Department of Foreign Languages Kasetsart University

Department of Foreign Languages Kasetsart University ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดด...
13/05/2021

ประชาสัมพันธ์: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

12/05/2021

ครั้งนี้เรามาพบกับ ผศ.ดร. จิรพร ธนะรัชติการนนท์ อาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานเป็นอาจารย์มา 30 ปี นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ต้องผ่านอะไรมากมายและต้องทำอะไรบ้างเรามาดูกัน

#ForeignLangtheseries
#เล่าเรื่องเรียน
#ForeignlangKU

ประชาสัมพันธ์ : ขยายการรับสมัครทุนอุดหนุนการทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
11/05/2021

ประชาสัมพันธ์ : ขยายการรับสมัครทุนอุดหนุนการทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ : ขยายการรับสมัครทุนอุดหนุนการทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

06/05/2021

วันนี้น้อง มฆวัน ทองเสงี่ยม (ไผ่) อดีตนายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนจนถึงปัจจุบันจะต้องเจอกับอะไรบ้าง และกิจกรรมต่างๆที่ควบคู่ไปกับการเรียน ผ่านรายการ ForeignLangtheseries

#ForeignLangtheseries
#เล่าเรื่องเรียน
#ForeignlangKU

📢📢 ประกาศเพิ่มเติมจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน64 ✌🏻😀
01/05/2021

📢📢 ประกาศเพิ่มเติมจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน64 ✌🏻😀

29/04/2021

ForeignLang the series ขอเชิญทุกท่านมาพบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะมาเล่าเรื่องราว 19 ปีกับการทำงานที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาดูกันว่าท่านต้องผ่านบททดสอบอะไรมาบ้างและความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นได้ให้อะไรกับเราบ้าง

#ForeignLangtheseries
#เล่าเรื่องเรียน
#ForeignlangKU

📣ภาควิชาภาษาต่างประเทศไม่เปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับภาคฤดูร้อน 2564  🛎 ทั้งนี้หากนิสิตมีความจำเป็นต้องลงท...
27/04/2021

📣ภาควิชาภาษาต่างประเทศไม่เปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับภาคฤดูร้อน 2564 🛎 ทั้งนี้หากนิสิตมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า 👉👉👉โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด👇👇👇
✳ ✳คำแนะนำ ✳✳
1⃣ นิสิตลงทะเบียนเรียนล่าช้า เนื่องจากชำระเงินล่าช้า/ลงทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
📌 นิสิตลงทะเบียนผ่านระบบ MY KU ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 64
โดย อ.ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินิสิตเข้าหมู่เรียน
2⃣ นิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 1 รายวิชา
📌 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 1 ผ่านระบบ My KU ระหว่างวันที่ 27 – 30 เม.ย. 64
📌 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 2 ในระบบ My KU ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 64 และรออนุมัติจากผู้สอน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อ อ.ผู้สอนได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ประกาศไว้บนระบบ My KU ของหมู่เรียนนั้นๆเพื่อแสดงความจำเป็นในการลงทะเบียนภาษาอังกฤษตัวที่2 ด้วยตนเอง ✌️😀

📣ภาควิชาภาษาต่างประเทศไม่เปิดรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับภาคฤดูร้อน 2564 🛎 ทั้งนี้หากนิสิตมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า 👉👉👉โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด👇👇👇
✳ ✳คำแนะนำ ✳✳
1⃣ นิสิตลงทะเบียนเรียนล่าช้า เนื่องจากชำระเงินล่าช้า/ลงทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
📌 นิสิตลงทะเบียนผ่านระบบ MY KU ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 64
โดย อ.ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินิสิตเข้าหมู่เรียน
2⃣ นิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 1 รายวิชา
📌 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 1 ผ่านระบบ My KU ระหว่างวันที่ 27 – 30 เม.ย. 64
📌 นิสิตลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 2 ในระบบ My KU ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 64 และรออนุมัติจากผู้สอน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อ อ.ผู้สอนได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ประกาศไว้บนระบบ My KU ของหมู่เรียนนั้นๆเพื่อแสดงความจำเป็นในการลงทะเบียนภาษาอังกฤษตัวที่2 ด้วยตนเอง ✌️😀

27/04/2021
ForeignLang the series : EP01

ForeignLang the series [ EP01 ] | น้องธนัท มั่นธนาสารชัย(โอ๊ต) นิสิตชั้นปีที่ 4 จะมาแชร์ประสบการณ์ 4 ปีเต็ม กับการเรียนที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งการเรียน กิจกรรมต่างๆ ผ่านรายการ

#ForeignLangtheseries
#เล่าเรื่องเรียน
#ForeignlangKU

07/04/2021

📣📣📣สำหรับงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 36 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. น้องๆจะได้ร่วมเปิดประสบการณ์กับรุ่นพี่มนุษยศาสต์ของเรา ได้แก่ พี่เดียร์น่า นักแสดงนำจากช่อง 3 นอกจากนี้ ยังมี พี่คิตตี้ และพี่กันต์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะ

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 36 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษ...
07/04/2021

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 36 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมได้เลยนะคะ ^^

สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถรับชมงานปัจฉิมออนไลน์แบบ new normal ได้ที่เฟสบุ๊คภาควิชาภาษาต่างประเทศนะคะ ^^

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 36 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมได้เลยนะคะ ^^

สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถรับชมงานปัจฉิมออนไลน์แบบ new normal ได้ที่เฟสบุ๊คภาควิชาภาษาต่างประเทศนะคะ ^^

📢 📢  สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้จบการศึกษาทางได้ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เชิญมาทางนี้เลย 🔴  ภาควิชาภา...
25/03/2021

📢 📢 สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้จบการศึกษาทางได้ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เชิญมาทางนี้เลย

🔴 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ท่านเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สอนภาษาอังกฤษ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน รุ่นที่ 2️⃣ ใบรับรองจะแสดงสมรรถนะภาษาอังกฤษ และสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษของท่านค่ะ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >> https://qrgo.page.link/a8kXf

📣  ข่าวประชาสัมพันธ์  📣 ภาควิชาภาษาต่างประทศ ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤ...
24/03/2021

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣
ภาควิชาภาษาต่างประทศ ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

🔴 สามารถ Scan QR CODE 📲 เพื่อดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์เลยนะคะ ^^

หรือคลิ๊กได้ที่ลิงค์นี้เลย >>> https://drive.google.com/file/d/17Yp63FFW-T4FoqVi8Y3RqyO3pXWc7Q8l/view

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> https://drive.google.com/file/d/1IPqGsPDWU3v8GqCudoEb1M019EAS3Ykb/view

[ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ]
✉️ Email : [email protected] (คุณอ๊อฟ)

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣
ภาควิชาภาษาต่างประทศ ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

🔴 สามารถ Scan QR CODE 📲 เพื่อดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์เลยนะคะ ^^

หรือคลิ๊กได้ที่ลิงค์นี้เลย >>> https://drive.google.com/file/d/17Yp63FFW-T4FoqVi8Y3RqyO3pXWc7Q8l/view

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> https://drive.google.com/file/d/1IPqGsPDWU3v8GqCudoEb1M019EAS3Ykb/view

[ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ]
✉️ Email : [email protected] (คุณอ๊อฟ)

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ป...
18/03/2021

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปี 2 ปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR CODE นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานหรือภาควิชาฯของน้องๆได้เลยนะคะ (ปล. หน่วยงานหรือภาควิชาฯใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ คุณนิธิพัฒน์ เรืองเดช Email: [email protected] ได้เลยค่ะ ^^)

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปี 2 ปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR CODE นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานหรือภาควิชาฯของน้องๆได้เลยนะคะ (ปล. หน่วยงานหรือภาควิชาฯใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ คุณนิธิพัฒน์ เรืองเดช Email: [email protected] ได้เลยค่ะ ^^)

ประมวลภาพ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน KU English Infographic and Presentation Contest 2021 ในว...
10/03/2021

ประมวลภาพ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน KU English Infographic and Presentation Contest 2021 ในวันที่ 10 มีนาคม 2464 โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ เป็นประธานในการมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะอีกครั้งค่ะ 🥳🥳🥳

ประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมภาษากับศูนย์ภาษาใบสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาทักษะนิสิตทางด้...
09/03/2021
ใบสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาทักษะนิสิตทางด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563" คณะมนุษยศาสต

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมภาษากับศูนย์ภาษา

ใบสมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาทักษะนิสิตทางด้านภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2563" คณะมนุษยศาสตร์ (65 ทุน)
เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 5 กับ KU Lang
เรียนวันที่ 26 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564 (รวม 30 ชั่วโมง)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2564
*** เฉพาะนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เท่านั้น ***

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf8V7_7wHa1k8qQ-Se8VxnuEPQknb7k030aad62Wr-l2g7kA/viewform

เรียนภาษาออนไลน์รุ่นที่ 5 กับ KU Lang เรียนวันที่ 26 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564 (รวม 30 ชั่วโมง) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันท...

ประกาศผลการแข่งขัน: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอประกาศผลการแข่งขันงาน KU English Infographic and Presentation Contest 2021 แ...
25/02/2021

ประกาศผลการแข่งขัน: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ขอประกาศผลการแข่งขันงาน KU English Infographic and Presentation Contest 2021 และขอแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะด้วยนะคะ ^^

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ KU TCAS 64 มาแล้วจ้า🔔🔔🔔
24/02/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ KU TCAS 64 มาแล้วจ้า🔔🔔🔔

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ KU TCAS 64 มาแล้วจ้า🔔🔔🔔

📣📣📣วันพฤหัสนี้ 9 โมง เรามีนัดกันนะคะ ในงาน KU English Infographic and Presentation Contest 2021 Live on FB! 🔔🔔🔔
22/02/2021

📣📣📣วันพฤหัสนี้ 9 โมง เรามีนัดกันนะคะ

ในงาน KU English Infographic and Presentation Contest 2021

Live on FB! 🔔🔔🔔

📣📣📣วันพฤหัสนี้ 9 โมง เรามีนัดกันนะคะ

ในงาน KU English Infographic and Presentation Contest 2021

Live on FB! 🔔🔔🔔

16/02/2021

การเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (Add-Drop ติด W) ล่าช้า สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

** เพิ่มรายวิชาล่าช้า สามารถทำได้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564
** ถอนรายวิชา (Drop ติด W) ล่าช้า นิสิตสามารถดำเนินการผ่านระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -19 มีนาคม 2564
** การเพิ่ม-ถอนรายวิชาจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออาจารย์ประจำวิชาต้องเข้าดำเนินการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบในระบบ ตามรายละเอียดดังภาพ และที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/25746

10/02/2021

เพิ่มเติมการลงทะเบียนนะคะ สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR CODE ได้เลยค่ะ 📣📣📣ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรฯ ปริญญาโท MA-EIC ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดงานแนะนำหลักสูตรฯ (OPEN HOUSE 2021 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM) "หากนิสิตและผู้สนใจคนไหนที่กำลังมองหาที่เรียน ป.โท แล้วไม่รู้จะเรียนที่ไหน เข้ามาฟังสิ เราจะแนะนำให้" สามารถเข้ามารับฟังได้ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13.00-16.00 น. เพียงแค่แสกนคิวอาร์โค้ดก็เข้าร่วมฟังได้เลยนะคะ ^^👨‍🎓🧑‍🎓👩‍🎓

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนคณาจารย์ ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ “In-house Online Learning: I...
10/02/2021

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนคณาจารย์ ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ “In-house Online Learning: Ideas and Practices” มาร่วมแชร์ความคิดฝ่าวิกฤติออนไลน์ (KM ครั้งแรกที่ทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การสอนออนไลน์) วันพุธที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 13-14 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างนะคะ ^^

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนคณาจารย์ ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ “In-house Online Learning: Ideas and Practices” มาร่วมแชร์ความคิดฝ่าวิกฤติออนไลน์ (KM ครั้งแรกที่ทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การสอนออนไลน์) วันพุธที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 13-14 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างนะคะ ^^

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนคณาจารย์ ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ สมัครทุนอุดหนุนการทำงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ...
10/02/2021

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนคณาจารย์ ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ สมัครทุนอุดหนุนการทำงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 “มีหัวข้อ อย่ามัวคิด สู้โควิด สมัครทุน” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564 อาจารย์ผู้สนใจสามารถส่งหัวข้อเสนอโครงร่างได้ที่ E-mail : [email protected]

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนคณาจารย์ ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ สมัครทุนอุดหนุนการทำงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 “มีหัวข้อ อย่ามัวคิด สู้โควิด สมัครทุน” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 เมษายน 2564 อาจารย์ผู้สนใจสามารถส่งหัวข้อเสนอโครงร่างได้ที่ E-mail : [email protected]

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรฯ ปริญญาโท MA-EIC ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดงานแนะนำหลักสูตรฯ (OPEN HOUS...
05/02/2021

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรฯ ปริญญาโท MA-EIC ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดงานแนะนำหลักสูตรฯ (OPEN HOUSE 2021 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM) "หากนิสิตและผู้สนใจคนไหนที่กำลังมองหาที่เรียน ป.โท แล้วไม่รู้จะเรียนที่ไหน เข้ามาฟังสิ เราจะแนะนำให้" สามารถเข้ามารับฟังได้ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13.00-16.00 น. เพียงแค่แสกนคิวอาร์โค้ดก็เข้าร่วมฟังได้เลยนะคะ ^^👨‍🎓🧑‍🎓👩‍🎓

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรฯ ปริญญาโท MA-EIC ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดงานแนะนำหลักสูตรฯ (OPEN HOUSE 2021 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM) "หากนิสิตและผู้สนใจคนไหนที่กำลังมองหาที่เรียน ป.โท แล้วไม่รู้จะเรียนที่ไหน เข้ามาฟังสิ เราจะแนะนำให้" สามารถเข้ามารับฟังได้ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13.00-16.00 น. เพียงแค่แสกนคิวอาร์โค้ดก็เข้าร่วมฟังได้เลยนะคะ ^^👨‍🎓🧑‍🎓👩‍🎓

🔔 น้อง ๆ ที่สนใจมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญอ่านตรงนี้ค่า🔘ตอนนี้น้องๆหลายคนคงกำลังสงสัยว่า 01355001 [AP Englis...
03/02/2021

🔔 น้อง ๆ ที่สนใจมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญอ่านตรงนี้ค่า

🔘ตอนนี้น้องๆหลายคนคงกำลังสงสัยว่า 01355001 [AP English 1] คืออะไร❔
▫️หลักสูตร AP English 1 สอนเกี่ยวกับอะไร❔
▫️ เรียนแล้วจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้❔
▫️ หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง❔

🔴 คำถามเหล่านี้จะได้รับคำตอบ ในงานถ่ายทอดสดปฐมนิเทศรายวิชา 01355001[AP English 1]
🗓 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 | 🕙 เวลา 10.00-10.30 น.

มี 2️⃣ ช่องทางในการรับชมถ่ายทอดสดได้ที่

1️⃣ Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95498502819
Meeting ID: 954 9850 2819

2️⃣ Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/ForeignlangKU

มาเรียน AP English 1 แล้วมาเป็นลูกเกษตรด้วยกันนะคะ ❤️

🔔 น้อง ๆ ที่สนใจมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญอ่านตรงนี้ค่า

🔘ตอนนี้น้องๆหลายคนคงกำลังสงสัยว่า 01355001 [AP English 1] คืออะไร❔
▫️หลักสูตร AP English 1 สอนเกี่ยวกับอะไร❔
▫️ เรียนแล้วจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้❔
▫️ หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง❔

🔴 คำถามเหล่านี้จะได้รับคำตอบ ในงานถ่ายทอดสดปฐมนิเทศรายวิชา 01355001[AP English 1]
🗓 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 | 🕙 เวลา 10.00-10.30 น.

มี 2️⃣ ช่องทางในการรับชมถ่ายทอดสดได้ที่

1️⃣ Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95498502819
Meeting ID: 954 9850 2819

2️⃣ Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/ForeignlangKU

มาเรียน AP English 1 แล้วมาเป็นลูกเกษตรด้วยกันนะคะ ❤️

📣📣 นิสิตที่ต้องการซิมอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสอบกลางภาคและการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา  2563 สามารถเข้าดูรายละเอีย...
23/01/2021

📣📣 นิสิตที่ต้องการซิมอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสอบกลางภาคและการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้ที่
https://registrar.ku.ac.th/sim-for-nisit-2021 ค่ะ

📣📣 นิสิตที่ต้องการซิมอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสอบกลางภาคและการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าดูรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้ที่
https://registrar.ku.ac.th/sim-for-nisit-2021 ค่ะ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ​ และภาควิชาวรรณคดี  คณะม​นุษยศาสตร์​ มก. ขอแจ้งยกเลิกการแข่งขัน​การอ่านบทกวีภาษาอังกฤษ​ (KU​ Engli...
21/01/2021

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ​ และภาควิชาวรรณคดี คณะม​นุษยศาสตร์​ มก. ขอแจ้งยกเลิกการแข่งขัน​การอ่านบทกวีภาษาอังกฤษ​ (KU​ English Poetry Reading Contest) ค่ะ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ​ และภาควิชาวรรณคดี คณะม​นุษยศาสตร์​ มก. ขอแจ้งยกเลิกการแข่งขัน​การอ่านบทกวีภาษาอังกฤษ​ (KU​ English Poetry Reading Contest) ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ : ปรับรูปแบบการแข่งขัน KU English Infographic and Presentation Contest 2021 เป็น online และขยายวันสมัครถึง...
14/01/2021

ประชาสัมพันธ์ : ปรับรูปแบบการแข่งขัน KU English Infographic and Presentation Contest 2021 เป็น online และขยายวันสมัครถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564

หัวข้อคือ Making KU Greater แข่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน ให้นำเสนอไอเดียพัฒนามหาวิทยาลัย KU4.0 ภายใน 10 นาที

สมัครง่ายๆเพียงถ่ายคลิปภาษาอังกฤษความยาว 1-2 นาที แนะนำทีมและพูดถึงหัวข้อที่จะพัฒนา KU4.0 และสแกน qr code กรอกใบสมัครส่งคลิปใน google form

ทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่รอบสุดท้าย ให้ส่ง vdo presentation แทนการพรีเซ้นต์สด โดยใช้ infographic ที่ออกแบบเองเป็นสื่อประกอบ

และจะมีการถ่ายทอดสดรอบตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน FB Live เพจภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านบทกวีภาษาอังกฤษในวัน...
13/01/2021

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านบทกวีภาษาอังกฤษในวันที่ 15​ ม.ค.​ 2564 นี้ค่ะ

📣 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและวิธีเข้าเรียนวิชา 01355501 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563📣🔔 สามารถคลิ๊กที่ link : https://tin...
06/01/2021
ช่องทางติดต่อผู้สอนและวิธีเข้าเรียนวิชา 01355501 ภาคปลาย 2563 (ภาคปกติ).pdf

📣 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและวิธีเข้าเรียนวิชา 01355501 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563📣

🔔 สามารถคลิ๊กที่ link : https://tinyurl.com/y5736654 ได้เลยนะคะ ^^

ช่องทางการซื้อหนังสือ Reading and Vocabulary Focus 3 (01355501 English Required by Graduate School) ศูนย์หนังสือ มหาวิทย...
06/01/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

ช่องทางการซื้อหนังสือ Reading and Vocabulary Focus 3 (01355501 English Required by Graduate School)

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📔 แบบสั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 📒
>>>ช่องทางการสั่งซื้อ

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

📢 ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคปลาย 63‼️สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ธันวาคม 2563 และประกาศ...
26/12/2020

📢 ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคปลาย 63‼️

สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 ธันวาคม 2563 และประกาศภาควิชาภาษาต่างประเทศ 26 ธันวาคม 2563 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตสอบถาม
📌1) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและ
📌2) การประเมินผลแต่ละรายวิชา
จากอาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนของนิสิต

📢  ประกาศจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ  📢 🔶 🔶 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนชั่วคราว ทุกรายวิชา 🔶 🔶ทั้งนี้❗❗❗ ขอให้นิสิตติดต่ออาจาร...
20/12/2020

📢 ประกาศจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ 📢
🔶 🔶 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนชั่วคราว ทุกรายวิชา 🔶 🔶

ทั้งนี้❗❗❗ ขอให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ ก่อนการเรียนการสอนในสัปดาห์หน้า (วันจันทร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563)

👇 👇 รายละเอียดตามประกาศ👇 👇

รวมข่าวประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
18/12/2020

รวมข่าวประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

ที่อยู่

50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025795566 ต่อ 1302, 1321

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Foreign Languages Kasetsart Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ] เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฟรี! สามารถเริ่มเรียนคอร์ส Basic ได้แล้ววันนี้ ติดตามที่ Facebook group UiPath Tutorial for Beginners by INET MS สมัครที่ https://bit.ly/2R6qXDG . ติดตามคอร์สเรียน Advance ได้ที่ UiPath Tutorial for Intermediate Advanced by INET MS สมัครที่ bit.ly/3boyCoq . ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิญญา ศรีบุญโรจน์ โทร : 063 197 2214 อีเมล : [email protected] #ManagedServices #INETMS #UiPath #อบรมฟรี #สัมมนาฟรี #Training #RPA #Digital #Innovation #Automation #RoboticProcessAutomation #Software #ทำอุตสาหกรรมให้เป็นเรื่องสนุก #ITTrends2020 #TechTrends #Technology #DigitalTrends #RPATrends #DigitalTransformation #DigitalDisruption #AutomationFirst #AI
สวัสดีค่ะ หนูพึ่งทำเรื่องยื่นคะแนน KU-EPT เนื่องจากต้องการลงทะเบียนเรียนวิชา English 4 แต่ตอนนี้ยังดำเนินการไม่เสร็จ - หนูจะสามารถลงทะเบียนในภาคปลายปีการศึกษา 2562 นี้ได้ไหมคะ เนื่องจากวันนี้เป็นวันลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงได้ - ต้องไปติดต่อที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศใช่ไหมคะ - สามารถไปช่วงก่อนเปิดเทอมนี้ได้มั้ยคะ หรือต้องรอเปิดเทอมก่อนคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ณภัทร
รบกวนสอบถามค่ะ โครงการbrush-up ประกาศผลแล้วหรือยังคะ พอดีเห็นในโพสต์บอกว่าจะประกาศวันที่2 ธันวาค่ะ
เหลือเพียงเเค่ 30 คนเท่านั้น รีบๆสมัครกันเข้ามาได้เลย วิ่ง Humanities KU RUN 2019 สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/azhjYyugH2FYRnFh7 แจ้งสลิปที่ Line Official "Humanities KU Run" Line id: @289rdoip หรือคลิกลิงค์ http://nav.cx/hcvCWgP #HumanitiesKUrun #Humanities #Kasetsart #มนุษยศาสตร์ #เกษตรศาสตร์ #ชวนกันวิ่ง #วิ่งไปด้วยกัน #วิ่ง #ก้าว ที่มา https://www.facebook.com/115976556455736/posts/138601424193249?sfns=mo
เหลือเพียงเเค่ 30 คนเท่านั้น รีบๆสมัครกันเข้ามาได้เลย วิ่ง Humanities KU RUN 2019 สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/azhjYyugH2FYRnFh7 แจ้งสลิปที่ Line Official "Humanities KU Run" Line id: @289rdoip หรือคลิกลิงค์ http://nav.cx/hcvCWgP #HumanitiesKUrun #Humanities #Kasetsart #มนุษยศาสตร์ #เกษตรศาสตร์ #ชวนกันวิ่ง #วิ่งไปด้วยกัน #วิ่ง #ก้าว ที่มา https://www.facebook.com/115976556455736/posts/138601424193249?sfns=mo
สวัสดีครับ เรื่องขอแอด-ดรอป รอบสองเริ่มพิจารณา และประกาศวันไหนหรอครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามีคอร์ส syllabus แบบ update ของ วิชา 01355202 ไหมคะ ถ้ามีสามารถดูได้ที่ไหนคะ
สวัสดีครับ หลานของกระผมสนใจศึกษาต่อกับทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ หลานจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เกรดเฉลี่ย 3++ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ Y.13 ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนตั้งแต่ Y.12 ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หลานจะจบ Y.13 สิ้นเดือนพฤศจิกายน ไม่มีไอเอล โทเฟล สามารถใช้NZQAได้ไหมครับ ถ้าได้ เกณฑ์คือเท่าไหร่ครับ มีคะแนนจากเลเวล 2 3 4 5แล้วครับ 😀