กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, หน่วยงานราชการ, 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

31/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.อยุธยาฯ]
.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอมหาราช เกษตรอำเภอมหาราช ปกครองอำเภอมหาราช ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ นำเสนอแนวความคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตามแนวทางนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่จะใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผลิกวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการเพื่อให้ประชาชนในตำบล ได้ใช้เวลาว่างในช่วงนี้ทำการเกษตร ตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล โดยใช้วิธีการต่างๆ อาทิ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ กระเพรา ตะไคร้ มะเขือ พริก มะละกอ ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคนม โคเนื้อ และปลาน้ำจืด และทำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกข้าว
.
.
#โคกหนองนาโมเดล
#เกษตรทฤษฏีใหม่
#อยุธยา

31/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาพระราชทาน ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัด ราชบุรี]
.
จากสภาพปัจจุบันรั้วของสถานสงเคระห์มีสภาพทรุดโทรม จิตอาสา จึงได้เข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของสถานสงเคราะห์ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสดใสในรั้วสถานสงเคราะห์และน่าอยู่อีกครั้ง
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รตส.เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด”    วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายพจน์ภิรัชต...
31/03/2021

รตส.เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ได้แก่ เขตหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง โดยปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 3 ล้านตัว เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้จากการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง เขตหนองจอก และจุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในเขตพื้นที่มีนบุรีและลาดกระบัง กรุงเทพฯ

รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกระดับผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็น Cyber Auditor ครั้งที่ 4       วันที่ 31 มีนาคม 2564 ...
31/03/2021

รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกระดับผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็น Cyber Auditor ครั้งที่ 4

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกระดับผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็น Cyber Auditor ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

30/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โคกหนองนาโมเดล ตอนที่ 3 ]
.
สวัสดีครับทุกคน... วันนี้พี่จิตอาสาจะมานำเสนอ โคก หนอง นา ตอนที่ 3

ซึ่งในตอนนี้จะมาอธิบายและให้ความเข้าใจในส่วนของนา และตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของเรื่อง โคก หนอง นา โมเดล ครับ
.
ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่ 1 และ 2 ในเรื่อง โคก หนอง สามารถดูย้อนหลังได้ทาง Youtube ช่อง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#โคกหนองนาโมเดล

30/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

30/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ การบริหาร​จัดการ​น้ำด้วย​ โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​ ]
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านทรงเคยรับสั่งไว้ว่า ‘น้ำคือชีวิต’
.
ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นความพิเศษของโคก หนอง นา โมเดล ก็คือการวางแผนเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี เพราะหากมีน้ำใช้แล้วก็จะอยู่ได้และประกอบอาชีพได้ ช่วยลดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร อีกทั้งยังช่วยลดความแออัด ลดการแย่งพื้นที่ทำกินในเมืองใหญ่ ลดปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความสกปรก และปัญหาชนบทล่มสลาย
.
โครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการเรื่องน้ำ ดังนั้น โคก หนอง นา โมเดล ก็เช่นกัน ได้มีการนำหลักคิดในเรื่องนี้มาปรับใช้ ซึ่งไม่เพียงจะทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและไม่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำหลากที่จะเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ และลดการเกิดตะกอนดินทับถม เพราะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียงพอและมีต้นไม้คอยดูดซับน้ำลงสู่ใต้ดิน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#โคกหนองนาโมเดล

กตส.จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายพจน์ภิรัชต์...
30/03/2021

กตส.จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมฯ ได้รับทราบและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าอบรมสอนแนะจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ...
30/03/2021

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าอบรมสอนแนะจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย และกำกับแนะนำการจัดทำรายงานทางการเงิน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกำกับแนะนำการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรับ-จ่ายกิจกรรมสหกรณ์ การจัดทำทะเบียนย่อยต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้ เพื่อสนองโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าสอนแนะการบันทึกบัญชีให้กับคณะกรรมก...
30/03/2021

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ เข้าสอนแนะการบันทึกบัญชีให้กับคณะกรรมการกองทุน ภายใต้โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำบัญชีให้กับกองทุน ให้สามารถจัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

29/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[รู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง]
.
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราขทาน
#เศรษฐกิจพอเพียง

อตส.เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน”      วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายโอภาส ทองย...
29/03/2021

อตส.เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) รวมทั้งรับทราบแนวปฏิบัติต่อการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat) ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

29/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[สารคดีใต้ร่มพระบารมี]
ตอน อ่างเก็บน้ำพระปรง ประโยชน์สุข สู่ชายแดน
.
อ่างเก็บน้ำพระปรงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นการกั้นภูเขาที่เป็นลำน้ำพระปรง ที่เป็นที่ลุ่มเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
พื้นที่ที่ได้รับน้ำในการเกษตร ขนาดทำนบดินกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๓.๐๐ เมตร สูง ๒๖.๐๐ เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำ ๙๗.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่บ้านระเบาะหูกวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องกุ่ม
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
.
แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลช่องกุ่ม หนองหมากฝ้าย หนองน้ำใส มีเทศกาลดูนกน้ำ คือช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม มีนกน้ำนานาชนิดมาอาศัยอยู่ โดยมากคือนกงู หรือ นกอ้ายงั่ว ที่มาหากินปลาในเขื่อนพระปรง ซึ่งอพยบมาจากประเทศออสเตรเลีย ที่เรียกกันว่านกงูก็คือ เวลาดำน้ำจับปลา ที่คอมีลักษณะเหมือนงู เขื่อนพระปรงมีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิด มีน้ำตกที่สวยงาม มีต้นน้ำของลำน้ำพระปรง แม่น้ำปราจีนบุรี และไหลบรรจบลงที่ แม่น้ำบางปะกง วิธีการเข้าไปท่องเที่ยวธรรมชาติได้แก่การล่องเรือ ล่องแพ และเดินไปไม่ไกลก็จะพบต้นน้ำช่องลี้
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ใต้ร่มพระบารมี

29/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ การ์ตูนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม Blue Hero ]
ตอนที่ 13 ทุกคนหลบไป …มิกซ์เอาจริงแล้ว !!
.
พี่ ๆ สมาชิกบลูฮีโร่คนอื่น ๆ มีพลังที่แตกต่างกัน แต่ Mix กลับดูจะมีพลังน้อยกว่าใคร
.
แต่ด้วยการอดทนฝึกฝน และการสะสมความดี รวมถึงการเสียสละ ทำให้เขาพบพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ ซึ่งมันอาจจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดก็เป็นได้!

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#BlueHero

กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม
29/03/2021
กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.....

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมแจกสมุด...
29/03/2021

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมแจกสมุดบันทึกบัญชี ในโครงการอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี และมอบ ส.ป.ก.4-01 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงชุมชน ณ อาคารภักดี หอประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

28/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ]
.
ในอดีต มีการบุกรุกถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย ทำให้เกิดความเสียหายต่อป่าและระบบนิเวศ
.
ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ปัจจุบันระบบนิเวศป่าไม้และต้นน้ำลำธารได้รับการฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรในชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกับช่วยลดปัญหาความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย การพังทลายของดินและสามารถจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำให้มีความต่อเนื่องสมบูรณ์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

28/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสา ๙๐๔ ช่วยรับชื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ ]
.
ปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากของภาคเกษตรไทย ที่ต้องเผชิญภัยแล้ง รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ส่งผลกระทบต่อชาวเกษตร ไม่สามารถขายผลผลิตได้ ทำให้ขาดรายได้ เนื่องจาก ตลาดหลายแห่งปิด
.
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกร จิตอาสา ๙๐๔ ช่วยซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จากในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

28/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[การ์ตูนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม Blue Hero]
ตอนที่ ๑๒ กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
.
"Max ซึ่งเป็นเหมือนสมองของทีม กลับเปลี่ยนไป เพราะหันไปติดเกมจากฝีมือของ Addicted Demon
สมาชิกบลูฮีโร่ที่เหลือ จะต้องทำให้ Max กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้!!"
เสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ กตัญญูต่อพ่อแม่ ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน
.
เราจะเผยแพร่ทุกวันเวลา 18.00 น. นะครับ น้องๆ หนูๆ รอชมได้ทุกวันทางเพจของเราได้เลย
.
.
#BlueHero
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

27/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ฟ้าใหม่ที่ฟ้าเหนือ

"โครงการหลวงที่ปัดเป่าความทุกยากให้หายไปจากฟ้าเหนือ"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

27/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสา ๙๐๔ ช่วยเหลือประชาชน ภายใต้พระปรมาภิไธย]
.
ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904 แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ
“จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
.
.
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

27/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[แท็กซี่จิตอาสาน้อมนำคำสอนในหลวงรัชกาลที่ ๙]
.
แท๊กซี่จิตอาสา ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งการช่วยเหลือนั้นจะเป็นการส่งต่อความเมตตาจากผู้ใจบุญ โดยรับอุปกรณ์ สิ่งของที่ยังมีสภาพดี ใช้การได้มาแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อน นอกจากการรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ป่วยแล้ว แท๊กซี่จิตอาสายังช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม อุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย
.
.
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

27/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การ์ตูนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม Blue Hero
"Max ซึ่งเป็นเหมือนสมองของทีม กลับเปลี่ยนไป เพราะหันไปติดเกมจากฝีมือของ Addicted Demon
สมาชิกบลูฮีโร่ที่เหลือ จะต้องทำให้ Max กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้!!"
เสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ กตัญญูต่อพ่อแม่ ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน

27/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การใช้วิทยุสมัยก่อนต้องใช้ก้อนแร่บังคับความถี่วิทยุ 1 ก้อน ต่อ 1 ความถี่ จึงจำเป็นต้องมีแร่บังคับความถี่จำนวนมาก กรมสื่อสารทหารอากาศจึงจัดตั้งโรงงานฝนแร่ เพื่อผลิตแร่วิทยุดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆที่ร้องขอ ส่วนโครงการฝนหลวงนั้น กองทัพอากาศได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวง เพื่อปฎิบัติภารกิจทำฝนเทียมช่วยเหลือเกษตรกร และยังจัดเครื่องบินสนับสนุนอีกหลายแบบ ซึ่งสามารถตอบสนองโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#จิตอาสา904

อตส.ร่วมประชุมการติดตามข้อร้องเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด   วันที่ 26 มีนาคม 2564...
26/03/2021

อตส.ร่วมประชุมการติดตามข้อร้องเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการติดตามข้อร้องเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารเลอคองคอร์ด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นปร...
26/03/2021

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) ของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 โดยมี นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) ที่ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมของตนเองกับสหกรณ์ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และผู้บริหารสหกรณ์เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการของสหกรณ์ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

25/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาเพื่อบ้านเรา ตอน ชีวิตดีด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง]
.
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างสูงสุด
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาเพื่อบ้านเรา

25/03/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[จิตอาสาพระราชทานน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด ในการช่วยเหลือประชาชน]
.
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาเพื่อราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบมาจวบจนปัจจุบัน พระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้ถ่ายทอดมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเรียนรู้หลักการทรงงาน โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงยึดมั่นในพระปณิธาน ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการเกษตร การสาธารณสุข การศาสนา ฯลฯ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนทุกหมู่เหล่า ตามรอยพระราชบุพการี
.
.
#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน

กตส.เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      วันที่ 25 มีนาคม 2564 ...
25/03/2021

กตส.เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

กตส.มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล   วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญ...
25/03/2021

กตส.มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลให้แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 69 ปี โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 วันคล้ายวันสถาป...
25/03/2021

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 69 ปี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ม...
25/03/2021

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 และให้ความรู้กับเกษตรกรในสถานี "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยการสอนบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการใช้งานแอพพลิเคชั่น Smart me ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 4 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626285240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตรวจ นราจะขายทอดตลาดรถยน วันไน
ประกาศนายทะเบียนเรื่องการตัเค่าเสื่อม
#เดินตามลอยพ่อ
เอกสารที่มีการกระทำเรื่องน้ำมันของสหกรณ์ผู้ตรวจสอบกิจการได้ส่งมาทางไปรษณีย์แล้วครับโดยผู้ช่วยธุระการเป็นผู้รับเรืีองส่งส่งเมื่อวานนี้ครับ13กค.61. ส่วนกรณีที่คณะกรรมการตั้งคณะทำงานสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการจะนำผลที่สอบส่งสกจ.ในวันจันทร์นี้ครับ ไม่ทราบว่าผลการสอบเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เข้าร่วมครับ ต้องรอผลวันจันทร์นี้เช่นกันครับ ส่วนเอกสารไม่ได้ทั้งหมดนะครับด้วยเหตุผลไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบว่าประธานและคณะกรรมการสหกรณ์กะทำการฉ้อโกงทรัพย์ปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วมาเบิกเงินจากสหกรณ์ ผู้ตรวจได้มีหนังสือรายงานถึงคณะกรรมและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้ดำเนินการ จนถึงเวลานี้เรื่องเงียบ เพราะ1.ประธานและกรรมการบางคนอาจร่วมกันฉ้อโกง 2.สกจ.ทำไมจึงเงียบ ในกรณีเหตุเกิดเช่นนี้แล้วผู้ตรวจสอบกิจการสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่? แจ้งในนามผู้ตรวจสอบกิจการ หรือแจ้งในนามสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสองนี้สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีได้หรือไม่ จึงเรียนมาถามครับ จากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อนจำกัด .จ.จันทบุรี ครับ
ขออนุญาตครับสอบถามครับ คือประธานคณะกรรมการกระทำความผิดซึ่งส่อเจตนาที่ไม่สุจริตกระทำการลักษณะฉ้อโกงต่อสหกรณ์ โดยประจักด้วยเอกสาร. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้หรือไม่ครับ ตอบด้วยนะครับ. ได้หรือไม่ได้อย่างไรขอเหตุผลด้วยนะครับ
อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนรอบปีบัญชีของสหกรณ์ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักกองร้อย ศฝร.ภ.๗ ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒.๑๕ ๑.วิศวกรโยธาเป็นที่ปรึกษางานพร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ระดับวุฒิวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น๒.วิศวกรสุขภิบาลหรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม พร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล ระดับภาคีวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับรองทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น ตามประกาศมีการกำหนพกีดกัน หรือ ลอ๊คเสปคหรือเปล่า โปรดพิจารณา