กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(5)

เปิดเหมือนปกติ

ร่วมสนุกกันครับ
24/08/2020

ร่วมสนุกกันครับ

ร่วมสนุกกันนะคะ เพียงแค่ "กด Like กด Share คลิปวิดิโอที่ท่านชื่อชอบจากเพจนี้ พร้อมบอกเราสักนิดว่า
1.ท่านชื่นชอบอะไรในคลิปนั้น
2.ท่านต้องการให้เราส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานหรือสวัสดิการในการทำงานของท่านอย่างไร
ผู้โชคดีจำนวน 100 ท่าน จะได้รับกระเป๋าผ้ารักษ์โลก ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 8 กันยายน 2563 นี้" 😁

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจ...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวราง...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ...
22/07/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายลูกบทตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยกร่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHLZ0bfsBgHYMPnI69_0-boDlgOhsgG85h9eLJiJc-iGsWhw/viewform

02/07/2020
คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง

คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
ตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน ตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และ.....

03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อความร่วมมือตอบแบบสอบถามการชี้บ่งและวิธีการปร...
18/05/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน โดยกลุ่มงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อความร่วมมือตอบแบบสอบถามการชี้บ่งและวิธีการประเมินอันตรายในสถานประกอบกิจการของท่านดำเนินการอยู่
กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาด (มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป)

https://docs.google.com/forms/d/1SRtnUH0JmzXPgGXxKRfMrPwyjOml16P4TTThUBNgj1E/viewform?edit_requested=true

10/05/2020
10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

สนทนาภาษาแรงงาน .. 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

https://youtu.be/ElTfxG3ZeZQ

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://bit.ly/2zNkace Facebook : https://www.facebo...

วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึง...
08/05/2020

วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมกันในการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดเดือนพฤษภาคม 63

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนำมาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 (3 ภาษา)
30/04/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนำมาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 (3 ภาษา)

มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

29/04/2020
กสร.ใส่ใจ ห่วงใยแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2563

ประชาสัมพันธ์ วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนทุกปี แต่กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการที่จะร่วมกันฝ่าฝันและก้าวพ้นวิกฤติ COVID-19 เพื่อให้ชีวิตการทำงานกลับมาดำเนินเป็นปกติโดยเร็ว และไม่ว่าจะเป็นวันแรงงานหรือวันไหน ๆ พี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการก็ยังคงเป็นคนในครอบครัวที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะต้องให้การคุ้มครอง ดูแล ตลอดไป
https://youtu.be/B6JHoBReO98

ในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนทุกปี แต่กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิก.....

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2563 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน...
23/04/2020

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2563 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ช่วยหยุดยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2482:-m-m-s&catid=1:news-thai

16/04/2020
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานฯ

Video ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ

https://youtu.be/HC2Nu9m0WAg

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน...

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติกระทรวงแรงงานตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพผู้สูงวัยโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีง...
13/04/2020

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กระทรวงแรงงานตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพผู้สูงวัย
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำพร้อมกำหนดค่าจ้างอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #กระทรวงแรงงาน

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กระทรวงแรงงานตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพผู้สูงวัย
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ
พร้อมกำหนดค่าจ้างอย่างเหมาะสม
และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน

#วันผู้สูงอายุแห่งชาติ #กระทรวงแรงงาน

7 วิธีดูแลบ้านและคนในครอบครัว ให้ห่างไกลจาก COVID-19
24/03/2020

7 วิธีดูแลบ้านและคนในครอบครัว ให้ห่างไกลจาก COVID-19

7 วิธีดูแลบ้านและคนในครอบครัว ให้ห่างไกลจาก COVID-19

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 (จาก มติคณะกรรมการประกันสังคม วันท...
22/03/2020

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

(จาก มติคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 20 มีนาคม 2563)

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

(จาก มติคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 20 มีนาคม 2563)

ประกาศกรมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563
19/03/2020

ประกาศกรมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563

ประกาศกรมฯ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2563

กองความปลอดภัยแรงงาน เพิ่มโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย จำนวน 5 แบบ
06/03/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน เพิ่มโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย จำนวน 5 แบบ

กองความปลอดภัยแรงงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกอง...
06/03/2020

กองความปลอดภัยแรงงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร
วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกัน ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม ต่อต้านการทุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

กองความปลอภัยแรงงาน เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านช่องทาง E-book...
06/03/2020

กองความปลอภัยแรงงาน เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านช่องทาง E-book

link ช่องทางการเรียนรู้ผ่าน E-book
http://online.pubhtml5.com/cogs/fynq/

สำหรับท่านที่เข้าใช้งาน e-book แล้ว กองความปลอดภัยแรงงานรบกวนท่านกรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไปครับ

link แบบสอบถาม
https://forms.gle/sV4SfvAaXaB8wBNy5

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงแ...
05/03/2020

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๗ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ (ตลิ่งชัน) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (องค์กรมหาชน) และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (แห่งประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ตลอดจนเป็นการสร้างแบบอย่างของหน่วยงานราชการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑๙๑ คน โดยในการฝึกซ้อมดังกล่าวมีการจำลองเหตุการณ์ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางขุนนนท์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ดำเนินการฝึกซ้อมโดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
20/02/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอเชิญร่วมงาน Informal labour Fair 2020

เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำง...
03/02/2020

เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563
http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2399:-m-m-s&catid=1:news-thai

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
31/01/2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรพนักงานตรวจความปลอดภัยฯ

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 ทั้งนี้มีพนักงานตรวจความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กสร. จัดอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยให้เป็นมืออาชีพสร้างความมั่นใจในการดูแลคุ้มครองลูกจ้างให้ปลอดภัยจากการทำงานวันที่ ๑๓ ม...
13/01/2020

กสร. จัดอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยให้เป็นมืออาชีพสร้างความมั่นใจในการดูแลคุ้มครองลูกจ้างให้ปลอดภัยจากการทำงาน
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็๋นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าวรายงานโดย นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติ ที่สามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย และได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ มีความมั่นใจ เกิดความชำนาญเฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานตรวจความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ

ประชาสัมพันธ์ การติดต่อกองทุนความปลอดภัยฯ เนื่องจากระบบโทรศัพท์ภายในขัดข้อง ท่านสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือทางเพ...
06/01/2020

ประชาสัมพันธ์ การติดต่อกองทุนความปลอดภัยฯ เนื่องจากระบบโทรศัพท์ภายในขัดข้อง ท่านสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือทางเพจกองทุนความปลอดภัย https://www.facebook.com/Oshfund

กองความปลอดภัยแรงงานจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ ...
03/01/2020

กองความปลอดภัยแรงงานจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ นางสาวมนรัตน์ โทนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๗ ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑, ๑๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคาร ๒ อาคารกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณด้านหน้าและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดน่าอยู่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

ผอ.กองความปลอดภัยแรงงานร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๓วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น...
27/12/2019

ผอ.กองความปลอดภัยแรงงานร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และ นายเชิดศักดิ์ อุ่นคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และได้มีการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถึงการประสานงาน การให้ความช่วยเหลือ และร่วมกันทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน

25/12/2019
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แถลงข่าว "ชี้แจงสถานการณ์ปิดกิจการของสถานประกอบกิจการและเลิกจ้าง"

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แถลงข่าว "ชี้แจงสถานการณ์ปิดกิจการของสถานประกอบกิจการและเลิกจ้าง"

กสร.เตือนนายจ้าง เรื่องการแจ้งบัญชีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครอง
23/12/2019

กสร.เตือนนายจ้าง เรื่องการแจ้งบัญชีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครอง

เนื่องจากเว็บกองความปลอดภัยแรงงานได้ทำการเปลี่ยน URL จาก http://www.oshthai.org เป็น http://osh.labour.go.th ตั้งแต่วันท...
23/12/2019

เนื่องจากเว็บกองความปลอดภัยแรงงานได้ทำการเปลี่ยน URL จาก http://www.oshthai.org เป็น http://osh.labour.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

🚧 การตรวจสถานประกอบกิจการ 🚧พนักงานตรวจความปลอดภัย จะเข้าไปในสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการหรือเมื่อเ...
19/12/2019

🚧 การตรวจสถานประกอบกิจการ 🚧
พนักงานตรวจความปลอดภัย จะเข้าไปในสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

🚧 การตรวจสถานประกอบกิจการ 🚧
พนักงานตรวจความปลอดภัย จะเข้าไปในสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

.
#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506

ที่อยู่

18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
Bangkok
10170

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ 1.พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2.ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.พัฒนาและเสิรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในทุกภาคส่วน 4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการด้านความแลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2448 9128-39

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน กองความปลอดภัยแรงงาน เรื่อง สอบถามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนจป.ว่าด้วยรายละเอียดเอกสาร ดิฉัน ได้นำส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนจป ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่ง ข้อ 1)เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเอกสารโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานการศึกษาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น(ตรวจสอบในข้อกฎหมายไม่มีระบุว่าต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และหลักฐานการศึกษาก็ระบุข้อมูลชัดเจน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ? และข้อ 2) เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างโดยแจ้งว่าไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่ความในข้อกฎหมายระบุว่าให้"นายจ้าง"แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน... เมื่อตีความตามกฎหมายแล้ว กรณีนายจ้างไปแจ้งชื่อเองไม่ได้ก็ต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการแทน สรุปแล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่คะ? อ้างอิงข้อกฎหมายตามภาพด้านล่างค่ะ
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานต่อก่อนผมทำงานกับนายจ้างคนเก่าแต่เขาปิดเขาไม่ส่งเสื้อผ้าออกผมมาทำงานที่บริษัทใหม่เขารักผมทำงานแต่ผมลาออกเขาไม่จ่ายตังค์ผมแต่ผมออกอยากถูกกฎหมายเขียนใบลาออกทำงานอีกเดือนนึงเขาไม่จ่ายค่าแรงผมเดือนนึง ต้องทำยังไงใครช่วยแก้ให้ผมหน่อยผมเล่นโซเชียลไม่เป็น กลุ่มใหญ่จาก เบอร์โทร 082 337 8914 เขาเรียกผมไปเซ็นเอกสารแต่เขาไม่ให้ผมอ่านดูมันคืออะไรผมเลยไม่เซ็นเกิดเขาเขียนว่าผมรับตังค์หมดแล้วและหรือว่ากรณีอย่างอื่นล่ะผมก็ไม่รู้เขาบังคับผมเซ็นแต่ผมไม่เซ็นเขาก็ไม่ต้องเซ็นเขาว่าอย่างนี้ผมควรไปแจ้งแถวไหนผมอยู่สุขสันต์ 5 บางแค
หนังสือดี....เล่มละ 200 บาท ส่ง 50 บาท
ขออนุญาตสอบถามครับ ผมเป็นจป.วิชาชีพ สามารถอบรมพนักงานใหม่ ให้กับบริษัทอื่นได้ไหมครับ หรือต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมก่อนครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการ คปอ. สำหรับบริษัทที่มีหลายสาขา ดังนี้ครับ 1. มีกฎหมายข้อใดกำหนดไว้หรือไม่ครับว่า คนที่จะเป็นคณะกรรมการ คปอ. ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำ ณ สถานประกอบกิจการนั้นๆ 2. สามารถแต่งตั้งให้คนที่เป็น คปอ.ตัวแทนลูกจ้าง (มีรายชื่อและปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่) ไปเป็น คปอ. ตัวแทนนายจ้าง ในสาขาย่อยได้หรือไม่ครับ (ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาอาทิตย์ละ 2 วัน) ขอบพระคุณครับ
ทางเลือกของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ฝากเบอร์4 เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งฝึกอบรมของหน่วยฝึกครับ หน่วยฝึกสามารถฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่มีชื่อในรายการหลักสูตร โดยไม่ต้องแจ้งใช่ไหมครับ
แจ้งความปลอดภัยในสถานประกอบการณ์ครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับ ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ที่ต้อง การที่จะเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในสาขาของด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของวิทยาลัยนา นาชาติเซนต์เทเรซา ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เมื่อเ ขาจบการศึกษาแล้วเขาสามารถ จะทำงาน และขึ้นท ะเบียนเป็นจปว.ในไทยได้หรือไม่ครับผมนี้อยากรู้คับ https://www.stic.ac.th/undergraduate-program/occupational-health-safety มีใครสามารถตอบ ในเรื่องนี้ได้บ้างครับ เกจิอาจารย์ ด้าน ความปลอดภัยทั้งหลาย โปรดให้คำแนะนำด้วย ครับ พอดีมีเพื่อนๆชาวอินเดียของผมหลายคนอยาก จะต้องมาเรียนต่อในประเทศไทยของเราเขาไม่ได้ม าแย่งงานเรานะแต่เขาก็แค่อยากจะเข้ามาหาความร่ำ รวยในประเทศของเราเพราะเขาเชื่อและศรัทธาในป ระเทศของเราประเทศสยามเมืองยิ้มที่ดีที่สุดในโลก!
สวัสดีค่ะแอดมิน ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์ หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม วี วัน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัคร ได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR code https://drive.google.com/file/d/1PsxGahpl33QTitEjGQpCBoY-9vUCmqsW/view?usp=sharing