ศูนย์นิรภัย

ศูนย์นิรภัย ศูนย์นิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5)

เปิดเหมือนปกติ

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่11 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
11/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
11 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่10 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
10/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
10 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่9 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
08/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
9 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่8 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
07/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
8 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่7 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
07/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
7 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่6 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
05/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
6 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่5​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
05/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
5​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่4 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
04/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
4 ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่3​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
03/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
3​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่2​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
02/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
2​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่1​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
01/09/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
1​ ก.ย. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่31 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
31/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
31 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่30​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
30/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
30​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่29​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
29/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
29​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่28 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
27/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
28 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่27 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
27/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
27 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่26 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
25/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
26 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่25 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
25/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
25 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่24 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
24/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
24 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่23 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
23/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
23 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่22 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
22/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
22 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

21/08/2020

เกิด 5 อาการดังในคลิปนี้ โทร 1669 ด่วนที่สุด
โรคหลอดเลือดสมอง
หรือ Stroke

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่21 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
21/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
21 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
20/08/2020

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน(ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล)

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนกรณีภัยจากคลื่นสึนามิในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และวันที่ 9 กันยายน 2563

การฝึกซ้อมในครั้งนี้จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิ ผ่านหอเตือนภัย หอกระจายข่าว และเสียงตามสายในพื้นที่

"ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าได้ตื่นตระหนก เนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้น"

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่20​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
19/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
20​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่18 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
18/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
18 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่17 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
17/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
17 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่16 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
16/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
16 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่15 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
15/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
15 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่14 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
13/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
14 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่13 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
12/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
13 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่12​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
12/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
12​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่11​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
11/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
11​ ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่10 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
10/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
10 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่9 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
09/08/2020

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
9 ส.ค. 63 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

ที่อยู่

3/12 Thanon U Thong Nok, Dusit
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+661784

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์นิรภัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์นิรภัย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โปรดดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ