ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวัฒนา

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวัฒนา ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวัฒนา "รวดเร็ว ทันใจ ถูกใจประชาชน" ร่วมร้องเรียน หรือ แสดงความคิดเห็น

เปิดเหมือนปกติ

19/07/2017
ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

ข่าวบริการพัสดุ @athiwatbook (19 ก.ค.60)

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 262 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ

อ่านเพิ่มเติม : http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/6331c08041ec382087ce8f36c1d24c82/mof%28GPC%2904052_c262_18.07.2560.pdf?MOD=AJPERES

The 1
31/05/2017

The 1

31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากองค์การอนามัยโลก
ได้เล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่
ดังนั้นเราควรเลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตกันนะคะ ^^
#The1Card #Trend #วันงดสูบบุหรี่โลก

The 1
31/05/2017

The 1

31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากองค์การอนามัยโลก
ได้เล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่
ดังนั้นเราควรเลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตกันนะคะ ^^
#The1Card #Trend #วันงดสูบบุหรี่โลก

ครูบรรจุใหม่ 2019
04/04/2017

ครูบรรจุใหม่ 2019

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
25/01/2017

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลงโทษทางวินัยและการต่อต้านการทุจริต ของ สำนักงาน ก.ก.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
23/01/2017

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลงโทษทางวินัยและการต่อต้านการทุจริต ของ สำนักงาน ก.ก.

เรียนรู้วิธีการซื้อการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (
08/01/2017
เรียนรู้วิธีการซื้อการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (

เรียนรู้วิธีการซื้อการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (

วิธีการซื้อการจ้าง มี 3 วิธี1. วิธีประกาศเชิญชวน2. วิธีคัดเลือก3. วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี จะกำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่อไป

21/12/2016

การเดินทางมาติดต่อสำนักงานเขตวัฒนา
รถโดยสารประจำทาง
จากถนนสุขุมวิท : สาย 2, สาย 25, สาย 38, สาย 40, สาย 48, สาย 98, ปอ. 511 ลงรถบริเวณปากซอยทองหล่อ และต่อรถโดยสารขนาดเล็ก (รถเมล์แดง) ในซอยทองหล่อ
จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ : สาย 11, สาย 23, สาย 58, สาย 60, สาย 72, สาย 99, สาย 113, สาย 206 ลงรถบริเวณตึกชาญอิสระ 2 เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ขึ้นที่ท่าเรือทองหล่อ
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี BTS ทองหล่อ และต่อรถโดยสารขนาดเล็ก (รถเมล์แดง) ในซอยทองหล่อ

กิจกรรมหยุดความรุนแรงแก่ผู้หญิงและเด็ก
25/11/2016

กิจกรรมหยุดความรุนแรงแก่ผู้หญิงและเด็ก

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
13/06/2016

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ระเบียบ วิธีปฏิบัติเก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายโยธา
01/12/2015
Error

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายโยธา

20/03/2015
www.bangkok.go.th

แบบฟอร์มการขออนุญาต

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000098/Form/pulic%20work/1.pdf

เจ้าหน้าที่หน่วย BEST รื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองเป้ง วันที่ 2
27/01/2015

เจ้าหน้าที่หน่วย BEST รื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองเป้ง วันที่ 2

เจ้าหน้าที่ หน่วย Best รื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองเป้ง
26/01/2015

เจ้าหน้าที่ หน่วย Best รื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองเป้ง

ตรวจสอบและพัฒนาชุมชนคลองเป้ง
24/01/2015

ตรวจสอบและพัฒนาชุมชนคลองเป้ง

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุขุมวิท 11 เชื่อมซอยสุขุมวิท 13
07/01/2015

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมผิวจราจรซอยสุขุมวิท 11 เชื่อมซอยสุขุมวิท 13

จนท.งานระบายน้ำเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่แตกฃำรุดในซอยทองหล่อ 25
07/01/2015

จนท.งานระบายน้ำเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่แตกฃำรุดในซอยทองหล่อ 25

จนท.งานระบายน้ำเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่แตกชำรุดในซอยปรีดีพนมยงค์ 15
07/01/2015

จนท.งานระบายน้ำเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่แตกชำรุดในซอยปรีดีพนมยงค์ 15

จนท.หน่วย BEST เทคอนกรีตปรับพื้นทางเดินใต้สะพานคลองตัน
07/01/2015

จนท.หน่วย BEST เทคอนกรีตปรับพื้นทางเดินใต้สะพานคลองตัน

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมผิวจราจรในซอยสุขุมวิท 23
07/01/2015

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมผิวจราจรในซอยสุขุมวิท 23

ซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดบริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 30
07/01/2015

ซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดบริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 30

ซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดซอยสุขุมวิท 31
07/01/2015

ซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดซอยสุขุมวิท 31

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมทางเท้าฝั่งตรงข้ามซอยเอกมัย 3
07/01/2015

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมทางเท้าฝั่งตรงข้ามซอยเอกมัย 3

จนท.งานระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 23
07/01/2015

จนท.งานระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 23

จนท.งานระบายน้ำลอกท่อระบายน้ำซอยปรีดีพนมยงค์ 42 แยก 2 เชื่อมท้ายซอยเกษมสำราญแยก 3
07/01/2015

จนท.งานระบายน้ำลอกท่อระบายน้ำซอยปรีดีพนมยงค์ 42 แยก 2 เชื่อมท้ายซอยเกษมสำราญแยก 3

เปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าบ้านเลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 13
07/01/2015

เปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าบ้านเลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 13

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณตลาดอโศก
07/01/2015

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณตลาดอโศก

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมท่าเรือในคลองพระโขนงบริเวณหลังตลาดแสงทิพย์
07/01/2015

จนท.หน่วย BEST ซ่อมแซมท่าเรือในคลองพระโขนงบริเวณหลังตลาดแสงทิพย์

จนท.งานระบายน้ำเก็บวัชพืชคลองศาลาลอยบริเวณสะพานท้ายซอยปรีดีพนมงค์ 14 แยก 3
07/01/2015

จนท.งานระบายน้ำเก็บวัชพืชคลองศาลาลอยบริเวณสะพานท้ายซอยปรีดีพนมงค์ 14 แยก 3

เก็บวัชพืชในคลองสามอินช่วงซอยปรีดีพนมยงค์ 14 แยก 9
07/01/2015

เก็บวัชพืชในคลองสามอินช่วงซอยปรีดีพนมยงค์ 14 แยก 9

ซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดซอยทองหล่อ 17
07/01/2015

ซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดซอยทองหล่อ 17

ที่อยู่

อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
Bangkok
10110

การเดินทางมาติดต่อสำนักงานเขตวัฒนา รถโดยสารประจำทาง จากถนนสุขุมวิท : สาย 2, สาย 25, สาย 38, สาย 40, สาย 48, สาย 98, ปอ. 511 ลงรถบริเวณปากซอยทองหล่อ และต่อรถโดยสารขนาดเล็ก (รถเมล์แดง) ในซอยทองหล่อ จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ : สาย 11, สาย 23, สาย 58, สาย 60, สาย 72, สาย 99, สาย 113, สาย 206 ลงรถบริเวณตึกชาญอิสระ 2 เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ขึ้นที่ท่าเรือทองหล่อ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี BTS ทองหล่อ และต่อรถโดยสารขนาดเล็ก (รถเมล์แดง) ในซอยทองหล่อ

เบอร์โทรศัพท์

0 2381 3869

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนเข้ามาแก้ไขทางฟุตบาทสำหรับคนสัญจรไปมาลำบากและอาจเกิดอันตรายได้ ที่อยู่ หน้าคอนโดเซ็นจูรี่ไฮทส์เยื่องๆสถานฑูตอินเดีย 51/1 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
เคยรับฟังปัญหาชาวบ้านจริงๆจังๆบ้างมั้ย โพสเก่าที่ถามไว้ยังอยู่ ทางฝ่ายสนง.เขต และฝ่ายโยธาเคยแจ้งว่าระบบท่อระบายน้ำใหญ่ขึ้น รับรองว่าระบายน้ำรวดเร็ว ไม่ท่วม!!! แล้วนี้คืออะไร!!?? ชาวชุมชนสุขุมวิท 65 เคยบอกแล้วว่าไม่เคยยื่นคำร้องขอการก่อสร้างถนนให้สูงขึ้น รึต้องการให้ทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เลย เรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างก็ทำเฉย!!! ชุ่ย!! เสียดายภาษีเลี้ยงข้าราชการเฮงซวยแบบพวกคุณชิบหาย!!
ขอสอบถามเรื่องงานการวางท่อในซ.สุขุมวิท 65 อยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบของเขตทำความเข้าใจกับชาวชุมชน ถึงระบบงานด้วยค่ะ ดิฉันทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการยกพื้นถนนสูงกว่าถนนในพื้นที่ชุมชนถึง 50 ซม. เกรงว่าช่วงฤดูฝนอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำกว่า เกิดเป็นความเดือดร้อนให้แก่ชาวชุมชนเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นแนวทางที่ดีทั้งสองฝ่าย อยากให้เขตเข้าทำความเข้าใจกับชาวชุมชนค่ะ 'จึงเรียนมาเพื่อทราบ' #หนึ่งในผู้อาศัยซอย65
เรียนสอบถามว่า ไฟถนนในหมู่บ้านเสีย ต้องแจ้งสำนักงานเขตฝ่ายไหนคะ
ซอยสุขุมวิท 23 ตรงข้ามสถานฑูตอินเดีย
51/1 เซ็นจูรี่ไฮทส์-1 คอนโด ซอยสุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 รบกวนเข้ามาแก้ไขให้ด้วยคะ ผู้คนสัญจรไปมาลำบากมากคะ
ท่อที่ถนนมีขยะอุดตัน ทำให้น้ำระบายออกจากตึกไม่ได้ ต้องทำเรื่องแจ้งยังไงคะ หน้าฝนแล้วกลัวน้ำท่วมขังค่ะ
ยินดีที่ได้ร่วมงาน
ขอให้กวดขันการปรับทางเท้าในซอยสุขุมวิท71 ด้วยนะคะ อย่าให้เททราย ปูน วัสดุก่อสร้างลงไปในท่อระบายนำ้ค่ะ
รบกวนเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนท่อหน้าตึกคอนโดเซ็นจูรี่ไฮทส์ให้ด้วยค่ะ เนื่องจากเหล็กหลุด ท่อเป็นรูกว้าง ทำให้มีผู้สัญจรไปมาเดินตกท่อ ทางอาคารได้นำไม้ไปวางไว้ชั่วคราวก่อนค่ะ ที่อยู่ 51/1 เซ็นจูรี่ไฮทส์ คอนโดมิเนียม ซ. สุขุมวิท23 ข.คลองเตยเหนือ ข.วัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร 022598300
รบกวนเข้ามาตัดแต่งต้นไม้ หน้าคอนโดเซ็นจูรี่ไฮทส์ ให้ด้วยค่ะ ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 022598300 ขอขอบคุณค่ะ