สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตราชเทวี สังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร สายรถเมล์ที่ผ่าน สำนักงานเขตราชเทวี
29,34,36,54,59,74,97,140,204,503,538,539,542
รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีพญาไท ออกประตู 3

เปิดเหมือนปกติ

#ราชเทวี เปิด 20 คู่สาย พร้อมให้บริการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่สำนักงานเขตราชเทวี ได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไ...
11/01/2022

#ราชเทวี เปิด 20 คู่สาย พร้อมให้บริการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่

สำนักงานเขตราชเทวี ได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 เขตราชเทวี โดยได้เปิดโทรศัพท์ 20 คู่สาย พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ในการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าระบบการรักษา ได้แก่ การเข้าระบบดูแลตนเองที่บ้าน(Home Isolation : HI) หรือการเข้าดูแลที่ศูนย์พักคอย (Community Isolution :CI)

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตราชเทวี สามารถโทรสายด่วนเพื่อการรับเข้าสู่ระบบการรักษา ได้ที่
โทร.0 2092 7701 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#ราชเทวี เปิด 20 คู่สาย พร้อมให้บริการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่

สำนักงานเขตราชเทวี ได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 เขตราชเทวี โดยได้เปิดโทรศัพท์ 20 คู่สาย พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ในการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าระบบการรักษา ได้แก่ การเข้าระบบดูแลตนเองที่บ้าน(Home Isolation : HI) หรือการเข้าดูแลที่ศูนย์พักคอย (Community Isolution :CI)

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตราชเทวี สามารถโทรสายด่วนเพื่อการรับเข้าสู่ระบบการรักษา ได้ที่
โทร.0 2092 7701 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#ราชเทวี ร่วมประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงาน HI/CI เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00...
11/01/2022

#ราชเทวี ร่วมประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงาน HI/CI เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศูนย์ eoc เขตราชเทวี เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงาน Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้อง War Room ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 เขตราชเทวี อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ซึ่งเป็นการประชุมวิดีโอคอนฟาเร้นซ์ผ่านระบบโปรแกรม zoom เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนเเนวทางการดูเเลในการนำผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ เข้ารับการดูเเลรักษาพยาบาลต่อไป

🎉🎉🎉เเม้จะปีใหม่เเล้ว เเต่ตลาดนัดลานน้ำตกของพวกเรายังมีอยู่นะคะ😁ใครผ่านไปมาสำนักงานเขตราชเทวี ขอเชิญเเวะมาชม ชิม เเละช่วย...
11/01/2022

🎉🎉🎉เเม้จะปีใหม่เเล้ว เเต่ตลาดนัดลานน้ำตกของพวกเรายังมีอยู่นะคะ😁

ใครผ่านไปมาสำนักงานเขตราชเทวี ขอเชิญเเวะมาชม ชิม เเละช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าเเละอาหารจากผู้ประกอบการในพื้นที่เขตราชเทวีกันนะคะ โดยตลาดนัดลานนำ้ตกจะจัดในทุกวันอังคาร ตั้งเเต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป บริเวณทางออกสำนักงานเขตราชเทวีค่ะ😊🍰🧁🥧🧆🍛🍝⛲️

#ราชเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขตวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น.สำนักงานเขตร...
11/01/2022

#ราชเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขต

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรเขต สรรพกรเขต และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขต จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ ได้แก่ วัดทัศนารุณสุนทริการาม จำนวน 3 รูป เพื่อรับบิณฑบาตร ณ บริเวณห้องสรรพกรเขต ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง ในทุกวันอังคาร เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสรรพกรเขต ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี

#ราชเทวี ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการเขตราชเทวีวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตราชเทวี โดย นายขวัญเมือง บุ...
10/01/2022

#ราชเทวี ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการเขตราชเทวี

วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายชู ห่อเดียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารเขต ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายณันทพงศ์ สินมา ในการเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตราชเทวี

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้สักการะพระพุทธรูปประจำเขตราชเทวีเเละศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตราชเทวี

#ราชเทวี ตรวจ​สอบสถานที่เกิดเหตุ​เพลิงไหม้ เพื่อ​ช่วยเหลือผู้​ประสบภัยวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตราช...
10/01/2022

#ราชเทวี ตรวจ​สอบสถานที่เกิดเหตุ​เพลิงไหม้ เพื่อ​ช่วยเหลือผู้​ประสบภัย

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ตรวจ​สอบสถานที่เกิดเหตุ​เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณซอยเพชรบุรี 13 เพื่อ​ติดตาม​ให้การช่วยเหลือผู้​ประสบภัย ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

🌟ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49)🌟
09/01/2022

🌟ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49)🌟

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการล้างทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวีวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเข...
09/01/2022

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมการล้างทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี

วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการล้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่โดยรอบด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้ร่วมล้างทำความสะอาดด้านหน้าอาคาร เพื่อความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เเละเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5

#ราชเทวี “ผอ.เขต เดินดิน” นำทีมตรวจความเรียบร้อยถนนศรีอยุธยาวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.สำนักงานเขตราชเทวี...
09/01/2022

#ราชเทวี “ผอ.เขต เดินดิน” นำทีมตรวจความเรียบร้อยถนนศรีอยุธยา

วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณถนนศรีอยุธยา โดยขานรับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “ผอ.เขต เดินดิน” เพื่อลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุขและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้เดินตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่และได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ของประชาชน เพื่อนำปัญหา ข้อเสนอเเนะ ไปพัฒนา แก้ไข พร้อมสั่งการทีมงานหากพบสิ่งชำรุดบกพร่องให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที อาทิ การเก็บขยะตกค้าง การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้มีความสวยงามไม่ให้บดบังป้ายสัญญาณและป้ายจราจร การซ่อมแซมทางเท้า ฝาท่อตะแกรงและถนนที่มีสภาพชำรุด การกระทำผิดในที่สาธารณะ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดและการจัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ โดยกำชับทีมงานให้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ในการณ์นี้ สำนักงานเขตราชเทวี ได้มีการประชุมกำหนดแผนการตรวจพื้นที่ถนนสายหลัก ถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขต เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

#ราชเทวี จัดกิจกรรมนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย บริเวณชุมชนกรมเเพทย์ทหารบกวันที่ 8 มกราคม 25...
08/01/2022

#ราชเทวี จัดกิจกรรมนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย บริเวณชุมชนกรมเเพทย์ทหารบก

วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายและตรวจเยี่ยมชุมชน บริเวณชุมชนกรมเเพทย์ทหารบก เพื่อชุมชนมีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่ปลอดภัย

ทรงพระเจริญ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้...
08/01/2022

ทรงพระเจริญ
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรเขตราชเทวี

ทรงพระเจริญ
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรเขตราชเทวี

#ราชเทวี รับมอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เพื่อห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่เขตวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำ...
07/01/2022

#ราชเทวี รับมอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เพื่อห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่เขต

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธาผู้อำนวยการเขตโรงเรียนวัดพระยาและผู้เเทนโรงเรียนในพื้นที่เขต ร่วมรับมอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด บริเวณหน้าศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด BFC เพื่อส่งมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่เขตต่อไป

#ราชเทวี จัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตราชเทวี (Big Cleaning Day)วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตรา...
07/01/2022

#ราชเทวี จัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตราชเทวี (Big Cleaning Day)

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการเเละบุคลากรเขต ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตราชเทวี (Big Cleaning Day) โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 ฝ่าย ที่ได้ร่วมทำความสะอาดห้องทำงานของตนเอง เพื่อให้อาคารสำนักงานเขตราชเทวีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้ง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเเละประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

#ราชเทวี ตรวจเเนะนำสถานบริการเเละสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่ วันที่ 6 มกราคม ...
06/01/2022

#ราชเทวี ตรวจเเนะนำสถานบริการเเละสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่

วันที่ 6 มกราคม 2565

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจเเนะนำสถานบริการเเละสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) ได้แก่ ร้าน peak a boo ร้าน Saxophone Pub & Restaurant และร้านในบริเวณ Co-Co Walk Plaza ทั้งนี้ ได้แนะนำเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE SETTING และการป้องกันแบบสูงสุด (UNIVERSAL PREVENTION) ด้วยหลัก D-M-H-T-T-A และการปฏิบัติตามหลักตามมาตราฐาน SHA/SHA+ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

D :Distancing เว้นระยะห่าง
M :Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย
H :Hand washing หมั่นล้างมือ
T :Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
T :Testing ตรวจเชื้อโควิด-19
A :Application สแกนแอปพลิเคชั่น
ไทยชนะหรือหมอชนะ

#ราชเทวี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตราชเทวี โดยน...
06/01/2022

#ราชเทวี ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตราชเทวี โดยนางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย้ทศกิจ ตรวจสอบให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 48) ให้กับสถานบริการเเละสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่ ได้แก่ ร้านอาหารภายใน Co-Co Walk ร้านชานชาลา ร้าน So-Maek ถนนพญาไท ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำมาตรการ COVID FREE SETTING และการป้องกันแบบสูงสุด (UNIVERSAL PREVENTION) ด้วยหลัก D-M-H-T-T-A เพื่อเป็นการบรรเทาด้านเศรษฐกิจเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

D :Distancing เว้นระยะห่าง
M :Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย
H :Hand washing หมั่นล้างมือ
T :Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
T :Testing ตรวจเชื้อโควิด-19
A :Application สแกนแอปพลิเคชั่น
ไทยชนะหรือหมอชนะ

#ราชเทวี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นๆฯวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตร...
05/01/2022

#ราชเทวี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นๆฯ

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ สำนักงานเขตราชเทวี ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

05/01/2022

🛑LIVE🛑 ชมความคืบหน้าสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เฟส 1 ช่วงที่ 2 พร้อมให้บริการปลายเดือน ม.ค. 65

#ราชเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขตวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น.สำนักงานเขตรา...
04/01/2022

#ราชเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขต

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรเขต สรรพกรเขต และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขต จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ จำนวน 3 รูป เพื่อรับบิณฑบาตร ณ บริเวณห้องสรรพกรเขต ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง ในทุกวันอังคาร เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสรรพกรเขต ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี

เชิญชมนิทรรศการแนวคิดการฟื้นฟูคลอง ที่ลานกิจกรรมคลองช่องนนทรี ถึง 5 ม.ค.นี้#คลองช่องนนทรี
03/01/2022

เชิญชมนิทรรศการแนวคิดการฟื้นฟูคลอง ที่ลานกิจกรรมคลองช่องนนทรี ถึง 5 ม.ค.นี้

#คลองช่องนนทรี

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565วันที่ 3 มกราคม 2565 เว...
03/01/2022

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเต็นท์หน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาสาสมัครฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เเละเหตุอุบัติภัยต่างๆ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565วันที่ 2 มกราคม 2564 เว...
02/01/2022

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเต็นท์หน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาสาสมัครฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เเละเหตุอุบัติภัยต่างๆ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565วันที่ 1 มกราคม 2565 เว...
01/01/2022

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เเละฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเต็นท์หน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาสาสมัครฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เเละเหตุอุบัติภัยต่างๆ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

01/01/2022

#ราชเทวี สวัสดีปีใหม่ 2565

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ...
31/12/2021

#ราชเทวี ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเต็นท์หน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาสาสมัครฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เเละเหตุอุบัติภัยต่างๆ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

😷 กทม.ย้ำประชาชนตั้งการ์ดแน่นช่วงปีใหม่ เน้นป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล 🔒
30/12/2021

😷 กทม.ย้ำประชาชนตั้งการ์ดแน่นช่วงปีใหม่ เน้นป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล 🔒

#ราชเทวี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ตรวจเชิงรุก(ATK)ให้กับชุมชนบ้านครัวเหนือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 1...
30/12/2021

#ราชเทวี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ตรวจเชิงรุก(ATK)ให้กับชุมชนบ้านครัวเหนือ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการตรวจเชิงรุกคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดย Antigen Test Kit (ATK ) จาก โรงพยาบาลศุขเวช ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านครัวเหนือ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ ได้เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านครัวเหนือ จำนวน 116 คน ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

#ราชเทวี รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตรวจจเชิงรุกในชุมชนบ้านครัวเหนือ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตราชเทวี โดย ...
30/12/2021

#ราชเทวี รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตรวจจเชิงรุกในชุมชนบ้านครัวเหนือ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตราชเทวี โดย นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน และอสส.ในชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านครัวเหนือ ได้แก่ การดูแลตนเองตามหลัก D-M-H-T-T-A และมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ทั้งนี้ ได้เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK ) จาก โรงพยาบาลศุขเวศ ที่ได้มาตั้งจุดตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ที่อยู่

สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2354 4201

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/ratchathewi

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตราชเทวีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตราชเทวี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รูปอีกมุมครับ คิ้วปูนชั้น4 แตกใกล้ตกลงมาแล้วที่ตึกร้างหน้าสวนเฉลิมหล้า
ตำแหน่งตึก หน้าสวนเฉลิมล้า ฝากทางเขตช่วยเข้ามาเช็ค หรือประสานกับทางเข้าของตึกให้หน่อยนะครับ
#ร้านธงฟ้า#หมูเนื้อแดงราคาถูก #สนง.เขตราชเทวี ร้านธงฟ้าราคาประหยัดช่วยเหลือประชาชน ได้มาตั้งบูธ ด้านหน้า สนง.เขตราชเทวี จำหน่ายหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกและหัวไหล่ บรรจุแพ็ค ละ ๑ กก. ราคาเพียง ๑๓๐ บาท เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒๔พ.ย. ถึง ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ทุกวันไม่มีวันหยุด
ขอสอบถามหน่อยนะคะ ช่วงเวลา 4 ทุ่มมีการขุดเจาะในซอยโยธี หน้า สห. ได้ด้วยหรอค่ะ มีชุมชนบ้านพักข้าราชการขนาดใหญ่ทั้ง 2 ข้าง มีการแจ้งอะไรล่วงหน้ามั๊ยคะ
ที่ตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนน รางน้ำมีแมวจรจัดมาอาศัยอยู่เยอะ ใครสนใจจะเอาไปเลี้ยงดูอุปการะได้นะครับ ขอความร่วมมือรับไปเลี้ยงด้วยครับ อย่าให้อาหารเขาแต่อย่างเดียวเลยครับ
อยากให้ทางเขตมาดูแลการก่อสร้างอาคารที่ซอยเพชรบุรี 36 หน่อยครับ ก่อสร้างถึงกลางคืน 21:00 น กว่าๆแล้วยังมีเสียงดังอยู่เลยเป็นที่เดือดร้อนรำคาญของชาวบ้านแถวนั้นมากครับ
เรียนท้านผอ.เขตราชเทวี ผมมีเรื้องร้องเรียนครับคือในซอย รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) สุดรถสองแถวจอดเข้ามาประมาณ 20เมตร ข้างกำแพงสวนราชเทวีภิรมณ์ มีพวกรับซื้อของเก่ามาใช้พี้นทีพุตบาทซึ่งเป็นพื้นที่สาธรณะมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ต้องเดินบนพุตบาทต้องมาเลี่ยงเดินบนถนนแทนเพระมีการนำของเก่าที่รับซื้อมาวางเป็นที่เกาะกะ เเละ สร้างความเดือดร้อนแก่บ้านพักอาศัยของคนระแวกนั้นเพราะเสียงจะดังมากเวลามีพวกซาเล้งมาขายของเก่าไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ขวดแก้ว ก็จะโยนลงมาพื้นเสียงจะดังมาก และจะมีพวกซาเล้งที่มาขายของก็จะไม่ค่อยสวมแม๊ดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิดได้จะเริ่มมาขายมาซี้อของเก่ากันตั้งแต่ 11โมงจนถึง 6โมงเย็นทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ สร้างความเดือนร้อนมากช่วงนี้เด็กนักเรียนต้องเรียนออไลน์อยู่บ้านก็ไม่มีสมาธิ เพราะเสียงจะดังมากครับ เคยมีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่เทกิจหลายหนแต่ก็ยังเพิกเฉย ผมในฐานะคนพื้นที่เสียภาษีบำรุงพื้นที่เขตราชเทวีมาตลอด ไม่เคยคิดเอาพื้นที่สาธรณะมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่กลับต้องมาเดือดร้อนกันคนที่อื่นที่ไม่ใช้คนพื้นที่..ผมจึงขอร้องเรียนมาถึง ผอ.เขตราชเทวี ขอให้รับเรื้องของคนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและช้วยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาจัดการด้วยครัย....ขอขอบคุณครับ
มีเรื่องร้องเรียนค่ะ คือที่หน้าบ้านมีร้านรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ามาเปิด แล้วมีสถานีชาร์จไฟฟ้า ด้วย เมื่อวันที่ 26 กค ช่วงเที่ยงได้เกิดเหตุระเบิดและมีเพลิงไหม้รถมอเตอร์ไซด์1 คันโดยมีรถดับเพลิงพญาไทมาดับ จึงอยากให้ทางเขตช่วยกรุณาตรวจสอบว่าร้านนี้มีการขออนุญาตทำปั๊มชาร์จรถไฟ้ฟ้าถูกต้องมั๊ย เพราะเกรงจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีก โดยที่ตั้งของร้านอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเตียง ร้านเลขที่483/2 ถนนศรีอยุุธยา แขวงถุนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 มีความคืบหน้าอย่างไรโปรดติดต่อ ปาริฉัตร์ 0802113342​ ดิฉันไม่มีเจตนาให้เขาหยุดดำเนินกิจการเพียงอยากให้ทางร้านสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยกับเพื่อนบ้าน พิกักใกล้เคียงคือร้านก๋วยเตี๋ยวแปะเตียง บ้านเลขที่483/1
เรียนผู้อำนวยการเขตราชเทวีค่ะ ตอนนี้ชุมชนซอยสวนเงิน มีผู้ติดเชื้อโควิดเยอะมากค่ะ คนที่พบเชื้อแล้วไม่มีเตียงรักษา คนที่อยู่บ้านเดียวกันเสี่ยงสูงไม่มีที่ตรวจ ไปแล้วไม่ตรวจให้ ไปตรวจเองค่าใช้จ่ายในการตรวจแพง บางคนหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินตรวจ ทำให้ยังไม่ได้ตรวจอีกจำนวนมาก มีคนแก่และเด็กเยอะ อยากขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยมาตรวจเชิงรุกที่ชุมชนซอยสวนเงินหน่อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
ไม่ทราบว่าจะมีตรวจโควิดแถวระแวกเขตราชเทวีอีกเมื่อไรที่ตรวจเดือนนี้มีแต่ไกลๆ
มีถนน มีป้ายคนข้าม แต่ ไม่มีทางม้าลาย🤦‍♀️ สวัสดีค่ะ สอบถาม”ความคืบหน้า” เรื่องทางม้าลายว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะ แจ้งเรื่องไปเมื่อวันที่ 22 มิย 64 ซึ่งก่อนหน้านั้นคือ ถนนตรงนี้ลาดยางเสร็จไปอาทิตย์กว่าแล้ว โดยส่วนตัวคิดว่าเมื่อทำถนนเสร็จรถวิ่งได้ปกติแล้ว ก็ควรต้องทาสีทางม้าลายกลับคืนเลยมั้ยคะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ประชาชนจำนวนมาก ต้องข้ามถนนแบบ “เสี่ยงชีวิต” ว่าเมื่อไหร่จะโดนรถชนทุกวันเลยค่ะ #ทวงคืนทางม้าลาย #สำนักงานเขตราชเทวี #กรุงเทพมหานคร
ทำถนนเสร็จนานแล้ว แต่ ทางม้าลายที่หายไป เมื่อไหร่จะได้คืน… ข้ามถนนกันลำบากและอันตรายมากค่ะ รถที่ขับมาบางคันก็ไม่รู้ว่าตรงนี่เคยมีทางม้าลาย ก็ไม่ชลอไม่เบรกให้คนข้ามเลยค่ะ ขอความเห็นใจในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะ ด้วยความเคารพ