โรงเรียนวัดจันทร์ใน

โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

"มุฑิตาจิตออนไลน์" วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้น ป.๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ร่วมกันแสดงมุฑิตาจ...
27/09/2021

"มุฑิตาจิตออนไลน์" วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้น ป.๔ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ร่วมกันแสดงมุฑิตาจิต ครูนภาภรณ์ สกุลธนญชัย ครูที่เกษียณอายุราชการผ่านช่องทางออนไลน์ แอพพลิเคชัน LINE Meeting โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงมุทิตาจิต แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความรัก ความผูกพันที่มีต่อครู และยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี ที่ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ

“ประชุมออนไลน์”                                            วันที่ ๒๗ กันยายน ...
27/09/2021

“ประชุมออนไลน์”
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จาก สำนักการศึกษา
เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก ผอ.สำนักการศึกษา , ผู้แทนสำนักอนามัย และมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

" On School line " วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรี...
24/09/2021

" On School line " วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบ ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ

"ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์ "                  โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบพระคุณ นายเกรียงไกร จงเจริญ ...
24/09/2021

"ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์ "
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบพระคุณ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ส่งมอบ SMART PHONE ให้กับนักเรียนตามโครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์"
โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบ SMART PHONE ให้แก่นักเรียน คือ เด็กชายต่อตระกูล แสนก่ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว..

“๒๔ กันยายน วันมหิดล”    ๒๔ กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก    “พระ...
24/09/2021

“๒๔ กันยายน วันมหิดล”
๒๔ กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

" On School line " วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรี...
23/09/2021

" On School line " วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑-๒ ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ และครูชุติมา เกิดสบาย

"กทม.มอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ"   วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานค...
22/09/2021

"กทม.มอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ"
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครู ที่ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น B๒ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)
โดย คุณครูนภาภรณ์ สกุลธนญชัย ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ และนายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียน ตัวแทนครูและบุคลากร มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ

" On School line " วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรี...
20/09/2021

" On School line " วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา นาฏศิลป์ ชั้น ป.๒ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ ครูคศ.๒

" On School line " วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นักเรียนชั้น ป.๓ เรียนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน LINE Meeting วิชา ภาษาอังกฤษ...
17/09/2021

" On School line " วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นักเรียนชั้น ป.๓ เรียนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน LINE Meeting วิชา ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน ครูเดโชไชย ช้างอินทร์

" On School line " วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรี...
17/09/2021

" On School line " วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา นาฏศิลป์ ชั้น ป.๑ เรื่อง การละเล่นเด็กไทย ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ ครูคศ.๒

" On School line " วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรี...
16/09/2021

" On School line " วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑ เรื่อง ความหมายการลบ ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ

"มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ"    ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมแสดงมุฑิตาจิต คุณครูนภาภรณ์ สกุล...
16/09/2021

"มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ"
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมแสดงมุฑิตาจิต คุณครูนภาภรณ์ สกุลธนญชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ผ่านช่องทางออนไลน์แอพพลิเคชัน LINE Meeting เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564
ตามวันเวลา ดังนี้
1. คุณครูและนักเรียนชั้นอนุบาล1-2
วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 19.00 น.
2. คุณครูและนักเรียนชั้น ป.1-2
วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 19.00 น.
3. คณะครูและนักเรียนชั้บ ป.3
วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 18.00 น
4. คุณครูและนักเรียน ชั้น ป.4
วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 18.00 น.
5. คุณครูและนักเรียน ชั้น ป.5
วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น.
6. คุณครูและนักเรียนชั้นป.6
วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา13.30 น.
" 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ "

"มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ"
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมแสดงมุฑิตาจิต คุณครูนภาภรณ์ สกุลธนญชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ผ่านช่องทางออนไลน์แอพพลิเคชัน LINE Meeting เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564
ตามวันเวลา ดังนี้
1. คุณครูและนักเรียนชั้นอนุบาล1-2
วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 19.00 น.
2. คุณครูและนักเรียนชั้น ป.1-2
วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 19.00 น.
3. คณะครูและนักเรียนชั้บ ป.3
วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 18.00 น
4. คุณครูและนักเรียน ชั้น ป.4
วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 18.00 น.
5. คุณครูและนักเรียน ชั้น ป.5
วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น.
6. คุณครูและนักเรียนชั้นป.6
วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา13.30 น.
" 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ "

ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ใน   เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ตำแห...
16/09/2021

ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ใน
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดจันทร์ใน หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

“มอบถุงยังชีพ” เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ แพทย์หญิงลลิดา วีระวิทยานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ มงคล วอ...
15/09/2021

“มอบถุงยังชีพ” เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ แพทย์หญิงลลิดา วีระวิทยานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ มงคล วอน วังตาล และคณะ ได้นำถุงยังชีพจาก สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) จำนวน ๑๐ ชุด มอบให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูและบุคลากร โรงเรียนวัดจันทร์ใน ร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้

" On School line " วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรี...
14/09/2021

" On School line " วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒ เรื่อง การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร ครูผู้สอน ครูชุติมา เกิดสบาย และ วิชานาฏศิลป์ ป.๓ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ

"ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์ "                  โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบพระคุณ นายเกรียงไกร จงเจริญ ...
13/09/2021

"ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์ "
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอขอบพระคุณ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ส่งมอบ SMART PHONE ให้กับนักเรียนตามโครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์"
โดย นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบ SMART PHONE ให้แก่นักเรียน คือ เด็กหญิงมะลิวรรณ์ ไขแสงจันทร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว..

"ขอแสดงความยินดี"                             โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย...
13/09/2021

"ขอแสดงความยินดี"
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดีกรุงเทพมหานคร ประเภท ก. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงธัญญาทิพย์ พรมชาติ ,เด็กชายญาณันธร จันทร์เกษม และ เด็กหญิงวรกานต์ แก้วคำ

" On School line " วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรี...
10/09/2021

" On School line " วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา นาฏศิลป์ ชั้น ป.๑ เรื่อง การละเล่นเด็กไทย ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ใน   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และครู...
10/09/2021

ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ใน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และครูสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอให้ผู้มีสิทธิ์มาทดสอบความสามารถด้านการสอนที่ห้องวิชาการ ชั้น 2 โรงเรียนวัดจันทร์ใน สำนักงานเขตบางคอแหลม ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.หากไม่มาสอบในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

" On School line " วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรีย...
09/09/2021

" On School line " วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ และ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒ เรื่อง รูปเรขาคณิต ครูผู้สอน ครูชุติมา เกิดสบาย

"ประชุมออนไลน์" วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดประชุมข้าราช...
08/09/2021

"ประชุมออนไลน์" วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ด้วยระบบทางไกลผ่าน Application LINE Meeting ประจำเดือนกันยายน โดยได้ขอบคุณครูทุกท่านที่ได้ดำเนินการสอนออนไลน์ในรูปแบบ ๔ On จากนั้นได้แจ้งเรื่อง โครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.

" On School line " วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรีย...
07/09/2021

" On School line " วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒ ครูผู้สอน ครูชุติมา เกิดสบาย ,วิชา นาฏศิลป์ ชั้น ป.๓ ครูอังสนา วิมุกตะลพ และ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔ ครูผู้สอน ครูอาภาพร ทักขทิน

“ประชุมออนไลน์” วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน เข้าร่วมประชุมออ...
07/09/2021

“ประชุมออนไลน์” วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จาก สำนักการศึกษา เพื่อรับทราบโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 , แนวทางการวัดและประเมินผลของโรงเรียนสังกัดกทม. และ การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

" On School line " วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรีย...
06/09/2021

" On School line " วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา นาฏศิลป์ ชั้น ป.๒ เรื่อง ประโยชน์ของการชมการแสดง ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ ครู คศ.๒ และ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง ทศนิยมเศษส่วน กับ ชั้น ป.6 เรื่อง การวัดความยาว ครูผู้สอน ครูสายันต์ บุตรสอน ครู คศ.๓

" On School line " วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรีย...
02/09/2021

" On School line " วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๓ เรื่อง คำที่มี รร ,คำที่มีการันต์ ครูผู้สอน ครูสุนทรี เงินส่งเสริม และ วิชา ภาษาอังกฤษ ขั้น ป.๓,วิชา ดนตรี ชั้น ป.๔-๖ ครูผู้สอน ครูเดโชไชย ช้างอินทร์

ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)​ และ...
02/09/2021

ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ใน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)​ และภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

" On School line " วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออ...
31/08/2021

" On School line " วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒ เรื่อง การบวก ลบ ครูผู้สอน น.ส.ชุติมา เกิดสบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจครูและนักเรียน

" On School line " วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออ...
27/08/2021

" On School line " วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชานาฏศิลป์ ชั้น ป.๑ เรื่อง การละเล่นเด็กไทย ครูผู้สอน น.ส.อังสนา วิมุกตะลพ และ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำที่มีรร ชั้น ป.๓ ครูผู้สอน นางสุนทรี เงินส่งเสริม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจครูและนักเรียน

" On School line " วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออ...
25/08/2021

" On School line " วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำสรรพนาม ชั้น ป.๖ ครูผู้สอน ครูอุทุมพร อิ่มสว่าง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจครูและนักเรียน

" On School line " วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออ...
24/08/2021

" On School line " วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบ ชั้น ป.๒ ครูผู้สอน ครูชุติมา เกิดสบาย และ วิชา นาฏศิลป์ เรื่อง หลักในการชมการแสดง ชั้น ป.๓ ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจครูและนักเรียน

“On School Line”วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอ...
24/08/2021

“On School Line”วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม รองผอ.เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน LINE Meeting วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.๕ เรื่อง ข้อเท็จจริง ครูผู้สอน ครูอุทุมพร อิ่มสว่าง ครู คศ.๒

" On School line " วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชานาฏศิลป์ ชั้น...
24/08/2021

" On School line " วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชานาฏศิลป์ ชั้น ป.๒,วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๖ ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ และ ครูสายันต์ บุตรสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจครูและนักเรียน

" On School line " วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชานาฏศิลป์ ชั้น...
20/08/2021

" On School line " วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน เรียนออนไลน์ วิชานาฏศิลป์ ชั้น ป.๑ ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจครูและนักเรียน

“On School Line”วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมการสอน...
19/08/2021

“On School Line”วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ใน เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน LINE Meeting วิชา ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ และดนตรี ชั้น ป.๑-๖ ครูผู้สอน ครูอังสนา วิมุกตะลพ,ครูชุติมา เกิดสบาย ,ครูสุนทรี เงินส่งเสริม และครูเดโชไชย ช้างอินทร์

เชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วม ”กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔”
18/08/2021

เชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วม ”กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔”

เชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วม ”กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔”

ที่อยู่

ซอยเจริญกรุง107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

+6622893733

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดจันทร์ในผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดจันทร์ใน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ 🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️ แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ @ercofficial จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!! #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
ขัอคิดดีดี