สำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตราชเทวี สังกัดสำนักปลัด กรุงเทพมหานคร
(22)

สายรถเมล์ที่ผ่าน สำนักงานเขตราชเทวี 29,34,36,54,59,74,97,140,204,503,538,539,542 รถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีพญาไท ออกประตู 3

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ขอพระองค...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเขตราชเทวี

#เขตราชเทวี เสียงของประชาชน คือ สิ่งสำคัญแห่งการพัฒนาวันที่ 11 สิงหาคม 2563ฝ่ายพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคมทบทวนแ...
11/08/2020

#เขตราชเทวี เสียงของประชาชน คือ สิ่งสำคัญแห่งการพัฒนา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น สอบถามปัญหาความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข สู่แนวทางจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชน ณ ชุมชนซอยสวนเงิน

พร้อมนี้ ร่วมบูรณาการกับสถานีตำรวจนครบาลพญาไท และประชาชนในชุมชน เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินและจัดกิจกรรมตามโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความรู้ แนะนำการป้องกัน การแก้ไข การบำบัดยาเสพติดให้แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติดผ่านช่องทางสายด่วน 1386☎️📞📱

#เขตราชเทวี เรียนรู้ไปพร้อมกัน...เฝ้าระวังยุงลาย!!!🦟วันที่ 11 สิงหาคม 2563ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลอดลูกน้ำยุงลายในสถ...
11/08/2020

#เขตราชเทวี เรียนรู้ไปพร้อมกัน...เฝ้าระวังยุงลาย!!!🦟

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลอดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ให้ความรู้ ทำความเข้าใจถึงอันตรายจากพาหะยุงลายที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก และวิธีกำจัดต้นตอการเกิดลูกน้ำยุงลาย ให้แก่น้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดดิสหงสาราม

ทั้งนี้ น้องๆนักเรียน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์การป้องกันอันตรายจากพาหะยุงลาย รวมทั้ง มีการนำทรายอะเบทมาใช้เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน เรียกได้ว่า น้องๆหนูๆนอกจากได้ความสนุกสนานจากกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้ความรู้กลับไปที่บ้านอีกด้วยค่ะ🤗

#เขตราชเทวี ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิง...
11/08/2020

#เขตราชเทวี ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
คณะผู้บริหารเขตราชเทวี นำข้าราชการเขต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารสำนักงานเขตราชเทวี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์บริการประชาชนBFC อาคารสำนักงานเขตราชเทวี

สำนักงานเขตราชเทวี's cover photo
11/08/2020

สำนักงานเขตราชเทวี's cover photo

#เขตราชเทวี ตรวจสถานบริการวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตราชเทวีจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบ แนะนำ และกำชับ...
10/08/2020

#เขตราชเทวี ตรวจสถานบริการ
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตราชเทวีจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบ แนะนำ และกำชับให้ผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการ ประเภท อาบ อบ นวด ในช่วงผ่อนคลายระยะที่ ๕ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำชับการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ให้ครอบคลุมผู้เข้าใช้บริการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)

#เขตราชเทวี เพิ่มเครื่องกรอง(อากาศ)ที่ดีวันที่ 10 สิงหาคม 2563เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการปลูกต้...
10/08/2020

#เขตราชเทวี เพิ่มเครื่องกรอง(อากาศ)ที่ดี

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการปลูกต้นข่อยรั้วแนวตั้งตามแนวเสาตอม่อ ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างความร่มรื่น สวยงาม บริเวณเกาะกลางถนนพระรามที่ 6

#เขตราชเทวี ตรวจอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภควันที่ 10 สิงหาคม 2563ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินด...
10/08/2020

#เขตราชเทวี ตรวจอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน และตรวจความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรค Covid-19 ณ.โรงเรียนสันติราษฏรวิทยาลัย

#เขตราชเทวี ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมเป็นหูเป็นตา ต้านภัยยาเสพติดวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เ...
10/08/2020

#เขตราชเทวี ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมเป็นหูเป็นตา ต้านภัยยาเสพติด

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน แจ้งข้อมูลข่าวสาร ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติดผ่านช่องทางสายด่วน 1386 ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมให้ความรู้ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ รักษ์สภาพคูคลอง ไม่ปล่อย ไม่ทิ้งขยะน้ำเสียลงแหล่งน้ำ ณ ชุมชนหน้าวัดมะกอก

#เขตราชเทวี ถึงยอดผู้ป่วยจะถดถอยเเต่ความสะอาดไม่หดหายวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งเเต่เกิดเหตุการณ์แพร่นะบาดของโรคติดเชื้อ...
10/08/2020

#เขตราชเทวี ถึงยอดผู้ป่วยจะถดถอยเเต่ความสะอาดไม่หดหาย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ตั้งเเต่เกิดเหตุการณ์แพร่นะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็น
พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กับชุดสีเขียวแบบนี้ ก้มๆเงยทำความสะอาดบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางเอย ป้ายรถเมล์เอย เก้าอี้สาธารณะเอย เรียกได้ว่าจากตอนเเรกที่เห็นรู้สึกแปลกใจ คนกลุ่มนี้มาทำอะไรแถมใส่ชุดที่ดูคล้ายชุดกันฝนกันอีกในวันที่อากาศแสนจะร้อนอบอ้าว...เเลไม่เห็นฝนตกเลยสักนิดเนี่ยนะ???🤔

ตอนนี้ ทุกคนคงจะรู้เเล้วใช่ไหมค่ะว่า มนุษย์ชุดเขียวที่ก้มๆเงยๆเช็ดถูนี้ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่มาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้ร่วมกันเพื่อพวกเราทุกคนจะได้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด-19

จากวันนั้นที่มีการเเพร่ระบาดของโรคอย่างรุนเเรงจนถึงวันนี้ที่ถึงเเม้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะลดลงเเล้ว เเต่วันนี้เรายังคงเห็นพี่ๆชุดเขียวเหล่านี้ทำความสะอาดตามศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางอยู่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯเขตราชเทวี ได้ทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณถนนศรีอยุธยา ถนราชปรารภ

🙏 ขอบคุณยอดมนุษย์ชุดเขียวทุกคนนะคะ..เเม้อากาศจะร้อน...ชุดที่ใส่ยิ่งทำให้ร้อน...เเต่เหล่าพี่ๆฝ่ายรักษาฯก็สู้ไม่ถอยแบบนี้... (ขอเป็นกำลังใจให้เเละขอบคุณที่ดูเเลพวกเรามาอย่างต่อเนื่องค่ะ)✌️

#เขตราชเทวี ไม่นิ่งดูดายเเม้ไม่ใช่หน้าที่...พบเหตุซึ่งหน้ารีบช่วยทันทีวันที่ 10 สิงหาคม 2563เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตราชเทวี...
10/08/2020

#เขตราชเทวี ไม่นิ่งดูดายเเม้ไม่ใช่หน้าที่...พบเหตุซึ่งหน้ารีบช่วยทันที

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตราชเทวี เร่งเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน หลังพบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณ ปากซอยเพชรบุรี19

#เขตราชเทวี กว่าจะมาเป็น...ราชเทวีวันนี้เเอดมินมีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟัง "กว่าจะมาเป็น...ราชเทวี" นั้นมีที่มาที่ไปยังไง...
10/08/2020

#เขตราชเทวี กว่าจะมาเป็น...ราชเทวี

วันนี้เเอดมินมีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟัง "กว่าจะมาเป็น...ราชเทวี" นั้นมีที่มาที่ไปยังไง ติดตามอ่านได้จากด้านล่างนี้กันได้เลยค่ะ

สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “เสด็จพระนาง” เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสำลี แห่งสกุลบุนนาค เมื่อปี พ.ศ. 2404 (จ.ศ.1223) ทรงร่วมเจ้าจอมมารดากับพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบานและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินีหรือเสด็จอธิบดี เป็นพระชนนีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ และสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ต้นราชสกุลบริพัตร) ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระราชเทวี ในรัชกาลที่ 5 และทรงดำรงพระอิสริยยศสุดท้าย คือ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวีในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

ชื่อเขตตั้งตามสี่แยกราชเทวี ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนพญาไทกับถนนเพชรบุรี โดยคำว่า ราชเทวี นั้นมาจากชื่อสะพานข้ามคลองประแจจีน (ปัจจุบันถูกถมไปแล้ว) บนถนนพญาไท ก่อนเข้าถนนเพชรบุรี ที่ตั้งชื่อตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เป็นพระนางเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ว่าสะพานพระราชเทวี ป้ายสะพานราชเทวี พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีทรงสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระชนมายุครบ 50 พรรษา วันที่ 10 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก 130 ป้ายศิลาระบุชื่อ สะพานราชเทวี แต่เดิมเป็นสะพานข้ามคลองประแจจีน ปัจจุบันถูกถมไปแล้วและสะพานได้ถูกรื้อไปด้วยโดยนำป้ายชื่อสะพานมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ (วังสวนผักกาด) ชื่อสะพานตั้งตามพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และเป็นที่มาของชื่อ "เขตราชเทวี" ค่ะ

#เขตราชเทวี ซ่อมแซมในวันหยุดวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตราชเทวี จัดหน่วย BEST ฝ่ายโยธา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจร...
09/08/2020

#เขตราชเทวี ซ่อมแซมในวันหยุด
วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
สำนักงานเขตราชเทวี จัดหน่วย BEST ฝ่ายโยธา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรและทางเท้าที่ชำรุดให้ใช้สัญจรได้ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ ๖ และบริเวณท่าเรือชิดลม ถนนเพชรบุรี

#เขตราชเทวี วันหยุด...ไม่หยุดคิดหยุดทำเพื่อประชาชนชาวราชเทวีวันที่ 9 สิงหาคม 2563ผู้บริหารเขตราชเทวี พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาช...
09/08/2020

#เขตราชเทวี วันหยุด...ไม่หยุดคิดหยุดทำเพื่อประชาชนชาวราชเทวี

วันที่ 9 สิงหาคม 2563

ผู้บริหารเขตราชเทวี พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมเปิดเวทีประชาคมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข สู่แนวทางจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยใช้เครื่องมือ "ผังใยแมงมุม" ในการระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านอนามัย ณ ชุมชนซอยสมประสงค์ 5

🎯 ในการนี้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน ร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติดผ่านช่องทางสายด่วน 1386 ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

🎯 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ร่วมกับชุมชน กิจกรรมการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนโดยทำความสะอาด และจัดเก็บขยะร่วมกันประชาชนในชุมชน ณ ชุมชนซอยสมประสงค์ 5

🎯 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกทรายอะเบท

#เขตราชเทวี รดน้ำต้นไม้ ฉีดพ่นใบไม้วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตราชเทวี มอบฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัด...
08/08/2020

#เขตราชเทวี รดน้ำต้นไม้ ฉีดพ่นใบไม้
วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
สำนักงานเขตราชเทวี มอบฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติงานรดน้ำต้นไม้ พร้อมฉีดพ่นใบไม้ลดปัญหาฝุ่นละออง บริเวณสวนถนน สวนไหล่ทาง สวนเกาะกลาง สวนหย่อม และสวนสาธารณะ ตามถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตราชเทวี

#เขตราชเทวี ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ปีการศึกษา 2563วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เ...
08/08/2020

#เขตราชเทวี ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ผู้บริหารเขตราชเทวี ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดดิสหงสาราม เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการสอบ และเป็น กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมสอบคัดเลือกในครั้งนี้

#เขตราชเทวี ขยะชิ้นใหญ่หาที่ทิ้งไม่ได้...ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนลงคลองเลยละกัน...!!!!!!😱😱😱เดี๋ยวก่อนนะคะ...ช้าก่อนค่ะ เเม่...
08/08/2020

#เขตราชเทวี ขยะชิ้นใหญ่หาที่ทิ้งไม่ได้...ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนลงคลองเลยละกัน...!!!!!!😱😱😱

เดี๋ยวก่อนนะคะ...ช้าก่อนค่ะ เเม่น้ำลำคลองไม่ใช่ทางเลือกแห่งการทิ้ง...
อย่าทิ้งลงเเม่น้ำลำคลองเลยค่ะ...นอกจากเป็นปัญหาให้กับเเม่น้ำลำคลองเเล้ว แอดมินเห็นเเล้วเห็นใจพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เก็บขึ้นมาเลยค่ะเพราะที่นอนลงไปในน้ำแบบนี้ยิ่งหนักเข้าไปเพิ่มทวีคูณ แสนทุลักทุเลยากลำบากกว่าจะเก็บขึ้นมาได้เล่นเอาพี่ๆเจ้าหน้าที่หมดเเรงกันเลยทีเดียว

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทิ้งขอให้ใจเย็นๆ เก็บไว้ก่อนนะคะ เเล้วตามกันมาดูกิจกรรมดีๆที่วันนี้เเอดมินนำมาบอกกล่าวกันก่อนค่ะ

📣 ประชาชนท่านใดมีขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตรายต้องการทิ้งเชิญมาทางนี้เลยค่ะ...

🗣 สำนักงานเขตราชเทวี มีนัดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งงานนี้ฟรีค่ะ เเต่จะหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆในทุกวันอาทิตย์ สำหรับอาทิตย์นี้ (9 ส.ค. 2563) เวลา 09.00 - 12.00 น. พบกันที่ ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 ค่ะ

🚩 ท่านใดมีขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตรายไม่ใช้เเล้วต้องการจะทิ้ง เตรียมไว้ได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จะเข้าไปดำเนินการจัดเก็บให้ตามวันเเละเวลาและสถานที่ที่เเจ้งไว้ด้านบน ช่วยๆกันเเชร์ ช่วยๆกันบอกกล่าว เเล้วพบกันค่ะ🤗

#เขตราชเทวี คลองในตำนาน...จะเปลี่ยนให้สวยงามได้อย่างไร???🤔วันที่ 7 สิงหาคม 2563ถ้าเอ่ยถึงคลองเเสนเเสบ ทุกคนจะคิดถึงอะไรค...
08/08/2020

#เขตราชเทวี คลองในตำนาน...จะเปลี่ยนให้สวยงามได้อย่างไร???🤔

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ถ้าเอ่ยถึงคลองเเสนเเสบ ทุกคนจะคิดถึงอะไรค่ะ?

- สภาพน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง
- มีปลาลอยคอตายตลอดทาง
- สองฝั่งคลองเต็มไปด้วยขยะและการทิ้งขยะลงในคลอง
- ชุมชนที่อยู่อย่างแออัดบริเวณริมคลอง
- กำแพงถูกพ่นสี

แอดมินเชื่อว่าหลายคนต้องคิดเหมือนเเอดมินเเน่ๆใช่ไหมค่ะ

ทั้งๆที่คลองนี้อยู่คู่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน เเต่เรากลับนึกอะไรดีๆที่เกี่ยวกับคลองนี้ไม่ออกเลย นอกจากความเเสบของคลองที่เเสบสมกับชื่อ คลองเเสนเเสบจริงๆ

เมื่อวานนี้(7เม.ย.63) คณะผู้บริหารเขตราชเทวี ได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณริมคลองเเสนเเสบฝั่งด้านพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อหาเเนวทางต่อจากนี้ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว พัฒนาและปรับปรุง ให้เกิดความสวยงาม น่าชม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อไป

😆 จากนี้ไป เราจะได้มีมุมดีๆของคลองนี้ ให้ได้เล่าสู่ลูกหลานฟังกันนะคะ ให้สมกับที่เป็นคลองในตำนานที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานค่ะ♥️

#เขตราชเทวี เปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.สำนักงานเขตราชเทวี จัดเจ้าหน้าที่หน่วย BEST (ฝ่ายโ...
07/08/2020

#เขตราชเทวี เปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.
สำนักงานเขตราชเทวี จัดเจ้าหน้าที่หน่วย BEST (ฝ่ายโยธา) ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาบ่อพัก ซอยเพชรบุรี 20 ถนนเพชรบุรี เพื่อความสะดวกในการสัญจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#เขตราชเทวี คุมเข้มสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น.สำนักงานเขตราชเทวี ...
07/08/2020

#เขตราชเทวี คุมเข้มสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น.
สำนักงานเขตราชเทวี จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยให้ถือปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อควบคุมการให้บริการ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ระยะห่างระหว่างโต๊ะ ฉากกั้นระหว่างเวทีกับโต๊ะ การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การลงทะเบียนผ่าน platformไทยชนะ และการสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าของผู้ให้บริการ เพื่อควบคุม ป้องกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 บริเวณรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิ

#เขตราชเทวี คุมเข้มสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น.ผู้บริหารเขตราชเทวี ...
07/08/2020

#เขตราชเทวี คุมเข้มสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น.
ผู้บริหารเขตราชเทวี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยให้ถือปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อควบคุมการให้บริการ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ระยะห่างระหว่างโต๊ะ ฉากกั้นระหว่างเวทีกับโต๊ะ การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การลงทะเบียนผ่าน platformไทยชนะ และการสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าของผู้ให้บริการ เพื่อควบคุม ป้องกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไวรัส covid-19 บริเวณ Co-Co Walk ถนนพญาไท
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌✌
#covid -19

#เขตราชเทวี ล้างลดฝุ่น PM 2.5วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 น.                สำนักงานเขตราชเทวีมอบฝ่าย...
07/08/2020

#เขตราชเทวี ล้างลดฝุ่น PM 2.5
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 น. สำนักงานเขตราชเทวีมอบฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามในพื้นที่เขตเพื่อลดฝุ่น PM2.5 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID -19

#เขตราชเทวีตรวจความเรียบร้อยลานกีฬา วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานเขตราชเทวีมอบฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ...
07/08/2020

#เขตราชเทวีตรวจความเรียบร้อยลานกีฬา
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานเขตราชเทวีมอบฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดอาสาสมัครลานกีฬา ลงพื้นที่ลานกีฬาสวนรมย์ราชเทวี และลานกีฬาราชเทวีภิรมย์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในลานกีฬา และตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆภายในลานกีฬาทั้ง 2 แห่ง สำหรับเปิดให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด

#เขตราชเทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาคลองส้มป่อย เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...
07/08/2020

#เขตราชเทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาคลองส้มป่อย เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตราชเทวี นำโดยคณะผู้บริหารเขต พร้อมข้าราชการและบุคลากรเขต จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองส้มป่อย เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 และร่วมพัฒนาทำความสะอาด เทน้ำหมักชีวภาพแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จัดเก็บเศษขยะสิ่งปฏิกูลในคลองและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม บริเวณคลองส้มป่อย

#เขตราชเทวี จะกินจะดื่มต้องปลอดภัย...สุขอนามัยเป็นหนึ่งเดียววันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตราชเทวี จัดเจ้าหน้าที่ดำเนิ...
06/08/2020

#เขตราชเทวี จะกินจะดื่มต้องปลอดภัย...สุขอนามัยเป็นหนึ่งเดียว

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สำนักงานเขตราชเทวี จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อน และตรวจความสะอาดของภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรค Covid-19 ณ.โรงเรียนพญาไท และโรงเรียนอำนวยศิลป์

#เขตราชเทวี พัฒนาชุมชน...เพื่อชุมชนอย่างเเท้จริงวันที่ 6 สิงหาคม 2563สำนักงานเขตราชเทวี จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นต...
06/08/2020

#เขตราชเทวี พัฒนาชุมชน...เพื่อชุมชนอย่างเเท้จริง

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตราชเทวี จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในการเปิดการประชุม
พร้อม ผู้นำชุมชนจำนวน ๒๔ ชุมชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแนวทาง วิธีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จะนำข้อมูลที่ได้เพื่อเป็นเเนวทางกำหนดนโยบาย ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและพัฒนาชุมชนต่อไป เพื่อการแก้ปัญหาตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี

📣กทม.เลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน เป็น 1 ต.ค.64เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียม...
06/08/2020

📣กทม.เลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน เป็น 1 ต.ค.64

เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ จากเดิม 20 บาทต่อเดือน เป็น 80 บาทต่อเดือน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกำจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านรายได้ อาชีพการงาน ชีวิตประจำวัน กทม.จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติฉบับใหม่ต่อสภากทม. เพื่อขอพิจารณาแก้ไขกำหนดเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในอัตราใหม่ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ซึ่งสภากทม.ได้เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ

🗑อย่างไรก็ตาม กทม.ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนำมาใช้ซ้ำ และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนทิ้งขยะในที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บ้านเรือนสะอาด ไม่ให้มีขยะตกค้าง กรุงเทพฯ สะอาด และสิ่งแวดล้อมดีต่อไปครับ

Cr. FB ผู้ว่าฯ อัศวิน

ที่อยู่

สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2354 4201

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตราชเทวีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตราชเทวี:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถามหน่อยครับ สนามบอลตรงสวนราชเทวี ยังสร้างไม่เสร็จ ตะปูเยอะ เปิดใช้ได้ไง ผมเหยียบตะปูมาเนี่ย ไม่ต้องการให้รับผิดชอบ แต่อยากรู้ เปิดให้ใช้ทำควยอะไร ผมมีแผลที่เท้า อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ทักผมกับมานะ เดี๋ยวจะส่งแผลที่แม้งฉีกให้ให้ดู มึงควรปิดไอแม่
".... ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นบริการบัตรคิวทั่วไป เพื่อใช้บริการในวันเดียวกัน ท่านจะสามารถเช็คจำนวนผู้รอรับบริการของสำนักงานเขตที่ใกล้ที่สุด หรือเขตที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุดได้ ณ เวลานั้นๆ ได้ เพื่อเลือกช่วงเวลาที่จะสะดวกไปใช้บริการ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้นัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า ก็ไม่ต้องกังวลครับ ท่านยังสามารถใช้บริการต่างๆ ของสำนักงานเขตได้ตามลำดับปกติเช่นเดิมครับ ....." ข้อความด้านบนนี้ ผมนำมาจากเพจของ ผู้ว่าฯ อัศวิน https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/photos/a.224582744616556/838858193189005 นะครับ ปัญหาก็คือ วันนี้ (17มิย) ผมไปติดต่อสนข.ราชเทวี เพื่อติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย เมื่อไปถึงเขตฯ เจ้าหน้าที่ฯก็ตรวจอุณหภูมิ พร้อมกับสอบถามว่า ผมได้จองคิวมาล่วงหน้ามั้ย ผมก็แจ้งว่า ไม่ได้จองคิวไว้ เพราะบัตรหาย ต้องการทำบัตรใหม่ เจ้าหน้าที่ฯ ก็แจ้งว่า ต้องจองคิวออนไลน์ล่วงหน้ามาเท่านั้น ถึงจะรับการบริการได้ ผมก็แจ้งว่า ต้องการใช้บริการเลย ถ้าคิวว่าง ขอให้ผมได้ใช้บริการต่อจากคนที่จองคิวไว้ก็ได้ เจ้าหน้าที่ฯ ก็แจ้งว่า ไม่ได้ และให้กดจองคิว เลือกวัน และเวลา ล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งผมเห็นเมนู บริการคิวทั่วไปก็มี .. ผมก็ลองกดคิวดู ก็ขึ้น QR Code ก็แจ้งว่า ผมขอใช้บริการเลยได้มั้ย เจ้าหน้าที่ฯ ก็ยังไม่ยอม ไม่เข้าใจครับ ถ้ามีเมนู ให้กดเลือกล่วงหน้า และกดจองคิวทั่วไป ซึ่งไม่มีคิวรออยู่ ทำไมถึงให้กดคิวแบบจองทั่วไปไม่ได้ อย่างนี้แล้ว ประชาชนมาติดต่อ จะรับแต่คิวล่วงหน้าเหรอครับ ไม่เกินไปหน่อยเหรอครับ ภาษีที่เสียมา เค้าให้บริการประชาชนนะครับ ฝากไว้หน่อยเถอะครับ .. แก้ไขปัญหาของคนที่เค้าเดือดร้อนด้วย เอกคุณ เจริญพานิช
ไปใช้บริการ ทำบัตรปชช.ใหม่วันนี้ พนง. พูดจาเหวี่ยงจังเลยค่ะ งานบริการนะคะ เงินก็เสีย ไม่ได้มาขอฟรี 😒
วันนี้ไปที่เขตฯ เพื่อยื่นคำร้อง/เอกสาร/หลักฐานประกอบ เพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา ๓๒ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ที่ฝ่ายรายได้ชั้น ๓.... ได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ประจำตามจุดต่างๆ เป็นอย่างดีมาก ผมไปถึงตอนบ่ายสามโมง สามารถทำเสร็จภายในเวลาประมาณ ๓๐ นาที เท่านั้น !!! ขอแสดงความขอบคุณครับ
ต้องการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างครับ มีฝุ่นกระจายเข้ามาบริเวณหลังห้องที่ผมพักเยอะมากครับ เนื่องจากการก่อสร้างไม่มีผ้าใบหรือสแลนอะไรมาคลุมบริเวณรอบๆเลยครับ พิกัดเพรชบุรีซอย5 บริเวณหลังหอพักบ้านธรรมกิจ ครับ
อยากขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปทาสีทางข้ามถนนช่วงจากสี่แยกมิตรสัมพันธ์ที่จะตรงไปซอยนานาก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมีท่าเรือและที่สำคัญมีโรงเรียนเด็กเล็กเวลาจะข้ามถนนไปส่ง-รับเด็กลำบากมากรถไม่ค่อยจะหยุดให้เลยต้องรอให้มีคนข้ามเยอะๆถึงจะพากันข้ามได้ ขอความกรุณาด้วยค่ะ จะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เด็กๆนะคะ
อยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตีเส้นถนนประตูน้ำสักทีค่ะ รถจะชรกันทุกวี่ทุกวันแล้วจ้าาาา คนข้ามก้พอคนข้าม รถเบียดไม่มีเส้นไม่มีเลนให้เห็น เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ #เมื่อไหร่จะปรับปรุงถนนเสร็จคะ?
เช้านี้ชาวจิตอาสา มูลนิธิไฟฟ้า 😍TMB ได้ส่งมอบโครงการบ้านหนังสือ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นำทีมต้อนรับทีมเรา และร่วมมือกันสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของการอ่าน ได้มาเจอคนรักหนังสือ และช่วยเชียร์ให้เด็กๆ อ่านหนังสือ ฟังคุณนกแล้วอยากฝังตัวในห้องสมุดตลอดวัน
วันนี้พาลูกชายไปติดต่อสัสดีเขตราชเทวี เพื่อลงทะเบียนทหารกองเกิน ไปไม่ทันเวลา แต่ได้รับการบริการที่ดีและประทับใจมากๆจากท่านผู้พันไม่แน่ใจว่าท่านชื่อจำลองหรือเปล่ามองไม่ชัด หมดเวลาแล้วแต่ท่านก็ยังนั่งทำงานอยู่ สุภาพ ให้ให้เกียรติผู้มาติดต่อ ให้คำแนะนำที่ดีมาก เกินความคาดหมายจริงๆค่ะ ทำดีต้องชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีได้ทำดีต่อไปนะคะ และขอชมเชยจนท ตัวใหญ่ ใส่เสื้อยืด ที่เดินหน้าห้องรปภ ที่เราแวะไปถามก็ดีมากเช่นเดียวกัน แปลกใจมากว่าเจ้าหน้าที่ที่เขตนี้ดีอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่า? ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยไปจนถึงผู้ใหญ่ ดีทุกคนเลย ให้ให้คะแนนเต็มเลยค่ะ
ร้องเรียนเรื่องงานก่อสร้างในซอยราชวิถี 1 ก่อความเดือดร้อนรำคาญได้ที่ไหนบ้างครับ
รบกวนเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการด้วยค่ะ ร้าน Hungry Nerd รถไฟฟ้าราชเทวี ปล่อยน้ำจากท่อแอร์ออกมาบนทางเท้า เจอทุกวัน ยังไม่มีใครจัดการ ได้เข้าไปแจ้งทางร้าน ร้านบอกกำลังดำเนินการ ฝากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักเขตน่ารัก ช่วยเหลือ พูดจาดีมากค่ะ โดยเฉพาะ คุณเอมอร เจ้าหน้าที่ cctv ของสำนักงานเขตราชเทวี น่ารัก ช่วยเหลือทันที ช่วยเจอจนข้อมูลที่ต้องการ ต้องขอบคุณเอมอรมากๆนะคะ. ขอบคุณจริงๆค่ะ ❤️