สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตราชเทวี สังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร สายรถเมล์ที่ผ่าน สำนักงานเขตราชเทวี 29,34,36,54,59,74,97,140,204,503,538,539,542 รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีพญาไท ออกประตู 3
(18)

เปิดเหมือนปกติ

#ราชเทวี ค่ำนี้กลับบ้านปลอดภัย​ไป​กับ​เทศกิจ​ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.30 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเ...
11/11/2020

#ราชเทวี ค่ำนี้กลับบ้านปลอดภัย​ไป​กับ​เทศกิจ​

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบฝ่ายเทศกิจ จัดชุดสายตรวจ251 ปฏิบัติ​หน้าที่​ตามโครง​การกลับบ้านปลอดภัย​ไป​กับ​เทศกิจ​ บริเวณ​ถนน​รางน้ำ​ เพื่อดูแล​ความปลอดภัยและช่วยเหลือ​ประชาชน​ที่เดินทาง​ในช่วง​เวลากลางคืน ทั้งนี้มีประชาชน​มาสอบถาม​เส้นทางแต่เนื่องจากรถประจำทางหมดเวลาการให้บริการ เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้ช่วยเหลือพาประชาชนไปส่งที่บริเวณตรงข้ามห้างพันธ์ทิพย์ ประตูน้ำ

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและชุมชนนิคมมักกะสัน  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00น.นางทวีพ...
10/11/2020

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและชุมชนนิคมมักกะสัน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายส่ิงเเวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา กับครูผู้ดูแล ฝากคุณครูดูแลเด็กโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด2019 (Covid-19)และเน้นเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ควบคุมคุณภาพของอาหารให้มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเชื้อไวรัส RSV ที่อาจเกิดขึ้นในเด็กเล็ก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนนิคมมักกะสัน พร้อมพบปะกับนายฉัตรชัย กล่อมดี รองประธานชุมชน กรรมการชุมชนเเละชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวชุมชน เเละร่วมหาเเนวทางการจัดการปัญหาการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ขอความร่วมมือรองประธานชุมชนและกรรมการชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านในชุมชนช่วยกันดูเเลความสะอาดเเละความเป็นระเบียบเรียบร้อย และนำปัญหา ข้อเสนอเเนะ ไปพัฒนา แก้ไขปรับปรุงให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย

#ราชเทวี ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณถนนนานา แยกมิตรสัมพันธ์ แขวงมักกะสัน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางทวีพร โชติน...
10/11/2020

#ราชเทวี ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณถนนนานา แยกมิตรสัมพันธ์ แขวงมักกะสัน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า บริเวณถนนนานา แยกมิตรสัมพันธ์ แขวงมักกะสัน เพื่อความสะอาดเเละเป็นระเบียบเรียบร้อย

#ราชเทวี ประชุมฝ่ายทะเบียน เพื่อเเจ้งข้อราชการและมอบนโยบายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำน...
09/11/2020

#ราชเทวี ประชุมฝ่ายทะเบียน เพื่อเเจ้งข้อราชการและมอบนโยบาย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวอภิชา ชยุตเวชน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ประกอบไปด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน ประชุมชี้เเจงเเจ้งราชการ มอบนโยบาย ภารกิจ ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน โดยให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างเต็มกำลังความสามารถเเละประพฤติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเป็นมิตรด้วยใบหน้าที่ยิ้มเเย้มเเจ่มใส รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานอย่างมีความสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์บริการราชการ ฉับไวใสสะอาด(BFC) ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี

#เขตราชเทวี ประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราช...
09/11/2020

#เขตราชเทวี ประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธาน การประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2563 พร้อมนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหารเขต หน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง ด้านสาธารณูปโภค ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา กรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุม แจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ชาวชุมชนเขตราชเทวี มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวก ปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี

#ราชเทวี ทำบุญเขตครบรอบ 31 ปี พร้อมส่งมอบข้าวสาร 700 ถุง ไข่ไก่ 7000 ฟอง ให้แก่เจ้าหน้าที่เขต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ...
09/11/2020

#ราชเทวี ทำบุญเขตครบรอบ 31 ปี พร้อมส่งมอบข้าวสาร 700 ถุง ไข่ไก่ 7000 ฟอง ให้แก่เจ้าหน้าที่เขต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมคณะผู้บริเขต และผู้บริหารสถานศึกษา จัดพิธีทำบุญถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน) โดยมีท่านพระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะเเขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาสวัดดิษหงสาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ พร้อมให้พรเเละปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นผู้บริหารเขต ข้าราชการลูกจ้างเขตราชเทวีและหน่วยงานฝาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งเเด่พระภิกษุสงฆ์ ไหว้สักการะพระพุทธสิหิงค์เเละศาลปู่ดำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตราชเทวี โดยผู้อำนวยการเขตเเละคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ส่งมอบข้าวสารจำนวน 700 ถุง( ถุงละ 5 กิโลกรัม ) พร้อมไข่ไก่จำนวน 7000 ฟอง ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างทุกฝ่ายของสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยมี นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตการเลือกตั้งที่ 6 เขตราชเทวี พร้อมทีมงาน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

#ราชเทวี จัดประชุมเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตราชเทวีวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.นางทวีพร โชตินุชิต ...
08/11/2020

#ราชเทวี จัดประชุมเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตราชเทวี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมการประชุมเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตราชเทวี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี

#ราชเทวี ขอเชิญชวนเเต่งคอสเพลย์มาเดินคลองโอ่งอ่างกัน (4 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม) จ้า🤗https://www.facebook.com/114517608647869...
08/11/2020

#ราชเทวี ขอเชิญชวนเเต่งคอสเพลย์มาเดินคลองโอ่งอ่างกัน (4 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม) จ้า🤗

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2996119550487646/?d=n

💄💋 4 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม แต่งคอสเพลย์มาเดินคลองโอ่งอ่างกันจ้า 🦸‍♂️🦸‍♀️🦹‍♂️🦹‍♀️
.
🎷มาฟังเพลงเพราะๆ🕺💃ชมการแสดงอีกมากมาย 🎁พร้อมเดินชมช๊อปสินค้าหลากหลาย 📸 และพลาดไม่ได้กับภาพถ่ายสตรีทอาร์ท
.
😍 แล้วเจอกันน้าาา..ที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง (Ong Ang Walking Street) วันนี้ เวลา 16.00-22.00 น. 😘

📌 https://goo.gl/maps/GXSCXzBy7XSzwEhcA

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ บริเวณชุมชนโรงเจมักกะสัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นาง...
08/11/2020

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ บริเวณชุมชนโรงเจมักกะสัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาดในชุมชน ตามโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ทุกวันอาทิตย์ บริเวณชุมชนโรงเจมักกะสัน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ สร้างสุขสร้างอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เเละสุขุมวิท 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00​...
07/11/2020

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เเละสุขุมวิท 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00​ น.

นาง​ทวี​พร​ โชติ​นุ​ชิต​ ผู้​อำนว​ยการ​เขต​ราชเทวี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ​เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และผู้ทำการค้า บริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เเละสุขุมวิท 3 เพื่อความสะอาดเเละเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งประชาชนสามารถเดินสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายของผู้บริหากรุงเทพมหานครและรัฐบาล

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่ทำการค้า บริเวณซอยเสนารักษ์และซอยราชวิถี 15วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผ...
07/11/2020

#ราชเทวี ตรวจพื้นที่ทำการค้า บริเวณซอยเสนารักษ์และซอยราชวิถี 15

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บริเวณซอยเสนารักษ์ ​เพื่อให้มีความสะอาดเเละเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยพื้นที่ดังกล่าวจะกำหนดให้เป็นจุดทำการค้าชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีอาชีพเเละรายได้ในช่วงยุคภาวะเศรษฐกิจวิกฤติการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#ราชเทวี พบกันทุกวันอาทิตย์🚩 การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตรายกิจกรรมดีๆ อยากบอกต่อ...สำนักงานเขตราชเทวี ...
07/11/2020

#ราชเทวี พบกันทุกวันอาทิตย์

🚩 การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตรายกิจกรรมดีๆ อยากบอกต่อ...

สำนักงานเขตราชเทวี มีนัดกับกิจกรรมการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆในทุกวันอาทิตย์

🧤สำหรับอาทิตย์นี้ ( 8 พ.ย. 2563)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
พบกันที่ ชุมชนโรงเจมักกะสัน

📣 ประชาชนท่านใดมีขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตรายไม่ใช้เเล้วต้องการจะทิ้ง เตรียมไว้ให้เรา...เรายินดีบริการเก็บให้ฟรี

📲 ช่วยๆกันเเชร์ ช่วยๆกันบอกกล่าว เเล้วพบกันตามวันเเละเวลาและสถานที่ที่เเจ้งไว้ด้านบนค่ะ

💁🏻‍♀️ ทิ้งขยะถูกที่...ร่วมช่วยกันเเก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยกันนะคะ🤗

#ราชเทวี จัดระเบียบ​เว้นระยะห่างทางสังคม​ ในการแจกอาหารให้กับผู้ยากไร้​วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น.นางทวีพร โชติ...
06/11/2020

#ราชเทวี จัดระเบียบ​เว้นระยะห่างทางสังคม​ ในการแจกอาหารให้กับผู้ยากไร้​

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้า​หน้าที่​เทศกิจ​ชุด​251​ ร่วมกับ​สภา​สังคม​สงเคราะห์​แห่งประเทศไ​ทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ จัดระเบียบ​เว้นระยะห่างทางสังคม​ ในการแจกอาหารให้กับผู้ยากไร้​ ตามโครง​การน้ำพระทัย​พระราชทาน​ บริเวณ​ถนนพระราม​ที่ ​6​ เพื่อป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​วิด​19

#ไม่ประมาร์ทการ์ดไม่ตก
#สู้โควิค19ไปด้วยกัน
#ป้องกันโรคโควิค19

🚩 🤗 📣 เชิญชวนเที่ยวถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  4 โมงเย็น - 4 ทุ่มhttps://www.facebook.com/aswinkwan...
06/11/2020

🚩 🤗 📣 เชิญชวนเที่ยวถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง
ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 4 โมงเย็น - 4 ทุ่ม

https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/posts/941693259572164

🎯🎉กทม.จัดต่อเนื่องถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 4 โมงเย็น - 4 ทุ่มครับ

🎊📸ช่วงเย็นๆ แสงกำลังสวย อากาศกำลังดี จะแวะไปถ่ายภาพ เดินเล่น หรืออุดหนุนร้านค้า ฟังดนตรีหลากหลายสไตล์🎺🎻🪗และงานศิลปะต่างๆ🎭🎨🪡🧶 ก็ตามสะดวกครับ แต่ที่แน่ๆ กทม.พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยได้พักผ่อนและใช้ประโยชน์ที่สาธารณะร่วมกัน

กทม.เริ่มต้นและลงมือทำแล้ว ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00น.นา...
05/11/2020

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา กับครูผู้ดูแล เพื่อการพัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างเเข็งเเรงปลอดภัย รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน พร้อมพบปะกับนางสุมิตรา วุฒิวารี ประธานชุมชน เเละชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวชุมชน เพื่อนำปัญหา ข้อเสนอเเนะ ไปพัฒนา แก้ไขปรับปรุงให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย

#ราชเทวี ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และตรวจสอบสภาพปัญหาของโรงเรียนกิ่งเพชร และโรงเรียนวัดพระยายังวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา ...
05/11/2020

#ราชเทวี ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และตรวจสอบสภาพปัญหาของโรงเรียนกิ่งเพชร และโรงเรียนวัดพระยายัง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายนายขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และตรวจสอบสภาพปัญหาของโรงเรียนกิ่งเพชร และโรงเรียนวัดพระยายัง ที่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่าซ่อมแซมโรงเรียน ในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งชำรุด ภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

#ราชเทวี จะซื้อจะขายไม่ลืมสวมหน้ากากป้องกัน covid-19 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการ...
05/11/2020

#ราชเทวี จะซื้อจะขายไม่ลืมสวมหน้ากากป้องกัน covid-19

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายเจ้าหน้าที่​ฝ่ายเทศกิจ​ ตรวจความเป็นระเบียบผู้ทำการค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันCovid - 19 โดยเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ค้า การตั้งวางไม่กีดขวางทางสัญจร การมีภาชนะหรือพลาสติกปกปิดคลุมอาหาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดถูกสุขลักษณะ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ​บริเวณ​ซอยเสนารักษ์

05/11/2020

#ราชเทวี สะพานลอยคนสะอาด...ลดฝุ่น PM 2.5😷

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.00 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามในถนนราชวิถี เพื่อความสะอาดเเละลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศPM2.5 จำนวน 4 สะพาน ได้แก่

- สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลราชวิถี
- สะพานลอยหน้าห้างเซนเตอร์วัน
- สะพานลอยหน้าวังพญาไท (ร.พ.พระมงกุฎฯ)
- สะพานลอยแยกตึกชัย (สมาคมคนตาบอด-วพม.)

#ราชเทวี ประชุมฝ่ายโยธา เพื่อเเจ้งข้อราชการและมอบนโยบายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยก...
04/11/2020

#ราชเทวี ประชุมฝ่ายโยธา เพื่อเเจ้งข้อราชการและมอบนโยบาย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสุดา ปัญญาพรวิทยา หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ประกอบไปด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่หน่วยbest โดยมีผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน ประชุมชี้เเจงเเจ้งราชการ มอบนโยบาย ภารกิจ ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา โดยให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนทุกขั้นตอนอย่างเต็มกำลังความสามารถเเละคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานอย่างมีความสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี

#ราชเทวี “ฝนจะหมด...ฝุ่นจะมา มาเตรียมรับมือPM2.5” กันจ้า😷https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2985321491567452...
04/11/2020

#ราชเทวี

“ฝนจะหมด...ฝุ่นจะมา มาเตรียมรับมือPM2.5” กันจ้า😷

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2985321491567452/?d=n

ปลายฝน ต้นหนาว ไม่ว่าจะฤดูไหน อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกัน
.
ในช่วงที่ฝนจะหมด และฝุ่นก็กำลังจะมา กทม. อยากย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชน อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ชนิดป้องกันฝุ่นละออกขนาดเล็ก “ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน”
.
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้จากแอปพลิเคชั่้น AirBKK ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

#ราชเทวี ตรวจสวนสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00​ น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อ...
04/11/2020

#ราชเทวี ตรวจสวนสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00​ น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวหทัยทิพย์ อยู่นิตย์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นายรัฐ นนทา หัวหน้างานตรวจและบังคับการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตรวจสวนสาธารณะในพื้นที่เขต ได้เเก่ สวนรมย์ราชเทวีเเละสวนราชเทวีภิรมย์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น.นางทวีพร โชตินุชิต...
04/11/2020

#ราชเทวี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เเละคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชเเละเเมลง ตัดเเต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมและรดน้ำต้นไม้ รวมทั้งทาสีเก้าอี้นั่งในสวนและกวาดล้างทำความสะอาดพื้นสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงาม บริเวณถนนเฉลิมหล้า ถนนพญาไท

#ราชเทวี พัฒนาความสะอาดทางเข้าชุมชนหลังวัดมักกะสันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหม...
04/11/2020

#ราชเทวี พัฒนาความสะอาดทางเข้าชุมชนหลังวัดมักกะสัน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาด โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งไว้ใต้สะพานและข้างทางรถไฟ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณชุมชนหลังวัดมักกะสัน

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหลังวัดมักกะสัน  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00น.นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตร...
03/11/2020

#ราชเทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหลังวัดมักกะสัน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00น.

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหลังวัดมักกะสัน พร้อมพบปะกับนางสาวปิยะทิพย์ กลางสวัสดิ์ ประธานชุมชน เเละชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวชุมชน เพื่อนำปัญหา ข้อเสนอเเนะ ไปพัฒนา แก้ไขปรับปรุงให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย ณ ชุมชนหลังวัดมักกะสัน

#ราชเทวี สวนสวย...ม้านั่งงามวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นาง​ทวี​พร​ โชติ​นุ​ชิต​ ผู้​อำนว​ยการ​เขต​ราชเทวี มอบหมายนางสาวหทัย...
02/11/2020

#ราชเทวี สวนสวย...ม้านั่งงาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

นาง​ทวี​พร​ โชติ​นุ​ชิต​ ผู้​อำนว​ยการ​เขต​ราชเทวี มอบหมายนางสาวหทัยทิพย์ รอดนิตย์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดเเละสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการทาสีม้านั่งสนาม เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม บริเวณสวนเฉลิมหล้า ถนนพญาไท

#ราชเทวี  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2563วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา...
02/11/2020

#ราชเทวี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่นของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน 50 คน และร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน โดยมีนางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมนายขวัญเมือง บุญประสงค์ นายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมพิธี ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

#ราชเทวี"ผู้ว่าฯ อัศวิน" เผยจัดเก็บกระทงทั่ว กทม.ปี 2563 ยอด 492,537 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติ 96.4% https://www.facebook.co...
01/11/2020

#ราชเทวี

"ผู้ว่าฯ อัศวิน" เผยจัดเก็บกระทงทั่ว กทม.ปี 2563 ยอด 492,537 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติ 96.4%

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/2977517565681178/?d=n

🌝💥 "ผู้ว่าฯ อัศวิน" เผยจัดเก็บกระทงทั่ว กทม.ปี 2563 ยอด 492,537 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติ 96.4% ☘️

🎆 (1 พ.ย. 63) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ได้จัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 เมื่อค่ำคืนวันที่ 31 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดงานลอยกระทงที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) และคลองโอ่งอ่าง พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนลอยกระทงบริเวณริมแม่น้ำ คูคลอง บึงน้ำ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่เอกชนอีกหลายแห่ง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ระดมเจ้าหน้าที่เก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลองต่าง ๆ และสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ที่เปิดให้ประชาชนลอยกระทงทั่วพื้นที่ กทม. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นับและคัดแยกกระทงเสร็จสิ้นในเวลา 06.00 น. ของเช้าวันนี้ (1 พ.ย.63) รวมจัดเก็บกระทงได้จำนวนทั้งสิ้น 492,537 ใบ กระทงส่วนใหญ่ จำนวน 474,806 ใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย คิดเป็นร้อยละ 96.4 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 17,731 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.6

👨‍💼ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2563 จัดเก็บกระทงได้ลดลงกว่าปี 2562 จำนวน 9,487 ใบ (ปี 2562 จัดเก็บกระทงได้ จำนวน 502,024 ใบ) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89 โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 62 จากร้อยละ 96.3 เมื่อปี 2562 เป็นร้อยละ 96.4 ในปี 2563 ส่วนกระโฟมลดลงจากร้อยละ 3.7 เมื่อปี 2562 เป็นร้อยละ 3.6 ในปี 2563 ทั้งนี้ พื้นที่เขตที่มีปริมาณกระทงมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จำนวน 29,957 ใบ ส่วนเขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุด คือเขตราชเทวี จำนวน 258 ใบ เขตที่มีจำนวนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จำนวน 29,032 ใบ และเขตที่จำนวนกระทงโฟมมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง จำนวน 925 ใบ

👨‍💼 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าปีนี้จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ลดลงกว่าปีที่แล้ว แต่ร้อยละของกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติก็ไม่ได้ลดลง ซึ่งแสดงว่าประชาชนและผู้จำหน่ายกระทงมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ กทม.ได้ดำเนินการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ จากนั้นจะนำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่โรงงานขยะหนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป

👩‍🌾 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยเก็บกระทงบนผิวน้ำตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ไปจนถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ เขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กม. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพุทธ 2.สะพานพุทธ ถึงสะพานกรุงเทพ และ 3.สะพานกรุงเทพ ถึงสุดเขตบางนา โดยจัดเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บกระทง จำนวน 203 คน ใช้เรือเก็บขยะพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 40 ลำ เรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง จำนวน 2 ลำ และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 14 คัน เพื่อลำเลียงกระทงที่จัดเก็บได้ขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อทำการคัดแยกกระทง โดยจะนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ หนองแขม อ่อนนุช และสายไหม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป ด้านสำนักการระบายน้ำได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือเก็บขยะและรถบรรทุก ดำเนินการจัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำ เพื่อคืนความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียแก่แหล่งน้ำ คูคลอง ส่วนสำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในพื้นที่เขต ทั้งนี้กรุงเทพมหานครเริ่มดำเนินการจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. 63 และจัดเก็บแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ภายในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย. 63
——————

ที่อยู่

สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2354 4201

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตราชเทวีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตราชเทวี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เสนอแนะ&แนะนำ เจ้าหน้าที่พนักงานบัตร30 / สปสช. ควรมีความอดทนใส่ใจในหน้าที่ งานบริการควรมีมนุษย์สัมพันธ์กับประชาชนและสังคมเพื่อความเจริญขององค์กรและประเทศทีาหน้าอย่
เสนอแนะ&แนะนำ พนักงานบัตรทองควรมีความอดทนใส่ใจในหน้าที่ งานบรืการควรมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีต่อประชาชน และสังคม
#ลูกน้องใครเนี้ยขยันสุดๆ#
ขอเสนอให้มีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพิ่มเติม บนถนนศรีอยุธยา และถนนเพชรบุรี (พื้นที่เขตราชเทวี) ทดแทนโคมไฟเดิมที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้า และถูกรื้อถอนไปพร้อมเสาไฟฟ้า ในโครงการนำสายไฟลงใต้ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ถนน จำนวน 3 แห่ง ไม่มีไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ทำให้ถนน และบาทวิถี มืด สลัว แสงสว่างไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และปัญหาอาชญากรรมตามมา 1. ถนนศรีอยุธยา ฝั่งขาออก ระหว่างแยกพญาไท หน้าอาคารวรรณสรณ์ – โรงแรมเดอะสุโกศล - อาคารอายิโนะโมะโตะ 2. ถนนศรีอยุธยา ฝั่งขาเข้า ระหว่างโชว์รูมรถยนต์ฮอนด้า (ฮอนด้า ออโตโมบิล) – แยกพญาไท 3. ถนนเพชรบุรี ฝั่งขาออก ระหว่างซอยเพชรบุรี 7 – แยกราชเทวี
ถามหน่อยครับ สนามบอลตรงสวนราชเทวี ยังสร้างไม่เสร็จ ตะปูเยอะ เปิดใช้ได้ไง ผมเหยียบตะปูมาเนี่ย ไม่ต้องการให้รับผิดชอบ แต่อยากรู้ เปิดให้ใช้ทำควยอะไร ผมมีแผลที่เท้า อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ทักผมกับมานะ เดี๋ยวจะส่งแผลที่แม้งฉีกให้ให้ดู มึงควรปิดไอแม่
".... ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นบริการบัตรคิวทั่วไป เพื่อใช้บริการในวันเดียวกัน ท่านจะสามารถเช็คจำนวนผู้รอรับบริการของสำนักงานเขตที่ใกล้ที่สุด หรือเขตที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุดได้ ณ เวลานั้นๆ ได้ เพื่อเลือกช่วงเวลาที่จะสะดวกไปใช้บริการ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้นัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า ก็ไม่ต้องกังวลครับ ท่านยังสามารถใช้บริการต่างๆ ของสำนักงานเขตได้ตามลำดับปกติเช่นเดิมครับ ....." ข้อความด้านบนนี้ ผมนำมาจากเพจของ ผู้ว่าฯ อัศวิน https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/photos/a.224582744616556/838858193189005 นะครับ ปัญหาก็คือ วันนี้ (17มิย) ผมไปติดต่อสนข.ราชเทวี เพื่อติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย เมื่อไปถึงเขตฯ เจ้าหน้าที่ฯก็ตรวจอุณหภูมิ พร้อมกับสอบถามว่า ผมได้จองคิวมาล่วงหน้ามั้ย ผมก็แจ้งว่า ไม่ได้จองคิวไว้ เพราะบัตรหาย ต้องการทำบัตรใหม่ เจ้าหน้าที่ฯ ก็แจ้งว่า ต้องจองคิวออนไลน์ล่วงหน้ามาเท่านั้น ถึงจะรับการบริการได้ ผมก็แจ้งว่า ต้องการใช้บริการเลย ถ้าคิวว่าง ขอให้ผมได้ใช้บริการต่อจากคนที่จองคิวไว้ก็ได้ เจ้าหน้าที่ฯ ก็แจ้งว่า ไม่ได้ และให้กดจองคิว เลือกวัน และเวลา ล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งผมเห็นเมนู บริการคิวทั่วไปก็มี .. ผมก็ลองกดคิวดู ก็ขึ้น QR Code ก็แจ้งว่า ผมขอใช้บริการเลยได้มั้ย เจ้าหน้าที่ฯ ก็ยังไม่ยอม ไม่เข้าใจครับ ถ้ามีเมนู ให้กดเลือกล่วงหน้า และกดจองคิวทั่วไป ซึ่งไม่มีคิวรออยู่ ทำไมถึงให้กดคิวแบบจองทั่วไปไม่ได้ อย่างนี้แล้ว ประชาชนมาติดต่อ จะรับแต่คิวล่วงหน้าเหรอครับ ไม่เกินไปหน่อยเหรอครับ ภาษีที่เสียมา เค้าให้บริการประชาชนนะครับ ฝากไว้หน่อยเถอะครับ .. แก้ไขปัญหาของคนที่เค้าเดือดร้อนด้วย เอกคุณ เจริญพานิช
ไปใช้บริการ ทำบัตรปชช.ใหม่วันนี้ พนง. พูดจาเหวี่ยงจังเลยค่ะ งานบริการนะคะ เงินก็เสีย ไม่ได้มาขอฟรี 😒
วันนี้ไปที่เขตฯ เพื่อยื่นคำร้อง/เอกสาร/หลักฐานประกอบ เพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา ๓๒ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ที่ฝ่ายรายได้ชั้น ๓.... ได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ประจำตามจุดต่างๆ เป็นอย่างดีมาก ผมไปถึงตอนบ่ายสามโมง สามารถทำเสร็จภายในเวลาประมาณ ๓๐ นาที เท่านั้น !!! ขอแสดงความขอบคุณครับ
ต้องการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างครับ มีฝุ่นกระจายเข้ามาบริเวณหลังห้องที่ผมพักเยอะมากครับ เนื่องจากการก่อสร้างไม่มีผ้าใบหรือสแลนอะไรมาคลุมบริเวณรอบๆเลยครับ พิกัดเพรชบุรีซอย5 บริเวณหลังหอพักบ้านธรรมกิจ ครับ
อยากขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปทาสีทางข้ามถนนช่วงจากสี่แยกมิตรสัมพันธ์ที่จะตรงไปซอยนานาก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมีท่าเรือและที่สำคัญมีโรงเรียนเด็กเล็กเวลาจะข้ามถนนไปส่ง-รับเด็กลำบากมากรถไม่ค่อยจะหยุดให้เลยต้องรอให้มีคนข้ามเยอะๆถึงจะพากันข้ามได้ ขอความกรุณาด้วยค่ะ จะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เด็กๆนะคะ
อยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตีเส้นถนนประตูน้ำสักทีค่ะ รถจะชรกันทุกวี่ทุกวันแล้วจ้าาาา คนข้ามก้พอคนข้าม รถเบียดไม่มีเส้นไม่มีเลนให้เห็น เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ #เมื่อไหร่จะปรับปรุงถนนเสร็จคะ?
เช้านี้ชาวจิตอาสา มูลนิธิไฟฟ้า 😍TMB ได้ส่งมอบโครงการบ้านหนังสือ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นำทีมต้อนรับทีมเรา และร่วมมือกันสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของการอ่าน ได้มาเจอคนรักหนังสือ และช่วยเชียร์ให้เด็กๆ อ่านหนังสือ ฟังคุณนกแล้วอยากฝังตัวในห้องสมุดตลอดวัน