กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(๑) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน

และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๖) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

“ตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ผมจะอนุรักษ์บาตรไทยและมรดกไทยเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ได้ดูได้เห็น เราถวายชีวิตไ...
04/01/2024

“ตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ผมจะอนุรักษ์บาตรไทยและมรดกไทยเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ได้ดูได้เห็น เราถวายชีวิตไว้แล้วว่า บาตรเป็นมรดกของคนไทยทั่วประเทศ แล้วอาชีพตรงนี้ ผมจะสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจ” ครูหิรัญ เสือศรีเสริม ช่างตีบาตรชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
“การทำหนังตะลุง แม้จะเหนื่อยแค่ไหน แต่ผมมีความสุขที่ได้บอกเล่ามรดกของบรรบุรุษ” ครูเล็ก กิตติทัต ศรวงศ์ ช่างทำหนังตะลุง จังหวัดพัทลุง
“ต่อยอดแล้วก็อนุรักษ์ เพื่อรักษาไว้ ไม่ให้กลองมังคละ มันสาบสุญ” ครูประโยชน์ ลูกพลับ ช่างทำกลองมังคละ จังหวัดพิษณุโลก
“เราจะเห็นคุณค่าเมื่อหัวผีตาโขนหายไป เราจะรอถึงเวลานั้นจริงๆใช่ไหม” ครูนิพนธ์ ทับสุริ ช่างทำผีตาโขน จังหวัดเลย
“การทำหัวโขนแม้จะเหนื่อยแค่ไหน แต่ผมมีความสุขที่ได้บอกเล่ามรดกของบรรพบุรุษ ที่สร้างสรรค์และจินตนาการมา” ครูประทีป รอดภัย ช่างทำหัวโขน
“งานแกะสลักก็เหมือนการเขียนพงศวดาร แค่เปลี่ยนกระดาษเป็นไม้เท่านั้นเอง” ครูพรชัย เกิดเปี่ยม ช่างแกะสลักไม้
“เครื่องดนตรีไทย แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ทำไมผมต้องอนุรักษ์” ครูสมชัย ชำพาลี ช่างทำเครื่องดนตรีไทย
7 คมความคิดของสุดยอดครูช่างไทย 7 คน ที่สร้างสรรค์งานศิลป์ไทย 7 แขนง ในสารคดีชุดช่างไทย สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทยทั้ง 7 ตอน สะท้อนมุมมองความคิดและการอุทิศชีวิตเพื่อการอนุรักษ์งานศิลป์ไทยในแต่ละสาขาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี แต่กำลังถูกท้าทายจากกาลเวลา ด้วยคำว่าสูญหาย
สารคดีน้ำดีจากฝีมือ อภิชัย หาญกล้า หัวหน้าโครงการ และควบคุมการผลิตสารคดี รวมทั้งการเขียนบทด้วย ทำให้เขาเข้าใจมุมมองของช่างไทย ที่ต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งช่างไทยหลายคนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว
หลังได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 อภิชัยและทีมงานก็ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเข้มข้น ถ่ายทำอย่างละเมียด ใช้เวลานานถึง 1 ปี 6 เดือน ก่อนเผยแพร่ในยูทูบและเฟซบุ๊กช่างไทยสืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย
“ความสุขของผม คือผมมองสารคดีชุดนี้เป็นศิลปะ ทั้งการถ่ายทำและการเล่าเรื่อง ทุกอย่างเป็นศิลปะ ผมไม่ได้ทำงานกันแบบบู๊ล้างผลาญ แต่จะรอจังหวะเพื่อให้ได้ภาพที่ดีในแต่ละshot ออกมา มันคือศิลปะของมัน นี่คือความสุขของผมแล้ว”
อภิชัยพูดถึงความรู้สึกที่มีโอกาสได้ทำสารคดีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของช่างไทย และหลังสารคดีชุดนี้เผยแพร่ออกไป เริ่มแสดงพลังกระตุ้นการอนุรักษ์ หนังตะลุงที่พัทลุง ก็มีเยาวชนมาเรียนรู้การแกะหนังตะลุงมากขึ้น จนฟื้นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาได้ การทำหัวผีตาโขน แบบโบราณ เริ่มมีคนสนใจมากขึ้น หลายคนขอให้ครูช่างในสารคดีเรื่องนี้ช่วยทำหัวผีตาโขนโบราณให้
“ฟีดแบค ส่วนตัวผมว่าดี เพราะว่ามีทั้งเด็กที่ได้ดู ยกตัวอย่างหนังตะลุง หลังนำเสนอไป ก็มีเด็กอยากกลับมาเรียนกันเยอะขึ้น จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว ถ้ามองเป็น 2 มุม ผลลัพธ์จริงๆเราต้องการให้เยาวชนดูแล้วได้อะไรบ้างจากตัวโปรเจกต์นี้ ให้คิดถึงมัน รำลึก แต่ผลพลอยได้ที่ดีที่สุด คือ เขาได้มาลงมือทำด้วย ซึ่งมีเหมือนกันที่พัทลุง ส่วนที่ 2 คือช่างเหล่านี้ ถ้าไม่มีเงินเขาก็อยู่ไม่ได้ เขาก็ได้มีอาชีพไปด้วย เมื่อคนดูสารคดีแล้วเห็นว่าช่างคนนี้เก่ง ก็มีคนติดต่อเข้ามาจ้างงานเพิ่มขึ้น นี่เป็นสิ่งที่เราเห้นได้ชัดสุด”
อภิชัยเล่าถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงที่แปรเปลี่ยนเป็นกำลังใจให้กับช่างไทยในการอนุรักษ์งานศิลป์ในแต่ละแขนงหลังเผยแพร่สารคดีชุดนี้
“อยากให้ดู จะชอบหรือไม่ชอบในศิลปะนั้น แต่ถ้าได้ดูแล้วคุณจะรู้ทันทีว่า สิ่งที่คนไทยสร้างมา หรือัตลักษณ์ต่าง ๆ มันถูกหล่อหลอมมาพอสมควรแล้ว ถ้าอีกสัก 2 ปี 5 ปี มันสูญหายไป ทั้ง ๆ ที่มันอยู่กับมือเราแท้ ๆ ทำไมเราไม่รักษาเอาไว้ อยากให้ทุกคนได้ดู คือไม่จำเป็นต้องทำ หรือไปซื้อของชิ้นนั้น แค่คุณดูว่ามันเป็นไทยแค่ไหน เพราะมันคือความภูมิใจของคนไทย”
อภิชัย ทิ้งท้ายถึงสารคดีชุดช่างไทย สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย ทั้ง 7 ตอน สารคดีที่อยากให้คนไทยทุกคนได้ดู เพื่อร่วมภาคภูมิใจในงานศิลป์ของไทยที่สืบทอดกันมา แม้วันหนึ่งจะไม่สามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่จนสูญหายไป แต่อย่างน้อยวันนี้เรายังได้ร่วมภูมิใจและช่วยส่งต่อกำลังใจให้กับช่างไทย ให้มีแรงอนุรักษ์งานศิลป์ไทยไว้ให้ได้นานที่สุด
#กองทุนสื่อ #ช่างไทยสืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย
#เล่าสื่อกันฟัง #บทความเล่าสื่อกันฟัง
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

03/01/2024

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ เข้าร่วมการอบรม ต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Expert (MeLEx) สร้างต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดสื่อปลอดภัย ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำความรู้ไปถ่ายทอดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ สถานการณ์สื่อปัจจุบัน ทักษะการวิเคราะห์สื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เทคนิคการสอนและการบรรยายไปยังเครือข่าย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา สร้างทักษะ และสร้างภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น
เข้าร่วมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 21 มกราคม 2567
สมัครเข้าร่วมอบรมที่ https://forms.gle/dA9VeTnmyoY3m12b7
รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : Media Literacy Expert – MeLEx

กองทุนสื่อปรับไทม์ไลน์พิจารณาทุนปี 67 ใหม่ คาดสามารถประกาศผลการพิจารณาและลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือนมีนาคม 2567อ่านต่อได้ที...
03/01/2024

กองทุนสื่อปรับไทม์ไลน์พิจารณาทุนปี 67 ใหม่ คาดสามารถประกาศผลการพิจารณาและลงนามในสัญญาได้ช่วงเดือนมีนาคม 2567
อ่านต่อได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/news-02012567/

02/01/2024
“มีแต่คนบอกว่า เหลือคนเดียวแล้วนะ เหลือคนเดียวแล้วนะ จุดข้างหน้าถ้าเราท้อไปคนเดียว มังคละร่วง ไม่มีใครสานต่อ ถ้าเกิดผมตา...
02/01/2024

“มีแต่คนบอกว่า เหลือคนเดียวแล้วนะ เหลือคนเดียวแล้วนะ จุดข้างหน้าถ้าเราท้อไปคนเดียว มังคละร่วง ไม่มีใครสานต่อ ถ้าเกิดผมตายไปใครจะอนุรักษ์”
น้ำเสียงที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว แต่เจือไว้ด้วยความรู้สึกเสียดายและให้ความรู้ที่โดดเดี่ยว ของครูประโยชน์ ลูกพลับ ช่างทำกลองมังคละ ที่พิษณุโลก ซึ่งเหลืออยู่เพียงคนเดียวของไทย เมื่อพูดถึงการทำกลองมังคละ กลองพื้นบ้านที่หลายคนแทบไม่เคยได้ยินชื่อและไม่เคยรู้จักมาก่อน
กลองมังคละ ในวงดนตรีพื้นบ้านเก่าแก่ ที่เคยปรากฎในภาพประวัติศาสตร์มานับร้อยปี โดดเด่นด้วยเสียงก้องกังวานของกลองมังคละ ซึ่งชื่อมีความหมายถึงความเป็นมงคล พร้อมเครื่องดนตรีอื่น ๆ รวมกันกลายเป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่เคยแพร่หลายในพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัยมาถึงวันนี้ กลองมังคละกลายเป็นเครื่องดนตรีในตำนาน นั่นทำให้การทำกลองมังคละกลายเป็นมรดกทางดนตรี ที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินไทย รวมทั้งเรื่องราวของช่างไทยอีกหลายแขนง ซึ่งยังคงสร้างสรรค์งานศิลป์บนแผ่นดินไทย แต่กำลังถูกท้าทายด้วยกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จะสามารถอนุรักษ์งานเหล่านี้ให้ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไปได้อย่างไร
นั่นเป็นจุดที่ อภิชัย หาญกล้า มือสารคดีท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ผลิตสารคดีมานับสิบปี และประทับใจกับงานศิลป์ไทย เริ่มต้นค้นหาเรื่องราวช่างไทยหลากหลายแขนง ที่ต้องเผชิญบนความท้าทายเดียวกัน และถ่ายทอดผ่านสารคดีชุด “ช่างไทย สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย” ทั้ง 7 ตอน ผ่านชีวิตช่างไทย 7 แขนง ทั้งช่างทำกลองมังคละ , ช่างทำหัวโขน , ช่างตีบาตร , ช่างทำเครื่องดนตรีไทย , ช่างทำหัวผีตาโขน , ช่างแกะหนังตะลุง , และช่างแกะสลักไม้ ซึ่งช่างแต่ละแขนงเต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิตของการสร้างงานศิลป์บนแผ่นดินไทย ความภาคภูมิใจที่กำลังถูกท้าทายจากความสนใจที่ลดลงจนเสี่ยงต่อการสูญหาย
“เราพยายามเล่าถึงอาชีพช่างไทย ที่กำลังจะสูญหายไปและไม่มีคนสืบทอด เช่น กลองมังคละที่จังหวัดพิษณุโลก หลายคนฟังชื่ออาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำ ผมไปค้นพบมาว่าประเทศไทยตอนนี้เหลือคนทำกลองมังคละอยู่แค่คนเดียว ถ้าคนนี้เสียไปก็จบ นี่คือตัวอย่าง หรือหนังตะลุง ที่พัทลุง ดูเผินๆเหมือนมีคนทำเยอะ แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เป็นอาจารย์และสืบทอดจริงๆมีอยู่น้อยมาก มีอยู่ 2 จังหวัดเท่านั้นในประเทศไทย”
อภิชัย เล่าถึงความตั้งใจที่อยากเล่าเรื่องราวเหล่านี้ผ่านสารคดีชุดนี้ หลังได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในประภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 และใช้เวลาในการถ่ายทำสารคดีชุดนี้ถึง 1ปี กับ 6 เดือน
ด้วยประเด็นที่ท้าทายของงานช่างศิลป์ไทยที่กำลังต่อสู้กับความโดดเดี่ยว การสูญหายและไร้การสืบทอด โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพที่แตกต่างจากสารคดีทั่วไป เน้นภาพโทนมืดที่สื่อถึงความอึดอัดและกดดัน แทรกด้วยการเล่าถึงชีวิตช่างไทยและความรู้ในการทำงานศิลป์แต่ละแขนงได้อย่างลงตัว
“จริง ๆ แล้ว ความยากคือเทคนิคการถ่ายทำ เพราะเราต้องการให้คนรู้สึกกดดัน ถ้าเข้าไปดูสารคดีที่ทำ จะเห็นว่าแสงรอบข้างแทบไม่สว่างเลย เราพยายามทำให้แสงรอบข้างมันหายไปให้มากที่สุด เช่นการถ่ายตัวระนาด ก็จะให้ทีมงานเอาผ้าดำไปคลุมระนาดทั้งตัวแล้วมุดเข้าไปถ่าย ส่วนใหญ่จะเป็นความท้าทายในเรื่องแบบนี้”
สารคดีช่างไทย ทั้ง 7 ตอน เผยแพร่ในช่องยูทูบและเฟซบุ๊ก “ช่างไทย สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย รวมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือช่อง ETV ที่นำสารคดีเรื่องนี้ไปออกอากาศ เพื่อให้เยาวชนได้รับชมกันด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และค่อย ๆ แสดงพลังแห่งการรับรู้ หลังได้ดูสารคดีชุดนี้ สารคดีที่อยากให้คนไทยทุกคนได้ดูงานศิลป์ที่หล่อหลอมความเป็นไทย สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ดูด้วยความภูมิใจ และส่งต่อพลังให้ช่างไทยที่กำลังสืบสานงานศิลป์บนแผ่นดินไทย ให้มีกำลังใจในการอนุรักษ์ต่อไป
#กองทุนสื่อ #ช่างไทยสืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย
#เล่าสื่อกันฟัง #บทความเล่าสื่อกันฟัง
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗Happy New Year 2024"ส่งความสุขด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์" #กองทุน...
31/12/2023

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗
Happy New Year 2024
"ส่งความสุขด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์"
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #สวัสดีปีใหม่67
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนสื่อ

29/12/2023
เรื่องราวของโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในชนบทอันห่างไกลของประเทศจีน  ซึ่งมีนักเรียนอยู่ราว 30 คน และกำลังประสบปัญหา เมื่อคุ...
28/12/2023

เรื่องราวของโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในชนบทอันห่างไกลของประเทศจีน ซึ่งมีนักเรียนอยู่ราว 30 คน และกำลังประสบปัญหา เมื่อคุณครูเกา ครูเพียงคนเดียวของหมู่บ้าน จำเป็นต้องลากลับบ้านเกิดเพราะแม่ป่วย ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องออกตามหาครูจำเป็นมาสอนเด็ก ๆ แทนชั่วคราว จนได้พบกับเด็กหญิงอายุ 13 ปี ชื่อ “เว่ยหมิ่นจือ” ซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากนัก นอกจากอ่านออกเขียนได้ แต่ตกลงรับงานนี้เพราะอยากได้ค่าจ้าง
โดยหน้าที่สำคัญที่คุณครูเกาสั่ง “เว่ยหมิ่นจือ” คือ เธอต้องดูแลนักเรียนไม่ให้หายไปแม้แต่คนเดียว หรือ Not One Less ซึ่งเป็นชื่อของภาพยนตร์ ของผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว ที่ใช้ชาวบ้านจริงๆ ที่ไม่ใช่นักแสดงมาเล่นในหนัง ท่ามกลางความสมจริงและเรียบง่าย แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน และโครงสร้างทางการศึกษาที่เป็นสากล จนเข้าถึงหัวใจคนดูทุกชาติทุกภาษา กระทั่งได้รับรางวัล “สิงโตทองคำ” จาก “เทศกาลหนังเวนิซ” ปี 1999
ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของ จางอี้โหมว กลายเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจให้ อมรวัฒน์ พุทธเลิศศักดิ์ ผู้ควบคุมการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “สบายดี หลวงพะบาง” อยากปั้นดินให้เป็นดาว สร้างภาพยนตร์ไทยโดยใช้ความธรรมชาติของผู้คนในท้องถิ่นมาเป็นนักแสดง แทนนักแสดงมืออาชีพ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยก็ทำได้ และอยากให้เด็กยุคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ทั้งติดเกมและติดโซเชียลเกือบตลอดเวลา และกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ ครอบครัวในสังคมไทย ได้หันมาสนใจเล่นกับเพื่อนข้างบ้านบ้าง เหมือนเมื่อครั้งตอนที่เขาเคยเป็นเด็ก จึงนำไอเดียนี้ไปเสนอขอทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทั่งได้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2565 อนุมัติให้สร้างภาพยนตร์สั้นคบเด็กข้างบ้าน
“ผมก็อยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กอีสานบ้านเราก็เก่งและทำได้เหมือนกัน ซึ่งในเมืองไทย ยังไม่ค่อยมีใครเอาเด็กจากท้องถิ่นหรือจากในพื้นที่จริง ๆ ที่ไม่ใช่นักแสดงมาเล่นหนัง เพราะว่ามันยาก คอนโทรลยากทุกอย่าง โดยพ่อแม่ที่เอาลูกมาเล่นหนัง ต่างอยากให้ลูกหลานเล่นได้ ก็เคี่ยวเข็ญและตั้งใจกันมาก”
ภาพยนตร์สั้นคบเด็กข้างบ้าน ทั้ง 6 ตอน ถ่ายทอดผ่านพล็อตเรื่องที่สนุก ต้องใช้จินตนาการ โดยมีฉากแอคชั่นพาเด็กติดเกมจากยุคปัจจุบัน วาร์ปทะลุมิติเข้าไปในยุคอดีต ได้ไปสัมผัสและเล่นกับเด็กยุคโบราณจริง ๆ ผ่านการละเล่นโบราณของพื้นที่ภาคอีสาน ที่เด็ก ๆ ยุคนี้อาจยังไม่เคยได้รู้จัก ทั้ง “ตีคลีไฟ” ที่จังหวัดชัยภูมิ "อีเตย" จังหวัดเลย "ผีโผน" จังหวัดนครพนม "มะเญงญาง" จังหวัดมุกดาหาร "สะบ้า" จังหวัดยโสธร และ "จ้ำหมู่หมี่" จังหวัดหนองคาย ซึ่งในขั้นตอนการถ่ายทำหนัง อมรวัฒน์และทีมต้องใช้เวลาสร้างสรรค์เกือบ 1 ปีเต็ม กว่าที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเสร็จสมบูรณ์สวยงามตามที่ตั้งใจไว้ แม้ว่าจะต้องเปลี่ยนทีมช่างภาพมาแล้วถึง 3 ทีมก็ตาม
“นักแสดงเด็กวัย 6-10 ปี เขายังซนอยู่ ไม่ค่อยมีสมาธิ อีกทั้งเราตั้งใจจะใช้นักแสดงที่เป็นเด็กในท้องถิ่น เพื่อให้ดูสมจริงที่สุด จึงต้องไปแคสติ้งหานักแสดงเด็กในพื้นที่จริง และหาคุณครูหรือชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการละเล่นโบราณมาฝึกให้พวกเขา จากนั้นอีก 3 เดือน ค่อยไปถ่ายจริง มันยากตรงที่ต้องทำงานกับเด็ก บางคนเล่นไม่ได้ บางคนร้องไห้กลับบ้าน ทั้งที่ยังถ่ายไม่เสร็จ เรื่องนี้จึงยากมากจริง ๆ เพราะเราไม่ได้ใช้เด็กที่เป็นนักแสดงอาชีพ และการลงพื้นที่ถ่ายทำในช่วงนั้น ก็เป็นช่วงฤดูฝนพอดี ก็ยิ่งทำให้ถ่ายทำลำบากมากขึ้นไปอีก”
แม้จะเหนื่อยยากเพียงใด แต่อุปสรรค์ที่มาพร้อมกับความท้าทาย ก็กลายมาเป็นความภูมิใจของ อมรวัฒน์ ที่ท้ายที่สุดแล้ว เขาก็สามารถปั้นให้เด็กอีสาน เด็กบ้าน ๆ มาเล่นหนังได้จริง ๆ
“ครั้งแรกที่เจอเด็ก ๆ เขาไม่ยอมเล่น ไม่ให้ความร่วมมือเลย แต่พอเราเข้าถึง เราสนิทกับเขาได้ ทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขา เขาก็แสดงให้เราได้อย่างราบรื่น มันเป็นความภูมิใจที่เราไม่ได้เลือกเอานักแสดงอาชีพมาเล่น เราเอาเด็กบ้าน ๆ เด็กที่ไม่เคยเห็นกล้องมาถ่าย ไม่รู้ว่าต้องทำสีหน้ายังไง หรือควรหันมุมไหนให้กล้อง พอมีบทมีสคริปให้พูด เขาก็ตั้งใจกลับไปท่อง บางคนจำได้แม่นเลย พอมาถึงก็พูดได้ชัดเจน”
หลังภาพยนตร์เรื่องนี้ออกอากาศ ก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี มีเสียงชื่นชมจากหลายภาคส่วน หลายโรงเรียนมาขอนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ส่วนหน่วยงานท้องถิ่นในหลายจังหวัด ก็ขอนำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ใครที่ยังไม่เคยชม สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน TPTV และช่องทีวีรัฐสภา ซึ่งมีรีรันทุกวันเสาร์ เวลา 08.20 น. ยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้ หรือชมย้อนหลังได้ที่ยูทูบ Thai Media Fund กับภาพยนตร์สั้นคบเด็กข้างบ้าน ภาพยนตร์ที่มาพร้อมกับความภูมิใจของทีมงาน ความภูมิใจของเด็กบ้าน ๆ และกลายเป็นความภูมิใจของคนไทย ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะกระตุ้นให้ลูกหลานหันมาคบเด็กข้างบ้านลดการเล่นเกมส์ลงบ้าง
#กองทุนสื่อ #คบเด็กข้างบ้าน
#เล่าสื่อกันฟัง #บทความเล่าสื่อกันฟัง
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

๒๘ ธันวาคมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เเห่งกรุงธนบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติวีรก...
27/12/2023

๒๘ ธันวาคม
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เเห่งกรุงธนบุรี
เพื่อเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

27/12/2023

รับชมรายการ Check In Museum Thailand
ย้อยหลังทาง YouTube : Thai Media Fund
รายการที่จะพาทุกท่าน ไปเล่นแล้วเรียนรู้ ท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนาน กับการเรียนรู้โลกกว้างใบใหม่ ท่องไปในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:05 น.
ติดตามรายการ Check In Museum Thailand ได้ที่
ํYouTube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Facekbook Fanpage : Check In Museum Thailand www.facebook.com/profile.php?id=61550695664225...
TikTok Channel : checkinmuseumthai หรือ www.tiktok.com/?_t=8gFNzGjWQCe...
Line Group Open Chat : "MU Learning City Talk-NICFD"
https://line.me/.../GKllKnKdVS270r...

ท่ามกลางความงดงามของผืนป่าที่เขียวขจี บนผาหัวนาค ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ที่ชัยภูมิ ภาพขณะที่พ่อและแม่กำลังเพลิดเพลินดื่...
26/12/2023

ท่ามกลางความงดงามของผืนป่าที่เขียวขจี บนผาหัวนาค ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ที่ชัยภูมิ ภาพขณะที่พ่อและแม่กำลังเพลิดเพลินดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติในบรรยากาศหลังฝนตก แต่น้องต้นกล้า ลูกชายกลับปลีกตัว ไปนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถืออยู่เพียงลำพัง บนลานมอหินขาว จุดชมวิวหน้าเสาหิน 5 ต้น จดจ่ออยู่กับเกมในหน้าจอมือถือ จนแบตหมด และจู่ๆฟ้ากลับเปลี่ยนสีอย่างฉับพลัน เมฆหมอกเคลื่อนตัวออกห่างดวงอาทิตย์ ต้นกล้าได้ทะลุมิติไปพบกับเพื่อนรุ่นพี่กลุ่มหนึ่ง ที่แต่งตัวคล้ายเด็กโบราณ ชวนไปหัดเล่นตีคลีไฟ การละเล่นตามประเพณีไทย คล้ายๆกับกีฬาฮอกกี้ในปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านใช้เชื่อมความสัมพันธ์และสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคอดีต
กลายเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์สั้น คบเด็กสร้างบ้าน ตอน การละเล่น "ตีคลีไฟ" จังหวัดชัยภูมิ
ที่ดึงผู้ชมให้เข้าไปสัมผัสกับการละเล่นไทยโบราณได้อย่างแนบเนียน ตามความตั้งใจของ อมรวัฒน์ พุทธเลิศศักดิ์ หัวหน้าโครงการและควบคุมการผลิตสารคดีชุดนี้ ซึ่งเคยควบคุมการสร้างภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง“สบายดี หลวงพะบาง” มาแล้ว โดยสารคดีชุดคบเด็กสร้างบ้าน สร้างจากแรงบันดาลใจของ อมรวัฒน์ ที่อยากเห็นเด็ก ๆ ในยุคนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ติดเกมติดโซเชียลอยู่กับโทรศัพท์มือถือเกือบตลอดเวลา ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน ได้ออกกำลังกาย รู้จักเข้าสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตัวจริง ๆ เหมือนกับเด็กในยุคก่อน
“เห็นได้ชัดจากคนใกล้ตัว หลานผมเป็นเด็กติดเกมที่ห่างจากมือถือไม่ได้เลย อาจเป็นเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล พอปล่อยให้เล่นแต่มือถือ เสพสื่อแบบผู้ใหญ่ เขาก็มีความเป็นเด็กน้อยลง เติบโตแบบผิดวิธี จริตจะก้านโตเกินวัย ไม่น่ารัก แทนที่จะได้เล่นกับเด็กในวัยเดียวกัน โตไปด้วยกัน เหมือนสมัยก่อน”
และในช่วงที่คิดโปรเจกต์นี้ อมรวัฒน์ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ท่าแร่ ยูไนเต็ด ที่จังหวัดสกลนคร พอดี มีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตของชาวอีสาน ที่เขารู้จักกันเกือบทั้งอำเภอ มีการรวมตัวกัน มีพิธีกรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็ง เด็ก ๆ ในพื้นที่ยังเล่นปีนต้นไม้ เล่นกระโดด มีการละเล่นแบบพื้นบ้าน ต่างจากเด็กในเมืองใหญ่ที่แทบไม่รู้จักกัน เขาจึงยกตัวอย่างการละเล่นโบราณในพื้นที่ภาคอีสานมาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น เสนอไอเดียต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทั่งได้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2565
“ที่อยากนำเสนอการละเล่นแบบสมัยก่อน เพราะอยากให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของสมัยก่อนไว้ด้วย จริง ๆ แล้วมันเป็นเสน่ห์ แล้วก็มีประโยชน์ ทั้งการส่งเสริมให้ออกกำลังกายและฝึกการเข้าสังคม โดยพล็อตเรื่องในภาพยนตร์จะสร้างให้เด็กยุคปัจจุบันไปเจอกับเพื่อนข้างบ้าน ซึ่งเป็นเด็กโบราณที่ย้อนมาจากอดีต มาสอนให้เขาเล่นการละเล่นแบบโบราณ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กยุคใหม่อยากออกไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านมากขึ้น”
เด็กตัวละครเอกในภาพยนตร์สั้นคบเด็กข้างบ้าน ทั้ง 6 ตอน ล้วนเป็นตัวแทนเด็กติดเกม ซึ่งจะได้ไปเจอกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะวาร์ปข้ามมิติเข้าไปในยุคอดีต ได้ไปสัมผัสและได้เล่นกับเด็กโบราณจริง ๆ ผ่านการละเล่นโบราณในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง 6 ชนิด “ตีคลีไฟ” ที่จังหวัดชัยภูมิ "อีเตย" จังหวัดเลย "ผีโผน" จังหวัดนครพนม "มะเญงญาง" จังหวัดมุกดาหาร "สะบ้า" จังหวัดยโสธร และ "จ้ำหมู่หมี่" จังหวัดหนองคาย ออกอากาศตอนแรกไปเมื่อวันเด็ก
14 มกราคม ที่ผ่านมา ทางช่องทีวีรัฐสภา และแอปพลิเคชัน TPTV แม้ว่าจะจบไปแล้ว แต่ก็ยังมีการนำมารีรันให้ชมทุกวันเสาร์ เวลา 08.20 น. ยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้ และยังสามารถชมย้อนหลังได้ที่ยูทูบ Thai Media Fund
มาร่วมย้อนวันวานชมการละเล่นในยุคโบราณไปด้วยกันกับ“ภาพยนตร์สั้นคบเด็กข้างบ้าน” ภาพยนตร์เรื่องแรก ๆ ของเมืองไทย ที่ใช้เด็กและชาวบ้านในพื้นที่จริง ที่ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ มาร่วมแสดงในหนังได้อย่างสมจริงไม่แพ้มืออาชีพ บนความท้าทายของผู้สร้าง ที่ต้องอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กอีสานของไทยก็เก่งและทำได้เหมือนกัน ที่สำคัญอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ลูกหลานที่บ้าน หันมาสนใจการละเล่นแบบไทย ๆ ในสมัยพ่อแม่ และค่อย ๆ ถอยห่างจากเกมในมือถือได้มากขึ้น
#กองทุนสื่อ #คบเด็กข้างบ้าน
#เล่าสื่อกันฟัง #บทความเล่าสื่อกันฟัง
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

26/12/2023
25/12/2023

🔴 Live | สื่ออาสาประชาชน วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566
💙08:00-09:00 #สนทนาธรรม กับ
พระครูสังฆรักษ์ ศักดา สุนฺทโร
วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จ.ตราด
#ธรรมะ #สวดมนต์ยามเช้า #รับศีลรับพร #ถามตอบ
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา เกษตรพืชผล

💙09:00-11:00 #อาสามาช่วย
ผู้ดำเนินรายการ : พจน์ โพธิ์ศรี
#สื่ออาสาประชาชน #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ช่วยเหลือสังคม #ช่วยเหลือผู้ที่ลำบาก #อาสามาช่วย #ปรึกษากฎหมาย

24/12/2023

สื่อธรรมมือเพื่อน้อง ตอนที่ 11 : ทรงเผยแผ่พระศาสนา
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมจากง่ายตามความอัธยาศัยของผู้ฟัง ไปจนถึงอริยสัจ ๔ สรุปได้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อสหายชุดแรก ๔ ท่านของยสะกุลบุตร และชุดที่สอง ๕๐ ท่านได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้แจ่มแจ้งแล้ว ปราศจากความสงสัยแล้ว ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อคนอื่นนอกจากคำสอนของพระศาสนา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด

#สื่อธรรมมือ #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #พุทธประวัติ #ภาษามือ #ประสูติ #พระพุทธเจ้า
#หูหนวก
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
ภาษามือเพื่อคนหูหนวก
สามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์
Facebook : สื่อธรรมมือเพื่อน้อง Dhamma Media for Deaf communication
www.facebook.com/dhammafordeaf
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/
YouTube : สื่อธรรมมือเพื่อน้อง
www.youtube.com//videos
YouTube : Thai Media Fund
www.youtube.com/
TikTok : สื่อธรรมมือเพื่อน้อง

23/12/2023

🔴 LIVE | เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่

23/12/2023

สื่อธรรมมือเพื่อน้อง ตอนที่ 10 : ปฐมเทศนา
พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินไปตามลำดับ จนถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นที่อยู่ของท่านปัญจวัคคีย์ พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ที่อยู่ของท่านเหล่านั้น เมื่อทรงตรวจสอบอัธยาศัยของท่านปัญจวัคคีย์ เห็นว่า มีความพร้อมมากพอต่อการฟังอมตธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งเรียกท่านเหล่านั้นมาแล้วรับสั่งความว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการ อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือ กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกาม อันเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นเรื่องของคนมีกิเลสหนา ไม่เป็นธรรมอันประเสริฐไม่เกิดประโยชน์อะไร และอัตตกิลมถานุโยค การทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบาก เพราะเป็นทุกข์ไม่เป็นธรรมอันประเสริฐ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ทรงแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองประการนั้น ที่พระองค์ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง
#สื่อธรรมมือ #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #พุทธประวัติ #ภาษามือ #ประสูติ #พระพุทธเจ้า
#หูหนวก
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
สามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์
Facebook : สื่อธรรมมือเพื่อน้อง Dhamma Media for Deaf communication
www.facebook.com/dhammafordeaf
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/
YouTube : สื่อธรรมมือเพื่อน้อง
www.youtube.com//videos
YouTube : Thai Media Fund
www.youtube.com/
TikTok : สื่อธรรมมือเพื่อน้อง

"No Gift Policy"กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์งดรับของขวัญต่างๆ และประโยชน์อื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย...
22/12/2023

"No Gift Policy"
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
งดรับของขวัญต่างๆ และประโยชน์อื่นใด
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรได้ทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Email : [email protected]
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
YouTube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

20/12/2023

Food is love. Food is life. It's time to make your mouth water at night.😋✨
Indulge in the delectable world of “Edible Story Thailand: Season 2”🔎
Join us on a culinary adventure exploring the captivating food cultures across Thailand's diverse regions – from the North to the South, Central to Isaan.
Uncover the rich origins and legends behind both local favorites and familiar dishes whose histories remain undiscovered.

Get ready to be amazed by 8 Thai dishes that elicit a wow from people of all nationalities!💖
Keen to tantalize your taste buds? Stay tuned across all 3 channels!
⭐ MONO29 Channel: Every Saturday from 1:30am - 2:00am (Friday night!)
⭐ Facebook : Daniel B. Fraser
https://www.facebook.com/danielbfraser
⭐ Youtube : Edible Story Thailand
https://www.youtube.com/c/EdibleStoryThailand

—----------------------------------

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ได้เวลากลับมายั่วน้ำลายให้หายคิดถึงอีกครั้ง😋✨
กับรายการ “Edible Story Thailand Season 2” รายการที่จะพาคุณไปค้นหา🔎
สุดยอดวัฒนธรรมอาหารที่น่าหลงใหลจากทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทย ทั้งเหนือ ใต้ กลาง อีสาน พร้อมเรียนรู้ต้นกำเนิดและตำนานที่เล่าขานกันมา ทั้งเมนูอาหารถิ่นและเมนูอาหารที่ทุกคนคุ้นชินแต่อาจไม่เคยรู้ประวัติมาก่อน !!!
พบกับ 8 เมนูอาหารไทย ที่ไม่ว่าคนชาติใดก็ต้องร้องว้าวว💖
เตรียมเปิดต่อมรับรสพร้อมกันเร็ว ๆ นี้ ทั้ง 3 ช่องทาง
⭐ ช่อง MONO29 ทุกวันเสาร์ เวลา 01.30 - 02.00 น.
⭐ Facebook : Daniel B. Fraser
https://www.facebook.com/danielbfraser
⭐ Youtube : Edible Story Thailand
https://www.youtube.com/c/EdibleStoryThailand
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


#อาหารไทย

กองทุนสื่อเปิดตัวห้องสมุดออนไลน์รวบรวมสื่อพระพุทธศาสนา 5 ประเภทในรูปแบบ Virtual Exhibition ให้ชาวพุทธทั่วโลกเข้าชมได้เพี...
20/12/2023

กองทุนสื่อเปิดตัวห้องสมุดออนไลน์รวบรวมสื่อพระพุทธศาสนา 5 ประเภทในรูปแบบ Virtual Exhibition ให้ชาวพุทธทั่วโลกเข้าชมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสในการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี”
อ่านต่อได้ที่ : https://www.thaimediafund.or.th/news-14122566/

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารมวลชน และผู...
19/12/2023

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญ
นักวิชาการ นักวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิจัย (หรือบทความวิชาการ) มาเข้าร่วมนำเสนอใน
“การประชุมวิชาการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2
หัวข้อ “การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของบทความที่เปิดรับ:
1. ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย หรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลหรือเกี่ยวเนื่องกับสื่อ
2. สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3. สื่อดั้งเดิม สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล สื่อหลอมรวมและนวัตกรรมสื่อ
4. การรู้เท่าทันสื่อ สื่อสารสนเทศ และสื่อดิจิทัล
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ผลิตสื่อฯ
6. การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ และการตรวจสอบเฝ้าระวังเนื้อหาสื่อที่ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์
7. จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อ การกำกับดูแลสื่อ การอภิบาลสื่อ
8. การเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ
ติดต่อสอบถามได้ที่ :
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข (ฝ่ายวิชาการ/ผู้ประสานงาน)
โทร. 092 162 9696
ผศ.ดร.ศิริญญา วิรุณราช (ผู้ประสานงาน)
โทร. 062 156 2415
#กองทุนสื่อ

#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line official :

“หากมีชีวิตเหลืออยู่แค่ 7 วัน จะทำอะไร เพื่อนำไปสู่การตายดี” หลายคนอาจจะยังไม่รู้คำตอบ แต่สำหรับ กตัญญู สว่างศรี หนุ่มวั...
18/12/2023

“หากมีชีวิตเหลืออยู่แค่ 7 วัน จะทำอะไร เพื่อนำไปสู่การตายดี”
หลายคนอาจจะยังไม่รู้คำตอบ แต่สำหรับ กตัญญู สว่างศรี หนุ่มวัย 36 ปี ที่นิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายอ้วน ๆ เตี้ย ๆ ที่ชอบใส่เสื้อลายขวางตลอดเวลา น่าจะค้นพบคำตอบแล้วว่า เมื่อถึงวันที่เข้าใกล้ความตาย เขาจะทำอะไรเพื่อนำไปสู่การตายดี หลังเป็นหนึ่งผู้เข้าร่วม 7 ภารกิจ ในสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ “อีก 7วันฉันจะตายดี”
สารคดีค่อย ๆ พาเราไปรู้จักตัวตนของกตัญญู และช่วงที่เขาเคยเข้าใกล้ความตายมากที่สุด “ผมเคยป่วยด้วยโควิด ช่วงที่วัคซีนยังไม่มี ก็เลยหนักหน่อย เข้าห้องไอซียู หายใจได้ครึ่งลมหายใจ มีคืนหนึ่งที่คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่รอดแล้ว แค่รู้ว่าจะไป เรื่องที่เรารู้สึกว่าตัวเองผิด ก็โถมเข้ามาเต็มไปหมด ในหัวมันวนไปหมด การกลัวว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้มันน่ากลัวมาก”
พร้อม ๆ กับการเดินเรื่องพาหนุ่มคนนี้ เข้าสู่บททดสอบชีวิตใน 7 ภารกิจ ทั้งซ้อมตายโดยทดลองให้นอนในโลงศพ อาหารมื้อสุดท้าย ตายตาหลับ สมุดเบาใจ ระยะท้าย ลมหายใจสุดท้าย และออกแบบงานศพ โดยเฉพาะอาหารมื้อสุดท้าย ซึ่งกตัญญูเลือกจะกินข้าวกัน 2 คนแม่ลูก ด้วยเมนูหมูกระเทียมฝีมือแม่ ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้งคู่จึงอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิต ทำให้เราเห็นภาพที่อุ่นหัวใจและเรียกน้ำตาให้ไหลซึมออกมา ด้วยบทสนทนาของสองแม่ลูก ในวันที่สมมุติให้กินข้าวด้วยกันเป็นมื้อสุดท้าย
กตัญญู : “อยากให้แม่มีความสุขมาก ๆ นะ”
แม่ : “อยู่กับลูกแม่มีความสุขอยู่แล้ว ถ้าYouไม่อยู่ แม่ก็เป็นเหมือนเดิมของแม่”
กตัญญู : “อืม ถ้านึกถึงกัน ให้นึกถึงเรื่องสนุก ๆ ไม่ต้องจมอยู่กับความเศร้า จริง ๆ เป็นโอกาสดีแหละ ขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิตผมมา แม่ใจดีกับผมมากจริง ๆ ที่ให้โอกาสทุกอย่างในชีวิต แม่มีอะไรบอกผมไหม”
แม่ : “แม่รักลูก”
พร้อมกับภาพสองแม่ลูกที่สวมกอดกันด้วยความรัก กลายเป็นอีกตอนหนึ่งในสารคดีชุดนี้ ที่สมศักดิ์ สมจิตร หัวหน้าโครงการและผู้ควบคุมการผลิตสารคดี “อีก 7 วันฉันจะตายดี” ชอบมากจนต้องดูเทปวนถึง 7 รอบ พร้อมเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อนึกถึงตัวเองในวันที่พ่อพึ่งจากไปโดยที่ไม่มีโอกาสแบบนี้
“เป็นความรู้สึกที่เราก็ไม่คิดว่า แม่จะอินไปด้วยขนาดนั้น ปรากฏว่าแม่ก็อินมาก คิดว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายจริง ๆ ร้องห่มร้องไห้ เราซึ่งสังเกตการณ์อยู่รอบ ๆ ก็รู้สึกได้ถึงโมเมนต์ที่มันเต็มไปด้วยความอบอุ่นมาก ๆ จนเราเองก็ร้องไห้ไปกับเขาด้วย ซึ่งเราก็มาค้นพบว่า ใครที่มีโมเมนต์นี้กับพ่อหรือแม่ มันจะทัชชิ่ง เราจะทัชชิ่งมาก เพราะเราไม่มีโมเมนต์นี้กับพ่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก”
นอกจากนี้สารคดีกึ่งเรียลลิตี้ อีก 7 วันฉันจะตายดี ซึ่งมีทั้งหมด 7 ตอน แต่ละตอนเต็มไปด้วยเรื่องราวสะท้อนชีวิตและอารมณ์ของทั้ง 7 คน ผ่าน 7 ภารกิจได้อย่างเข้มข้นและเข้าถึงความรู้สึก หากพวกเขาเหลือเวลาในชีวิตอีกเพียง 7 วัน ทั้งแม่นก ซึ่งป่วยด้วยมะเร็ง , ผ้าแพร เด็กสาววัย 19ปี , ครูเบิ้ม ที่อยากขอบคุณครูที่เหมือนพ่อคนที่สอง , เรื่องราวของบี หนุ่ม LGBTQ , น้ำ แม่พระของหมาแมว และ ตาประเศียร วัย 85ปี
โดยสารคดีชีวิต “อีก 7 วันฉันจะตายดี” ผลงานของสมศักดิ์ สมจิตร บริษัทไปดี ครีเอชั่น จำกัด ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไปประจำปี2565 เผยแพร่ผ่านช่องยูทูบ กินดี อยู่ดี ไปดี และเพจ Peaceful Death และเพจสวนโมกข์กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ต้นปี 2566
โดยวันสุดท้ายที่จบโครงการ ยังจัดกิจกรรม “The Last : as if youe last day” ที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการเล่าเรื่องโครงการอีก7วันฉันจะตายดี เชื่อมโยงกับสวนโมกข์ ในเรื่องพินัยกรรมสุดท้ายของพระไพศาล วิสาโล และคำสอนก่อนตายของท่านพุทธทาสภิกขุ ชวนคนมาร่วมเวิร์คชอปสมุดเบาใจ ให้คนได้เรียนรู้เรื่องความตาย ก่อนสมมุติถ่ายภาพสุดท้ายในชีวิต และนำสารคดีทั้ง 7 ตอนมาตัดต่อใหม่เป็นหนังยาว 70 นาที ให้ผู้ร่วมงานได้ชม หลายคนซึมซับเรื่องราว หลายคนร้องไห้ หลายคนเริ่มเข้าใจการเตรียมตัวตายดีมากขึ้น
“เป็นวันที่เราเห็นอิมแพค คนมารอดูเยอะมาก จนที่นั่งในโรงหนัง ที่ห้องนิพพานของสวนโมกข์ กรุงเทพฯไม่พอ โดยปกติจะรองรับได้ราว 60 คน แต่วันนั้นคือเกินร้อยคน ต้องอัด ๆ กันเข้าไป และต้องคอยขอโทษคนที่เข้าไปชมไม่ได้ เพราะมีทั้งที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้าและคนที่วอคอินเข้ามา รวมทั้งพระภิกษุอีกนับสิบรูปที่ตั้งใจมาดูด้วย”
สมศักดิ์ เล่าย้อนบรรยากาศในวันนั้นอย่างปลาบปลื้มกับผลงานชิ้นนี้ และหวังมากกว่านั้นว่าอยากให้สารคดีชุดนี้เป็นสื่อที่ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้การตายอย่างมีความสุข เตรียมเพื่อตัวเราเอง เพื่อคนที่เรารัก ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่วันนี้ วันที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณละพร้อมหรือยังทั้งชมสารคดีและในชีวิตจริง หากเหลือเวลาอีก 7 วัน จะทำอย่างไรเพื่อเตรียมตัวไปสู่การตายดี
#กองทุนสื่อ #อีก7วันฉันจะตายดี
#เล่าสื่อกันฟัง #บทความเล่าสื่อกันฟัง
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
Line Official :

ที่อยู่

388 Phahon Yothin Road
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622730116

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด