NIDA Thailand Official Fanpage of "NIDA" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง (บัณฑิตศึกษา) ในกำกับของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

'นิด้า' เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

เปิดเหมือนปกติ

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)🔶 ผู...
27/07/2021

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 1 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 18 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 9 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 1 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 18 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 9 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และโครงการทำดีไม่มีว...
27/07/2021

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และโครงการทำดีไม่มีวันหยุด ของ ดร.โชคชัย สมเลิศ ได้ร่วมส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ขนม รวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ภายใต้โครงการ NIDA Together sharing “66 ปี รศ.นิด้าร่วมใจ (ตระเวน) ช่วยภัยโควิด19”
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ที่ขณะนี้ได้ทำการรักษาตัวที่บ้านตามรูปแบบ Home Isolation โดยมีนางสาวศิริวรรณ แสงทองพิทักษ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛

#NIDATogetherSharing
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และโครงการทำดีไม่มีวันหยุด ของ ดร.โชคชัย สมเลิศ ได้ร่วมส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ขนม รวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ภายใต้โครงการ NIDA Together sharing “66 ปี รศ.นิด้าร่วมใจ (ตระเวน) ช่วยภัยโควิด19”
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ที่ขณะนี้ได้ทำการรักษาตัวที่บ้านตามรูปแบบ Home Isolation โดยมีนางสาวศิริวรรณ แสงทองพิทักษ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛

#NIDATogetherSharing
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

ภารกิจจัดการสิ่งแวดล้อมของกทม. ต้องคุมเข้ม-แก้ไขตั้งแต่ต้นทาง#NIDAThailand #GSEDA #GSEDANIDA
27/07/2021

ภารกิจจัดการสิ่งแวดล้อมของกทม. ต้องคุมเข้ม-แก้ไขตั้งแต่ต้นทาง
#NIDAThailand #GSEDA #GSEDANIDA

ภารกิจจัดการสิ่งแวดล้อมของกทม. ต้องคุมเข้ม-แก้ไขตั้งแต่ต้นทาง

ผมเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดูแลเรื่องการจัดทำแผนเรื่องสิ่งแวดล้อมของกทม. ทั้งขยะ อากาศ พื้นที่สีเขียว พลังงาน ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นภารกิจหลักๆ ซึ่งก็จะดูต้นทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งระบบเลย ซึ่งการทำงานเราต้องการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ เพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องขยะ
.
มาเรียนปีแรกก็นำความรู้ไปปรับใช้ในงานได้จริง เพราะเราเอางานมาดูว่ามีปัญหาอะไรร่วมกับอาจารย์ ซึ่งช่วยได้อย่างมาก ทำให้เรามีมุมมองครอบคลุมทุกด้าน ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมด ทำให้เรามีความรอบคอบที่จะหาข้อมูลมาสนับสนุนงานของเรา ให้เดินหน้าไปอย่างถูกต้องและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
.
สอดรับกับงานของเราที่ต้องพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งสาขานี้ก็เหมาะกับคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มา Upskill แล้วจะทำให้มองปัญหาได้ทะลุ และหาวิธีแก้ได้ชัดเจนมากขึ้น
.
นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
#NIDAThailand #ProudToBeNIDA #เพราะนิด้าคือที่สุด #นิด้าสุดทุกทาง #จบนิด้าภูมิใจที่สุด #NIDACommencementday2021 #41thCommencementCeremony

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)🔶 ผู...
26/07/2021

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 0 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 8 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 0 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 8 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

“เก่งภาษา” Work From Home รับงานที่ไหนก็ได้*หมายเหตุ: ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) ประเภทที่ 2 จะยกเว้นค่าหน่วยกิ...
26/07/2021

“เก่งภาษา” Work From Home รับงานที่ไหนก็ได้

*หมายเหตุ: ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) ประเภทที่ 2 จะยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edserv.nida.ac.th

#NIDAThailand #GSLC #GSLCNIDA

“เก่งภาษา” Work From Home รับงานที่ไหนก็ได้

เราทำงานวงการทีวีมาทั้งหมด 11ปี ถึงจุดหนึ่งก็อยากเปลี่ยนสายงาน ออกมารับฟรีแลนซ์ ช่วงนั้นก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเสริม เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีโอกาสที่จะทำให้เราได้พัฒนา รวมถึงเปิดกว้างในการสมัครงานที่อื่นๆ อีกมากมาย
.
จากนั้นก็มองหาที่เรียน ป.โท โจทย์แรกอยากเรียนโทที่เป็นคณะภาษาและจะต้องเดินทางไม่ไกลจากบ้านมากนัก เพราะเรามีงานฟรีแลนซ์ที่ต้องทำอยู่บ้าน ซึ่งเห็นญาติจบนิด้าไป 2 คน และค่อนข้างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็เลยทำให้เราอยากมาเรียนที่นิด้า เราก็หาข้อมูล สอบชิงทุน และก็ได้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2*
.
รู้สึกสนุก ภูมิใจกับการที่เราเรียนและเอาไปใช้ได้จริง พอมาเรียน เราก็สามารถเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษได้ มันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ทำ ซึ่งคิดว่าในอนาคตจะสามารถเอาไปผนวกกับนิเทศศาสตร์ที่เรียนมา เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ และใช้ได้ทั่วโลก ยิ่งยุคโควิด-19 Work From Home ได้ ก็รับงานที่ไหนก็ได้ เป็นฟรีแลนซ์ก็ยิ่งได้หลายที่ไม่ใช่เฉพาะในไทย
.
นางสาวสุริยา แสงปรั่ง อาชีพอิสระ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
#NIDAThailand #ProudToBeNIDA #เพราะนิด้าคือที่สุด #นิด้าสุดทุกทาง #จบนิด้าภูมิใจที่สุด #NIDACommencementday2021 #41thCommencementCeremony

*หมายเหตุ: ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) ประเภทที่ 2 จะยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edserv.nida.ac.th

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)🔶 ผู...
25/07/2021

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 0 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 8 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 0 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 8 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

📢 ประชาสัมพันธ์ ❎ ขยายเวลางดให้บริการห้องพยาบาล🩺🏥 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แ...
25/07/2021

📢 ประชาสัมพันธ์
❎ ขยายเวลางดให้บริการห้องพยาบาล🩺🏥 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมของสถาบัน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏🏻

First Aid Room is temporary unavailble
Until August 1, 2021
Due to the COVID-19 Outbreak
and the Prevention and Control Measure at NIDA

Apologies for this inconvenience

📢 ประชาสัมพันธ์
❎ ขยายเวลางดให้บริการห้องพยาบาล🩺🏥 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมของสถาบัน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏🏻

First Aid Room is temporary unavailble
Until August 1, 2021
Due to the COVID-19 Outbreak
and the Prevention and Control Measure at NIDA

Apologies for this inconvenience

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)🔶 ผู...
24/07/2021

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 0 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 7 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 16.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 0 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 7 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)🔶 ผู...
23/07/2021

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 1 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 7 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 1 ราย
🔶 ผู้ป่วยสะสม 17 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 7 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รศ. นิด้า) จัดทำโครงการ “66 ปี รศ.นิด้าร่วมใจ (ตระเวน) ...
23/07/2021

สมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รศ. นิด้า) จัดทำโครงการ “66 ปี รศ.นิด้าร่วมใจ (ตระเวน) ช่วยภัยโควิด-19” แจกอาหารชุมชนและหน่วยงานช่วยภัยโควิด 13 วัน 18 พื้นที่

💚 6/7/2564 : ชุมชนคลองเตย
💚 7/7/2564 : กรมยุทธบริการทหาร
💚 8/7/2564 : ชุมชนบ้านดอกไม้ ตลาดวรจักร
: วัดพลมานีย์
💚 9/7/2564 : ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลพญาไท 3
💚 10/7/2564 : ชุมชน ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง
💚 11/7/2564 : ชุมชนสมัญญาอุทิศบึงกุ่ม
💚 12/7/2564 : วัดสามัคคีธรรม ซอยลาดพร้าว64
💚 13/7/2564 : ที่ทำการสำนักงาน สสส. ชุมชนสุขเจริญพัฒนา ซอยโพธิ์แก้ว 3แยก13 แขวงคลองจั่น
💚 14/7/2564 : ศูนย์บริการฉีดวัคซีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ชุมชนย่านร.ร.วัดไตรรัตนาราม บางเขน
: ชุมชนแฟลตคลองจั่น
💚 15/7/2564 : ชุมชนมุสลิม เขตคันนายาว
💚 16/7/2564 : โรงพยาบาลธัญบุรี
: โรงเรียนนายอำเภอ ปทุมธานี
: แคมป์กักตัว เพชรเศรษฐี หนองจอก/สน.ลำผักชี
💚 18/7/2564 : ชุมชนพัฒนาหลักสี่ 99
: ชุมชนลาดพร้าว 101 แยก 52 เขตบางกะปิ
💚 19/7/2564 : ชุมชนสิงหนคร จ.สงขลา

🙏 ร่วมด้วยช่วยกัน ให้ผ่านวิกฤตโควิดได้ด้วยกัน 🙏

#NIDAThailand #NIDAAlumni #GSPA #GSPANIDA

สมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รศ. นิด้า) จัดทำโครงการ “66 ปี รศ.นิด้าร่วมใจ (ตระเวน) ช่วยภัยโควิด-19” แจกอาหารชุมชนและหน่วยงานช่วยภัยโควิด 13 วัน 18 พื้นที่

💚 6/7/2564 : ชุมชนคลองเตย
💚 7/7/2564 : กรมยุทธบริการทหาร
💚 8/7/2564 : ชุมชนบ้านดอกไม้ ตลาดวรจักร
: วัดพลมานีย์
💚 9/7/2564 : ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลพญาไท 3
💚 10/7/2564 : ชุมชน ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง
💚 11/7/2564 : ชุมชนสมัญญาอุทิศบึงกุ่ม
💚 12/7/2564 : วัดสามัคคีธรรม ซอยลาดพร้าว64
💚 13/7/2564 : ที่ทำการสำนักงาน สสส. ชุมชนสุขเจริญพัฒนา ซอยโพธิ์แก้ว 3แยก13 แขวงคลองจั่น
💚 14/7/2564 : ศูนย์บริการฉีดวัคซีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: ชุมชนย่านร.ร.วัดไตรรัตนาราม บางเขน
: ชุมชนแฟลตคลองจั่น
💚 15/7/2564 : ชุมชนมุสลิม เขตคันนายาว
💚 16/7/2564 : โรงพยาบาลธัญบุรี
: โรงเรียนนายอำเภอ ปทุมธานี
: แคมป์กักตัว เพชรเศรษฐี หนองจอก/สน.ลำผักชี
💚 18/7/2564 : ชุมชนพัฒนาหลักสี่ 99
: ชุมชนลาดพร้าว 101 แยก 52 เขตบางกะปิ
💚 19/7/2564 : ชุมชนสิงหนคร จ.สงขลา

🙏 ร่วมด้วยช่วยกัน ให้ผ่านวิกฤตโควิดได้ด้วยกัน 🙏

#NIDAThailand #NIDAAlumni #GSPA #GSPANIDA

การประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันกับ Indorama Venture Global Services Limitedวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานกิจการนานาช...
23/07/2021

การประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันกับ Indorama Venture Global Services Limited

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานกิจการนานาชาติเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ร่วมกับ คุณณัฐณิชาช์ ก้องทวีสวัสดิ์, Assistant Vice President- HR Projects Implementation and Talent Management & Development และทีมงานจาก Indorama Venture Global Services Limited (IVL) โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันเพื่อฝึกงาน (Internship) ที่ IVL

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

Online Meeting between NIDA and Indorama Venture Global Services Limited

On July 22, 2021, OIA Team attended the online meeting via Microsoft team with Miss Natnisha Kongtaveesawas, Assistant Vice President- HR Projects Implementation and Talent Management & Development and her team of Indorama Venture Global Services Limited (IVL). The discussion centered on academic collaboration concerned with cooperation program: internship for Master degree students.

การประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันกับ Indorama Venture Global Services Limited

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานกิจการนานาชาติเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ร่วมกับ คุณณัฐณิชาช์ ก้องทวีสวัสดิ์, Assistant Vice President- HR Projects Implementation and Talent Management & Development และทีมงานจาก Indorama Venture Global Services Limited (IVL) โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันเพื่อฝึกงาน (Internship) ที่ IVL

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

Online Meeting between NIDA and Indorama Venture Global Services Limited

On July 22, 2021, OIA Team attended the online meeting via Microsoft team with Miss Natnisha Kongtaveesawas, Assistant Vice President- HR Projects Implementation and Talent Management & Development and her team of Indorama Venture Global Services Limited (IVL). The discussion centered on academic collaboration concerned with cooperation program: internship for Master degree students.

หากจะพลิกบทบาทสายงาน สิ่งที่ควรมี คือ “องค์ความรู้”#NIDAThailand #MBA #MBANIDA
23/07/2021

หากจะพลิกบทบาทสายงาน สิ่งที่ควรมี คือ “องค์ความรู้”
#NIDAThailand #MBA #MBANIDA

หากจะพลิกบทบาทสายงาน สิ่งที่ควรมี คือ “องค์ความรู้”

ก่อนหน้านี้เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ผมทำงานที่สิงคโปร์ แต่พอมีตำแหน่ง Business Development ที่เมืองไทยเพราะต้องการที่จะขยายตลาด เนื่องจาก ตลาด Healthcare กำลังเติบโต บริษัทฯ จึงอยากให้มาทำตรงนี้
.
มันพลิกอีกด้านหนึ่งเลย จากด้าน Technical เป็น Management จึงคิดว่าควรที่จะมีองค์ความรู้ด้านนี้อย่างจริงจังเพื่อการบริหารงานและพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น หลักสูตร YMBA (Young Executive MBA) ที่นิด้าสามารถตอบโจทย์ผมได้ เพราะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Management ในแบบของคนรุ่นใหม่
.
พอได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วบอกได้เลยว่าสุดยอด อาจารย์พิเศษแต่ละท่านที่เชิญมาให้ความรู้เป็นระดับ Expert ของแต่ละด้าน มันเกินเป้าหมายที่เราคิดไว้มาก อีกอย่างที่ประทับใจคือเวลามีปัญหาอะไรก็ตาม เราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกอย่าง
หลักสูตรการเรียนการสอนก็ครอบคลุมทุกแขนงของ Management เหมือนผมไปออกรบแล้วได้อาวุธเต็มมือ ซึ่งความโดดเด่นของสาขานี้คืออาจารย์ผู้สอน ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญนอกเหนือไปจากทฤษฎีที่เราเรียนในห้องคือ Knowledge Sharing เพราะอาจารย์บางท่านนอกจากเป็นอาจารย์ผู้สอนที่นิด้าแล้วยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบางบริษัทอีกด้วย
.
ถ้าใครสนใจเรียนบริหาร คิดว่านิด้าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆ ก็อยากให้มาลองดู มีหลักสูตรที่ครอบคลุม ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ถ้าไม่มั่นใจมาเรียนคลาสระยะสั้นก่อนได้
.
นายสิบทิศ ใยนิรัตน์ Business Development Manager (Siemens Healthcare Limited)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
#NIDAThailand #ProudToBeNIDA #เพราะนิด้าคือที่สุด #นิด้าสุดทุกทาง #จบนิด้าภูมิใจที่สุด #NIDACommencementday2021 #41thCommencementCeremony

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับแจ้งยืนยันว่า มีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติม (...
23/07/2021

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับแจ้งยืนยันว่า มีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติม (รวมสะสม 16 ราย) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นั้น

ทางสถาบันขอเรียนแจ้งข้อมูล Timeline ของผู้ติดเชื้อดังภาพ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อยู่ในความดูแลของโครงการ สปสช. โทรติดตามอาการทางโทรศัพท์ และส่งยารักษามาให้ที่บ้าน

โดยหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ดังนี้
🔶 ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการป่วย ให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID–19 ในทันที
🔶 สำหรับผู้มีความเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
📌ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และผู้เดินทางเข้ามาติดต่อสถาบันทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับแจ้งยืนยันว่า มีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติม (รวมสะสม 16 ราย) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นั้น

ทางสถาบันขอเรียนแจ้งข้อมูล Timeline ของผู้ติดเชื้อดังภาพ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อยู่ในความดูแลของโครงการ สปสช. โทรติดตามอาการทางโทรศัพท์ และส่งยารักษามาให้ที่บ้าน

โดยหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ดังนี้
🔶 ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการป่วย ให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID–19 ในทันที
🔶 สำหรับผู้มีความเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
📌ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และผู้เดินทางเข้ามาติดต่อสถาบันทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)🔶 ผู...
22/07/2021

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 3 ราย
(รายงาน Timeline 2 ราย / อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล Timeline 1 ราย)
🔶 ผู้ป่วยสะสม 16 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 6 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 😷
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (อัปเดต 17.00 น.)

🔶 ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 3 ราย
(รายงาน Timeline 2 ราย / อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล Timeline 1 ราย)
🔶 ผู้ป่วยสะสม 16 ราย (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)
🔶 หายป่วย 6 ราย

💻 สามารถติดตามข้อมูล Timeline ได้ทาง Link
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/covid-19

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

ที่อยู่

118 Moo3, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi
Bangkok
10240

http://gen.nida.ac.th/main/th/nida-t

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต นิด้า เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

027273000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NIDA Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NIDA Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต นิด้า เป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นๆในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปรัชญาของสถาบัน คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามค่ะ นิด้าจะรับปริญญาได้ไหมคะ ผู้ว่าสั่งปิด กทม.ขนาดนี้
ผ้าผูกสีขาวเหลือง หน้าป้ายสถาบันนิด้า เขรอะสกปรกมาก ถ้าไม่ซักก็ถอดออกเถอะ ตั้งใจทำงานกันหน่อยจ้า
คืนสู่เหย้าอีกปีแล้ว
The Council on Thai Studies 2020 Annual Meeting starts tomorrow! You can still register for individual panels and events on our website at www.niu.edu/cots. COTS2020 is an online conference and is free and open to the public.
The sharpness of the tongue "The boneless tongue, so small and weak, Can crush and kill," declared the Greek. "The tongue destroys a greater horde." The Turk asserts, "than does the sword." ---ลิ้นแผ่นน้อย อ่อนง่าย ไร้กระดูก อย่าดูถูก ว่าไม่ มีพิษสง ชาวกรีกร้อง ก้องประกาศ "มันอาจปลง ชีวิตลง แหลกสลาย วอดวายไป" ชาวเติํกเล่า กล่าวไว้ ได้กำหนด "ลิ้นเดียวปลด ชีพวาย ได้ยิ่งใหญ่ ถึงคมดาบ คมนัก สักเท่าใด ก็ยังไม่เคยเห็นกว่าลิ้นคน" บ.ช.เขมาภิรัต. พิมพ์/ทาน/ แขกดอย ณ ดอนขมิัน
NIDA is amazing. I learned the pursuit of academic rigour and excellence from this great Institution. I am highly honoured to be associated with NIDA
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม AOS REFERRAL 2020 ด้วยนะคะ
หากไม่พินิจพิเคราะห์ดู กลียุคอดสู อย่างใหญ่ ประเทศสมควรกู้ ก่อเกื้อ แสงธรรม หากมิรู้ก่อร้าย ฤาสร้างทาง สว่างสวรรค์
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/ICTSQL ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 095-437-7275 [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
On Behalf of AWS Educate Team I would like to take this opportunity to invite students from your prestigious university for the BuildOnThailand Hackathon 2020
ขออนุญาต​แชร์​บอกต่อ​ช่วงวิกฤตโควิด-19​ นะคะ​ เผื่อมีท่านใดสนใจช่วยเหลือเด็กๆ​ ค่ะ​ ขอบคุณ​ค่ะ
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now and the Early Bird submission date is 15 March 2020. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals. Visit http://connectingasia.org/ for more details for registration login to http://portal.connectingasia.org/