กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(15)

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ ด้วยเก...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
กองความปลอดภัยแรงงาน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
กองความปลอดภัยแรงงาน

02/06/2021

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นายจ้างสามารถใช้สิทธิหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน ได้หรือไม่?

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

02/06/2021

หากลูกจ้างต้องกักตัว นายจ้างต้องจ่าย "ค่าจ้าง" ให้ลูกจ้างหรือไม่?

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

02/06/2021

เมื่อนายจ้างปิดกิจการชั่วคราว ลูกจ้างจะได้รับ "ค่าจ้าง" หรือไม่?

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

31/05/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.28 หลักการสำคัญในการทำงานของพนักงานดับเพลิงhttps://youtu.be/VFSip5-X0M4ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ไ...
31/05/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP. 28 หลักการสำคัญในการทำงานของพนักงานดับเพลิง

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.28 หลักการสำคัญในการทำงานของพนักงานดับเพลิง

https://youtu.be/VFSip5-X0M4

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.27 ข้อจำกัดของรถดับเพลิงhttps://youtu.be/lj7ywJLYL9Aติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube ก...
31/05/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP. 27 ข้อจำกัดของรถดับเพลิง

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.27 ข้อจำกัดของรถดับเพลิง

https://youtu.be/lj7ywJLYL9A

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อีกหนึ่งภารกิจของบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
28/05/2021

ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อีกหนึ่งภารกิจของบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อีกหนึ่งภารกิจของบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน       ขอเชิญชวนทุกท่าน ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อเสนอแนะ เพื่...
28/05/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน

ขอเชิญชวนทุกท่าน ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖"

(maple leaf)เอกสารประกอบการพิจารณา
(heart)๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
https://drive.google.com/file/d/1hyha1k77UuOrST_l7jN738aDv_Bw02c1/view?usp=sharing
(heart)๒. ประกาศกรมฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายhttps://drive.google.com/file/d/1A7zKdi3xELG2fq2UfQYmizDEiqMpaQ1t/view?usp=sharing
(heart)๓. ประกาศกรมฯ เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.๑)https://drive.google.com/file/d/1GZXKNFQ_3luxyGZTVpfhelLpFE0qDXiB/view?usp=sharing

(crystal heart)แบบรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖"
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfyT1BaYZUWDWjTJMH9a0r2RGOT3besyvqISU2x2iaDoHCQ/viewform?usp=sf_link

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอความกรุณาส่งต่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
(3 hearts)(3 hearts)(3 hearts)(3 hearts)

กองความปลอดภัยแรงงาน

ขอเชิญชวนทุกท่าน ตอบแบบรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖"

(maple leaf)เอกสารประกอบการพิจารณา
(heart)๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
https://drive.google.com/file/d/1hyha1k77UuOrST_l7jN738aDv_Bw02c1/view?usp=sharing
(heart)๒. ประกาศกรมฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายhttps://drive.google.com/file/d/1A7zKdi3xELG2fq2UfQYmizDEiqMpaQ1t/view?usp=sharing
(heart)๓. ประกาศกรมฯ เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.๑)https://drive.google.com/file/d/1GZXKNFQ_3luxyGZTVpfhelLpFE0qDXiB/view?usp=sharing

(crystal heart)แบบรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖"
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsfyT1BaYZUWDWjTJMH9a0r2RGOT3besyvqISU2x2iaDoHCQ/viewform?usp=sf_link

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอความกรุณาส่งต่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
(3 hearts)(3 hearts)(3 hearts)(3 hearts)

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2564วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม...
26/05/2021

กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 ราย และมีมติอนุมัติให้นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 ราย ในวงเงินจำนวน 3,923,800 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีบัญชี 2564 โดยมีนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง พร้อมด้วยกรรมการที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สร้างการรับรู้ "ความปลอดภัยในการทำงาน"https://youtu.be/ZaaZdITPuCMติดตามข่าวสารดี ๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้ที่ช่อง...
21/05/2021
สร้างการรับรู้ "ความปลอดภัยในการทำงาน"

สร้างการรับรู้ "ความปลอดภัยในการทำงาน"

https://youtu.be/ZaaZdITPuCM

ติดตามข่าวสารดี ๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้ที่ช่อง YouTube กองความปลอดภัยแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"Safety start with Me"

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้...
20/05/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมาย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีนายสุรศักดิ์ บรรลือศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกองนิติการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ... และแนวทางการประกาศใช้ร่างสัญญากู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งจัดทำแผนการจัดประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครึ่งปีหลัง

Photos from กองความปลอดภัยแรงงาน's post
19/05/2021

Photos from กองความปลอดภัยแรงงาน's post

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปูพรมส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมมือ จป. ในโรงงานสู้ COVID - 19 ในกิจการก่อสร้างและโรงงานกลุ่ม...
19/05/2021

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปูพรมส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมมือ จป. ในโรงงานสู้ COVID - 19 ในกิจการก่อสร้างและโรงงานกลุ่มเสี่ยง

https://www.labour.go.th/index.php/58452-covid-31?fbclid=IwAR2WzFSbDSQQrfjGYeeDMYWmOyUC9LMSS6sL3YEjmjtjhAb7zmPHltEjSTU

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปูพรมส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมมือ จป. ในโรงงานสู้ COVID - 19 ในกิจการก่อสร้างและโรงงานกลุ่มเสี่ยง

https://www.labour.go.th/index.php/58452-covid-31?fbclid=IwAR2WzFSbDSQQrfjGYeeDMYWmOyUC9LMSS6sL3YEjmjtjhAb7zmPHltEjSTU

รองอธิบดี กสร. ร่วมกิจกรรม "เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ห่วงใย ร่วมต้านภัย COVID – 19”วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10....
16/05/2021

รองอธิบดี กสร. ร่วมกิจกรรม "เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ห่วงใย ร่วมต้านภัย COVID – 19”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ห่วงใย ร่วมใจต้านภัย COVID-19" จัดขึ้น ณ บริเวณที่พักคนงานก่อสร้างของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือของกรมฯ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร หน่วยฝึกอบรมเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยโรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงรณรงค์ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในสถานประกอบกิจการอีกด้วย

คำชี้แจง ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศอ่านรายละเอียดเพิ่มเ...
13/05/2021

คำชี้แจง ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2802:-m---m-s&catid=1:news-thai

คำชี้แจง ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2802:-m---m-s&catid=1:news-thai

13/05/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน ได้รวบรวมเอกสารประกอบการอภิปรายและบรรยายของวิทยากร ในงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมและ DOWNLOAD ได้ที่
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2791%3A-m-m-s&catid=1%3Anews-thai&fbclid=IwAR0AjG1fTCrdMLHw3HmfLiFGjrQ9VbTUcGDc4gcTSxwtX3ONJwGutxh2csI

ก.แรงงาน รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จากคณะผู้แทนชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชม...
13/05/2021

ก.แรงงาน รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จากคณะผู้แทนชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จากคณะผู้แทนชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร เพื่อให้กระทรวงแรงงานนำไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก แก่ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันโควิด-19 ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

กองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวล...
13/05/2021

กองทุนความปลอดภัยฯ อนุมัติเงินกู้ยืม
เพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ จากสถานประกอบกิจการ ซึ่งยื่นความประสงค์ต้องการนำเงินกู้เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ จำนวน ๒ ราย เพื่อปรับปรุงแก้ไขอันตรายจากเครื่องจักร และปรับปรุงระบบระบายอากาศรวมทั้งจัดทำระบบดูดอากาศ เป็นจำนวนเงินรวม ๓,๙๒๓,๘๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
13/05/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

12/05/2021
การจัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2564https://youtu.be/_X8BF_FuyMw
09/05/2021
วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

การจัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

https://youtu.be/_X8BF_FuyMw

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

07/05/2021
งาน ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

การถ่ายทอดสด งาน ๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พนักงานราชการ ...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2797

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2797

สารวันแรงงานแห่งชาติ 2564
01/05/2021

สารวันแรงงานแห่งชาติ 2564

สารวันแรงงานแห่งชาติ 2564

ประชาสัมพันธ์งานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2564https://youtu.be/xO7doeALP-oติดตามข่าวสารดีๆ ด้านความปลอดภัยในกา...
29/04/2021
ประชาสัมพันธ์งานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2564

ประชาสัมพันธ์งานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2564

https://youtu.be/xO7doeALP-o

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้ที่ช่อง YouTube กองความปลอดภัยแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"Safety start with Me"

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมเรื่องการเข้าถึงช่องทางบริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ)ช่อง...
29/04/2021

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคม
เรื่องการเข้าถึงช่องทางบริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ)

ช่องทางการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
https://www.sso.go.th/section40_regist/

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/A1_sub_category_list-text-photo_1_125_698

เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมให้แรงงานนอกระบบและเครือข่ายภาคประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

กองความปลอดภัยแรงงาน พิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
26/04/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน พิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

กองความปลอดภัยแรงงาน พิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.24 Overview of Chapter 1https://youtu.be/R6L6QVd6Hngติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube ก...
26/04/2021
ปลอดภัยไปด้วยกัน EP 24 Overview of Chapter 1

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.24 Overview of Chapter 1
https://youtu.be/R6L6QVd6Hng

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ ตามแนวปฏิบัติ D : M...
23/04/2021

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ ตามแนวปฏิบัติ D : M : H : T : T

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ นายจ้าง รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านระบบ e-Ser...
22/04/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ นายจ้าง รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านระบบ e-Service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ นายจ้าง รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านระบบ e-Service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564https://youtu.be/3-OxpeYHD3k...
22/04/2021
การจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564

https://youtu.be/3-OxpeYHD3k

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย ✅👉กดติดตาม/ ✅กดSubscribe ✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์
✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน

"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่...::: Subscribe Channel :::กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิก.....

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. ...
21/04/2021

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. ผ่าน "Facebook LIVE" แล้วพบกันนะครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2788:-m-m-s&catid=1:news-thai

กองความปลอดภัยแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. ผ่าน "Facebook LIVE" แล้วพบกันนะครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2788:-m-m-s&catid=1:news-thai

ที่อยู่

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ 1.พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2.ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.พัฒนาและเสิรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในทุกภาคส่วน 4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการด้านความแลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624489128

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง สอบถามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจป.ว่าด้วยรายละเอียดเอกสาร ดิฉัน ได้นำส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนจป ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่ง ข้อ 1)เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเอกสารโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานการศึกษาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น(ตรวจสอบในข้อกฎหมายไม่มีระบุว่าต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และหลักฐานการศึกษาก็ระบุข้อมูลชัดเจน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ? และข้อ 2) เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างโดยแจ้งว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่ความในข้อกฎหมายระบุว่าให้"นายจ้าง"แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน... เมื่อตีความตามกฎหมายแล้ว กรณีนายจ้างไปแจ้งชื่อเองไม่ได้ก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการแทน สรุปแล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่คะ? อ้างอิงข้อกฎหมายตามภาพด้านล่างค่ะ
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานต่อก่อนผมทำงานกับนายจ้างคนเก่าแต่เขาปิดเขาไม่ส่งเสื้อผ้าออกผมมาทำงานที่บริษัทใหม่เขารักผมทำงานแต่ผมลาออกเขาไม่จ่ายตังค์ผมแต่ผมออกอยากถูกกฎหมายเขียนใบลาออกทำงานอีกเดือนนึงเขาไม่จ่ายค่าแรงผมเดือนนึง ต้องทำยังไงใครช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมเล่นโซเชียลไม่เป็น กลุ่มใหญ่จาก เบอร์โทร 082 337 8914 เขาเรียกผมไปเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ให้ผมอ่านดูมันคืออะไรผมเลยไม่เซ็นเกิดเขาเขียนว่าผมรับตังค์หมดแล้วและหรือว่ากรณีอย่างอื่นล่ะผมก็ไม่รู้เขาบังคับผมเซ็นแต่ผมไม่เซ็นเขาก็ไม่ต้องเซ็นเขาว่าอย่างนี้ผมควรไปแจ้งแถวไหนผมอยู่สุขสันต์ 5 บางแค
หนังสือดี....เล่มละ 200 บาท ส่ง 50 บาท
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเป็นจป.วิชาชีพ สามารถอบรมพนักงานใหม่ ให้กับบริษัทอื่นได้ไหมครับ หรือต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมก่อนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ คปอ. สำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนี้ครับ 1. มีกฎหมายข้อใดกำหนดไว้หรือไม่ครับว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการ คปอ. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการนั้นๆ 2. สามารถแต่งตั้งให้คนที่เป็น คปอ.ตัวแทนลูกจ้าง (มีรายชื่อและปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่) ไปเป็น คปอ. ตัวแทนนายจ้าง ในสาขาย่อยได้หรือไม่ครับ (ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาอาทิตย์ละ 2 วัน) ขอบพระคุณครับ
ทางเลือกของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ฝากเบอร์4 เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งฝึกอบรมของหน่วยฝึกครับ หน่วยฝึกสามารถฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในรายการหลักสูตร โดยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ
แจ้งความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์ครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับ ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ที่ต้อง การที่จะเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาของด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวิทยาลัยนา นาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเ ขาจบการศึกษาแล้วเขาสามารถ จะทำงาน และขึ้นท ะเบียนเป็นจปว.ในไทยได้หรือไม่ครับผมนี้อยากรู้คับ https://www.stic.ac.th/undergraduate-program/occupational-health-safety มีใครสามารถตอบ ในเรื่องนี้ได้บ้างครับ เกจิอาจารย์ ด้าน ความปลอดภัยทั้งหลาย โปรดให้คำแนะนำด้วย ครับ พอดีมีเพื่อนๆชาวอินเดียของผมหลายคนอยาก จะต้องมาเรียนต่อในประเทศไทยของเราเขาไม่ได้ม าแย่งงานเรานะแต่เขาก็แค่อยากจะเข้ามาหาความร่ำ รวยในประเทศของเราเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในป ระเทศของเราประเทศสยามเมืองยิ้มที่ดีที่สุดในโลก!
สวัสดีค่ะแอดมิน ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี วัน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR code https://drive.google.com/file/d/1PsxGahpl33QTitEjGQpCBoY-9vUCmqsW/view?usp=sharing