สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตราชเทวี สังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร สายรถเมล์ที่ผ่าน สำนักงานเขตราชเทวี
29,34,36,54,59,74,97,140,204,503,538,539,542
รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีพญาไท ออกประตู 3
(59)

เปิดเหมือนปกติ

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการเขตราชเทวี คณะผู้บริหาร ...
04/05/2021

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการเขตราชเทวี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเขตราชเทวี

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการเขตราชเทวี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรเขตราชเทวี

#ราชเทวี ตรวจแนะนำตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขต...
03/05/2021

#ราชเทวี ตรวจแนะนำตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุชาภิบาล ตรวจสอบและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่ เช่น การกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing ) การเช็คอินในแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือการจดบันทึกผู้มาใช้บริการ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ หรือจุดบริการสบู่ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง รวมทั้ง ร้านจำหน่ายอาหารงดให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน แต่สามารถจำหน่ายให้นำไปบริโภคที่อื่น และให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 น. เท่านั้น เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#ราชเทวี ร่วมกับสำนักการระบายน้ำขุดลอกคูน้ำข้างชุมชนหลังกรมทางหลวง เพื่อเปิดทางน้ำไหลวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น....
03/05/2021

#ราชเทวี ร่วมกับสำนักการระบายน้ำขุดลอกคูน้ำข้างชุมชนหลังกรมทางหลวง เพื่อเปิดทางน้ำไหล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่หน่วยBest ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ดำเนินการขุดลอกคูน้ำ บริเวณข้างชุมชนหลังกรมทางหลวง กรณี นางสุกัญญา จินต์ประพัฒน์ เหรัญญิกชุมชนหลังกรมทางหลวง ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตราชเทวี ขุดลอกดินโคลนในลำรางใกล้ทางเข้าของชุมชน โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี ได้ตักขยะและขุดลอกคูน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ได้นำรถเเมคโครขุดลอกดินโคลนในลำราง เพื่อเปิดทางน้ำไหล รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมรับหน้าฝนและเเก้ไขปัญหากรณีฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ให้น้ำได้มีการระบาย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ฝ่ายรักษาฯ ได้นำรถบันทุกน้ำ จำนวน 1 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ฉีดล้าง กวาดทำความสะอาดโคลน หลังจากมีการขุดลอกคูเสร็จเรียบร้อย

#ราชเทวี Big Cleaning Day ลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และลดปัญหาฝุ่น PM2.5วันที่ ...
01/05/2021

#ราชเทวี Big Cleaning Day ลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และลดปัญหาฝุ่น PM2.5

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ ตรวจการปฏิบัติงานเเละให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯในการดำเนินการล้างทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณลานจอดรถพื้นที่โดยรอบสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

#ราชเทวี Big Cleaning Day อาคารสำนักงานเขต เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19 )วันที่ 30 เ...
30/04/2021

#ราชเทวี Big Cleaning Day อาคารสำนักงานเขต เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19 )

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และมีการเเพร่ระบาดในพื้นที่หลายเขต นั้น

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรเขตราชเทวี และสัสดีเขตร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตราชเทวี (Big Cleaning Day) ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เเละคณะผู้บริหาร ได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณศูนย์(BFC) และลิฟท์โดยสารภายในตึก โดยมี เจ้าหน้าที่ทั้ง 10 ฝ่าย ที่ได้ร่วมทำความสะอาดห้องทำงานของตนเองและทำความสะอาดรถยนต์ที่ใช้ในราชการ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้อาคารสำนักงานเขตราชเทวีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้ง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเเละประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

#ราชเทวี ส่งมอบอินทผารัมจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กับมัสยิดในพื้นที่วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.นางทวีพร โชต...
30/04/2021

#ราชเทวี ส่งมอบอินทผารัมจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กับมัสยิดในพื้นที่

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี นางสาวภัคภร เเสงศิวะฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ได้นำอินทผารัมจำนวน 5 กล่อง ซึ่งได้รับมอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) นำส่งมอบให้กับ 5 มัสยิดในพื้นที่เขต ได้แก่

1. มัสยิดรุ้ลอะมาน
2. มัสยิดญามีอุ๊ลค็อยรียะฮ์
3. มัสยิดเนียะมาตุ้ลอิสลาม
4. มัสยิดซูลูกุ๊นมุตตากีน
5. มัสยิดารุ้ลฟาละฮ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้กับประชาชนชาวมุสลิมในช่วงเทศกาลการถือศีลอดและสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

#ราชเทวี ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิงในคลองเเสนเเสบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวันที่ 26 เมษายน 2564 เว...
26/04/2021

#ราชเทวี ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิงในคลองเเสนเเสบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับสำนักการระบายน้ำเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิงในคลองเเสนเเสบ บริเวณชุมชนบ้านครัวเหนือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเเสนเเสบตลอดเเนว ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายเรือจำนวน 3 ลำ ไปที่สะพานพระราม6 และใช้เครนขนาดใหญ่ยกเรือขึ้นจากคลอง เพื่อเคลื่อนย้ายนำไปเก็บไว้ที่พักชั่วคราวของสำนักการระบายน้ำ ซอยพัฒนา 3 เขตตลิ่งชัน

สำนักงานเขตราชเทวีโดย ฝ่ายการศึกษา📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทุ...
26/04/2021

สำนักงานเขตราชเทวี

โดย ฝ่ายการศึกษา

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣

ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัย เพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพเเวดล้อมในที่อยู่อาศัย เเบบวัดทัศนคติของประชาชนอายุ 18 - 59 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้สูงอายุ

🚩โดยสามารถตอบเเบบสอบถามได้ที่

https://forms.gle/R3CSFohELgrNH9ZY8

หรือสแกน QR code ตามภาพ

สำนักงานเขตราชเทวี

โดย ฝ่ายการศึกษา

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣

ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัย เพื่อวัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพเเวดล้อมในที่อยู่อาศัย เเบบวัดทัศนคติของประชาชนอายุ 18 - 59 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้สูงอายุ

🚩โดยสามารถตอบเเบบสอบถามได้ที่

https://forms.gle/R3CSFohELgrNH9ZY8

หรือสแกน QR code ตามภาพ

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.น...
26/04/2021

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมาย นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมนางสาวภั คภร เเสงศิวะฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาดในชุมชน ตามโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ทุกวันอาทิตย์ บริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ สร้างสุขสร้างอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน รวมทั้ง รณรงค์การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

#ราชเทวี ลงสำรวจพื้นที่บริเวณคูน้ำข้างโรงพยาบาลรถไฟมักกะสันเเละคลองเสือดำวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น.นางทวีพร โชต...
24/04/2021

#ราชเทวี ลงสำรวจพื้นที่บริเวณคูน้ำข้างโรงพยาบาลรถไฟมักกะสันเเละคลองเสือดำ

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายมาณพ สายเเก้ว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และทีมงานเจ้าหน้าที่หน่วยbest ฝ่ายโยธา ลงสำรวจพื้นที่คูน้ำข้างโรงพยาบาลรถไฟมักกะสันเเละคลองเสือดำ เพื่อเตรียมการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 50 เขต 50 คลอง โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการพัฒนาพื้นที่ 1 คลอง 1 เขต ในด้านการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ โดย พื้นที่ดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งได้มอบให้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกันดำเนินการ ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้พบปะพูดคุยกับนายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์ วิศวกรอำนวยการสูง สังกัดโรงงานรถไฟมักกะสัน เพื่อสอบถามข้อมูลของพื้นที่บริเวณโดยรอบของการรถไฟเเห่งประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่โดยประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร(โรงพยาบาลรถไฟมักกะสัน) และโรงงานรถไฟมักกะสัน และส่วนที่เป็นบ่อน้ำบ้านพักการรถไฟ ซึ่งเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในหน้าฝนจากคูน้ำข้างริมทางรถไฟมักกะสัน

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองสามเสน วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.นาง...
24/04/2021

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองสามเสน

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวหทัยทิพย์ รอดนิต หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่เกาะพหลโยธินเเเละเกาะดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯในการปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระถางและล้อยางซึ่งทางสีสดใสสวยงาม รวมทั้ง ตกเเต่งโมบายซึ่งทำจากวัสดุรีไซเคิล อาทิ ขวดน้ำ ล้อรถจักรยานยนต์และล้อยางรถยนต์ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ริมคลองสามเสนบริเวณเกาะพหลโยธินและเกาะดินเเดง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้พูดคุยเเจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าบริเวณเกาะพหลเเละดินเเดง ช่วยกันดูเเลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบเรียบ รวมทั้ง ช่วยดูเเลต้นไม้ที่สำนักงานเขตปลูกประดับไว้ เพื่อให้เจริญเติบโต เเละสวยงามอย่างยั่งยืน

#ราชเทวี จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย พัฒนาทำความสะอาดคลองส้มป่อยพระบาทสมเด็จพ...
23/04/2021

#ราชเทวี จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย พัฒนาทำความสะอาดคลองส้มป่อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เเละหัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ เเละฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองส้มป่อย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เเละเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณคลองส้มป่อย ได้แก่ การจัดเก็บเศษขยะ ตักขยะสิ่งปฏิกูลในคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกและรดน้ำต้นไม้ การเทน้ำหมักชีวภาพแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ทาสีซ่อมฐานกำแพงวัดพระยายัง เเละทาสีราวจับกันตก เพื่อความสะอาดเเละความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของคลองสมป่อย รวมทั้ง การซ่อมทางลาดบนทางดินที่ชำรุด บริเวณริมคลอง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ซอยได้อย่างสะดวกเเละปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ จำนวน 40 คน

📣📣📣ประกาศ สำนักงานเขตราชเทวี📣📣📣เรื่อง งดให้บริการงานทะเบียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...
23/04/2021

📣📣📣ประกาศ สำนักงานเขตราชเทวี📣📣📣
เรื่อง งดให้บริการงานทะเบียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นไปตามแนวทางหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0406/125 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราชเทวี จึงขอแจ้งการให้บริการ ดังนี้

1.ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น.
- งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด - ตาย และให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะ กรณีบัตรหาย
- งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

2. ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 – 16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย

3. งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว
ในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย)

4. ทางฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราชเทวีจะพิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยขอให้ผู้ที่จะมารับบริการจองคิวผ่านระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ)

สำนักงานเขตราชเทวี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2354 4201 ต่อ 6761

📣📣📣ประกาศ สำนักงานเขตราชเทวี📣📣📣
เรื่อง งดให้บริการงานทะเบียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นไปตามแนวทางหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0406/125 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราชเทวี จึงขอแจ้งการให้บริการ ดังนี้

1.ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 – 16.00 น.
- งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด - ตาย และให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
- งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะ กรณีบัตรหาย
- งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

2. ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 – 16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย

3. งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว
ในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย)

4. ทางฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราชเทวีจะพิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยขอให้ผู้ที่จะมารับบริการจองคิวผ่านระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ)

สำนักงานเขตราชเทวี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2354 4201 ต่อ 6761

📣📣📣ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี📣📣📣เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวhttp://www.bangkok....
23/04/2021
ประกาศรับสมัคร - สำนักงานเขตราชเทวี

📣📣📣ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี📣📣📣

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

http://www.bangkok.go.th/ratchathewi/page/sub/3306/1/0/info/246780/

สำนักงานเขตราชเทวี Ratchathewi District Office

#ราชเทวี พัฒนาความสะอาดเเละปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ บริเวณ หลังห้างแพลตตินั่ม แฟชั่น มอลล์ ประตูน้ำวันที่ 22 เมษายน 2...
22/04/2021

#ราชเทวี พัฒนาความสะอาดเเละปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ บริเวณ หลังห้างแพลตตินั่ม แฟชั่น มอลล์ ประตูน้ำ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายมาณพ สายเเก้ว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่หน่วยbest ฝ่ายโยธา พัฒนาสิ่งเเวดล้อมริมคลองแสนแสบ ตามโครงการพัฒนาความสะอาดเเละปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ บริเวณ หลังห้างแพลตตินั่ม แฟชั่น มอลล์ ประตูน้ำ โดย ดำเนินการจัดเก็บขยะ เศษวัสดุเหลือใช้ กวาดทำความสะอาดทางเท้า ตัดเเต่งกิ่งไม้ และรื้อสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางเดินริมคลอง ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวชุมชนช่วยกันดูแลรักษาเเม่น้ำลำคลอง ไม่วางสิ่งกีดขวางทางเดิน เเละทิ้งขยะลงในเเม่น้ำลำคลอง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนริมคลองมีความสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเเละปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพเเวดล้อมและเอกลักษณ์ของพื้นที่เขตราชเทวี

#ราชเทวี รื้อถอนสะพานเหล็ก ที่ติดตั้งกีดขวางและลุกล้ำคลองสาธารณะ ณ บริเวณคูน้ำข้างวัดดิสหงสาราม(วัดมักกะสัน)วันที่ 20 เม...
21/04/2021

#ราชเทวี รื้อถอนสะพานเหล็ก ที่ติดตั้งกีดขวางและลุกล้ำคลองสาธารณะ ณ บริเวณคูน้ำข้างวัดดิสหงสาราม(วัดมักกะสัน)

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนายมาณพ สายเเก้ว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยBest ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับเจ้าของบ้านสะพานเหล็ก ดำเนินการรื้อถอนสะพานเหล็กที่ติดตั้งกีดขวางและลุกล้ำคลองสาธารณะ ณ บริเวณคูน้ำข้างวัดดิสหงสาราม(วัดมักกะสัน) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคูน้ำ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย

#ราชเทวี ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้พิการวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 11.40 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเข...
19/04/2021

#ราชเทวี ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้พิการ

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 11.40 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนายบรรเจิด แหลมศรี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้พิการ ณ ศูนย์บริการราชการ ฉับไวใสสะอาด BFC ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ทั้งนี้ สำนักงานเขตราชเทวี ได้จัดรถรับ - ส่ง ในการการเดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้พิการ ที่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนให้สามารถนำไปใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ได้ส่งมอบอาหารและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่ญาติของผู้พิการที่พามาติดต่อทำบัตรประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เเข็งเเรง และใช้ในการดำรงชีพต่อไป

#ราชเทวี ตรวจแปลงปลูกผักและเก็บถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ ต้นกระเจี๊ยบเขียว และใบกระเพรา เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่...
19/04/2021

#ราชเทวี ตรวจแปลงปลูกผักและเก็บถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ ต้นกระเจี๊ยบเขียว และใบกระเพรา เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่เขต

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนางสาวภัคภร เเสงศิวะฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเเละสวัสดิการชุมชน ตรวจแปลงปลูกผักเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน เพื่อสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกร ตามโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงปลูกผักพระราชทานฯ เขตราชเทวี โดยแปลงปลูกผักพระราชทานฯ มีการปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ ต้นกระเจี๊ยบเขียว แตงกวา คะน้า มะเขือเปราะ พริกใหญ่ ใบกระเพรา ใบแมงลัก พริกขี้หนู สลัดน้ำ สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง เตยหอม ต้นขึ้นช่าย ต้นหอม ถั่วพู เป็นต้น เพื่อขยายเมล็ดพันธ์ุพระราชทานส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่เขต ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตเเละผู้ข่วยผู้อำนวยการเขต ได้ร่วมกันเก็บถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรฯ ต้นกระเจี๊ยบเขียว และใบกระเพรา เพื่อส่งมอบให้ประชาชนไปใช้เพาะพันธ์ต่อไป

ที่อยู่

สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2354 4201

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตราชเทวีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตราชเทวี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีที่มีความใส่ใจห่วงใยสวัสดิภาพของผู้ที่เดินทางเท้าในถนนโยธี โดยได้ไปดำเนินการเก็บกู้กิ่งไม้หักคาค้างบนต้นที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรได้ ขอขอคุณอีกครั้งในฐานะคนที่อาศัยเดินไปขึ้นรถเมล์
เรียนเขตราชเทวี ในถนนโยธี มีกิ่งไม้หักคาต้นกิ่งใหญ่มากๆ กลัวว่ามันจะหักลงมาทับคนบาดเจ็บล้มตายได้ ตามภาพที่แนบรบกวนส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเก็บกู้ด้วยครับด่วนก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ม้วนสายไฟ ถูกวางทิ้งไว้ น่าจะเกิน 1 ปีแล้ว บนถนนราชปรารภ ตรงแยกสามเหลี่ยมดินแดง ฝั่งโรงแรมเซ็นจูรี่ เขตราชเทวี
บริเวณสี่แยกราชเทวี ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตักขยะทิ้งด้วยครับ คนมักง่ายใช้เป็นที่ทิ้งขยะไปซะแล้ว
เสนอแนะ&แนะนำ เจ้าหน้าที่พนักงานบัตร30 / สปสช. ควรมีความอดทนใส่ใจในหน้าที่ งานบริการควรมีมนุษย์สัมพันธ์กับประชาชนและสังคมเพื่อความเจริญขององค์กรและประเทศทีาหน้าอย่
เสนอแนะ&แนะนำ พนักงานบัตรทองควรมีความอดทนใส่ใจในหน้าที่ งานบรืการควรมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีต่อประชาชน และสังคม
#ลูกน้องใครเนี้ยขยันสุดๆ#
ขอเสนอให้มีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพิ่มเติม บนถนนศรีอยุธยา และถนนเพชรบุรี (พื้นที่เขตราชเทวี) ทดแทนโคมไฟเดิมที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้า และถูกรื้อถอนไปพร้อมเสาไฟฟ้า ในโครงการนำสายไฟลงใต้ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ถนน จำนวน 3 แห่ง ไม่มีไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ทำให้ถนน และบาทวิถี มืด สลัว แสงสว่างไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมตามมา 1. ถนนศรีอยุธยา ฝั่งขาออก ระหว่างแยกพญาไท หน้าอาคารวรรณสรณ์ – โรงแรมเดอะสุโกศล - อาคารอายิโนะโมะโตะ 2. ถนนศรีอยุธยา ฝั่งขาเข้า ระหว่างโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า (ฮอนด้า ออโตโมบิล) – แยกพญาไท 3. ถนนเพชรบุรี ฝั่งขาออก ระหว่างซอยเพชรบุรี 7 – แยกราชเทวี
ถามหน่อยครับ สนามบอลตรงสวนราชเทวี ยังสร้างไม่เสร็จ ตะปูเยอะ เปิดใช้ได้ไง ผมเหยียบตะปูมาเนี่ย ไม่ต้องการให้รับผิดชอบ แต่อยากรู้ เปิดให้ใช้ทำควยอะไร ผมมีแผลที่เท้า อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ทักผมกับมานะ เดี๋ยวจะส่งแผลที่แม้งฉีกให้ให้ดู มึงควรปิดไอแม่
".... ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นบริการบัตรคิวทั่วไป เพื่อใช้บริการในวันเดียวกัน ท่านจะสามารถเช็คจำนวนผู้รอรับบริการของสำนักงานเขตที่ใกล้ที่สุด หรือเขตที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุดได้ ณ เวลานั้นๆ ได้ เพื่อเลือกช่วงเวลาที่จะสะดวกไปใช้บริการ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้นัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า ก็ไม่ต้องกังวลครับ ท่านยังสามารถใช้บริการต่างๆ ของสำนักงานเขตได้ตามลำดับปกติเช่นเดิมครับ ....." ข้อความด้านบนนี้ ผมนำมาจากเพจของ ผู้ว่าฯ อัศวิน https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/photos/a.224582744616556/838858193189005 นะครับ ปัญหาก็คือ วันนี้ (17มิย) ผมไปติดต่อสนข.ราชเทวี เพื่อติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย เมื่อไปถึงเขตฯ เจ้าหน้าที่ฯก็ตรวจอุณหภูมิ พร้อมกับสอบถามว่า ผมได้จองคิวมาล่วงหน้ามั้ย ผมก็แจ้งว่า ไม่ได้จองคิวไว้ เพราะบัตรหาย ต้องการทำบัตรใหม่ เจ้าหน้าที่ฯ ก็แจ้งว่า ต้องจองคิวออนไลน์ล่วงหน้ามาเท่านั้น ถึงจะรับการบริการได้ ผมก็แจ้งว่า ต้องการใช้บริการเลย ถ้าคิวว่าง ขอให้ผมได้ใช้บริการต่อจากคนที่จองคิวไว้ก็ได้ เจ้าหน้าที่ฯ ก็แจ้งว่า ไม่ได้ และให้กดจองคิว เลือกวัน และเวลา ล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งผมเห็นเมนู บริการคิวทั่วไปก็มี .. ผมก็ลองกดคิวดู ก็ขึ้น QR Code ก็แจ้งว่า ผมขอใช้บริการเลยได้มั้ย เจ้าหน้าที่ฯ ก็ยังไม่ยอม ไม่เข้าใจครับ ถ้ามีเมนู ให้กดเลือกล่วงหน้า และกดจองคิวทั่วไป ซึ่งไม่มีคิวรออยู่ ทำไมถึงให้กดคิวแบบจองทั่วไปไม่ได้ อย่างนี้แล้ว ประชาชนมาติดต่อ จะรับแต่คิวล่วงหน้าเหรอครับ ไม่เกินไปหน่อยเหรอครับ ภาษีที่เสียมา เค้าให้บริการประชาชนนะครับ ฝากไว้หน่อยเถอะครับ .. แก้ไขปัญหาของคนที่เค้าเดือดร้อนด้วย เอกคุณ เจริญพานิช
ไปใช้บริการ ทำบัตรปชช.ใหม่วันนี้ พนง. พูดจาเหวี่ยงจังเลยค่ะ งานบริการนะคะ เงินก็เสีย ไม่ได้มาขอฟรี 😒
วันนี้ไปที่เขตฯ เพื่อยื่นคำร้อง/เอกสาร/หลักฐานประกอบ เพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา ๓๒ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ที่ฝ่ายรายได้ชั้น ๓.... ได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ประจำตามจุดต่างๆ เป็นอย่างดีมาก ผมไปถึงตอนบ่ายสามโมง สามารถทำเสร็จภายในเวลาประมาณ ๓๐ นาที เท่านั้น !!! ขอแสดงความขอบคุณครับ