สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกช่องทางกับข้อมูลข่าวสารจากทาง สหกรณ์
(1)

เปิดเหมือนปกติ

การประชาสัมพันธ์ของ สอ.สปน.
10/10/2020

การประชาสัมพันธ์ของ สอ.สปน.

การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2563
04/10/2020

การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2563

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
02/10/2020

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกันยายน 2563
02/10/2020

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนกันยายน 2563
02/10/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนกันยายน 2563

ขอเชิญสมาชิก สอ.สปน. เข้าร่วมสัมมนาฯ ปี 63 เรื่อง X-ray สอ.สปน. สู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 2...
01/10/2020

ขอเชิญสมาชิก สอ.สปน. เข้าร่วมสัมมนาฯ ปี 63
เรื่อง X-ray สอ.สปน. สู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 63
ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนสปา พัทยา จ.ชลบุรี
สนใจตอบแบบตามนี้นะคะ
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
💥💥ส่งก่อน 19 ต.ค. 63
🙏🙏🙏

https://forms.gle/b2e86hJ3e2RfzKkg6

ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ. 2563
12/09/2020

ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร.           “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”  (หลักสูตร1)
12/09/2020

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร. “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร1)

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
12/09/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563
03/09/2020

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
01/08/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

ประกาศ สอ.สปน. เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
01/08/2020

ประกาศ สอ.สปน. เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563
01/08/2020

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ครั้งที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563
24/07/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ครั้งที่ 1/2563 เดือนกรกฎาคม 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
17/07/2020

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

12/07/2020

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สอ.สปน.

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563
04/07/2020

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
04/07/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนมิถุนายน 2563

การประชาสัมพันธ์ของ สอ.สปน.
12/06/2020

การประชาสัมพันธ์ของ สอ.สปน.

ขอเชิญสมาชิก สอ.สปน. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
12/06/2020

ขอเชิญสมาชิก สอ.สปน. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
31/05/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนเมษายน 2563
31/05/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนเมษายน 2563

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
31/05/2020

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ เดือนมิถุนายน 2563
28/05/2020

ประกาศ เรื่องกำหนดวันให้บริการฯ เดือนมิถุนายน 2563

ประกาศ เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.สปน. จำกัด
23/05/2020

ประกาศ เรื่องผลการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.สปน. จำกัด

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์
18/05/2020

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์

ประกาศ เรื่องการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน จำกัด
08/05/2020

ประกาศ เรื่องการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สปน จำกัด

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2563
07/05/2020

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2563

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนเมษายน 2563
03/05/2020

ข่าว สอ.สปน. ฉบับเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนเมษายน 2563
03/05/2020

สรุปผลการประชุม สอ.สปน. ประจำเดือนเมษายน 2563

📣 ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covi...
02/05/2020

📣 ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บริการของสอ.สปน สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 (ให้บริการวันอังคาร และวันศ...
02/05/2020

ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้บริการของสอ.สปน สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 (ให้บริการวันอังคาร และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
29/04/2020

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

ประกาศ เรื่องโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
19/04/2020

ประกาศ เรื่องโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

ประกาศ เรื่อง กำหนดให้บริการของสอ.สปน สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2563 (ให้บริการวันอังคาร และวันศุกร์ของท...
08/04/2020

ประกาศ เรื่อง กำหนดให้บริการของสอ.สปน สัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2563 (ให้บริการวันอังคาร และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์)

ที่อยู่

Government House
Bangkok
10300

509 157 23 70 91 64

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด