กรมสารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ กิจการสารวัตรทหาร

เปิดเหมือนปกติ

08/01/2022
07/01/2022

#ทรงพระเจริญ
๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือโดยนาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน...
28/12/2021

กรมสารวัตรทหารเรือ
โดยนาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------
วันนี้ (28 ธ.ค.64)
กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพล จำนวน 21 นาย ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปัดกวาดใบไม้ บริเวณลานวัด และขัดพื้นรอบศาลา อาคารสงฆ์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และวีรกรรมอันทรงคุณค่า ของพระองค์ท่านที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย

ใน 28 ธ.ค.64 เวลา 0900 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่...
28/12/2021

ใน 28 ธ.ค.64 เวลา 0900 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ใน 27 ธ.ค.64 นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้มอบข้าวสารอาหารเเห้ง แก่กำลังพลของกรมสารวัตรทหา...
27/12/2021

ใน 27 ธ.ค.64 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้มอบข้าวสารอาหารเเห้ง แก่กำลังพลของกรมสารวัตรทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ ทุกนาย เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในห้วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีผู้เเทนจากหน่วยขึ้นตรงกรมสารวัตรทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นผู้เเทนรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ในวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ กรมสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ นาย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำ...
21/12/2021

ในวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ กรมสารวัตรทหารเรือ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ นาย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยนาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มีรูปแบบการดำเนินงานประกอบด้วย การทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัดและบริเวณรอบพระอุโบสถ การล้างทำความสะอาดพื้นที่รอบๆพระวิหารและศาลาการเปรียญ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส...
14/12/2021

นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสารวัตรทหารเรือ ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศลแด่ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และกำลังพลในสังกัดผู้วายชนม์ซึ่งทุกท่านได้ทำคุณงามความดีให้กับกองทัพเรือตลอดมา โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ , อดีตผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ , ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่รอบกองบัญชาการกองทัพเรือเข้าร่วมงาน

วันนี้ (๑๓ ธ.ค.๖๔) เวลา ๐๗๓๐  นาวาเอก ไกรวุฒิ ภมรบุตร รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนผู้บังคับการกรมสารวัตรทหาร...
13/12/2021

วันนี้ (๑๓ ธ.ค.๖๔) เวลา ๐๗๓๐ นาวาเอก ไกรวุฒิ ภมรบุตร รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนหน่วย เข้าร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระใหม่ ตามที่ รร.นร.ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท นนร.ชั้นปีที่ ๕ ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งช...
05/12/2021

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กองทัพเรือ

#วันชาติ
#วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กองทัพเรือ

#วันชาติ
#วันพ่อแห่งชาติ

เชิญชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
04/12/2021

เชิญชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เชิญชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

กรมสารวัตรทหารเรือ โดยนาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือได้มอบหมายให้ นาวาเอก ไกรวุฒิ ภมรบุตร รองผู...
03/12/2021

กรมสารวัตรทหารเรือ โดยนาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือได้มอบหมายให้ นาวาเอก ไกรวุฒิ ภมรบุตร รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของกองทัพเรือ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2564) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเป็นการน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมภริยา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยในเวลา 07.09 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 36 รูป บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ

ต่อมาในเวลา 07.39 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ ห้องเจ้าพระยา ห้องประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมภริยา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมในพิธี

จากนั้นในเวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมภริยา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่และคณะ ผู้นำชุมชนในพื้นที่และกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้กรมสารวัตรทหารเรือได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระ...
03/12/2021

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (สนามม้านางเลิ้ง)

ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.64 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ

Photos from โฆษกกองทัพเรือ's post
27/11/2021

Photos from โฆษกกองทัพเรือ's post

ใน 22 พ.ย.64 เวลา 0900 นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก...
22/11/2021

ใน 22 พ.ย.64 เวลา 0900 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารกองบังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

20/11/2021
วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2564

คำปราศรัยของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2564

#NavyDay2021
#วันกองทัพเรือ2564
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

วันนี้ (๑๙ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๘๓๐  นาวาเอก รณยุทธ  โอสถานนท์ เสนาธิการกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ...
19/11/2021

วันนี้ (๑๙ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๘๓๐ นาวาเอก รณยุทธ โอสถานนท์ เสนาธิการกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ และกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือ แถวรับฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (๑๙ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๖๔๕  นาวาเอก รณยุทธ  โอสถานนท์ เสนาธิการกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ...
19/11/2021

วันนี้ (๑๙ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๖๔๕ นาวาเอก รณยุทธ โอสถานนท์ เสนาธิการกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ เข้าร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐กรมสารวัตรทหารเรือ โดย นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารว...
17/11/2021

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
กรมสารวัตรทหารเรือ โดย นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้จัดกำลังพลกรมสาวัตรทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือ
#กรมสารวัตรทหารเรือ

วันนี้ (๑๖ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๙๐๐ กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน...
16/11/2021

วันนี้ (๑๖ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๙๐๐ กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ จำนวน ๗ พื้นที่ ได้แก่ วัดนาคกลาง ร.ร.วัดนาคกลาง วัดเครือวัลย์วรวิหาร ร.ร.ประถมทวีธาภิเศก ร.ร.มัธยมทวีธาภิเศก วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และชุมชนปรกอรุณ
โดยจัดกำลังพล จำนวน ๗๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพเรือ (ศปง.โครงการจิ...
11/11/2021

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๓๐ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพเรือ (ศปง.โครงการจิตอาสาฯ ทร.) ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองต้นแบบพื้นที่คูน้ำปลายโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดยสำนักงานเขตบางซื่อ สำนักการระบายน้ำ กทม. ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ นาย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด การกำจัดวัชพืชและขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในคลอง การปรับแต่งภูมิทัศน์ การเติมจุลินทรีย์จิตอาสา เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เป็นการรักษาความสะอาดคูน้ำปลายโชติวัฒน์ เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง ปราศจากขยะมลพิษทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#สารวัตรทหารเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

วันนี้ เวลา 0900 (9 พ.ย.64) นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ...
09/11/2021

วันนี้ เวลา 0900 (9 พ.ย.64) นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคารสโมสรกรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาร่วมแสดงความยินดี

#จิตอาสากองทัพเรือเกื้อกูลพระพุทธศาสนาในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยห...
04/11/2021

#จิตอาสากองทัพเรือเกื้อกูลพระพุทธศาสนา

ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสากองทัพเรือ...เกื้อกูลพระพุทธศาสนา ทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงภมิทัศน์ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

#สารวัตรทหารเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฏร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

10​ มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ COVID ของ ศบค.​ 1​ พ.ย.641.ให้ทุกหน่วยยังคงเคร...
01/11/2021

10​ มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ COVID ของ ศบค.​ 1​ พ.ย.64

1.ให้ทุกหน่วยยังคงเคร่งครัดมาตรการ DHMTT

2. การเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินการเท่าที่จำเป็น ยึดถือมาตรการของรัฐในแต่ละห้วงเวลา และมาตรการประหยัด

3. การประชุม ยังคงใช้ระบบ VTC เป็นหลัก หากมีการรวมกลุ่ม ให้ตรวจ ATK ทุกครั้ง

4. ปรับการเรียนการสอนเป็นที่โรงเรียน แต่ให้สามารถปรับเป็น online หากเกิดสถานการณ์ระบาด ให้อยู่ดุลยพินิจของ หน.นขต.ทร.

5. หน่วยต่างๆ ปรับพื้นที่ให้มี CI รองรับผู้ติดเชื้อในหน่วย กับให้หน่วยดูแลรักษาจนหายดี โดยประสานกับ พร.

6. หน่วยเรือ/หน่วยบกที่มีกำลังพลหนาแน่น ให้สุ่มตรวจ ATK โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเบื้องต้นของโควิด 19 หรือมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด 19

7. การ WFH ยังดำเนินการได้ ภายใต้ดุลยพินิจของ หน.นขต.ทร.

8. กิจการสวัสดิการ อาคารรับรอง บ้านพัก และสันทนาการอื่นๆ ให้กำหนดมาตรการการใช้บริการอย่างเคร่งครัด

9. เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวใช้บริการกิจการสวัสดิการ ทร. และสนับสนุนสถานบริการเอกชน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

10. ให้ทุกหน่วยดำรงความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสทั้งใน/นอกเวลางาน กับให้ พร.เตรียมความพร้อมหากจะมีการระบาดเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่กำหนดข้างต้น ให้ทุกหน่วยพิจารณาการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ/มาตรการของจังหวัดในพื้นที่

10​ มาตรการ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองรับการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ COVID ของ ศบค.​ 1​ พ.ย.64

1.ให้ทุกหน่วยยังคงเคร่งครัดมาตรการ DHMTT

2. การเดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินการเท่าที่จำเป็น ยึดถือมาตรการของรัฐในแต่ละห้วงเวลา และมาตรการประหยัด

3. การประชุม ยังคงใช้ระบบ VTC เป็นหลัก หากมีการรวมกลุ่ม ให้ตรวจ ATK ทุกครั้ง

4. ปรับการเรียนการสอนเป็นที่โรงเรียน แต่ให้สามารถปรับเป็น online หากเกิดสถานการณ์ระบาด ให้อยู่ดุลยพินิจของ หน.นขต.ทร.

5. หน่วยต่างๆ ปรับพื้นที่ให้มี CI รองรับผู้ติดเชื้อในหน่วย กับให้หน่วยดูแลรักษาจนหายดี โดยประสานกับ พร.

6. หน่วยเรือ/หน่วยบกที่มีกำลังพลหนาแน่น ให้สุ่มตรวจ ATK โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเบื้องต้นของโควิด 19 หรือมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด 19

7. การ WFH ยังดำเนินการได้ ภายใต้ดุลยพินิจของ หน.นขต.ทร.

8. กิจการสวัสดิการ อาคารรับรอง บ้านพัก และสันทนาการอื่นๆ ให้กำหนดมาตรการการใช้บริการอย่างเคร่งครัด

9. เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวใช้บริการกิจการสวัสดิการ ทร. และสนับสนุนสถานบริการเอกชน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

10. ให้ทุกหน่วยดำรงความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสทั้งใน/นอกเวลางาน กับให้ พร.เตรียมความพร้อมหากจะมีการระบาดเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่กำหนดข้างต้น ให้ทุกหน่วยพิจารณาการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ/มาตรการของจังหวัดในพื้นที่

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพเรือ (ศปง.โครงการจิตอาสาฯ ทร.) ใน...
01/11/2021

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพเรือ (ศปง.โครงการจิตอาสาฯ ทร.) ในกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเตรียมการในพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวง ประจำปี 2564
โดยได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินงานทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปัดกวาดล้างถนนในบริเวณพื้นที่หน้าฌาปนสถานกองทัพเรือ – ประตูทางเข้าหอประชุมกองทัพเรือ

#สารวัตรทหารเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

Back to school 🚌🏫🎒เตรียมความพร้อมให้น้องๆก่อนเปิดเรียน 📖📕🚔ใน 31 ต.ค.64 กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าพื้นที่โรงเรียนป...
31/10/2021

Back to school 🚌🏫🎒
เตรียมความพร้อมให้น้องๆก่อนเปิดเรียน 📖📕

🚔ใน 31 ต.ค.64 กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าพื้นที่โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก และโรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของกรมสารวัตรทหารเรือ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ล้างพื้นรวมถึงพ่นฆ่าเชื้อในส่วนที่น้องๆต้องทำกิจกรรม เพื่อเตรียมการต้อนรับน้องๆ ที่จะเปิดเทอม ให้เข้ามาเรียนด้วยสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย ไร้โควิด ต่อไป
🚒 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำแรงสูงจาก กขส.ฐท.กท. ในการพ่นฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 🚒🧹🚌🏫

#สารวัตรทหารเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฏร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

กรมสารวัตรทหารเรือจัดกำลังพลจิตอาสาฯ สนับสนุน ศปง.โครงการจิตอาสาฯ ทร. ที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ...
29/10/2021

กรมสารวัตรทหารเรือ
จัดกำลังพลจิตอาสาฯ สนับสนุน ศปง.โครงการ
จิตอาสาฯ ทร. ที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 0900 - 1200
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรมสารวัตรทหารเรือ ให้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำพื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศปมพ.ฐ...
28/10/2021

กรมสารวัตรทหารเรือ ให้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำพื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศปมพ.ฐท.กท.) จัดกำลังพลวันละ ๒๔ นาย เป็นชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ชุมชนภายในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ และเขตราษฎร์บูรณะ โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และเครื่องดื่ม ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และผู้ประสบอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้รับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือต่อไป

#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

24/10/2021

เชิญชวนส่งกำลังใจเชียร์ "บาส" พลฯ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ รอบชิงแบดมินตัน เดนมาร์กโอเพ่น ค่ำนี้

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนส่งกำลังใจเชียร์ พลฯ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ (น้องบาส) สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) นักแบดมินตัน มือวางอันดับ 3 ของโลก ในประเภทคู่ผสม ที่จะลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม แบดมินตัน เดนมาร์กโอเพ่น (เป็นรายการแกรนแสลม ของแบดบินตันโลก) โดยที่ "บาส" เดชาพล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี มือ 3 ของโลก พบ ยูตะ วาตานาเบ้ กับ อลิสะ ฮิกาชิโนะ มือ 5 ของโลก จากญี่ปุ่น ถ่ายทอดสด True Sport HD3 เวลา ประมาณ 2 ทุ่ม (ขึ้นอยู่กับเวลาของคู่ก่อนหน้า) คู่แรกเริ่มเวลา 17.00 น.

16/10/2021

#งานกาชาดออนไลน์อีกปีนะ
🎊 14 -27 ธันวาคม 2564 🎊
http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ www.redcrossfair.com
.

ปีนี้พัฒนาแพลตฟอร์มให้ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย
และสนุกเสมือนจริงขึ้นเยอะเลย …

เป็นห่วงมากๆ นะ
รออีกนิดคงได้พบกันในงานอีกครั้ง

สนุกไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน กับงานกาชาดที่ทุกคนคุ้นเคย 🎊

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์2564

ที่อยู่

156/5
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 475 5275

เว็บไซต์

http://www.nmp.navy.mi.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสารวัตรทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

1/46 มีบ้างมั้ยครับเพื่อนเก่าๆ
มีใครเก็บบัตรประชนของผมได้ฝากเก็บส่งไห้ บกร้อย6ด้วยนะค้าบบ หายวันี้ช่วงเที่ยงไปค้าบ
มีทหารกินเหล้าในกรมค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยนะค่ะ
ใครรู้จักคนนี้บ้างคะว่าเค้ายูสังกัดใน งานแจ้งด้วยนะคะว่ายังเป็นคนยุรึปะค่ะลูกเสียยังไม่รับผิดชอบแะไรเลยไปยุกะเมีน้อยเฉย ไม่รับผิดชอบเราก็ไม่ว่าแต่ช่วยมางานศพลูกก็ยังดีค่ะเพราะ ความเป็นพ่อมีปะ ลูกคนโตจมน้ำตายเมื่อเช้า ลูกในท้องก็ไม่รับผิดชอบ
ทำเราท้องหน้าดาน
ฝันดีคับผม
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
1/59ปล้ดแล้วยังคิดถึงนะ. ร.4 พ.2.สห.ทร.
สวัสดีครับรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคน 3/44 ร้อย2พัน2 รายงานตัวครับ
ขอบคุณสารวัตรทหารเรือท่านนึงที่ช่วยไว้ครับพอดีรถน้ำมันหมดกลางสะพานพระราม7วันนี้ฝนก็ตกพี่เขามาช่วยไว้ หากเห็นโพสต์รบกวนติดต่อหลังไมค์ด้วยครับ
#'ผิงไฟ cover by Mp เหล่าสารวัตรกรมสารวัตรทหารเรือ มอบให้กับทหารทุกนายทีคิดถึงคนที่บ้าน #รองหัวหน้าร้อยฝึก261