Department of Foreign Languages Kasetsart University

Department of Foreign Languages Kasetsart University ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ : ป.โท MA-EIC ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าสนใจศึกษ...
16/11/2020

ประชาสัมพันธ์ : ป.โท MA-EIC ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 มีนาคม 2564 สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5795566 #1304-1305

ประชาสัมพันธ์ : ป.โท MA-EIC เปิดรับสมัครผู้เข้าสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 มีนาคม 2564 สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5795566 #1304-1305

📣  📣 📣  สำนักบริหารการศึกษาเปิดลงทะเบียน Early Registration สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355102 และ 01355103 ภาคปลาย ปีการศ...
27/10/2020

📣 📣 📣 สำนักบริหารการศึกษาเปิดลงทะเบียน Early Registration สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355102 และ 01355103 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย. 2563 นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โปรดศึกษารายละเอียดก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการศึกษา มก. บางเขน นะคะ

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ!!! ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย. 63 จะมีการลงทะเบียน Early Registration ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355102 และ 01355103 นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษรายวิชาดังกล่าวในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โปรดศึกษารายละเอียดก่อนลงทะเบียน

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษย์ศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร...
16/10/2020

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษย์ศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษย์ศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

สัปดาห์ที่ผ่านมา 🇩🇪นิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน🇩🇪 ได้นำ☺️ความชื่นใจและรอยยิ้ม☺️มาสู่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ โดยนิสิตผู้เข้าแข่...
09/10/2020

สัปดาห์ที่ผ่านมา 🇩🇪นิสิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน🇩🇪 ได้นำ☺️ความชื่นใจและรอยยิ้ม☺️มาสู่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

โดยนิสิตผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมของสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย Woche der deutschen Sprache - สัปดาห์ภาษาเยอรมัน ในธีม Unsere neue Normalität - วิถีชีวิตใหม่ ได้คว้าชัยชนะและโกยรางวัลต่างๆมาครอง ดังนี้ค่ะ

🥇รางวัลที่ 1: นายธิบดินทร์ จ้อยปาน และ นายณัฏฐพีร์ สิทธิวุฒิ
จากการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

🥈รางวัลที่ 2: นายปฏิพัทธ์ พลศักดิ์ซ้าย นางสาวลักษิกา สุขสด และ นางสาว นภสร ล้านคำ
จากการแข่งขันสื่อประสม

🥈รางวัลที่ 2: นางสาวรติภัทร. เกียรติพงสา. นายวงศ์วรินทร์ ธนวังศรี และ นางสาวสุทธิลักษณ์ มณีสุธรรม
จากการแข่งขันผลงานศิลปะ

🎗รางวัลชมเชย: นายฐิติพล ศรีสงค์
จากการแข่งขันเขียนเรียงความ

🎗รางวัลชมเชย: นายยสยุต แตงสุวรรณ
จากการแข่งขันอภิปราย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล และ ขอบคุณในความตั้งใจมุ่งมั่นของนิสิตทุกคนนะคะ 🤘🇩🇪 German Kasetsart

ปล. สามารถตามไปชมวีดิโอการแข่งขันในแต่ละวันได้ที่ FB Mobil mit Deutsch

ประมวลภาพ: เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดการบรรยายพิเ...
09/10/2020

ประมวลภาพ: เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง How to Write an Effective SOP โดยวิทยากรพิเศษจาก Fulbright Thailand-United States Educational Foundation ผศ. เบญจวรรณ อุบลศรี คุณโชติมา ใช้เทียมวงศ์ และ คุณศุภวารีย์ ภัทราวณิชย์

รวมข่าวประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
07/10/2020

รวมข่าวประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563

ประมวลภาพ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ได้แ...
02/10/2020

ประมวลภาพ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ได้แก่ ผศ.ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต อ.ดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์ อ.ดร.ปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่ และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ โดยแยกเป็นรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พรศิริ ม่วงสมัย เป็นผู้ช่วยศาสตาจารย์ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กรพินธ์ ผรณาปิติ ผศ.ดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์ ผศ.ดร.จารุดา รัชนี ณ อยุธยา ผศ.พิวัฒน์ หิตกร ผศ.น้ำทิพย์ อนันต์ศุภมงคล ผศ.ดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์ ผศ.พัฒนพงศ์ วงศ์เรณู ผศ.ดร.มริสสา พงษ์ศิริกุล ผศ.ศลิษา เตรคุพ พุทธพงษ์ศิริพร และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ได้แก่ น.ส.อังคณา อินทร์จันทร์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ปิดทำการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ
23/09/2020

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ปิดทำการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานผู้เกษียณอายุราชการ ในงานบุปผาปาร์ตี้ (Flowery Party Registration) ให้แก่ ผศ.ดร.ภัทราพร ต...
08/09/2020

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานผู้เกษียณอายุราชการ ในงานบุปผาปาร์ตี้ (Flowery Party Registration) ให้แก่ ผศ.ดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา ผศ.พันธ์ทิพย์ นุชงอน และ Mr.Keir Allum เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ร้าน Mellow Garden Restaurant & Bakery

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานผู้เกษียณอายุราชการ ในงานบุปผาปาร์ตี้ (Flowery Party Registration) ให้แก่ ผศ.ดร.ภัทราพร ต๊ะปินตา ผศ.พันธ์ทิพย์ นุชงอน และ Mr.Keir Allum เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ร้าน Mellow Garden Restaurant & Bakery

ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/08/2020

ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดด...
17/08/2020

ประชาสัมพันธ์: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

13/08/2020
ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่ได้รับทุนและรางวัลต่างๆค่ะ

นิสิตที่ได้ทุนเรียนดี/ทุนสร้างชื่อเสียง
และรับรางวัลต่างๆ ในงานพิธีไหว้ครู
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอให้มารับเงิน
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ห้องงานบริหารการศึกษา 101 ชั้น 1
(พี่ปลา/พี่ทราย)
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 😊

💰กรุณานำสำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 1 ใบ💰 และนำป้ายรางวัล/เกียรติบัตร มาแสดงเป็นหลักฐานว่าได้รับจริง💰

ประชาสัมพันธ์โครงการ​ DUO Thailand Fellowship Program ค่ะ
08/08/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการ​ DUO Thailand Fellowship Program ค่ะ

ประมวลภาพ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง How to Become an Entrepreneur สำหรับนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที...
06/08/2020

ประมวลภาพ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง How to Become an Entrepreneur สำหรับนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับนิสิต ขอบคุณค่ะ ^^

ประมวลภาพ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง How to Become an Entrepreneur สำหรับนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับนิสิต ขอบคุณค่ะ ^^

ประชาสัมพันธ์ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อ...
31/07/2020

ประชาสัมพันธ์ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่า เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "how to Become an Entrepreneur" วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาอนุมัติลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคต้น ปีการศึกษา2563 ทั้งนี้นิสิตที่มีรายชื่อโปรดดำเนิน...
23/07/2020

ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาอนุมัติลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคต้น ปีการศึกษา2563 ทั้งนี้นิสิตที่มีรายชื่อโปรดดำเนินการตามหมายเหตุในประกาศอย่างเคร่งครัด

สำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นจะต้องลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ รบกวนอ่านประกาศด้านล่างค่ะ..ทั้งนี้นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องในระบบ...
20/07/2020

สำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นจะต้องลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ รบกวนอ่านประกาศด้านล่างค่ะ..ทั้งนี้นิสิตไม่ต้องยื่นคำร้องในระบบ my.ku.th ค่ะ 🙏🏻🙏🏻

📣 ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้......มาทางนี้จ้า 📣 (สำหรับนิสิตวิทยาเขตบางเขน)

🎊ภาควิชาภาษาต่างประเทศเปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษล่าช้า (ออนไลน์) 🎊 สำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 63

✳️✳️✳️ คำแนะนำ ✳️✳️✳️
1) แบบฟอร์มนี้สำหรับนิสิตภาคปกติ ที่มีความจำเป็นจะต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
2) สำหรับนิสิตภาคพิเศษ กรุณาติดต่อโครงการต้นสังกัด เพื่อทำเรื่องขอเรียนร่วมกับหมู่ที่ต้องการจะลงทะเบียน

📌
ป.ล. 1
คำร้องนี้สำหรับนิสิตภาคปกติที่ลงทะเบียนในระบบ My KU ระหว่างวันที่ 7-19 ก.ค.ไม่ได้ และมีความจำเป็นต้องเรียนเท่านั้นนะคะ 🙏 ☺️

📌
ป.ล. 2
ในระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค.ระบบ My KU จะเปิดให้นิสิตสามารถ ADD/DROP ออนไลน์ได้อย่างอิสระ(ไม่จำกัดชั้นปี) หากที่นั่งในหมู่เรียนยังว่างอยู่ นิสิตจะสามารถลงทะเบียนในระบบและเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องรอยื่นคำร้องนี้ค่ะ...อย่าลืมเข้าระบบไปเช็คที่นั่งว่างในแต่ละหมู่เรียนในช่วงนี้นะคะ ✌️😉

📌
ป.ล. 3
หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทาง 💻inbox นี้ หรือทาง ☎📱ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่ะ 👌😄

Kasetsart University
11/07/2020

Kasetsart University

บอกต่อนิสิตใหม่ KU80
ถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มก.เปิดทุกช่องทางการสื่อสารยุค new Normal
ขอเชิญ กดถูกใจ กดติดตาม กดแจ้งเตือน
ตามช่องทางนี้ 👇

📣 ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้......มาทางนี้จ้า 📣 (สำหรับนิสิตวิทยาเขตบางเขน)🎊ภาควิชาภาษาต่างประเทศเปิดรับคำร้องขอ...
10/07/2020

📣 ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้......มาทางนี้จ้า 📣 (สำหรับนิสิตวิทยาเขตบางเขน)

🎊ภาควิชาภาษาต่างประเทศเปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษล่าช้า (ออนไลน์) 🎊 สำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 63

✳️✳️✳️ คำแนะนำ ✳️✳️✳️
1) แบบฟอร์มนี้สำหรับนิสิตภาคปกติ ที่มีความจำเป็นจะต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น
2) สำหรับนิสิตภาคพิเศษ กรุณาติดต่อโครงการต้นสังกัด เพื่อทำเรื่องขอเรียนร่วมกับหมู่ที่ต้องการจะลงทะเบียน

📌
ป.ล. 1
คำร้องนี้สำหรับนิสิตภาคปกติที่ลงทะเบียนในระบบ My KU ระหว่างวันที่ 7-19 ก.ค.ไม่ได้ และมีความจำเป็นต้องเรียนเท่านั้นนะคะ 🙏 ☺️

📌
ป.ล. 2
ในระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค.ระบบ My KU จะเปิดให้นิสิตสามารถ ADD/DROP ออนไลน์ได้อย่างอิสระ(ไม่จำกัดชั้นปี) หากที่นั่งในหมู่เรียนยังว่างอยู่ นิสิตจะสามารถลงทะเบียนในระบบและเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องรอยื่นคำร้องนี้ค่ะ...อย่าลืมเข้าระบบไปเช็คที่นั่งว่างในแต่ละหมู่เรียนในช่วงนี้นะคะ ✌️😉

📌
ป.ล. 3
หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทาง 💻inbox นี้ หรือทาง ☎📱ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่ะ 👌😄

นิสิตปี​ 1 คณะมนุษยศาสตร์​ ติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่พี่ปลา​ (งานพัฒนานิสิต​ ชั้น​ 1 ตึก​ มน.​4) ค่ะ
10/07/2020

นิสิตปี​ 1 คณะมนุษยศาสตร์​ ติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่พี่ปลา​ (งานพัฒนานิสิต​ ชั้น​ 1 ตึก​ มน.​4) ค่ะ

Course Syllabus ภาคต้น 2563
09/07/2020

Course Syllabus ภาคต้น 2563

ประมวลภาพ: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม...
09/07/2020

ประมวลภาพ: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ประมวลภาพ: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/07/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ด่วน!!! เปลี่ยนแปลงวันเวลาลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบแล้วไม่พบปัญหาไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ

08/07/2020
พรุ่งนี้ช่วงเช้า​ พบกันกับ​ Human​ touch​​​ งานปฐมนิเทศ​นิสิต​ใหม่คณะมนุ​ษยศาสตร์​ค่ะ​ แสกน​ QR code ลงทะเบียนกันเลยนะคะ
07/07/2020

พรุ่งนี้ช่วงเช้า​ พบกันกับ​ Human​ touch​​​ งานปฐมนิเทศ​นิสิต​ใหม่คณะมนุ​ษยศาสตร์​ค่ะ​ แสกน​ QR code ลงทะเบียนกันเลยนะคะ

🎉Wow Wow Wow ! 📔ต้อนรับเปิดเทอม ทาง KU BOOK CENTER จัดทำแบบสั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษประจำภาคเรียนที่ 1 ตามรายวิชาที...
03/07/2020

🎉Wow Wow Wow !
📔ต้อนรับเปิดเทอม ทาง KU BOOK CENTER จัดทำแบบสั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษประจำภาคเรียนที่ 1 ตามรายวิชาที่ทางคณาจารย์กำหนดในการสอน

>>>ช่องทางการสั่งซื้อ

🎉Wow Wow Wow !
📔ต้อนรับเปิดเทอม ทาง KU BOOK CENTER จัดทำแบบสั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษประจำภาคเรียนที่ 1 ตามรายวิชาที่ทางคณาจารย์กำหนดในการสอน

>>>ช่องทางการสั่งซื้อ

🔔📣📣ประชาสัมพันธ์ : งานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ถ่ายทอดสดผ่าน facebook Live วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นิ...
30/06/2020

🔔📣📣ประชาสัมพันธ์ : งานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ถ่ายทอดสดผ่าน facebook Live วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นิสิตใหม่ทุกคนอย่าลืมเข้ามารับชมกันนะคะ ^^

ขั้นตอนการดูประกาศรูปแบบการสอนแต่ละวิชา (สำหรับนิสิต) นิสิตสามารถเข้าดูได้ที่ : https://my.ku.th/loginวิชาที่เปิดให้ลงทะ...
30/06/2020

ขั้นตอนการดูประกาศรูปแบบการสอนแต่ละวิชา (สำหรับนิสิต)
นิสิตสามารถเข้าดูได้ที่ : https://my.ku.th/login

วิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน >> กรอกรหัสวิชาที่ต้องการค้นหา >> คลิกเพื่อดูประกาศ มีขั้นตอนดังภาพ

ขั้นตอนการดูประกาศรูปแบบการสอนแต่ละวิชา (สำหรับนิสิต)
นิสิตสามารถเข้าดูได้ที่ : https://my.ku.th/login

วิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน >> กรอกรหัสวิชาที่ต้องการค้นหา >> คลิกเพื่อดูประกาศ มีขั้นตอนดังภาพ

ประมวลภาพ: โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ "ปรับ Mindset ปลดล็อคความคิด พิชิตการเรียนออ...
29/06/2020

ประมวลภาพ: โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ "ปรับ Mindset ปลดล็อคความคิด พิชิตการเรียนออนไลน์" ขอขอบคุณวิทยากรโดย ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล เป็นอย่างยิ่งนะคะ ^^

ประมวลภาพ: โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ "ปรับ Mindset ปลดล็อคความคิด พิชิตการเรียนออนไลน์" ขอขอบคุณวิทยากรโดย ครูเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล เป็นอย่างยิ่งนะคะ ^^

🚨 สิ้นสุดการรอคอย 🚨📢  ประกาศ 📢 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มาละจ้าาาาาาา⁉️*️⃣*️⃣*️⃣คำแนะนำ *️⃣*️⃣*️⃣สำหรับนิส...
29/06/2020

🚨 สิ้นสุดการรอคอย 🚨

📢 ประกาศ 📢 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มาละจ้าาาาาาา⁉️

*️⃣*️⃣*️⃣คำแนะนำ *️⃣*️⃣*️⃣

สำหรับนิสิตที่มีข้อสงสัย

สามารถดูวิดีโอแนะนำวิธีการอ่านแผนผังข้อมูลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎥 ลิงค์คลิปวิดีโอ🎥
>> https://youtu.be/agZYxqTQ-bg

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-1...
23/06/2020

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ตาม Meeting ID และ Password ด้านล่างนะคะ แล้วเจอกันค่ะ

ประชาสัมพันธ์ : นิสิตใหม่ป.ตรีที่ไม่มีคะแนน O-NET และยังไม่รู้ว่าเทอมหน้าจะได้เรียน Eng อะไร ... รีบมาสอบวัดระดับด้วย OO...
23/06/2020

ประชาสัมพันธ์ : นิสิตใหม่ป.ตรีที่ไม่มีคะแนน O-NET และยังไม่รู้ว่าเทอมหน้าจะได้เรียน Eng อะไร ... รีบมาสอบวัดระดับด้วย OOPT (Oxford Placement Test) นะคะ

สอบจากที่บ้าน 25-26 มิ.ย.
สอบที่มก. 29-30 มิ.ย.

แต่ละรอบ รับสมัครจำนวนจำกัดนะคะ

ประชาสัมพันธ์: สำหรับนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
18/06/2020

ประชาสัมพันธ์: สำหรับนิสิตเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2

ที่อยู่

50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025795566 ต่อ 1302, 1321

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Foreign Languages Kasetsart Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ] เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฟรี! สามารถเริ่มเรียนคอร์ส Basic ได้แล้ววันนี้ ติดตามที่ Facebook group UiPath Tutorial for Beginners by INET MS สมัครที่ https://bit.ly/2R6qXDG . ติดตามคอร์สเรียน Advance ได้ที่ UiPath Tutorial for Intermediate Advanced by INET MS สมัครที่ bit.ly/3boyCoq . ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิญญา ศรีบุญโรจน์ โทร : 063 197 2214 อีเมล : [email protected] #ManagedServices #INETMS #UiPath #อบรมฟรี #สัมมนาฟรี #Training #RPA #Digital #Innovation #Automation #RoboticProcessAutomation #Software #ทำอุตสาหกรรมให้เป็นเรื่องสนุก #ITTrends2020 #TechTrends #Technology #DigitalTrends #RPATrends #DigitalTransformation #DigitalDisruption #AutomationFirst #AI
สวัสดีค่ะ หนูพึ่งทำเรื่องยื่นคะแนน KU-EPT เนื่องจากต้องการลงทะเบียนเรียนวิชา English 4 แต่ตอนนี้ยังดำเนินการไม่เสร็จ - หนูจะสามารถลงทะเบียนในภาคปลายปีการศึกษา 2562 นี้ได้ไหมคะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงได้ - ต้องไปติดต่อที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศใช่ไหมคะ - สามารถไปช่วงก่อนเปิดเทอมนี้ได้มั้ยคะ หรือต้องรอเปิดเทอมก่อนคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ณภัทร
รบกวนสอบถามค่ะ โครงการbrush-up ประกาศผลแล้วหรือยังคะ พอดีเห็นในโพสต์บอกว่าจะประกาศวันที่2 ธันวาค่ะ
เหลือเพียงเเค่ 30 คนเท่านั้น รีบๆสมัครกันเข้ามาได้เลย วิ่ง Humanities KU RUN 2019 สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/azhjYyugH2FYRnFh7 แจ้งสลิปที่ Line Official "Humanities KU Run" Line id: @289rdoip หรือคลิกลิงค์ http://nav.cx/hcvCWgP #HumanitiesKUrun #Humanities #Kasetsart #มนุษยศาสตร์ #เกษตรศาสตร์ #ชวนกันวิ่ง #วิ่งไปด้วยกัน #วิ่ง #ก้าว ที่มา https://www.facebook.com/115976556455736/posts/138601424193249?sfns=mo
เหลือเพียงเเค่ 30 คนเท่านั้น รีบๆสมัครกันเข้ามาได้เลย วิ่ง Humanities KU RUN 2019 สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/azhjYyugH2FYRnFh7 แจ้งสลิปที่ Line Official "Humanities KU Run" Line id: @289rdoip หรือคลิกลิงค์ http://nav.cx/hcvCWgP #HumanitiesKUrun #Humanities #Kasetsart #มนุษยศาสตร์ #เกษตรศาสตร์ #ชวนกันวิ่ง #วิ่งไปด้วยกัน #วิ่ง #ก้าว ที่มา https://www.facebook.com/115976556455736/posts/138601424193249?sfns=mo
สวัสดีครับ เรื่องขอแอด-ดรอป รอบสองเริ่มพิจารณา และประกาศวันไหนหรอครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามีคอร์ส syllabus แบบ update ของ วิชา 01355202 ไหมคะ ถ้ามีสามารถดูได้ที่ไหนคะ
สวัสดีครับ หลานของกระผมสนใจศึกษาต่อกับทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ หลานจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ย 3++ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ Y.13 ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนตั้งแต่ Y.12 ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หลานจะจบ Y.13 สิ้นเดือนพฤศจิกายน ไม่มีไอเอล โทเฟล สามารถใช้NZQAได้ไหมครับ ถ้าได้ เกณฑ์คือเท่าไหร่ครับ มีคะแนนจากเลเวล 2 3 4 5แล้วครับ 😀