กรมสารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ กิจการสารวัตรทหาร
(12)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ เวลา 0900 (6 ก.ย.64) นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ...
06/09/2021

วันนี้ เวลา 0900 (6 ก.ย.64) นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อารคารสโมสรกรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาร่วมแสดงความยินดี

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความ​ ดี ด้วยหัวใจ" จัดทำกิจกรรม "จิตอาสา" ทำคว...
03/09/2021

กรมสารวัตรทหารเรือ จัดกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความ​ ดี ด้วยหัวใจ" จัดทำกิจกรรม "จิตอาสา" ทำความสะอาดบริเวณที่พักป้ายรถโดยสารประจำทาง บริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือยางทางการแพทย์ สเปรย์น้ำยาแอลกอฮอล์แบบพกพา ให้กับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ้รนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ในวันที่ 3 กันยายน 2564 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก วรพล จารุมนตรี รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความ​ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา กรมสารวัตรทหารเรือ กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ดำเนินการ เก็บขยะ ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่พักป้ายรถโดยสารประจำทาง มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา ถุงมือยางทางการแพทย์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร การดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งคัด การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมฯเป็นอย่างดี ปัญหาอุปสรรคขัดข้องไม่มี

ใน 24 ส.ค.64 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้มอบข้าวสารอาหารเเห้ง เป็นครั้งที่ 2 เเก่กำลังพลข...
24/08/2021

ใน 24 ส.ค.64 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้มอบข้าวสารอาหารเเห้ง เป็นครั้งที่ 2 เเก่กำลังพลของกรมสารวัตรทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ ทุกนาย เพื่อช่วยเหลือ เเละบรรเทาทุกข์ในห้วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 โดยมีผู้เเทนจากหน่วยขึ้นตรงกรมสารวัตรทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นผู้เเทนรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื...
12/08/2021

ขอเชิญชวนกำลังพลกรมสารวัตรทหารเรือร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒  สิงหา...
12/08/2021

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุ...
28/07/2021

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพเรือ
กองทัพเรือ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

23/07/2021

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ใน 19 ก.ค.64 เวลา 1000 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้มอบข้าวสารอาหารเเห้ง เเก่กำลังพลของกรม...
19/07/2021

ใน 19 ก.ค.64 เวลา 1000 นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ได้มอบข้าวสารอาหารเเห้ง เเก่กำลังพลของกรมสารวัตรทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ ทุกนาย เพื่อช่วยเหลือ เเละบรรเทาทุกข์ในห้วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 โดยมีผู้เเทนจากหน่วยขึ้นตรงกรมสารวัตรทหารเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นผู้เเทนรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการก...
15/06/2021

ใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบทุนการศึกษา ทั้งหมด จำนวน ๑๐๑ ทุน รวมเป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐ บาท โดยมีเสนาธิการกรมสารวัตรทหารเรือ และผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ เป็นผู้แทนหน่วยรับมอบ ณ กองบังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ...
03/06/2021

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กรมสารวัตรทหารเรือ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กรมสารวัตรทหารเรือ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post
21/05/2021

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post

#ให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทย
19/05/2021

#ให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทย

๙๘ ปี #วันอาภากร ร่วมระลึกถึง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาทหารไทย สิ้นพระชนม์ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ก็ได้กราบบังคม ลาออกจากราชการ ไปตากอากาศ เพื่อพักผ่อน รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ทั้งนี้ก็เพราะ เสด็จในกรมฯ ทรงมีสุขภาพ ไม่สมบูรณ์ และประชวร พระโรค ภายใน อยู่ด้วย ทางกระทรวง ทหารเรือ ได้สั่งให้กระบวนเรือที่ ๒ จัด ร.ล.เจนทะเล ถวายเป็นพาหนะ และกรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดนายแพทย์ประจำพระองค์ ๑ นาย พร้อมด้วยพยาบาลตามเสด็จไปด้วย เสด็จในกรมฯ ได้เสด็จออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เสด็จในกรมฯ ได้เสด็จไปประทับ อยู่ที่ด้านใต้ปากน้ำ เมืองชุมพร ซึ่งเป็นที่เสด็จในกรมฯ ทรงจองไว้จะทำสวน ขณะที่เสด็จในกรมฯ ประทับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนี้ ก็เกิดเป็นพระโรคหวัดใหญ่ เนื่องจากถูกฝน ทรงประชวรอยู่เพียง ๓ วัน ก็สิ้นพระชนม์ที่ ตำบลทรายรี ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ สิริพระชนมายุได้ ๔๔ พรรษา

ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ร.ล.เจนทะเล ได้เชิญพระศพ จากจังหวัดชุมพรมายังกรุงเทพฯ และมาพักถ่ายพระศพสู่ ร.ล. พระร่วง ที่บางนา ต่อจากนั้น ร.ล.พระร่วงได้นำพระศพ เข้ามายังกรุงเทพฯ นำพระศพประดิษฐาน ไว้ที่วังของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทาน จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศพ ไปพระราชทานเพลิง ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

แม้ว่าดวงพระวิญญาณ ของพระองค์ จะทรงสถิตย์อยู่ ณ แดนสุขาวดี บนสรวงสวรรค์แล้ว พระบารมีของพระองค์ ยังคงแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ คอยปกป้องคุ้มครอง พสกนิกร ผู้จงรักภักดี ที่เคารพเทิดทูนพระองค์ โดยเฉพาะทหารเรือทุกคน ซึ่งเปรียบประดุจ ลูกหลานของพระองค์ และดลบันดาล ให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาอยู่เป็นนิจ อนุสรณ์ที่ปรากฏอยู่อย่างมากมาย ทั่วประเทศ มีทั้งพระอนุสาวรีย์ พระรูป ศาลกรมหลวงชุมพร พระฉายาลักษณ์ พระสาทิศลักษณ์ เหรียญที่ระลึก ตลอดจนพระนามที่ปรากฏ เป็นชื่อของสถานที่ต่างๆ เป็นประจักษ์พยานได้ เป็นอย่างดี พระองค์ทรงเป็น ปูชนียบุคคลของทหารเรือ ชั่วนิรันดร ดั่งเพลงปลุกใจอันไพเราะ และมีความหมายลึกซึ้ง ที่ทรงนิพนธ์ ให้ทหารเรือทุกคน ได้ขับร้องสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้

"...ส่วนตัวเราตายไว้ยืน ไว้ยืนแต่ชื่อ ให้โลกทั้งหลายเขาลือ ว่าตัวเราคือ ทหารเรือไทย..."

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองป...
03/05/2021

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กรมสารวัตรทหารเรือ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กรมสารวัตรทหารเรือ

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post
26/04/2021

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post

16/04/2021

กองทัพเรือกับความปกติใหม่ ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยและห่างไกลโควิด-19

โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง หากจำเป็นต้องปฏิบัติงาน เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราและเพื่อนร่วมงานอย่างไรบ้าง

โดย VDO ชุดนี้ ศูนย์ข้อมูลcovid19 กองทัพเรือ (วังนันท วังเดิม กำลังพลคนต้นแบบ) นำเสนอทั้งหมด จำนวน 8 EP.

ติดตามได้ทาง Youtube channel
กองทัพเรือ RoyalThaiNavy - Official Channel
https://www.youtube.com/watch?v=Cn4yyrgm1Tk&list=PL6qmjRGJTjmvqo6a_TeM-fOjtnPbYbMH5

#covid19วันนี้

15/04/2021

#ประกาศโรงเรียนนายเรือ

เรื่อง เลื่อนการสอบภาควิชาการ และการสอบรอบสองในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 เมษายน 2564 พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนนายเรือมีประกาศโรงเรียนนายเรือ ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้กำหนดการสอบภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และการสอบรอบสอง ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวกระจายตัวออกไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนายเรือ จึงขอเลื่อนการสอบภาควิชาการ และการสอบรอบสอง ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ โรงเรียนนายเรือจะประกาศแจ้งวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบอีกครั้ง ทาง Internet ที่เว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ https://www.navy.mi.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 024753995 , 0 24757435 ในระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ หรือ email : [email protected]

08/04/2021

กำลังพลกองทัพเรือ ยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด
#covid_19

07/04/2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ ออกกฏเหล็ก 18 ข้อ รับมือ COVID-19 ระลอกใหม่
#covid_19

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
07/04/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

#ตำแหน่งคงอยู่ไม่นานเเต่ตำนานคงอยู่ตลอดไปครับ
27/03/2021

#ตำแหน่งคงอยู่ไม่นานเเต่ตำนานคงอยู่ตลอดไปครับ

#ทหารเรือไทย🇹🇭
13/03/2021

#ทหารเรือไทย🇹🇭

#ข่าวไทยดังไกลถึงญี่ปุ่น ชาวเน็ตญี่ปุ่นแห่ชื่นชม ฮีโร่! ทหารเรือไทยช่วยชีวิตแมวเหมียว

😸 กลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว กับข่าวนายทหารเรือไทยที่ได้ว่ายน้ำไปช่วยเหลือแมว 4 ตัวที่ติดอยู่ในเรือประมงที่ไฟไหม้และกำลังจะจมน้ำลงกลางทะเล ซึ่งเจ้าแมว 4 ตัวได้ถูกลืมและปล่อยไว้บนเรือกลางทะเล ซึ่งข่าวนี้เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลก รวมถึงที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้

😸 โดยในข่าวญี่ปุ่นบอกว่า นายทหารเรือได้ถ่ายภาพและซูมไปเห็นแมว 1 หรือ 2 ตัวกำลังยื่นหัวออกมาจากบนเรือที่กำลังจะจมลง นายทหารเรือรีบถอดเสื้อยืดใส่เสื้อชูชีพและว่ายน้ำออกไปช่วย ปรากฎว่ามีแมวทั้งหมด 4 ตัว และทหารเรือก็ได้ว่ายน้ำพาเหล่าแมวเหมียวกลับมาปลอดภัยในที่สุด

😸 ภาพที่แมวเกาะหลังพี่ทหารและว่ายน้ำกลับมาถูกเผยแพร่ไปลงในเฟซบุ๊ก ก็ปรากฎลงในข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการคอมเม้นท์อย่างล้นหลามว่า “พวกคุณคือฮีโร่”

💬 ลองไปดูเสียงชาวเน็ตญี่ปุ่นกันบ้าง ว่าเป็นอย่างไร ขอยกตัวอย่างมาให้อ่านกันค่ะ

“ทหารเรือไทย สุดยอดไปเลย! ไม่ได้แค่ช่วยชีวิตคน แต่ยังช่วยชีวิตแมวด้วย”
“ขอบคุณที่ช่วยชีวิตพวกแมวนะคะ”
“คนเดียวช่วยได้ตั้ง 4 ชีวิตแหน่ะ สุดยอด! แล้วยังต้องว่ายน้ำไปในทะเลไปยังเรือที่กำลังจะจมอีก”
“แข็งแกร่งและใจดี คือที่สุดเลยล่ะ”
“เยี่ยมมาก! ไม่ทอดทิ้งชีวิตเล็กๆ ถือเป็นเรื่องที่ดีจริงๆ”
“ได้รับคำชมมากมายจากทั่วโลกอย่างแน่นอน ช่วยเหลือทั้งแมวทั้งคนเป็นเรื่องที่ดีมาก”
“ใบหน้าที่ว่ายน้ำแบกแมวกลับมานั้นแข็งแกร่งมาก ขอปรบมือให้กับทหารเรือไทย👏👏👏”

😸 นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่ทั่วโลกรวมถึงญี่ปุ่นชื่นชม อยากให้มีข่าวดีๆ แบบนี้เยอะๆ เนอะ เพื่อนๆ ว่ามั้ยคะ

ลองไปดูลิปข่าวเต็มๆ ที่ 👉 https://www.youtube.com/watch?v=01mWa0H6wJQ

โพสต้นทาง 👉 https://www.facebook.com/nookool.b/posts/3899514563472346

♥️ ตั้ง "See First" ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากญี่ปุ่นทุกวัน
♥️ อ่านเรื่องเที่ยว กิน รีวิว ที่ https://www.jgbthai.com/

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post
06/03/2021

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post
03/02/2021

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post
03/02/2021

Photos from กองทัพเรือ Royal Thai Navy's post

26/01/2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบาย ในการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เตรียมรับทหารใหม่ผลัด 3/63 เข้าประจำการ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระลอกใหม่
.
วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 15.00 น. พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวของทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 3/63 ของกองทัพเรือ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ และการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ภายหลังการกักตัวครบ 14 วัน
.
ในส่วนของการรายงานตัวของทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 3/63 ของกองทัพเรือ ที่จะมีขึ้นนี้ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นการรับทหารใหม่ในห้วงเวลาที่มีการระบาดของเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ ซึ่ง พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความห่วงใย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ด้วยมาตรการที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ แก่ทหารใหม่ทั้ง 4,934 นาย รวมถึงครอบครัวของทหารใหม่ ให้ทราบถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่เริ่มขึ้นรถในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อเดินทางมายังศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามกรอบและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี กรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง
.
สำหรับแนวการปฏิบัติที่สำคัญจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

- จัดให้มีการคัดกรองก่อนการเดินทาง และให้เดินทางมากับรถที่จัดให้แบบ new normal มายังศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- จัดให้มีการระวังป้องกันส่วนบุคคลในการเดินทางมารายงานตัวอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีสถานีต่าง ๆ ในการรับทหารใหม่ เมื่อมาถึงศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน แบบระวังป้องกันในทุกรายละเอียด และให้หน่วยงานเวชกรรมป้องกัน ของกรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ ที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ เพื่อหาเชื้อตามแนวทางการหาจากในกลุ่มที่มาจากจังหวัดที่มีการระบาด
- มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในช่วง 14 วันแรก
- ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างให้อยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนดในช่วง 14 วันแรก
- มีระบบการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันกับอาคารนอน กราบพัก การอาบน้ำ
การรับประทานอาหาร
- จัดให้มีการดำเนินการภายใต้การเฝ้าระวังใน 14 วันแรก และหากพบผู้ติดเชื้อจะดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีโรงพยาบาลรองรับในพื้นที่
- จัดให้มีการให้ความรู้แก่ทหารใหม่ทุกนายอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการยึดถือร่วมกัน
โดยกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง
- กรณีที่หมดระยะเวลาในการเฝ้าระวัง หากต้องมีการปล่อยก็จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ต่อไป

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โดยมุ่งหวัง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในมาตรการ และเป็นการแสดงออกซึ่งความตั้งใจจริงในการดูแลบุตรหลานของพี่น้องประชาชน โดยในวันที่ 28 มกราคม นี้ กองทัพเรือ จะได้จัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่เหมือนวันจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของทางกรมแพทย์ทหารเรือ นอกจากนั้นทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จะได้จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาของน้อง ๆ ทหารใหม่ ในพื้นที่สัตหีบ นอกจากนั้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้เชิญส่วนราชการ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมรับฟังคำชี้แจงเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เพื่อนำไปบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไป
.
ในส่วนของ กำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งกักตัวครบ 14 วัน ภายหลังมีการตรวจพบว่ามีกำลังพลประจำเรือติดเชื้อไวรัส COVID – 19 นั้น โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กำลังพลทุกนายของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้เริ่มมาปฏิบัติงานบนเรืออีกครั้งอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือได้ว่าที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือปฏิบัติภายใต้มาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งกองทัพเรือ ขอขอบคุณทุกกำลังใจของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาถึงกำลังพลประจำเรือทุกนาย
.
อนึ่ง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยแก่ จ่าเอก ณัฐวรรษน์ ภวัตณัฐรัชต์ จ่าเอก โยธิน เกล้าวิกรณ์ และ พลทหาร บดินทร์ นำวัฒนาเจริญ สังกัดกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ที่มีความกล้าหาญ ร่วมกันสร้างความดี ช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่พลัดตกตกทะเล จนได้รับความปลอดภัย
.
ทั้งนี้ สืบเนื่องกำลังพลทั้ง 3 นาย ได้เข้าช่วยเหลือชีวิต นางผุสดี คันโท อายุ 63 ปี ที่มีอาการหน้ามืดพลัดตกทะเล บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ก่อนถูกกระแสน้ำพลัด ลอยไปบริเวณทุ่นไฟปากร่อง อ่าวดงตาล ขณะที่กำลังพลทั้ง 3 นาย อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรยาม บริเวณท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ เกิดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งหมดจึงตัดสินใจนำเรือเล็กออกฝั่ง เข้าช่วยเหลือในทันทีทันใด จนสามารถรอดชีวิตมาได้ ก่อนช่วยปฐมพยาบาล พร้อมประสานครอบครัวที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มารับตัวกลับบ้านด้วยความปลอดภัย

ที่อยู่

156/5
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 475 5275

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสารวัตรทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีใครเก็บบัตรประชนของผมได้ฝากเก็บส่งไห้ บกร้อย6ด้วยนะค้าบบ หายวันี้ช่วงเที่ยงไปค้าบ
มีทหารกินเหล้าในกรมค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยนะค่ะ
ใครรู้จักคนนี้บ้างคะว่าเค้ายูสังกัดใน งานแจ้งด้วยนะคะว่ายังเป็นคนยุรึปะค่ะลูกเสียยังไม่รับผิดชอบแะไรเลยไปยุกะเมีน้อยเฉย ไม่รับผิดชอบเราก็ไม่ว่าแต่ช่วยมางานศพลูกก็ยังดีค่ะเพราะ ความเป็นพ่อมีปะ ลูกคนโตจมน้ำตายเมื่อเช้า ลูกในท้องก็ไม่รับผิดชอบ
ทำเราท้องหน้าดาน
ฝันดีคับผม
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
1/59ปล้ดแล้วยังคิดถึงนะ. ร.4 พ.2.สห.ทร.
สวัสดีครับรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคน 3/44 ร้อย2พัน2 รายงานตัวครับ
ขอบคุณสารวัตรทหารเรือท่านนึงที่ช่วยไว้ครับพอดีรถน้ำมันหมดกลางสะพานพระราม7วันนี้ฝนก็ตกพี่เขามาช่วยไว้ หากเห็นโพสต์รบกวนติดต่อหลังไมค์ด้วยครับ
#'ผิงไฟ cover by Mp เหล่าสารวัตรกรมสารวัตรทหารเรือ มอบให้กับทหารทุกนายทีคิดถึงคนที่บ้าน #รองหัวหน้าร้อยฝึก261