กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชนป็นหน่วยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนประเด็น : “การจัดงาน OTOP City 2020” ในรายการ MMM Maga...
25/12/2020

ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประเด็น : “การจัดงาน OTOP City 2020” ในรายการ MMM Magazine Onair” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD1
ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
เวลา 16.30 - 16.55 น.

พช.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่นสู่สากล สร้างโอกาส สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยื...
25/12/2020

พช.จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่นสู่สากล สร้างโอกาส สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยมี นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล นางสาวเซิ่น ไฉอิง Head of Business Transformation บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด และ นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmers, Quality Line & local sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมการพัฒนาชุมชน และขอขอบคุณผู้บริหารของเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ได้กรุณาให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเสมือนฐานรากของประเทศ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชดำรัสต่อข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในภาคอีสาน ณ เขื่อนน้ำพุง ไว้ว่า “คนในสังคมเข้าใจว่าความมั่นคงของประเทศ มักเกี่ยวข้องกับทหาร การมีกองทัพที่เข้มแข็งและมีอาวุธจำนวนมาก ทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง มีความมั่นคง แต่แท้ที่จริงแล้วการที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงได้นั้น จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ มีอาชีพที่มั่นคง จึงจะทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง”

โดยกลุ่มในเครือเซ็นทรัลอันประกอบด้วย เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัลที่เป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรมและรีสอร์ท ที่จะช่วยกันสนองตามแนวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งที่เป็นพระราชปณิธานของพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ท่าน เรื่องของการใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์ ในจำนวนนี้มีอยู่ 30,000 – 40,000 ผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเสมือนสินค้า Premium สามารถช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่ดีขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องมีช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าที่ผ่านมาผมเองก็ได้รับรายงานอยู่เสมอ ทั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ว่าทางเซ็นทรัลได้มีการสนับสนุนในงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับเป็นหน้าเสื่อของรัฐบาล ในหัวเมืองต่างๆ เช่น พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ อุดรธานี นครศรีธรรมราช รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ที่ได้รับความร่วมมือจากเครือเซ็นทรัล ให้ความช่วยเหลืองานจากกรมการพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ทางราชการและพี่น้องประชาชนที่ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัล ทำให้เกิดการพัฒนาในระดับท้องถิ่น หัวเมืองต่างๆ และในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า ในวันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันที่จะสร้างโอกาสเกื้อกูลที่ดีต่อกัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ OTOP ส่วนทางกลุ่มเซ็นทรัล รวมทั้งเจดี คอมเมิร์ซ และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ที่จะช่วยเสริมจุดแข็ง จุดอ่อนระหว่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสที่ดีขึ้น กรมการพัฒนาชุมชน ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนข้อมูล การประสานงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ทางทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเซ็นทรัล บริษัทเซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ต้องการให้กรมการพัฒนาชุมชนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้พี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสที่ดีขึ้นต่อไป

อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เป็นภาคีเครือข่ายในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะมีพืชผลและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ จากแปลงโคก หนอง นาโมเดล จำนวนมาก และคาดการณ์เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยปีที่แล้วมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,500 ครอบครัว ในระหว่างนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 26,000 ครอบครัว และคาดการณ์ว่าภายในปีงบประมาณ 2564 จะมีเพิ่มขึ้นอีก 14,000 กว่าครอบครัว ซึ่งในแต่ละครอบครัวก็จะมีพื้นที่ 1 ไร่ 3 ไร่ 5 ไร่ 15 ไร่ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และเป็นหน่วยในการขับเคลื่อน ในเรื่องของอาหารปลอดภัย ซึ่งจะมีมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe) มาช่วยเหลือสนับสนุนในการวางมาตรฐานของพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในอนาคตที่ทางเซ็นทรัลจะเข้ามาช่วยเหลือ เป็นภาคีเครือข่ายในการรองรับการกระจายสินค้าดีๆ จากชาวบ้านสู่ผู้บริโภค

ท้ายนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กราบขอบพระคุณทุกท่าน โดยเฉพาะคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลที่กรุณาให้ความช่วยเหลือต่อกรมการพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา และขอให้พวกเราทุกคนมั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก ไม่เพียงแต่พี่น้องผู้ประกอบการ OTOP เท่านั้น แต่หมายถึง ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของเครือเซ็นทรัลทั้ง 3 กลุ่ม ที่จะมีโอกาสได้รับสิ่งที่ดี ในราคาที่ยุติธรรมและช่วยเหลือ เจือจุน อุดหนุน เกื้อกูลให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยได้มี เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็งดีขึ้น อันเป็นการตอบโจทย์ได้ว่าประเทศชาติของเรานั้นจะมั่นคงได้อย่างยั่งยืน และขอให้คำมั่นสัญญาว่ากรมการพัฒนาชุมชนจะเป็นภาคีเครือข่ายที่ดีของท่าน ในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป

พช. ลงนาม MOU กับภาคีภาครัฐ และเอกชนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ...
25/12/2020

พช. ลงนาม MOU กับภาคีภาครัฐ และเอกชนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 3 ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า
วันนี้ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถไปสู่ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติได้ และเพื่อร่วมในการประกาศเจนารมย์ที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริม ให้ใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานโลก มีช่องทางการตลาดสู่สากล จำหน่ายสินค้าบนเครื่องบิน หรือจำหน่ายในสนามบิน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ได้อย่างสง่างาม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีหน่วยงานภาคีร่วมการดำเนินงาน จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) ร่วมกันสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ 225 กลุ่ม/ราย รวมจำนวน 1,229 ผลิตภัณฑ์ เป็นผ้าและเครื่องแต่งกาย 683 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 401 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 145 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักของผู้คน มีการจัดทำนิตยสารผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งมีนางแบบคนแรกที่ขึ้นปกนิตยสารเป็นลูกหลานของการบินไทย สวยสง่าในชุดไทย ทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นกว่า 347 ล้านบาท

ในปี 2563 มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น 5 หน่วยงาน ในการร่วมมือในวันนี้ เป็นการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
มีนัยยะสำคัญของการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง มุมมองของผู้ประกอบการที่จะนำเสนอสินค้า และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสนามบิน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในการจำหน่ายสินค้า OTOP อาทิ เซ็นทรัล ไอคอนสยาม สยามพารากอน เช่นเดียวกับงาน OTOP City 2020 ณ เมืองทองธานี วันนี้ดีขึ้นเพราะเราตระหนักดีว่า ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเรามีมาตรการป้องกันที่ดี ตามมาตรการศูนย์บริหารงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แต่เราต้องสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้
ท้ายนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานภาคี ที่ยังมีความกล้าหาญร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ในการที่จะช่วยสนับสนุนพี่น้องผู้ประกอบการ OTOP ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความต้องใจดีของหน่วยงานภาคีทั้ง 13 หน่วยงาน จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ช่วยกันนำพาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

อธิบดี พช. ปลุกพลังสตรี ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันศุกร...
25/12/2020

อธิบดี พช. ปลุกพลังสตรี ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สตรี Change for Good” ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างความสุข สร้างรายได้สู่ชุมชน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2563 โดยมีนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด/ตำบล/เทศบาล และกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งครั้งนี้เป็นการ ดำเนินการ รุ่นที่ 2 มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในอนาคต นั้น คือการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ในที่ประชุมแห่งนี้ พี่ๆ น้อง ๆ ล้วนอยากให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้กว้างขวางมากขึ้น ต้องมีใจปรารถนาดี มีความรัก รักครอบครัวเรา รักสตรีไทยในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบขับเคลื่อนผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถ้าเริ่มต้นที่ใจ สิ่งที่จะ Change for good ก็ได้ผลเกินครึ่งแล้ว หลักการที่สำคัญ คือ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าใจบอกว่าเราจะต้องทำ ต้องรู้ ต้องช่วยเหลือ เราก็จะทำตามใจเราปรารถนา วันนี้เรามีเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง คือ ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือช่วยเหลือคนไทย ได้มีโอกาสในการเอาทุนไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ให้กับสตรีไทย ซึ่งก็ล้วนเป็นญาติ ๆ ของเรา เราต้องไปพูดคุย ทั้งเรื่องการรวมกลุ่ม เพื่อคิดเรื่องมาหากิน เช่น กลุ่มทำขนม กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำให้พวกเราเข้าถึงได้ง่าย กลุ่มละ 3 คน เสนอสิ่งที่อยากให้ทำ ให้มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ 0.1% ต่อปี หรือเพียงแสนละร้อยบาทต่อปีเท่านั้น
กรมการพัฒนาชุมชน ทำให้เราคิดเรื่องรวมกลุ่มประกอบอาชีพดอกเบี้ยต่ำ ถ้าทำตามหลักเกณฑ์จะไม่มีหนี้เสีย เราลงทุนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ลงทุนหนัก เราทำตามความถนัดของเราอยู่แล้ว คนที่พลาดพลั้งไปทำให้หนี้เสีย ส่วนหนึ่งเพราะเข้าใจผิดคือคิดว่า เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคือเงินฟรี ส่วนหนึ่งคือฝากคนอื่นไปคืนแล้วถูกยักหยอกไว้ ส่วนหนึ่งคือเอาไปลงทุนแล้วขาดทุน เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ขาดทุนแล้วเป็นดินพอกหางหมู มีหลายเหตุผล เราคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ให้พวกเราไปทำความเข้าใจว่า เงินกองทุนนี้เป็นทุนที่ช่วยให้พี่น้องสตรีไทย ให้มีโอกาสดีของชีวิต ซึ่งคือคนทุกเพศทุกวัยในครอบครัว เพราะสังคมไทยอยู่ได้เพราะผู้หญิง

ถ้าหากเราทำให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสื่อมเสียเพราะหยิบยืมไปแล้วไม่คืนเงิน จะเสียโอกาส รัฐบาลก็จะมองว่าไม่ได้เรื่องแล้วต้องล้มเลิกไป ไม่อยากให้หมดไปในยุคเรา ดังนั้น เราต้องไปพูดคุยสร้างความเข้าใจ สร้างทีม เช่น ทีมอำเภอ พัฒนาชุมชน ตำรวจ อัยการ ไปชี้แจงว่า เป็นเงินหลวง เป็นของส่วนรวม เรื่องดอกเบี้ยปรับเราคุยกันได้ ค่อย ๆ ผ่อนก็ได้ ระบบระเบียบที่จะให้คนกลับตัวเป็นคนดียังมีอยู่ เรามีการปรับโครงสร้างหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ เราได้พาทีมไปพูดคุยเจรจา อันเกิดจากสาเหตุต่างกัน รัฐบาลมองว่าสตรีไทยรับผิดชอบ เพราะรู้ว่าสตรีรักศักดิ์ศรีรักครอบครัว ดังนั้น เรื่องดอกเบี้ยท่วมต้นเราให้ช่วยกันได้ เป็นการเปิดโอกาส และที่สำคัญอย่าปล่อยให้เรื้อรัง เราต้องโชว์เห็นว่า สตรีไทยมีความรับผิดชอบ ไม่อยากเห็นว่ากองทุนล้มเลิกเพราะหนี้เสียเยอะ ช่วยกันดูแล รักษาชื่อเสียง ช่วยสงเคราะห์สมาชิกของเราด้วย เช่น นอนป่วยติดเตียง อาจจะจัดกฐิน ผ้าป่า จัดกิจกรรมต่าง ๆ หาเงินส่วนรวมมาช่วยล้างหนี้ หรือจะทำเหมือนของจังหวัดชียงราย คือ มีการตั้งกองทุนบริจาคสะสม ช่วยเหลือให้หยิบยืมเวลาขาดทุนแล้วเอาไปใช้หนี้กองทุนสตรีก่อน เป็นกองทุนสำรอง

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องที่สำคัญขอย้ำ คือการมีทีมในการดูแลสมาชิกตั้งแต่แรกเริ่ม ช่วยกลั่นกรองโครงการ พูดคุย ช่วยกันดูรายละเอียดโครงการ อนุมัติไปแล้วต้องมีการติดตาม ไปเยี่ยม ไปพูดคุย ต้องมีตัวแทนของกรรมการที่ใกล้ชิด ไปด้วยตัวเองหรือตั้งตัวแทนคอยเป็นหูเป็นตา ประธานสามารถตั้งคณะทำงานติดตามทุกหมู่บ้านได้ แล้วแต่จะมีจิตอาสา ตั้งไลน์กลุ่มส่งรายงานในไลน์กลุ่มได้ มีปัญหาก็หาทางช่วยเหลือกันได้ เป็นการ change for good ในการแก้ปัญหา เมื่อเขาอยากพูดคุยปัญหาก็จะมีทีมช่วยเหลือ เช่น การประกอบอาชีพ สมาชิกก็จะมีกำลังใจ รู้สึกอบอุ่น เงินของกองทุนก็จะประสบความสำเร็จ มาตรการเหล่านี้เป็นเชิงบวก มาตรการเชิงลบคือการดำเนินคดี ในปี 2564 คดีอาญาอาจจะต้องเอามาดำเนินการ คดีอาญาก็ไม่อยากให้มี แต่สมาชิกที่ไม่ใช้หนี้จะทำให้กองทุนล้มเลิกไป ท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องฟ้อง ตอนนี้เรามีนิติกรจังหวัดละ 1 คน ไม่ใช่ให้ไปดำเนินคดี ให้ไปช่วยเหลือ เช่น ช่วยทำสัญญา ช่วยเรื่องการประนีประนอมกัน เป้าหมายคือเราจะ change for good ถ้าในเดือนเมษายนนี้หนี้เสียลดต่ำลง กรมฯ จะทำเรื่องขอขยายวงเงิน จะได้เพิ่มโอกาสในชีวิตมากขึ้น จังหวัดไหนหนี้เสียเยอะจะใช้เป็น KPI ในปรับลดเงินอุดหนุนโดยดูตามเปอร์เซ็น จังหวัดที่หนี้เสียน้อยก็เพิ่มเงินอุดหนุนให้มากขึ้น ขอฝากให้พวกเราช่วยกัน เรื่องนี้มีนัยที่จะทำให้พี่ ๆ น้อง ๆ เรามีโอกาสดีของชีวิตเพิ่มมากขึ้น” อธิบดี พช. กล่าว

อธิบดี พช. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมช้อปสินค้า ของขวัญ ของฝาก ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่นี้ ในงาน OTOP City 2020  ณ อาคา...
25/12/2020

อธิบดี พช. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมช้อปสินค้า ของขวัญ ของฝาก ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่นี้ ในงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานใหญ่ปลายปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้เลือกซื้ออย่างจุใจ
นอกจากนี้ ภายในงานท่านจะได้พบกับหลากหลายศิลปิน OTOP ของมีค่า ผ้างดงาม อาหารชวนชิม และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยสำหรับผู้ที่สนใจนั้น ขณะนี้ทุกจังหวัดมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของแต่ละจังหวัดให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , ที่ว่าการอำเภอ และกลุ่ม OTOP, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด, OTOP Trader, และสำหรับส่วนกลางสามารถเลือกซื้อผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ทาง Website www.cdd.go.th และ ทาง Website www.otoptoday.com

ทั้งนี้ การจัดงาน “OTOP City 2020” ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” ดังกล่าวนี้ ได้มีการจัดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) หรือ ศบค. ไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักช้อปที่มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนได้อย่างปลอดภัย

รองอธิบดี พช. ร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2563 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ     วันนี้ (25 ธ.ค.63)...
25/12/2020

รองอธิบดี พช. ร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2563 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ

วันนี้ (25 ธ.ค.63) เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟัง ในการนี้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2563 ในวันนี้ "ซึ่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกระทรวง เพื่อนำข้อสรุปมาเป็นแนวทางสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีต่อไป"

จากนั้น พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทย) เป็นประธานร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2563 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญ เป็นต้น
สำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2563 นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งในการประชุมฯ ได้มีการนำเสนอภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) และการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากนั้นคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงต่อไป

ที่มาข่าว...กองสารนิเทศ สป.มท.

Photos from กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage's post
25/12/2020

Photos from กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage's post

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภักดี
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416376

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจากกองส่งเสริมและเผยแพร่ โดยเริ่มจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นในกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2505 แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ก็ได้มีตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2506 เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรมฯให้เป็นสัดส่วนสามารถสนองนโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

🎉ปีใหม่ทั้งที!! ให้สิ่งดีๆ กับคนมี่เรารัก..️🥰 ✅ กระเช้าปีใหม่ เพียง 180.- เท่านั้น สั่งซื้อได้ที่ คุณเอ๋ 📱086-381-1736 👉🏻ราคาไม่สำคัญเท่าความคิดถึงที่มีให้...♥♥ คลิกลิ้งค์ >>> https://www.facebook.com/patimbanpong #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH 📱: 086-381-1736
ขอเชิญอุดหนุนสินค้า OTOP ของขวัญปีใหม่จังหวัดสตูล สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 074-711095
พช.บุรีรัมย์-สาระความรู้ในแบบกสิกรรมธรรมชาติ ณ ไร่กิตติปารณี อ.เมืองฯ บุรีรัมย์ (เครือข่ายโคกหนองนา บุรีรัมย์)
สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์ .......... ร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่นี่....บ้านสวายเจริญ อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์
🗺️ข่าวออนไลน์ @พช.เมืองบุรีรัมย์... บุรีรัมย์ บำรุงสุข@ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น. ➡️นายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายนายจรัส ศรีผุย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นำคณะครูพาทำ (ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล") อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล ณ ไร่กิตติปราณี บ้านโบย หมู่ที่ 2 ตำบลพระครูอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ➡️การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกันของครูพาทำเพื่อเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในโครงการฯ ต่อไป ➡️โดยนายกิตติพงษ์ โพนรัตน์ เจ้าของแปลงไร่กิติปารมีเป็นผู้นำต้นแบบซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชาสามารถเป็นแบบอย่างแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจในการเรียนรู้และปฏิบัติได้ เครดิตข่าว: สพอ.เมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด บริการด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พร้อมให้คำปรึกษา สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการช่วยคนไทย หลังภัยโควิด ราคา SUPER SALE ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น!! สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินบล็อกได้เลยนะคะ หรือช่องทาง Line : @inprint2019 Tel: 02-559-2013-6 Email: [email protected]
📢พช.บุรีรัมย์- ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญปีใหม่จากสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนคึกคัก!!! -- ➡️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นำทีมชาว พช. จับมือผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าจากสัมมาชีพชุมชนร่วมกันจัดกระเช้าจากสินค้าจากฝีมือพี่น้องในชุมชนเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากและร่วมรณรงค์ในการส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ผ่านกระเช้าที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสินค้าพื้นถิ่นในแต่ละอำเภอทั่วบุรีรัมย์ ➡️โดยในการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้ร่วมกันกับส่วนงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการในสถานที่สำคัญและบูรณาการการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง 📢ท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทร 046 666 512 หรือเลือกชมแคตตาล็อกได้ที่ลิงค์ https://online.pubhtml5.com/ayuz/hnow/#p=3 📸: ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.บุรีรัมย์
🗺️ข่าวออนไลน์ -สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข- 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ------------------ -พช.บุรีรัมย์-กระตุ้นยอดขายกระเช้าปีใหม่ OTOP- 🖌️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์กระเช้าของขวัญปีใหม่จากสินค้า OTOP และสินค้าจากกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนในช่วงปีใหม่ 2564 รายการประชุมส่วนราชการระดับจังหวัด กรมมการจังหวัดบุรีรัมย์ 🖌️โดยนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติในการประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญปีใหม่จากสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในชุมชน พร้อมนี้ได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอและประชาชนตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ร่วมชมนิทรรศการและเลือกซื้อกระเช้าสินค้าปีใหม่ 🖌️โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนในการขับเคลื่อนส่งเสริมการจำหน่ายกระเช้าสินค้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานส่วนราชการภายในจังหวัด ในการจัดแสดงนิทรรศการและการส่งเสริมด้านการตลาดผ่านนักการตลาดรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและมีแผนงานในการจัดนิทรรศการและวางจำหน่ายในกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดต่อไป ➡️ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โทร 046 666 512 📸: ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.บุรีรัมย์
พช.บุรีรัมย์ -พาสำรวจพื้นที่แห่งการเรียนรู้แปลงกสิกรรมธรรมชาติ นายทองใจ ปุยไธสง สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข
🎉ยินดีรับโครงการจ่ายคนละครึ่ง ซื้อของฝากของขวัญได้เลยจ้าา.. 'ขนมป้าติ๋ม' ได้เข้าร่วมโครงการ”คนละครึ่ง” 🥳 มีแอปถุงเงิน สำหรับให้บริการลูกค้า ที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับการเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้คนที่เรารัก...♥ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น!! 📱: 086-381-1736 #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตังราชบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH โทรศัพท์. (032) 301-234 ติดตามโซเชียลมีเดีย ยูทูบ: https://www.youtube.com/cha…/UCdIUNI1tSpb9z5Q33AIZCZg/videos อีเมล์: [email protected] ไลน์ OA: https://lin.ee/BdkDKd7 ช้อปปี้: https://shopee.co.th/patimbanpong กูเกิล: https://g.page/Khowtang?we เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/patimbanpong/ อินสตาแกรม: https://www.instagram.com/patimbanpong/ ทวิตเตอร์: https://twitter.com/patimbanpong🥳
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกเพจค่ะ เหลืออีก 2 วันเท่านั้น จองสิทธิเรียนอาชีพฟรีก่อนใคร !! กับโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน กับกิจกรรมเวิร์กชอปสร้างอาชีพฟรี กับหลากหลายเมนูรสอร่อยทำรายได้ง่าย ๆ ได้แก่ ไก่ทอด สลัดผัก และ วุ้นแฟนซี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ถ. ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เงื่อนไขผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี 2. เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน (มีบัญชีเงินฝาก, ซื้อสลากออมสิน หรือธุรกรรมอื่นๆ กับธนาคารออมสิน) * สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ในวันกิจกรรม หมายเหตุ : วันงานผู้เข้าร่วมสมัครโปรดนำ "บัตรประชาชน" และ "สมุดบัญชีธนาคารออมสิน" มาเพื่อยืนยันแสดงตัวตนที่หน้างาน สนใจสมัคร คลิกลิ้งค์ >>> https://forms.gle/NUTaEcA3XWuizY2o8 สอบถาม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่ คุณวนิดา 086 314 1482
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ