ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับงานโยธา ในพื้นที่เขตบางคอแหลม 02-292-2141 จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00น.

เปิดเหมือนปกติ

18/11/2020
18/11/2020
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลมดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด ข้างป้อมตำรวจ แยกถนนตก
20/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลมดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด ข้างป้อมตำรวจ แยกถนนตก

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อท่อระบาย ซอยจันทน์ 43 แยก 26-1...
19/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อท่อระบาย ซอยจันทน์ 43 แยก 26-1-1

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโรงสัต...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโรงสัตว์และภายในท่อระบายน้ำแยกถนนตก

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดบนทางเดินเท้า...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดบนทางเดินเท้า เพื่อป้องอันอันตรายที่อาจจะเกิดกับประชาชนที่สัญจรไป มา หน้าสินมั่นคง ประกันภัย เยื้องซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 33

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณโทรศัพท์ สายเคเบ...
29/06/2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล ที่ยึดโยง ห้อย ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย บริเวณถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนต่อประชาชนที่สัญจรไปมา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทางเท้า ที่ชำรุดและ  ไม...
29/06/2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทางเท้า ที่ชำรุดและ ไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย บริเวณถนนพระรามที่ 3 ทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนต่อประชาชนที่สัญจรไปมา

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณซ...
28/06/2020

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด
บริเวณซอยอยู่ดี

#เขตบางคอแหลม วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย ห...
17/06/2020

#เขตบางคอแหลม วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย Best) เขตบางคอแหลม ดำเนินการออกตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม บริเวณในพื้นที่เขตฯ กรณีมีฝนตกระดับเล็กน้อย ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม ในพื้นที่เขตฯ "เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ"

#เขตบางคอแหลม วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทั...
16/06/2020

#เขตบางคอแหลม วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย Best) เขตบางคอแหลม ดำเนินการออกตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม บริเวณในพื้นที่เขตฯ กรณีมีฝนตกระดับเล็กน้อย ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม ในพื้นที่เขตฯ "เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ"

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยจันทน์ ...
10/06/2020

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยจันทน์ 43 แยก 33

09/06/2020
#เขตบางคอแหลม วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 20.15น-20.30น.นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย...
09/06/2020

#เขตบางคอแหลม วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 20.15น-20.30น.
นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมาย ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย Best) เขตบางคอแหลม ดำเนินการออกตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม บริเวณในพื้นที่เขตฯ กรณีมีฝนตกระดับเล็กน้อย ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่พบปัญหาน้ำท่วมขัง-ต้นไม้ล้ม ในพื้นที่เขตฯ "เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ"

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ เพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโร...
09/06/2020

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ เพื่อเปิดทางน้ำไหล คลองโรงฆ่าสัตว์

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทดแทนของเดิมที่ช...
05/06/2020

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซอยเจริญกรุง 103 แยก 10

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณซ...
01/06/2020

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณซอยสาธุฯ20

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยพระรามที่ ...
21/05/2020

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยพระรามที่ 3 ซอย 16

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณแยกถนนตก ...
20/05/2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณแยกถนนตก พระรามที่ 3

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณปากซอยพระรา...
17/05/2020

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณปากซอยพระรามที่ 3 ซอย 12

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขทางเดินชำรุด บริเวณชุมชวัดไผ่เง...
14/05/2020

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขทางเดินชำรุด บริเวณชุมชวัดไผ่เงิน ซอย 7/2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดทรุดตัว บริเว...
11/05/2020

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุดทรุดตัว บริเวณหน้า รพ.เจริญกรุงฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก...
11/05/2020

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหล รองรับในช่วงฝนตก บริเวณสี่แยกถนนตก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช คูน้ำข้างซอยประดู...
08/05/2020

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช คูน้ำข้างซอยประดู่ 23

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขต้นไม้ล้มกรีดขวางทางสัญจร บริเวณ...
08/05/2020

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขต้นไม้ล้มกรีดขวางทางสัญจร บริเวณสี่แยกถนนตก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด  บริเวณปากซอยจันทน์ 51 แยก 14
30/04/2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไข
ผิวจราจรชำรุด บริเวณปากซอยจันทน์ 51 แยก 14

วันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อชำรุดทรุดตัว เมื่อสัญจรผ่าน ...
27/04/2020

วันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อชำรุดทรุดตัว เมื่อสัญจรผ่าน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 416/15 ซอยเจริญราษฎร์ 5

วันที่ 26 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด  บริเวณปากซอยพระราม...
26/04/2020

วันที่ 26 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไข
ผิวจราจรชำรุด บริเวณปากซอยพระรามที่ 3 ซอย 12

วันที่ 24 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ซอยอยุ่ดี 19
26/04/2020

วันที่ 24 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ซอยอยุ่ดี 19

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด ซอยจันทน์ 51 แยก 10
29/03/2020

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด ซอยจันทน์ 51 แยก 10

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 22.45 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) หน่วยเบส ดำเนินการแก้ไขเศษดินตกหล่...
29/03/2020

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 22.45 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) หน่วยเบส ดำเนินการแก้ไขเศษดินตกหล่นบนผิวจราจร ปากซอยจันทน์ 40-42 ถนนจันทน์

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อชนิดตะแกรงเหล็กชำรุด ชุมชนวั...
24/03/2020

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขฝาท่อชนิดตะแกรงเหล็กชำรุด ชุมชนวัดจันทร์ใน ซอย 4

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล คูน้ำป...
24/03/2020

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล คูน้ำปลายซอยเจริญกรุง 109

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล คลองโร...
24/03/2020

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล คลองโรงฆ่าสัตว์

วันที่ 22 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณ ปากซอยสาธุ 1...
22/03/2020

วันที่ 22 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางคอแหลม (กลุ่มงานระบายน้ำ) ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณ ปากซอยสาธุ 16 แยก 1

ที่อยู่

สำนักงานเขตบางคอแหลม 193 พระรามที่ 3 ซอย 7 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022922141

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เขามาทำอะไรไม่ทราบครับ เข้าไปถามดีๆ คนใส่เสื้อสีเทาๆ บอกมีอะไรเชิญไปแจ้งสำนักงานเขตเลย ครับ
ฝาก สนง.เขตบางคอแหลม ช่วยตรวจสอบด้วยคะ ว่าการขึ้นโครงสร้างแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมั้ย เจ้าของบ้านขึ้นโครงสร้างร้องเรียนบ้านข้างเคียงไปทั่ว ถ้าจะเอาถูกต้องตามกฎหมายจริงๆ ช่วยตรวจสอบให้เป็นมาตราฐานทุกหลัง มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าแบบนี้สร้างไม่ได้ รบกวนตรวจสอบคะ ขอแจ้งร้องเรียนถ้าไม่ได้รับการแก้ไขและชี้แจงที่ชัดเจน จะไปกรมโยธาคะ
ขอบคุณที่พึ่งของประขาชน แจ้งไป รีบมาให้ความช่วยเหลือ
แจ้งขอความช่วยเหลือ ต้นไม้ริมคลองหลังโรงงานวาโก้ล้มทับกำแพงบ้านของประชาชน (หมู่บ้านภัทราวิลล่า โทรแจ้งเขตไปตั้งแต่วันพฤหัสที่21กยแล้ว ) ข่วยกรุณาให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตัดหน่อย ต้นใหญ่มาก
ตามที่ผมได้ร้องเรียนถึงฝ่ายโยธาสำนักเขตบางคอแหลม เรื่องอาคารพักอาศัยบางโคล่เรสซิเด้นซ์2 ทางฝ่ายโยธาแจ้งผมมาว่าได้เข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าว ณ.วันที่22พฤษภาคม ได้ประสานกับฝ่ายนิติบุคคลของทางอาคารด้วยวาจา ว่าให้ดำเนินการแก้ไขส่วนที่ชำรุดและลิฟท์ที่เสีย จนถึง ณ.วันนี้ ผมไม่เห็นฝ่ายนิติบุคคลดำเนินการให้เลยครับ หนำซ้ำบอกไม่ซ่อมแล้ว เรื่องลิฟท์เสีย คืนค่าส่วนกลางให้ผม150บาทผมไม่ต้องการหรอกครับ ห้องในอาคารนี้ผมก็ซื้อไม่ได้เช่านะครับ ผมจึงขอร้องเรียนมาเป็นเที่ยวที่3 ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ ตามที่ผมได้ร้องเรียนไปเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมา ทางฝ่ายโยธาก็ได้ตอบรับผมว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ จนถึงนะวันนี้ ผมก็ยังไม่เห็นส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ผมเลยครับ หรือว่าต้องให้ผมไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตบางคอแหลม หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเองใช่ไหมครับ
ผมพักอยู่อาคารพักอาศัย บางโคล่เรสซิเด้นซ์2 อาคารC ลิฟท์เสียมา2เดือนแล้ว ไม่มาซ่อมให้สักที ค่าส่วนกลาง ค่าเช่าก็เก็บทุกเดือน และสภาพอาคารก็ตามคลิปนี้นะครับ ผมจึงขอร้องเรียนกับฝ่ายโยธา ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
แจ้งฝาท่อระบายน้ำทรุดตัวทั้งซอยเจริญราษฎร์ 5 ค่ะ รบกวนทางเขตตรวจสอบด้วยค่ะ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ป้ายซอยเจริญกรุง 107 แยก15 /1-3 หายไปครับ เวลาเรียกคนมาส่งของ-แท๊กซี่ หาป้ายซอยไม่เจอ แก้ไขด้วยครับ