กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก ข่าวสารและบริการ

เปิดเหมือนปกติ

ทำไม..ถึงเรียก “รั้วของชาติ”5,656 กิโลเมตร 7 กองกำลังป้องกันชายแดน...กับภารกิจพิทักษ์อธิปไตยของชาติ เฝ้าตรวจและสกัดกั้นก...
08/09/2021

ทำไม..ถึงเรียก “รั้วของชาติ”

5,656 กิโลเมตร 7 กองกำลังป้องกันชายแดน...กับภารกิจพิทักษ์อธิปไตยของชาติ เฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเชื้อเข้าประเทศผ่านแนวชายแดน มีผลการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 จนถึงปัจจุบัน

#ทหารมีไว้ทำไม

ทำไม..ถึงเรียก “รั้วของชาติ”

5,656 กิโลเมตร 7 กองกำลังป้องกันชายแดน...กับภารกิจพิทักษ์อธิปไตยของชาติ เฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเชื้อเข้าประเทศผ่านแนวชายแดน มีผลการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 จนถึงปัจจุบัน

#ทหารมีไว้ทำไม

การลาออกจากราชการของนายทหารประทวน————————————————————————ทบ. กำหนดเวลาในการลาออกจากราชการของนายทหารประทวน ที่มีความประสง...
06/09/2021

การลาออกจากราชการของนายทหารประทวน
————————————————————————
ทบ. กำหนดเวลาในการลาออกจากราชการของนายทหารประทวน ที่มีความประสงค์ ขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นใบลาออกยังหน่วยต้นสังกัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3523
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

การลาออกจากราชการของนายทหารประทวน
————————————————————————
ทบ. กำหนดเวลาในการลาออกจากราชการของนายทหารประทวน ที่มีความประสงค์ ขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นใบลาออกยังหน่วยต้นสังกัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3523
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

รู้ทันผู้ป่วย 3 สี COVID – 19 มีอาการอย่างไรบ้าง————————————————————————ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.r...
03/09/2021

รู้ทันผู้ป่วย 3 สี COVID – 19 มีอาการอย่างไรบ้าง
————————————————————————
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3512
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#infographic

รู้ทันผู้ป่วย 3 สี COVID – 19 มีอาการอย่างไรบ้าง
————————————————————————
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3512
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#infographic

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ.  กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิต โครงการประกันชีวิตทหารแบบ "พิ...
02/09/2021

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชีวิต โครงการประกันชีวิตทหารแบบ "พิทักษ์พลพิเศษ" ให้กับทายาทของกำลังพล สบ.ทบ. ที่เสียชีวิต เมื่อ 2 ก.ย. 64 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น3
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ของ สบ.ทบ. เนื่องในวันคล้...
02/09/2021

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลดีเด่น ของ สบ.ทบ. เนื่องในวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ประจำปี 2564 เมื่อ 2 ก.ย. 64 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น3
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และไ...
02/09/2021

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 นาย เมื่อ 2 ก.ย. 64 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น3
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

การนับเวลาราชการ กรณีนักเรียนทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓——————————————————————————ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่...
31/08/2021

การนับเวลาราชการ กรณีนักเรียนทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
——————————————————————————
ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า… การนับเวลาราชการ สำหรับคำนวณ เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญนั้น ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ กำหนดให้เริ่มนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ และรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3491
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

การนับเวลาราชการ กรณีนักเรียนทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
——————————————————————————
ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า… การนับเวลาราชการ สำหรับคำนวณ เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญนั้น ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ กำหนดให้เริ่มนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ และรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3491
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

🔶 ทบ.น้อมนำพระราชปณิธาน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เคียงข้างประชาชนช่วงโควิด ส่งมอบความห่วงใยผ่าน Army Delivery ทั่ว...
31/08/2021

🔶 ทบ.น้อมนำพระราชปณิธาน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เคียงข้างประชาชนช่วงโควิด ส่งมอบความห่วงใยผ่าน Army Delivery ทั่วประเทศ

เพลง “ที่สุดในโลก” เป็นบทเพลงเพื่อการฉลองก้าวสู่ 100 ปี ของธงชาติไทย ขับร้องโดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตันติวัตร ศิลปิ...
30/08/2021
เพลง ที่สุดในโลก ศิลปิน หลง ลงลาย และ คณะครูนักเรียน ร.ร ตันติวัตร

เพลง “ที่สุดในโลก” เป็นบทเพลงเพื่อการฉลองก้าวสู่ 100 ปี ของธงชาติไทย ขับร้องโดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตันติวัตร ศิลปิน หลง ลงลาย https://youtu.be/8BP8EA2YhpM

กิจกรรม มูลนิธิเทิดทูนธงไทย

วิธีการป้องกัน การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด Cr.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ กองทัพบก
25/08/2021

วิธีการป้องกัน การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด

Cr.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ กองทัพบก

วิธีการป้องกัน การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด

Cr.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ กองทัพบก

“หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด” เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง———————————————————————————การเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบ...
24/08/2021

“หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด” เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง
———————————————————————————
การเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของ ข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน กระทรวงการคลัง ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3479
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

“หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด” เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง
———————————————————————————
การเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของ ข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน กระทรวงการคลัง ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3479
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

19/08/2021

กองทัพบก..อาสาดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

กองทัพบก..อนุเคราะห์จัดพิธีศพให้ผู้เสียชีวิตจาก Covid-19 ณ ฌาปนสถานกองทัพบก เพื่อลดภาระของครอบครัว ติดต่อศูนย์ประสานงานต้านโควิดกองทัพบก โทร 0227056859

#ทหารจะเป็นที่ของประชาชนในทุกโอกาส
#กองทัพบก
#กองทัพบกเพื่อประชาชน

ชกท. ย่อมาจากอะไร————————————นายทหารบรรจุใหม่หลายคนสงสัยว่า “หมายเลข ชกท.” ในคำสั่งบรรจุหรือคำสั่งปรับย้ายนั้น หมายถึงอะ...
17/08/2021

ชกท. ย่อมาจากอะไร
————————————
นายทหารบรรจุใหม่หลายคนสงสัยว่า “หมายเลข ชกท.” ในคำสั่งบรรจุหรือคำสั่งปรับย้ายนั้น หมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3469
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

ชกท. ย่อมาจากอะไร
————————————
นายทหารบรรจุใหม่หลายคนสงสัยว่า “หมายเลข ชกท.” ในคำสั่งบรรจุหรือคำสั่งปรับย้ายนั้น หมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3469
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

16/08/2021
ส่งอ๊อกซิเจนให้ ผู้ป่วยโควิดที่บ้าน

กองทัพบกจัดทีมขนส่งสนับสนุนกลุ่ม #แพทย์อาสา
#นำส่งอ๊อกซิเจนให้ผู้ป่วยโควิด”

ใช้รถทหาร ไปรับถังอ๊อกซิเจนจากร้าน
แล้วนำไปส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน ใน กทม.และปริมณฑล
พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน

ขอรับความช่วยเหลือติดต่อ
ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.โทร 0 -2092-7766

ผนึกกำลังสองประสานปฏิบัติการตรวจคัดกรองณ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาส...
11/08/2021
ตรวจคัดกรอง Covid-19 ณ สโมสร ทบ.

ผนึกกำลังสองประสานปฏิบัติการตรวจคัดกรอง
ณ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)

กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ผนึกกำลังร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🏥 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(สวพท.) ส่งทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรค Covid-19 พร้อมทีมงานบริการให้แก่ประชาชนในการเข้ารับการตรวจ ด้วยวิธี Rapid Antigen Test

✅ประชาชนสามารถจองคิวตรวจ Covid-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถจองล่วงหน้า 1 วัน เวลา 08.00 -18.00 น. รับตรวจวันละ 1,000 คน

✅วันตรวจมาก่อนเวลา 15 นาที และเข้ารับการตรวจ swab ที่รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน

https://youtu.be/30XnfdFObvk

กรมสารบรรณทหารบก ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอ...
10/08/2021

กรมสารบรรณทหารบก ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๗- ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ทรงพระเจริญ

กรมสารบรรณทหารบก ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๗- ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ทรงพระเจริญ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย————————————————————————————— “บุคลากรทางกฎ...
09/08/2021

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย
—————————————————————————————
“บุคลากรทางกฎหมาย” หมายถึง ข้าราชการทหารในสังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและหน่วยงานตามที่ กห. ประกาศให้เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ คือ ทำงานด้านกฎหมายที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญประสบการณ์สูง และผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่ กห. กำหนดจากคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3464
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย
—————————————————————————————
“บุคลากรทางกฎหมาย” หมายถึง ข้าราชการทหารในสังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและหน่วยงานตามที่ กห. ประกาศให้เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ คือ ทำงานด้านกฎหมายที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญประสบการณ์สูง และผ่านกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามที่ กห. กำหนดจากคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3464
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด————————————————————————การเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราช...
06/08/2021

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
————————————————————————
การเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน กระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3458
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
————————————————————————
การเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน กระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3458
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีถวายสักการะพระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่อ...
06/08/2021

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีถวายสักการะพระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา 4 หน่วยงาน โดยปีนี้ ครบรอบปีที่ 69 ซึ่งประกอบด้วย กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ., และ สลก.ทบ. เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 ณ บก.ทบ.
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต. นุกูล โลห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. เป็นประธานใน "พิธีมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทบ.  ครบรอบปีที่ 6...
05/08/2021

พล.ต. นุกูล โลห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. เป็นประธานใน "พิธีมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทบ. ครบรอบปีที่ 69" เพื่อเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของกำลังพล สบ.ทบ. และเป็นการลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังทำให้กำลังพลมีเครื่องแบบปฏิบัติงานที่สง่างาม ถูกต้องตามระเบียบของ ทบ. ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น 3
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต.นุกล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล กับอุทิศส่วนกุศล...
05/08/2021

พล.ต.นุกล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล กับอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทบ. ครบรอบปีที่69 ประจำปี 2564 ณ วัดใหม่อมตรส เมื่อ 5 ส.ค. 64
#กองทัพบก
#กรมสารบรรรณทหารบก

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศ...
05/08/2021

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย เมื่อ 5 ส.ค. 64 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น 3
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

เริ่มแล้ววันที่  2 ส.ค. 64 รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)‼️เปิดจองคิวตรวจ Covid-19 เชิงรุกให้กับประชาชนโดยกองทัพบก ร่...
04/08/2021

เริ่มแล้ววันที่ 2 ส.ค. 64

รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)

‼️เปิดจองคิวตรวจ Covid-19 เชิงรุกให้กับประชาชน
โดยกองทัพบก ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก
กรมควบคุมโรค สาธารณสุข สวพท. และ รพ.รร 6

ขั้นตอนมีอะไรบ้างมาดูกันครับ

#คัดกรองโควิด
#covid_19
#กองทัพบกเพื่อประชาชน

01/08/2021
ทหารทำอะไร ?

แม้ไม่มีใครรู้...แต่เรารู้ว่าเราทำเพื่อใคร 🇹🇭

กองทัพบกใช้ทุกสรรพกำลังในการช่วยเหลือประชาชน ผ่านพ้นวิกฤต โควิด-19

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 🤝🏼🇹🇭

#กองทัพบก
#พิทักษ์ราชัน
#ปกป้องประชา
#รักษาแผ่นดิน
#SMARTSoldiersStrongArmy

ไขข้อสงสัยเรื่องการขอรับ บำเหน็จบำนาญของข้าราชการ——————————————————————————กรณีข้าราชการที่ลาออกจากราชการ โดยมีกรณีหรือต...
29/07/2021

ไขข้อสงสัยเรื่องการขอรับ บำเหน็จบำนาญของข้าราชการ
——————————————————————————
กรณีข้าราชการที่ลาออกจากราชการ โดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ และกรณียังไม่ถึงที่สุดจะสามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3430
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

ไขข้อสงสัยเรื่องการขอรับ บำเหน็จบำนาญของข้าราชการ
——————————————————————————
กรณีข้าราชการที่ลาออกจากราชการ โดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ และกรณียังไม่ถึงที่สุดจะสามารถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/3430
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

กองทัพบกปรับ รพ.ค่ายทุกแห่งเป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด ตามบัญชา นรม. รองรับได้ 3,600 เตียง  ♦️จากสถานการณ์COV...
27/07/2021

กองทัพบกปรับ รพ.ค่ายทุกแห่งเป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด
ตามบัญชา นรม. รองรับได้ 3,600 เตียง


♦️จากสถานการณ์COVID-19 ล่าสุดซึ่งทุกส่วนกำลังช่วยกันนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองช่วยเหลือและรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาล การจัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อคัดแยก พักคอย ก่อนส่งเข้าสถานพยาบาล พร้อมกับให้ดำเนินการปรับสโมสรทหารและใช้สถานที่ของหน่วยทหารจัดทำเป็นพื้นที่พักคอย รวมทั้งการเพิ่มโรงพยาบาลสนามโดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายของเหล่าทัพดำเนินการนั้น

🔻🔻ล่าสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19กองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก และทุกกองทัพภาค เร่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทันที โดยเฉพาะการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมไว้ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนามประจำพื้นที่หรือจังหวัด เป็นโรงพยาบาลรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ โดยทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อ เพื่อให้การบริการประชาชนในสถานการณ์โควิดในแต่ละจังหวัดได้เต็มศักยภาพและทันต่อการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกร่วมกับสาธารณสุขประจำพื้นที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้โรงพยาบาลกองทัพบก 37 แห่งมีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ถึง 3,600 เตียง

อีกทั้งในปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกยังรับหน้าที่เป็นสถานพยาบาลที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน” Home isolation “ในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

นอกจากนี้ กองทัพบกกำลังเร่งปรับและเตรียมสถานที่ สโมสรทหารบก เพื่อจัดตั้งศูนย์ สำหรับคัดแยกผู้ติดเชื้อและพักรอ ก่อนที่จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามกองทัพบกและรพ.สนามในพื้นที่ กทม.ต่อไป

🔻สำหรับโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกทุกแห่ง ที่ได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำจังหวัด ล่าสุดเปิดรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 17 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 1,466 คน (24 กรกฎาคม 64) โดยในพื้นที่ กทม. มีโรงพยาบาลสนามกองทัพบก เปิดรับการรักษาดูแลผู้ป่วย 2 แห่งได้แก่ รพ.สนามกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 (300ตียง) , รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 11 (178เตียง)

ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับดูแลจำนวน 7 แห่ง (รพ.สนามกรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี,รพ.สนามศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่1 จ.ลพบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว,รพ.สนามกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี ,รพ.สนามมณฑลทหารบกที่17 จ.กาญจนบุรี ,รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี) ,ภาคอีสาน กองทัพภาคที่ 2จำนวน 4 แห่ง (รพ.สนามมณฑลทหารบกที่28 จ.เลย ,รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่6 จ.ร้อยเอ็ด ,รพ.สนามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26 จ.บุรีรัมย์ ,รพ.สนาม กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16 จ.ยโสธร) ,ภาคเหนือ กองทัพภาคที่3รับผู้ป่วยแล้ว 2แห่ง(รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 310 จ.ตาก,รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่35จ.อุตรดิตถ์),ภาคใต้ กองทัพภาคที่4รับผู้ป่วยแล้ว รวม 5 แห่ง(รพ.สนามกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่5 จ.สงขลา,รพ.สนามกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่15 จ.สงขลา,รพ.สนามกองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา,รพ.สนามกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่25 จ.ระนอง,รพ.สนามกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่15 จ.กระบี่)

🔻โดยผู้ติดเชื้อโควิดสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาและขอความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกได้ตลอด 24 ชม. CALL CENTER โทร 02-092-7766 และ 088-984-7605-10

#กองทัพบก
#โควิด19
#SMARTSoldiersStrongArmy

26/07/2021

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก
เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี

☎️โทร 02-270-5685-9
Line ID : @covidtv5hd1

รับส่ง ฟรี!! 24 ชั่วโมง 🚨
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
เคลื่อนย้ายผู้หายป่วย
เคลื่อนย้ายศพ และ ฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

#กองทัพบกเพื่อประชาชน
#covid19 #กองทัพบก
#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด
#รับส่งผู้ป่วย
#royalthaiarmy

กรมสารบรรณทหารบก ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ...
23/07/2021

กรมสารบรรณทหารบก ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ทรงพระเจริญ

กรมสารบรรณทหารบก ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ทรงพระเจริญ

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบกเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี☎️โทร 02-270-5685-9  Line I...
22/07/2021

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก
เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี

☎️โทร 02-270-5685-9
Line ID : @covidtv5hd1

รับส่ง ฟรี!! 24 ชั่วโมง 🚨
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
เคลื่อนย้ายผู้หายป่วย
เคลื่อนย้ายศพ และ ฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

#กองทัพบกเพื่อประชาชน
#covid19 #กองทัพบก
#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด
#รับส่งผู้ป่วย
#royalthaiarmy

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก
เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกรณี

☎️โทร 02-270-5685-9
Line ID : @covidtv5hd1

รับส่ง ฟรี!! 24 ชั่วโมง 🚨
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
เคลื่อนย้ายผู้หายป่วย
เคลื่อนย้ายศพ และ ฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

#กองทัพบกเพื่อประชาชน
#covid19 #กองทัพบก
#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด
#รับส่งผู้ป่วย
#royalthaiarmy

ARMY BE WITH YOUทหารมีไว้ทำไมทหารไปไหนทหารทำอะไรอยู่ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ข้อมูล*: goog...
22/07/2021

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล*: google map
รพ.สนาม
รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
ฌาปนสถาน ทบ

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

#SMARTSoldiersStrongARMY
#ทหารมีไว้ทําไม
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล*: google map
รพ.สนาม
รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
ฌาปนสถาน ทบ

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

#SMARTSoldiersStrongARMY
#ทหารมีไว้ทําไม
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

ที่อยู่

กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 15:30
อังคาร 07:30 - 15:30
พุธ 07:30 - 15:30
พฤหัสบดี 07:30 - 15:30
ศุกร์ 07:30 - 15:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสารบรรณทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด