กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในด้านกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง ของ มจพ. เพื่อให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลและสามารถแนะนำงานบริการของฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง ที่นักศึกษามีส่วนร่วมภายใต้การดูและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

19/07/2021

ประกาศด่วน ฉบับที่ 2
เนื่องจากศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
ภายใต้กระทรวง อว. โดยสนับบสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ได้มีการขอยกเลิกการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม ในวันที่ 21 ก.ค. 64
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นดำเนินการจัดสรรรายชื่อใหม่
เพื่อให้เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรใหม่อย่างจำกัด
ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาที่ได้มีการนัดหมาย ในวันที่ 21 และ 24 ก.ค. 2564
ตรวจสอบรายชื่อในระบบใหม่อีกครั้ง
https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
โดยกำหนดการได้เปลี่ยนแปลงเป็นวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2564
ดังนั้นนักศึกษาที่มีรายชื่อในวันที่ 24 ก.ค. 64
ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาอันเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตามประกาศ ศบค.
สามารถแจ้งกลับได้ที่ E-mail : [email protected]
ภายในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เกินเวลา 16.00 น.

- ทั้งนี้การยกเลิกวันดังกล่าว และได้รับการจัดสรรใหม่อย่างจำกัดทำให้วันนัดหมายนักศึกษาบางคนต้องเลื่อนออกไปก่อน -

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
กองกิจการนักศึกษา มจพ.

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
18/07/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

17/07/2021

เนื่องจากศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มีการยกเลิกการจัดสรรวัคซีน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรวัคซีน
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ตรวจสอบ E-mail และแจ้งเปลี่ยนแปลงนัดหมาย
โดยส่ง E-mail มาที่ [email protected]
ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
ไม่เกินเวลา 16.00 น.

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
15/07/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

14/07/2021

นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรวัคซีน
ในวันที่ 21, 22 และ 24 กรกฎาคม 2564
หากนักศึกษาไม่สะดวกในวันดังกล่าว
ขอให้นักศึกษาส่งเมลแจ้งมาที่ [email protected]
ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ไม่เกินเวลา 15.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อวันที่ได้รับการจัดสรร
ได้ที่ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
12/07/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
11/07/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

11/07/2021

การเตรียมความพร้อม
ก่อนถึงวันเข้ารับการฉีดวัคซีน

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
11/07/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
11/07/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
11/07/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

รับแจ้งจากศูนย์ฉีดฯ เรื่อง SMS รอบวันฉีด 12 ก.ค.64โดยมีชื่อผู้ส่ง เป็น KU_Vaccine ได้ส่ง sms ไปแจ้งนักศึกษาแล้วนะครับ📌📌 ...
10/07/2021

รับแจ้งจากศูนย์ฉีดฯ เรื่อง SMS รอบวันฉีด 12 ก.ค.64
โดยมีชื่อผู้ส่ง เป็น KU_Vaccine ได้ส่ง sms ไปแจ้งนักศึกษาแล้วนะครับ

📌📌 แนะนำให้น้องๆ ไปถึงศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 15-20 นาที เนื่องจากจะเรียกเข้ารับวัคซีนตามลำดับรอบเวลาที่กำหนดตาม SMS นะครับ 📌📌

รับแจ้งจากศูนย์ฉีดฯ เรื่อง SMS รอบวันฉีด 12 ก.ค.64
โดยมีชื่อผู้ส่ง เป็น KU_Vaccine ได้ส่ง sms ไปแจ้งนักศึกษาแล้วนะครับ

📌📌 แนะนำให้น้องๆ ไปถึงศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 15-20 นาที เนื่องจากจะเรียกเข้ารับวัคซีนตามลำดับรอบเวลาที่กำหนดตาม SMS นะครับ 📌📌

10/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 37
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

📣📣 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อขอรับการฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา มจพ. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ...
10/07/2021
ลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19 มจพ.

📣📣 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อขอรับการฉีดวัคซีน
สำหรับนักศึกษา มจพ. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 📣📣
https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php

📌📌 น้องๆ คนไหนทราบวันเข้ารับวัคซีนอย่าลืม !!! ตรวจสอบ E-mail ของตนเองด้วยนะ ว่าข้อมูลที่กรอกส่งไปถูกต้องไหมนะครับ โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพราะจะมี SMS ส่งมายืนยันเวลาในการเข้ารับวัคซีนนะครับ📌📌

⚠️ข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขข้อมูลที่ [email protected]
ข้อมูลรายชื่อไม่ real-time อัพเดตข้อมูลเวลา 12.00 น. และ 16.00 น.⚠️

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

08/07/2021

มจพ. ประกาศให้ทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ ย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
https://kmutnb.ac.th/news/university-news/%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%9E-%C2%A0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%94.aspx

06/07/2021

นักศึกษา มจพ. ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 64
ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine

🛑 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งกลับไป ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่กรอก โดยเฉพาะข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับรับ SMS การนัดหมาย หากพบว่าไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขข้อมูลมาที่ email: [email protected]

มหาวิทยาลัยจะทยอยส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยนักศึกษาจะได้รับ SMS แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันฉีดจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในภายหลัง ทั้งนี้มีแผนการฉีดวัคซีนในวันพุธและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรวัคซีน)

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับ SMS ทุกคน นำบัตรประจำตัวประชาชนไปตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมทั้ง Download Application "CRACare" https://vaccination-covid19.web.app และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94-App-CRACare

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนได้ที่ http://covid-19.kmutnb.ac.th/

05/07/2021

*** เฉพาะนักศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรี ที่ได้รับทุนเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในเทอม 1/2564 เท่านั้น ***

****** โดยไม่ต้องเข้ามายื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัย ******

Link: https://forms.gle/9xKxA29JvobghBgw7

01/07/2021

***เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) เท่านั้น***
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 ลงไป เฉพาะนักศึกษาปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาโครงการพิเศษ ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ)
ลิ้งก์ส่งเอกสารการลงทะเบียน : https://cutt.ly/CmpnRFE
ลิ้งก์ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ : https://cutt.ly/FmpmjHY
ลิ้งก์ส่งหลักฐานการชำระเงิน : https://cutt.ly/bmpn9lG

30/06/2021

📣📣📣 เปิดวาร์ป... อย่างไว กับบริการไฉไลของ ICIT จร๊า 😁
ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างครื้นเครง ร่วมรับฟัง ICIT LIVE สดๆๆ บทไม่ต้องกับบริการต่างๆ ที่มีให้สำหรับนักศึกษา มจพ. เท่านั้น!!!
📍 บัญชีผู้ใช้งานของนักศึกษา มีบัญชีอะไรบ้าง แล้วจะเปิดใช้งานอย่างไร ⁉
📍 E-mail Account ที่ใช้เรียนออนไลน์ อุ้ย!! อันนี้สำคัญนะ☺
📍 Software ฟรี!!! ย้ำว่า ฟรี!!! ติดตั้งได้เลย ของแท้ถูกลิขสิทธิ์ 👍
และบริการอื่นๆ อีกมากมายคร๊า

👉พบกันที่เพจสำนักคอมฯ 3 ช่วงเวลา เอาใจคนที่ยุ่งมากกกกก เลือกวันเข้ารับฟังได้ตามสะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 ก.ค. 64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

แล้วพบกันนะคร๊า อ้อ!!! Live นี้มีของรางวัลแจกด้วยน๊าใครได้รับของรางวัลไม่ต้องห่วง นอนชิลล์ๆ อยู่บ้าน ของรางวัลส่งตรงถึงบ้านโดยไม่ต้องออกมาเสี่ยงโควิด ปลอดภัยหายห่วง 😁😁😁

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
30/06/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),...
29/06/2021

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ เป็นกรณีไป

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 7)
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ เป็นกรณีไป

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
28/06/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

27/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 31
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

24/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 30
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
22/06/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

19/06/2021

📢 "บริษัท Google ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google Workspace for Education จึงส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรที่มีข้อมูลบน Google Drive ทุกคน เริ่มเดือน ก.ค. 65" 😭😭😭

🤔 เอาล่ะซิ เอาล่ะซิ !!! จากนโยบายนี้ของ Google ทำให้พื้นที่จัดเก็บของทุกท่านไม่ unlimited อีกแล้ว แต่.... อย่าเป็นกังวลไปคร๊า เรายังมี OneDrive 5 TB ของเราอยู่ 😁

สำหรับท่านใดที่มีข้อมูลอยู่บน Google Drive จำนวนมาก สามารถโอนย้ายข้อมูลบางส่วนไปที่ One Drive
ด้วยวิธีการโอนย้ายแบบง่ายๆ ตามวิธีนี้เลยคร๊า 👉
https://drive.google.com/file/d/1dqF1vmidFy0oD_BoBNUv6ED52P2fkWtp/view

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),...
14/06/2021

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 6)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ เป็นกรณีไป

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 6)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ เป็นกรณีไป

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
14/06/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Mobile Uploads
13/06/2021

Mobile Uploads

พลัง KU สู้ COVID-19
ขอเชิญชาวเกษตรศาสตร์และภาคประชาชน
ร่วมเป็นจิตอาสา ปฎิบัติงานศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#พลังเคยูสู้โควิด19
#KU
#ศูนย์บริการฉีดวัคซีนKUสู้COVID19
#เกษตรศาสตร์

04/06/2021

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html

📣📣 ประชาสัมพันธ์พื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่📣📣ตอนนี้ กองกิจการนักศึกษา มจพ. ได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการการออกกำลังกาย ณ ชั...
31/05/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์พื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่📣📣
ตอนนี้ กองกิจการนักศึกษา มจพ. ได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการการออกกำลังกาย ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนขั้นตอนหรือระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย รอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมต่อไปครับ

‼️ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น คงได้พบกันเร็วๆ นี้ ‼️
ทั้งนี้ต้องดำเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

📣📣 ประชาสัมพันธ์พื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่📣📣
ตอนนี้ กองกิจการนักศึกษา มจพ. ได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการการออกกำลังกาย ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนขั้นตอนหรือระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย รอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมต่อไปครับ

‼️ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น คงได้พบกันเร็วๆ นี้ ‼️
ทั้งนี้ต้องดำเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

เห็นน้องๆ นักศึกษาหลายคนได้ทราบผลการเรียนภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 กันบ้างแล้วใครมีประเด็นปัญหาสงสัยข้อมูลเรื่องผลกา...
28/05/2021

เห็นน้องๆ นักศึกษาหลายคนได้ทราบผลการเรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 กันบ้างแล้ว
ใครมีประเด็นปัญหาสงสัยข้อมูลเรื่องผลการเรียน
การขอเอกสารด้านทางด้านการศึกษา (ใบรับรอง, Transcript)
ก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ทางนี้นะครับ

Link สอบถามข้อมูล (สามารถเข้าได้ในวันทำการ เวลา 9.00 น. - 16.00 น. โดยไม่ต้องใส่รหัส) : https://line.me/ti/g2/O7wVeZzKYDkPU_W3s37kLw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
Link ระบบขอเอกสาร : http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),...
27/05/2021

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 5)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ เป็นกรณีไป

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 5)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา
ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ เป็นกรณีไป

ที่อยู่

ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 19:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 19:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด