กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(๑) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน

และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๖) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 🔴 Live | งานเเถลงข่าว เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567วัน...
31/08/2023

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
🔴 Live | งานเเถลงข่าว เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ทาง Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#กองทุนสื่อ #เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official :

30/08/2023

หัวข้อ "รู้ทัน กลลวง พนันออนไลน์"
กับดัก..เว็บพนัน คาสิโรออนไลน์...เผลอใจตกเป็นเหยื่อ..ชีวิตเปลียน ?

แล..หมดเปลีอก เบื้องหลังวงการพนันออนไลน์
มีความเป็นมาอย่างไร และเขามีวิธีการทำงานแบบไหน มีคำตอบ !!

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #สื่ออาสาประชาชน #สื่ออาสาทอล์คครั้งที่2

29/08/2023
ผู้จัดการกองทุนสื่อ ให้ความมั่นใจวุฒิสภา ผลงานกองทุนมีหลากหลาย ประชาชนเข้าถึงมากการจัดสรรทุน มีการกระจายตัวไปตามกลุ่มต่า...
28/08/2023

ผู้จัดการกองทุนสื่อ ให้ความมั่นใจวุฒิสภา ผลงานกองทุนมีหลากหลาย ประชาชนเข้าถึงมาก
การจัดสรรทุน มีการกระจายตัวไปตามกลุ่มต่าง ๆ ส่วนภาพยนตร์พระร่วง พระราชาผู้ทรงธรรมอยู่ระหว่างการแก้ไขรอบสุดท้าย ปลายปี 2566 นี้ ได้รับชมแน่นอน
อ่านต่อได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/news-28082566/

ร่วมผลักดัน บูรณาการเครือข่าย จัดการข่าวปลอมอ่านเพิ่งเติมได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/tmf_25082023/
28/08/2023

ร่วมผลักดัน บูรณาการเครือข่าย จัดการข่าวปลอม
อ่านเพิ่งเติมได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/tmf_25082023/

27/08/2023

รายการ "ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์" ตอนที่ 6 จีจี้ vs ดีนาน
มาลุ้นกันต่อว่า ใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
ในตอนนี้ เราแนะนำ การใช้ การตั้งค่า ป้องกันการซื้อแอป ทั้งระบบ IOS และ Andriod
และแนะนำการร่วมสนุกกับเกมที่สร้างสรรค์ไปกับ ลูก-หลาน กับเกม "Frozen" Coding Game
เพื่อเพิ่มทักษะ การใช้ความคิด ใช้หลักการเหตุผล สร้างความคุ้นเคยกับ Coding
เล่นอย่างไร สนุกแค่ไหน
สนับสนุนทุนโครงการฯ โดย #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ทันเกมทันเด็กไซเบอร์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

26/08/2023

รายการ "ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์" ตอนที่ 5 น้องดีนานและจีจี้
ชมการแข่งขันระหว่าง น้องดีนานและจีจี้ กับครอบครัวทั้งสอง มาแข่งขันในเกมโชว์ ฮาอย่างมีสาระ พัฒนาเด็ก ปูพื้น AI ผ่านเกมออนไลน์
แข่งขันภารกิจที่1 "ไอเทมเทพจอมดูด” กับเรื่องราวจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหา ในช่วง Cyber Story เพื่อเป็นแนวทางในการมาปรับใช้ได้กับลูกๆของคุณ
สนับสนุนทุนโครงการฯ โดย #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ทันเกมทันเด็กไซเบอร์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

โอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อ ภายใต้รัฐบาลใหม่อ่านต่อได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/news-25082566/
26/08/2023

โอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อ ภายใต้รัฐบาลใหม่
อ่านต่อได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/news-25082566/

25/08/2023

🔴 Live | เสวนาวิชาการ "โอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อ ภายใต้รัฐบาลใหม่"

#กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official :

25/08/2023

#รู้ทันกลลวงพนันออนไลน์ ใครที่กำลังสงสัยว่ากำลังถูกหลอกให้เล่นพนันออนไลน์อยู่หรือเปล่า รูปแบบ วิธีการหลอกลวงเป็นอย่างไร เผลอใจตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไร
ติดตามชม การเสวนาออนไลน์ สื่ออาสา ทอล์ค ครั้งที่ 2 หัวข้อ "รู้ทัน กลลวง พนันออนไลน์ " ในวันพุธที่ 30 สิงหาคมนี้ เวลา 11.00 - 12.00 น. #งานนี้ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#สถานีเฟซบุ๊กไฟล์สื่ออาสาประชาชน
#สื่ออาสาประขาชน
#รู้ทันกลลวงพนันออนไลน์

24/08/2023

วิธีลดอาการเสพติดสุราและแอลกอฮอล์เชิงบวก (ค่ายเยาวชน WE GO)
ผลงานวิดีโอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ค่ายเยาวชนสร้างสื่อเชิงบวกเข้าใจพฤติกรรมเสพติด" ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
-------------------------
Main sponsor & supporter : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Joint collaborator : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

24/08/2023

เสวนาวิชาการและแถลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการ และเสริมพลังการทำงานของเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง
(Thai Fact - Checking Network)

พร้อมรับฟังสถานการณ์ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือนในปัจจุบัน และความสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชน


#กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

พรุ่งนี้เเล้ว ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/.../tZIsdumpqzwvGNKpkUnN1hFbi5ExAหรือหรือสแกนคิวอาร์โ...
23/08/2023

พรุ่งนี้เเล้ว ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/.../tZIsdumpqzwvGNKpkUnN1hFbi5ExA
หรือหรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตาม Poster ด้านล่าง
(โดยทางทีมงานจะจัดส่งลิงก์ Zoom
ให้ผ่านทาง Email ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้)
สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่> https://bit.ly/458Mf7L
#กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

📣 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ และแถลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการ และเสริมพลังการทำงานของเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง
(Thai Fact - Checking Network)
พร้อมรับฟังสถานการณ์ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือนในปัจจุบัน และความสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชน
📌 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdumpqzwvGNKpkUnN1hFbi5ExAvzE6QoN

หรือหรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตาม Poster ด้านล่าง
(ทางทีมงานจะจัดส่งลิงก์ Zoom ให้ผ่านทาง Email ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้)

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่> https://bit.ly/458Mf7L

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานกิจกรรม
คุณกัลยา (จ๊ะเอ๋) 099-5098942
คุณณัฐนันท์ (บี) 089-6694661
Email: [email protected]
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รับชมการถ่ายทอดสด 🔴 Live | เสวนาวิชาการ "โอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อ ภายใต้รัฐบาลใหม่"วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566เว...
23/08/2023

รับชมการถ่ายทอดสด

🔴 Live | เสวนาวิชาการ "โอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อ ภายใต้รัฐบาลใหม่"
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.
ทาง Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่มีคอนเทนต์ไหนร้อนแรงไปกว่าเรื่อง “การเมือง” อีกแล้ว แม้แต่รายการวาไรตี้บันเทิงยังต้องหยิบมาเล่น มาวิเคราะห์กันแบบไม่มีใครยอมตกขบวน ในแง่หนึ่งเป็นเรื่องดีที่คนไทยหันมาสนใจการเมืองมากขึ้น แต่การเสพข่าวการเมืองมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน ทั้งความเครียด ความสับสนในข้อมูลข่าวสาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "โอกาสและความท้าทายของกองทุนสื่อ ภายใต้รัฐบาลใหม่" โดยวิทยากรชั้นนำทั้งจากแวดวงสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ เพื่อร่วมกันถกประเด็นปัญหา มองหาโอกาส และวิเคราะห์บทบาทของกองทุนสื่อ ในอนาคต เพื่อผลักดันวงการสื่อให้พร้อมทำหน้าที่สื่อสารเนื้อหาการเมืองอย่างครบมิติ ส่งเสริมให้สังคมไทยเท่าทันข้อมูลข่าวสาร และเป็น active citizen
ร่วมรับชมการเสวนา ที่จะเปิดโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในสนามคอนเทนต์ที่ฮอตที่สุดใน พ.ศ.นี้ ไปพร้อมกัน
#กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official :

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการอ่านประกาศได้ท...
22/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
อ่านประกาศได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/download/announce_22082203/
#กองทุนสื่อ #รับสมัครงาน #เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official :

22/08/2023

การลดพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตเชิงบวก (ค่ายเยาวชน WE GO)
ผลงานวิดีโอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ค่ายเยาวชนสร้างสื่อเชิงบวกเข้าใจพฤติกรรมเสพติด" ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
-------------------------
Main sponsor & supporter : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Joint collaborator : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

20/08/2023

คืนนี้แล้วนะคะ ที่เราจะได้ชม
ละครเรื่อง เภรีระบัดชัย ทางหน้าจอทีวี

📌กลองไม่ได้ตีเพื่อให้เสียงดัง
แต่ตีเพื่อขับไล่กิเลส

📂 เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์
ผู้ต้องการสืบสานการตีกลองสะบัดชัยให้เยาวชน
รุ่นใหม่กับกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการต่อต้าน
ความทุ่มเทและศรัทธาจะเอาชนะความริษยาจดขาดสติได้หรือไม่⁉

🔴 ติดตามชมได้คืนนี้ (20 ส.ค. 66) เวลา 20.15 น. ทาง #ช่องหมายเลข3
🔴 รับชมอีกครั้งทาง www.VIPA.me
🔴 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thaipbs.or.th/wayofspirit

#ละครไทยพีบีเอส
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์

กสทช. ร่วมกับ UNDP สถานทูตออสเตรเลีย และกองทุนสื่อ จัดงานสัมมนา "สื่อ ความพิการ การส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน"อ่านต่อได...
19/08/2023

กสทช. ร่วมกับ UNDP สถานทูตออสเตรเลีย และกองทุนสื่อ จัดงานสัมมนา "สื่อ ความพิการ การส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน"
อ่านต่อได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/news-16082566/

17/08/2023

การลดพฤติกรรมเสพติด Shopping เชิงบวก
ผลงานวิดีโอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ค่ายเยาวชนสร้างสื่อเชิงบวกเข้าใจพฤติกรรมเสพติด" ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี -------------------------
Main sponsor & supporter : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Joint collaborator : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

Korean-Thai Animation Exchange Day 2023 สัมมนาออนไลน์ระหว่างประเทศครั้งยิ่งใหญ่ เชื่อมต่อโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมแอนิเมชันไ...
15/08/2023

Korean-Thai Animation Exchange Day 2023
สัมมนาออนไลน์ระหว่างประเทศครั้งยิ่งใหญ่ เชื่อมต่อโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทย-เกาหลี
20 กันยายนนี้ เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ Korean-Thai Animation Exchange Day 2023 ในหัวข้อ Animation Industry Webinar & Online Business Matching งานเดียวที่อัดแน่นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Animation จากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์แอนิเมชันหรือลิขสิทธิ์ IP ของประเทศเกาหลีใต้ จัดโดย Korea Creative Contents Agency (KOCCA) หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ ผนึกกำลังร่วมกับ Korea Animation Production Association (KAPA), Korean Animation Industry Association (KAIA), และ Thai Animation and Computer Graphics Association (TACGA)
📽ภายในงานจะได้พบกับความรู้ทางด้าน Animation เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาทักษะการทำงานจากวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม Business Matching จับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการทั้งประเทศไทยและเกาหลีใต้เพื่อเชื่อมโอกาสทางธุรกิจให้ทั้งสองประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทในไทยได้เข้าถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ IP ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม Animation ของเกาหลีใต้อีกด้วย
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ Animation ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นงานสัมมนาออนไลน์ Korean-Thai Animation Exchange Day 2023 ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Animation ให้พัฒนาและเติบโตไปอีกขั้น
✅ บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี
📽 รายละเอียดงาน Korean-Thai Animation Exchange Day 2023
🗓 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
⏰ เวลา 10:00 - 17:00 น. ผ่านระบบ Zoom 🖥
🤝ลิงก์ลงทะเบียน Business Matching
📍 ลิงก์สำหรับบริษัท Thai Buyer: https://rebrand.ly/KOCCA_ThaiBuyer
📍 ลิงก์สำหรับ Korean Company: https://rebrand.ly/KOCCA_KoreanCompany
ลงทะเบียน Business Matching ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566
ติดตามหัวข้อบรรยายและข่าวสารของ KOCCA ได้ทาง
Facebook: https://www.facebook.com/KOCCAThailand
Instagram: https://www.instagram.com/koccathailand
Twitter: https://www.twitter.com/kocca_thailand

🇰🇷한-태 애니메이션 교류행사 개최🇹🇭
- 2023. 9. 20(수), 웨비나&온라인 수출상담회(8. 31까지 사전등록🙏)
*자세히 보기: https://docs.google.com/document/d/1_pCnlkYIt612VV12qkH8wB1iaR2K_tIcvds3I6IU4bE/mobilebasic

📽ผู้ที่สนใจงานแอนิเมชันห้ามพลาด!
20 กันยายนนี้ พบกับงาน Korean-Thai Animation Exchange Day 2023 ในหัวข้อ Animation Industry Webinar & Online Business Matching งานเดียวที่อัดแน่นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Animation จากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์แอนิเมชันและลิขสิทธิ์ IP จากเกาหลี จัดโดย KOCCA ผนึกกำลังร่วมกับ Korea Animation Producers Association (KAPA), Korea Animation Industry Association (KAIA), และ Thai Animation and Computer Graphics Association (TACGA)

📽ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรม Business Matching จับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการทั้งไทยและเกาหลีใต้ เปิดโอกาสให้บริษัทในไทยได้เข้าถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ IP ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม Animation ของเกาหลีใต้ เชื่อมโอกาสทางธุรกิจให้ทั้งสองประเทศ พร้อมรับความรู้ทางด้าน Animation จากวิทยากรมืออาชีพแบบจัดเต็ม

✅ บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ฟรี

📽รายละเอียดงาน Korean-Thai Animation Exchange Day 2023

🗓 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
⏰ เวลา 10:00 - 17:00 น. ผ่านระบบ Zoom 🖥

🤝ลิงก์ลงทะเบียน Business Matching
📍 ลิงก์สำหรับบริษัท Thai Buyer: https://rebrand.ly/KOCCA_ThaiBuyer
📍 ลิงก์สำหรับ Korean Company: https://rebrand.ly/KOCCA_KoreanCompany

🤝 ผู้สนใจลงทะเบียน Business Matching สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566

ติดตามหัวข้อบรรยายและวิทยากรได้เร็ว ๆ นี้ ทางแฟนเพจ KOCCA Thailand

15/08/2023

วิธีลดอาการเสพติดบุหรี่เชิงบวก (ค่ายเยาวชน WE GO)
ผลงานวิดีโอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ค่ายเยาวชนสร้างสื่อเชิงบวกเข้าใจพฤติกรรมเสพติด" ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
-------------------------
Main sponsor & supporter : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Joint collaborator : สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

13/08/2023

รายการ "ทันเกมทันเด็กไซเบอร์" ตอนที่ 2 พิม vs เฟรย่า
รายการทันเกม ทันเด็กไซเบอร์ ตอนที่ 2 - ยังคงเป็นการแข่งขันของทีมน้องพิม และ น้องเฟรย่า กับภารกิจที่ 3 "ร่วมด้วยช่วยคิด" การเล่นเกม Dance Party สร้างด้วย Coding Block เกมออนไลน์ สร้างสรรค์ เล่นสนุกได้ทั้งครอบครัว เห็นคลิปอย่าข้าม มาร่วมลุ้น แถมได้ประโยชน์สาระ
ติดตามรายการย้อนหลังตอนที่ 2 : https://youtu.be/aSo1w-IEYXY
ครอบครัวยุคดิจิทัล ไม่ควรพลาด
สนับสนุนทุนโครงการฯ โดย #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ทันเกมทันเด็กไซเบอร์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

12/08/2023

รายการ "ทันเกมทันเด็กไซเบอร์" ตอนที่ 1 พิม vs เฟรย่า
รายการเกมโชว์ ดูสาระอย่างสนุก คึกคักกันทั้งครอบครัว รับรองความสนุก กับพิธีกร เสนาหอย
ตอนที่ 1 ชมความน่ารักของ น้องพิม กับ น้องเฟรย่า รวมทีมคุณแม่ๆ มาแข่งขันเกม “พักเถอะลูก” ร่วมแชร์มุมมอง แม่-ลูก จะเห็นตรง หรือ เห็นต่าง จากสถานการณ์จำลอง “Cyber Story” และสนุกกับเกม ที่แนะนำการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ กับภารกิจ “อย่างนี้ต้องแบน” ตั้งค่าป้องกัน ดูแลการใช้ออนไลน์ของลูกหลาน
บ้านที่มีลูก-หลาน ไม่ควรพลาด แนะนำเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก แนะนำการใช้ ตั้งค่าป้องกันภัยร้ายจากโลกไซเบอร์ ให้ผู้ปกครอง "รู้ก่อนพัง ทันโลกไซเบอร์" แนะนำเทคโนโลยี เกมสร้างสรรค์ พัฒนาลูก-หลาน เข้าสู่โลกดิจิทัล และปกป้องภัยร้ายและเนื้อหาไม่ปลอดภัยในโลกไซเบอร์
ชมรายการเกมโชว์ ทันเกม ทันเด็กไซเบอร์ ย้อนหลัง ตอนที่ 1 : https://youtu.be/raSXBITHoA8
สนับสนุนทุนโครงการฯ โดย #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ทันเกมทันเด็กไซเบอร์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

ทรงพระเจริญมะลิหอมพร้อมพราวสกาวผ่อง  ราวเทพซ้องพระพรบวรสารสิบสองมิ่งสิงหาคมบรมวาร       ศิระกรานบรมนาถแห่งชาติไทย๑๒ สิงห...
11/08/2023

ทรงพระเจริญ
มะลิหอมพร้อมพราวสกาวผ่อง
ราวเทพซ้องพระพรบวรสาร
สิบสองมิ่งสิงหาคมบรมวาร
ศิระกรานบรมนาถแห่งชาติไทย
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร รับทราบรายงานกองทุนสื่อปี 65สส. อภิปรายตั้งข้อสังเกตเสนอแนะ พร้อมชี้ว่าใน พ.ร.บ. มีตัวแทนรัฐบาลม...
11/08/2023

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร รับทราบรายงานกองทุนสื่อปี 65
สส. อภิปรายตั้งข้อสังเกตเสนอแนะ พร้อมชี้ว่าใน พ.ร.บ. มีตัวแทนรัฐบาลมากไปทำให้ขาดอิสระ โดยขอให้กองทุนสื่อ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ และสื่อปลอม
อ่านต่อได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/news-10082566/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่าย...
09/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
อ่านประกาศได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/download/job-09082566/
#กองทุนสื่อ #รับสมัครงาน #เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official :

09/08/2023

ที่อยู่

388 Phahon Yothin Road
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622730116

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการสื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอ (Story From The Hometowns)
เป็นโครงการที่นำคนรุ่นใหม่ในพื้นที่บ้านเกิด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ นครพนม อุทัยธานี กาญจนบุรี และพังงาที่ต้องการเล่าเรื่องราวของตนเองและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อื่น ๆ จากทั่วประเทศไทย ให้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านกระบวนการฝึกอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ตรง
มาร่วมกันค้นหาเรื่องราวที่อยากเล่ามากที่สุด แล้วเขียนเป็นบทภาพยนตร์ พร้อมถ่ายทำและตัดต่อด้วยอุปกรณ์อย่างมืออาชีพ จนกลายเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อฉายให้ผู้ชมในชุมชนท้องถิ่นดู

กระบวนการ

ผู้เข้าอบรมจะต้องลงพื้นที่ในชุมชน 5 จังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากจะเพื่อเข้าค่ายผลิตหนังสั้นแล้ว ยังเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอีกด้วย

โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันเพื่ออบรมและผลิตหนังสั้นจนเสร็จ แล้วฉายให้คนในชุมชนได้ดู จากนั้นจึงเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

โครงการสื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอเป็นโครงการร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ
1.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - เป็นผู้ให้ทุน
2.คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เป็นผู้บริหารจัดการ
3.ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ รามคำแหง - เป็นผู้ดำเนินโครงการ

รายละเอียดการรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.คนรุ่นใหม่อายุ 16 - 25 ปี
2.มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ใน 5 จังหวัด คือ แพร่ นครพนม อุทัยธานี กาญจนบุรี พังงา หรือจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย
3.มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และต้องการพัฒนาตนเอง
4.มีความใจด้านภาพยนตร์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

"เรื่องราวจากบ้านเธอและบ้านฉัน จะถูกเล่าเป็นหนังสั้นให้กันดู"

คลิกสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/DfpXtPqjcT5fF7Jk6

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ติดต่อ
โทร : 0847561678 (อ.เอกลักษณ์), 0863020301 (อ.ทิฆัมพร)
หรือ อีเมล [email protected]
"ทำในสิ่งที่เราทำได้ ช่วยในสิ่งที่พอจะช่วยได้"
นี่เป็นแนวคิดของ "ปู" เจ้าของร้านข้าวแกงป๋าทวี ร้านข้าวแกงเล็กๆ ย่านพรานนกที่มีความเชื่อว่า การให้และการแบ่งปันจะช่วยสังคมให้ดีขึ้นได้
ร้านข้าวแกงป๋าทวี เป็นร้านที่มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราชมาฝากท้องเป็นประจำ
"ช่วงโควิดระบาด เขามาร่ำลาเราบอกว่า ไม่น่าจะออกมากินข้าวที่ร้านได้แล้ว เพราะงานจะหนัก คนไข้น่าจะเยอะและห่วงเรื่องการระบาด"
ในฐานะคนๆ หนึ่งในสังคม สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของเธอคือ "เราพอช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ในวันที่เพื่อนๆ และคนในสังคมกำลังเผชิญความยากลำบาก"
การทำอาหารที่มีคุณภาพ คือ สิ่งที่ปูมั่นใจว่าตนเองทำได้ดีที่สุด และอาหารอร่อยๆ นี่แหละ ที่จะเพิ่มพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ของศิริราชมีแรงสู้กับ โควิด 19 ปูและลูกค้าหลายคน จึงร่วมลงแรง และระดมทุนกันทำข้าวกล่องส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราชและบางส่วนก็แจกหน้าร้านช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนรายได้
จากการระบาดระลอกที่สามจนถึงวันนี้ ข้าวกล่องจากร้านข้าวแกงป๋าทวี ยังไม่เคยหยุดส่งถึงคนศิริราชแม้แต่วันเดียว ด้วยเหตุผลง่าย ก็คือ "นี่ความสุขเล็ก ๆ ที่เราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง"
#คนธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดา
#บุคคลต้นแบบ #อาสาสมัคร
#จิตอาสา
#มนุษย์ต่างวัย #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565
ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ 🎉🎉

วันเด็กก็อยากไป แต่กลัวโควิด ทำไงดี ❔
มาเลยยย ทีมมูอัลลิมได้ร่วมกับ TK park นราธิวาส
ร่วมจัดกิจกรรม Active Learning Active Play Day
ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom

ภายในกิจกรรมมีอะไรบ้าง ❔
เสวนาพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
ในหัวข้อ "บูลลี่ ภัยในรั้วโรงเรียน"
สาธิตวิธีการเล่น Board game DAWN
และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย 🎉🎁📩

สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมสนุก
ผ่านการแสกน QR Coard หรือ กดลิงค์ 👇🏻
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffg-qwDqZYM4x1SpGslXZYsQGphUxCzajTQh55MzKYrzsYGw/viewform

แล้วเจอกันนะคะ ☺️☺️

Digital4Peace ดิจิทัลเพื่อสันติภาพ
TK park Narathiwat อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปี 2021 กำลังจะจบแล้ว เลยถือโอกาสมาสรุปเรื่องราวของทาง nuttaputch.com กันเสียหน่อย ถือเป็นการมาเล่าสิ่งที่ผมได้คิด ทดลอง และเรียนรู้ตลอดปีกันนะครับ

- ปีนี้เป็นปีที่มีการทำคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบมาก แต่ที่น่าจะสังเกตกันได้คือเริ่มไม่ใช่บล็อกในเว็บ แต่เป็นโพสต์บนหน้า Facebook เสียมากกว่า กับการทำ Vlog / Podcast เพิ่มในช่วงหลัง ๆ ซึ่งเอาจริง ๆ ช่วงหนึ่งก็เคยทำแล้วหยุดไปแล้วเนื่องจากอยากสร้างงานในแบบตัวหนังสือมากกว่า แต่ก็มีคนเด้งมาบอกว่าอยากให้ช่วยอธิบายเหมือนเรียนออนไลน์ได้ไหม สุดท้ายก็เลยได้ทำ Vlog / Podcast ต่อเนื่องกันมายาว ๆ เลย

- ส่วนเรื่องการเขียนบทความนั้นก็ยังทำอยู่บ้าง จริง ๆ ก็พยายามจะทำให้ต่อเนื่องแต่ด้วยเป็นปีที่ไม่ง่ายสำหรับผมอยู่เหมือนกัน เพราะต้องรักษาอาการซึมเศร้าของตัวเองด้วย และการทำงานหลาย ๆ อย่างทำให้เลยผลิตคอนเทนต์ออกมาไม่ได้ต่อเนื่องนัก ปีหน้าจะพยายามเขียนให้ต่อเนื่องนะครับ

- งานใหญ่ของปีนี้คือการออกหนังสือ “สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า” กับทาง Amarin HOW-TO ซึ่งเป็นเหมือนการสรุปแนวคิดพื้นฐานสำคัญของ Content Marketing เอาไว้ ผมหวังมากว่ามันจะกลายเป็นหนังสือคู่มือการเรียน Content Marketing ให้กับคนอีกมากมายเพราะเรียกว่าเอาประสบการณ์และสิ่งที่สอนมากว่า 10 ปีใส่เข้าไว้ในหนังสือเล่มนี้เลย ใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/3kbo2IZ

- ส่วนอีกงานที่ทำและน่าจะเป็นประโยชน์คือทำหลักสูตรออนไลน์โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหวังจะเป็นประโยชน์กับผู้สร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ โดยตัวโครงการนั้นจบไปแล้วแต่หลักสูตรนี้จะยังสามารถเข้าไปเรียนได้เรื่อย ๆ ที่ https://dots.academy/course/creative_content_and_storytelling/

- คอนเทนต์ที่พลิกเพจในปีนี้คือ ที่กลายเป็นเหมือนคอนทเนต์ประจำของเพจไปเสียแล้ว (จนบางคนบอกว่าน่าติดตามกว่าเรื่องปรกติที่เขียนเสียอีก ^^”) เอาจริง ๆ มันก็เกิดขึ้นจากช่วงหนึ่งที่ผมลองคิดว่าโลกการทำงานจริงมันจะมีอะไรที่ตลกร้าย สวนทางกับแนวคิด หลักการ เพราะการมีมนุษย์เป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยแหละ แล้วมันเลยเป็นเรื่องสนุก (ปนเศร้า) เมื่อหยิบมาเล่า และเอาจริง ๆ พวกนี้มักเป็นมุกที่หลายคนหัวเราะเวลาผมหยิบมาบรรยายอยู่แล้ว ก็เลยเอามาทำในรูปแบบคอนเทนต์เสีย แล้วสุดท้ายก็เลยฮิตติดลมบนไปเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่ออะไรที่มันฮิตมาก ๆ มันก็มีดราม่าตามมาเป็นธรรมดา ซึ่งผมเองก็ได้เรียนรู้ว่าความสนุกนั้นมันก็มีความเสี่ยงและต้องรักษาความเหมาะสมให้ดี หลายคอนเทนต์ผมก็อาจจะไปกระเทือนบางคนบ้างจนทำให้ไม่สบายใจ ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

แต่เหนืออื่นใด สิ่งที่ผมคิดและอยากบอกเสมอในการทำ คือการที่มันกลายเป็นเรื่องขำขันเวลาเอามาพูดกันนั้น ก็เพราะมันเป็นเรื่องที่คนมองว่ามันไม่เข้าท่า ไม่เวิร์ค และไม่ควรทำในชีวิตจริง บรรดา Gag ต่าง ๆ ที่ทำขึ้นมานั้นก็ล้วนเอามาจากเหตุการณ์จริง ๆ หรือมีคนส่งมาทาง Inobx ว่าให้ช่วยทำให้หน่อย ฉะนั้นแล้วเราก็น่าจะเรียนรู้ธุรกิจผ่านทาง Gag เหล่านี้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละฮะ

โดยรวมแล้ว ปีนี้ก็พยายามทำให้เพจ Active อยู่ทุกวัน แต่บางวันก็มีเหตุให้ไม่สามารถทำได้เพราะสภาพร่างกายหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ต้องขออภัยด้วย ปีหน้าจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งเนื้อหา สาระ และความบันเทิง (ปีก่อน ๆ ไม่มี) ที่จะพยายามรักษาสมดุลให้ดี

ขอบคุณสำหรับการติดตามคอนเทนต์ที่เพจ nuttaputch.com นะครับ

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
READ: Asia Centre’s ‘Infodemic and SDGs: Internet Freedoms in Southeast Asia’, a baseline study in partnership with the Thai Media Fund (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์).

The report evaluates the impact of COVID-19 measures on the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically SDG 9.C (Access and Affordability of Internet) and SDG 16.10 (Fundamental Freedoms and Access to Information).

Recommendations on how to deal with the infodemic while strengthening the framework and commitment towards the SDGs are also outlined.

Read the full report here: https://bit.ly/2W5sRtC
READ: On July 2020, Asia Centre launched a report: 'Hate Speech in Southeast Asia: New Forms, Old Rules' as part of its collaboration with Thai Media Fund (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ). The report takes an overview of today's hate speech challenges in Southeast Asia by explaining the development of the region's use of law and social segregation policies as means to manage diverse communities.

Read the full report at: https://asiacentre.org/hate-speech-in-southeast-asia
วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอชาวค่าย #นักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร แบบตัวเป็นๆที่สยามพารากอน มีทั้งพี่ๆวัยเก๋า คุณครู นักเรียน ขอบคุณพี่กมลที่มาจากเชียงใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ครูขำที่เอาขนมมาฝากด้วย ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยครับ 🤗🤗🤗

นอกจากกิจกรรมของชาวค่ายแล้วยังมีกิจกรรมอื่นอักนะครับ ตามนี้เลย

มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก้าวสู่ปีที่ 7
เวทีที่รวบรวมผลงาน ความคิดสร้างสรรค์
หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม งานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อรูปแบบต่างๆ
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ภาคีเครือข่าย และผู้รับทุน
พบผู้ผลิตผลงานตัวจริงมากว่า 50 ผลงานสร้างสรรค์
เต็มอิ่มกับกิจกรรมการแสดงตลอด 3 วัน
และเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจให้คุณ
พบกันวันที่ 3-5 ธ.ค. 64 ณ สยามพารากอน
เวทีใหญ่ ชั้น 1 และ เวทีย่อย ชั้น2
📍 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thaimediafund.or.th/tmfday2021/
📱 แสกนคิวอาร์โค๊ดหรือคลิ๊กลิงก์ลงทะเบียนร่วมงาน
เพื่อรับของที่ระลึกได้แล้ววันนี้
https://docs.google.com/forms/d/13mDXUFeZF3UCcFAHTUFWDRDYJjZ23lndMn80bz11UAc/viewform?edit_requested=true
#มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #ก้าวสู่ปีที่7
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
YouTube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
วันนี้ 🙇‍♀️ โครงการหลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ได้รับเกียรติจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ​สร้างสรรค์​ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอผลงานของผู้รับทุน
📅วันที่ 4 ธ.ค.64 | เวลา 16.00 น.
ภายในงาน มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก้าวสู่ปีที่ 7 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สนับสนุนให้เราได้ทำตามฝัน "หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้" หนึ่งในประสบการณ์ที่เริ่มจากศูนย์ พัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงคนสองวัยทั้ง ครูน้อย รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ กูรูด้านนาฏศิลป์​ของไทย และเด็กๆ จอมเจื้อยแจ้วอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นโขน ให้มีโอกาสถ่ายทอดโขนไทยไปสู่เด็กรุ่นใหม่ยุค 5G ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ก้าวสู่ปีที่7 #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
YouTube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
#}