Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University

Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University ปริญญาโท การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MTT)-Leadership, Disrupt and Transform ปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (Management of Technology: MTT) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนทั้งที่ท่าพระจันทร์และพัทยา
ติดต่อ 1) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-613-3115-8
2) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พัทยา) เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-259-010-20 ต่อ 1100-1103

เปิดเหมือนปกติ

03/12/2021

📢 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ประสงค์จะฉีดวัคซีน Covid-19 ชนิด Pfizer (เฉพาะเข็ม 1 เท่านั้น) ให้แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
.
1. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล เช่น นายนวัตกรรม ทุกพื้นที่
2. วันเดือนปีเกิด วว/ดด/ปปปป(พ.ศ.) เช่น 20/8/2525
3. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นตัวเลขทั้งหมด และถูกต้องตามกรมการปกครอง เท่านั้น เช่น 1353588045452
4. เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นรูปแบบ (Format) 0899999999 เท่านั้น
.
📲 กรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/EXpfKrQfAVbpQcQNA
(***ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564***)
.
📍 กำหนดการฉีดวัคซีน จะแจ้งให้ทราบในแอปพลิเคชันหมอพร้อมต่อไป สถานที่ฉีด คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
#CITU #วิทยาลัยนวัตกรรม

Photos from College of Innovation, Thammasat University (CITU)'s post
24/11/2021

Photos from College of Innovation, Thammasat University (CITU)'s post

รศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร MTT หัวหน้าโครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระบบเตือนภัยพิบัติด้วยดิจิทัลแบบ...
23/11/2021
หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามกา

รศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร MTT
หัวหน้าโครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระบบเตือนภัยพิบัติด้วยดิจิทัลแบบบูรณาการ

ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 และดูงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โดยชุมชนคลองยัน และพระแสง

https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG211110165507120

วันนี้ (10 พ.ย.64) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

ทำไมต้องเรียน “MTT" มาหาคำตอบไปด้วยกัน... 🌟 เตรียมทักษะไว้รองรับอนาคต🌟 พัฒนาศักยภาพด้านการคิดเชิงนวัตกรรม🌟 ยกระดับธุรกิจ...
16/11/2021

ทำไมต้องเรียน “MTT" มาหาคำตอบไปด้วยกัน...
🌟 เตรียมทักษะไว้รองรับอนาคต
🌟 พัฒนาศักยภาพด้านการคิดเชิงนวัตกรรม
🌟 ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
.
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (MTT)
Master of Science Program in Technology Management (MTT)
.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564
มีทุนการศึกษาให้ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master
.
#CITU #TU #MTT #thammasat
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#digital #technology #innovation #ปริญญาโท

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเ...
16/11/2021

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา) (MTT) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2564
มีทุนการศึกษาให้ สมัครออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master
.
#CITU #TU #MTT #thammasat
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#digital #technology #innovation #ปริญญาโท

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา) (MTT) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
.
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2564
มีทุนการศึกษาให้ สมัครออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master
.
#CITU #TU #MTT #thammasat
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#digital #technology #innovation #ปริญญาโท

15/11/2021

โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
มีทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2564
🔸ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน
🔸ทุนการศึกษาบางส่วน จำนวน 4 ทุน
----------------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 3 หลักสูตร
.
☑️ MTT สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์ และศูนย์พัทยา)
☑️ MDX สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก นโยบายและการบริหารดิจิทัล
☑️ MCI สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
.
รับสมัครถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master

.
#CITU #TU #thammasat #MTT #MDX #MCI
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#innovation #ปริญญาโท #ทุนการศึกษา

โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.มีทุนก...
15/11/2021

โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
มีทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
🔸ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน
🔸ทุนการศึกษาบางส่วน จำนวน 4 ทุน
----------------------------------------------------------------------------

☑️ หลักสูตร MTT สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์ และศูนย์พัทยา)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master

.
#CITU #TU #thammasat #MTT
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#innovation #ปริญญาโท #ทุนการศึกษา

โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
มีทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
🔸ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน
🔸ทุนการศึกษาบางส่วน จำนวน 4 ทุน
----------------------------------------------------------------------------

☑️ หลักสูตร MTT สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์ และศูนย์พัทยา)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master

.
#CITU #TU #thammasat #MTT
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#innovation #ปริญญาโท #ทุนการศึกษา

📍 5 เหตุผล ทำไมต้อง "MTT" .หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (MTT) Master of Science Program in Technology Man...
15/11/2021

📍 5 เหตุผล ทำไมต้อง "MTT"
.
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (MTT)
Master of Science Program in Technology Management (MTT)
.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

มีทุนการศึกษาให้ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master
.
#CITU #TU #MTT #thammasat
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#digital #technology #innovation #ปริญญาโท

📍 5 เหตุผล ทำไมต้อง "MTT"
.
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (MTT)
Master of Science Program in Technology Management (MTT)
.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

มีทุนการศึกษาให้ สมัครออนไลน์ได้ที่ https://master.cituadmissions.in.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.citu.tu.ac.th/admissions-master
.
#CITU #TU #MTT #thammasat
#CollegeOfInnovation #ThammasatUniversity
#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#digital #technology #innovation #ปริญญาโท

หลักสูตร MTT ขอขอบคุณคุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารเทคโนโลยี (...
13/11/2021

หลักสูตร MTT ขอขอบคุณคุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารเทคโนโลยี (MTT)

ชาว  MTT  พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
12/11/2021

ชาว MTT พบกันพรุ่งนี้ค่ะ

ชาว MTT พบกันพรุ่งนี้ค่ะ

📣 แจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดการในการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564.🔴 สำหรับนศ. ระดับปริญญาโท ...
25/10/2021

📣 แจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดการในการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
.
🔴 สำหรับนศ. ระดับปริญญาโท ส่งแบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2564
.
📲 ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ได้ที่ https://www.citu.tu.ac.th/download-documents-post-type/1860
.
นักศึกษากรอกแบบคำร้องแล้วส่งมาที่ Email : [email protected]
.
#CITU
#วิทยาลัยนวัตกรรม

📣 แจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดการในการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
.
🔴 สำหรับนศ. ระดับปริญญาโท ส่งแบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2564
.
📲 ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ได้ที่ https://www.citu.tu.ac.th/download-documents-post-type/1860
.
นักศึกษากรอกแบบคำร้องแล้วส่งมาที่ Email : [email protected]
.
#CITU
#วิทยาลัยนวัตกรรม

MTT เรียนอะไร Leadership, Disrupt, Transformหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม(Management of Technol...
17/10/2021

MTT เรียนอะไร Leadership, Disrupt, Transform

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Management of Technology – MTT)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📣📣📣 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 ธันวาคม 2564 📣📣📣

เป็นหลักสูตร Multi-disciplinary จบสาขาไหนมาก็เรียนได้

❗️❗️เรียนแล้วได้อะไร - รู้ทฤษฎี เรียนประสบการณ์จริงจากกูรู พร้อมลงมือทำจริง เพิ่มเติมด้วย Connections จากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน❗️❗️

✅ ติดอาวุธ เสริมทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต - Essential Skills for Innovation and Management
✅ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (change agent) - Strategies for Leading Successful Change Initiatives
✅พัฒนา soft skill สร้างศักยภาพ (Competency) ในด้านต่างๆ ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรรม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การนำเสนองาน และการสื่อสาร – ทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นก็ไม่โต - Communicating Data, Data Visualization & Smart Presentation
✅เข้าใจและสามารถคาดการณ์ Trend ต่างๆ ในอนาคตได้ – Growth Strategies: Identifying opportunities in Market Trends
✅เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรในมิติต่างๆ - Creative Thinking: Innovative Solutions to Complex Challenges
✅เริ่มต้นธุรกิจ (startup) อย่างมั่นใจ ด้วยแนวคิด Business Model Innovation
✅ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
✅รู้จักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - Leading Through Digital Disruption
ฯลฯ
❗️เลือกเรียนได้ที่ศูนย์พระจันทร์ (เรียนนอกเวลาราชการ) หรือ ศูนย์พัทยา (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ❗️
สมัครออนไลน์ได้ที่หลักสูตร MTT
https://master.cituadmissions.in.th
📌 ข้อมูลเพิ่มเติม
☎️โทร. 084-356-8565
🖥เว็บไซต์ http://www.citu.tu.ac.th/mtt/
📕Facebook: https://www.facebook.com/mtt.citu/

MTT เรียนอะไร Leadership, Disrupt, Transform

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Management of Technology – MTT)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📣📣📣 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 ธันวาคม 2564 📣📣📣

เป็นหลักสูตร Multi-disciplinary จบสาขาไหนมาก็เรียนได้

❗️❗️เรียนแล้วได้อะไร - รู้ทฤษฎี เรียนประสบการณ์จริงจากกูรู พร้อมลงมือทำจริง เพิ่มเติมด้วย Connections จากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน❗️❗️

✅ ติดอาวุธ เสริมทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต - Essential Skills for Innovation and Management
✅ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (change agent) - Strategies for Leading Successful Change Initiatives
✅พัฒนา soft skill สร้างศักยภาพ (Competency) ในด้านต่างๆ ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรรม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การนำเสนองาน และการสื่อสาร – ทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นก็ไม่โต - Communicating Data, Data Visualization & Smart Presentation
✅เข้าใจและสามารถคาดการณ์ Trend ต่างๆ ในอนาคตได้ – Growth Strategies: Identifying opportunities in Market Trends
✅เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรในมิติต่างๆ - Creative Thinking: Innovative Solutions to Complex Challenges
✅เริ่มต้นธุรกิจ (startup) อย่างมั่นใจ ด้วยแนวคิด Business Model Innovation
✅ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
✅รู้จักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - Leading Through Digital Disruption
ฯลฯ
❗️เลือกเรียนได้ที่ศูนย์พระจันทร์ (เรียนนอกเวลาราชการ) หรือ ศูนย์พัทยา (เรียนเสาร์และอาทิตย์) ❗️
สมัครออนไลน์ได้ที่หลักสูตร MTT
https://master.cituadmissions.in.th
📌 ข้อมูลเพิ่มเติม
☎️โทร. 084-356-8565
🖥เว็บไซต์ http://www.citu.tu.ac.th/mtt/
📕Facebook: https://www.facebook.com/mtt.citu/

การบรรยายพิเศษจาก คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ให้กับนักศึกษา MTT ศูนย์พัทยา
15/10/2021

การบรรยายพิเศษจาก คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ให้กับนักศึกษา MTT ศูนย์พัทยา

📣 แจ้งการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2564
06/10/2021

📣 แจ้งการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2564

📣 แจ้งการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2564
.
🔴 สำหรับนศ. ที่ชำระเงินเต็มจำนวนในเดือนกรกฎาคม 2564 (กรณีค่าเทอมไม่เกิน 50,000 บาท) จะได้รับเงินคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน (👇ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่👇)
.
🔴 สำหรับนศ. ที่ยังไม่ได้รับเงินคืน ขณะนี้กองคลังของมหาวิทยาลัย อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการโอนเงินคืนให้นศ. ในรอบถัดไป
.
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : [email protected] หรือโทร 085-9223386
.
#CITU
#วิทยาลัยนวัตกรรม

27/09/2021

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตและการจ้างงานอย่างมีคุณภาพ” อันดับที่ 1 ของประเทศ 🏆 จัดอันดับโดย QS Graduated Employability Rankings 2022
.
Quacquarelli Symonds (QS) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2022 (QS Graduated Employability Rankings 2022) โดยพิจารณาจากคุณภาพบัณฑิตและการจ้างงาน ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกจัดลำดับให้เป็นสถาบันการศึกษาอันดับที่ 3 ของอาเซียน และเป็นที่ 1 ของประเทศไทย
__________
Thammasat University is ranked the 1st in the country - 3rd in ASEAN as a university that fosters quality graduates and employabilities, guaranteed by QS, the International University Ranking Institute.

🔺Read more: https://tu.ac.th/thammasat-270964-qs-graduated-employability-rankings-2022

#Thammasat #QSGraduateEmployabilityRankings2022
#WorldClassUniversityForThePeople
#ThammasatFutureWorkForce

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ MTT 33 ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีการศึกษา 256...
25/09/2021

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ MTT 33 ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมี รศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(นักศึกษา MTT ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ดีมาก และดี ของมหาวิทยาลัย ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4)

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ MTT 33 ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมี รศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(นักศึกษา MTT ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ดีมาก และดี ของมหาวิทยาลัย ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4)

บรรยายพิเศษจากหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (MTT) หัวข้อ Business Model: Platform และความท้าทายของ Kaspy แพลตฟอร์มซื้อขายสิ...
20/09/2021

บรรยายพิเศษจากหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (MTT)

หัวข้อ Business Model: Platform และความท้าทายของ Kaspy แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าเกษตร สัญชาติไทย

โดย คุณรังสิ ทุวิรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคสปี้ จำกัด

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 18.00-21.00 น. ทาง MS Team

การบรรยายภายใต้วิชา Innovative Business Strategy and Entrepreneurship โดย ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายพิเศษจากหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (MTT)

หัวข้อ Business Model: Platform และความท้าทายของ Kaspy แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าเกษตร สัญชาติไทย

โดย คุณรังสิ ทุวิรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคสปี้ จำกัด

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 18.00-21.00 น. ทาง MS Team

การบรรยายภายใต้วิชา Innovative Business Strategy and Entrepreneurship โดย ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายพิเศษ หลักสูตร การบริหารเทคโนโลยี (MTT) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน...
15/09/2021

บรรยายพิเศษ หลักสูตร การบริหารเทคโนโลยี (MTT) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 ทั้ง ศูนย์ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์พัทยา

ภายใต้วิชา การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี
(Finance and Accounting for Technology Management) โดย รศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย

บรรยายพิเศษ หลักสูตร การบริหารเทคโนโลยี (MTT) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 ทั้ง ศูนย์ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์พัทยา

ภายใต้วิชา การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี
(Finance and Accounting for Technology Management) โดย รศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย

🔴 ประกาศ! การรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2564.🔺ขอให้นักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ #โปรดดำเนิ...
14/09/2021

🔴 ประกาศ! การรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
.
🔺ขอให้นักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ #โปรดดำเนินการอย่างเร่งด่วน
.
1️⃣ นักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษนั้น คำร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนฯ จะต้องส่งถึงสำนักงานทะเบียนฯ 🔺ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เท่านั้น🔺
.
2️⃣ #เปิดยืนยันสิทธิ์เป็นรอบสุดท้าย นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ 🔎 https://covidrefundtu.web.app ภายในวันที่ 20-27 กันยายน 2564 เท่านั้น
.
3️⃣ นักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่มากกว่า 1 สถาบัน โปรดเลือกสถาบันที่รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงสถาบันเดียว ได้ที่ 🔎 https://covidfund.cupt.net/ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
.
4️⃣ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีกับ Prompt Pay ให้รีบดำเนินการผูกบัญชีกับธนาคารใดก็ได้ โดยจะต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 🔺ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564🔺 เนื่องจากจะต้องดำเนินการคืนเงินฯ
ผ่านช่องทางดังกล่าวเท่านั้น
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ใน INBOX 😊 http://m.me/thammasat.uni
#Thammasat

🔴 ประกาศ! การรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
.
🔺ขอให้นักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ #โปรดดำเนินการอย่างเร่งด่วน
.
1️⃣ นักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษนั้น คำร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนฯ จะต้องส่งถึงสำนักงานทะเบียนฯ 🔺ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เท่านั้น🔺
.
2️⃣ #เปิดยืนยันสิทธิ์เป็นรอบสุดท้าย นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ 🔎 https://covidrefundtu.web.app ภายในวันที่ 20-27 กันยายน 2564 เท่านั้น
.
3️⃣ นักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่มากกว่า 1 สถาบัน โปรดเลือกสถาบันที่รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงสถาบันเดียว ได้ที่ 🔎 https://covidfund.cupt.net/ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
.
4️⃣ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีกับ Prompt Pay ให้รีบดำเนินการผูกบัญชีกับธนาคารใดก็ได้ โดยจะต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 🔺ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564🔺 เนื่องจากจะต้องดำเนินการคืนเงินฯ
ผ่านช่องทางดังกล่าวเท่านั้น
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ใน INBOX 😊 http://m.me/thammasat.uni

#Thammasat

ที่อยู่

College Of Innovation, Thammasat University
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (Management of Technology) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย เรียนนอกเวลาราชการ เน้นการสอนแบบสหวิทยาการ เปิดสอน 2 ที่ คือ ศูนย์ท่าพระจันทร์และพัทยา ในส่วนของศูนย์พัทยาจะเรียนเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

+66843568565

เว็บไซต์

http://mtt.citu.tu.ac.th

ผลิตภัณฑ์

ปริญญาโท หลักสูตร การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เรียนช่วงเย็นของวันธรรมดาและ/หรือเสาร์-อาทิตย์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Management of Technology, College of Innovation, Thammasat Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ QR หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
อะไรเอย ยิ่งคิดยิ่งมัน
The World's Fastest Reader & Guinness Book of World Record Holder HOWARD BERG LIVE in Bangkok A Revolutionary 21st Century Knowledge-Management Solution For, Innovation, & Revenue 26 - 27 August, [email protected] NOVOTEL HOTEL, Sukhumvit Soi 20 (09:00am to 04:30pm) Brain-Based Learning Solutions For 21st Century Knowledge-Management Discover How You Can Double Your Learning Rate as a Corporate Knowledge-Management Solution to Increase Your Sales, Productivity and Innovation… Watch Video Here: https://youtu.be/dIZQ363VMtU Details in THAI, Click Here: https://goo.gl/5uvs59 Details in English, Click Here: https://goo.gl/y39i6a สอบถามเพิ่มเติมที่ Line: @aiminlines หรือโทร. 0851313835 / 0868104434 Website: www.aiminlines.co.th