ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น เพจนี้เพื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ^-^

เปิดเหมือนปกติ

ฝากแชร์ต่อด้วยครับ
28/09/2020

ฝากแชร์ต่อด้วยครับ

Photos from ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น's post
25/09/2020

Photos from ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น's post

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง
18/09/2020

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง

ผ่านไปด้วยดีอีก 1 ภารกิจส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น   นายสุวรรณชัย สมปอง ผอ...
14/09/2020

ผ่านไปด้วยดีอีก 1 ภารกิจส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
นายสุวรรณชัย สมปอง ผอ.กง.บศ. พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการในวันสุดท้ายของการอบรมปรับปรุงผลงานฯ รอบ ต.ค. 61 รุ่น 3 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง
11/09/2020

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง

ช่วงนี้จัดโครงการปรับปรุงผลงานฯ รุ่น ๓ แต่ขอฝากไปยังรุ่น ๔ นะครับ
ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๐ กันยายนนี้นะครับ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องของปีงบประมาณ ๖๓ ต้องลงทะเบียนภายในสิ้นปีงบประมาณ หากไม่ลงทะเบียนภายในสิ้นปีงบประมาณ ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับ (แจ้งไว้แล้วในหนังสือแจ้งโครงการครับ)

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง
04/09/2020

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง

4 ก.ย. 63 เสร็จสิ้นภารกิจรับผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบ เม.ย. 63 สรุปจำนวนผู้จัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินทั้งสิ้น 1,380 ราย

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง
02/09/2020

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง

วันที่สองของการรับผลงานของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ครับ

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง
01/09/2020

ธิติวัฒน์ สงข์ทอง

รับผลงานผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบ เม.ย. ๖๓ วันแรก

ปรับปรุงรอบ ต.ค. ๖๑ รุ่น ๒
26/08/2020

ปรับปรุงรอบ ต.ค. ๖๑ รุ่น ๒

ฝากแชร์ต่อไปยังผู้ที่ดูแลรับผิดชอบและผู้ที่จะส่งผลงานด้วยครับ   ใบปะหน้าชุดผลงานที่จะส่งให้จัดพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนตาม...
22/08/2020

ฝากแชร์ต่อไปยังผู้ที่ดูแลรับผิดชอบและผู้ที่จะส่งผลงานด้วยครับ
ใบปะหน้าชุดผลงานที่จะส่งให้จัดพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบนะครับ ที่จะเน้นย้ำคือไม่ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ
การประเมินผลงานเป็นการประเมินโดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ก.กลางกำหนด และเป็นความลับ ไม่ให้ผู้ประเมินรู้ชื่อกรรมการ รวมทั้งไม่มีการติดต่อระหว่างกรรมการและผู้ขอรับการประเมิน
รอบที่แล้วมีครู ศพด. ใส่เบอร์โทรศัพท์มาหลายท่าน ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แนะนำ ให้เอาออกตอนที่เจอแล้ว แต่ก็มีหลุดเล็ดรอดไปเจอตอนส่งให้กรรมการอยู่บ้าง ย้ำว่าการใส่เบอร์โทรศัพท์ไปอาจไม่เป็นผลดีต่อการประเมินนะครับ หากกรรมการมองว่ามีเจตนาไปในทางที่ไม่ดี หรือเป็นการดูถูกกรรมการ ดังนั้น จึงไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

ฝากแชร์ต่อด้วยครับ   กำหนดการส่งผลงานฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมรอบ ...
19/08/2020

ฝากแชร์ต่อด้วยครับ
กำหนดการส่งผลงานฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิมรอบ เม.ย. 63 ออกแล้วนะครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/8/24031_1_1597820831707.pdf?time=1597830420558

อบรมปรับปรุงรอบ ต.ค. ๖๑ รุ่น ๑
18/08/2020

อบรมปรับปรุงรอบ ต.ค. ๖๑ รุ่น ๑

อบรมพัฒนาฯ ชช. ๖๓ รุ่น ๔
09/08/2020

อบรมพัฒนาฯ ชช. ๖๓ รุ่น ๔

เริ่มต้นวันดี ๆ กับข่าวดี ๆ ครับ
04/08/2020

เริ่มต้นวันดี ๆ กับข่าวดี ๆ ครับ

30/07/2020
www.dla.go.th

ฝากแชร์ต่อด้วยครับ
กง.บศ. สน.บถ. สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วนะครับ
หนังสือสำรวจ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/7/23920_1_1596006951419.pdf?time=1596070798408
บัญชีรายชือ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/7/23920_2_1596006951544.xlsx?time=1596070798408

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ   กง.บศ. สน.บถ. สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับกา...
29/07/2020

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ
กง.บศ. สน.บถ. สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเมษายน ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งจะจัดส่งผลงานในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับ
เน้นย้ำว่าให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและจัดพิมพ์ตามแบบที่กำหนดนะครับ ข้อมูลทุกส่วนมีผลเกี่ยวพันถึงความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ขอรับการประเมินครับ
หนังสือสำรวจ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/7/23921_1_1596007104443.pdf?time=1596032861317
บัญชีรายชื่อ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/7/23921_2_1596007104474.xls?time=1596032861317

อบรมเยียวยารอบ เม.ย. ๖๑ รุ่น ๒
28/07/2020

อบรมเยียวยารอบ เม.ย. ๖๑ รุ่น ๒

ถามเข้ามาเยอะ ขออนุญาตตอบรวมทางนี้เลยนะครับ
22/07/2020

ถามเข้ามาเยอะ ขออนุญาตตอบรวมทางนี้เลยนะครับ

21/07/2020
www.dla.go.th

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ
โครงการปรับปรุง, เยียวยา สำหรับรอบ ต.ค. ๖๑ ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับ
หนังสือแจ้งโครงการปรับปรุง
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/7/23901_1_1595322986461.pdf?time=1595341163713
หนังสือแจ้งโครงการเยียวยา
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/7/23900_1_1595323002863.pdf?time=1595341163713

14/07/2020

วันนี้กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดส่งผลการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ ครับ
ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านและปรับปรุงทุกท่าน และเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่ต้องสู้ต่อครับ

อบรมเยียวยา รอบ เม.ย. ๖๑ รุ่น ๑
13/07/2020

อบรมเยียวยา รอบ เม.ย. ๖๑ รุ่น ๑

ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่จะเข้าอบรมเยียวยาครับ มีบางท่านถามเรื่องการเตรียมตัวเข้ารับการอบรม เคยทำข้อแนะนำแนบท้ายหนังสื...
11/07/2020

ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่จะเข้าอบรมเยียวยาครับ มีบางท่านถามเรื่องการเตรียมตัวเข้ารับการอบรม เคยทำข้อแนะนำแนบท้ายหนังสือแจ้งไว้แล้วนะครับ เพิ่มเติมนิดนึงคือรอบนี้ให้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้มาด้วยนะครับ

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ   กำหนดการอบรมใหม่สำหรับโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ รุ่น 4 และอบรมเยียวยาสำหรับผ...
04/07/2020

ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ
กำหนดการอบรมใหม่สำหรับโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งเชี่ยวชาญ รุ่น 4 และอบรมเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ เม.ย. 61 ที่เลื่อนช่วงโควิด 19
โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าอบรมเยียวยาแต่ยังไม่ไดลงทะเบียน เร่งลงทะเบียนด่วนที่สุดครับ
หนังสือแจ้งกำหนดการใหม่
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/7/23810_1_1593744678608.pdf?time=1593831451992

เก็บตกภารกิจรับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓ และภารกิจจัดส่งผลงาน สรุปยอดรวมผู้ขอประเมินทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย
30/06/2020

เก็บตกภารกิจรับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓ และภารกิจจัดส่งผลงาน สรุปยอดรวมผู้ขอประเมินทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย

เก็บตกภารกิจรับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓ และภารกิจจัดส่งผลงาน สรุปยอดรวมผู้ขอประเมินทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย

เก็บตกภารกิจรับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓ และภารกิจจัดส่งผลงาน สรุปยอดรวมผู้ขอประเมินทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย
15/06/2020

เก็บตกภารกิจรับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓ และภารกิจจัดส่งผลงาน สรุปยอดรวมผู้ขอประเมินทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย

เก็บตกภารกิจรับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๖๓ และภารกิจจัดส่งผลงาน สรุปยอดรวมผู้ขอประเมินทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๕
05/06/2020

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๕

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๔
05/06/2020

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๔

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๓
03/06/2020

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันที่ ๓

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันแรก
02/06/2020

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันแรก

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันแรก
01/06/2020

รับผลงานรอบ ต.ค. ๖๒ วันแรก

กำหนดการส่งผลงานรอบ ต.ค. ๖๒หนังสือแจ้งใหม่http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/5/23593_1_1589954232929.pdf?ti...
20/05/2020

กำหนดการส่งผลงานรอบ ต.ค. ๖๒
หนังสือแจ้งใหม่
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/5/23593_1_1589954232929.pdf?time=1589955246690
หนังสือแจ้งเลื่อน
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/3/23267_1_1584500775230.pdf?time=1589958466518
หนังสือแจ้งเดิม
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/3/23245_1_1584088336415.pdf?time=1589958466518
บัญชีสรุปรายชื่อ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/3/23245_3_1584088336462.xls?time=1589958466518

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14/05/2020

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอความร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ..........................เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่คณะกรรมการคุรุสภา โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดด้านท้ายข้อความนี้แล้วกรอกแบบได้เลยค่ะ

กำหนดการส่งผลงานกรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ ต.ค. ๖๐ ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี ครับhttp://www.dla.go.th/upload/...
21/04/2020

กำหนดการส่งผลงานกรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านชำนาญการพิเศษ รอบ ต.ค. ๖๐ ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี ครับ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/4/23480_1_1587447618483.pdf?time=1587460207304
คำถามที่คิดว่าน่าจะตามมาอีกคือ กรณีปกติ รอบ ต.ค. ๖๒ จะรับเมื่อไร ทำไมไม่ให้ส่งทางไปรษณีย์บ้าง แล้วเยียวยาของรอบ เม.ย. ๖๑ ที่เลื่อนไปไม่มีกำหนด จะจัดเมื่อไร
คำตอบคือ รอบ ต.ค. ๖๒ มีผู้ขอประเมิน ๓,๐๐๐ กว่าราย ผลงานจำนวน ๙,๐๐๐ กว่ากล่อง คงไม่สะดวกในการรับการส่งทางไปรษณีย์และการจัดเก็บ รับแล้วก็ยังไม่สะดวกในการจัดส่ง มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปิด ไม่สะดวกในการรับ ส่วนการอบรมเยียวยา ช่วงนี้สถาณการณ์ยังไม่ปกติ ตอนนี้จึงยังคงเลื่อนไม่มีกำหนดครับ
อีกคำถามคำตอบครับ บางท่านอาจยังสงสัยคือ การประกาศผลรอบ ต.ค.๖๒ จะประกาศเมื่อไร คำตอบคือยังไม่มีกำหนดชัดเจน เนื่องจากผลงานมากกว่าทุกรอบ กรรมการยังประเมินไม่เสร็จครับ ช่วงนี้มหาวิทยาลัยปิด กรรมการอาจจะมีเวลาว่างสำหรับตรวจประเมินมากขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาความไม่สะดวกในการประสานงานหรือการดำเนินการครับ.

ที่อยู่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

02-241-9000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา #อบรมฟรี
นาย อภิชาติ แก้วทอง คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร รองผู้บริหาร แผน นโยบายท้องถิ่น 2555-2557-ปัจจุบัน ข้าราชการขึ้นทะเบียน การศึกษา2553 38 ม.8 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร.0867672152 มีงานให้ผมซะสางค้างใหม หรือมีงานใหม่ใหม่ ติดต่อและโทร.ตามที่อยู่ที่ลงนี้หรือโทร.ติดต่อ คณะกรรมการและกรรมการ ท้องถิ่นรับประเมิน2555-2557 ท้องถิ่นลพบุรี และการมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีรับงานและรับประเมินอีก นาย อภิชาติ แก้วทอง ข้าราชการ ตำแหน่งคณะกรรมการและกรรมการ รองผู้บริหาร (รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี รองปลัดกระทรวง
วันนี้กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้จัดส่งผลการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กับกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๘๗ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ ครับ ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านและปรับปรุงทุกท่าน และเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่ต้องสู้ต่อครับ
เงินบำนาญเดือนตุลาคมยังไม่เข้า สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็ได้รับการชี้แจงว่า ต้องรอเงินงบประมาณจากกรมฯ เพราะกรมฯยังไม่โอนให้ มันเป็นช่วงปิดงบประมาณ มันจะมีวิธีการใดที่จะทำให้การจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการบำนาญเป็นไปโดยราบรื่น ไม่ต้องหยุดชะงักเหมือนข้าราชการปกติ ด้วยข้ออ้างว่ากรมฯยังไม่โอนเงินให้ มันมีแนวปฏิบัติใดบ้างที่มันชัดเจนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องมาตีความว่าทำได้หรือไม่ได้ ข้าราชการบำนาญก็ต้องกินต้องใช้เฉกเช่นเกียวกันกับข้าราชการปกติ แต่กับได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน (ไม่ได้ระบุสังกัด ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับ มันเป็นความคับข้องใจที่ต้องการคสามชัดเจนเท่านั้น)
สอบถามครับ ครูท้องถิ่นที่จะเก็บงานเพื่อมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ในเรื่องการอบรมเก็บชั่วโมง 20 ชั่วโมง ครูจะไปอบรมของคุรุพัฒนาได้ไงครับ หรือต้องจ่ายเงินเองครับ
ผลการประเมิน รอบ ยื่น ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งผลงาน มีนาคม ๒๕๖๑ ใกล้จะแจ้รงผลึยังครับท่าน.???
กคศ ยกเลิกการกรอก logbook
อบรมเยียวยา รอบ เม.ย. 60 รุ่น 2
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะคะ วันนี้หัวข้อน่าสนใจคะ เกี่ยวกับอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ ฝากติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/1379436738858499/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะ ขอบคุณคะ "สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์" https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/356433401580217/
สอบถามครับ logbook ในการบันทึกขอวิทยฐานะแบบใหม่ จะหาโหลดได้ที่ไหนครับ