Clicky

สำนักงานเขตดินแดง (Din Daeng District)

สำนักงานเขตดินแดง (Din Daeng District) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2454068 และ 02-2478547

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตดินแดง
☎ เบอร์กลาง 02-2454608 , 02-2458547

ฝ่ายทะเบียน (02-2452653)
5389

ฝ่ายปกครอง (02-2452658)
5355 - 5358

ฝ่ายโยธา (02-2453366)
5363 - 5365

เทศกิจ (02-2453367)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม (02-2468546)
5364

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ (02-2453376)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ งานผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด (02-2452654)
5387

ฝ่ายรายได้ (02-2453379)
5370 - 5371

ฝ่ายการคลัง (02-2468544)
5380 - 5381

ฝ่ายการศึกษา (02-2452659)
5377 - 5378

เปิดเหมือนปกติ

27/03/2023

ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการยื่นคำขอใช้สิทธิฯ นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทาง Web Application

- ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/
- ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร - https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566

25/03/2023

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต เปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout
---------
14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

25/03/2023

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง "ในเขตเลือกตั้ง" ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post
25/03/2023

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง's post

#เขตดินแดง ✨ " ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตดินแดง" >> วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566>> นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนว...
25/03/2023

#เขตดินแดง ✨ " ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตดินแดง"
>> วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
>> นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง มอบหมายให้ นายบัญชา สืบกระพัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ เขตดินแดง ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตดินแดง เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
#เลือกตั้งดินแดง #ดินแดง

วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 2566🔹 สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      วันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 เขตดินแดง🔸 สส...
24/03/2023

วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 2566
🔹 สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
วันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 เขตดินแดง
🔸 สส.แบบบัญชีรายชื่อ
วันที่ 4 - 7 เมษายน 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอยราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง กรุงเทพมหานคร
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #เลือกตั้งดินแดง #เขตดินแดง

ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส.  ---------14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาทแบบแบ่งเขตฯ เลื...
24/03/2023

ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส.
---------
14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #เขตดินแดง #เลือกตั้งดินแดง

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึง 9 เมษายน 2566...
24/03/2023

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึง 9 เมษายน 2566

>> ลงทะเบียนนอกเขต

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/

>> ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout
--------------------
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #เลือกตั้งดินแดง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วัน  หรือพักอาศัยนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีกิจธุระ สามารถลงทะเบียนข...
24/03/2023

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วัน หรือพักอาศัยนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีกิจธุระ สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต เปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/

24/03/2023

ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส.
---------
14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

อยู่ที่ไหนก็ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ต...
24/03/2023

อยู่ที่ไหนก็ใช้สิทธิเลือกตั้งได้
เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
🔹 ลงทะเบียนนอกเขต
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/
🔸 ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout

---------
🟩 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จาก
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/
---------
#เขตดินแดง #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #เลือกตั้งดินแดง #เขตดินแดง

21/03/2023

💡 อีก 4 วัน มาปิดไฟกันนะ 🔌

เสาร์นี้ (25 มี.ค. 66) 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่ง มาพร้อมใจกันปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อร่วมลดโลกร้อนพร้อมเมืองใหญ่ทั่วโลกด้วยกันนะคะ
--------------

#อนาคตเราสร้างได้

20/03/2023

นับถอยหลัง “เหลืออีก 5 วัน” 🌎🖐️
ที่เราจะรวมพลังเพื่อดูแลโลกของเรา
#อนาคตเราสร้างได้
เริ่มต้นง่ายๆ ได้ที่บ้านเรา เพียงแค่ช่วยกันปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพียงเท่านี้ ก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

20/03/2023

📢✨กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา✨📢

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 👉 https://pr-bangkok.com/?p=92136

ที่อยู่

99 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622454608

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตดินแดง (Din Daeng District)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตดินแดง (Din Daeng District):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ กองนิติการ  กรมสวัสดิการและค IT and Innovation at Mahanakorn สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก Huo Guo สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลั Eav Reasmey Sorm Sopat Aok Sotearith Chhim Visoth Rattanakosin Exhibition Hall ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบ