ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา

ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา ปณิธาน อฎ.

ตรวจสอบคดีอาญาในชั้นศาล
?

ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชื่อหน่วยงาน “ ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา ” (อฎ.) เป็นชื่อที่ปรากฎตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีฐานะเทียบกองบังคับการ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสำนักงาน กฎหมายและคดี (กมค.) โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับ

การ (รอง ผบก.) ที่ ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) ฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์
๓) ฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีฎีกา

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ