กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในด้านกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง ของ มจพ. เพื่อให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลและสามารถแนะนำงานบริการของฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง ที่นักศึกษามีส่วนร่วมภายใต้การดูและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
08/10/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
08/10/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
07/10/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

05/10/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ โดยมีกำหนดเข้ารับวัคซีน เข็มที่ 1 (Az)
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 10.30 น. เรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนการดำเนินการเข้ารับวัคซีน
มีรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อยืนยันการเข้ารับวัคซีนด้วยตนเอง
ได้ที่ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
2. รอรับ SMS จากศูนย์ฉีดวัคซีนฯ
(ก่อนกำหนดวันรับวัคซีน 1 วัน และอย่าลบข้อความ SMS)
3. เข้าลงทะเบียนยืนยันและทำแบบคัดกรอง
ในระบบของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ตามรายละเอียดจาก SMS
4. ใช้บัตรประจำตัวประชาชน เข้ารับวัคซีนตามเวลานัดหมาย
ที่ระบบกำหนด ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
📌📌การเข้ารับวัคซีนรอบสุดท้ายของเข็มที่ 1 นี้ของศูนย์ฉีดฯ
"ไม่สามารถเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้" 📌📌
#มจพ #KMUTNB

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) นางวราภรณ์ นุ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงาน ได้เข้าร่วมแสดงคว...
04/10/2021

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) นางวราภรณ์ นุ่มประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงาน
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
“พี่แอนนา” นางแอนนา ประทุมรัตน์
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19
อย่างเคร่งครัด

04/10/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ ฉบับใหม่ข้อมูลเพิ่มเติม 📣📣
เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบสุดท้าย
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 10.30 น.
📌📌 สำหรับนักศึกษา มจพ. ที่ลงทะเบียน
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
และได้ยืนยันการจองวัคซีนไว้ ถ้าสะดวกเข้ารับวัคซีน
เข็มที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ขอให้นักศึกษาเข้ามา
กดปุ่ม "สะดวกรับวัคซีน 7 ตุลาคม 2564 " ได้ที่
https://covid-19.kmutnb.ac.th/form/confirm_reserve.php
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
(ทั้งนี้เพื่อให้การฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนการจัดสรรวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัย และรักษาสิทธิ์ให้นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนไว้ "งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน" ถ้านักศึกษาไม่เข้ารับตามกำหนดถือว่านักศึกษา "สละสิทธิ์" การเข้ารับวัคซีนกับมหาวิทยาลัย)#มจพ #KMUTNB

04/10/2021

📣📣 ด่วน 📣📣
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา มจพ. ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
และยังไม่เคยได้รับวัคซีน โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่
https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
📌📌 โดยอาจจะได้รับวัคซีน วันที่ 7 ตุลาคม 2564
ถ้าจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาเพียงพอต่อทุกคน 📌📌
ทั้งนี้ขอให้สะดวกเดินทางเข้ามารับวัคซีนตามกำหนด
เพื่อรักษาสิทธิ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร
และนักศึกษาจะได้รับการจัดสรรวัคซีนต้องขึ้นอยู่กับ
จำนวนวัคซีนที่ทางศูนย์ฉีดฯ จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย
#KMUTNB #มจพ

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),...
30/09/2021

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 14)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา

📌📌ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ
เพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 14)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา

📌📌ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ
เพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป

Mobile Uploads
29/09/2021

Mobile Uploads

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 14

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
28/09/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางแอนนา ประทุมรัตน์  (พี่แอนนา)หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึ...
24/09/2021

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
นางแอนนา ประทุมรัตน์ (พี่แอนนา)
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
"ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา"
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
นางแอนนา ประทุมรัตน์ (พี่แอนนา)
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
"ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา"
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

23/09/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนกับทางมหาวิทยาลัยไว้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ซึ่งปัจจุบันพบว่านักศึกษาบางส่วนได้รับวัคซีนจากหน่วยงานอื่นแล้ว เพื่อให้การจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนได้รวดเร็วขึ้น และไม่เกิดปัญหาเสียโอกาสรับวัคซีน

📌📌 ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนกับทางมหาวิทยาลัยไว้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (อายุ 18 ปีขึ้นไป) และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอื่น ขอให้เข้าระบบยืนยันการจองวัคซีน ได้ที่
https://covid-19.kmutnb.ac.th/form/confirm_reserve.php
เพื่อยืนยันการขอรับวัคซีนกับทางมหาวิทยาลัย
ถ้านักศึกษาไม่เข้าระบบยืนยันการจองวัคซีนจะถือว่านักศึกษา "ยกเลิก" การขอรับวัคซีนกับทางมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษาที่ยังไม่รับวัคซีน ตามลำดับการลงทะเบียนในครั้งแรก และการยืนยันการจองวัคชีน ตามจำนวนที่ศูนย์ฉีดฯ ได้จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

Photos from กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา มจพ.กทม.'s post
15/09/2021

Photos from กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา มจพ.กทม.'s post

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษาและสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),...
14/09/2021

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 13)
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา

📌ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ
เพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป

📣📣 ปิดให้บริการเพิ่มเติม 📣📣
ที่ทำการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
และสนามกีฬาภายใน อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77),
สนามกีฬา ชั้น 6 อาคารยิมเนเซียม (อาคาร 72),
และสนามกีฬา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคาร 94)
ในระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2564
ตามประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 13)
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
กองกิจการนักศึกษา

📌ทั้งนี้ หากองค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง
มีความจำเป็นต้องเข้ามาภายในห้องทำการ
ให้ประสานงานกับบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรนั้นๆ
เพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป

Timeline Photos
14/09/2021

Timeline Photos

ประกาศนัดหมายสำหรับผู้รับวัคซีนวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64
** ท่านจะได้รับ SMS ภายในวันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 **
ผู้รับวัคซีนวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 ประกอบด้วย ผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ เข็มที่หนึ่ง จำนวน 4 วัน ได้แก่ วันที่ 26 มิ.ย.64 (1,240 คน) วันที่ 27 มิ.ย.64 วันที่ 7 ก.ค.64 และ วันที่ 12 ก.ค. 64 (1,516 คน) ** ส่ง SMS ให้ท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 13 ก.ย.64 **
กำหนดส่ง SMS 5 วัน ล่วงหน้าก่อนวันฉีดเข็มที่สอง โดยขอให้ท่านลงทะเบียน ทำแบบคัดกรอง และ เลือกเวลาฉีดวัคซีนด้วยตนเองจากลิงก์ที่ส่งมาให้พร้อม SMS หากท่านลงทะเบียนไม่ได้ หรือ ลืมยืนยัน ขอให้ท่านมาฉีดวัคซีนรอบสุดท้าย เวลา 17.00 น.
.
สำหรับ ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่ง ในวันที่ 12 ก.ค.64 ส่วนที่ถูกแบ่งออกไปฉีดเข็มสอง ในวันที่ 25 ก.ย.64 และ วันที่ 2 ต.ค. 64 จะได้รับ SMS แจ้งเตือนวันรับวัคซีนเข็มสองของท่านด้วยเช่นกัน และขอให้ท่านกรุณารอรับ SMS อีกครั้ง (5 วันก่อนฉีด) เพื่อลงทะเบียน ทำแบบคัดกรอง และเลือกเวลาฉีดด้วยตนเอง
หากมีปัญหา กรณี ไม่ได้รับ SMS อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ สัญญาณรับขัดข้องขณะส่ง SMS ขอให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ กองการเจ้าหน้าที่ มก. facebook.com/HR8KU
ด้วยความห่วงใยและขอขอบพระคุณทุกท่าน
สำหรับความร่วมมือ
จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
ภายใต้กระทรวง อว.
โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#ศูนย์บริการฉีดวัคซีนKUสู้COVID19
#พลังเคยูสู้โควิด19
#KU
#เกษตรศาสตร์
ที่มา https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/posts/10159733192447451

13/09/2021

ประกาศนัดหมายสำหรับผู้รับวัคซีนวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64
** ท่านจะได้รับ SMS ภายในวันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 **

ผู้รับวัคซีนวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 ประกอบด้วย ผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ เข็มที่หนึ่ง จำนวน 4 วัน ได้แก่ วันที่ 26 มิ.ย.64 (1,240 คน) วันที่ 27 มิ.ย.64 วันที่ 7 ก.ค.64 และ วันที่ 12 ก.ค. 64 (1,516 คน) ** ส่ง SMS ให้ท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 13 ก.ย.64 **

กำหนดส่ง SMS 5 วัน ล่วงหน้าก่อนวันฉีดเข็มที่สอง โดยขอให้ท่านลงทะเบียน ทำแบบคัดกรอง และ เลือกเวลาฉีดวัคซีนด้วยตนเองจากลิงก์ที่ส่งมาให้พร้อม SMS หากท่านลงทะเบียนไม่ได้ หรือ ลืมยืนยัน ขอให้ท่านมาฉีดวัคซีนรอบสุดท้าย เวลา 17.00 น.
.
สำหรับ ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่ง ในวันที่ 12 ก.ค.64 ส่วนที่ถูกแบ่งออกไปฉีดเข็มสอง ในวันที่ 25 ก.ย.64 และ วันที่ 2 ต.ค. 64 จะได้รับ SMS แจ้งเตือนวันรับวัคซีนเข็มสองของท่านด้วยเช่นกัน และขอให้ท่านกรุณารอรับ SMS อีกครั้ง (5 วันก่อนฉีด) เพื่อลงทะเบียน ทำแบบคัดกรอง และเลือกเวลาฉีดด้วยตนเอง

หากมีปัญหา กรณี ไม่ได้รับ SMS อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ สัญญาณรับขัดข้องขณะส่ง SMS ขอให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ กองการเจ้าหน้าที่ มก. facebook.com/HR8KU

ด้วยความห่วงใยและขอขอบพระคุณทุกท่าน
สำหรับความร่วมมือ
จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
ภายใต้กระทรวง อว.
โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

#ศูนย์บริการฉีดวัคซีนKUสู้COVID19
#พลังเคยูสู้โควิด19
#KU
#เกษตรศาสตร์

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
13/09/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

13/09/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13

13/09/2021
Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
07/09/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

07/09/2021

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งผลการโอนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
(สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในระบบฯ ภายในวันที่ 31 สค 64)

**ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษารายใดยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือกรณีอื่นๆ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

**นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาในแต่ละราย ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้กับนักศึกษาดังกล่าว ตามลำดับต่อไป

#มจพใส่ใจห่วงใยพร้อมดูแลและขอส่งกำลังใจให้กับนศทุกคน
#เพื่อเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

07/09/2021

📢 ประกาศศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้โควิด-19
มีการปรับตารางการฉีดวัคซีน โดยเพิ่มจำนวนการฉีดแต่ละวัน
เพื่อให้ทุกคนได้รับเข็มสองเร็วขึ้น...
#เพื่อความปลอดภัยของทุกคน....

📢สำหรับผู้ที่กำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. 64
ปรับจากเดิมประมาณ 11,000 คน เป็น 13,000 คน
🏨ซึ่งจะเป็นผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่ง💉ในวันที่ 20 มิ.ย. 64 ทั้งหมด
และผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่ง💉 ในวันที่ 26 มิ.ย. 7,000 คน

📲ขณะนี้ ได้ส่ง SMS แจ้งผู้ที่จะได้ฉีดเข็มสอง💉💉 แล้ว
โดยให้ลงทะเบียน และทำแบบคัดกรอง เลือกเวลาเข้าฉีด
ได้ที่ https://h4you.in/vaccination-info/booking
ภายในวันที่ 8 ก.ย. 64 ภายในเวลา 16.00 น.
หากท่านลงทะเบียนไม่ได้ หรือ ลืมยืนยัน ขอให้ท่านมาฉีดวัคซีน
วันที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 17.00 น.

👩‍⚕️สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่ง💉 ในวันที่ 26 มิ.ย. 64
อีก 1,240 คน ทางศูนย์ฯ ได้แจ้งเตือน SMS
กำหนดรับวัคซีนเข็มที่สองของท่านคือวันที่ 18 ก.ย. 64
กรุณารอ SMS เพื่อลงทะเบียนและทำแบบคัดกรองอีกครั้ง
🙏ขอบคุณทุกคนที่มาฉีดวัคซีนครับ

#เกษตรศาสตร์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#อว.

ที่อยู่

ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 19:30
อังคาร 08:00 - 19:30
พุธ 08:00 - 19:30
พฤหัสบดี 08:00 - 19:30
ศุกร์ 08:00 - 19:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด