กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก ข่าวสารและบริการ

เปิดเหมือนปกติ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ-----------------------------------------------------ข้าราชการหลายท่านอา...
29/10/2020

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
-----------------------------------------------------
ข้าราชการหลายท่านอาจสงสัยว่า “บำเหน็จดำรงชีพ” คืออะไร ตนเองจะมีสิทธิได้รับหรือไม่ รวมทั้งข้าราชการบำนาญที่เคยได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว หลายท่านก็ไม่แน่ใจว่าตนเองได้รับเงินดังกล่าวไปครบตามสิทธิแล้วหรือไม่ และจะต้องไปติดต่อขอรับเงินอีกครั้งที่ไหน….ฉบับนี้!!! เรามีคำตอบให้ท่านแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2750
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกรณี จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไปต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง-------------------------------------...
28/10/2020

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนกรณี จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไปต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง
-----------------------------------------------------------------
ลำดับแรกกำลังพลต้องตรวจสอบคุณสมบัติของท่านเองก่อน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2723
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

การขอรับบำนาญเพิ่มของข้าราชการทหารที่ออกจากราชการ------------------------------------------------------------ผู้เกษียณฯ ...
26/10/2020

การขอรับบำนาญเพิ่มของข้าราชการทหารที่ออกจากราชการ
------------------------------------------------------------
ผู้เกษียณฯ หรือผู้ที่ขอลาออกจากราชการหลายท่านมักเกิดความสงสัยว่า เมื่อตนเองออกจากราชการและรับบำนาญไปแล้ว ภายหลังมีคำสั่งให้ได้รับสิทธิเพิ่มเติม เช่น วันทวีคูณ, การเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือการได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ นั้นจะต้องดำเนินการอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง และต้องไปติดต่อที่ไหน??? เพื่อให้ท่านสามารถขอรับสิทธิได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2728
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไชว้ ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้กับกำ...
21/10/2020

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไชว้ ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้กับกำลังพล ที่ได้รับการปรับอัตราตำแหน่ง ระดับเงินเดือน จาก น.4 เป็น น.5 จำนวน 1 นาย และประดับเครื่องหมายยศให้กับผู้ที่ได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. เมื่อวันพุธที่ 21 ต.ค. 63
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.อ. พรศักดิ์   พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (1) และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สบ.ทบ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พล.ต. นุกูล   ...
20/10/2020

พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. (1) และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สบ.ทบ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ณ สบ.ทบ. เมื่อ 20 ต.ค. 63
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

การเสนอขอเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน---------------------------------------------------------------การดำเนิ...
15/10/2020

การเสนอขอเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
---------------------------------------------------------------
การดำเนินการเรื่องสิทธิกำลังพลเกี่ยวกับการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน มีหลายหน่วยยังไม่ปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้ย้ำเตือนและกำชับหน่วยอยู่เสมอ ในเรื่องสิทธิกำลังพลต้องดำเนินการให้ทันทีเมื่อกำลังพลมีคุณสมบัติครบ มีอัตราตำแหน่งที่เลื่อนยศได้เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพล สบ.ทบ. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการเสนอขอเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2731
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

๑๓ ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ที่ไ...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ที่ได้ทรงพระราชทานในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ เพื่อย้ำเตือนให้ข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักในความรักความสามัคคี อันจะเป็นพลังสำคัญในการพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ ไว้ดังนี้

“… คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความเจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด…”

#พิทักษ์ราชัน
#ล้นเกล้ารัชกาลที่๙
#คำพ่อสอนอยู่เหนือกาลเวลา
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#ทหารมีไว้ทำไม
#smartsoldiersstrongarmy

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...
12/10/2020

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 12 ต.ค. 63 ณ บก.ทบ.
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ภาพกิจกรรม

เรื่องการแต่งกายในการทำบัตรประจำตัวกำลังพล ทบ.------------------------------------------------------สวัสดีครับ… ผม ส.ท. ...
09/10/2020

เรื่องการแต่งกายในการทำบัตรประจำตัวกำลังพล ทบ.
------------------------------------------------------
สวัสดีครับ… ผม ส.ท. คมพันธ์ รักคนอ่าน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ของ สบ.ทบ. สำหรับข่าว ทบ. ฉบับนี้ผมขอตอบข้อสงสัยของกำลังพลหลายท่านเกี่ยวกับการแต่งกายในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวกำลังพล ทบ. ซึ่งปัจจุบันมีกำลังพลที่ตั้งใจมาทำบัตรฯ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแต่งกายไม่ถูกต้อง ทำให้เสียเวลาและยังเสียความรู้สึกอีก สำหรับประเด็นข้อสงสัยดังกล่าวผมขอชี้แจงให้ทราบ โดยอ้างอิงจากระเบียบ ทบ. ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2718
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สบ.ทบ. ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้...
08/10/2020

พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล สบ.ทบ. ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 5 ต.ค. 63 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น 3
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.สบ.ทบ. วันที่ 28 ก.ย. 2563#กองทัพบก#กรมสารบรรณทหารบก
07/10/2020

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.สบ.ทบ. วันที่ 28 ก.ย. 2563
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

"...รับส่งหน้าที่...จากพี่สู่น้อง..."วันที่ 29 กันยายน 2563 กองบัญชาการกองทัพบกได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ...
30/09/2020

"...รับส่งหน้าที่...จากพี่สู่น้อง..."

วันที่ 29 กันยายน 2563 กองบัญชาการกองทัพบกได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ระหว่าง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ.ทบ. ท่านเก่า) กับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ผบ.ทบ.ท่านใหม่ ) ณ ลานพื้นแข็ง หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก โดยมีการมอบธงประจำตำแหน่ง ผบ.ทบ. และกล่าวคำรับส่งหน้าที่ โดยมีกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกและน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

ภายหลังจากส่งมอบหน้าที่เสร็จสิ้น พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ พร้อมกับ ผบ.ทบ.ท่านใหม่ ได้เดินทักทายและกล่าวอำลาคณะนายทหารและกำลังพลที่มาเข้าร่วมพิธีอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนจะขึ้นรถเดินทางออกจากพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก

#รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก
#ผู้นำ_ผู้ทำเป็นแบบอย่าง
#ทหารมีไว้ทำไม
#smartsoldiersstrongarmy

"...รับส่งหน้าที่...จากพี่สู่น้อง..."

วันที่ 29 กันยายน 2563 กองบัญชาการกองทัพบกได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก ระหว่าง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ.ทบ. ท่านเก่า) กับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ผบ.ทบ.ท่านใหม่ ) ณ ลานพื้นแข็ง หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก โดยมีการมอบธงประจำตำแหน่ง ผบ.ทบ. และกล่าวคำรับส่งหน้าที่ โดยมีกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกและน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

ภายหลังจากส่งมอบหน้าที่เสร็จสิ้น พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ พร้อมกับ ผบ.ทบ.ท่านใหม่ ได้เดินทักทายและกล่าวอำลาคณะนายทหารและกำลังพลที่มาเข้าร่วมพิธีอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนจะขึ้นรถเดินทางออกจากพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก

#รับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก
#ผู้นำ_ผู้ทำเป็นแบบอย่าง
#ทหารมีไว้ทำไม
#smartsoldiersstrongarmy

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์------------------------------------------------ท่านทราบหรือไม่ว่า ในการส่งคืนเค...
29/09/2020

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
------------------------------------------------
ท่านทราบหรือไม่ว่า ในการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น หากไม่สามารถนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาส่งคืนได้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2684
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

บำนาญพิเศษสิทธิของกำลังพล ที่จะได้รับในกรณีพิการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่-------------------------------...
28/09/2020

บำนาญพิเศษสิทธิของกำลังพล ที่จะได้รับในกรณีพิการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
---------------------------------------------------
สวัสดีค่ะดิฉัน ร.ท.หญิง ห่วงใยฯ ฉบับนี้จะขอกล่าวถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่จัดตั้ง “สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก” หรือ “สายตรง ผบ.ทบ.” เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพล ซึ่งพบว่ายังมีเรื่องของความไม่เรียบร้อยในการดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตและพิการทุพพลภาพทำให้ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วยเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสิทธิเรื่องบำนาญพิเศษกับเจ้าหน้าที่ของกรมสารบรรณทหารบกเป็นจำนวนมาก ดิฉันจึงจะขอตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบำนาญพิเศษให้ทราบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2644
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

หนังสือที่ระลึกครบรอบวันสถาปนา กรมสารบรรณทหารบก ครบรอบปีที่ 68---------------------------------------------------สามารถด...
25/09/2020

หนังสือที่ระลึกครบรอบวันสถาปนา กรมสารบรรณทหารบก ครบรอบปีที่ 68
---------------------------------------------------
สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://online.anyflip.com/qpqwx/ypxu/mobile/index.html
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#infographic
#กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรในระบบ PDX---------------------------------------------------------เพื...
24/09/2020

การรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรในระบบ PDX
---------------------------------------------------------
เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งกองทัพบก ในเรื่องการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรในระบบ PDX เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่ ทบ. กำหนดไว้ สบ.ทบ. จึงขอแจ้งเตือนให้ นขต.ทบ. ส่งรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร ในระบบ PDX เป็นประจำทุกปี ให้ สบ.ทบ. ตามระยะเวลาที่กำหนด การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร โดยให้ นขต.ทบ. ส่งข้อมูลในระบบ PDX เท่านั้น และไม่ต้องส่งเอกสารให้ สบ.ทบ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2665
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สบ.ทบ.---------------------------------------------------สบ.ทบ. ได้จัด...
22/09/2020

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สบ.ทบ.
---------------------------------------------------
สบ.ทบ. ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพล ทบ. และทายาทที่มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการต่าง ๆ ของ สบ.ทบ. ได้ ณ จุดเดียว ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อ ๖ ส.ค. ๖๓ ปัจจุบัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2650
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

กรมสารบรรณทหารบก's cover photo
10/09/2020

กรมสารบรรณทหารบก's cover photo

การตรวจสอบการรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์------------------------------------------------------------    สบ.ทบ. ได้...
08/09/2020

การตรวจสอบการรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
------------------------------------------------------------
สบ.ทบ. ได้พัฒนาระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลการได้รับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของกำลังพลกองทัพบก โดยเข้าไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบกผ่านการ Login แบบ Single Sing-On
ปัจจุบันระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการทหารชั้นยศ พล.อ. – พล.ต. ตรวจสอบผ่านระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ตรวจสอบข้อมูลการรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ผ่านเว็บไซต์ https://agdept.rta.mi.th/sso/loginadd.php?ws=ws3 สำหรับข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นยศนายพล กำลังพัฒนา ปรับปรุงข้อมูล เพื่อที่จะนำไปใช้ในอนาคตต่อไป
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

02/09/2020
ศูนย์ให้บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมสารบรรณทหารบก

"พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ" ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จสำหรับข้าราชการนอกประจำการและทายาท

https://youtu.be/EnD4fw8frNE
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล สบ.ทบ. ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น...
01/09/2020

พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล สบ.ทบ. ที่ได้การเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อ 1 ก.ย. 63 ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น 3
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต.วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ 34 เมื่อ 27 ส.ค. 63#กองทัพบก#กรมสารบรรณทหารบ...
27/08/2020

พล.ต.วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. ร่วมพิธีวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ 34 เมื่อ 27 ส.ค. 63
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

๙๐ วัน อันตราย------------------------สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ มาพบกันอีกครังในฉบับนี้ ด้วยเรื่องราวสาระน่ารู้ ที่ว่า...
26/08/2020

๙๐ วัน อันตราย
------------------------
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ มาพบกันอีกครังในฉบับนี้ ด้วยเรื่องราวสาระน่ารู้ ที่ว่ากันด้วยเรื่อง “เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย” เอ๊ะ ! แล้วทำไมผู้เขียนถึงใช้หัวข้อว่า “๙๐ วัน อันตราย” หลายท่านคงเริ่มสงสัย รอสักครู่ค่ะ เรามีคำตอบให้แน่นอน

ก่อนอื่นขออธิบายความหมายของเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายกันก่อน เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ที่จ่ายให้แก่ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2640
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔-------------------------------สบ...
25/08/2020

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
-------------------------------
สบ.ทบ. ได้แจ้งให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๔ แก่ผู้ที่กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน โดยส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน ให้ สบ.ทบ. ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓ และหากไม่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทาน กรุณาแจ้งให้ สบ.ทบ. ทราบด้วยโดยดาวน์โหลดสรุปรายละเอียดในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ได้ที่ เว็บไซต์ กกพ.สบ.ทบ. http : //agdept.rta.mi.th/kkpn/
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

การประเมินค่าการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒---------------------การรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลัง...
18/08/2020

การประเมินค่าการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
---------------------
การรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ. และพนักงานราชการ ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ ทบ. ได้กำหนดเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน สำหรับการส่งรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๓) ถึง สบ.ทบ. มีกำหนดเวลา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://e-learning.rta.mi.th/archives/2635
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

ยกเลิก!!  หนังสือสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์ประกอบการยื่นขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด-----------การยื่นเรื่องขอรับบำนา...
18/08/2020

ยกเลิก!! หนังสือสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์ประกอบการยื่นขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด
-----------
การยื่นเรื่องขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทของกำลังพล ทบ. ที่เสียชีวิตที่ผ่านมา ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน ได้กำหนดให้มีเอกสารหนังสือสัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์ประกอบการยื่นเรื่อง ทำให้ทายาทส่วนใหญ่ประสบปัญหาการหาผู้ค้ำประกัน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2628
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#สารสารบรรณ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"12 สิงหาคม 2563ทรงพระเ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
12 สิงหาคม 2563

ทรงพระเจริญ
——————-
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสารบรรณทหารบก

#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#วันแม่แห่งชาติ

พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสู...
11/08/2020

พล.ต. วีรสิทธิ จันทร์ดา จก.สบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ สบ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

พล.ต.วีรสิทธิ จันทร์ดา และคณะผู้แทนหน่วย ร่วมการสัมมนาสารบรรณสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค. ๖๓ ณ ห...
11/08/2020

พล.ต.วีรสิทธิ จันทร์ดา และคณะผู้แทนหน่วย ร่วมการสัมมนา
สารบรรณสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค. ๖๓
ณ ห้องประชุมและสัมมนา ศูนย์ประชุมและสัมมนา บก.ทท. ชั้น ๙ อาคาร ๙
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก

๖๘ ปี กับงานด้านสิทธิกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก---------------------ภารกิจด้านสิทธิกำลังพล ถึงจะไม่หนักหนาเท่าภารกิจทางยุท...
11/08/2020

๖๘ ปี กับงานด้านสิทธิกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
---------------------
ภารกิจด้านสิทธิกำลังพล ถึงจะไม่หนักหนาเท่าภารกิจทางยุทธวิธี แต่ก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นเหมือนกันครับ ! เรื่องสิทธิของตัวเองรับรองได้ว่าทุกคนร้อนใจกันเกือบ ๑๐๐% (บางครั้งตั้งเรื่องมายังไม่ออกจากหน่วยเลย ก็ตามเรื่องกันแล้ว) จึงเป็นภารกิจที่กรมสารบรรณทหารบกได้ให้ความสำคัญมากถึงมากที่สุด ในการพยายามพัฒนาปรับปรุงระบบงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการในระบบงานต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2631
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

😃 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วดียังไง---------------------สวัสดีครับ ผม พ.ท. สมหวัง ทุกประการ ปัจ...
11/08/2020

😃 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วดียังไง
---------------------
สวัสดีครับ ผม พ.ท. สมหวัง ทุกประการ ปัจจุบันตำแหน่งประจำ มทบ.๓๑ กำลังจะเกษียณอายุราชการวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ ที่จะถึงนี้แล้วครับ เมื่อสัปดาห์ก่อนมีน้องสาวที่ทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาถามผมว่าใกล้จะเกษียณแล้ว ได้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญทางอินเทอร์เน็ตแล้วหรือยัง เพราะเห็นข่าวบอกว่าทางกรมบัญชีกลางแจ้งให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองได้แล้ว ผมจึงอยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการยื่นเรื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีข้อดีอย่างไร และจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ ? อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://e-learning.rta.mi.th/archives/2621
#กองทัพบก
#กรมสารบรรณทหารบก
#ข่าวทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก's cover photo
05/08/2020

กรมสารบรรณทหารบก's cover photo

กองทัพบก เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร...
05/08/2020

กองทัพบก เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
โดยโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์”
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า , อายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร , สมาชิก ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน , ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น , สมาชิกทุกคนที่เข้าประกวด ต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
กติกาการประกวด
รอบ ONLINE AUDITION
ส่ง Clip VDO การแสดงดนตรี จำนวน 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดแนวเพลง
Clip VDO ที่ส่งประกวดจะต้องเห็นสมาชิกทุกคนที่ทำการแสดงดนตรี และไม่ผ่านการตัดต่อภาพ
Clip VDO ที่ทำการอัดเสียงไว้แล้ว และมาทำการถ่าย sync คณะกรรมการจะไม่พิจารณา
เพลงที่นำมาใช้ในการประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ไม่มีการดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่มีการพาดพิง ว่าร้าย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ
ส่ง Clip VDO โดยการอัพโหลดลงบน YouTube และตั้งค่าเป็น Unlist และส่ง Link มาที่ lovesongsthailand.com
ตัดสินโดยคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดเข้าสู่รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค ภูมิภาคละ 15 วง
รอบคัดเลือกภูมิภาค เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 2 เพลง สามารถเล่นได้ทั้งเหมือนต้นฉบับ (Original Version) หรือเรียบเรียงใหม่ (Re Arrange) ก็ได้ ประกอบด้วย
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจำนวน 1 เพลง
เพลงอิสระ จำนวน 1 เพลง
ควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
ต้องเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับแรกเสมอ
เวลาที่ใช้ในการประกวด 15 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากพิธีกรประกาศชื่อวง หยุดเวลาเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
สามารถใช้เพลงที่ประกวดในรอบ Online Audition ได้
ไม่จำกัดแนวเพลงที่ทำการแสดงและเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง
ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ
สมาชิกทุกคนในวงจะต้องมีส่วนร่วมในทุกเพลงที่ใช้ในการประกวด
ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด (ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ)
การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด
เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้ คือ กลองชุด (อนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้)
เครื่องดนตรีที่นอกเหนือจากข้อ 3.1. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเพิ่มเติม เช่น กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมถึงเครื่องเป่า พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทางคณะกรรมการรับทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน
หัวข้อในการให้คะแนน
ทักษะทางดนตรี ในเครื่องที่นำเสนอ (Musical Skill) 30 คะแนน
การแสดงบนเวที (Stage Show & Performance) 30 คะแนน
ความเป็นวงเดียวกัน (Band Unity) 30 คะแนน
การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ (Time & Organizing) 10 คะแนน
การตัดคะแนน
ดูโน้ตเพลงระหว่างทำการแข่งขัน ตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน
เพลงเปิดวง เพลงทดสอบซาวด์ ตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน
กรณีที่ใช้เวลารวมเกินเวลาที่กำหนด ตัดคะแนนสุทธิ 1 คะแนน ทุกๆ 10 วินาที
เศษของวินาทีคิดเป็น 1 คะแนน
การแพ้ฟาล์ว
ระหว่างทำการแข่งขันห้ามเปลี่ยนเพลงหรือลำดับเพลง ที่ระบุไว้ในเอกสาร
ระหว่างทำการแข่งขันยกเว้นผู้ประกวดที่ระบุไว้ในเอกสาร บุคคลอื่นที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ห้ามขึ้นเวทีโดยเด็ดขาด
(กรณีเกิดปัญหาระหว่างทำการแข่งขัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวที)
การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
รอบคัดเลือกภูมิภาค
คุณณัฐพัชร์ ดุริยพิพัฒน์ (เต็น ธีรภัค)
คุณมาเรียม เกรย์ (มาเรียม B5)
คุณทฤษฎี ศรีม่วง (โอ Jetset’er)
รอบชิงชนะเลิศ
คุณพิทรี่ เอดวาร์ด มาร์ (เพชร มาร์)
คุณพงศ์จักร พิษฐานพร (เอ๊ะ ละอองฟอง)
กำหนดการเปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2563 – 25 สิงหาคม 2563 และประกาศผลผู้เข้ารอบคัดเลือกภูมิภาค ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
รอบคัดเลือก
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้
วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง
วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนวันการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
หมายเหตุ
การประกาศผลวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดวันสุดท้ายของแต่ละภูมิภาค
การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากวงที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 2 วงของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 10 วง

ที่อยู่

กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 15:30
อังคาร 07:30 - 15:30
พุธ 07:30 - 15:30
พฤหัสบดี 07:30 - 15:30
ศุกร์ 07:30 - 15:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสารบรรณทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด