Thailand Tourism Standard

Thailand Tourism Standard มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard http://tts.dot.go.th/home เว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย" #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน #ThailandTourismStandard

เปิดเหมือนปกติ

ท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐานดียังไง ?เมื่อนักท่องเที่ยว เห็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) สา...
26/11/2020

ท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐานดียังไง ?

เมื่อนักท่องเที่ยว เห็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) สามารถท่องเที่ยว พักผ่อน ด้วยความมั่นใจในการใช้บริการจากสถานประกอบกาที่มีมาตรฐาน

ด้านผู้ประกอบการจะสามารถสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว อีกทั้งมีรัฐสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์หรือกำหนดมาตรฐานการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยได้ทางเว็บไซต์
http://tts.dot.go.th และทางเพจ Thailand Tourism Standard

#กรมการท่องเที่ยว #ThailandTourismStandard #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

หยุดยาวพิเศษนี้!!!กรมการท่องเที่ยว มีความห่วงใยคนไทยทุกคนจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ร่...
20/11/2020

หยุดยาวพิเศษนี้!!!

กรมการท่องเที่ยว มีความห่วงใยคนไทยทุกคน
จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลพื้นที่ท่องเที่ยว ที่จอดรถ การจราจร ห้องน้ำ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
โชว์ราคาขายกันให้ชัดเจน ใครมาเที่ยวจะได้ปลื้มใจ กลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้ง

สำหรับนักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการเดินทาง ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทุกคนจะได้เที่ยวกันแบบปลอดภัย อุ่นใจตลอดทริป😍😍

และถ้าอยากรู้ว่าเที่ยวอย่างไรจะให้ห่างไกลจากโควิดนั้น พี่ช้างชูงวงมีทริคดี ๆ มาฝากจ้า

#กรมการท่องเที่ยว #ThailandTourismStandard #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
#สะอาด #สะดวก #ปลอดภัย #เป็นธรรม

เที่ยววันหยุดยาว อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์นี้!!!“ช้างชูงวงเริงร่า” เป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism...
18/11/2020

เที่ยววันหยุดยาว อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์นี้!!!

“ช้างชูงวงเริงร่า” เป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับบริการที่ดี ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นธรรม และมีเอกลักษณ์ จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยโลโก้ “ช้างชูงวงเริงร่า” จะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รถ เรือ ห้องน้ำ สินค้า บริการต่างๆ เรียกได้ว่าหันไปทางไหนก็เจอ ซึ่งสามารถค้นหาได้ที่ http://tts.dot.go.th และทางเพจ Thailand Tourism Standard

#กรมการท่องเที่ยว #ThailandTourismStandard #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
#ช้างชูงวงเริงร่า

10/11/2020
ที่พักนักเดินทางHomelodge

Homelodge คืออะไร...วันนี้เรามากันที่กาญจนบุรี จะเป็นอย่างไรไปร่วมรับฟังกันเลยค่ะ

Home Lodge คืออะไร ..

#กรมการท่องเที่ยว

20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
09/10/2020

เรามารู้จัก HOME LODGE ว่าคืออะไร

09/10/2020
09/10/2020

มาจ้าาาา... มาร่วมฟังสัมมนากันนะคะ

Thailand Tourism Standard's cover photo
07/10/2020

Thailand Tourism Standard's cover photo

กรมการท่องเที่ยว จัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  “หลักสูตรการตรวจประเมินแ...
02/09/2020

กรมการท่องเที่ยว จัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “หลักสูตรการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “หลักสูตรการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” โดยมีวิทยากร ร่วมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์เปิดเผยว่า การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน กระบวนการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้มีทักษะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด ซึ่งได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจประเมินมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว โดยมีผู้ที่สนใจทั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ กว่า 60 คน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่าน ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกรมการท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สากลยอมรับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

#กรมการท่องเที่ยว #ThailandTourismStandard #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รมต.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ปราจีนบุรี  ชูศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30...
31/08/2020

รมต.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ปราจีนบุรี
ชูศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะทำงานและผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ชูศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เยี่ยมชมภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ และชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Healthy Homestay ของประเทศไทย อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

รมต.พิพัฒน์ กล่าวว่า “ขอชื่นชมและขอบคุณ สมาชิกบ้านดงโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว และจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกัน ทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย (Safety) ด้านความสะอาดสวยงาม ( Clean) ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหลอกลวงนักท่องเที่ยว บริการด้วยใจ ( Fair) และความยั่งยืน (Sustainability) สร้างชุมชนท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถิ่นบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง ใช้ท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า หนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน การได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์หรือมีเสน่ห์ การได้เข้าพักเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตจากเจ้าของบ้านหรือแหล่งท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่าโฮมสเตย์ไทย(Home Stay)ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องพักรวมกับเจ้าของบ้าน”ปัจจุบัน โฮมสเตย์ในประเทศไทยหลายแห่ง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว โดยมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเป็นมาตรฐานที่มุ่งส่งเสริมชุมชน ให้มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม รวมถึงมีการบริหารจัดการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งหากมีการยกระดับหรือพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีกิจกรรม หรือมีความใส่ใจต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น แสดงถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ เช่น การมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การมีองค์ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ/ระบบส่งต่อ สมาธิบำบัด ความปลอดภัยของที่พัก เป็นต้น จะยิ่งเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจเที่ยวและพัก ในรูปแบบโฮมสเตย์ไทยเพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นต้นแบบของโฮมสเตย์ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมที่ใส่ใจสุขภาพ

#กรมการท่องเที่ยว #ThailandTourismStandard #กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา #ปราจีนบุรี #ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ #HealthyHomestay #โฮมสเตย์

"กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว. พิพัฒน์ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ".เม...
30/08/2020

"กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว. พิพัฒน์ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ"
.
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองบริการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เดินทางปฏิบัติหน้าที่ราชการร่วมกับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในการเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มอบตราสัญญาลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย "Amazing Thailand Safety & Healthy Adminitration : SHA" และมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2563 กับชุมชนตำบลบางกอบัว ต่อด้วยการปั่นจักรยานไปเยี่ยมชมตลาดบางน้ำผึ้ง และมอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ผู้นำชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มเอ๊กซ์แพท ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความสนใจในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศอย่างมีมิตรภาพ
.
ทั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 เส้นทางได้แก่
1. เส้นทางคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 29 สิงหาคม 2563
2. เส้นทางอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563
3. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563
4. เส้นทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ในลักษณะ Man - Made
.
#การท่องเที่ยวชุมชน #คุ้งบางกระเจ้า #บางกระเจ้า #SHA #มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน #ชุมชนบางน้ำผึ้ง #ชุมชนตำบลบางกอบัว #ตลาดบางน้ำผึ้ง #นักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท #Expat #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว

30/08/2020
กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

ทำความรู้จักโครงการ "ท่องเที่ยวสีขาว"🥼
.
สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม🚲👒
.
นักท่องเที่ยวมีความสุขใจ และประทับใจ รับวิถีใหม่หลัง COVID-19🏖🚤
.
#กรมการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวสีขาว #โควิด19 #COVID19 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism
30/08/2020

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

"กทท. ผนึกกำลังกับ สมอ. MOU ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ ชูศักยภาพผู้ประกอบการไทย"
.
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายวันชัย พนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ระหว่างกรมการท่องเที่ยว และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันนี้ในโอกาสนี้จึงขอแสดงความยินดีกับทั้งสองฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจอันสำคัญและขอให้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแห่งความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ
.
เนื่องในโอกาสอันดีนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการ ผมขอแนะนำโครงการ “การท่องเที่ยวสีขาว” เพื่อพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดีและมีความสะอาด ปลอดภัย ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีความสุขใจ และประทับใจรับวิถีใหม่หลัง COVID-19
.
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ให้เกียรติร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมด้านการมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านมาตรฐานระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา ซึ่งในส่วนขอบเขตการดำเนินงานของทางกรมการท่องเที่ยว (กทท.) นั้น จะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเชิญขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยโดยนำผลการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบและรับรองไปใช้ประกอบการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของระบบการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับสำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
.
ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า สมอ.ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว โดยจะสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนา ด้านการตรวจสอบและรับรอง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพียงพอในการให้บริการตรวจสอบและรับรองผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ในอนาคต
.
#มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #ThailandTourismStandard #สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม #TISI #ท่องเที่ยวสีขาว #การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว #สมอ #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว

6 ข้อ สำหรับเจ้าของกิจการ เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย New Normal
30/07/2020

6 ข้อ สำหรับเจ้าของกิจการ เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย New Normal

ใกล้หยุดยาว ใครมีแพลนมีทริปท่องเที่ยว ... อย่าลืมเที่ยวแบบปลอดภัย เที่ยวแบบ New Normal นะคะ

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
23/07/2020

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

Tourism Economic Review 📣
รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563
COVID-19 กับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย

พบกับ
- สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก ไตรมาส 1/2563
- สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย ไตรมาสที่ 1/2563
- ทิศทางการท่องเที่ยวไทย หลังวิกฤตโควิด-19
- บทสัมภาษณ์พิเศษ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Download >>>
(รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รายไตรมาส ฉบับที่ 4)
https://www.mots.go.th/download/TourismEconomicReport/4-1TourismEconomicVol4.pdf

Download >>>
(รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รายไตรมาส ฉบับที่ 1-3)
https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=581

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism
10/07/2020

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

📣ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 6
.
🔹รับสมัครสอบ 8 - 31 กรกฎาคม 2563
🔹วันทดสอบ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
.
🔸สนามสอบภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
🔸สนามสอบภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
🔸สนามสอบภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
.
สมัครสอบ 👆 https://dot-guide.thaijobjob.com
.
ดูประกาศกรมการท่องเที่ยว และระเบียบเกี่ยวกับการขอเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 6 👆 https://www.dot.go.th/news/guide-detail/4098
.
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โทร. 0 2141 3137 ในวันและเวลาราชการ
.
#กรมการท่องเที่ยว #สอบมัคคุเทศก์ #บัตรไกด์ #โควิด19 #COVID19

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism
10/07/2020

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

🛎ตามที่กรมการท่องเที่ยวประกาศเลื่อนเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น
.
📣กรมการท่องเที่ยวขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 5 พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
.
🔹กำหนดการทดสอบ
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.15 น.
🔸สนามสอบภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
🔸สนามสอบภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
🔸สนามสอบภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
.
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 👆 https://www.dot.go.th/news/guide-detail/4099
.
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โทร. 0 2141 3137 ในวันและเวลาราชการ
.
#กรมการท่องเที่ยว #สอบมัคคุเทศก์ #บัตรไกด์ #โควิด19 #COVID19

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
25/06/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย รับมือโควิด-19
ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหาร เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่สด - เลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว เช่น นมพาสเจอไรซ์ ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่ต้องรับประทานสดๆ ไม่นำวัตถุดิบที่หมดอายุแล้วมาใช้ในการปรุงอาหาร
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
14/06/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนต่างหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตในแบบที่เรียกว่า “New Normal” มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัว วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

อ่านเพิ่มเติมที่... ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา https://bit.ly/2MReNMp

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

#สสส #thaihealth #ไทยรู้สู้โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

ดุสิตโพล คาด 1 ปีท่องเที่ยวฟื้นฟู เชียงใหม่คนอยากไปที่สุด ยังไม่อยากเปิดให้ต่างชาติ
14/06/2020
ดุสิตโพล คาด 1 ปีท่องเที่ยวฟื้นฟู เชียงใหม่คนอยากไปที่สุด ยังไม่อยากเปิดให้ต่างชาติ

ดุสิตโพล คาด 1 ปีท่องเที่ยวฟื้นฟู เชียงใหม่คนอยากไปที่สุด ยังไม่อยากเปิดให้ต่างชาติ

สวนดุสิตโพล สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว เชียงใหม่อันดับ 1 ที่อยากไปมากที่สุดหลังคลายล็อค ประจวบฯรองมา แนะ.....

จับคู่ประเทศ 'ฟื้นท่องเที่ยว' ศบค. ปล่อยล็อตใหญ่เฟส 4 โรงแรม-โรงเรียน-ร้านอาหาร-กีฬา
14/06/2020
จับคู่ประเทศ 'ฟื้นท่องเที่ยว' ศบค. ปล่อยล็อตใหญ่เฟส 4 โรงแรม-โรงเรียน-ร้านอาหาร-กีฬา

จับคู่ประเทศ 'ฟื้นท่องเที่ยว' ศบค. ปล่อยล็อตใหญ่เฟส 4 โรงแรม-โรงเรียน-ร้านอาหาร-กีฬา

ผ่อนปรนมาตรเฟส 4 บิ๊กล็อต ยกเลิกเคอร์ฟิว 15 มิ.ย. ไฟเขียวนั่งดื่มเหล้าเบียร์ที่ร้านได้ ส่วน "ผับบาร์-คาราโอเกะ...

ไทยคู่ฟ้า
12/06/2020

ไทยคู่ฟ้า

รู้จัก Travel Bubble เปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด
.
#ไทยคู่ฟ้า หลังจากรัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 แล้ว เรื่องของการเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป วันนี้แอดมินจึงขอนำเรื่อง Travel Bubble หรือ แนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด มาแนะนำให้รู้จักกัน
.

Travel Bubble คือ การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ ที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่า ๆ กัน โดยดูจากสถานการณ์การระบาดในประเทศว่ามีการผ่อนคลายการควบคุมโรคแล้วหรือไม่ มีการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศอยู่หรือไม่ และดูเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อกันด้วย
.

ผู้เดินทางภายใต้ความตกลง Travel Bubble ไม่ต้องถูกกักตัว แต่ทั้ง 2 ฝ่าย จะกำหนดจำนวนคนที่อนุญาตให้เดินทางแลกเปลี่ยนกัน และจัดการแบบพิเศษในเรื่องการขอวีซ่า การโดยสารเครื่องบิน ที่พัก การเยี่ยมเยือน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และผู้รับประกัน
.

Travel Bubble จะทำได้ต่อเมื่อประเทศคู่ตกลงไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว หรือมีจำนวนผู้ติดเชื้อใกล้เคียงกัน มีการจัดการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน ดังนั้น ทั้ง 2 ประเทศจะต้องมีความเชื่อมั่นในการจัดการโรคโควิด-19 ซึ่งกันและกัน มีมาตรการตรวจหาเชื้อและป้องกันอย่างเข้มงวด โดยต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกนอกประเทศต้นทาง และตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทาง
.

ขอย้ำว่า แนวทางที่เล่ามาทั้งหมดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอที่ประชุม ศบค. ต่อไป

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook : ไทยคู่ฟ้า
👍Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่อยู่

กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการฯ อาคารB เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภาครัฐ ที่กำกับดูแลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413235

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand Tourism Standardผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thailand Tourism Standard:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

http://tts.dot.go.th/home เว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย" #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน #ThailandTourismStandard

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด