สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตราชเทวี สังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร สายรถเมล์ที่ผ่าน สำนักงานเขตราชเทวี
29,34,36,54,59,74,97,140,204,503,538,539,542
รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีพญาไท ออกประตู 3
(47)

เปิดเหมือนปกติ

#ราชเทวี ประชุมติดตามภารกิจ การปฏิบัติงานเเละเเก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน ครั้งที่ 6/2564วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น...
20/08/2021

#ราชเทวี ประชุมติดตามภารกิจ การปฏิบัติงานเเละเเก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมประชุมติดตามภารกิจ การปฏิบัติงานเเละเเก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อมอบนโยบาย ภารกิจในการปฏิบัติงานติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้เน้นย้ำการตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่เขต โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเเก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน โดยเร็วเเละเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างถูกต้องเเละต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนสิ่งชำรุดบกพร่อง ให้แก้ไขปรับปรุงให้มีสภาพเรียบร้อยสมบรูณ์เหมือนเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเเละประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

#ราชเทวี ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยพาณิชยการเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกึ่งโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วัน...
19/08/2021

#ราชเทวี ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยพาณิชยการเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกึ่งโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

ปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยพาณิชยการเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกึ่งโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ บริเวณอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา

โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับทีมงานคุณหมอและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมจิตอาสารามาธิบดี ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการดำเนินงานภายในศูนย์พักคอยพาณิชยการเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการกึ่งโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขตกลาง โดยมีเครื่องผลิตออกซิเจนใช้กับผู้ป่วยได้ จำนวน 8 เครื่อง สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการสีเขียวเเละสีเหลือง โดยทีมเเพทย์เเละพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี ดูเเลรักษาตามมาตรการในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มีเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 170 เตียง มีบริการการตรวจยืนยัน RT - PCR สำหรับผู้ป่วยที่มีผล ATK ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ หากผลการตรวจเป็นบวกเเละผู้ป่วยประสงค์ จะเข้ารักษาในศูนย์พักคอยจะสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการเเพทย์ เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในการแยกกักรักษาออกจากชุมชน รอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อการติดตามอาการ ป้องกันอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิต ลดการแพร่ระบาดภายในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ป่วยโควิด-19 ในการรักษาตัวในศูนย์พักคอย ให้หายป่วยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

#ราชเทวี ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางทวีพ...
19/08/2021

#ราชเทวี ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้อำนวยการเเละเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ผู้เเทนภาคประชาชน และผู้เเทนเอกชนในเขตพื้นที่ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี ครั้งที่ 6/2564 บริเวณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อพิจารณาโครงการ แผนงาน และกิจกรรมที่หน่วยงาน และภาคประชาชน ส่งโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ส่งเข้ามาทั้งสิ้น จำนวน 35 โครงการ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาไปแล้ว 5 ครั้ง ทำให้โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวีได้ผ่านการอนุมัติโครงการไปแล้ว 13 โครงการ โดยได้รับเงินอนุมัติจากสำนักกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาโครงการที่ผู้เสนอโครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 7 โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้ขอบคุณคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการที่ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการ แผนงาน และกิจกรรมที่หน่วยงานและภาคประชาชนส่งเข้ามา โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องตามระเบียบค่าใช้จ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี

#ราชเทวี ร่วมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและศูนย์บริการสาธารณสุข2 วัดมักกะสัน ตรวจเชิงรุก(Swab)และฉีดวัคซีนให้กับคนไร้บ้านใ...
18/08/2021

#ราชเทวี ร่วมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและศูนย์บริการสาธารณสุข2 วัดมักกะสัน ตรวจเชิงรุก(Swab)และฉีดวัคซีนให้กับคนไร้บ้านในพื้นที่เขต

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ พร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับคนไร้บ้านในพื้นที่ โดยก่อนการฉีดวัคซีน ได้มีการตรวจเชิงรุก(Swab) ให้กับคนไร้บ้าน หากผลออกมาเป็นลบ เจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ ณ บริเวณสวนสันติภาพ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการเเพทย์ ในการร่วมช่วยกันป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เพื่อให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย

#ราชเทวี บริษัท ทีไอวัน (ประเทศไทย) จำกัดส่งมอบชุดป้องกันเชื้อโรค(ชุด PPE)และน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์  ให้กับเจ้าหน้าที่เขต...
17/08/2021

#ราชเทวี บริษัท ทีไอวัน (ประเทศไทย) จำกัดส่งมอบชุดป้องกันเชื้อโรค(ชุด PPE)และน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่เขตเพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค (ชุด PPE) จำนวน 50 ชุด และน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 2 แกลอน (แกลอนละ 5 ลิตร) บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ได้ใช้ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

#ราชเทวี หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ...
17/08/2021

#ราชเทวี หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวกล่อง ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง หมูหยอง น้ำดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จากทีมงานหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

#ราชเทวี ประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ 10/2564วันที่ 17 สิงหาคมคม 2564 เวลา 09.00 น. นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเท...
17/08/2021

#ราชเทวี ประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ 10/2564

วันที่ 17 สิงหาคมคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เเละคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อประชุมชี้เเจงเเจ้งราชการ มอบนโยบาย ภารกิจในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

-การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการรายงานคุณภาพอากาศ
-การดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)
- การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของสำนักงานเขตราชเทวี การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
-โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนัก ก.ก. แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการของสำนักงานเขตราชเทวี ชื่อโครงการ เชื่อมต่อภารกิจพิชิตใจผู้รับบริการ ผลการพิจารณา
-การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต (ITA)
-การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
-โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ 50 เขต , โครงการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต
-การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
-การจัดเก็บรายได้และภาษีประจำปีงบประมาณ 2564
-การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (War room) สำนักงานเขตราชเทวี ณ ห้องฝ่ายปกครอง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างถูกต้องเเละต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่อง ให้แก้ไขปรับปรุงให้มีสภาพเรียบร้อยสมบรูณ์เหมือนเดิมในทันที เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

#ราชเทวี ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ในนามนักบริหาร ก.พ.ร. รุ่น 7 ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ...
17/08/2021

#ราชเทวี ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ในนามนักบริหาร ก.พ.ร. รุ่น 7 ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง กาแฟกระป๋อง ขิงผง ยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และถุงขยะ จาก นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ในนามนักบริหาร ก.พ.ร. รุ่น 7 เป็นผู้แทนส่งมอบ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

#ราชเทวี ร่วมประชุมการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่วันที่ 16 สิงหาคม ...
16/08/2021

#ราชเทวี ร่วมประชุมการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 10 ฝ่าย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าในระบบ Web Applicatio โดยมี พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง War Room ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 เขตราชเทวี อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ซึ่งเป็นการประชุมวิดีโอคอนฟาเร้นซ์ผ่านระบบVTC

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับโทรศัพท์ ณ ห้อง War Room ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 เขตราชเทวี เพื่อแจ้งวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ War Room เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและให้ผู้ป่วยได้รับการประสานเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว

#ราชเทวี ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับชุมชนในพื้นที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.นางทวีพร โชตินุชิต ...
16/08/2021

#ราชเทวี ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับชุมชนในพื้นที่

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 100 เเพ็ค ให้กับประชาชนในชุมชน 6 ชุมชน ในพื้นที่เขต

ได้เเก่

- ชุมชนหน้าวัดมะกอก
- ชุมชนหลังวัดมักกะสัน
- ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน
- ชุมชนบ้านครัวตะวันตก
- ชุมชนซอยแดงบุหงา
- ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี7)

เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตราชเทวี

#ราชเทวี สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนในพื้นที่เขตวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น...
16/08/2021

#ราชเทวี สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนในพื้นที่เขต

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รับมอบข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง จาก สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี คุณจารุวรรณ เฮงตระกูล กรรมการสมาคมฯ เป็นผู้แทนส่งมอบ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำข้าวกล่องไปส่งมอบให้กับประชาชนในชุมชนคลองส้มป่อย เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลางวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เ...
16/08/2021

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ซึ่งในระหว่างวันที่ 9 - 11 ส.ค. 2564 เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทั้งนี้ นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯและเจ้าหน้าที่เขตป้อมปราบศัตูพ่าย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ได้ดูเเลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

โดย ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกและได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการเเพทย์ ในการร่วมช่วยกันป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

#ราชเทวี พร้อมจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวันที่ 4...
16/08/2021

#ราชเทวี พร้อมจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวันที่ 4

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขตทั้ง 10 ฝ่าย พร้อมทีมงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขต วันที่ 4 ณ บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับเเละประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ กำหนดจุดการนั่งของประชาชนในการเข้ารับบริการในเเต่ละขั้นตอน การสวมหน้ากากผ้าเเละหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง เพื่อให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความปลอดภัย สะดวก เเละรวดเร็ว

#ราชเทวี ร่วมกับสำนักอนามัยเเละศูนย์บริการสาธารณสุข2 วัดมักกะสัน ให้บริการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตวั...
16/08/2021

#ราชเทวี ร่วมกับสำนักอนามัยเเละศูนย์บริการสาธารณสุข2 วัดมักกะสัน ให้บริการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตวันที่ 4

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เขตทั้ง 10 ฝ่าย พร้อมทีมงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้อำนวยการเขตเเละเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตวันที่ 3 ณ บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการเเพทย์ ในการร่วมช่วยกันป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เพื่อให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย สะดวก เเละรวดเร็ว

#ราชเทวี พร้อมจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี ...
15/08/2021

#ราชเทวี พร้อมจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี วันที่ 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขตทั้ง 10 ฝ่าย พร้อมทีมงานจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้กับประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขต วันที่3 ณ บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับเเละประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ กำหนดจุดการนั่งของประชาชนในการเข้ารับบริการในเเต่ละขั้นตอน การสวมหน้ากากผ้าเเละหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง เพื่อให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความปลอดภัย สะดวก เเละรวดเร็ว

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลางวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เ...
15/08/2021

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มิบหมายนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ซึ่งในระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค. 2564 เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ โดยมี เจ้าหน้าที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ได้ดูเเลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกและได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการเเพทย์ ในการร่วมช่วยกันป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลางวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เ...
14/08/2021

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ซึ่งในระหว่างวันที่ 12 - 14 ส.ค. 2564 เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ โดยมี เจ้าหน้าที่เขตสัมพันธ์วงศ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ได้ดูเเลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการตรวจเชิงรุกโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุกและได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการเเพทย์ ในการร่วมช่วยกันป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

ที่อยู่

สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2354 4201

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตราชเทวีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตราชเทวี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีเรื่องร้องเรียนค่ะ คือที่หน้าบ้านมีร้านรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ามาเปิด แล้วมีสถานีชาร์จไฟฟ้า ด้วย เมื่อวันที่ 26 กค ช่วงเที่ยงได้เกิดเหตุระเบิดและมีเพลิงไหม้รถมอเตอร์ไซด์1 คันโดยมีรถดับเพลิงพญาไทมาดับ จึงอยากให้ทางเขตช่วยกรุณาตรวจสอบว่าร้านนี้มีการขออนุญาตทำปั๊มชาร์จรถไฟ้ฟ้าถูกต้องมั๊ย เพราะเกรงจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีก โดยที่ตั้งของร้านอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเตียง ร้านเลขที่483/2 ถนนศรีอยุุธยา แขวงถุนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 มีความคืบหน้าอย่างไรโปรดติดต่อ ปาริฉัตร์ 0802113342​ ดิฉันไม่มีเจตนาให้เขาหยุดดำเนินกิจการเพียงอยากให้ทางร้านสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับเพื่อนบ้าน พิกักใกล้เคียงคือร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเตียง บ้านเลขที่483/1
เรียนผู้อำนวยการเขตราชเทวีค่ะ ตอนนี้ชุมชนซอยสวนเงิน มีผู้ติดเชื้อโควิดเยอะมากค่ะ คนที่พบเชื้อแล้วไม่มีเตียงรักษา คนที่อยู่บ้านเดียวกันเสี่ยงสูงไม่มีที่ตรวจ ไปแล้วไม่ตรวจให้ ไปตรวจเองค่าใช้จ่ายในการตรวจแพง บางคนหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินตรวจ ทำให้ยังไม่ได้ตรวจอีกจำนวนมาก มีคนแก่และเด็กเยอะ อยากขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยมาตรวจเชิงรุกที่ชุมชนซอยสวนเงินหน่อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
ไม่ทราบว่าจะมีตรวจโควิดแถวระแวกเขตราชเทวีอีกเมื่อไรที่ตรวจเดือนนี้มีแต่ไกลๆ
มีถนน มีป้ายคนข้าม แต่ ไม่มีทางม้าลาย🤦‍♀️ สวัสดีค่ะ สอบถาม”ความคืบหน้า” เรื่องทางม้าลายว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะ แจ้งเรื่องไปเมื่อวันที่ 22 มิย 64 ซึ่งก่อนหน้านั้นคือ ถนนตรงนี้ลาดยางเสร็จไปอาทิตย์กว่าแล้ว โดยส่วนตัวคิดว่าเมื่อทำถนนเสร็จรถวิ่งได้ปกติแล้ว ก็ควรต้องทาสีทางม้าลายกลับคืนเลยมั้ยคะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ประชาชนจำนวนมาก ต้องข้ามถนนแบบ “เสี่ยงชีวิต” ว่าเมื่อไหร่จะโดนรถชนทุกวันเลยค่ะ #ทวงคืนทางม้าลาย #สำนักงานเขตราชเทวี #กรุงเทพมหานคร
ทำถนนเสร็จนานแล้ว แต่ ทางม้าลายที่หายไป เมื่อไหร่จะได้คืน… ข้ามถนนกันลำบากและอันตรายมากค่ะ รถที่ขับมาบางคันก็ไม่รู้ว่าตรงนี่เคยมีทางม้าลาย ก็ไม่ชลอไม่เบรกให้คนข้ามเลยค่ะ ขอความเห็นใจในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะ ด้วยความเคารพ
ที่ตั้งลานกีฬาพลัสเขตราชเทวี
ขอรีวิวเรื่องการบริการทำบัตรประชาชนใหม่ เหตุเพราะบัตรหมดอายุ ตอนแรกก็หาข้อมูลเรื่องการจองคิว เพราะทราบมาว่า เดี๋ยวนี้ก่อนไปติดต่อสำนักงานเขต จะต้องจองคิวทางแอพ BMAQ เพื่อลดการแออัดของผู้มาติดต่อที่สำนักงานเขต แต่ตอนจะจองคิวในแอพนั้น ก็เห็นมี notice ว่าบริการเฉพาะบัตรประชาชนที่หายเท่านั้น แต่ก็ดันทุรังจองคิวไปที่สำนักงานเขตราชเทวี ได้วันที่ 28 พ.ค.2564 เวลา 10.00 น. ส่วนเขาจะให้ทำหรือไม่ให้ทำ เดี๋ยวไปถึงสำนักงานเขตค่อยว่ากัน ระหว่างรอเวลาให้ถึงวันที่ 28 พ.ค. ก็มีกังวลนะคะ ว่าถ้าไปแล้วไม่ได้ทำ จะเสียเที่ยวไหม? ก็เลยแอดไลน์ของสำนักงานเขตราชเทวี แล้วสอบถามสารพัดสิ่งที่กังวลเรื่องการทำบัตรใหม่ในช่วงโควิด เจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเลยค่ะ มาบริการตอบคำถามให้ทางไลน์ และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทางไลน์ ไม่สามารถให้คำตอบได้ ก็แนะนำหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายทะเบียน 02-354-4216 วันนี้ (28 พ.ค. 64) ก่อนจะไปสำนักงานเขตราชเทวี ก็เลยโทรไปถามฝ่ายทะเบียนว่าบัตรประชาชนหมดอายุ แต่ไม่ได้หาย ทำได้ไหมคะ? เพราะเดี๋ยวต้องใช้ในการฉีดวัคซีน และติดต่อราชการอื่นๆ เจ้าหน้าที่บอกว่า มาเลยค่ะ สำนักงานเขตราชเทวียินดีบริการ ก็รีบออกจากที่ทำงานแถวสะพานหัวช้าง ข้ามสองแยกไฟแดงถึงสำนักงานเขตฯ พอไปถึงขั้นตอนการคัดกรองคนเข้าสู่ตัวอาคาร เริ่มตั้งแต่ การจัดอ่างล้างมือ พร้อมสบู่และกระดาษเช็ดมือพร้อมเลยค่ะ เมื่อเข้าไปถึงข้างใน ก็มีตรวจวัดอุณหภูมิและให้แปะสติ๊กเกอร์ว่าผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ให้แบบฟอร์มมากรอกรายละเอียดเพื่อทำบัตรใหม่ จากนั้นก็เอาคิวอาร์โค้ดที่จองคิวจากแอพ BMAQ โชว์เพื่อสแกนเข้าระบบคิว แล้วก็นั่งรอเรียกชื่อ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ 19 ซักถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราแล้วบันทึกข้อมูล จากนั้นให้นั่งรอเรียกชื่อ รอแค่แป๊บเดียวไม่ถึง 1 นาที เจ้าหน้าที่ก็ขานชื่อไปถ่ายรูปบัตรใหม่พร้อมเก็บลายนิ้วโป้งทั้งสองข้างที่ เคาน์เตอร์ 20 เสร็จแล้วก็มานั่งรอเพื่อรับบัตร และสุดท้ายก็ไปรับบัตรประชาชนใบใหม่พร้อมเก็บลายนิ้วชี้ทั้งสองข้างที่เคาน์เตอร์ 14 เชื่อหรือไม่ ทั้งหมดที่พรรณนามาข้างบนนี้ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที!!! ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนนะคะ ขอย้ำว่าไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวในสำนักงานเขตราชเทวี แต่ได้รับบริการดีเยี่ยมจริงๆ ค่ะ ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการให้บริการที่ดีกับประชาชนต่อไปนะคะ ถ้ามีคะแนนเต็ม 10 ขออนุญาตให้ 20 คะแนน ขอบคุณมากๆ อีกครั้งค่ะ #สำนักงานเขตราชเทวี #บัตรประชาชน
อยากทราบผลตรวจโควิค ต้องติดต่อส่วนไหนได้บ้างครับ
Grab Kitchen ตรงซอยโกลิต ช่วงนี้ Rider ของค่ายนี้กลับมาจอดและขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอีกแล้ว ฝากช่วยดูแลด้วยครับ รวมถึงหน้าร้านเขียง ที่เลยกรมปศุสัตว์ไปทางแยกราชเทวีก็มี Rider จากหลายค่ายวนเวียนมาจอดและขับขี่มอเตอร์ไซค์ตลอดทั้งวัน
เรียนท่านเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี รบกวนเช็คอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ 100% เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ชุมชนที่ท่านเข้าไปทำงาน เพราะล่าสุดที่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามารื้อถอนที่เก็บเรือของชุมชนบ้านครัว แก๊สที่เจ้าหน้าใช้เกิดการรั่วออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานนั้นไม่รู้วิธีแก้ไข และตื่นตระหนก เหตุการนี้เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมและแก๊สระเบิดในชุมชน ดิฉันคิดว่าทางสำนักงานเขตราชเทวีควรจะระมัดระวังมากกว่านี้ เพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมามีแต่ประชาชนเท่านั้นที่เสียหาย ในครั้งถัดไปกรุณานำผู้ชำนาญการหรือผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติและควบคุมงานด้วยค่ะ ย้ำนะคะว่าขอเป็นผู้ชำนาญการไม่ใช่เทศกิจ นับถือ สมาชิกชุมชนบ้านครัวเหนือ
สวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานสัมมนาออนไลน์สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ที่จะจัดในพฤหัสบดีที่ 6 พค. เวลา 13.30-15.00 น. นี้ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOmqpjoqHNJaKR9_defsCP9WA6m-E0wt ขอบคุณค่ะ ________________ ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด – 19 📌 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.🗓 เข้าร่วมโดย ระบบ Zoom ลิ้งค์เข้าร่ามงาน https://us02web.zoom.us/meeting/85230281066 Meeting ID : 852 3028 1066 Passcode : 343435 หรือชมผ่านระบบ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChCfvqAy4rKxnlHKL7Njxmw สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0-2318-3371,08-0397-9963 XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีที่มีความใส่ใจห่วงใยสวัสดิภาพของผู้ที่เดินทางเท้าในถนนโยธี โดยได้ไปดำเนินการเก็บกู้กิ่งไม้หักคาค้างบนต้นที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรได้ ขอขอคุณอีกครั้งในฐานะคนที่อาศัยเดินไปขึ้นรถเมล์