Clicky

Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University

Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University ปริญญาโท การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (Management of Technology: MTT) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนทั้งที่ท่าพระจันทร์และพัทยา
ติดต่อ 1) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-613-3115-8
2) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พัทยา) เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-259-010-20 ต่อ 1100-1103

เปิดเหมือนปกติ

19/01/2023

การบรรยายภายใต้วิชา Innovative Marketing and Brand Management
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Management of Innovation and Technology – MTT)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท MTT สามารถเข้ามาดูรายละเอียดการสมัครได้ที่
โทร. 084-356-8565
Facebook: https://www.facebook.com/mtt.citu/
.


#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#ปริญญาโท

16/01/2023

💥 การบรรยายภายใต้วิชา Innovative Marketing and Brand Management
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Management of Innovation and Technology – MTT)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท MTT สามารถเข้ามาดูรายละเอียดการสมัครได้ที่
โทร. 084-356-8565
Facebook: https://www.facebook.com/mtt.citu/
.


#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#ปริญญาโท

20/12/2022

หอสมุดฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้" ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3v55zC8
--‐---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

15/12/2022

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 2/2565
.
🔸 การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
🔸 การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
🔸 การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล (MDX)
.
📲 คลิก https://master.cituadmissions.in.th
.


#ปริญญาโท

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT) ประจำภา...
14/12/2022

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT) ประจำภาคการศึกษา 2/2565
.
📲 คลิก https://master.cituadmissions.in.th
.

#ปริญญาโท

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 2/2565
.
🔸 การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
🔸 การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
🔸 การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล (MDX)
.
📲 คลิก https://master.cituadmissions.in.th
.


#ปริญญาโท

02/12/2022

🥰 เติมพลังในช่วงสอบกันแบบจุกๆ กับอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี! 🎉
.
วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) เวลา 17.00 น.
🍞 หอสมุดปรีดีฯ มีอาหารว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่มแจกให้กับนักศึกษาที่อ่านหนังสือสอบ 🧃
ที่รับฟรี! ได้เลยที่ชั้น U1 หอสมุดปรีดีฯ มธ.ท่าพระจันทร์
.
📌 สนับสนุนโดย
รศ. ดร.อรพรรณ คงมาลัย
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรม
และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🙏🏻 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ 💛❤️

#แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี #สอบปลายภาค
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

01/12/2022

หอสมุดฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

📍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3OPmeCS

--‐---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

28/11/2022

หอสมุดฯ ขอเติมพลังให้นศ.ในช่วงสอบด้วยอาหารว่างแจกฟรี!!!!
.
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น.
🍞 หอสมุดปรีดีฯ มีอาหารว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่มแจก 🧃
ให้กับนักศึกษาที่อ่านหนังสือสอบ
รับฟรี! ได้เลยที่ชั้น U1 หอสมุดปรีดีฯ มธ.ท่าพระจันทร์
.
📌 สนับสนุนโดย
ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี
นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🙏🏻 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ 💛❤️

#แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี #สอบปลายภาค
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

📣 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT) ภาคการศึกษาท...
25/11/2022

📣 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT) ภาคการศึกษาที่ 2/2565
.
หลักสูตร Multi-disciplinary จบสาขาไหนมาก็เรียนได้
* เรียนแล้วได้อะไร - รู้ทฤษฎี เรียนประสบการณ์จริงจากกูรู พร้อมลงมือทำจริง เพิ่มเติมด้วย Connections จากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
* ติดอาวุธ เสริมทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต - Essential Skills for Innovation and Management
* เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (change agent) - Strategies for Leading Successful Change Initiatives
* พัฒนา soft skill สร้างศักยภาพ (Competency) ในด้านต่างๆ ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรรม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การนำเสนองาน และการสื่อสาร – ทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นก็ไม่โต - Communicating Data, Data Visualization & Smart Presentation
* เข้าใจและสามารถคาดการณ์ Trend ต่างๆ ในอนาคตได้ – Growth Strategies: Identifying opportunities in Market Trends
* เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรในมิติต่างๆ - Creative Thinking: Innovative Solutions to Complex Challenges
* เริ่มต้นธุรกิจ (startup) อย่างมั่นใจ ด้วยแนวคิด Business Model Innovation ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
* รู้จักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - Leading Through Digital Disruption ฯลฯ
เลือกเรียนได้ที่ศูนย์พระจันทร์ (เรียนนอกเวลาราชการ 18.00-21.00 น. เรียน 3-4 วันต่อสัปดาห์) หรือ ศูนย์พัทยา (เรียนเสาร์และอาทิตย์)
.
📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 ธันวาคม 2565
.
📲 สมัครออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.citu.tu.ac.th/mtt
.


#ปริญญาโท #เรียนต่อโท #การบริหาร #การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี #วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2565!หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Management of Innovatio...
14/11/2022

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2565!

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Management of Innovation and Technology – MTT)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นหลักสูตร Multi-disciplinary จบสาขาไหนมาก็เรียนได้

* เรียนแล้วได้อะไร - รู้ทฤษฎี เรียนประสบการณ์จริงจากกูรู พร้อมลงมือทำจริง เพิ่มเติมด้วย Connections จากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
* ติดอาวุธ เสริมทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต - Essential Skills for Innovation and Management
* เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (change agent) - Strategies for Leading Successful Change Initiatives
* พัฒนา soft skill สร้างศักยภาพ (Competency) ในด้านต่างๆ ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรรม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การนำเสนองาน และการสื่อสาร – ทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นก็ไม่โต - Communicating Data, Data Visualization & Smart Presentation
* เข้าใจและสามารถคาดการณ์ Trend ต่างๆ ในอนาคตได้ – Growth Strategies: Identifying opportunities in Market Trends
* เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรในมิติต่างๆ - Creative Thinking: Innovative Solutions to Complex Challenges
* เริ่มต้นธุรกิจ (startup) อย่างมั่นใจ ด้วยแนวคิด Business Model Innovation ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
* รู้จักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - Leading Through Digital Disruption ฯลฯ

เลือกเรียนได้ที่ศูนย์พระจันทร์ (เรียนนอกเวลาราชการ 18.00-21.00 น. เรียน 3-4 วันต่อสัปดาห์) หรือ ศูนย์พัทยา (เรียนเสาร์และอาทิตย์)

สมัครออนไลน์ได้ที่หลักสูตร MTT
https://master.cituadmissions.in.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 084-356-8565
เว็บไซต์ http://www.citu.tu.ac.th/mtt/
Facebook: https://www.facebook.com/mtt.citu/
.


#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#ปริญญาโท

📣 วิทยาลัยนวัตกรรม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (...
14/11/2022

📣 วิทยาลัยนวัตกรรม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT) ภาคการศึกษาที่ 2/2565
.
หลักสูตร Multi-disciplinary จบสาขาไหนมาก็เรียนได้
* เรียนแล้วได้อะไร - รู้ทฤษฎี เรียนประสบการณ์จริงจากกูรู พร้อมลงมือทำจริง เพิ่มเติมด้วย Connections จากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
* ติดอาวุธ เสริมทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต - Essential Skills for Innovation and Management
* เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (change agent) - Strategies for Leading Successful Change Initiatives
* พัฒนา soft skill สร้างศักยภาพ (Competency) ในด้านต่างๆ ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรรม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การนำเสนองาน และการสื่อสาร – ทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นก็ไม่โต - Communicating Data, Data Visualization & Smart Presentation
* เข้าใจและสามารถคาดการณ์ Trend ต่างๆ ในอนาคตได้ – Growth Strategies: Identifying opportunities in Market Trends
* เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรในมิติต่างๆ - Creative Thinking: Innovative Solutions to Complex Challenges
* เริ่มต้นธุรกิจ (startup) อย่างมั่นใจ ด้วยแนวคิด Business Model Innovation ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
* รู้จักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - Leading Through Digital Disruption ฯลฯ
เลือกเรียนได้ที่ศูนย์พระจันทร์ (เรียนนอกเวลาราชการ 18.00-21.00 น. เรียน 3-4 วันต่อสัปดาห์) หรือ ศูนย์พัทยา (เรียนเสาร์และอาทิตย์)
.
📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 ธันวาคม 2565
.
📲 สมัครออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.citu.tu.ac.th/mtt
.


#ปริญญาโท #เรียนต่อโท #การบริหาร #การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี #วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11/11/2022

23 พย.นี้ หอสมุดฯ ขอชวนมาร่วมงาน Game it up -TULIB Gamification ชวนตี้มาอัพเวล เปิดอัลติสู่โลกการเรียนรู้ ❤💛 ภายในงานพบกับ...

📍 การเปิดตัวของสุดยอดนวัตกรรมเกมของหอสมุดฯ อย่าง TULIB Gamification
📍 กิจกรรมลุ้นรับไอเทมสุดปังภายในงานมูลค่ากว่า 5,000 บาท
📍 กิจกรรมดีๆ จาก Siam Board Games ที่ขนบอร์ดเกมมาให้ทดลองเล่น พร้อมรับส่วนลดกว่า 40% เมื่อซื้อบอร์ดเกมภายในงาน
📍 ฟังเสวนาโดย MVP จาก Growth Gamification และ Line Certified Coach ได้แก่

💛คุณตรัง สุวรรณศิลป์ เจ้าของเพจ Growth Game และกูรู Gamification
❤คุณชนกานต์ ชินชัชวาล LINE Certified Coach

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและลุ้นรางวัลได้ที่นี่ >> https://www.surveymonkey.com/r/C7K8CH6

⏰ พบกันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
🏠 ณ โถงหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. รังสิต
📱 Live สดผ่าน Facebook Thammasat University Library

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3UYaksp

--‐---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย และ รศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18 th European Conference on Mana...
10/11/2022

รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย และ รศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18 th European Conference on Management Leadership and Governance และนำเสนอบทความวิจัย ณ ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565

10/11/2022

มีอะไรให้ป๋มช่วยมั้ยค้าบบบบบบบ ❤❤

หอสมุดฯ พร้อมให้บริการ Here to help อยู่นะ 🥰🥰

บริการ Here to help เป็นบริการ Personal consultant จากหอสมุด มธ. ที่ช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ไปจนถึงการใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำวิจัย เช่น การให้คำปรึกษาเรื่องการค้นข้อมูล การทำรายการอ้างอิง บริการตรวจสอบการคัดลอก รวมถึงการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ในระบบ เป็นต้น

📌ให้บริการผ่านโปรแกรม MS Teams หรือ Zoom ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
📌ใช้บริการได้ที่ >> https://bit.ly/3R7cgfu

--------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร MTT ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำร...
07/11/2022

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร MTT ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

06/11/2022

ความรักก็เหมือนกระทง..ต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ต้องปล่อยไป

แต่ถ้าบทคัดย่อมีคำผิด หรือไม่แน่ใจในไวยากรณ์ ปล่อยผ่านไปไม่ได้นะ!! 🔥🔥

English Abstract Editing เป็นบริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟรี โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่าน U-Services เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจแก้ จากนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ 🤩🤩

📌ใช้บริการได้ที่ >> https://bit.ly/3LAKgQm

--------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

29/10/2022

อย่าลืมไปร่วมสนุกชิงรางวัลกิจกรรมฮาโลวีนของเราน้า ไม่ว่าใครก็ร่วมสนุกได้! นุ่มนิ่มรอจนตัวตึงแล้ววว >> https://bit.ly/3ECPlqb

🎃 กิจกรรม TULIB Trick or Tell รักนะไม่หลอก อยากบอกอะไรหอสมุดฯ 🎃 หมดเขตร่วมสนุก 30 ตุลาคมนี้

ของรางวัลได้แก่
1. คีบอร์ดไร้สาย Miniso
2. แท่นวางโทรศัพท์ Miniso
3. ปากกาไฮไลท์
4. หน้ากากอนามัย TU Library 2 รางวัล

นุ่มนิ่ม in your area!! ติดตาม TikTok ได้ที่ >> https://vt.tiktok.com/ZSRnm3B1j/

-------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

หลักสูตร MTT พานักศึกษามาร่วมงาน Thailand HR TECH 2022 เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างนวัตกรรม และการนำนวัต...
18/10/2022

หลักสูตร MTT พานักศึกษามาร่วมงาน Thailand HR TECH 2022 เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมมายกระดับการทำงานขององค์กรและธุรกิจ


#ปริญญาโท
#วิทยาลัยนวัตกรรม
#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#นวัตกรรม #การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2565!หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Management of Innovatio...
11/10/2022

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 5 ธันวาคม 2565!

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Management of Innovation and Technology – MTT)

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นหลักสูตร Multi-disciplinary จบสาขาไหนมาก็เรียนได้

* เรียนแล้วได้อะไร - รู้ทฤษฎี เรียนประสบการณ์จริงจากกูรู พร้อมลงมือทำจริง เพิ่มเติมด้วย Connections จากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
* ติดอาวุธ เสริมทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต - Essential Skills for Innovation and Management
* เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (change agent) - Strategies for Leading Successful Change Initiatives
* พัฒนา soft skill สร้างศักยภาพ (Competency) ในด้านต่างๆ ทั้งการคิดเชิงนวัตกรรรม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การนำเสนองาน และการสื่อสาร – ทำงานเก่งแต่สื่อสารไม่เป็นก็ไม่โต - Communicating Data, Data Visualization & Smart Presentation
* เข้าใจและสามารถคาดการณ์ Trend ต่างๆ ในอนาคตได้ – Growth Strategies: Identifying opportunities in Market Trends
* เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรในมิติต่างๆ - Creative Thinking: Innovative Solutions to Complex Challenges
* เริ่มต้นธุรกิจ (startup) อย่างมั่นใจ ด้วยแนวคิด Business Model Innovation ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
* รู้จักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - Leading Through Digital Disruption ฯลฯ

เลือกเรียนได้ที่ศูนย์พระจันทร์ (เรียนนอกเวลาราชการ 18.00-21.00 น. เรียน 3-4 วันต่อสัปดาห์) หรือ ศูนย์พัทยา (เรียนเสาร์และอาทิตย์)

สมัครออนไลน์ได้ที่หลักสูตร MTT
https://master.cituadmissions.in.th

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 084-356-8565
เว็บไซต์ http://www.citu.tu.ac.th/mtt/
Facebook: https://www.facebook.com/mtt.citu/
.


#วิทยาลัยนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#ปริญญาโท

🎓ปริญญาโท (MTT) การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 ธันว...
06/10/2022

🎓ปริญญาโท (MTT) การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เนื้อหาทันสมัย เข้าใจสถานการณ์ ใช้งานได้จริง จบตามแผน
เรียนจบไว 1 ปี + ทีสิส หรือ 1.5 ปี + ค้นคว้าอิสระ
จบปริญญาตรีสาขาไหนก็สมัครได้
เรียน 3 วันต่อสัปดาห์ สามารถเลือกเรียนได้ที่
- ศูนย์ท่าพระจันทร์ เรียนนอกเวลาราชการ (18:00-21:00 น.) และ/ หรือ เสาร์หรืออาทิตย์ หรือ
- ศูนย์พัทยา เรียนเฉพาะวันเสาาร์และอาทิตย์ (09.00-16.00. น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
https://www.facebook.com/mtt.citu

📲 สมัครออนไลน์ที่ https://master.cituadmissions.in.th
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.citu.tu.ac.th/admissions-master

-----------------------------------------------------
📣แนะนำศิษย์เก่า MTT ปริญญาโท
การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คุณชวัลภร แก้วแกมทอง (กอล์ฟ) MTT รุ่น 30
Sales Asia-Pacific. OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH (Headquarters Germany)
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามได้ที่
https://lin.ee/L8o2TG9 (Line)
▴ โทรศัพท์ : 084-356-8565

15/09/2022

ห้ามพลาด ❗️กับอีเว้นท์ใหญ่อีกครั้งจาก 88 SANDBOX 🦄
กับงาน 88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ✨
เขย่าวงการสตาร์ทอัพไทย เปิดตัวคลับสำหรับนักลงทุนและ NFT ของ 88 SANDBOX
.
กิจกรรมสุดพิเศษภายในงาน
📌 รับฟัง Talk Sessions ⎯ เสวนาแลกเปลี่ยนทรรศนะกับหัวข้อ ‘SMART PEOPLE SMART SOCIETY’ ขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญหา สร้างแรงบันดาลใจ บอกเล่าความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ควบคู่กับสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
.
📌 เปิดตัว 88 SANDBOX VC CLUB ⎯ “คลับสำหรับนักลงทุน” การรวมกลุ่มของนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะช่วยให้การเข้าถึงเงินทุนง่ายดายกว่าที่เคย
.
📌 ทำความรู้จัก TOKEN X 88 SANDBOX NFT ⎯ ครั้งแรกกับโทเค็นรูปแบบ NFT ภายใต้การจับมือกันของ TOKEN X และ 88 SANDBOX ในชื่อ 88 NFT Membership ประจำโครงการ 88 SANDBOX
.
📌 โชว์เคส 88 Rising Unicorn ⎯ ชมฝีมือและผลงานสตาร์ทอัพระดับ Series A ที่จะมานำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ รับรางวัล 88 Rising Unicorn ก้าวต่อไปมุ่งสู่การเป็น Unicorn
.
📌 ค้นหา 88 Rising Star 2022 ⎯ Final Picthing ของทีมสตาร์ทอัพมากศักยภาพ ที่ถูกคัดเลือกจากโครงการ 88 SANDBOX จากกว่า 270 ทีม มาพิสูจน์ศักยภาพการเป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่นต่อหน้าผู้ก่อตั้ง 88 SANDBOX เหล่าบรรดาเมนเทอร์ และนักลงทุนที่มาร่วมงาน ชิงโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนักลงทุนที่สนใจ
.
พบกันวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 🟡🔴
.
ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน 88 SANDBOX e-Membership ล่วงหน้าผ่านทาง Line และโชว์ QR CODE ได้ด้านหน้างาน

* จำนวนที่นั่งมีจำกัด

Photos from Thammasat Relations's post
12/09/2022

Photos from Thammasat Relations's post

บรรยายพิเศษ ภายใต้วิชา TM722 Innovative Organization and Change Management โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย เป็นอาจารย์ประจำวิ...
02/09/2022

บรรยายพิเศษ ภายใต้วิชา TM722 Innovative Organization and Change Management โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย เป็นอาจารย์ประจำวิชา


#การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

#ปริญญาโท
#ธรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศ หลักสูตร MTT ❤ พร้อมกิจกรรม Campus Tour ชมสถานที่สำคัญของธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
27/08/2022

ปฐมนิเทศ หลักสูตร MTT ❤ พร้อมกิจกรรม Campus Tour ชมสถานที่สำคัญของธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ เสกขุนทด ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation ให้กับ นศ. หลักสูตร MTT Key Takeaway จา...
25/08/2022

ขอขอบคุณ คุณศักดิ์ เสกขุนทด ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation ให้กับ นศ. หลักสูตร MTT

Key Takeaway จากการบรรยาย

- การบรรยายเรื่อง Digital Transformation ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน

- ลำดับของการบรรยายมีผลมาก ควรบรรยายให้เข้าใจเทคโนโลยีก่อน

- การยกตัวอย่างต่างๆมีผลต่อการสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆอย่างมาก

- จบด้วยข้อสรุป 10 ประการดังนี้

1. Digital Transformation เป็นเรื่อง Top-down ไม่ใช่ Bottom-up ดังนั้นมันคืองานของ CEO

2. อย่าให้ฝ่าย IT เป็นเจ้าของโครงการ เป็นแค่ ผู้สนับสนุนหลัก

3. ก่อนทำ Digital Transformation ต้องตอบคำถาม Why Do It ให้ได้ก่อน ปกติ มักจะต้องตอบโจทย์ว่า คุณค่า หรือ Value อยู่ที่ไหน

4. มีเหตุผลแค่ 2 ประการใหญ่ๆในการทำ Digital Transformation หนึ่งคือการแก้ปัญหา Painpoint ต่างๆ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ และ สองเกิดธุรกิจใหม่ๆ เหตุผลที่สองส่วนใหญ่เกิดได้เพราะมาจากข้อมูลนั่นเอง

5. ทำ Digital Transformation แล้วไม่เกิดการเปลี่ยนวิธีการทำงาน ถือว่าทำไม่สำเร็จ

6. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการทำ Digital Transformation คือ คนในองค์กร ส่วนกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดคือ การที่คนในองค์กรเข้าใจตรงกันว่า ทำไปทำไม และจะทำแบบไหน

7. ไม่จำเป็นต้องทำให้ถึงการเกิดธุรกิจใหม่ๆ หรือ ไป Disrupt คนอื่น แค่ Digital Optimization ก็อาจเพียงพอแล้ว

8. การทำ Digital Transformation ใช้เวลาเป็นปีๆ ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ว่าจะ Tranaform อะไรก่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

9. เรื่องที่ยากที่สุดของการทำ Digital Transformation คือ เปลี่ยน Mindset ของคนในองค์กร

10. การทำ Digital Transformation ไม่มีวันจบ มีแต่การปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา

คุณศักดิ์ เสกขุนทด

24/08/2022

📢 กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
.
📍 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 – 14.00 น.
ห้อง CITU 509-510 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.

MTT รุ่นพี่ มาแนะนำ MTT รุ่นใหม่ ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท ที่ธรรมศาสตร์ ❤💛
19/08/2022

MTT รุ่นพี่ มาแนะนำ MTT รุ่นใหม่ ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท ที่ธรรมศาสตร์ ❤💛

บรรยากาศการทำ Workshop Business Model Canvas
17/08/2022

บรรยากาศการทำ Workshop Business Model Canvas

เปิดเทอมกันไปแล้วกับ MTT ศูนย์พัทยา แคมปัสสวย บรรยายาศร่มรื่น อาหารอร่อย
14/08/2022

เปิดเทอมกันไปแล้วกับ MTT ศูนย์พัทยา แคมปัสสวย บรรยายาศร่มรื่น อาหารอร่อย

25/07/2022

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาโท MTT และ MDX ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
.
คลิก https://www.citu.tu.ac.th/10327
.


#วิทยาลัยนวัตกรรม #ปริญญาโท

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MTT  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565หลักสูตร MTT สาขาวิช...
12/07/2022
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และส

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท MTT ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

หลักสูตร MTT สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี https://www.citu.tu.ac.th/10254/

#วิทยาลัยนวัตกรรม

FacebookTwitterLine

11/07/2022

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
11/07/2022

หลักสูตร MTT ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์

Photos from College of Innovation, Thammasat University (CITU)'s post
01/07/2022

Photos from College of Innovation, Thammasat University (CITU)'s post

21/06/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565
.
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆในพื้นที่ทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้สามารถใช้อาคาร หรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนด แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565
ให้ทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน และการสอบ ในชั้นเรียนที่
มหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ (Onsite 100%) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2565 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือ เหตุฉุกเฉินสำคัญอื่น ๆ เช่น การจลาจล หรือ อุบัติภัยในรูปแบบต่างๆ ให้คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ในแต่ละรายวิชาให้เป็นรูปแบบประสมประสาน (Hybrid) หรือรูปแบบออนไลน์ (Online) ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเงื่อนไขความจำเป็นของรายวิชานั้น โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ทั้งนี้ รูปแบบดังกล่าว ต้องไม่ให้เป็นภาระมากเกินความจำเป็นแก่นักศึกษารวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
.
ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
.

ที่อยู่

College Of Innovation, Thammasat University
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

+66843568565

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Management of Technology, College of Innovation, Thammasat Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา
เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น
ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ
ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยโทร 084-680-7295(สะดวกสุด) หรือ add line ID:0846807295 หรือ QR หรือ inbox FB: Yanapat Suvisit, Suvisit Yanapat หรืออาจารย์นิด สุวิสิษฐ์ หรือ KruNid Suvisit ขอบคุณ
อะไรเอย ยิ่งคิดยิ่งมัน
The World's Fastest Reader & Guinness Book of World Record Holder HOWARD BERG LIVE in Bangkok

A Revolutionary 21st Century Knowledge-Management Solution
For, Innovation, & Revenue
26 - 27 August, [email protected] NOVOTEL HOTEL, Sukhumvit Soi 20 (09:00am to 04:30pm)

Brain-Based Learning Solutions For
21st Century Knowledge-Management

Discover How You Can Double Your Learning Rate as a Corporate
Knowledge-Management Solution to Increase Your Sales,
Productivity and Innovation…

Watch Video Here: https://youtu.be/dIZQ363VMtU
Details in THAI, Click Here: https://goo.gl/5uvs59
Details in English, Click Here: https://goo.gl/y39i6a

สอบถามเพิ่มเติมที่ Line:
หรือโทร. 0851313835 / 0868104434
Website: www.aiminlines.co.th
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สภากรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานกฎหมายและคดี กทม. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง RTP Cyb ห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยา Bangkok press Nubnib shop Cat & Dog สำนักตรวจราชการ สป.กษ. Ministry of Transport (Thailand) กปร. ส.ป.ก. บ้านสุขภาพ