนี้ ที่ไม่ได้ออกไปไหน ขอบคุณของรางวัลที่น่ารักสำหรับเด็กๆ ขอให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อๆไป #OKMD
🎉เย้ๆๆ...ของรางวัลวันเด็กปีนี้ถูกใจน้องโมเด็มมากที่สุดเลยค่ะ เข้าเซ็ทกับของรางวัลที่บ้านเลยค่ะ😍 🙏🙏ขอบพระคุณกิจกรรมดีๆ และรางวัลน่ารักๆๆจากพี่ๆ ทีมงานมากๆนะคะ💗💗 #OKMD #HelloModem
ส่งงานตัวเลขแปลงร่าง
ผมไม่รู้ว่าใช่เปร่านะคับ
ร่วมสนุกกิจกรรมวันเด็ก RED แดง แบบแอปเปิ้ล YELLOW เหลือง แบบข้าวโพด GREEN เขียว แบบต้นไม้ PINK ชมพู แบบแก้วมังกร #OKMD
ชื่นชม ชื่นชอบขอบคุณข้อมูลดีๆของเพจนี้นะคะ
ถ้าจะให้คนในได้รับคัดเลือก แล้วจะเปิดรับสมัครให้บุคคลภายนอกมาสมัครทำไม ?