ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ให้บริการสื่อเอกสาร/วิดีทัศน์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร https://esc.doae.go.th

เปิดเหมือนปกติ

18/09/2020
Do it From Home กรมส่งเสริมการเกษตร

Do it From Home DOAE : ฟ้าทะลายโจรแคปซูล
จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009961358316
----------------------
อยากรู้เรื่องเกษตรอื่นๆ 👇👇👇
https://bit.ly/2YOiTKJ
----------------------
#ฟ้าทะลายโจร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย จัดทีเด็ดสมุนไพร 🌱 “ฟ้าทะลายโจรแคปซูล” ไว้ใช้ในบ้าน 👨‍👩‍👧‍👦 บอกเลยว่าทำง่ายมาก ๆ พร้อมแนะวิธีการเก็บเกี่ยวเพื่อให้มีสารสำคัญสูง ☝️ อย่ารอช้าไปดูกันเลยครับ
-------------------------------
📌ติดตาม📌 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ?
"Do It From Home กรมส่งเสริมการเกษตร"
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. ครับ

"กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง"  ชื่อหวานชื่นใจ ที่มากล้วยตาก GI พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลกเรียบเรียง : ศูนย...
17/09/2020

"กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง" ชื่อหวานชื่นใจ ที่มากล้วยตาก GI พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

เรียบเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3hzX5K5
-------------------------------
อยากรู้เรื่องเกษตรอื่น ๆ 👇👇👇
https://bit.ly/2QGWXO5
-------------------------------
#กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง
#ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่6จังหวัดพิษณุโลก

16/09/2020
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร

การเก็บตัวอย่างส่งวินิจฉัยศัตรูพืช
เมื่อเกษตกรไม่สามารถวินิจฉัย จำแนกศัตรูพืชได้หรือเป็นอาการที่ไม่เคยพบมาก่อน เกษตรกรสามารถเก็บส่วนของพืชที่มีอาการผิดปกติรวมถึงแมลงจากแปลงปลูก นำส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป

สามารถนำส่งได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร
----------------------------
#รอบรู้รอบด้านการเกษตรปี3
#การเก็บตัวอย่างส่งวินิจฉัยศัตรูพืช

ตอนที่ 4 : การเก็บตัวอย่างส่งวินิจฉัยศัตรูพืช

👉👉เมื่อเกษตกรไม่สามารถวินิจฉัย จำแนกศัตรูพืชได้หรือเป็นอาการที่ไม่เคยพบมาก่อน
เกษตรกรสามารถเก็บส่วนของพืชที่มีอาการผิดปกติรวมถึงแมลงจากแปลงปลูก นำส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป👉👉

✤เราแบ่งลักษณะการเก็บตัวอย่างตามสาเหตุที่เกิดโรค ✤

►1. โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
►2. โรคที่เกิดจากเชื้อรา
►3. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสม่า
►4. โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
►5. แมลง

✤การเก็บตัวอย่างส่งวินิจฉัยศัตรูพืชนั้น✤
►1. ตัวอย่างจะต้องคงสภาพเดิมมากที่สุด เก็บชิ้นส่วนของพืชได้ถูกต้อง และเป็นอาการระยะเริ่มแรกที่พบจนถึงรุนแรง
►2. หากเป็นตัวอย่างสด ให้บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและนำส่งตรวจอย่างรวดเร็ว โดยเก็บไว้ในที่เย็นห่างจากแสงแดด
►3. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง เพื่อประกอบการวินิจฉัยศัตรูพืช
►4. ส่งภาพถ่ายตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนได้
►5. นำส่งตัวอย่างดังกล่าวมาที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ในพื้นที่ หรือกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
____________________________________
ติดตามชุดแอนิเมชั่นความรู้ทางด้านการเกษตร
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร ปี 3 ได้ที่
facebook: รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร
https://www.facebook.com/RobRooRobDanDOAE/
#รอบรู้รอบด้านการเกษตรปี3 #DOAE #กรมส่งเสริมการเกษตร #วินิจฉัยศัตรูพืช #การเก็บตัวอย่างส่งวินิจฉัยศัตรูพืช

หมายเหตุ: วีดีโอมีคำบรรยายภาพ(sub title)

นิตยสาร วารสาร หนังสือเข้าใหม่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนกันยายน 2563ค้นหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ที่📌ห้องสมุ...
16/09/2020

นิตยสาร วารสาร หนังสือเข้าใหม่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนกันยายน 2563
ค้นหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ที่
📌ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ☎️โทรศัพท์ 0 2579 2594

ป้องกันแมลงวันทอง ศัตรูตัวร้ายในไม้ผลอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://secreta.doae.go.th/?p=6829จัดทำโดย : กลุ่มเผยแพร่แ...
14/09/2020

ป้องกันแมลงวันทอง ศัตรูตัวร้ายในไม้ผล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://secreta.doae.go.th/?p=6829
จัดทำโดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
---------------------------------------
#แมลงวันทอง

Do It From Home : การชำเสลดพังพอนตัวเมีย” หรือ พญายอ🌿สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จั...
12/09/2020
Do IT From Home อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี – ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลขานุกา

Do It From Home : การชำเสลดพังพอนตัวเมีย” หรือ พญายอ🌿
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน https://www.facebook.com/NanCenterforHorticulture
----------------------
อยากรู้เรื่องเกษตรอื่นๆ 👇👇👇
https://bit.ly/2YOiTKJ
----------------------
#การชำเสลดพังพอนตัวเมีย

การทำอาหารจาก..กล้วยคลิก >> https://bit.ly/2Fij8roจัดทำโดย : สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร----------...
10/09/2020

การทำอาหารจาก..กล้วย
คลิก >> https://bit.ly/2Fij8ro
จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
-----------------
อ่านเอกสารเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2QGWXO5
-----------------
#อาหารจากกล้วย

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) และการป้องกันกำจัดคลิก https://bit.ly/3i8ZPiFจัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืช...
08/09/2020

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) และการป้องกันกำจัด
คลิก https://bit.ly/3i8ZPiF
จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
----------------
อ่านเอกสารเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2QGWXO5
-----------------
#หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

พรุ่งนี้วันหยุดยาวแล้ว ใครยังหาที่เที่ยวไม่ได้ ลองเข้ามาดูมนต์เสน่ห์ปลายฝนต้นหนาว กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ใกล้ที่ไห...
03/09/2020

พรุ่งนี้วันหยุดยาวแล้ว ใครยังหาที่เที่ยวไม่ได้ ลองเข้ามาดูมนต์เสน่ห์ปลายฝนต้นหนาว กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใกล้ที่ไหนแวะไปเที่ยวชมกันได้เลยนะคะ
.........................
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://secreta.doae.go.th/?p=6613
.........................
เข้าดูที่เที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ 👇👇
https://esc.doae.go.th/infoท่องเที่ยวเชิงเกษตร/
#ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มนต์เสน่ห์ปลายฝนต้นหนาว กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใกล้ที่ไหนแวะไปเที่ยวชมกันได้เลยนะคะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://secreta.doae.go.th/?p=6613

02/09/2020
Do it From Home กรมส่งเสริมการเกษตร

Do It From Home : การผลิตขยายแมลงหางหนีบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/people/สนงเกษตรจังหวัด-สระแก้ว/100012309431839
----------------------
อยากรู้เรื่องเกษตรอื่นๆ 👇👇👇
https://bit.ly/2YOiTKJ
----------------------
#แมลงหางหนีบ

แมลงหางหนีบสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชในอ้อย ข้าวโพด และมะพร้าวได้ 🐛 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วขอเสนอ “การผลิตขยายแมลงหางหนีบ” 💁‍♂ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและทำตามคลิปนี้ เพียงแค่ 45 – 60 วันก็จะได้ใช้ประโยชน์แล้วครับ 👍
-------------------------------
📌ติดตาม📌 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ?
"Do It From Home กรมส่งเสริมการเกษตร"
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. ครับ

วันสุดท้ายแล้วกับงานเกษตรสร้างชาติ 2 บรรยากาศเช้านี้ค่อนข้างคึกคัก... รีบมารับเอกสารกันนะคะ  📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั...
30/08/2020

วันสุดท้ายแล้วกับงานเกษตรสร้างชาติ 2 บรรยากาศเช้านี้ค่อนข้างคึกคัก... รีบมารับเอกสารกันนะคะ

📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี เวลา 10.00-20.00 น.
📌 จุด 3 นิทรรศการ DIGI DOAE แล้วพบกันค่ะ🥰
-----------------------------------
#เกษตรสร้างชาติ

ภาพบรรยากาศภายในงานเกษตรสร้างชาติ ที่จุดบริการวันนี้ รีบมากันนะคะ  📌 วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.📌 ณ อาค...
29/08/2020

ภาพบรรยากาศภายในงานเกษตรสร้างชาติ ที่จุดบริการวันนี้ รีบมากันนะคะ

📌 วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.
📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี
📌 จุด 3 นิทรรศการ DIGI DOAE แล้วพบกันค่ะ🥰
-----------------------------------
#เกษตรสร้างชาติ

อยากได้ทั้ง 4 เล่ม ต้องทำยังไง.... ก็มาสิคะ เรารอแจกอยู่นะ 😁📌 วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.📌 ณ อาคาร อิมแ...
29/08/2020

อยากได้ทั้ง 4 เล่ม ต้องทำยังไง.... ก็มาสิคะ เรารอแจกอยู่นะ 😁

📌 วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.
📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี
📌 จุด 3 นิทรรศการ DIGI DOAE แล้วพบกันค่ะ🥰
-----------------------------------
#เกษตรสร้างชาติ

ตัวอย่างเอกสารคำแนะนำและแผ่นพับที่แจกในงานเกษตรสร้างชาติ ..ต้องรีบมา ละแมะ!! 📌 วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00...
29/08/2020

ตัวอย่างเอกสารคำแนะนำและแผ่นพับที่แจกในงานเกษตรสร้างชาติ ..ต้องรีบมา ละแมะ!!
📌 วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.
📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี
📌 จุด 3 นิทรรศการ DIGI DOAE แล้วพบกันค่ะ🥰
-----------------------------------
#เกษตรสร้างชาติ

ภาพบรรยากาศบางส่วนของการให้บริการเอกสารคำแนะนำ/แผ่นพับ ภายในงานเกษตรสร้างชาติ 2📌 วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 -...
28/08/2020

ภาพบรรยากาศบางส่วนของการให้บริการเอกสารคำแนะนำ/แผ่นพับ ภายในงานเกษตรสร้างชาติ 2

📌 วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 20.00 น.
📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี
📌 จุด 3 นิทรรศการ DIGI DOAE แล้วพบกันนะคะ 🥰
-----------------------------------
#เกษตรสร้างชาติ2

เอกสารเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการแล้วนะคะ📌 วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอล...
27/08/2020

เอกสารเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการแล้วนะคะ

📌 วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.
📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี
📌 จุด 3 นิทรรศการ DIGI DOAE แล้วพบกันค่ะ🥰
-----------------------------------
#เกษตรสร้างชาติ

25/08/2020
เกษตรสร้างชาติ 2

งานนี้ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร นำเอกสารไปให้บริการด้วยนะคะ เจอกันได้ในงานเกษตรสร้างชาติ 2

📌 วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.
📌 ณ อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพค เมืองทองธานี
📌 จุด 3 นิทรรศการ DIGI DOAE แล้วพบกันค่ะ🥰
-----------------------------------
#เกษตรสร้างชาติ

23/08/2020
Do it From Home กรมส่งเสริมการเกษตร

Do It From Home : สมูทตี้อะโวคาโด 🥑
----------------------
อยากรู้เรื่องเกษตรอื่นๆ 👇👇👇
https://bit.ly/2YOiTKJ
----------------------
#สมูทตี้อะโวคาโด

แค่ส่วนผสม 5 อย่างเท่านั้นเอง🖐ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) แจกสูตรเด็ด “สมูทตี้อะโวคาโด”🥑 เมนูเครื่องดื่มคลายร้อนเนื้อเนียนที่แสนจะทำง่าย🍹 แถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับ
-------------------------------
📌ติดตาม📌 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ?
"Do It From Home กรมส่งเสริมการเกษตร"
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. ครับ

การเพาะเห็ดโอ่ง >> https://bit.ly/2E9tkSR- การเพาะเห็ดโอ่ง สามารถใช้โอ่งเก่า โอ่งแตก หรือโอ่งร้าว เป็นที่เพาะ  สำหรับวัส...
20/08/2020

การเพาะเห็ดโอ่ง >> https://bit.ly/2E9tkSR

- การเพาะเห็ดโอ่ง สามารถใช้โอ่งเก่า โอ่งแตก หรือโอ่งร้าว เป็นที่เพาะ สำหรับวัสดุอื่น ๆ ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ซื้อก้อนเชื้อเห็ดถุงชนิดที่ต้องการจะเพาะ กระสอบป่านใส่ข้าวสารหรือตาข่ายแสงสีดำและบัวรดน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
https://www.facebook.com/singagricultural
----------------------------
เข้าดูความรู้เกษตรเรื่องอื่น ๆ ได้ที่
http://bit.ly/2FsJsy8
----------------------------
#เห็ดโอ่ง

เตือนเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าวโรคไหม้ข้าวเกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae Cavara พบระบาดมากในนา และหลายพื้นที่ ที่มีฝนตกอย่า...
19/08/2020

เตือนเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว

โรคไหม้ข้าวเกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae Cavara พบระบาดมากในนา และหลายพื้นที่ ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
กลางคืนมีความชื้นสูง กลางวันอากาศร้อน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการระบาดของโรคไหม้ข้าว

ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
----------------------
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช เรื่องอื่น ๆ คลิก
https://bit.ly/2WDO3UO

นิตยสาร วารสาร หนังสือเข้าใหม่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2563ค้นหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ที่📌ห้องสมุ...
19/08/2020

นิตยสาร วารสาร หนังสือเข้าใหม่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ค้นหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ที่

📌ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์

☎️โทรศัพท์ 0 2579 2594

👉 เว็บไซต์ http://library.doae.go.th/

การผลิตกระชายดำคุณภาพเพื่อการส่งออกดาวน์โหลดเอกสาร > https://bit.ly/3kYR90rสิ่งสำคัญในการผลิตกระชายดำคุณภาพดี- การใช้หัว...
17/08/2020

การผลิตกระชายดำคุณภาพเพื่อการส่งออก
ดาวน์โหลดเอกสาร > https://bit.ly/3kYR90r

สิ่งสำคัญในการผลิตกระชายดำคุณภาพดี
- การใช้หัวพันธุ์ที่ดี เลือกพันธุ์ที่เนื้อใน มีสีเข้มปราศจากโรคแมลง
- เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม
-------------------
ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร
จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
-------------------
#กระชายดำ

อ่านบทความเรื่องอื่น ๆ
คลิก http://bit.ly/2YLfOtC

16/08/2020
Do it From Home กรมส่งเสริมการเกษตร

Do It From Home : ถั่วกรอบแก้ว
----------------------
อยากรู้เรื่องเกษตรอื่นๆ 👇👇👇
https://bit.ly/2YOiTKJ
----------------------
#ถั่วกรอบแก้ว

กำลังหาขนมเคี้ยวเพลินระหว่างอยู่บ้านหรือทำงานอยู่หรือเปล่า⁉️เราขอเสนอเมนู “ถั่วกรอบแก้ว” 🥜 ทำไว้ทานเองง่าย ๆ ทำแจกเพื่อนบ้านก็ยังได้ 👍 สูตรนี้ใช้โกโก้เคลือบเพิ่มกลิ่นหอม ๆ ใส่งาขาวเพิ่มคุณค่า
✨ รสชาติหวานมันรับรองจะติดใจครับ
-------------------------------
📌ติดตาม📌 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ?
"Do It From Home กรมส่งเสริมการเกษตร"
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. ครับ

14/08/2020
อัญชัน Butterfly pea

อัญชัน Butterfly pea
https://youtu.be/FNMqkWT1Nrk

แนะนำขั้นตอนการปลูกอัญชัน 1 ในพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา เนื่องจากมีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็นสารสำคัญมากกว่าพืชชนิดอื่นถึง 10 เท่า มีคุณสมบัติช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด บำรุงสายตา ลดระดับน้ำตาลในเลือด

นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในดอกอัญชันยังยังช่วยบำรุงผิวพรรณและชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้ด้วย โดยเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุเพียง 45-60 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/plantprop.doae
-------------
#อัญชัน
-------------
ช่องทางยูทูปของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
https://www.youtube.com/channel/UCS_8HQGLXnGpgEgFjIpe7bA/videos

แนะนำขั้นตอนการปลูกอัญชัน 1 ในพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา เนื่องจากมีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็นสารสำคัญม.....

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
14/08/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

"พืชพันธุ์ดี" เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรไทย

12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11/08/2020

12 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในแผ่นดินทองที่ศรีบุญเรืองดาวน์โหลดเอกสารhttps://bit.ly/31DVld0-------------------ที่มา : วารสา...
11/08/2020

ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในแผ่นดินทองที่ศรีบุญเรือง

ดาวน์โหลดเอกสาร
https://bit.ly/31DVld0
-------------------
ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร

จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
-------------------
#มะม่วงน้ำดอกไม้

อ่านบทความเรื่องอื่น ๆ
คลิก http://bit.ly/2YLfOtC

10/08/2020
ปลูกเงาะที่สกลนคร!! เกษตรกรรมทางเลือก

ปลูกเงาะที่สกลนคร!! เกษตรกรรมทางเลือก
https://www.youtube.com/watch?v=NygYDiV3jbs
----------------------------
จัดทำโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

#เงาะ

เปิดใจปรับเปลี่ยน ศึกษาหาความรู้เพิ่มและลงมือทำอย่างจริงจัง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เปลี่ยนจากข...

08/08/2020
Do it From Home กรมส่งเสริมการเกษตร

Do It From Home : เพิ่มมูลค่า “เมล็ดอะโวคาโด” เหลือใช้🥑
----------------------
อยากรู้เรื่องเกษตรอื่นๆ 👇👇👇
https://bit.ly/2YOiTKJ
----------------------
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ชวนมาเพาะเป็นต้นตอจำหน่าย🌱 หรือจะเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นไปอีกก็ได้💰มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลยครับ👉
-------------------------------
#อะโวคาโด

เพิ่มมูลค่า “เมล็ดอะโวคาโด” เหลือใช้🥑ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ชวนมาเพาะเป็นต้นตอจำหน่าย🌱 หรือจะเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นไปอีกก็ได้💰มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลยครับ👉
-------------------------------
📌ติดตาม📌 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ?
"Do It From Home กรมส่งเสริมการเกษตร"
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. ครับ

"ความลับของเพลี้ยอ่อน"#เพลี้ยอ่อน
07/08/2020

"ความลับของเพลี้ยอ่อน"
#เพลี้ยอ่อน

เดี๋ยวก่อน 💬‼️
แอดมี “ความลับของเพลี้ยอ่อน” มาบอกให้รู้🤫

คือจากที่แอดทำ ซีรี่ เต่าทองไป
แอดยังค้างคาใจ
เกี่ยวกับอาหารที่เต่าทองชอบกิน
นั่นก็คือ “เพลี้ยอ่อน” นั่นเอง

แอดหาข้อมูลจากหลากหลายที่ 🧐📜📚
ก็จะมี ข้อมูลการเข้าทำลาย สรุปปิดจ๊อปที่ทำอย่างไรให้เพลี้ยอ่อนตาย

เอาเป็นว่า แอดจะเล่าเรื่องที่ยังไม่ได้เล่า ต่อให้จบแล้วกันนะคะ 🎉 😝

อ้างอิง กีฏวิทยาแม่บท ของอาจารย์ศานิต รัตนภุมมะ นะคะ อ้างอิงอื่นๆบริเวณรูปภาพ

#แมลงในแปลงเกษตร

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

http://insects.about.com/od/truebugs/p/aphidsreproduce.htm

https://www.thoughtco.com/why-are-there-so-many-aphids-1968631

https://simonleather.wordpress.com/2014/09/19/not-all-aphids-have-wings/

https://sites.google.com/site/biosystem96/khwam-samphanth-rahwang-sing-mi-chiwit

https://www.facebook.com/shares/view/?av=100006589327336

ทำความรู้จัก...มะนาวโห่ พรรณไม้ในวรรณคดี
04/08/2020

ทำความรู้จัก...มะนาวโห่ พรรณไม้ในวรรณคดี

มะนาวโห่ พรรณไม้ในวรรณคดี
#วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

04/08/2020
ปลูกส้มโอทับทิมสยามต้นพันธุ์ดี ทวีกำไร

วิธีเสียบยอดขยายพันธุ์ต้นส้มโอทับทิมสยาม เพื่อแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า โดยเตรียมต้นตอจากการเพาะเมล็ดส้มโอพันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงไว้ 6-7 เดือน สูงประมาณ 2 ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 เซ็นติเมตร ติดตามชมเพิ่มเติมความรู้ดีๆจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช กันค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=ozfgfoYvUww

ติดตามช่องยูทูปของเราเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCS_8HQGLXnGpgEgFjIpe7bA/videos

วิธีเสียบยอดขยายพันธุ์ต้นส้มโอทับทิมสยาม เพื่อแก้ไขปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า โดยเตรียมต้นตอจากการเพาะเมล....

เกษตรอุทัย..เตือนหญ้าแม่มดระบาดในไร่อ้อยโดย..กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี------------------------ดูข่าว...
30/07/2020

เกษตรอุทัย..เตือนหญ้าแม่มดระบาดในไร่อ้อย
โดย..กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
------------------------
ดูข่าวเตือนระบาดศัตรูพืช เรื่องอื่น ๆ
>> https://bit.ly/2WDO3UO

การปลูกและดูแลพริก>> https://bit.ly/334c8s5------------------------------------ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำ...
30/07/2020

การปลูกและดูแลพริก
>> https://bit.ly/334c8s5
------------------------------------
ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
#พริก

27/07/2020

ที่อยู่

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-5795517

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบเลข 12หลักเกษตรกรค่ะ
สวัสดีครับ
นักวิจัยไทย คว้ากว่า 50 รางวัลระดับโลก คิดค้นวัคซีนสำหรับพืชได้เป็นรายแรก โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ทดแทนยาฆ่าแมลงและสารเคมี : https://www.youtube.com/playlist?list=PLxC8DYcUzOsB_WSnFv-OFgVtgkQVwnnx_ ตัวอย่างการกำจัดโรค : ราสึชมพู ไฟทอปธอร่า รารากเน่า : https://www.youtube.com/playlist?list=PLxC8DYcUzOsDWCbxyKXdZQoCDedYYZzZo ตัวอย่าง : แปลงสาธิต ฟรี!! ทั่วประเทศ https://www.youtube.com/playlist?list=PLxC8DYcUzOsDPvFnLOdbGNwlJW2MJKmps 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 ดูข้อมูลเพิ่มเติม : คลิ๊กเลย 👇 https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.convinapp.kaset 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀
จะซื้อพันธุ์อ้อยสุพรรณ72 ที่ไหนครับ ซื้อมาทำพันธ์ครับ
สวัสดีคับ :) มีสื่อเอกสาร เรื่อง วัชพืชในนาข้าว สำหรับเผยแพร่แก่เกษตรกร ไหมคับ
ได้รับหนังสือคำแนะนำแล้วนะครับ(ตอบแบบสอบถาม) น่าอ่านมาก ขอบคุณที่จัดทำเอกสารคำแนะนำและสื่อต่างๆที่อยู่ในเวปมาให้อ่านมาให้ดูครับ เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณมากๆครับ^^
ผมช่วยแม่โพสต์ของสนใจทักคาบ