กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชนป็นหน่วยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สมาคมแม่บ้านมหาดไทย's post
27/11/2021

Photos from สมาคมแม่บ้านมหาดไทย's post

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ช่วยเหลือชุมชน ด้วยหลักปรัชญาขอ...
27/11/2021

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ช่วยเหลือชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ทำให้ชุมชนมี ความมั่นคง และยั่งยืนขึ้น ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.40 น. – 22.45 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ช่วยเหลือชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ทำให้ชุมชนมี ความมั่นคง และยั่งยืนขึ้น ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.40 น. – 22.45 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

ขอแรงเชียร์น้องหมิว เบอร์ 4 ตัวแทน กรมการพัฒนาขุมชน เป็นขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 ด้วยการร่วมบริจาคผ่านการมอบดอกไม้เพื...
27/11/2021

ขอแรงเชียร์น้องหมิว เบอร์ 4 ตัวแทน กรมการพัฒนาขุมชน เป็นขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 ด้วยการร่วมบริจาคผ่านการมอบดอกไม้เพื่อร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยได้ตามลิงค์
👇👇👇
https://activity.redcrossfair.com/vote/info/115

ขอแรงเชียร์น้องหมิว เบอร์ 4 ตัวแทน กรมการพัฒนาขุมชน เป็นขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 ด้วยการร่วมบริจาคผ่านการมอบดอกไม้เพื่อร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยได้ตามลิงค์
👇👇👇
https://activity.redcrossfair.com/vote/info/115

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยในวันนี้จะพาท่านไปรับชมกรมการพัฒนาชุมชน คว้า 6 รางวัล “เลิศรัฐ ปี 64” เป็นรา...
26/11/2021

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยในวันนี้จะพาท่านไปรับชมกรมการพัฒนาชุมชน คว้า 6 รางวัล “เลิศรัฐ ปี 64” เป็นรางวัล 1 ใน 4 ของประเทศ ซึ่งรางวัลและสิ่งที่ได้รับนั้นจะมีอะไรบ้าง ท่านสามารถรับชมได้ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.40 น. – 22.45 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยในวันนี้จะพาท่านไปรับชมกรมการพัฒนาชุมชน คว้า 6 รางวัล “เลิศรัฐ ปี 64” เป็นรางวัล 1 ใน 4 ของประเทศ ซึ่งรางวัลและสิ่งที่ได้รับนั้นจะมีอะไรบ้าง ท่านสามารถรับชมได้ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.40 น. – 22.45 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ย้อนหลัง รายการ “พช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHzโดย นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวย...
26/11/2021
EP35. "การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ (KM)" | ยอดชาย ผ้าเจริญ

📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ย้อนหลัง รายการ “พช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHz

โดย นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน

ในประเด็น : "การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ (KM)"

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 - 18.30 น.
ดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมกันทั่วประเทศ
ลิ้งค์รับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/8njLImpqZaQ

EP35. "การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ (KM)" | ยอดชาย ผ้าเจริญโดย นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงา....

❇️จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ ❇️ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้า ของขวัญ    ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ...
26/11/2021

❇️จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ ❇️ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้า ของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่​ ด้วยกระเช้าสินค้า OTOP สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน สู้ภัยโควิด(COVID-19) ไปด้วยกัน
❇️24 พฤศจิกายน 2564 ❇️ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวนส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนบุรีรัมย์ “สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ประทับใจผู้ผลิต” กับชุดกระเช้าของขวัญ “กระเช้าส่งสุข ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนบุรีรัมย์ และสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น กับชุดกระเช้าของขวัญ ” กระเช้าส่งสุข ” ดังนี้
1.กระเช้าส่งสุข “บ้านขนมภูรุ้ง1-2” ราคา 490-704 บาท
2.กระเช้าส่งสุข “ข้างเม่านางรอง” ราคา 299 บาท
3.กระเช้าส่งสุข “ผึ้งน้อยร้อยรัง” ราคา 699 บาท
4.กระเช้าส่งสุข “ข้าวแตนด่านทิพย์1-2” ราคา 299-499 บาท
5.กระเช้าส่งสุข “ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ” ราคา 299 บาท
6.กระเช้าส่งสุข “อิ่มไออุ่น” ราคา 499 บาท
7.กระเช้าส่งสุข “อิ่นอุ่นรักษ์” ราคา 799 บาท
8.กระเช้าส่งสุข “ผ้าภูอัคนี1-2” ราคา 999-1500 บาท
9.กระเช้าส่งสุข “Thanthari” ราคา 999 บาท
10.กระเช้าส่งสุข “บ้านบุตาวงษ์1-4” ราคา 300-589 บาท
11.กระเช้าส่งสุข “เป๋าตุงเงินล้าน ผ้าไหมแม่หวาน หวาน” ราคา 325 บาท
12.กระเช้าส่งสุข “สวนบริบูรณ์” ราคา 900-1500 บาท
13.กระเช้าส่งสุข “สมุนไพรบ้านบัว” ราคา 269-21,00 บาท
❇️❇️ ในการนี้นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประสานเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน นำมาจัดชุดกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งในรูปแบบกระเช้า และกิ๊ฟเซ็ท ทั้งนี้รับจัดกระเช้า หรือชุดกิ๊ฟเซ็ท ตามงบประมาณ และสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้
สั่งซื้อได้ ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มกราคม 2565 ณ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม 095-8455283 (คุณนัฐกานต์ ศรีทอง ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
❇️ข่าวโดย..กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน❇️
❇️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์❇️
❇️https://online.pubhtml5.com/ayuz/rwai/

ผวจ.เชียงราย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังห...
26/11/2021

ผวจ.เชียงราย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ณ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าด้วยศาสตร์พระราชา” จากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมหว่านข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปลูกต้นไม้มงคล ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ ต้นรวงผึ้ง และดอกไม้สีเหลือง และการห่มดิน ด้วยวิธีแห้งชาม น้ำชาม

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายจำรัส มโนใจ ณ บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของแปลงในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ให้ครบองค์ประกอบ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#Change for Good
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Cddchiangrai

ผู้ว่าโคราช Kick Off ยกระดับตลาดชุมชนก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”         วันศุกร์ที่ 26 พฤศจ...
26/11/2021

ผู้ว่าโคราช Kick Off ยกระดับตลาดชุมชนก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด”

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 และกิจกรรม Kick Off “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี เข้าร่วมกิจกรรม และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและยกระดับจังหวัดนครราชสีมา ให้ก้าวสู่เมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่มีความสะดวกสบาย และทันสมัย ซึ่งในระยะแรกเริ่มต้นจากตลาดที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่มช่องทางใช้จ่ายเงินผ่าน Application ของธนาคาร โดยแสกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อชำระเงิน และในระยะถัดไปจะผลักดันให้ทุกร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาต้องมีช่องทางการชำระเงินออนไลน์ครบ 100% โดยสถาบันการเงินในจังหวัดร่วมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวและลดการใช้จ่ายด้วยเงินสด
ด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการผลักดันให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี” โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวน 43 กลุ่ม และมีกิจกรมสาธิตอาชีพของกลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้า และกลุ่มอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และกระเช้าของขวัญปีใหม่ อีกด้วย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับให้ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนจังหวัดนครราชสีมาได้ตื่นตัว และปรับตัวเข้ากับสังคมไร้เงินสดในยุค New Normal ลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่ “Korat Smart City Korat Cashless Society” ได้อย่างยั่งยืน

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี #โคราชสังคมไร้เงินสด
#KoratSmartCity #CashlessSociety
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #[email protected]
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS

@จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา  จัดกิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาตาม...
26/11/2021

@จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัดกิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย กิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (กาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน การดำเนินกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทานฯ มอบให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1) พิธีมอบภาพแบบผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 3 ลาย คือ ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” ลาย “ท้องทะเลไทย” และลาย “ป่าแดนใต้” ให้แก่ พัฒนาการจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ชุด ,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 9 ชุด ,ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา จำนวน 21 ชุด
2) กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จากผู้ประกอบการทั้ง 9 อำเภอ
3) กิจกรรมแสดงและจำหน่ายของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ในเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565
4) กิจกรรมสาธิต และ WORK SHOP ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ดำเนินการ LIVE สด เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานในผู้สนใจรับทราบอย่างแพ่หลาย

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#กรมการพัฒนาชุมชน
# Change for Good

🚩   พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ พ...
26/11/2021

🚩 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ พื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่กลางเมืองอุตสาหกรรมอำเภอบางบ่อ ที่ครอบครัวรุดดิษฐ์สร้างไว้เพื่อคนรุ่นหลัง

🗓วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.

❤️ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนางสาวนุชรี ด้วงรุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาววีณา ชัยเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ รวมทั้งภาคีร่วมพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

💚 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และครอบครัวรุดดิษฐ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณเป็นประจำทุกปี นับแต่ที่ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน ทั้งด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการสืบสานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยการบริหารจัดการพื้นที่และจัดการน้ำ สำหรับการปลูกข้าวที่ได้มีการเกี่ยวข้าวในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 โดยมีระยะเวลาในการปลูก 120 วัน ซึ่งพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้แนวคิดและมอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมและประเพณีการเกี่ยวข้าวให้สืบต่อแก่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งในอนาคตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปในท่ามกลางวิถีอุตสาหกรรม ก็จะทำให้คนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในการเกี่ยวข้าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมโดยการประสานของประมงอำเภอบางบ่อเป็นการปล่อยปลาในสระน้ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์น้ำของศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป

🌲 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมฯ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้แทนส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยให้แนวทางแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางบ่อ การให้การสนับสนุนเรื่องการจัดทำตลาดนัดชุมชนภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักและสามารถมาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนของอำเภอบางบ่ออีกทางหนึ่งด้วย
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🌼 บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร
📷ภาพถ่าย : สพอ.บางบ่อ
ข่าว : นางสาวจินต์จุฑา สมหอม นักศึกษาฝึกงาน
# ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ
# ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
# เกษตรทฤษฎีใหม่
#Changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#วันดินโลก
#SDGs

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จ.สมุทรปราการ" โดยในรายการจะพาท่านไปรับชมกับความร่วมมื...
26/11/2021

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จ.สมุทรปราการ" โดยในรายการจะพาท่านไปรับชมกับความร่วมมือของ พช. กับชุมชน ที่ช่วยกันวางนโยบายการอยู่ร่วมกัน ในการสร้างความมั่นคง ด้านอาหาร ความเป็นอยู่ของตำบล ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. – 06.30 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จ.สมุทรปราการ" โดยในรายการจะพาท่านไปรับชมกับความร่วมมือของ พช. กับชุมชน ที่ช่วยกันวางนโยบายการอยู่ร่วมกัน ในการสร้างความมั่นคง ด้านอาหาร ความเป็นอยู่ของตำบล ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. – 06.30 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post
25/11/2021

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จ.สมุทรปราการ" โดยในรายการจะพาท่านไปรับชมกับความร่วมมื...
25/11/2021

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จ.สมุทรปราการ" โดยในรายการจะพาท่านไปรับชมกับความร่วมมือของ พช. กับชุมชน ที่ช่วยกันวางนโยบายการอยู่ร่วมกัน ในการสร้างความมั่นคง ด้านอาหาร ความเป็นอยู่ของตำบล ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. – 06.30 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง จ.สมุทรปราการ" โดยในรายการจะพาท่านไปรับชมกับความร่วมมือของ พช. กับชุมชน ที่ช่วยกันวางนโยบายการอยู่ร่วมกัน ในการสร้างความมั่นคง ด้านอาหาร ความเป็นอยู่ของตำบล ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. – 06.30 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี

พช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก ...
25/11/2021

พช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

นายนิวัติ น้อยผาง กล่าวว่า ด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย เป็นประโยชน์ต่อประเทศนานัปการ อาทิ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการลูกเสือออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง ทรงจัดตั้งกองเสือป่าโดยมีจุดมุ่งหมายในการรักษาดินแดนของประเทศเป็นสำคัญ การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เป็นต้น จึงได้รับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

สทอ.จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)วันที่ ...
25/11/2021

สทอ.จัดประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางเตือนใจ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน

การประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายและให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 152 คน คณะกรรมการโครงการปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย จำนวน 2,500 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 2,660 คน

ทั้งนี้ประเด็นในการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ โครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน และพัฒนากร ในการแก้ไขปัญหาเงินทุนโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการชำระเงินคืนตามสัญญาประกอบด้วย 1. นโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 2. ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของพัฒนากรและคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 3. การติดตาม ตรวจสอบเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาด้านการชำระเงินยืมตามสัญญาฯ 4. แนวทางแก้ไขปัญหาและกรณีศึกษากรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ซึ่งในโอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ซึ่งเป็นกองทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อยนำไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสนับสนุนครัวเรือนยากจนได้เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกลไกของชุมชนและหน่วยงานพัฒนาชุมชน ด้วยหลักคิดที่ว่าชุมชนเกื้อกูล พัฒนาชุมชนเกื้อหนุน รวมทั้งเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของพัฒนากรและคณะกรรมการฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภักดี
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621416045

เว็บไซต์

http://www.cdd.go.th

ผลิตภัณฑ์

OTOP

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการพัฒนาชุมชน Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจากกองส่งเสริมและเผยแพร่ โดยเริ่มจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นในกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2505 แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ก็ได้มีตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2506 เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรมฯให้เป็นสัดส่วนสามารถสนองนโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ตอน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ช่วยเหลือชุมชน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ทำให้ชุมชนมี ความมั่นคง และยั่งยืนขึ้น ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.40 น. – 22.45 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี
ขอแรงเชียร์น้องหมิว เบอร์ 4 ตัวแทน กรมการพัฒนาขุมชน เป็นขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 ด้วยการร่วมบริจาคผ่านการมอบดอกไม้เพื่อร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยได้ตามลิงค์ 👇👇👇 https://activity.redcrossfair.com/vote/info/115
ขอเชิญรับชมรายการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยในวันนี้จะพาท่านไปรับชมกรมการพัฒนาชุมชน คว้า 6 รางวัล “เลิศรัฐ ปี 64” เป็นรางวัล 1 ใน 4 ของประเทศ ซึ่งรางวัลและสิ่งที่ได้รับนั้นจะมีอะไรบ้าง ท่านสามารถรับชมได้ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.40 น. – 22.45 น. ผ่านทางช่อง ไทยรัฐทีวี
📣ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ย้อนหลัง รายการ “พช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM93.75 MHz โดย นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ในประเด็น : "การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ (KM)" วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 - 18.30 น. ดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด พร้อมกันทั่วประเทศ ลิ้งค์รับชมย้อนหลัง : https://youtu.be/8njLImpqZaQ
❇️จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ ❇️ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้า ของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่​ ด้วยกระเช้าสินค้า OTOP สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน สู้ภัยโควิด(COVID-19) ไปด้วยกัน ❇️24 พฤศจิกายน 2564 ❇️ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวนส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนบุรีรัมย์ “สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ประทับใจผู้ผลิต” กับชุดกระเช้าของขวัญ “กระเช้าส่งสุข ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนบุรีรัมย์ และสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น กับชุดกระเช้าของขวัญ ” กระเช้าส่งสุข ” ดังนี้ 1.กระเช้าส่งสุข “บ้านขนมภูรุ้ง1-2” ราคา 490-704 บาท 2.กระเช้าส่งสุข “ข้างเม่านางรอง” ราคา 299 บาท 3.กระเช้าส่งสุข “ผึ้งน้อยร้อยรัง” ราคา 699 บาท 4.กระเช้าส่งสุข “ข้าวแตนด่านทิพย์1-2” ราคา 299-499 บาท 5.กระเช้าส่งสุข “ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ” ราคา 299 บาท 6.กระเช้าส่งสุข “อิ่มไออุ่น” ราคา 499 บาท 7.กระเช้าส่งสุข “อิ่นอุ่นรักษ์” ราคา 799 บาท 8.กระเช้าส่งสุข “ผ้าภูอัคนี1-2” ราคา 999-1500 บาท 9.กระเช้าส่งสุข “Thanthari” ราคา 999 บาท 10.กระเช้าส่งสุข “บ้านบุตาวงษ์1-4” ราคา 300-589 บาท 11.กระเช้าส่งสุข “เป๋าตุงเงินล้าน ผ้าไหมแม่หวาน หวาน” ราคา 325 บาท 12.กระเช้าส่งสุข “สวนบริบูรณ์” ราคา 900-1500 บาท 13.กระเช้าส่งสุข “สมุนไพรบ้านบัว” ราคา 269-21,00 บาท ❇️❇️ ในการนี้นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประสานเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน นำมาจัดชุดกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งในรูปแบบกระเช้า และกิ๊ฟเซ็ท ทั้งนี้รับจัดกระเช้า หรือชุดกิ๊ฟเซ็ท ตามงบประมาณ และสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ สั่งซื้อได้ ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มกราคม 2565 ณ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม 095-8455283 (คุณนัฐกานต์ ศรีทอง ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ) ❇️ข่าวโดย..กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน❇️ ❇️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์❇️ ❇️https://online.pubhtml5.com/ayuz/rwai/
ผวจ.เชียงราย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ณ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าด้วยศาสตร์พระราชา” จากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมหว่านข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปลูกต้นไม้มงคล ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ ต้นรวงผึ้ง และดอกไม้สีเหลือง และการห่มดิน ด้วยวิธีแห้งชาม น้ำชาม หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายจำรัส มโนใจ ณ บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของแปลงในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ให้ครบองค์ประกอบ #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #CDD #SEPtoSDGs #[email protected] #กรมการพัฒนาชุมชน #UNFAO #Change for Good #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #Cddchiangrai
ผู้ว่าโคราช Kick Off ยกระดับตลาดชุมชนก้าวสู่สังคมไร้เงินสด “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 และกิจกรรม Kick Off “โคราช Smart City สังคมไร้เงินสด” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี เข้าร่วมกิจกรรม และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันและยกระดับจังหวัดนครราชสีมา ให้ก้าวสู่เมืองแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่มีความสะดวกสบาย และทันสมัย ซึ่งในระยะแรกเริ่มต้นจากตลาดที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพิ่มช่องทางใช้จ่ายเงินผ่าน Application ของธนาคาร โดยแสกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อชำระเงิน และในระยะถัดไปจะผลักดันให้ทุกร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาต้องมีช่องทางการชำระเงินออนไลน์ครบ 100% โดยสถาบันการเงินในจังหวัดร่วมสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวและลดการใช้จ่ายด้วยเงินสด ด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการผลักดันให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สตรีและองค์กรสตรี” โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวน 43 กลุ่ม และมีกิจกรมสาธิตอาชีพของกลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้า และกลุ่มอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และกระเช้าของขวัญปีใหม่ อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับให้ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนจังหวัดนครราชสีมาได้ตื่นตัว และปรับตัวเข้ากับสังคมไร้เงินสดในยุค New Normal ลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่ “Korat Smart City Korat Cashless Society” ได้อย่างยั่งยืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี #โคราชสังคมไร้เงินสด #KoratSmartCity #CashlessSociety #จังหวัดนครราชสีมา #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood #SEPtoSDGs #[email protected] #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership #พช_นครราชสีมา #CNS
@จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัดกิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย กิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (กาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน การดำเนินกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทานฯ มอบให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) พิธีมอบภาพแบบผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 3 ลาย คือ ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” ลาย “ท้องทะเลไทย” และลาย “ป่าแดนใต้” ให้แก่ พัฒนาการจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ชุด ,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 9 ชุด ,ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา จำนวน 21 ชุด 2) กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จากผู้ประกอบการทั้ง 9 อำเภอ 3) กิจกรรมแสดงและจำหน่ายของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ในเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 4) กิจกรรมสาธิต และ WORK SHOP ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ดำเนินการ LIVE สด เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานในผู้สนใจรับทราบอย่างแพ่หลาย ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #[email protected] #กรมการพัฒนาชุมชน # Change for Good
🚩 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ พื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่กลางเมืองอุตสาหกรรมอำเภอบางบ่อ ที่ครอบครัวรุดดิษฐ์สร้างไว้เพื่อคนรุ่นหลัง 🗓วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ❤️ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนางสาวนุชรี ด้วงรุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาววีณา ชัยเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ รวมทั้งภาคีร่วมพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง 💚 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และครอบครัวรุดดิษฐ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวแบบโบราณเป็นประจำทุกปี นับแต่ที่ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน ทั้งด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการสืบสานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยการบริหารจัดการพื้นที่และจัดการน้ำ สำหรับการปลูกข้าวที่ได้มีการเกี่ยวข้าวในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 โดยมีระยะเวลาในการปลูก 120 วัน ซึ่งพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้แนวคิดและมอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมและประเพณีการเกี่ยวข้าวให้สืบต่อแก่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งในอนาคตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปในท่ามกลางวิถีอุตสาหกรรม ก็จะทำให้คนรุ่นหลังอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในการเกี่ยวข้าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมโดยการประสานของประมงอำเภอบางบ่อเป็นการปล่อยปลาในสระน้ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์น้ำของศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป 🌲 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมฯ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้แทนส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยให้แนวทางแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางบ่อ การให้การสนับสนุนเรื่องการจัดทำตลาดนัดชุมชนภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักและสามารถมาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนของอำเภอบางบ่ออีกทางหนึ่งด้วย 😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ 🌼 บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร 📷ภาพถ่าย : สพอ.บางบ่อ ข่าว : นางสาวจินต์จุฑา สมหอม นักศึกษาฝึกงาน # ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ # ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง # เกษตรทฤษฎีใหม่ #Changeforgood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช #วันดินโลก #SDGs