กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในด้านกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง ของ มจพ. เพื่อให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลและสามารถแนะนำงานบริการของฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง ที่นักศึกษามีส่วนร่วมภายใต้การดูและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดเหมือนปกติ

📣 โย่วๆๆ ‼️ เตรียมพร้อมกลับมารักสุขภาพในรูปแบบ New Normal กับกิจกรรม KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022 โดยเป็นการ...
01/12/2021

📣 โย่วๆๆ ‼️ เตรียมพร้อมกลับมารักสุขภาพ
ในรูปแบบ New Normal กับกิจกรรม
KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022
โดยเป็นการเดินหรือวิ่ง 🚶🏻‍♂️ 🏃🏻‍♀️ ที่ใดก็ได้
แบบสะสมระยะทาง 109 กม. ในระยะเวลา 60 วัน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัย
📌ที่สำคัญ สมัครฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌
แถมมีของมอบให้ฟรีด้วย
📑 รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
ดำเนินการโดย กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา มจพ.
#KMUTNBVR2022 #KMUTNB #มจพ #THAIFIT
#KMUTNBXThaiFit

📣 โย่วๆๆ ‼️ เตรียมพร้อมกลับมารักสุขภาพ
ในรูปแบบ New Normal กับกิจกรรม
KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022
โดยเป็นการเดินหรือวิ่ง 🚶🏻‍♂️ 🏃🏻‍♀️ ที่ใดก็ได้
แบบสะสมระยะทาง 109 กม. ในระยะเวลา 60 วัน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัย
📌ที่สำคัญ สมัครฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌
แถมมีของมอบให้ฟรีด้วย
📑 รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
ดำเนินการโดย กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา มจพ.
#KMUTNBVR2022 #KMUTNB #มจพ #THAIFIT
#KMUTNBXThaiFit

30/11/2021

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสถานะการเข้ารับวัคซีน Pz
สำหรับนักศึกษา มจพ. ที่ได้ลงทะเบียนขอรับ
การจัดสรรวัคซีน Pz ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
จำนวน 300 คน (เฉพาะที่ลงทะเบียนใหม่)
📌📌 สามารถตรวจสอบสถานะการเข้ารับวัคซีนของตนเอง ได้ที่ https://bit.ly/3p1xb81

⚠️ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ตรงตามเงื่อนไขของศูนย์ฉีดวัคซีนสถาบันมะเร็งแห่งชาติกำหนดเท่านั้น
และขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันนัดหมายเนื่องจากศูนย์ฉีดฯ ได้เตรียมวัคซีนมาตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ถ้าไม่มาตามนัดหมาย วัคซีนที่เตรียมไว้จะไม่สามารถเก็บรักษาไปใช้ฉีดได้อีก⚠️

🌐หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
สอบถามผ่านทาง เพจกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
https://www.facebook.com/HCkmutnb

27/11/2021

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ได้จัดสรรวัคซีนสำหรับนักศึกษา มจพ.
อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 300 คนเท่านั้น
👉 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
⏰ เวลา 9.00 - 12.30 น.
🏢 หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. กรุงเทพมหานคร

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
👉 รับวัคซีนเข็มที่ 1 (ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน)
👉 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อจาก AZ (ครบ 3 เดือน)
👉 รับวัคซีนเข็มที่ 3 (บูสเตอร์) (นับระเวลาจากเข็มที่ 2)
- ฉีดวัคซีน Sinovac + Sinovac ครบ 3 เดือน
- ฉีดวัคซีน Sinopharm + Sinopharm ครบ 4 เดือน
- ฉีดวัคซีน AZ + AZ ครบ 6 เดือน

📌📌 ลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่
https://covid-19.kmutnb.ac.th/registerlist.php

💥💥ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตรงตามเงื่อนไขและตามลำดับการลงทะเบียน ไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิกการรับวัคซีน เนื่องจากศูนย์ฉีดฯ ได้เตรียมวัคซีนมาตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ถ้าไม่มาตามนัดหมาย วัคซีนที่เตรียมไว้จะไม่สามารถเก็บรักษาไปใช้ฉีดได้อีก

👔 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (เสื้อที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน กางเกงขายาว)

🌈 เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันฉีด
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง
- แบบคัดกรองก่อนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
⚠️สำหรับนักศึกษาต่ำกว่า 18 ปี ถ้าไม่มีเอกสารแสดงความยินยอมของผู้ปกครองจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฉีดวัคซีน ⚠️

🔸 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1Er_ZKuP2pfDg3GCNYuDhSfy8xhQ3vfXX/view?usp=sharing

🌐หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
สอบถามผ่านทาง เพจกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
https://www.facebook.com/HCkmutnb

📌 ติดตั้งแอปฯ "หมอพร้อม" พร้อมทั้งลงทะเบียนตนเองในแอปฯ ให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วให้การเข้ารับการฉีดวัคซีน และตรวจสอบประวัติข้อมูลการรับวัคซีน

#KMUTNB #มจพ

📣 ประชาสัมพันธ์เปิดใช้สนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น📣เปิดให้บริการสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาค...
12/11/2021

📣 ประชาสัมพันธ์เปิดใช้สนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น📣
เปิดให้บริการสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
วันจันทร์ - วันศุกร์ รอบละไม่เกิน 100 คน
ตั้งแต่ 15 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2564
🟠 ให้บริการสนามกีฬาอนุญาตเฉพาะนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
🟠 แต่งกายด้วยชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬาเท่านั้น
🟠 สแกนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ตอบแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวพนักงาน
🟠 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน
🟠 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
ยกเว้นช่วงที่กำลังออกกำลังกาย
🟠 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
🟠 ทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์ ก่อนการเข้าสนามกีฬา
🟠 รักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
🟠 เตรียมน้ำดื่มมาเอง (งดให้บริการจุดบริการน้ำดื่ม)

ตามประกาศ มจพ. มาตรการการใช้สนามกีฬาในร่ม
และสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
#KMUTNB #มจพ

📣 ประชาสัมพันธ์เปิดใช้สนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น📣
เปิดให้บริการสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
วันจันทร์ - วันศุกร์ รอบละไม่เกิน 100 คน
ตั้งแต่ 15 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2564
🟠 ให้บริการสนามกีฬาอนุญาตเฉพาะนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
🟠 แต่งกายด้วยชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬาเท่านั้น
🟠 สแกนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ตอบแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวพนักงาน
🟠 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน
🟠 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
ยกเว้นช่วงที่กำลังออกกำลังกาย
🟠 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
🟠 ทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์ ก่อนการเข้าสนามกีฬา
🟠 รักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
🟠 เตรียมน้ำดื่มมาเอง (งดให้บริการจุดบริการน้ำดื่ม)

ตามประกาศ มจพ. มาตรการการใช้สนามกีฬาในร่ม
และสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
#KMUTNB #มจพ

12/11/2021

📣 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 💉💉
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตามกำหนดการ ดังนี้
🔸 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
ในวันที่ 28 ก.ย. 1 และ 7 ต.ค. 64
🔸 จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
ประมาณวันที่ 13-24 ธ.ค. 64
(จะกำหนด 1 วันในช่วงเวลานี้)
🔹 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
ในวันที่ 29 ต.ค. 64
🔹 จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
ประมาณวันที่ 10-14 ม.ค. 65
(จะกำหนด 1 วันในช่วงเวลานี้)
โดยจะได้รับ SMS นัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้า
#KMUTNB #มจพ

11/11/2021

📌 11.11 ⚡️ อย่ามัวแต่ช้อป ... ก๊อปข้อมูลก่อน ‼️📌

▶️ ยุติการให้บริการ Google mail สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ด้วย Google มีนโยบายในการจำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูลบน Google drive ในเดือน ก.ค. 65 จึงมีความจำเป็นในการจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษาปัจจุบันได้ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

▶️ ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธ.ค. 64

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ 😢🙏

Timeline Photos
04/11/2021

Timeline Photos

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร
📌ติดตั้งแอปฯ "หมอพร้อม"
พร้อมทั้งลงทะเบียนตนเองในแอปฯ ให้เรียบร้อย
เพื่อความรวดเร็วให้การเข้ารับการฉีดวัคซีน
และตรวจสอบประวัติข้อมูลการรับวัคซีน📌
🟠ระบบปฏิบัติการ iOS
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A1/id1559337829
🟠ระบบปฏิบัติการ android
https://play.google.com/store/apps/dev?id=5711271655504460387

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
03/11/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
03/11/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

Timeline Photos
01/11/2021

Timeline Photos

📢 ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการ ศูนย์อาหาร มจพ. 📢
ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
🟠วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 - 14.00 น.🟠
(มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ บริการประมาณ 7 ร้าน)

📌โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ ทางบันไดด้านลานสวนปาล์มเท่านั้น📌

⚠️ทั้งนี้ผู้ใช้บริการและร้านค้า ต้องปฏิบัติติตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด⚠️

คณะกรรมการดำเนินการโรงอาหาร
กองกิจการนักศึกษา
1 พฤศจิกายน 2564

📣📣 งดให้บริการ  📣📣ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77), สนามกีฬ...
31/10/2021

📣📣 งดให้บริการ 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77), สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา

📌📌ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ
เพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป

📣📣 งดให้บริการ 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77), สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา

📌📌ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ
เพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
31/10/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2565ระ...
30/10/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564
อ่านระเบียบการได้ที่ 👉https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761
ช่องทางการสมัคร👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564
อ่านระเบียบการได้ที่ 👉https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761
ช่องทางการสมัคร👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f

28/10/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษา ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ
โดยมีกำหนดเข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก)
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนการดำเนินการเข้ารับวัคซีน
มีรายละเอียดดังนี้
1. รอรับ SMS จากศูนย์ฉีดวัคซีนฯ
(อย่าลบข้อความ SMS)
2. เข้าลงทะเบียนยืนยันและทำแบบคัดกรอง
ในระบบของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ตามรายละเอียดจาก SMS
3. ใช้บัตรประจำตัวประชาชน เข้ารับวัคซีนตามเวลานัดหมาย
ที่ระบบกำหนด ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(เปิดบริการ 08.30 - 11.00 น. เท่านั้น)
🏫📍 https://goo.gl/maps/xTtmoFDEnbYUdgnR6
📌📌การเข้ารับวัคซีนรอบสุดท้ายของเข็มที่ 1 นี้ของศูนย์ฉีดฯ
"ไม่สามารถเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้" 📌📌
#มจพ #KMUTNB

28/10/2021

📌ศูนย์ฉีดฯ ทยอยส่ง SMS 📌
นัดรับ Az#1(เก็บตก) 29 ต.ค. 64
กดลิงค์เข้าไปลงทะเบียนคัดกรอง
ผ่านระบบของศูนย์ฉีดฯ ด้วยครับ
(อย่าลบ SMS เด็ดขาด)

Timeline Photos
27/10/2021

Timeline Photos

📣ประชาสัมพันธ์
📣มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำเนินการคืนเงินช่วยเหลือค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔔บัดนี้ใกล้สิ้นสุดโครงการดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ และติดตามนักศึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2564

💻https://refund.kmutnb.ac.th

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
27/10/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

25/10/2021

ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
สามารถตรวจสอบข้อมูลในแอปฯ "หมอพร้อม" ได้แล้วครับ

18/10/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบเก็บตก
ในศุกร์วันที่ 29 ตุลาคม 2564
(เวลานัดหมายการเข้ารับวัคซีน จะได้ข้อมูล
เมื่อเข้าลงทะเบียนยืนยันและทำแบบคัดกรอง
ในระบบของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จาก SMS ที่ทางศูนย์ฉีดฯ
จะส่งให้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่นักศึกษาแจ้งไว้
ประมาณ 1-2 วัน ก่อนวันนัดหมาย)

📌📌 นักศึกษาที่ได้แจ้งความประสงค์
ขอรับวัคซีนไว้สามารถตรวจสอบรายชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเอง
ผ่านระบบยืนยันการจองวัคซีน ได้ที่
https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php

หากนักศึกษาพบว่าชื่อของตนเอง แสดงคำว่า "อยู่ระหว่างดำเนินการ"
และได้ประสงค์จะฉีดวัคซีนที่รอบเก็บตก วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันรับวัคซีน ได้ที่
https://covid-19.kmutnb.ac.th/form/confirm_reserve.php

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบ
ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร
ขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม
และเดินทางเข้ามารับวัคซีนตามวันที่กำหนด
ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
"ไม่สามารถเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน"
#มจพ #KMUTNB

16/10/2021

📌 ประกาศเลื่อน “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48”

📍 ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ครั้งที่ 4/2564 มีมติให้เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 จากเดือนธันวาคม 2564 “เป็นเดือนมกราคม 2566” โดยกำหนดให้มีการจัดแข่งขันรอบคัดเลือกดังเดิม

🏆 ทั้งนี้ในช่วงปี 2565 ที่ไม่มีการจัดแข่งขันกีฬาระดับมหกรรม กกมท. จะพิจารณาจัดการแข่งขันแบบแชมเปี้ยนชิพแทน โดยชนิดกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขันนั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป

#USBT #กกมท #TheUniversitySportsBoardOfThailand #คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

📣📣 ประกาศด่วน !!! ครั้งที่ 2 📣📣มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขยายเวลา การสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารั...
15/10/2021

📣📣 ประกาศด่วน !!! ครั้งที่ 2 📣📣
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขยายเวลา การสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์
เข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก)
โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564
(ซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่ชัด อาจเป็นวันธรรมดา)
นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยัน ต้องแน่ใจว่าพร้อมเข้ารับวัคซีนได้ ไม่ว่ากำหนดเป็นวันใดก็ตามเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์)
📌📌 ขอให้นักศึกษา มจพ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้
หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ที่มีความประสงค์รับเข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 1
ในเดือนตุลาคม 2564
ขอให้นักศึกษาเข้ายืนยันการขอรับวัคซีน
หรือลงทะเบียนขอรับวัคซีน
ได้ที่ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
‼️ สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ และยังมีความประสงค์
ขอรับวัคซีน สามารถแจ้งพร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับ
ได้ที่ email: [email protected]
(ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนวัคซีน
ที่ได้รับการจัดสรรขอสงวนให้นักศึกษาที่มีความพร้อม
และสามารถเดินทางเข้ามารับวัคซีนได้
"งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน")
#มจพ #KMUTNB

📣📣 ประกาศด่วน !!! ครั้งที่ 2 📣📣
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขยายเวลา การสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์
เข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก)
โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564
(ซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่ชัด อาจเป็นวันธรรมดา)
นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยัน ต้องแน่ใจว่าพร้อมเข้ารับวัคซีนได้ ไม่ว่ากำหนดเป็นวันใดก็ตาม
เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์)

📌📌 ขอให้นักศึกษา มจพ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้
หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
(อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ที่มีความประสงค์รับเข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 1
ในเดือนตุลาคม 2564
ขอให้นักศึกษาเข้ายืนยันการขอรับวัคซีน หรือลงทะเบียนขอรับวัคซีน ได้ที่ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

‼️ สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ และยังมีความประสงค์ขอรับวัคซีน
สามารถแจ้งพร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับ
ได้ที่ email: [email protected]

(ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ขอสงวนให้นักศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถเดินทางเข้ามารับวัคซีนได้ "งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน")
#มจพ #KMUTNB

Timeline Photos
13/10/2021

Timeline Photos

📣📣 ประกาศด่วน !!! 📣📣
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์การรับวัคซีน AZ เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก)
โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564
(ซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่ชัด อาจเป็นวันธรรมดา)
นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยัน ต้องแน่ใจว่าพร้อมเข้ารับวัคซีนได้ ไม่ว่ากำหนดเป็นวันใดก็ตาม
เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์)
📌📌 ขอให้นักศึกษา มจพ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้
หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
(อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ที่มีความประสงค์รับเข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 1
ในเดือนตุลาคม 2564
ขอให้นักศึกษาเข้ายืนยันการขอรับวัคซีน หรือลงทะเบียนขอรับวัคซีน ได้ที่ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.

‼️ สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ และยังมีความประสงค์ขอรับวัคซีน
สามารถแจ้งพร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับ
ได้ที่ email: [email protected]
(ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ขอสงวนให้นักศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถเดินทางเข้ามารับวัคซีนได้ "งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน")
#มจพ #KMUTNB

📢📢 ด้วยกระทรวง อว. ต้องการสำรวจนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  อายุไม่เกิน18 ปี  เพื่อส่งจำนวนให้กรมการแพทย์ ...
12/10/2021
แบบสำรวจความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนของนักศึกษา มจพ. ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 18 ปี (ว

📢📢 ด้วยกระทรวง อว. ต้องการสำรวจนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน18 ปี เพื่อส่งจำนวนให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการขอรับวัคซีนไฟเซอร์ 📢📢
กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา จึงขอสำรวจนักศึกษาระดับ ป.ตรี อายุไม่เกิน 18 ปี ประสงค์ขอรับวัคซีนไฟเซอร์ สามารถแจ้งได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ‼ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 64 ‼
📌สำหรับ นศ.ของ มจพ.ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง ที่มีความประสงค์รับวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยสถานที่ฉีดวัคซีนจะกำหนดเป็น
ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น📌
** นักศึกษาวิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยองที่เคยกรอกแบบสำรวจแล้ว ต้องกรอกใหม่อีกครั้งค่ะ (เฉพาะคนที่มีความประสงค์ต้องการฉีด และสามารถเดินทางมาฉีดที่กรุงเทพมหานครได้) **
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfAOqaIjeuGvk.../viewform

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢นักศึกษา มจพ. ที่ได้รับวัคซีน AZ เข็มที่ 1จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19และยังไม่ได้เข้ารับกา...
12/10/2021

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
นักศึกษา มจพ. ที่ได้รับวัคซีน AZ เข็มที่ 1
จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
และยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 (กรณีไม่ได้รับ SMS หรือไม่ได้มาตามนัดหมาย ไม่รวมกรณีเคยติดเชื้อ)
‼ สามารถมาเข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ได้ ในวันที่ 13 ต.ค. 64 ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น.
(วันสุดท้ายของเข็มที่ 2 ตามตารางที่ศูนย์ฉีดฯ กำหนด)
ปล. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ทางศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ของดให้บริการทุกกรณี

📢ประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 และยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 (รวมถึงกรณีไม่ได้รับ SMS หรือไม่สามารถมาในวันนัดหมายเดิมได้)

‼สามารถเข้ารับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ได้ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม และ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น.

หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ทางศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ของดให้บริการทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

#AstraZeneca
#วัคซีนโควิด19
#ฉีดวัคซีนช่วยชาติ
#โควิดคิดออกโดยจุฬาภรณ์
#ก้าวผ่านโควิด19ไปด้วยกัน
#COVID19
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ที่อยู่

ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 19:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 19:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000

เว็บไซต์

http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣 โย่วๆๆ ‼️ เตรียมพร้อมกลับมารักสุขภาพ ในรูปแบบ New Normal กับกิจกรรม KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022 โดยเป็นการเดินหรือวิ่ง 🚶🏻‍♂️ 🏃🏻‍♀️ ที่ใดก็ได้ แบบสะสมระยะทาง 109 กม. ในระยะเวลา 60 วัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ ทุกวัย 📌ที่สำคัญ สมัครฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌 แถมมีของมอบให้ฟรีด้วย 📑 รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้ ดำเนินการโดย กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. #KMUTNBVR2022 #KMUTNB #มจพ #THAIFIT #KMUTNBXThaiFit
📣 ประชาสัมพันธ์เปิดใช้สนามกีฬากลางแจ้งเท่านั้น📣 เปิดให้บริการสนามฟุตบอล และลู่วิ่ง อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94) วันจันทร์ - วันศุกร์ รอบละไม่เกิน 100 คน ตั้งแต่ 15 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2564 🟠 ให้บริการสนามกีฬาอนุญาตเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 🟠 แต่งกายด้วยชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬาเท่านั้น 🟠 สแกนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ตอบแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวพนักงาน 🟠 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน 🟠 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ยกเว้นช่วงที่กำลังออกกำลังกาย 🟠 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 🟠 ทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์ ก่อนการเข้าสนามกีฬา 🟠 รักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 🟠 เตรียมน้ำดื่มมาเอง (งดให้บริการจุดบริการน้ำดื่ม) ตามประกาศ มจพ. มาตรการการใช้สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 #KMUTNB #มจพ
📣📣 งดให้บริการ 📣📣 ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77), สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72), และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94) ในระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กองกิจการนักศึกษา 📌📌ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ เพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 อ่านระเบียบการได้ที่ 👉https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761 ช่องทางการสมัคร👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f