Clicky

สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตราชเทวี สังกัดสำนักปลัด สายรถเมล์ที่ผ่าน สำนักงานเขตราชเทวี
29,34,36,54,59,74,97,140,204,503,538,539,542
รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีพญาไท ออกประตู 3

เปิดเหมือนปกติ

#ราชเทวี เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566สำนักงานเขตราชเทวี โดย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ...
03/02/2023

#ราชเทวี เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานเขตราชเทวี โดย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองสามเสน ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือ ถึง ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ร่วมจัดเก็บขยะ วัชพืช เเละตัดเเต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีความร่มรื่นเเละสวยงาม

#สิ่งเเวดล้อมดี
#นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

📣📣📣ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี 📣📣📣เรื่อง ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2...
03/02/2023

📣📣📣ประกาศสำนักงานเขตราชเทวี 📣📣📣
เรื่อง ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#ราชเทวี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการกุศลหาทุนสมทบด้านการศึกษาสำหรับอาคารเรียนศาสนา บ้านครัว ครั้งที่ 28 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2...
03/02/2023

#ราชเทวี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการกุศลหาทุนสมทบด้านการศึกษาสำหรับอาคารเรียนศาสนา บ้านครัว ครั้งที่ 28

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการกุศลหาทุนสมทบในการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาคารเรียนศาสนา บ้านครัว(อศบ.) ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นโดยมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบมัสยิดฯ ภายในงานมีการบรรยายศาสนธรรม การแสดงความสามารถของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารตลอดการจัดงาน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนสำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมศาสนาแก่เยาวชน การถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนสอนของศาสนาอิสลาม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียน

#ราชเทวี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ปี 2566 เพื่อรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารผู้เสียสล...
03/02/2023

#ราชเทวี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ปี 2566 เพื่อรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารผู้เสียสละ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(ผู้แทนหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยนายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาเอกราชและชาติบ้านเมือง ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาคม ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมถึงทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา รวมทั้งใช้ดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึกอีกด้วย

03/02/2023

#ราชเทวี ห่วงใย…เเจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นPM 2.5😷

(เมื่อวานนี้) สำนักงานเขตราชเทวี โดย นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี

อีกทั้ง สำนักงานเขตราชเทวี ได้มีการส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ โรงเรียนกิ่งเพชร และโรงเรียนวัดพระยายัง โรงเรียนวัดดิสหงสาราม และโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

โดยมี นางสาวลักขณา คำภาค หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่

#ฝุ่นละอองขนาดเล็กpm2.5
.5

📢#ราชเทวี ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมกิจกรรม “ครอบครัวรักการอ่าน” ในเดือนกุมภาพันธ์ 66 นี้💖.👉🏻พบกับกิจกรรมมากมายในวันที...
02/02/2023

📢#ราชเทวี ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมกิจกรรม “ครอบครัวรักการอ่าน” ในเดือนกุมภาพันธ์ 66 นี้💖
.
👉🏻พบกับกิจกรรมมากมายในวันที่ 4-5 และ 11-12 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10.00 เป็นต้นไป ที่บ้านหนังสือเขตราชเทวี
🔸บ้านหนังสือกองพันทหารสารวัตรที่ 11
🔸บ้านหนังสือลานกีฬาพัฒน์ 2
🔸บ้านหนังสือกองพลที่ 1 รอ.
🔸บ้านหนังสือ สน.พญาไท
.
👉🏻สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📍ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
📞โทร. 0 2354 4202 (ในวันและเวลาราชการ)

📈แผนการตรวจ 🔎แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 💭 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
02/02/2023

📈แผนการตรวจ 🔎แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 💭 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

📈แผนการตรวจ 🔎แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 💭 ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

🏭 สถานประกอบการ/โรงงาน 77แห่ง 14 เขต
🏛สถานที่ก่อสร้างสำนักการโยธา กทม. 12 แห่ง
🏬สถานที่ก่อสร้างเอกชน 4 แห่ง 2 เขต
🏗แพลนท์ปูน 12 แห่ง 4 เขต
🚙💨 ตรวจควันดำรถ (ต้นทาง) 1 แห่ง 1 เขต
🚧 จุดตรวจจับรถปล่อยควันดำ 20 จุด

#ราชเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขต🙏วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น.นายณันทพ...
02/02/2023

#ราชเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขต🙏

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรเขต และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขต จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ ได้แก่ วัดอภัยทายาราม(วัดมะกอก) จำนวน 3 รูป เพื่อรับบิณฑบาตร ณ บริเวณห้องสรรพกรเขต ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

📣 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง ในวันพฤหัสบดีเเรกของเดือน เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสรรพกรเขต ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี

#ราชเทวี ล้างทำความสะอาดทางเท้า🧹✨ ลุยกำจัดฝุ่นละออง ลดมลพิษ💨 แยกมิตรสัมพันธ์-แยกอโศก.สำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายรักษาความสะอ...
01/02/2023

#ราชเทวี ล้างทำความสะอาดทางเท้า🧹✨ ลุยกำจัดฝุ่นละออง ลดมลพิษ💨 แยกมิตรสัมพันธ์-แยกอโศก
.
สำนักงานเขตราชเทวี ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ล้างทำความสะอาดทางเท้าตั้งแต่บริเวณแยกมิตรสัมพันธ์ถึงแยกอโศก เพื่อลดแหล่งสะสมฝุ่นละอองขนาดเล็กและ PM 2.5 รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อระบบทางเดินหายในและสุขภาพของประชาชน
.
#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี

#ราชเทวี ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในสถานประกอบกิจการ 🏭🏗👨‍🚒 ย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อล...
01/02/2023

#ราชเทวี ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในสถานประกอบกิจการ 🏭🏗👨‍🚒 ย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม💪🏻🌳✨

สำนักงานเขตราชเทวี โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในสถานประกอบกิจการบริเวณถนนนิคมมักมักกะสัน แขวงมักกะสัน เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางสู่การบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวานนี้ (31 มกราคม) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ณ สถานประกอบกิจการ ประเภทผสมซีเมนต์ (แพลนท์ปูน) บริเวณถนนนิคมมักมักกะสัน แขวงมักกะสัน เพื่อให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมทั้งควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี

สำนักงานเขตราชเทวี📣📣📣เปิดรับสมัครอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...
01/02/2023

สำนักงานเขตราชเทวี

📣📣📣เปิดรับสมัครอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

🗓️ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

✍🏻โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้

1. ประชาชนทั่วไปที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เขตราชเทวี พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. อายุระหว่าง 16 – 75 ปี โดยเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมอบรมจากผู้ปกครอง หรือ มีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการด้วย)
3. ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตราชเทวี อาทิ
- คณะกรรมการชุมชน
- อาสาสมัครสาธารณสุข
- สภาวัฒนธรรม
- สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
- ชมรมผู้สูงอายุ
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- อื่น ๆ
4. กรณีผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้เตรียมยารักษาโรคของท่านไปด้วย
5. จำกัดการเข้าร่วมโครงการ คนละ 1 รุ่น เท่านั้น

👩🏻‍💻 โดยแบ่งการอบรมฯ จำนวน 5 รุ่น (จำกัดเข้าร่วม คนละ 1 รุ่น)

- รุ่นที่ 1 (วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566)
- รุ่นที่ 2 (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 – วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566)
- รุ่นที่ 3 (วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 – วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566)
- รุ่นที่ 4 (วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 – วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566)
- รุ่นที่ 5 (วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566)

📍รูปแบบการอบรม เป็นการอบรมพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดนครนายก ได้แก่

🌱ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ – ศูนย์นิทรรศการและแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
🌱สวนศรียา (ลุงไสว ศรียา) - ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🌱วังรี รีสอร์ท – ศูนย์ประชุมสัมมนากลางธรรมชาติ

📲 ผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรมฯ สามารถติดต่อสมัครได้โดยการสแกน QR CODE หรือ รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 6) สำนักงานเขตราชเทวี ติดต่อ โทร./โทรสาร 0 2354 4202 ในวันและเวลาราชการ

#ราชเทวี

#ราชเทวี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดอภัยทายารามว...
31/01/2023

#ราชเทวี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดอภัยทายาราม

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี ร่วมกับ วัดอภัยทายาราม(วัดมะกอก) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยเเข็งแรงโดยเร็ววัน

โดยมีนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรเขตฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อุโบสถวัดอภัยทายาราม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรม Kick Off “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงลูกน้ำยุง" 🕵🏻🔎🦟วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายขวัญเมือง บุ...
31/01/2023

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรม Kick Off “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงลูกน้ำยุง" 🕵🏻🔎🦟

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี ร่วมกิจกรรม Kick Off “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงลูกน้ำยุง" ซึ่งเป็นกิจกรรมสานความร่วมระหว่างสำนักอนามัย สำนักงานเขตพญาไทและสำนักงานเขตราชเทวี โดยมี นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกกรรม ณ ลานกีฬาหลังด่านพหลโยธิน เขตพญาไท

ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่เดินรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามหลัก 5 ป. ได้แก่

🦟 1. ปิด
>>> ปิดภาชนะใส่น้ำให้สนิท ป้องกันยุงลายวางไข่
.
🪣 2.เปลี่ยน
>>> เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ ทุก ๆ สัปดาห์
.
🐠 3. ปล่อย
>>> ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร
.
🏡 4.ปรับ
>>> ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
.
👨‍👨‍👧‍👦 5. ปฏิบัติ
>>> ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้ง สำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยการเททรายอะเบท อีกทั้งแจกโลชั่นกันยุงและทรายอะเบทให้กับประชาชน ณ วัดอภัยทายาราม(วัดมะกอก) และชุมชนหน้าวัดมะกอก เขตราชเทวี เพื่อป้องโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

📍ข้อมูลเพิ่มเติม📋
ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง31 ธันวาคม 2565 พื้นที่เขตพญาไท พบผู้ป่วยสะสม จำนวน211 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 318.67 ต่อแสนประชากร และเขตราชเทวี พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 204 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ
301.17 ต่อแสนประชากร 301.17 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นอัตราป่วยสูงสุด และอันดับสองของกรุงเทพมหานคร

โดยมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี /หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท/ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย/ อปพร.เขตราชเทวี/อปพร.เขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรม

#ราชเทวี ประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.นายณันทพงศ์ สินมา ผู้...
30/01/2023

#ราชเทวี ประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมคณะผู้บริหารเขตคณะผู้บริหารเขต ประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อประกอบการพิจารณารายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นในการขอจัดสรรงบประมาณด้านต่างๆ สำหรับดำเนินงานของสำนักงานเขตราชเทวี

📌📌 สามารถปักหมุดแจ้งปัญหาในพื้นที่ กทม. ได้ที่ไลน์ Traffy Fonduehttps://landing.traffy.in.th?key=teamchadchart 📢 แจ้งราย...
30/01/2023

📌📌 สามารถปักหมุดแจ้งปัญหาในพื้นที่ กทม. ได้ที่ไลน์ Traffy Fondue
https://landing.traffy.in.th?key=teamchadchart
📢 แจ้งรายละเอียดปัญหาแล้ว
📸 อย่าลืมแนบพร้อมภาพประกอบ
📍และตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ที่พบปัญหา
เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประเภทของปัญหา

📢 เรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue
🔎ข้อมูล วันที่ 29 ม.ค. 66
📲 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 214,142 เรื่อง
📍5 อันดับ เรื่องร้องเรียนสูงสุด
1️⃣ ถนน จำนวน 52,311เรื่อง
2️⃣ ทางเท้า จำนวน 23,192 เรื่อง
3️⃣ น้ำท่วม 17,659 เรื่อง
4️⃣ แสงสว่าง 16,833 เรื่อง
5️⃣ ความปลอดภัย 14,355 เรื่อง
.
📌📌 สามารถปักหมุดแจ้งปัญหาในพื้นที่ กทม. ได้ที่ไลน์ Traffy Fondue
https://landing.traffy.in.th?key=teamchadchart
📢 แจ้งรายละเอียดปัญหาแล้ว
📸 อย่าลืมแนบพร้อมภาพประกอบ
📍และตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ที่พบปัญหา
เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประเภทของปัญหา

#ราชเทวี  ปลูกเพิ่มอีก150 ต้น ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามโครงการถนนสวย และโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น 🌱🌱🌱วันที่ 30 มกราคม ...
30/01/2023

#ราชเทวี ปลูกเพิ่มอีก150 ต้น ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามโครงการถนนสวย และโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น 🌱🌱🌱

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายขวัญเมือง บุญประสงค์ เเละนางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมคณะผู้บริหารเขต จัดกิจกรรมการปลูกตันไม้ตามโครงการถนสวย และโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่น บริเวณสวนถนนไหล่ทางถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่หน้ากองพันทหารสารวัตรที่ 11 ถึง สะพานลอยคนข้าม ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพญาไท

🌳🌳🌳โดยวันนี้ สำนักงานเขตราชเทวี มีการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 150 ต้น🌼🌼🌼

ทั้งนี้ กทม. มีแผนในการปลูกต้นไม้เพิ่มให้ครบ 1 ล้านต้น โดยแบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น / เขต / สัปดาห์ เพื่อให้ครบล้านต้นใน 4 ปี โดยมีแนวทาง ได้แก่ ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ และ ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย 214 ข้อ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติสิ่งแวดล้อมดีและสุขภาพดี

#นโยบาย214ข้อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
#นโยบายสิ่งแวดล้อมดีและสุขภาพดี

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ บริเวณถนนกำแพงเพชร 7วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายขวัญเมือง บุญประสงค์ และ นางส...
30/01/2023

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ บริเวณถนนกำแพงเพชร 7

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายขวัญเมือง บุญประสงค์ และ นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ ณ ถนนกำแพงเพชร 7 เพื่อสำรวจปัญหาต่าง ๆ ตลอดแนวพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ การดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ การตั้งวางสิ่งของหรือจอดรถกีดขวาง เเละการรักษาความสะอาดของลำรางสาธารณะ ทั้งนี้ สำนักงานเขตราชเทวี จะมีการตรวจและสำรวจปัญหาต่าง ๆ ภายในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์เเละแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูว์(Traffy Fondue)...
29/01/2023

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์เเละแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูว์(Traffy Fondue) 📲📲📲

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูว์(Traffy Fondue) สายด่วน กทม. 1555 และช่องทางอื่น ๆ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ดังนี้

🏗️ การก่อสร้างคอนโด บริเวณเพชรบุรี 12 และ การก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณชั้นดาดฟ้าของร้านสตาร์บัค ข้างคอนโดไอดิโอคิววิคเตอรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งมีการก่อสร้างส่งเสียงดังเเละทำวัสดุตกหล่น ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของอาคาร กำชับให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันวัสดุตกหล่นทุกครั้งตามมาตรการตวามปลอดภัยเเละไม่ก่อสร้างเกินเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง

🏢 ขอให้ตรวจสอบอาคารเก่าชำรุดเอียง บริเวณถนนเพชรบุรี ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรเข้าตรวจสอบความมั่งคงปลอดภัยของตึกอีกครั้ง

🏙️ ตรวจสอบสถานบันเทิง ส่งเสียงดังรบกวน บริเวณซอยเพชรบุรี 15 มีการกำชับผู้ประกอบการไม่ก่อเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด เเละสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเข้าตรวจอย่างต่อเนื่อง

🔧 ขอให้ปรับปรุงความลาดเอียงของขอบถนน เพื่อระบายน้ำขังได้ดีขึ้น บริเวณซอยราชวิถี 15 เนื่องจากเป็นพื้นที่ของบริเวณแฟลตทหาร จึงได้มีการประสานเจ้าของพื้นที่เพื่อการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงท่อระบายน้ำดังกล่าวเเล้ว

🪚 ร้านนวดแผนไทย ก่อสร้างเสียงดังเวลากลางคืน บริเวณซอยเพชรบุรี 17 ซึ่งได้มีการกำชับเจ้าของร้านไม่ให่มีการก่อสร้างเกินเวลากำหนด เเละจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำนักงานเขตราชเทวี มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์เเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตราชเทวี

โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงตรวจพื้นที่

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ให้แก่วัดพระยายังวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.นายณันทพงศ์ สินมา ผู้...
28/01/2023

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ให้แก่วัดพระยายัง

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อม นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยเเละให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดต้นไม้ บริเวณวัดพระยายัง

โดยมี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่โยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เข้าร่วม

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์เเละแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน🚶🏻🚶🏻🚶🏻วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น...
28/01/2023

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์เเละแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน🚶🏻🚶🏻🚶🏻

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อม นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูว์(Traffy Fondue) สายด่วน กทม. 1555 และช่องทางอื่น ๆ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ดังนี้

💡 ประชาชนขอให้ติดตั้งไฟบนสะพานลอย บริเวณโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซึ่งทางสำนักงานเขตจะได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

🔨 ประชาชนขอความอนุเคราะห์ซ่อมแชมสะพานข้ามทางเข้า บริเวณชุมชนนิคมมักกะสันด้วยครับ จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช้พื้นที่สาธารณะและได้ร่วมพูดคุยกับกรรมการชุมชน ได้รับการแจ้งว่าเเละกรรมการชุมชนได้ประสานผู้เข้าซ่อมเเซมสะพานดังกล่าวเเล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

🪜 การต่อเติมซ่อมเเซมอาคาร บริเวณหลังโรงแรมอินทรา รีเจนท์ ไม่มีการป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นและมีการปิดกั้นเส้นทางภายในซอยซึ่งเป็นที่สาธารณะ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าซอยดังกล่าวเป็นซอยส่วนบุคคล เเละได้พูดคุยกับเจ้าของอาคารซึ่งยืนยันว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ขณะทำงาน ทั้งนี้ ได้กำชับให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันวัสดุตกหล่นทุกครั้ง เเละไม่กีดขวางทางสัญจร ซึ่งทางสำนักงานเขตจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์เเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีการลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตราชเทวี

โดยมี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ

#ราชเทวี นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ ณ ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 🚛🚛🚛วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. น...
28/01/2023

#ราชเทวี นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ ณ ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 🚛🚛🚛

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมพร้อม นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมนัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย ณ ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เพื่อร่วมกันเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ และช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับชุมชนและเขตพื้นที่ ซึ่งการนัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาดอย่างยั่งยืน

📣 การนัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย จะหมุนเวียนให้บริการประชาชนไปแต่ละชุมชนเป็นประจำทุกวันเสาร์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลตารางนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2354 4197

โดยมี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าร่วม

#ราชเทวี รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ🗓️🗓️🗓️วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.นายณันทพงศ์ สินมา ผู้...
27/01/2023

#ราชเทวี รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ🗓️🗓️🗓️

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และคณะผู้บริหารเขตฯ รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า จำนวน 720 อัน โดยมี ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำมาบริจาค ตามโครง "ปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เราขอ" ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ได้ตั้งจุดรับบริจาคปฏิทินของปีเก่าทั้ง 53 จุด ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

📣สำนักงานเขตราชเทวี จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมนำปฏิทินเก่ามาบริจาค โดยมีการตั้งจุดรับบริจาคบริเวณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่นี้- วันที่ 31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ #ราชเทวี ตรวจย่านทำการค้า กำชับการจัดระเบียบโดยยึดผู้ใช้ทางเท้าเป็นหลักวันที่ 27 มกราคม ...
27/01/2023

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ #ราชเทวี ตรวจย่านทำการค้า กำชับการจัดระเบียบโดยยึดผู้ใช้ทางเท้าเป็นหลัก

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผันภายในเขตราชเทวี ตั้งแต่บริเวณซอยเพชรบุรี 13 ถึงแยกประตูน้ำ โดยมีนายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายขวัญเมือง บุญประสงค์ และ นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยฝ่ายเทศกิจและผู้บริหารเขตฯ ร่วมลงตรวจพื้นที่และรายงานข้อมูล

ในการนี้ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เน้นย้ำเรื่องการกวดขันจัดระเบียบผู้ทำการค้าและผู้ประกอบการซึ่งอยู่นอกจุดทบทวนตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่บริเวณซอยเพชรบุรี 13 ถึงแยกประตูน้ำให้ทำการค้าในขอบเขตพื้นที่ของตนเอง ปรับปรุงแก้ไขการตั้งวางสิ่งของหรือแผงค้าโดยงดตั้งวางบนพื้นที่สาธารณะและบาทวิถี เพื่อให้ย่านการค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการตั้งวางสิ่งของหรือแผงค้ากีดขวางทางเดินเท้าของประชาชน ซึ่งจากการเจรจาสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าว ผู้ค้าส่วนใหญ่เข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เดิมในพื้นที่เขตราชเทวี มีจุดผ่อนผันทั้งหมด 44 จุด และต่อมาได้มีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน จำนวน 683 จุด ในพื้นที่ 13 เขต รวมถึงจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตราชเทวี แต่ปัจจุบันเขตราชเทวีเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยให้ทำการค้าในพื้นที่จุดทบทวนอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนของกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างขอเป็นจุดผ่อนผันสำหรับทำการค้า จำนวน 4 จุด ได้แก่
🔸จุดที่ 1 ซอยเสนารักษ์ ตั้งแต่ถนนโยธีถึงทางเข้าโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน ประตู 2 ความกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 214.5 เมตร เวลาทำการค้า 05.00-10.00 น. รองรับผู้ค้าได้ 120 ราย
🔸จุดที่ 2 ซอยราชวิถี 15 ตั้งแต่ทางเข้าซอยราชวิถี 15 ถึงทางเข้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ความกว้าง 4.90 เมตร ยาว 94.6 เมตร เวลาทำการค้า 06.00-17.00 น. รองรับผู้ค้าได้ 29 ราย
🔸จุดที่ 3 ซอยรางน้ำ ตั้งแต่ทางเข้าโลตัสเอ็กซ์เพลส ถึงทางเข้าโรงแรมบิโซเทล พรีเมียร์ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 56 เมตร เวลาทำการค้า 06.00-16.00 น. รองรับผู้ค้าได้ 20 ราย
🔸จุดที่ 4 สะพานหัวช้าง จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าสภาคริสตจักร จุดสิ้นสุดหน้าอาคารเอเวอร์กรีน ความกว้าง 8.5 เมตร ความยาว 45.5 เมตร เวลาทำการค้า 05.00-16.00 น.

#ราชเทวี ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 2/2566 เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลุยแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเดื...
27/01/2023

#ราชเทวี ประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ 2/2566 เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลุยแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตราชเทวี ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และคณะผู้บริหารเขตฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

🔸ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองแสนแสบและคลองสามเสน ปัจจุบันยังคงดำเนินการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล รวมถึงดูแลความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลองและภายในคลองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจตราการตั้งวางสิ่งของบริเวณทางเดินริมคลอง เฝ้าระวังความปลอดภัยตามจุดเสี่ยง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่อาศัยโดยรอบให้ร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในลำคลอง

🔸กวดขันและจัดระเบียบผู้ค้า(หาบเร่-แผงลอย) เว้นพื้นที่สำหรับทางเดินเท้า ร่วมกันหารือแนวทางการจัดระเบียบผู้ค้า หาบเร่-แผงลอย โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าเว้นระยะห่างสำหรับทางเดินเท้าและกวดขันให้ตั้งวางอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้(กรณีทำการค้าอยู่ในจุดผ่อนผัน) และงดการตั้งวางแผงค้าบนบาทวิถีและพื้นที่สาธารณะ

🔸ความคืบหน้าการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว-สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ปัจจุบันสำนักงานเขตดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วคิดเป็น 60.47 % โดยเขตจะมีการปลูกต้นไม้ตามแผนในวันที่ 30 ม.ค. ณ บริเวณถนนศรีอยุธยา

🔸การติดตามการดำเนินการเเก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผ่านช่องทางทราฟฟี่ ฟองดูร์เเละช่องทางต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

#ราชเทวี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย...
26/01/2023

#ราชเทวี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9) โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อร่วมรับฟังบรรยายการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรายงานแผนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ซึ่งการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมพื้นที่ในระยะห่าง 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางของโครงการฯ โดยในเขตราชเทวีจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของแขวงถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท และแขวงมักกะสัน

📣 เตรียมตัวกันให้พร้อม กทม. เปิดรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 13 ก.พ. 66.🛑เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก ขอ...
26/01/2023

📣 เตรียมตัวกันให้พร้อม กทม. เปิดรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 13 ก.พ. 66
.
🛑เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก ของ กทม. หรือ สำนักงาน ก.พ.🛑
.
👉 Click เพื่ออ่านประกาศรับสมัครฯ : https://drive.google.com/file/d/1AL8fTEjJSu4Rue9l7o1Acl70QsxW1vFB/view?usp=drivesdk

👉 Website สอบ กทม. http://ksb.bangkok.go.th/

📢 นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ #ราชเทวี สัปดาห์นี้🟣 วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 ที่ "ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน"🕘 ตั้งแต่เวลา 09.00...
26/01/2023

📢 นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ #ราชเทวี สัปดาห์นี้
🟣 วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 ที่ "ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน"
🕘 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

#ราชเทวี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2566วันที่ 25 มกราคม 2566 นายณันทพงศ์ สินม...
25/01/2023

#ราชเทวี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตราชเทวี(ศป.ปส.เขตราชเทวี) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทของชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดยาเสพติดในอนาคตต่อไป

โดยมีผู้บริหารเขตราชเทวี ผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัดเขตฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี

#ราชเทวี  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ทำการค้าเขตราชเทวีวันที่ 24 มกราคม 2566...
24/01/2023

#ราชเทวี รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ทำการค้าเขตราชเทวี

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ทำการค้าเขตราชเทวี 4 จุด ในการนี้ นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ทั้งนี้ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ค้าจุดทบทวน กำชับเรื่องการตั้งวางสิ่งของให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ภายในเส้นที่กำหนดไม่ยื่นออกมาในทางเท้า อีกทั้ง การดูแลความสะอาดของพื้นที่ขาย ไม่เทเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจให้มีการตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย

ปัจจุบันพื้นที่เขตราชเทวี มีผู้ค้าจุดทบทวน จำนวน 4 จุด เพื่อขอเป็นจุดผ่อนผันเป็นพื้นที่ทำการค้า ได้แก่

จุดที่ 1 ซอยเสนรักษ์ ตั้งแต่ถนนโยธี ถึงทางเข้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประตู 2 ความกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 214.5 เมตร

จุดที่ 2 ซอยราชวิถี 15 ตั้งแต่ทางเข้าซอยราชวิถี 15 ถึงทางเข้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ความกว้าง 4.90 เมตร ยาว 94.6 เมตร

จุดที่ 3 ซอยรางน้ำ ตั้งแต่ทางเข้าโลตัสเอ็กซ์เพลส ถึงทางเข้าโรงแรมบีโซเทล พรีเมียร์ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 56 เมตร

จุดที่ 4 สะพานหัวช้าง จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าสภาคริสตจักร จุดสิ้นสุดหน้าอาคารเอเวอร์กรีน ความกว้าง 8.5 เมตร ความยาว 45.5 เมตร

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ ณ ถนนราชปรารภ บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง-แยกราชปรารภวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.น...
24/01/2023

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ ณ ถนนราชปรารภ บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง-แยกราชปรารภ

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายขวัญเมือง บุญประสงค์ และ นางสาวฉัตรไพฑูรย์ มาศรีนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ ณ ถนนราชปรารภ โดยเริ่มต้นบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงถึงแยกราชปรารภ เพื่อสำรวจปัญหาต่าง ๆ ตลอดแนวพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ การดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ รวมไปถึงการตรวจตรากวดขันกรณีพบบุคลตั้งวางสิ่งของหรือจอดรถกีดขวางบนบาทวิถี นอกจากนี้ กรณีพบสายสื่อสารหรือสายโทรศัพท์ที่ไม่เป็นระเบียบจะดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานเขตราชเทวี จะมีการตรวจและสำรวจปัญหาต่าง ๆ ภายในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

ที่อยู่

สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2354 4201

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตราชเทวีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตราชเทวี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการแก้ไขด้วยครับ อันตรายมาก
พิกัด ถนน นิคมมักกะสัน หน้าโรงงานรถไฟมักกะสัน
ปากซอยเพชรบุรี 35 ครับ สอบถามว่า เมื่อไหร่จะมาซ่อมครับ คนสัญจรเดือดร้อนครับ
👉👉👉👉แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ผ่านสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ "สื่ออาสาประชาชน"

สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ภายใต้สโกแกน สารพัดปัญหา เดินหน้าร่วมแก้ไข สังคมไทยมีสุข เพื่อเป็นสื่อกลางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคมของประชาชน พร้อมเปิดตัวผู้จัดรายการที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ, คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์, คุณบุญมา ศรีหมาด, สุภาพชาย บุตรจันทร์ เป็นต้น ติดตามรับชมสด ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 8 ช่วงหลัก ประกอบด้วย ช่วงอาสาหาธรรม, อาสามาเล่าข่าว, อาสามาช่วย, อาสาหาความ, อาสาสร้างงาน และอาสาสร้างสุขภาพ ผ่านทาง Facebook Live สื่ออาสาประชาชน หรือโทรสายด่วนแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ทุกกรณี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-715-9551-3 ตลอด 24 ชั่วโมง
เออ ตรงนี้ มันไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ และสร้างปัญหาให้คนข้ามคนมากเลย รบกวนด้วยครับ สำนักงานเขตราชเทวี
รูปอีกมุมครับ คิ้วปูนชั้น4 แตกใกล้ตกลงมาแล้วที่ตึกร้างหน้าสวนเฉลิมหล้า
ตำแหน่งตึก หน้าสวนเฉลิมล้า ฝากทางเขตช่วยเข้ามาเช็ค หรือประสานกับทางเข้าของตึกให้หน่อยนะครับ
#ร้านธงฟ้า#หมูเนื้อแดงราคาถูก #สนง.เขตราชเทวี
ร้านธงฟ้าราคาประหยัดช่วยเหลือประชาชน ได้มาตั้งบูธ ด้านหน้า สนง.เขตราชเทวี จำหน่ายหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกและหัวไหล่ บรรจุแพ็ค ละ ๑ กก. ราคาเพียง ๑๓๐ บาท
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒๔พ.ย. ถึง ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ทุกวันไม่มีวันหยุด
ขอสอบถามหน่อยนะคะ ช่วงเวลา 4 ทุ่มมีการขุดเจาะในซอยโยธี หน้า สห. ได้ด้วยหรอค่ะ มีชุมชนบ้านพักข้าราชการขนาดใหญ่ทั้ง 2 ข้าง มีการแจ้งอะไรล่วงหน้ามั๊ยคะ
ที่ตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนน รางน้ำมีแมวจรจัดมาอาศัยอยู่เยอะ ใครสนใจจะเอาไปเลี้ยงดูอุปการะได้นะครับ ขอความร่วมมือรับไปเลี้ยงด้วยครับ อย่าให้อาหารเขาแต่อย่างเดียวเลยครับ
อยากให้ทางเขตมาดูแลการก่อสร้างอาคารที่ซอยเพชรบุรี 36 หน่อยครับ

ก่อสร้างถึงกลางคืน 21:00 น กว่าๆแล้วยังมีเสียงดังอยู่เลยเป็นที่เดือดร้อนรำคาญของชาวบ้านแถวนั้นมากครับ
เรียนท้านผอ.เขตราชเทวี
ผมมีเรื้องร้องเรียนครับคือในซอย รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) สุดรถสองแถวจอดเข้ามาประมาณ 20เมตร ข้างกำแพงสวนราชเทวีภิรมณ์ มีพวกรับซื้อของเก่ามาใช้พี้นทีพุตบาทซึ่งเป็นพื้นที่สาธรณะมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ต้องเดินบนพุตบาทต้องมาเลี่ยงเดินบนถนนแทนเพระมีการนำของเก่าที่รับซื้อมาวางเป็นที่เกาะกะ เเละ สร้างความเดือดร้อนแก่บ้านพักอาศัยของคนระแวกนั้นเพราะเสียงจะดังมากเวลามีพวกซาเล้งมาขายของเก่าไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ขวดแก้ว ก็จะโยนลงมาพื้นเสียงจะดังมาก และจะมีพวกซาเล้งที่มาขายของก็จะไม่ค่อยสวมแม๊ดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิดได้จะเริ่มมาขายมาซี้อของเก่ากันตั้งแต่ 11โมงจนถึง 6โมงเย็นทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ สร้างความเดือนร้อนมากช่วงนี้เด็กนักเรียนต้องเรียนออไลน์อยู่บ้านก็ไม่มีสมาธิ เพราะเสียงจะดังมากครับ เคยมีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่เทกิจหลายหนแต่ก็ยังเพิกเฉย ผมในฐานะคนพื้นที่เสียภาษีบำรุงพื้นที่เขตราชเทวีมาตลอด ไม่เคยคิดเอาพื้นที่สาธรณะมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่กลับต้องมาเดือดร้อนกันคนที่อื่นที่ไม่ใช้คนพื้นที่..ผมจึงขอร้องเรียนมาถึง ผอ.เขตราชเทวี ขอให้รับเรื้องของคนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและช้วยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาจัดการด้วยครัย....ขอขอบคุณครับ
มีเรื่องร้องเรียนค่ะ คือที่หน้าบ้านมีร้านรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ามาเปิด แล้วมีสถานีชาร์จไฟฟ้า ด้วย เมื่อวันที่ 26 กค ช่วงเที่ยงได้เกิดเหตุระเบิดและมีเพลิงไหม้รถมอเตอร์ไซด์1 คันโดยมีรถดับเพลิงพญาไทมาดับ จึงอยากให้ทางเขตช่วยกรุณาตรวจสอบว่าร้านนี้มีการขออนุญาตทำปั๊มชาร์จรถไฟ้ฟ้าถูกต้องมั๊ย เพราะเกรงจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีก
โดยที่ตั้งของร้านอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเตียง ร้านเลขที่483/2 ถนนศรีอยุุธยา แขวงถุนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 มีความคืบหน้าอย่างไรโปรดติดต่อ ปาริฉัตร์ 0802113342​ ดิฉันไม่มีเจตนาให้เขาหยุดดำเนินกิจการเพียงอยากให้ทางร้านสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับเพื่อนบ้าน พิกักใกล้เคียงคือร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเตียง บ้านเลขที่483/1
x

บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ตามหา Looking for EV Society Fiscal Policy Office ครูรัก(ษ์)ถิ่น Tangerine Clinic Leelawadee Holiday สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทาง THAC ช้อปของถูก - ShopKongg ฝ่ายบริการลูกค้า Gpbvegas ชมรม To be number one ชุมชนพัชราภา CUD4S GPB สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค คลาวด์ เอซ  - Cloud Ace Thailand