โรงเรียนวัดจันทร์ใน

โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
(21)

เปิดเหมือนปกติ

"ประชุมออนไลน์" วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดประชุมข้าราชการ...
28/05/2021

"ประชุมออนไลน์" วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ด้วยระบบทางไกลผ่าน Application LINE Meeting ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของโรงเรียน และมอบหมายให้ครูทุกคนสอนออนไลน์ ผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่
1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV
3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง
4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย
5.On School Line ใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19).

#ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากวันที่ 1 มิถุนา...
25/05/2021

#ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

#ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
19/05/2021

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ON SCHOOL LINEขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตรวจสอบรายชื่อและเข้าไลน...
16/05/2021

ON SCHOOL LINE
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตรวจสอบรายชื่อและเข้าไลน์กลุ่มห้องเรียนของนักเรียน เพื่อรับทราบข่าวสารจากครูประจำชั้น

🌱GROUP LINE
#ลิงก์ไลน์กลุ่มของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
🌼
อนุบาล 1/1 👉 https://line.me/R/ti/g/TGEh-O0K1L
อนุบาล 1/2 👉 https://line.me/R/ti/g/U_rX8whNIH
🌼🌼
อนุบาล 2/1 👉 https://line.me/R/ti/g/KBgjkoBK4n
อนุบาล 2/2 👉 https://line.me/R/ti/g/QeDJewNm-U

🌱GROUP LINE
#ลิงก์ไลน์กลุ่มของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
🌸
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 👉 https://line.me/R/ti/g/ssWpg0X6Vt
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 👉 http://line.me/ti/g/IGUNQex27H
🌸
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 👉 https://line.me/R/ti/g/I7OG1rJPJV
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 👉 https://line.me/R/ti/g/EwX9QqPRQp
🌸
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 👉 http://line.me/ti/g/_3buryD9-E
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 👉 https://line.me/R/ti/g/qMvpt7squ5
🌸
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 👉 http://line.me/ti/g/qPZy3MAHhz
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 👉 http://line.me/ti/g/GKCjI_Y8AC
🌸
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 👉 http://line.me/ti/g/rUC6sGnKLW
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 👉 https://line.me/R/ti/g/Bei2Dx8MBV
🌸
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 👉 https://line.me/R/ti/g/_GoYwtH0fd
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 👉 https://line.me/R/ti/g/njkS8XX65k

#Group Line ห้องเรียน
#โรงเรียนวัดจันทร์ใน

ดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะ ขแให้ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลโควิด -19
11/05/2021

ดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะ ขแให้ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลโควิด -19

6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19 และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...http://ssss.network/swadt

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #สวมหน้ากาก #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
07/05/2021

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

“ผลสอบ NT ชั้น ป.๓ “ โรงเรียนวัดจันทร์ใน แจ้งผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT: National Test) คะแนนเฉล...
07/05/2021

“ผลสอบ NT ชั้น ป.๓ “ โรงเรียนวัดจันทร์ใน แจ้งผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT: National Test) คะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๒ ด้าน สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอขอบคุณครูทุกคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ และนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำข้อสอบ และท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับนักเรียน จนทำให้ได้คะแนนเฉลี่ยสูงในครั้งนี้..

ตามนี้ก่อนนะคะ
01/05/2021

ตามนี้ก่อนนะคะ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชาและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยให้สามารถใช้อาคารสถานที่โรงเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ได้

1. เป็นการใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ

2. เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3. เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล

4 เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เรียนฟรีเรียนดีมีคุณภาพ สมัครเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564สมัครเรียนที่ โรงเรียนวัดจ...
26/04/2021
แจ้งความประสงค์เข้าเรียน

เรียนฟรีเรียนดีมีคุณภาพ สมัครเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเรียนที่ โรงเรียนวัดจันทร์ใน
สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เรียนผู้ปกครอง แจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียนแบบออนไลน์ ในระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือย้ายเข้าเรียนชั้นอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน ได้ที่นี่
https://forms.gle/wXP7vXDbyKiLCJ9q8

ติดต่อสอบถาม
02 289 3733 (ในวันและเวลาราชการ)

โรงเรียนวัดจันทร์ใน สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564

"พิธีบวงสรวงปู่จันทร์เกษม" เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และนายกีรติ...
22/04/2021

"พิธีบวงสรวงปู่จันทร์เกษม" เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผอ. คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงปู่จันทร์เกษม ณ วัดจันทร์ใน เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวย โชคดี มีชัยตลอดไป

"ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)" โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท...
22/04/2021

"ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)" โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (𝙾-𝙽𝙴𝚃) ประจำปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอขอบคุณครูทุกคนที่มุ่งมั่น ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ และนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำข้อสอบจนทำให้ได้คะแนนเฉลี่ยสูงในครั้งนี้ และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป.

"ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) " โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอแจ้งผลการประเมินความสามารถด้าน...
22/04/2021

"ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) " โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอแจ้งผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจันทร์ใน ผ่านการประเมิน ในการประเมินทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.86 การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 70.88 รวมทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 79.33 ผ่านระดับประเทศ

สมัครสอบ ม.1 ห้องปกติ รร.สตรีศรีสุริโยทัยค่ะ
22/04/2021

สมัครสอบ ม.1 ห้องปกติ รร.สตรีศรีสุริโยทัยค่ะ

https://w44.bangkok2.org/
ลิ้งค์การสมัครสอบนักเรียนห้องปกติ ม.1

18/04/2021

ก่อนออกจากบ้าน นอกจาก กระเป๋าสตางค์ บัตร ATM กุญแจบ้าน กุญแจรถ คุณพ่อคุณแม่ อย่าลืมสวมหน้ากากให้ตัวเองและหนูๆ กันด้วย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...สิ่งที่ควรรู้ เมื่อหนู ๆ ต้องสวมหน้ากาก http://ssss.network/bzs0u
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

“แสดงมุทิตาจิตสักการะ ” วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์...
10/04/2021

“แสดงมุทิตาจิตสักการะ ” วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผอ. คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดจันทร์ใน ร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะ พระครูปิยศีลาภณ์ (จำปี กนฺตสิริ) เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร.

“ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ “ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ประกอบด้วย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ...
02/04/2021

“ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ “ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ประกอบด้วย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียน ,นางพัชรินทร์ เปรมสมาน ,นายสายันต์ บุตรสอน ครู คศ.๓ ,นายสุรศักดิ์ สกุลโพน ครู คศ. ๒ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ คือ น.ส.อาภาพร ทักขทิน และ น.ส.แพรวพรรณ น้อยวัน การประเมินใช้วิธีสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พิจารณาจากร่องรอยเอกสาร ภาพถ่าย ที่สะท้อนผลการปฎิบัติตนและการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

“พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓”  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พระครูปิยศีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน และคณะสงฆ...
31/03/2021

“พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓”
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พระครูปิยศีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน และคณะสงฆ์ร่วมมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โดยนายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางคอแหลม เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก โท และตรี จำนวน ๘๒ คน ณ โรงเรียนวัดจันทร์ใน เขตบางคอแหลม กทม.

"สอบปลายภาค" วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนายกีรติ์ก...
30/03/2021

"สอบปลายภาค" วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนการสอบในครั้งนี้..

“ซ้อมอพยพหนีไฟ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้มอบ...
26/03/2021

“ซ้อมอพยพหนีไฟ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้มอบให้คุณครูอุดม โคตรภูธร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมซ้อมหนีไฟ จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมดับเพลิง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และมีทักษะในการหนีไฟได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย ซึ่งครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้..

“ประชุมกลุ่มสาระฯสังคม” วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง ๗ โรงเรียน...
25/03/2021

“ประชุมกลุ่มสาระฯสังคม” วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง ๗ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กทม.ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑๒ โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน เป็นประธานในที่ประชุม..

“สอบ NT ป.๓ “ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ปีก...
24/03/2021

“สอบ NT ป.๓ “ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยสถานศึกษา ,ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผอ. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนที่สอบ และกรรมการคุมสอบในครั้งนี้.

"ท่านผอ.เขตบางคอแหลม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ด้านการอ่าน”  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเ...
19/03/2021

"ท่านผอ.เขตบางคอแหลม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ด้านการอ่าน” วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วย น.ส.สุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายพนม อนุวงศ์ ณ ลำพูน หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดจันทร์ใน สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ใน ให้การต้อนรับ..

" ท่านผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน" วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้...
18/03/2021

" ท่านผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน" วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วย นายพนม อนุวงศ์ ณ ลำพูน หัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดจันทร์ใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้องเรียน ด้านความปลอดภัยและด้านสุขอนามัยของนักเรียน โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับ

"ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยากรจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ มงคล-วอน วังตาล ได้จัด...
18/03/2021

"ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยากรจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ มงคล-วอน วังตาล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร จากศูนย์ฯ ๑๘ ที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้..

" ผอ.เขตบางคอแหลม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ”   วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร...
15/03/2021

" ผอ.เขตบางคอแหลม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ”
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET ) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้มาให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย.

“O-NET ๒๕๖๓” วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสนามส...
08/03/2021

“O-NET ๒๕๖๓” วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมคุมสอบ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลมเข้าร่วมประชุม ในปีนี้จัดสอบที่โรงเรียนวัดไทร.

"สอบธรรมศึกษา"วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนชั้นป....
05/03/2021

"สอบธรรมศึกษา"วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนชั้นป.๔-๖ โรงเรียนวัดจันทร์ใน เข้าสอบในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ได้รับความอนุเคราะห์พระอาจารย์คุมสอบจากวัดจันทร์ใน พระเดชพระคุณท่านพระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน รองประธานสนามสอบประสานงานควบคุมการสอบ และพระมหาสมโภชน์ ฐิตสุโข เป็นผู้อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง โดยนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้กำลังใจนักเรียนขอให้ทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่น ทำข้อสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่อไป.

"ขอถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่ง" วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทน...
04/03/2021

"ขอถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดียิ่ง" วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครู โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้ขอถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดีกับ พระสาย อาภสฺสโร วัดจันทร์ใน ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมของพระครูศรีวรานุกิจ ที่ พระสมุห์ นาม พระสมุห์สาย อาภสฺสโร

"ทดสอบการอ่าน" วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพร...
03/03/2021

"ทดสอบการอ่าน" วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม และนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้านิเทศติดตามและได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ โดยนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้ให้กำลังใจนักเรียนและครูที่สอนอ่านทำให้นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น..

"ผู้ตรวจราชการสูงตรวจเยี่ยมโรงเรียน" วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้ตรวจราชการสูง กรุงเทพมหานคร พร้อ...
24/02/2021

"ผู้ตรวจราชการสูงตรวจเยี่ยมโรงเรียน" วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้ตรวจราชการสูง กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามการดำเนินการงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับ

"ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน" วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้ตรวจเ...
24/02/2021

"ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน" วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดจันทร์ใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้องเรียน ด้านความปลอดภัยและด้านสุขอนามัยของนักเรียน โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับ

"ตรวจสถานที่" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามงบประมาณปี ๒๕๖๕ ด้านงบสิ่งก่อสร้าง เดินทางมาตรวจสถานที่ก่อสร้างแ...
24/02/2021

"ตรวจสถานที่" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามงบประมาณปี ๒๕๖๕ ด้านงบสิ่งก่อสร้าง เดินทางมาตรวจสถานที่ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนวัดจันทร์ใน สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน เป็นผู้ให้ข้อมูล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.กฤษณ์ แก้ว...
15/02/2021

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผอ.และตัวแทนครู นายเดโชไชย ช้างอินทร์ ครู คศ.๑ เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ พระครูปิยศีลาภรณ์ (หลวงพ่อจำปี) เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ณ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร

“Big Cleaning Day “วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข...
10/02/2021

“Big Cleaning Day “วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ใน ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day “ ทำความสะอาดตลาดวัดจันทร์ในรับเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๔ พัฒนาตลาดป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่อยู่

ซอยเจริญกรุง107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

+6622893733

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดจันทร์ในผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดจันทร์ใน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ 🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️ แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ @ercofficial จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!! #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
ขัอคิดดีดี