กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีพันธกิจ ดังนี้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสม
ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้มีศักยภาพ
ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

เปิดเหมือนปกติ

❓❓❓ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นสภาวัฒนธรรม❓❓❓✅รวมกลุ่มผู้ที่สนใจ✅ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม▫●  สภาวัฒนธรรมตำบล▫●  สภา...
03/03/2021

❓❓❓ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เป็นสภาวัฒนธรรม❓❓❓

✅รวมกลุ่มผู้ที่สนใจ
✅ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
▫● สภาวัฒนธรรมตำบล
▫● สภาวัฒนธรรมอำเภอ
▫● สภาวัฒนธรรมจังหวัด/กทม.
▫● สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

🤝ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมรักษาวัฒนธรรมไทย
มาร่วมใจ จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม โดยชุมชน เพื่อชุมชน
.

🔊youtu.be/9jZZDXqY34A
.

🕵️‍♀️ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/images/akasit/010364b.pdf?fbclid=IwAR0O7y9ak97QeK8ltZnlpWbK0PUFyFDkTLRX1L4yROkYP84EteDizhRz1Tw
.

🗣สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายส่วนภูมิภาค และสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
📞โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๒๐ หรือ ๑๔๒๔

#สภาวัฒนธรรม #การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
#การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม #สภาวัฒนธรรมตำบล
#สภาวัฒนธรรมอำเภอ #สภาวัฒนธรรมจังหวัด
#สภาวัฒนธรรมกทม #สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

03/03/2021
“แปลหนังสืออาเซียน” สู่การเรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาค

📣📣มีข่าวดีมาฝาก📣📣
สำหรับคนที่มีความสามารถด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือจีน
🤩แต่เป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
เพราะตอนนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ
✍️กำลังรับสมัครนักแปลจำนวนมาก ✨ในโครงการแปลหนังสือ วรรณคดีและวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน

🤗youtu.be/qhxdlm2HUJE

☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐๒๒๔๗๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๒๗-๘

มีข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่มีความสามารถด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือจีน แต่เป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้า.....

✨“ปริศนาคำทาย” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 😇ถือเป็นเทคนิคแนวทางในการใช้ภาษาไทยมาพัฒนาสมอง⭐จังหว...
03/03/2021

✨“ปริศนาคำทาย” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา

😇ถือเป็นเทคนิคแนวทางในการใช้ภาษาไทยมาพัฒนาสมอง

⭐จังหวัดชลบุรี จะเรียกว่า “โจ๊กปริศนาเมืองชล” โดยผู้เป็นนายโจ๊กจะเป็นผู้สร้างคำปริศนา

🤩ลองเอามาเล่นกันดูนะจ๊ะ ได้ความรู้ที่แฝงด้วยความสนุกและความคิดสอนใจ

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🙏ฮีต 12 ประเพณีบุญพระเวส✨“ประเพณีบุญพระเวส” เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน เป็นการทำบุญและฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาด...
03/03/2021

🙏ฮีต 12 ประเพณีบุญพระเวส

✨“ประเพณีบุญพระเวส” เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน เป็นการทำบุญและฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเวสสันดรผู้ซึ่งบำเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญ่ด้วยวิธีบริจาคทาน หรือทานบารมีในชาติสุดท้าย หรือมหาชาติของพระพุทธองค์ ก่อนที่จะเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ด้วยมีความเชื่อว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวกัน อานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ

อ่านเพิ่มเติม https://cutt.ly/tfSastF

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

📣มาเป็นสภาวัฒนธรรมกันเถอะ‼️‼️เอ๊ะ❗️ สภาวัฒนธรรมคืออะไร❓ ทำไมต้องมีสภาวัฒนธรรม❓แล้วสภาวัฒนธรรมทำอะไรบ้าง❓. . . . . คำถามเ...
02/03/2021

📣มาเป็นสภาวัฒนธรรมกันเถอะ‼️‼️

เอ๊ะ❗️ สภาวัฒนธรรมคืออะไร❓ ทำไมต้องมีสภาวัฒนธรรม❓

แล้วสภาวัฒนธรรมทำอะไรบ้าง❓. . . . . คำถามเหล่านี้มีคำตอบ‼️‼️

🤝ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมรักษาวัฒนธรรมไทย
มาร่วมใจ จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม โดยชุมชน เพื่อชุมชน
.

🔊youtu.be/_XrQr9GoY4o
.

🕵️‍♀️ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/images/akasit/010364b.pdf
.

🗣สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายส่วนภูมิภาค และสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
📞โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๒๐ หรือ ๑๔๒๔

#สภาวัฒนธรรม #การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
#การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม #สภาวัฒนธรรมตำบล
#สภาวัฒนธรรมอำเภอ #สภาวัฒนธรรมจังหวัด
#สภาวัฒนธรรมกทม #สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🤩๕ วิธีเลือกซื้อผ้าไหม🕵ปัจจุบันเทคโนโลยีการทอผ้ามีความเจริญและทันสมัย  ทำให้ทุกวันนี้เราเริ่มจะแยกแยะระหว่างผ้าไหมแท้กับ...
02/03/2021

🤩๕ วิธีเลือกซื้อผ้าไหม

🕵ปัจจุบันเทคโนโลยีการทอผ้ามีความเจริญและทันสมัย ทำให้ทุกวันนี้เราเริ่มจะแยกแยะระหว่างผ้าไหมแท้กับผ้าไหมเทียมได้ยากยิ่งขึ้น จนทำให้คนที่เป็นมือใหม่ในการซื้อผ้าไหมอาจจะสับสนว่าจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ผ้าไหมแท้ที่ได้คุณภาพสมราคาที่จ่ายไป วันนี้มี ๕ วิธีเลือกซื้อผ้าไหมให้ได้คุณภาพมาฝาก

อ่านต่อ... www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5624

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

😇เล่าสู่กันฟังเรื่อง “เซียมซี : คำทำนายแก้ไขปัญหาชีวิต 🙏บางครั้งที่เราประสบกับปัญหาชีวิต และไม่รู้จะหาคำตอบมาจากไหน นอกจ...
01/03/2021

😇เล่าสู่กันฟังเรื่อง “เซียมซี : คำทำนายแก้ไขปัญหาชีวิต

🙏บางครั้งที่เราประสบกับปัญหาชีวิต และไม่รู้จะหาคำตอบมาจากไหน นอกจากจะไปไหว้พระอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนนิยมคือ “เสี่ยงเซียมซี” เพื่อสอบถามในสิ่งที่ยังสงสัย ไม่แน่ใจ ซึ่งหลายๆครั้งคำตอบใน “ใบเซียมซี” อันเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่มีคำทำนายเป็นคำกลอน หรือคำคล้องจองก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่เราคิดไม่ตกได้ หรืออย่างน้อยๆ ก็ทำให้บางคนมีกำลังใจเพิ่มขึ้น

🛢ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกความหมายของ “เซียมซี” ว่า “ใบทำนายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัด มีเลขหมายเทียบกับเลขหมายบนติ้วที่เสี่ยงได้” ส่วนในวิกิพีเดีย ให้ความหมายเซียมซีว่า เป็นการทำนายดวงชะตารูปแบบหนึ่งตามธรรมเนียมของจีน โดยการเขย่าภาชนะที่บรรจุหมายเลขที่เขียนไว้บนไม้ไผ่ที่เหลาเป็นซีก โดยไม้ที่หล่นลงมาแท่งแรกจะแสดงหมายเลขที่นำไปตรวจสอบกับคำทำนาย นอกจากนี้ข้อมูลอื่นๆ ยังบอกอีกว่า เซียมซี เป็นคำภาษาจีน มาจากคำว่า “เซียม”ที่แปลว่า กระดาษแผ่นเล็กๆ ยาวๆ ส่วน “ซี” แปลว่า บทกลอน เมื่อรวมกันแล้วก็หมายถึง กลอนบนกระดาษแผ่นเล็กๆ แต่บางแห่งสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “เซียนซือ” ซึ่งหมายถึงผู้ทรงอิทธิฤทธิ์หรือผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ ที่จะให้คุณหรือโทษแก่ผู้ใดก็ได้ และบางแห่งก็ว่า “เซียม” หมายถึง ไม้ติ้วเสี่ยงทาย และ “ซี” หมายถึง โคลง กลอน โดยรวมจึงหมายถึงโคลงกลอนบนไม้ติ้วที่เสี่ยงทาย สรุปแล้ว เซียมซี ก็คือแผ่นกระดาษหรือไม้ติ้วที่บรรจุบทกลอนอันเป็นคำทำนายไว้ ซึ่งเซียมซีนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามวัดหรือศาลเจ้า ส่วนที่ว่าเพี้ยนมาจากเซียน คงเพราะเป็นการทำนายอนาคต ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความสามารถพิเศษที่จะหยั่งรู้การณ์ข้างหน้าได้ ปัจจุบันนอกจากไปที่วัด ศาลเจ้าหรือศาสนสถานแล้ว เรายังสามารถเสี่ยงเซียมซีทางออนไลน์ได้อีกด้วย

อ่านต่อ... http://www.culture.go.th/ewtadmin/ewt/culture_th/ewt_news.php?nid=5621

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

01/03/2021
สถานีวัฒนธรรม

Live สถานีวัฒนธรรม (สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่)
รายการ สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ ทางสถานีวัฒนธรรม
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 1-12 มีนาคม 2564

Live สถานีวัฒนธรรม (สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่)

Live 5 รายการ สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ ทางสถานีวัฒนธรรม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1-12 มีนาคม 2564

✨“ตำนานพระธาตุช่อแฮ” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ⭐️พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู...
01/03/2021

✨“ตำนานพระธาตุช่อแฮ” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา

⭐️พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (ปีเสือ)

🙏องค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกข้างซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

😇มาเที่ยวที่ จ.แพร่ อย่าลืมแวะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลกัน

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

01/03/2021
สถานีวัฒนธรรม

"สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่"
เตรียมพบกับ #สถานีวัฒนธรรม สถานีแห่งความสุข มอบความบันเทิงและความสนุก คู่ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 - 15.30 น.
รับชมได้แบบฟรีๆ ถึงหน้าจอ
ทาง Facebook และ Youtube สถานีวัฒนธรรม

"สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่"

เตรียมพบกับ #สถานีวัฒนธรรม สถานีแห่งความสุข มอบความบันเทิงและความสนุก คู่ความรู้ด้านวัฒนธรรม

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 - 15.30 น.

รับชมได้แบบฟรีๆ ถึงหน้าจอ
ทาง Facebook และ Youtube สถานีวัฒนธรรม

😃ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยวันนี้ เสนอคำว่า... 🐢"ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ" หมายถึง 🧐 ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ ดีกว่าการทำด่วน🕵️‍♀️#ก...
01/03/2021

😃ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
วันนี้ เสนอคำว่า... 🐢"ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ" หมายถึง 🧐 ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ ดีกว่าการทำด่วน🕵️‍♀️

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

💥รู้ไว้ใช่ว่า💥...ป่าหิมพานต์ป่าในตำนาน⁉ 🌲 พูดถึง “ป่าหิมพานต์” เชื่อว่าหลายคนคงสงสัย ในเรื่องราวที่น่าค้นหาของป่าในตำนาน...
26/02/2021

💥รู้ไว้ใช่ว่า💥...ป่าหิมพานต์ป่าในตำนาน⁉

🌲 พูดถึง “ป่าหิมพานต์” เชื่อว่าหลายคนคงสงสัย ในเรื่องราวที่น่าค้นหาของป่าในตำนานแห่งนี้ ด้วยในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง มีเนื้อหา เรื่องราวความเร้นลับ สัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดที่ไม่มีให้เห็นในชีวิตจริง แม้แต่ในวัดวา อาราม ยังพบภาพจิตรกรรม หรือรูปปั้นที่เชื่อว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ เช่นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) มีรูปปั้นครุฑ นาค กินรี กินนร ที่ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้ และยังพบเรื่องราวต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงป่าแห่งนี้ในหลากหลายแง่มุม จึงทำให้เกิดคำถามว่า ป่านี้ มีอยู่จริงหรือไม่ ตั้งอยู่ที่ไหนและมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจ

🧐 เรื่องราวของป่าหิมพานต์ ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย ที่ชื่อ “ไตรภูมิกถา” หรือ “ไตรภูมิพระร่วง” โดยพญาลิไทย กษัตร์ย์นักปราชญ์ผู้ครองเมืองศรีสัชนาลัย พระราชนิพนธ์จากคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ได้อ้างอิงเนื้อหาเรื่องราวจากคัมภีร์ต่างๆ ของศาสนาพุทธ ไตรภูมิกถา มีเนื้อหาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาในทางพุทธ ที่เชื่อว่าจักรวาลอันเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย มีด้วยกัน ๓ ภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และ อรูปภูมิเพื่อให้คนได้เรียนรู้และรู้จักการทำความดี และผลของกรรมที่ทำให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ

⛰ ศูนย์กลางของจักรวาลในไตรภูมิกถา ระบุไว้ว่าคือ เขาพระสุเมรุ ซึ่งรายล้อมด้วยทิวเขาทั้ง ๗ และ ทะเล ๗ ชั้น จักรวาลประกอบด้วยมหาทวีปทั้ง ๔ คือ อุตตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาพระสุเมรุ ปุพพวิเทหะ ตั้งอยู่ทางตะวันออก อปรโคยาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกและ ชมพูทวีป ตั้งอยู่ตอนใต้ ในทวีปทั้ง ๔ ยังแบ่งเป็นทวีปย่อยๆ ออกไปอีกมากมาย ซึ่งดินแดนที่เกิดอาศัยของมนุษย์หรือโลกมนุษย์ ก็คือ “ชมพูทวีป” มีพื้นที่ ๑๐,๐๐๐โยชน์ แบ่งออกเป็น ๓ส่วน คือ ๑.ที่อยู่ของมนุษย์ มีขนาด ๓,๐๐๐โยชน์ ๒.ป่าหิมพานต์ มีขนาด ๓,๐๐๐ โยชน์ นอกนั้นคือผืนน้ำ มีขนาด ๔,๐๐๐ โยชน์ (๑ โยชน์ เท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร)

😇 ป่าหิมพานต์หรือ หิมวันต์ ชื่อป่าหนาวในดินแดนแถบเหนือของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่บนเทือก หิมาลัย นั่นเอง เป็นดินแดนที่มีหิมะปกคลุม ป่าหิมพานต์ ถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้า ที่มียอดเขาสลับซับซ้อนถึง ๘๔,๐๐๐ ยอด ในผืนป่านี้ เป็นที่สถิตของ เหล่าเทพ เทวดา และเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ทรงคุณวิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักบวช ผู้ทรงศีล ฤาษี นักสิทธิ์ วิทยาธร (นักสิทธิ์ คือ ผู้สำเร็จ วิทยาธร คือ ผู้ทรงไว้ซึ่งวิทยา ทั้งสองแต่งตัวคล้ายเทวดาแต่สวมชฏาเป็นดอกลำโพง หรือโพกผ้าแบบฤๅษี) และยังมีสิ่งมีชีวิต สัตว์ต่างๆ ที่แปลกประหลาดพิสดาร เป็นดินแดนที่เร้นลับ ยากที่มนุษย์ธรรมดาจะเดินทางไปถึงหรือเข้าถึงได้

🏞 ในป่าหิมพานต์มีสระน้ำใหญ่ ๗ สระ โดยมีสระอโนดาตเป็นศูนย์กลาง แวดล้อมด้วย ๕ เทือกเขา ภูเขาทั้ง ๕ โน้มเข้าหากันคลุมสระอโนดาตไว้ น้ำในสระอโนดาต จะเต็มตลอดเวลา มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ สายน้ำจาก อโนดาต จะไหลแยกออกเป็นธารน้ำไป ๔ ทิศ ยังความอุดมสมบูรณ์ให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และธารน้ำทางด้านทิศใต้ ยังไหลลงสู่ดินแดนมนุษย์ กลายเป็นแม่น้ำ ๕ สาย หรือ “ปัญจมหานที” ได้แก่ แม่น้ำคงคา ยมนา มหิ สรภู และอจิรวดี ถือเป็นสายน้ำที่สำคัญ สร้างความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงมนุษย์และในแผ่นดินถิ่นกำเนิดของพระพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธ ถือเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นำมาใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญนำมาซึ่งความสิริมงคลตามความเชื่อ

🌳 ในป่าหิมพานต์มีสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์แม้แต่ต้นไม้ อาทิ ต้นนารีผล หรือ มักกะลีผล ซึ่งออกผลเป็นหญิงสาวแรกรุ่น มีรูปโฉมงดงามสะกดสายและอารมณ์ของมนุษย์และอมุนษย์ที่ได้พบเจอ ตามตำนานกล่าวว่า ท้าวสักกะเทวราช หรือพระอินทร์ ได้เนรมิตต้นไม้ที่มีผลเป็นหญิงสาวไว้รอบทิศที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ เพื่อในเวลาที่บรรดานักบวช นักสิทธิ์ วิทยาธร คนธรรพ์ทั้งหลายเดินทางผ่านทางมาจะได้มัวเมาหลงใหลอยู่กับความงามของนารีผลจนเสื่อมอิทธิฤทธิ์ ทำให้ไม่อาจล่วงล้ำเข้าไปรบกวนถึงบริเวณอาศรมของพระนางมัทรีที่มีรูปโฉมงดงามได้

🐅 สิ่งสาราสัตว์ในป่าแห่งนี้ ล้วนแต่มีความพิเศษ รูปลักษณ์แปลกประหลาดมากมาย เป็นสัตว์ที่ผสมกันหลายเผ่าพันธุ์สร้างสรรค์ขึ้นตามจินตนาการที่อ้างอิงเรื่องราวจากไตรภูมิรวมถึงคัมภีร์ ชาดกต่างๆ ทางพุทธซึ่งได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์-ฮินดู จำแนกได้ ๓ ประเภทใหญ่ คือ สัตว์มีสองขา สัตว์มีสี่ขา และสัตว์จำพวกปลา สัตว์แต่ละประเภทยังมีอิทธิฤทธิ์ อำนาจวิเศษเฉพาะตัว ส่วนใหญ่ส่งผลในทางมงคลแก่ผู้ที่ได้พบ อันได้แก่ สัตว์สองขาจำพวกนก เช่น อสูรปักษา , อสุรวายุพักตร์, นกการเวก , ครุฑ , กินรี–กินนร, เทพปักษี , นกทัณฑิมา–หงส์ สัตว์สี่ขา ตระกูลสิงห์ เช่น บัณฑุราชสีห์, กาฬสีหะ, ไกรสรราชสีห์, ติณสีหะ – เกสรสิงหะ, เหมราช, คชสีห์, เทพนรสีห์หรือนรสิงห์ ตระกูลม้า เช่น ดุรงค์ไกรสร, ดุรงค์ปักษิณ,เหมราอัสดร ,ม้าปีก , สินธพกุญชร , อัสดรเหรา, อัสดรวิหก ตระกูลช้าง เช่น เอราวัณ, กรินทร์ปักษา, วารีกุญชร, ช้างเผือก ตระกูลปลา เช่น เหมวาริน, กุญชรวารี, มัจฉนาคา, มัจฉวาฬ,เงือก, ปลาควาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีรูปร่างวิจิตรพิสดารต่างจากที่พบบนโลกมนุษย์

🧘 ตำนานความเชื่อเรื่องป่าหิมพานต์ มีอิทธิพลต่อสังคมชาวพุทธในประเทศไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มักพบเห็นในรูปงานศิลปะต่างๆ ประดับตกแต่งตามศาสนสถาน ในรูปแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึงงานเขียนบทประพันธ์ต่างๆ ละคร-ภาพยนตร์ ป่าหิมพานต์ จะมีอยู่จริงหรือไม่จึงไม่ใช่ประเด็นเพราะมนุษย์ที่จะเข้าถึงดินแดนนี้ได้ต้องเป็นผู้ทรงศีลที่มีอภิญญาหาใช่มนุษย์ธรรมดา ตามหลักพุทธศาสนาให้เชื่อในเหตุและผลที่สามารถพิสูจน์หรือสัมผัสได้จริง บุญทำกรรมแต่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ปัจจุบันชาติมุ่งมั่นทำกรรมดีย่อมส่งผลให้ไปสู่ภพภูมิที่เจริญอย่างแน่นอน

#ป่าหิมพานต์ #ป่าในตำนาน #สัตว์หิมพาน #ไตรภูมิพระร่วง #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม's cover photo
26/02/2021

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม's cover photo

🙏โจลมะม้วต พิธีแห่งความเชื่อและศรัทธารักษาความเจ็บป่วย✨“โจลมะม้วต” คือ พิธีกรรมการรักษาผู้ป่วยโดยการทรงเจ้า ซึ่งเป็นพิธี...
26/02/2021

🙏โจลมะม้วต พิธีแห่งความเชื่อและศรัทธารักษาความเจ็บป่วย

✨“โจลมะม้วต” คือ พิธีกรรมการรักษาผู้ป่วยโดยการทรงเจ้า ซึ่งเป็นพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายเขมรในภาคอีสาน ในอดีตชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจะร่วมกันจัดงานพิธีกรรมโจลมะม้วต ในช่วงเวลาหลังฤดูเก็บเกี่ยวจนถึงฤดูทำนา เป็นพิธีที่มีลักษณะของการรักษาความเจ็บป่วยด้วยเสียงดนตรี โดยอาศัยการร่ายรำประกอบการบรรเลงดนตรีประกอบ จนกระทั่งเป็นประเพณีประจำปีของชุมชน เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อความสุขความเจริญในหมู่บ้าน ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในยามที่มีปัญหา เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน และเป็นพิธีกรรมที่ให้ชาวบ้านได้หนีจากความเจ็บปวดทางใจได้ทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม https://cutt.ly/QfSrTTj

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

หนังสือเดินทางร้านหนังสือ : Book Passport
25/02/2021

หนังสือเดินทางร้านหนังสือ : Book Passport

📢 ประกาศผล🎉

รางวัล Book Passport ประจำปี
มอบแก่ผู้ซื้อหนังสือจากร้านหนังสืออิสระ
ที่ร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ
ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง
เดือนมกราคม 2564

รางวัลที่ 1 :
ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก มูลค่า 15,000 บาท
บัตรแลกซื้อหนังสือ มูลค่า 5,000 บาท
รวมมูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล

🔸นายภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์
หมายเลข 002978

รางวัลที่ 2 :
บัตรแลกซื้อหนังสือ มูลค่า 3,000 บาท 2 รางวัล

1. นางนิภาพรรณ ใจหาญ หมายเลข 002018
2. นางกนกวรรณ บางภิภพ หมายเลข 022503

รางวัลที่ 3 :
บัตรแลกซื้อหนังสือ มูลค่า 1,000 บาท 5 รางวัล

1. นางสาววศินี ทวีปัญญายศ หมายเลข 029928
2. นายนิติรัฐ กีฬาแปง หมายเลข 003653
3. นายบริวัตร ขนุนทอง หมายเลข 002093
4. นางสาวณัฐฌา รุ่มนุ่ม หมายเลข 003722
5. นางสาวญาณิศา สรสุชาติ หมายเลข 003789

#โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ
ขอแสดงความยินดี 😊💐🎉🎉🎉

✨✍️🧑‍🏫 “กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม”หม่อมห...
25/02/2021

✨✍️🧑‍🏫 “กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม”

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้ประพันธ์บทกลอนนี้ขึ้นแฝงความหมายถึงผู้เป็นครูที่ต้องอาศัยความอดทน และความยากลำบากในการอบรมสั่งสอนศิษย์ หากเมื่อใดที่ศิษย์สำเร็จการศึกษาเป็นกำลังสำคัญของชาติแล้วนั่นคือความยินดีของผู้เป็นครู จากบทกลอนดังกล่าวจึงเป็นที่มาให้ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู

ม.ล. ปิ่น มาลากุล เป็นปูชนียบุคคลในหลากหลายด้าน ทั้งนักการศึกษา งานวรรณศิลป์ การใช้ภาษาไทย และเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาการศึกษา วัฒนธรรม วรรณกรรม และการสื่อ ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Unesco) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖

ในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๐ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทย ได้รับการปรับปรุงงานด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก และกลายเป็นรากฐานการศึกษาไทยในปัจจุบัน

👉http://article.culture.go.th/index.php/blog/3-column-layout-3/240-2021-02-24-10-38-36

24/02/2021

🗣 การกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ
โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
#กระทรวงวัฒนธรรม
#เพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

✍สวธ.จับรางวัลผู้โชคดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือเพื่อกระตุ้นคนอ่านหนังสือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างย...
24/02/2021

✍สวธ.จับรางวัลผู้โชคดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ
เพื่อกระตุ้นคนอ่านหนังสือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

✍เร็วๆนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ จับรางวัลผู้โชคดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือจากการลงทะเบียนทางออนไลน์ เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๖๔ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านกับคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมการอ่านผ่านร้านหนังสืออิสระทั่วประเทศ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยวัฒนธรรมการอ่านหนังสือ โอกาสนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายอิสระ
ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขานุการกรม ให้เกียรติจับรายชื่อรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
✍นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า สวธ.มุ่งหวังให้ โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ กิจกรรมหนังสือเดินทางหรือ Book Passport นี้ เป็นโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมให้ร้านหนังสืออิสระที่มีอยู่ในประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เกื้อหนุนให้ดำเนินกิจการอย่างมั่นคง พร้อมเป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและความรู้พื้นฐานในภูมิภาคที่ดีและมีคุณภาพสืบไป โดยรางวัลที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ ในครั้งนี้ มีจำนวน ๘ รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ ๑ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก พร้อมบัตรซื้อหนังสือ ๑ รางวัล มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
คุณภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์ หมายเลข 002978
รางวัลที่ 2 บัตรแลกซื้อหนังสือ มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
๑. คุณนิภาพรรณ ใจหาญ หมายเลข 002018
๒. คุณกนกวรรณ บางภิภพ หมายเลข 022503
รางวัลที่ 3 บัตรแลกซื้อหนังสือ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
๑.คุณวศินี ทวีปัญญายศ หมายเลข 029928
๒.คุณนิติรัฐ กีฬาแปง หมายเลข 003653
๓.คุณบริวัตร ขนุนทอง หมายเลข 002093
๔.คุณณัฐฌา รุ่มนุ่ม หมายเลข 003722
๕.คุณญาณิศา สรสุชาติ หมายเลข 003789
ทั้งนี้ ทางมูลนิธิวิชาหนังสือจะประสานส่งรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในลำดับต่อไป

24/02/2021
กินอะไรดี มี 50 บาท - บะหมี่ผัดพริกขี้หนู

😋กินอะไรดี มี 50 บาท‼️

🧐สถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจก็ชะลอตัว เรามาเข้าครัวทำอาหารพร้อมเทคนิคระดับเชฟ by เชฟป้อม กับเมนู ✨บะหมี่ผัดพริกขี้หนู✨ ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ บรรเทาอาการหวัด เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันภาวะลำไส้อักเสบ และให้พลังงานกับร่างกาย
วัตถุดิบแสนจะง่าย หาได้ในตู้เย็นและร้านสะดวกซื้อทั่วไป พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย

https://youtu.be/9PZe6wfaqSA

👩‍🍳ใครมีเมนูประหยัด อร่อยๆ ทำกินเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน
มาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยจ้า...
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กินอะไรดี มี 50 บาท !!!สถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจก็ชะลอตัว เรามาเข้าครัวทำอาหารพร้อมเทคนิคระดับเชฟ by เชฟป้อม กั.....

🙏“ประเพณีและเทศกาลสำคัญ” เนื่องในวันมาฆบูชา : เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน✨😇เมืองศรีมโหสถ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเข...
24/02/2021

🙏“ประเพณีและเทศกาลสำคัญ” เนื่องในวันมาฆบูชา : เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน✨

😇เมืองศรีมโหสถ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขต ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านสระมะเขือ บ้านโคกวัด และบ้านหนองสะแก ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดของเมืองกว้าง ๗๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร มีเนื้อที่ ๗๔๒ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์พบว่า อำเภอศรีมโหสถในปัจจุบัน เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี ซึ่งเดิมเป็นเมืองโบราณที่มีชื่อว่า เมืองมโหสถบ้าง เมืองอวัธยปุระบ้าง หรือเมืองสังโวกบ้าง แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างรี ขอบมุมทั้ง ๔ โค้งมน ลักษณะของเมืองมีคันดินและคูน้ำล้อมรอบ ภายในตัวเมืองมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น เทวาลัยพระนารายณ์ เทวรูปพระวิษณุ เทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปพระคเณศ ตรีศูล ศิวลึงค์ ซึ่งทำจากหินทรายขนาดใหญ่ทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีเนินดิน สระน้ำ บ่อน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

ส่วนนอกตัวเมืองศรีมโหสถ พบหลักฐานและร่องรอยของศาสนาสถานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตและร่องรอยการอาศัยของชุมชนขนาดใหญ่อยู่โดยทั่วไป และปรากฎหลักฐานว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ภายนอกเมืองมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ทั้งลัทธิเถรวาทและลัทธิมหายาน

อ่านต่อ... http://ich.culture.go.th/index.php/th/acticleich/959-----m-s

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ที่อยู่

ถนนวัฒนธรรม
Bangkok
10310

การเดินทางมายังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถเดินทางด้วย รถส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง จากถนนรัชดาภิเษก สาย 73, 73ก, 136, 137, 157, 172, 206, 514, 528, 529 จากถนนพระราม 9 / สาย 168, 137, 171, 537, 551, ปอพ.4 จากถนนเทียมร่วมมิตร / สาย 122 จากถนนรามคำแหง / สาย 122, 137 รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน) ลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (เดินเท้าจากทางออกสถานีเป็นระยะทาง 600 เมตร)

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อได้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นแล้ว จำเป็นต้องมีสถานที่ทำการได้ไปอาศัยอาคาร สโมสรลูกเสือของกรมพลศึกษา ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้รับงบประมาณ สร้างสำนักงานขึ้นใหม่ ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง จึงได้ย้าย สำนักงานจากสนามกีฬาแห่งชาติมาอยู่ในที่แห่งใหม่นี้ และได้ประกอบพิธีเปิดป้ายสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ใช้ชื่อย่อว่า สวธ. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า " Department of Cultural Promotion : DCP "

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622470013

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เป็นเสมือนชุมชนที่ผู้มีใจรักวัฒนธรรมได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของชาติและนานาชาติ ก่อกำเนิดวิธีคิดและพลังในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอย่างกว้างขวางสืบไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ