ศูนย์นิรภัย

ศูนย์นิรภัย ศูนย์นิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปิดเหมือนปกติ

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่8 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
08/01/2022

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
8 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่7 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
07/01/2022

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
7 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่6 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
06/01/2022

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
6 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่5 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
05/01/2022

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
5 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่4 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
03/01/2022

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
4 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่3 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
03/01/2022

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
3 ม.ค. 65 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่31 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
31/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
31 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่30 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
30/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
30 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่29 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
29/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
29 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

Photos from สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669's post
28/12/2021

Photos from สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669's post

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่28 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
28/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
28 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่27 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
27/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
27 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่26 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
26/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
26 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่25 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
24/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
25 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่24 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
23/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
24 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่23 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
23/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
23 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่21 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
21/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
21 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่20 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
20/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
20 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่19 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
19/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
19 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่18 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
18/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
18 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่17 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
17/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
17 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่16 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
16/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
16 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่15 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
15/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
15 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่14 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
14/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
14 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่13 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
13/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
13 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่12 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
12/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
12 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่11 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
10/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
11 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่10 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
10/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
10 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่9 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
09/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
9 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่8 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
08/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
8 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่7 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
06/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
7 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่6 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
06/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
6 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่5 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
05/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
5 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่4 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
04/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
4 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่3 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM
03/12/2021

สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่
3 ธ.ค. 64 (06.00 น.)WWW.NIRAPAI.COM

ที่อยู่

3/12 Thanon U Thong Nok, Dusit
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+66 81 694 7452

เว็บไซต์

http://www.nirapai.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์นิรภัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์นิรภัย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

3 ต.ค. วันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 ต.ค. วันสถาปนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[English below] ประเทศไทยมีแนวโน้มจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น #ดินถล่ม #น้ำท่วม พายุฤดูร้อน และสึนามิ UNDP ร่วมกับ UNISDR และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจัดเวทีเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องแผนการลดความเสี่ยงที่เกิดจาก #ภัยพิบัติ . 13 ตุลาคม เป็นวันลดภัยพิบัติสากล . เครดิตภาพ: UNDRR Asia-Pac . Thailand is prone to natural disasters such as #landslides, #flooding, tropical storms and #tsunamis. #UNDP joins hands with UNISDR Asia-Pac and Thailand’s Department of Disaster Prevention & Mitigation (DDPM) to raise awareness about Disaster Risk Reduction Plan. #BuildToLast . October 13 is Int'l Day for Disaster Reduction. . Photo credit: UNDRR Asia-Pac เตือนภัย พิบัติโลก DDPM ศูนย์นิรภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - DDPM Thailand Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย JICA Thailand Office(JICAタイ事務所) Japan International Cooperation Agency - JICA The Thai Red Cross Society Thai PBS Thai PBS
โปรดดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ