กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม Digital Day: D-Day ปั้น ปรุง เปลี่ยน SMEs ในยุค Digital Transformation ให้ดีพร้อม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัลอุตสาหกรรม

เปิดเหมือนปกติ

17/05/2021
14/05/2021
13/05/2021
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทค...
13/05/2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Power BI
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard และสร้างรายงานต่าง ๆ ได้
มีการจัดอบรม 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 64 โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ จ.สมุทรสาคร
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 64 จ.กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 64 โรงแรมไอแชปเตอร์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณชัยพิพัฒน์ 0627452497
Email : [email protected]

รายละเอียดหลักสูตร
https://drive.google.com/file/d/1PPg-2jVTIhN8vjdHzwcFHhTSujJsvMGD/view?usp=sharing

สมัครทาง Online
https://forms.gle/tidJmpm48XUgK9jw9

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Power BI
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard และสร้างรายงานต่าง ๆ ได้
มีการจัดอบรม 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 64 โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ จ.สมุทรสาคร
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 64 จ.กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 64 โรงแรมไอแชปเตอร์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณชัยพิพัฒน์ 0627452497
Email : [email protected]

รายละเอียดหลักสูตร
https://drive.google.com/file/d/1PPg-2jVTIhN8vjdHzwcFHhTSujJsvMGD/view?usp=sharing

สมัครทาง Online
https://forms.gle/tidJmpm48XUgK9jw9

12/05/2021
12/05/2021
11/05/2021
📣 ประชาสัมพันธ์ 📣🎯กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ.) ดำเนินการรวบรวมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการที...
11/05/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣

🎯กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ.) ดำเนินการรวบรวมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยรวบรวมมาตรการจากธนาคาร หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 16 หน่วยงาน

https://rb.gy/6rlqhn

📣เตรียมพบกับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะยกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มาไว้บนโลกออนไลน์พร้อมชมนิทรรศการเสมือนจริง ภายในงาน ...
08/05/2021

📣เตรียมพบกับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะยกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มาไว้บนโลกออนไลน์
พร้อมชมนิทรรศการเสมือนจริง ภายในงาน THAIFEX – Virtual Trade Show
📌ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2564

Driving the next normal ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม "สู่วิถีใหม่"

🏆ธุรกิจไม่เคยรอใคร อย่าละเลยที่จะหาโอกาส🥇

🍀จัดโดยกองเกษตรอุตสาหกรรม 🍀
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

🛎 ขอเชิญท่านติดตามและเข้าเยี่ยมชมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 👇🏻

www.dipromvirtual.com

📣เตรียมพบกับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะยกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มาไว้บนโลกออนไลน์
พร้อมชมนิทรรศการเสมือนจริง ภายในงาน THAIFEX – Virtual Trade Show
📌ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2564

Driving the next normal ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม "สู่วิถีใหม่"

🏆ธุรกิจไม่เคยรอใคร อย่าละเลยที่จะหาโอกาส🥇

🍀จัดโดยกองเกษตรอุตสาหกรรม 🍀
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

🛎 ขอเชิญท่านติดตามและเข้าเยี่ยมชมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 👇🏻

www.dipromvirtual.com

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 📢📢🔥 ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไ...
07/05/2021

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
📢📢🔥 ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ ระยะที่ 2
https://drive.google.com/drive/folders/1nT-rU8VOH5f6pSfiT_cWmeiTX30RT3UR

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
📢📢🔥 ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ ระยะที่ 2
https://drive.google.com/drive/folders/1nT-rU8VOH5f6pSfiT_cWmeiTX30RT3UR

07/05/2021
💻 ​อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur 🚀 พบกันวิชาแรก วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.📍 อบรม Online เพื่อเป็นสุด...
07/05/2021

💻 ​อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur 🚀 พบกันวิชาแรก วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.📍 อบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ 🚀
📌 สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal รวม 7 วิชา
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
🔻​ สมัครฟรี 🔻​ รับจำนวนจำกัด 🔻
⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/
#GSBSMEsStartup

💻 ​อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur 🚀 พบกันวิชาแรก วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.📍 อบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ 🚀
📌 สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal รวม 7 วิชา
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
🔻​ สมัครฟรี 🔻​ รับจำนวนจำกัด 🔻
⏩ คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/
#GSBSMEsStartup

อยากให้ช่วยกันส่งต่อให้ทุกคน ถ้าเกิดมาเป็นคนไทย จะได้มี จิตสำนึก นึกถึงคนอื่นๆ ไม่ใช่คิดแต่ตัวเอง  อาจารย์หมอประสิทธิ์ ข...
07/05/2021
"หมอประสิทธิ์" ชี้โควิด-19 ไทยใกล้ถึงจุดวิกฤตสูงสุด | Morning Nation | NationTV22

อยากให้ช่วยกันส่งต่อให้ทุกคน ถ้าเกิดมาเป็นคนไทย จะได้มี จิตสำนึก นึกถึงคนอื่นๆ ไม่ใช่คิดแต่ตัวเอง อาจารย์หมอประสิทธิ์ ขอร้องคนไทยทุกคนว่า อย่ารอจนวิกฤติ แล้วค่อยมาทำกัน จะสายเกินไป https://www.youtube.com/watch?v=Jk6ltAyeLqY&t=40s

รับชมวีดีโอที่คัดสรรจากเรา https://bit.ly/31bYdfp-----------------------------------------------------------อย่าลืม กด "Subscribe" เพื่ออัปเดตข่าวไปกับเราได้...

07/05/2021
05/05/2021
03/05/2021
30/04/2021
30/04/2021
28/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม‼️🌟📍👩🏻‍💼👨🏻‍💼ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัคร/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั้น...
26/04/2021

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม‼️🌟
📍👩🏻‍💼👨🏻‍💼ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัคร/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพระยะที่ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
🗓รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564🗓
ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณคุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://ddi.dip.go.th/th หรือทางเพจกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
⭕️การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเอกสิทธ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
☎️ติดต่อสอบถาม โทร. 02 202 4535 และ 02 202 4557
สมัครคลิกเลย https://docs.google.com/forms/d/1yTogp0Hl_tRHzYRUhY09hNT_n7rMXwWzvxHQuvPdtx8/edit
กิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพระยะที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จ
https://www.facebook.com/ddi.dip/videos/601416220772253

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม‼️🌟
📍👩🏻‍💼👨🏻‍💼ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัคร/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพระยะที่ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
🗓รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564🗓
ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณคุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://ddi.dip.go.th/th หรือทางเพจกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
⭕️การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเอกสิทธ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
☎️ติดต่อสอบถาม โทร. 02 202 4535 และ 02 202 4557
สมัครคลิกเลย https://docs.google.com/forms/d/1yTogp0Hl_tRHzYRUhY09hNT_n7rMXwWzvxHQuvPdtx8/edit
กิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพระยะที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จ
https://www.facebook.com/ddi.dip/videos/601416220772253

26/04/2021
26/04/2021
23/04/2021
รุกตลาดเวลเนส - เสริมจุดขายใหม่กลยุทธ์ Disruptive Wellness Business Model ที่จะเพิ่มการใช้จ่ายกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไทย ...
23/04/2021

รุกตลาดเวลเนส - เสริมจุดขายใหม่
กลยุทธ์ Disruptive Wellness Business Model ที่จะเพิ่มการใช้จ่ายกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไทย เพื่อกระจายความเสี่ยง เสริมตลาดเดิมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หดหายไป
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น!!

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/RWMD3QwADe9tGcvr5
หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์รับสมัครได้เลย

กิจกรรมภายในโครงการ
1) สัมมนา-Workshop 1 วัน และ/หรือ
2) การรับคำปรึกษาเชิงลึก (ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์)
• Disruptive Wellness Business Model
• การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างแบรนด์ และการตลาดออนไลน์
• การปรับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
Session สัมมนา - Workshop จัดเต็ม! (จำกัดเพียง 100 ราย)
• ชี้ช่องธุรกิจการใช้ กัญชา - กัญชง ในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
• เจาะโอกาสธุรกิจ เมื่อโลกเรียกหาสุขภาพ - ความงาม - เวลเนส หลังโควิด19
• เจาะตลาดกลุ่ม High Spending Influent ด้วยระบบบริการระดับพรีเมี่ยมต้นทุนต่ำ
• เพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)
• Workshop โมเดลสร้างรายได้ ธุรกิจคิดนอกกรอบ และกรณีศึกษาจากโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical & Wellness จาก Cha-am Garden Cannabis Wellness

*คุณสมบัติผู้สมัคร :

รุกตลาดเวลเนส - เสริมจุดขายใหม่
กลยุทธ์ Disruptive Wellness Business Model ที่จะเพิ่มการใช้จ่ายกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไทย เพื่อกระจายความเสี่ยง เสริมตลาดเดิมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หดหายไป
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

ด่วน! รับจำนวนจำกัด
สมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น!!

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/RWMD3QwADe9tGcvr5
หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์รับสมัครได้เลย

กิจกรรมภายในโครงการ
1) สัมมนา-Workshop 1 วัน และ/หรือ
2) การรับคำปรึกษาเชิงลึก (ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์)
• Disruptive Wellness Business Model
• การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างแบรนด์ และการตลาดออนไลน์
• การปรับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
Session สัมมนา - Workshop จัดเต็ม! (จำกัดเพียง 100 ราย)
• ชี้ช่องธุรกิจการใช้ กัญชา - กัญชง ในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
• เจาะโอกาสธุรกิจ เมื่อโลกเรียกหาสุขภาพ - ความงาม - เวลเนส หลังโควิด19
• เจาะตลาดกลุ่ม High Spending Influent ด้วยระบบบริการระดับพรีเมี่ยมต้นทุนต่ำ
• เพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)
• Workshop โมเดลสร้างรายได้ ธุรกิจคิดนอกกรอบ และกรณีศึกษาจากโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical & Wellness จาก Cha-am Garden Cannabis Wellness

*คุณสมบัติผู้สมัคร :

22/04/2021

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม‼️🌟
📍👩🏻‍💼👨🏻‍💼ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัคร/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพระยะที่ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
🗓รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564🗓
ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณคุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ทางเว็บไซต์ https://ddi.dip.go.th/th หรือทางเพจกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
⭕️การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเอกสิทธ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
☎️ติดต่อสอบถาม โทร. 02 202 4535 และ 02 202 4557
สมัครคลิกเลย https://docs.google.com/forms/d/1yTogp0Hl_tRHzYRUhY09hNT_n7rMXwWzvxHQuvPdtx8/edit

22/04/2021
Photos from กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม's post
21/04/2021

Photos from กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม's post

21/04/2021
21/04/2021

🥇กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและอาหาร 2564 (THAIFEX-ANUGA ASIA 2021 "The Hybrid Edition")

1. งานนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Event ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564

2. งานแสดงสินค้าอาหาร 2564 และร่วมเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

อ่านรายละเอียด และสมัครได้ทางลิงค์ นี้
https://forms.gle/Vd9iQ8btoGJCU6ob8

👉สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
📱: กลุ่มพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โทร.02-202-4530 โทรสาร 02-354-0380
Email:[email protected]

🔥รับสมัครถึงวันที่ 23 เม.ย. 64 เวลา 16:00 น.
และจะประกาศผลให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบ ในวันที่ 30 เม.ย.64

🥇ธุรกิจไม่เคยรอใคร อย่าละเลยที่จะหาโอกาส🎖

โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม‼️🌟📍👩🏻‍💼👨🏻‍💼ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัคร/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั้น...
21/04/2021
แบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ

📣📣กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม‼️🌟
📍👩🏻‍💼👨🏻‍💼ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัคร/สัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั้นอาหารปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพระยะที่ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
🗓รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564🗓
ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณคุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ทางเว็บไซต์ https://ddi.dip.go.th/th หรือทางเพจกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
⭕️การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเอกสิทธ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
☎️ติดต่อสอบถาม โทร. 02 202 4535 และ 02 202 4557
สมัครคลิกเลย https://docs.google.com/forms/d/1yTogp0Hl_tRHzYRUhY09hNT_n7rMXwWzvxHQuvPdtx8/edit

แบบวิเคราะห์และประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่่อประโยชน์ในการประเมินศักยภาพแ.....

Photos from กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม's post
20/04/2021

Photos from กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม's post

ที่อยู่

75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Bangkok
10110

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้นที่6 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622024593

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับ SME สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ "SME ลั่นกลองศึก เจาะลึกและอัพเดตเครื่องมือการตลาดดิจิทัล" - ถ้าคุณเป็น SME ที่กำลังต้องการเสริมทักษะความรู้ให้กับตัวเองและทีมงานในด้านการตลาดดิจิทัล - ถ้าคุณกำลังทำการตลาดบนโลกดิจิทัลออนไลน์อยู่ แล้วต้องการตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา - ถ้าคุณกำลังค้นหาและพัฒนาการทำงานด้วยเครื่องมือ และเทคนิคดิจิทัลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดมากขึ้น และได้มาซึ่งยอดขายที่ดีขึ้น คุณต้องไม่พลาดมางานนี้ "SME ลั่นกลองศึก เจาะลึกและอัพเดตเครื่องมือการตลาดดิจิทัล" ภายใต้โครงการ ยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร - อัพเดตเทรนด์ดิจิทัล อะไรจะมาในปี 2019 - เตรียมพร้อมปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ Social Media - FB ปรับลด Reach ต้องซื้อ Ads ยังไงให้ประหยัด - FB Chatbot เครื่องมือปิดการขายที่น่าจับตา ที่ร้านค้าออนไลน์ทุกร้านต้องมี รายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/zyM3nCTTul5i3tj73
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนะคะ เรียนเชิญเข้าร่วมงาน ICDL Digital Literacy Day 2018 ด้วย ไอซีดีแอล ประเทศไทย และ ไอซีดีแอล เอเชีย หน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับสากล หรือ The International Computer Driving License (ICDL) เพื่อเป็นมาตรฐานรับรองความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกยอมรับ ได้จัดงาน ICDL ASIA DIGITAL LITERACY DAY 2018 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ห้อง Auditorium, C ASEAN กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา9.00-12.30น. ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีการจัดหัวข้อในการเสวนาใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. How Different Industries are Shifting its Focus and Strategy for Digitalization And Industry 4.0 2. Transformation of Mindset to Prepare Current & Future Workforce for the Digital Economy (การเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะยกระดับความสามารถของบุคลากรขององค์กรในยุคปัจจุบัน ตามนโยบายเรื่องการพัฒนากำลังคนของรัฐบาลเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Thailand4.0รวมถึงการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากรยุคใหม่ และเป็นแรงผลักดันบุคลากรสู่ความสำเร็จ ซึ่งบริษัทรายใหญ่ของไทยเริ่มมีการนำมาตรฐานดังกล่าวนี้เข้ามาใช้ในการรับสมัครงาน โดยงานนี้ไม่จำกัดจำนวนที่นั่งในการเข้าร่วมงาน ถ้าหากท่านสนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ICDL-Asia-Digital-Literacy-2018 หรือติดต่อ ICDL Asia ,0649325028