ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอากาศยาน

ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอากาศยาน วิสัยทัศน์ : ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ พันธกิจ : 1.พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ 2.ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ค่านิยม : i-DOA i = intelligence (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ) D = Development (การพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยาน บุคลากรระบบ และการบริหารจัดการองค์กร) O = Operation (ปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล) A = Accountability (ความรับผิดชอบในงาน)
(2)

เปิดเหมือนปกติ

✈️✈️กรมท่าอากาศยาน✈️✈️ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม ช้อป ชิม ชิลล์ ในงาน "ตลาดบ้านเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน คร...
12/11/2020

✈️✈️กรมท่าอากาศยาน✈️✈️
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วม ช้อป ชิม ชิลล์ ในงาน "ตลาดบ้านเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 87 ปี ภายในงานท่านจะได้พบกับบบบบบ...

🇹🇭สินค้า OTOP สี่ภาค หลากหลายรายการจากทั่วประเทศ🇹🇭
🥤ของกิน ของใช้ นานาชนิด🥯
😊และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย😊
และที่พลาดไม่ได้คือออออ...

🤩ปาท่องโก๋จากครัวการบินไทย🤩 ทอดเสริฟพร้อมดิปมันม่วง 🍠🍠 สด ๆ ใหม่ ๆ ในราคาสุดคุ้ม ใครที่เคยลองแล้วติดใจ ก็มาหาซื้อได้ใครที่ยังไม่เคยลอง ก็มาลองชิมกันได้นะคะ

🏢ท่านที่สนใจพบกันได้ที่ กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ข้างสวนสาธารณะ สสส. วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ค่ะ🏢

😍😍มาร่วม ช้อป ชิม ชิลล์ กันนะคะ😍😍

เรียนเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าใน "ตลาดบ้านเรา" ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 87 ปี วันศุก...
05/11/2020

เรียนเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าใน "ตลาดบ้านเรา"
ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 87 ปี วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน
📌สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองบูธได้ที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร ชั้น 6 หรือโทร 2632-2634
📌ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
📌สามารถติดต่อจองบูธได้ตั้งแต่วันนี่้ - 24 พ.ย.2563

⚡ หมายเหตุ ⚡
แม่ค้าทุกท่านต้องแต่งกายด้วยผ้าไทยนะคะ 😊

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 52 / 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนพ...
02/11/2020

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 52 / 2563

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนอง

วันนี้(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ) นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนอง จ.ระนอง โดยมีนายเจือ ราชสีห์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ท่าอากาศยานระนอง
การประชุมในครั้งนี้ รชค. ได้รับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนอง โดยรองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รายละเอียด ดังนี้
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง กรอบวงเงิน 8,934,500 บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน(อาคาร AFL )ท่าอากาศยานระนอง กรอบวงเงิน 7,885,900 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท) โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.ย.63
- งานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ ท่าอากาศยานระนอง ในกรอบวงเงิน 13,780,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) ผลงานโดยรวม 57.50 เปอร์เซ็นต์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค.63)
- งานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานระนอง กรอบวงเงิน 16,680,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นบาท) โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63
- งานซ่อมปรับปรุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล กรอบวงเงิน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาท) งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63
- งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ท่าอากาศยานระนอง กรอบวงเงิน 4,100,000 (สี่ล้านหนึ่งแสนบาท) งานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63
- งานซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน ท่าอากาศยานระนอง กรอบวงเงิน 13,689,000 บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) งานติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ต.ค.63
- งานซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ ท่าอากาศยานระนอง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการ ในปี 2564 เริ่มสัญญา เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 63 และสิ้นสุด วันที่ 11 พ.ค.64 กรอบวงเงิน 91,900,000 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาท) โดย บริษัท ซี.อี.ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ ทางผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องจาดติดสภาพอากาศ (มีฝนและพายุ) ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานได้ประสานงานกับผู้รับจ้างให้เตรียมการด้านความพร้อมในการปฏิบัติงานและด้านอื่น ๆ เพื่อให้การงานสามารถเสร็จตามแผนที่วางไว้
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานระนองมีพื้นที่ประมาณ 2,447 ไร่ อาคารที่พักผู้โดยสาร รองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง ลานจอดรถยนต์ สามารถจอดรถยนต์ได้ 250 คัน และลานจอดอากาศยาน สามารถจอดอากาศยาน แบบโบอิ้ง 737 ได้ 3 ลำในเวลาเดียวกัน และ มีความยาวทางวิ่ง ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 2,000 เมตร สำหรับสายการที่เปิดให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพ – ระนอง – กรุงเทพ มีจำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินนกแอร์ จำนวนวันละ 4 เที่ยวบิน(ไปและกลับ) และสายการบินนกแอร์มีแผนจะเพิ่มเที่ยวบิน ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยจะเพิ่มเที่ยวบินเป็น วันละ 4 เที่ยวบิน (ไปและกลับ) เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จากสถิติที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2559 จำนวนผู้โดยสาร จำนวน 102,516 คน ในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 121,478 คน ในปีพ.ศ. 2561 มีจำนวนผู้โดยสาร 214,250 คน ปีพ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้โดยสาร 205,295 คน จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นทุก ๆปี เนื่องจาก จ. ระนองมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายทำให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะให้นักท่องเที่ยวมาเยือน จ. ระนอง กอปรกับการเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถเดินทางไปสะดวก จึงทำให้การท่องเที่ยวข้ามแดนเป็นอีกทางเลือกของนักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน (ทย.)ได้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนอง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้จ้างที่ปรึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง งบประมาณ 5 ล้านบาท ( ห้าล้านบาท) และในปี งบประมาณ 2564 มีแผนในการจ้างออกแบบปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานระนอง งบประมาณ 27.7250 ล้านบาท ( ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาท) และในปี งบประมาณ 2567 – 2570 ทย. จะดำเนินการตามแผนในการก่อสร้างขยายทางวิ่ง จากเดิมยาว 2,000 เมตร เป็น 2,500 เมตร งบประมาณ 800 ล้านบาท หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น โบอิ้ง 737 หรือ แอร์บัส A320 (180 – 220 ที่นั่ง) ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจได้แก่ นักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบ งบประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อรับรองจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 700 คนต่อชั่วโมง หรือ 2 ล้านคนต่อปี
ในการนี้ รชค. ได้กล่าวกำชับ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือบูรณาการทุกมิติ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ. ระนองให้สอดรับกับนโยบายของรัฐ ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “ เชื่อมโลก เชื่อมไทย สู่เมืองรอง
และการส่งเสริมให้ท่าอากาศยานของ ทย. เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตร พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ( COVID -19)อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจเมื่อใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน ของ ทย.
********
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
[email protected]
2 พฤศจิกายน 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป้นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2563 พร้อมด้วย ผู้ช่วยรัฐมน...
30/10/2020

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป้นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2563 พร้อมด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดเทวราช เขตดุสิต กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยานพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามสัญญางานขบวนรถไฟ ระบบไฟฟ้าและเค...
28/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามสัญญางานขบวนรถไฟ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และฝึกอบรมบุคลากร โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) ของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์แนชันนัล (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.) และ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน (CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และสื่อมวลชนร่วมพิธี ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างรัฐวิสาหกิจของไทยและจีน ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การลงนามในสัญญา 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและ จัดฝึกอบรมบุคลากร โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์แนชันนัล (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.) และ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน (CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) รัฐวิสาหกิจของจีน ในลักษณะความร่วมมือระหว่างรัฐ (G to G) มีขอบเขตงาน ได้แก่ งานวางระบบราง ระยะทาง 253 กิโลเมตร งานระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร งานจัดหาขบวนรถไฟ งานฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเดินรถและซ่อมบารุง และงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้สัญญา 2.3 มีวงเงิน 50,633.5 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินรวม ของโครงการ 179,412.21 ล้านบาท
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร – หนองคาย แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา มีแนวเส้นทางโครงการผ่าน 5 จังหวัด มี 6 สถานี คือ สถานีกลางบางซื่อ ผ่านสถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา ซึ่ง 4 สถานีหลังเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ก่อสร้างใหม่ในโครงการนี้ รวมระยะทาง 253 กิโลเมตร โดยแบ่งการก่อสร้างงานโยธาออกเป็น 14 สัญญา ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 สัญญา คือสัญญา 1-1 ช่วงกลางดง – ปางอโศก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 สัญญา คือสัญญา 2-1 ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก และเตรียม ลงนามในสัญญาก่อสร้างอีก 9 สัญญา มีกรอบวงเงินรวมของโครงการ 179,412.21 ล้านบาท โดยฝ่ายไทยรับภาระการลงทุนโครงการทั้งหมด และดำเนินการก่อสร้างงานโยธา ส่วนฝ่ายจีนรับผิดชอบออกแบบ และติดตั้งงานระบบราง ระบบไฟฟ้าเครื่องกล ระบบควบคุมการเดินรถ จัดหาขบวนรถไฟความเร็วสูง และฝึกอบรมบุคลากร และระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 354.5 กิโลเมตร เชื่อมไทย-ลาว-จีน อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโดยฝ่ายไทยทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการระยะที่ 1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และ 30 พฤศจิกายน 2560 ส่วนรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะเสนอการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายในอนาคตเมื่อมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางแล้ว จะทำให้ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญระบบรางมากขึ้น มีองค์ความรู้ เพื่อนาไปพัฒนา ต่อยอดให้คนไทยมีความสามารถในการออกแบบ ผลิตชิ้นส่วน ประกอบ และซ่อมบารุงระบบราง เกิดงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมระบบรางของไทยเทียบเท่าชั้นมาตรฐานระดับสากล นำไปสู่การใช้วัสดุภายในประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางไทย คิดเป็นมูลค่าเพิ่มในประเทศ 21,600 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานอีกกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยยกระดับมาตรฐานรถไฟไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นการลงทุนเพื่อวางรากฐานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยในระยะยาว สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สร้างโอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระจายรายได้ นำความเจริญสู่ท้องถิ่นตลอดแนวเส้นทางโครงการ ทำให้บุคลากรของประเทศไทยได้รับความรู้และเทคโนโลยีระบบรางจากจีน ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต และเป็นการเปิดเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างไทย จีน และเอเชีย
ข่าวโดย: คค
ภาพ : นภดล สุขทรัพย์
******

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
28 ตุลาคม 2563

ที่อยู่

71 กรมท่าอากาศยาน ซอย งามดูพลี ถนนพระรามที่4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
Bangkok
10120

เส้นทางถนนพระราม 4 (ซอยงามดูพลี) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี (หน้าซอยงามดูพลี) รถเมล์ สาย 74 47 109 115 13 14 ปอ.507 ปอ.50 ปอ.22 ปอพ.117-1 เส้นทางซอยสวนพลู รถเมล์ สาย 67 62 ปอ.22

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022870320

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอากาศยานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอากาศยาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด