กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, หน่วยงานราชการ, 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

สตส.ราชบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้...
16/11/2020

สตส.ราชบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางณัฐนันท์ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมนำคณะแพทย์และพยาบาลศึกษาดูงานกิจการการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของโครงการ
ในการนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีร่วมกับครูบัญชีได้ถอดบทเรียนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรในโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกเขาชะงุ้ม กลุ่มเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม เพื่อนำเสนอข้อมูลต้นทุนอาชีพต่าง ๆ ผ่าน QR Code ของกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

16/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ศาสนสถานต่างๆอยู่คู่กับวัฒนธรรมประเพณีศาสนาพุทธมาอย่างยาวนาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเห็นถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปฏิสังขรณ์ พระอารามต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่คู่บ้านเมือง ทรงทำนุบำรุงตลอดระยะเวลาครองราชย์ของพระองค์ "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

อตส.ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ...
16/11/2020

อตส.ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี

16/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สายพระเนตรอันยาวไกล..ช่วยให้คนไทยพ้นภัย Covid-19
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย แก่กระทรวงสาธารสุขเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
จิตอาสาระในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับรถตรวจโรคพระราชทานให้มากขึ้น ]

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กตส. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา...
16/11/2020

กตส. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” ในโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัครที่ 6 กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างป่าสร้างรายได้ โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนวัดหนัง และโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จำนวน 20 คน และนักเรียนที่สนใจทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (Youtube) ระบบห้องเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม True VROOM ในรูปแบบ New Normal เน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สัตว์ป่า ระบบนิเวศ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสหกรณ์ และการปรับปรุงดิน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
16/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

16/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

16/11/2020
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน

15/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โคก หนอง นา Ep.2 ]
.
สำหรับ Ep.นี้ พี่อาสาและลุงเอกจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของ [หนอง] กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

15/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพราะพ่อคือต้นแบบ ]
.
ทุกความสำเร็จมีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ

"...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่ว ไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่ามี น้ำใจเป็นนักกีฬา..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ
วันที่ 1 ธันวาคม 2498

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
15/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียม...
15/11/2020

รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นางสาวประมูล บรรพาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา และข้าราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชี โดยมีนางนรินทร์ เที่ยงสันเทียะ ครูบัญชีอาสา ประจำอำเภอพิมาย ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน Application SmartMe ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
15/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสา 904 🙏 ร่วมรับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 และดูแลผู้มาเฝ้ารับเสด็จทุกท่าน ]
.
14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ณ ที่แห่งใดที่มีประชาชนผู้เฝ้ารับเสด็จ จิตอาสา 904 ยินดีและดีใจที่จะได้ดูแล รวมถึงเห็นรอยยิ้มของทุกท่านเสมอมา

#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสา904

15/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
15/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ประชาชนเฝ้าฯ 🙏 รับเสด็จในหลวง-พระราชินี 💛💜เปิดรถไฟฟ้าสาย “เฉลิมรัชมงคล”🇹🇭 ]
.
14 พฤศจิกายน 2563 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร – สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ มีประชาชนจำนวนมากพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางมาจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันจนเต็มไปทั้งพื้นที่

#ทรงพระเจริญ

14/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การปลูกมะนาวก็เป็นหนึ่งในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมะนาวเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่รู้จักกันทั่วไปสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ให้ผลผลิตเร็วหลังจาก 1 ปีและสามารถให้ผลตลอดทั้งปีเป็นระยะเวลา 3-5 ปี หรือมากกว่านั้น ส่งผลให้มีรายได้ทั้งปี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กตส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา...
14/11/2020

กตส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ รมว.กษ.ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ทางบัญชี พร้อมแจกสมุดบัญชีและกระปุกออมสิน เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ผู้เข้าชมงาน

14/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ในหลวงพระราชทานวิธีแกล้งดิน เกษตรกรที่กำลังจะปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์น่าจะศึกษาไว้ ]
.
“… เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้น มีหวังว่าน้ำแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น…สิ่งที่ทำให้คาร์บอนในอากาศเพิ่มมาก ขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้…”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วันที่ 4 ธันวาคม 2532

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
14/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

14/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

13/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรรม 🌳 ]
.
ด้วยการรู้จักเพิ่มพูนความรู้ ดูแลปรับปรุงบำรุงดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การจัดทำบัญชี...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ “การจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ถ่ายทอดความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้องกำการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด โดยมีผู้มีอำนาจทำการแทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด หมู่ที่ 1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีฟาร์มและบัญชีครัว...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีฟาร์มและบัญชีครัวเรือน ในโครงการอบรม เรื่อง เกษตรกรรมและคนพิการเสริมศักยภาพ (empowerment) คนพิการจากทุ่นระเบิด และครอบครัว จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเกษตรกรรม เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ...
13/11/2020

รตส. ร่วมให้การต้อนรับ รมช.กษ.ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย และข้าราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และพบปะเกษตรกรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย จังหวัดอุตรดิตถ์ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อผลผลิตลำไยคุณภาพ พร้อมทั้งมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชี โดยมีนางสมพร ทิจร ครูบัญชีอาสา ประจำอำเภอท่าปลา ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน Application SmartMe ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

13/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

".. ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปีประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก.."
.
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริ ที่บ้านโคกกูแว จ.นราธิวาส วันที่ 28 กันยายน 2536

#ทรงพระเจริญ
#รัชกาลที่9

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
13/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 มอบด้วยใจ ให้ด้วยความรัก 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รตส.เป็นประธานการประชุม เรื่อง แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของ สมช. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธ...
13/11/2020

รตส.เป็นประธานการประชุม เรื่อง แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของ สมช.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เรื่อง แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีบุคลากรของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
13/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท #รับเสด็จ 🙏 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 💛 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 💜
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สาย "เฉลิมรัชมงคล" (สายสีน้ำงิน) ส่วนต่อขยาย
ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร - สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนางบัวผัน พันทวี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี พร้อมด้วยบุคล...
13/11/2020

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนางบัวผัน พันทวี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยติดตามการดำเนินงานฯ 4 จุด ประกอบด้วย 1.บ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำคณะกรรมการชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 2.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 3.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาดินพัฒนา
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และ 4.เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ คุณจันทร์หล้า ชัยชาติ ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำ น้ำพระทัยในหลวง ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

12/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใย การระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ]
ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท แอสตร้า เซนเนก้า
กระทรวงสาธารณสุขของไทย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ บริษัท เอสซีจี และแอสตร้าเซนเนก้า ตกลงว่า แอสตร้า เซนเนก้า มอบวัคซีนตัวอย่างที่ได้รับการรับรองแล้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD 1222 ให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ และร่วมมือกับสยามไบโอไซเอนซ์ ติดตั้งกระบวนการผลิตเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทย และประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ (biological product-ยาที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิตยาได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในด้านการสาธารณสุขของไทย
กลางปีหน้าคนไทยจะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นชาติลำดับต้นๆ ของโลก จากโรงงานผลิตวัคซีนของในหลวง

#ทรงพระเจริญ

12/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืน ต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี

#ในหลวง
#ทรงพระเจริญ

ที่อยู่

12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626285240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตรวจ นราจะขายทอดตลาดรถยน วันไน
ประกาศนายทะเบียนเรื่องการตัเค่าเสื่อม
#เดินตามลอยพ่อ
เอกสารที่มีการกระทำเรื่องน้ำมันของสหกรณ์ผู้ตรวจสอบกิจการได้ส่งมาทางไปรษณีย์แล้วครับโดยผู้ช่วยธุระการเป็นผู้รับเรืีองส่งส่งเมื่อวานนี้ครับ13กค.61. ส่วนกรณีที่คณะกรรมการตั้งคณะทำงานสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการจะนำผลที่สอบส่งสกจ.ในวันจันทร์นี้ครับ ไม่ทราบว่าผลการสอบเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เข้าร่วมครับ ต้องรอผลวันจันทร์นี้เช่นกันครับ ส่วนเอกสารไม่ได้ทั้งหมดนะครับด้วยเหตุผลไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบว่าประธานและคณะกรรมการสหกรณ์กะทำการฉ้อโกงทรัพย์ปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วมาเบิกเงินจากสหกรณ์ ผู้ตรวจได้มีหนังสือรายงานถึงคณะกรรมและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้ดำเนินการ จนถึงเวลานี้เรื่องเงียบ เพราะ1.ประธานและกรรมการบางคนอาจร่วมกันฉ้อโกง 2.สกจ.ทำไมจึงเงียบ ในกรณีเหตุเกิดเช่นนี้แล้วผู้ตรวจสอบกิจการสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่? แจ้งในนามผู้ตรวจสอบกิจการ หรือแจ้งในนามสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสองนี้สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีได้หรือไม่ จึงเรียนมาถามครับ จากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อนจำกัด .จ.จันทบุรี ครับ
ขออนุญาตครับสอบถามครับ คือประธานคณะกรรมการกระทำความผิดซึ่งส่อเจตนาที่ไม่สุจริตกระทำการลักษณะฉ้อโกงต่อสหกรณ์ โดยประจักด้วยเอกสาร. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้หรือไม่ครับ ตอบด้วยนะครับ. ได้หรือไม่ได้อย่างไรขอเหตุผลด้วยนะครับ
อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนรอบปีบัญชีของสหกรณ์ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
สวัสดีค่ะ ดิฉันขอทราบขอบเขตการตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจ ว่ามีขอบเขตตรวจได้แค่ไหน ตรวจสหกรณ์ใดได้บ้าง สหกรณ์ร้านค้าดรมตรวจสามารถตรวจบัญชีได้หรือเปล่าคะ
มีหลักสูตรเปิดให้บุคคลภายนอกอบรมไหมค่ะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม เกิดปัญหาการบริหารจัดการ โดยกรรมการทำให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์เป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท เหตุเกิดในปีการเงิน 2560 และคาดว่าจะมีการตัดหนี้สงสัยจะสูญเสนอต่อที่ประชุมในสิ้นเดือนนี้เต็มจำนวน ทำให้กำไรลดลง ปันผลเฉลี่ยคืนน้อยลง คำถาม หนึ่ง การตัดหนี้สูญบางส่วนทำได้หรือไม่ เพื่อรักษาระดับเงินปันผลเฉลี่ยคืนมิให้กระทบมากนัก สอง อยากศึกษาระเบียบว่าด้วยการตัดหนี้สูญ ฯ ขอขอบคุณที่ใครจะตอบข้อข้องใจนี้...ครับ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักกองร้อย ศฝร.ภ.๗ ตามประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒.๑๕ ๑.วิศวกรโยธาเป็นที่ปรึกษางานพร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ระดับวุฒิวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น๒.วิศวกรสุขภิบาลหรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม พร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล ระดับภาคีวิศวกร มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาและลงนามรับรองทราบการเสนอชื่อของบุคคลนั้น ตามประกาศมีการกำหนพกีดกัน หรือ ลอ๊คเสปคหรือเปล่า โปรดพิจารณา