Clicky

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารกรมบ?

เปิดเหมือนปกติ

03/05/2022
CLEAR พร้อมแชร์ 2 EP.4 ชี้แจงบำเหน็จบำนาญ จะยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระบบบำเหน็จบำนาญจริงหรือไม่?

CLEAR พร้อมแชร์ 2 EP.4 ชี้แจงบำเหน็จบำนาญ จะยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระบบบำเหน็จบำนาญจริงหรือไม่?

📣📣กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 89✅✅นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลา...
03/05/2022

📣📣กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 89

✅✅นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 89 พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสวัสดิการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณกุศล โดยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 #กรมบัญชีกลาง

📣📣กรมบัญชีกลางประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ✅✅นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธ...
03/05/2022

📣📣กรมบัญชีกลางประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

✅✅นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 #กรมบัญชีกลาง

02/05/2022
รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง 2 EP.2 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอุทธรณ์บ่อยๆ #กรมบัญชีกลาง #รู้รอบรั้วบัญชีกลาง #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง 2 EP.2 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอุทธรณ์บ่อยๆ #กรมบัญชีกลาง #รู้รอบรั้วบัญชีกลาง #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

📣📣รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดสตูล✅✅นายอาค...
02/05/2022

📣📣รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดสตูล

✅✅นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลางและนโยบายกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ โดยมีนางลัดดา พุทธชาติ คลังเขต 9 นางสาวกีรติญา ทิมเมือง คลังจังหวัดสตูล และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สตูล ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 #กรมบัญชีกลาง

📣📣 [ข่าวจริง]กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวดเดียวถึง 5 เดือน☑️☑️กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรว...
30/04/2022

📣📣 [ข่าวจริง]
กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวดเดียวถึง 5 เดือน

☑️☑️กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม คือ
1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี #กรมบัญชีกลาง

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3s1og8P

AFNC Thailand
30 เม.ย. 65

📣📣 คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดยะลาและปัตตานี☑️☑️นางภัทรพร วรทรัพย...
30/04/2022

📣📣 คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดยะลาและปัตตานี

☑️☑️นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดยะลาและสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี และตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง และตรวจเยี่ยมบ้านพักของบุคลากร โดยนางลัดดา พุทธชาติ คลังเขต 9 นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และบุคลากร ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม วันที่ 29 เมษายน 2565 #กรมบัญชีกลาง

📣📣 กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป ​​☑️☑️นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกร...
29/04/2022

📣📣 กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป

​​☑️☑️นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ที่ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565)
ได้สิ้นสุดแล้ว กรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้
ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)
ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
- เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)
ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)
“ผู้มีสิทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ”
โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

📣📣คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง☑️☑️นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึก...
29/04/2022

📣📣คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง

☑️☑️นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) พัทลุง ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยนางลัดดา พุทธชาติ คลังเขต 9 ว่าที่ร้อยเอกปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคลังจังหวัดภายในเขต 9 และบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 8 ตัว ณ เกาะหนู อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา #กรมบัญชีกลาง

29/04/2022
📣📣ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา✅✅นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึ...
28/04/2022

📣📣ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

✅✅นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สงขลา ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยได้เข้าพบนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยนางลัดดา พุทธชาติ คลังเขต 9 และนางกันต์ชิตา สังข์ศิริ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 #กรมบัญชีกลาง

📣📣โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) ผ่าน Facebook Live✅✅กรมบัญ...
28/04/2022

📣📣โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) ผ่าน Facebook Live

✅✅กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการผู้ขอในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ขอให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ตามระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสัญญา ไชยเชียงของ ผู้อำนวยการกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 #กรมบัญชีกลาง

#กรมบัญชีกลาง
28/04/2022

#กรมบัญชีกลาง

📣📣 [ข่าวปลอม] เบอร์โทรอันตรายจากกรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงินเบี้ยยังชีพ☑️☑️กรณีที่มีข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ทา...
27/04/2022

📣📣 [ข่าวปลอม] เบอร์โทรอันตรายจากกรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงินเบี้ยยังชีพ

☑️☑️กรณีที่มีข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับบำนาญ คนละ 2,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบไปยังหมายเลขดังกล่าว เป็นเบอร์มือถือ 082-946- 4808 พบว่าหมายเลขนี้ยังไม่มีการเปิดใช้งาน และไม่เคยมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ถูกเผยแพร่ #กรมบัญชีกลาง

อ่านเพิ่มเติมที่ bit.ly/3KgIYI1

AFNC Thailand
27 เม.ย. 65

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2565✅✅นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการค...
27/04/2022

📣📣การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2565

✅✅นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่างๆ เสนอขอไม่อนุมัติจ่าย 2 ราย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบไม่อนุมัติจ่าย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อทราบต่อไป ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 #กรมบัญชีกลาง

📣📣การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ณ จังหวัดสมุทรปราการ จ...
26/04/2022

📣📣การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

✅✅นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2565 โดยได้ศึกษาดูงานโครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างครบวงจรแบบมีส่วนร่วม” โดยนายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “การพัฒนาเศรษฐกิจแหลมฉบัง” พร้อมร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ด้วยการมอบถุงยังชีพให้ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ผู้ยากไร้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ และกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานฯ จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) #กรมบัญชีกลาง #บงส9

📣📣โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อวิชา “การตรวจเงินแผ่นดิน” และหัวข้...
24/04/2022

📣📣โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อวิชา “การตรวจเงินแผ่นดิน” และหัวข้อวิชา “ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง”

☑️☑️นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การตรวจเงินแผ่นดิน” โดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวข้อ “ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่” โดย นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 เมษายน 2565
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบ Hybrid (On-site และ Online) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด #กรมบัญชีกลาง #บงส9

📣📣การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CoST ของสำนักงานคลังจังหวัด✅✅นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบกา...
21/04/2022

📣📣การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CoST ของสำนักงานคลังจังหวัด

✅✅นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CoST ของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อติดตามผลการจัดส่งข้อมูล โครงการก่อสร้างที่เข้าเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ และการประชาสัมพันธ์โครงการ CoST โดยมีคลังเขต คลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 #กรมบัญชีกลาง #CoST

📣📣กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 เม.ย....
20/04/2022

📣📣กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 เม.ย. 65

✅✅นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม คือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้
งวดที่จ่าย 1 เดือนที่ได้รับสิทธิ ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน) วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 23 เมษายน 2565 งวดที่จ่าย 2 เดือนที่ได้รับสิทธิ มีนาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 งวดที่จ่าย 3 เดือนที่ได้รับสิทธิ เมษายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 งวดที่จ่าย 4 เดือนที่ได้รับสิทธิ พฤษภาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 งวดที่จ่าย 5 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิถุนายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 สิงหาคม 2565 งวดที่จ่าย 6 เดือนที่ได้รับสิทธิ กรกฎาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 กันยายน 2565 ซึ่งวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

📣📣รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง✅✅นางสาววา...
20/04/2022

📣📣รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

✅✅นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของหน่วยงาน ร่วมกับโฆษกกระทรวงการคลังและโฆษกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 #กรมบัญชีกลาง

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622706400

เว็บไซต์

http://www.cgd.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣📣กรมบัญชีกลางเลื่อนขึ้นระบบ New GFMIS Thai ✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยกำหนดให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMIS Thai แทนการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป “จากการทดสอบระบบ New GFMIS Thai ยังมีระบบงานบางส่วนที่กระบวนการทำงานยังไม่เสถียร เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระบบขนาดใหญ่และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันหลายส่วน กรมบัญชีกลางจึงขอทดสอบระบบ จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานผู้เบิก และขอเลื่อนการเริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai จากวันที่ 4 มกราคม 2565 ออกไปก่อน เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการเงินการคลังของหน่วยงานผู้เบิกภายใต้ระบบ New GFMIS Thai เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหากระบบงานมีความสมบูรณ์เพียงพอแล้ว จะแจ้งกำหนดวันในการเริ่มปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติต่อไป โดยในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้ หน่วยงานยังสามารถดำเนินงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติ โดยกระทรวงการคลังจะทำการปิดระบบ GFMIS ในเวลา 16.30 น. เพื่อทดสอบการ Conversion และเปิดระบบ GFMIS ให้หน่วยงานใช้งานตามปกติในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. ทั้งนี้ หากหน่วยงานผู้เบิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ New GFMIS Thai Contact Center 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) หมายเลขโทรศัพท์ 02-032-2636 (2) Line ID : @gfmiscc (3) e-mail [email protected] และ (4) Chat Bot ของ New GFMIS Thai ผ่านเว็บไซต์ https://newgfmisthai.gfmis.go.th ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #NewGfmisThai #กรมบัญชีกลาง
📣📣 ไฟล์บรรยายการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 https://shorturl.asia/RLE7B หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาใดๆ ในการเข้าใช้งานระบบ Digital Pension สามารถสอบถามผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ - page : @กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ - เบอร์โทรศัพท์ : 02-270-6400
📣📣คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ✔✔นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2565 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ กระทรวงการคลัง เวลา 10.30 น.
📣📣บก. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ เริ่มมีผลสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ✔✔นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) และมีการปรับปรุงรายการยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาสามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาในระบบ OCPA 3 รายการ และเพิ่มเติมรายการยาให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้อีก 1 รายการ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Osimertinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย ชนิด EGFR mutation 2. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Erlotinib และยา Gefitinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 3. เพิ่มรายการยา Vinorelbine ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นไปอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้ป่วย อีกทั้งเพื่อให้ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-7000 ต่อ 6850 และ 6851 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #สวัสดิการรักษาพยาบาล
📣📣การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหนังสือซ้อมความเข้าใจในความรับผิดชอบที่มีข้อกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ครั้งที่ 1/2564 ✔✔นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหนังสือซ้อมความเข้าใจในความรับผิดชอบที่มีข้อกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง และผู้อำนวยการกอง ศูนย์ สถาบัน กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือซ้อมความเข้าใจ หรือคู่มือ ในความรับผิดชอบที่มีข้อกำหนดให้ประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 ธันวาคม 2564
📣📣การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) ✔✔นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการเงินการคลัง และเจ้าหน้าที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ในฐานะผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 โดยพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวุฒิสภา วันที่ 28 ธันวาคม 2564
📣📣การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ✔✔นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และ นางสาวอทิรา โสตโยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เพื่อรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน และมีนางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวุฒิสภา วันที่ 28 ธันวาคม 2564
กรมบัญชีกลาง เตรียมความพร้อมสำหรับระบบ New GFMIS Thai #NewGFMISThai #กรมบัญชีกลาง
📣📣การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 ✔✔นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
📣📣การประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension ) ✔✔นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension ) ผ่าน Facebook Live ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
📣📣กรมบัญชีกลางรุดประสานทายาทของพลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือคนตกคลองและถูกกระแสไฟฟ้าดูด ที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ ✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีของนายอัศวิน ศรีสลับ ราษฎร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ที่ได้ช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตกคลองและถูกกระแสไฟฟ้าดูดเสียชีวิตระหว่างเข้าไปช่วยเหลือ ในคลองลาดกระบัง ท้ายซอยกิ่งแก้ว 48 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งต่อมาการไฟฟ้านครหลวงออกมายอมรับว่า เหตุเกิดจากกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.ราชาเทวะ มีไฟฟ้ารั่วจริง ส่งผลให้ทั้งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุตกน้ำและผู้ให้ความช่วยเหลือเสียชีวิตทั้งคู่ ซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์สร้างความเข้าใจให้กับทายาทของนายอัศวิน ศรีสลับ ประกอบด้วย คู่สมรส บุตร 1 คน บิดา และมารดา โดยได้ชี้แจงถึงสิทธิที่จะได้รับและกระบวนการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือตามกฎหมายในฐานะพลเมืองดี ซึ่งทายาทได้จัดเตรียมเอกสารประกอบแบบคำขอ และเตรียมส่งเรื่องไปยังสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ ให้ดำเนินการส่งเรื่องมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อนำเข้าคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป “สำหรับ พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทำความดีให้แก่สังคม ประกอบด้วย การช่วยเหลือราชการด้วยความสมัครใจ หรือทางราชการร้องขอโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จากทางราชการ การปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ การปฏิบัติตามหน้าที่หรือช่วยเหลือผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด และการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี เช่น ช่วยเหลือคนตกน้ำ ช่วยสกัดคนร้าย เป็นต้น โดยหากผู้นั้นได้รับอันตรายจนสูญเสียอวัยวะ พิการ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถทำงานได้หรือถึงแก่ความตาย และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ ได้กำหนดการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยเป็นก้อน กรณีทุพพลภาพจะได้รับเงินดำรงชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต หรือกรณีถึงแก่ความตายจะได้รับค่ารักษาพยาบาลก่อนถึงแก่ความตาย เงินชดเชย และเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว