สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWUCC promotes the use of ICT services and resources to support academic, administrative, and operational functions of Srinakharinwirot University.

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย - พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย และการเรียนการสอน - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย - พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่: - วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย - บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - บริการวิชาการ - สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ

เปิดเหมือนปกติ

29/12/2020
27th Anniversary

29 ธันวาคม 2563 ครบรอบ 27 ปี สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Merry Christmas & Happy New Year! 2021
25/12/2020

Merry Christmas & Happy New Year! 2021

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อทางเราจะได้นำผลสำรวจไปพัฒนา...
24/12/2020
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อทางเราจะได้นำผลสำรวจไปพัฒนาและปรุงปรุงระบบในรอบถัดไป ท่านสามารถทำแบบประเมินได้ที่
👉🏻https://forms.gle/HdFE6hB44uNPnMWX6

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบสา...

ILC SWU
21/12/2020

ILC SWU

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2563
(วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว… หรือ SWU … ยกเว้น SWU12X และ SWU13X)
ให้นิสิต เข้าเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th
แล้ว Log in ด้วยรหัสบัวศรีของตนเอง
นิสิตจะพบกับรายวิชาและ section ที่ลงทะเบียนเรียน
🔴 เริ่ม Log in เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ธ.ค. 63***
(ควรเข้าระบบให้เรียบร้อยภายในวันที่ 3 ม.ค. 64 เท่านั้น)
🔴 🔴 หากมีปัญหาเกี่ยวกับรหัสบัวศรีหรือการเข้าสู่ระบบ
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

PRswu
20/12/2020

PRswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
(ฉบับที่ 13 )

คําไทย
28/11/2020

คําไทย

เมื่อไม่ถึง ๑ ชั่วโมงที่ผ่านมี มีแต่คนส่งข้อความมามากกว่า ๑๐ ข้อความ ถามเรื่อง การทับศัพท์คำว่า App ต้องทับศัพท์อย่างไร เพราะมีคนในแอป TikTok บอกว่า App ต้องทับศัพท์ว่า “แอพ” ไม่ใช่ “แอป” แถมยังบอกว่า คนที่ไม่รู้ให้ไปดูใน Google หรือถามอาจารย์เอา แล้วบอกว่า เขาเรียนจบแล้วเขาจึงรู้ว่าสะกดว่า แอพ พร้อมบอกว่า “...ขอบคุณนะคะที่สอน แต่จบครูมาค่ะ...”

แต่ถ้าเราดูไปหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติไว้

ตัว P ถ้าเป็น ตัวพยัญชนะต้น ใช้ พ พาน
เช่น parabola = พาราโบลา

ตัว P ตัวสะกดและตัวการันต์ ใช้ ป ปลา
เช่น capsule = แคปซูล

ดังนั้น App ตัว P เป็นตัวสะกดให้ใช้ ป ปลา เป็น แอป เหมือนคำว่า “Application” ที่ทับศัพท์ว่า “แอปพลิเคชัน”

แล้วมีคนถามอีกว่า APP มี P ๒ ตัว ทำไมไม่ทับศัพท์ว่า แอปป์ ในส่วนนี้ เรื่อง พยัญชนะซ้อน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซ้อนเป็นตัวสะกดสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าเป็นศัพท์ทั่วไปให้
ตัดออกตัวหนึ่ง เช่น football = ฟุตบอล แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้ทั้ง ๒ ตัว โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้ที่ตัวท้าย เช่น cell = เซลล์ หรือ James Watt = เจมส์วัตต์

ดังนั้น App ทับศัพท์ว่า แอป

ส่วนที่แย้งว่า ใน Google หรือใน iPhone สะกดว่า แอพ นะคะคุณพี่ ช้าก่อนจ้า ใน Google ไม่ใช่แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องนะจ๊ะ เพราะ Google จะแสดงคำที่คนส่วนมากพิมพ์ค้นมา ส่วนใน iPhone เขาตั้งใจสะกดแบบนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขา แต่ก็นั่นแหละ ไม่ใช่แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องเช่นกัน

16/11/2020
PRswu

PRswu

[ วีดิทัศน์แนะนำข้อมูลจุดจอดรถ จุดคัดกรอง และแนวปฏิบัติเบื้องต้น]
โปรดติดตามประกาศและข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ได้ที่
📍LINE Official Account. @SWUBOT
⭐️คลิ๊ก https://lin.ee/YVOaodY

และที่ http://commencement.swu.ac.th/

ILC SWU
16/11/2020

ILC SWU

เตรียมตัวให้พร้อม....

🗓 ตารางสอบปลายภาค 1/2563 🗓
รายวิชาศึกษาทั่วไป

สอบผ่านระบบออนไลน์ https://moodle.swu.ac.th*
* บางรายวิชา โปรดสอบถามช่องทางการสอบจากผู้สอน

ทบทวนบทเรียน 🤓 รักษาสุขภาพ 😷 ตรวจสอบรหัสบัวศรีไอดี 🤗
เตรียมอุปกรณ์ สัญญาณ Internet / wifi ให้พร้อม 🥳

ข้อปฏิบัติ 💻
* อาจารย์ผู้สอนจะส่ง คู่มือการสอบออนไลน์ ให้กับนิสิตทุกคน โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนการสอบ
** โปรดตรวจสอบ รหัสบัวศรีไอดี และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบทดสอบ หากพบปัญหาให้รีบติดต่อที่ [email protected]
*** ขอให้นิสิตเตรียมพร้อมในการสอบออนไลน์ก่อนเวลา
อย่างน้อย 15 นาที และหากพบการทุจริตในการสอบ
🚨 ปรับตกทุกกรณี 🚨

ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีกับการสอบ 🕊

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563สำนักคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงานฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผลใ...
16/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการ
ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงานฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

⭐️ยกเว้น สำนักงานผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร ตามปกติ⭐️

หากมีปัญหาและขอคำปรึกษาด้านไอซีที
ติดต่อได้ที่ email : [email protected]

สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (Web Hosting) เพ...
12/11/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (Web Hosting) เพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทำให้ Domain ของส่วนงานไม่สามารถเรียกหน้าเว็บไซต์และทำการปรับปรุงเว็บไซต์ในวันและเวลาดังกล่าวได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 👇

สำหรับผู้ใช้งาน GAFE ของมหาวิทยาลัย ยังสามารถใช้งานได้ฟรี พื้นที่ไม่จำกัดทุกบริการของกูเกิล สมัคร GAFE ได้ที่ https://ac...
12/11/2020
Google Photos เลิกให้พื้นที่ฟรีไม่จำกัด ลดเหลือ 15GB เริ่มนับเฉพาะรูปใหม่หลัง มิ.ย. 2021 | Blognone

สำหรับผู้ใช้งาน GAFE ของมหาวิทยาลัย ยังสามารถใช้งานได้ฟรี พื้นที่ไม่จำกัดทุกบริการของกูเกิล สมัคร GAFE ได้ที่ https://account.swu.ac.th

กูเกิลประกาศช็อควงการ (อีกรอบ) ว่า Google Photos จะเลิกให้พื้นที่สตอเรจฟรีแบบไม่จำกัดจำนวนแล้ว (สำหรับภาพแบบ high quality ท....

จากข่าวที่ Wongnai ทำข้อมูลลูกค้ารั่วไหลประมาณเกือบ 4 ล้าน Account วันนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ มศว ได้รับแจ้งจาก Have I Be...
05/11/2020

จากข่าวที่ Wongnai ทำข้อมูลลูกค้ารั่วไหลประมาณเกือบ 4 ล้าน Account วันนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ มศว ได้รับแจ้งจาก Have I Been Pwned (HIBP)
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลบัญชีการรั่วไหลที่มีความน่าเชื่อถือ ว่ามีบัญชีผู้ใช้งาน ที่ใช้ @g.swu.ac.th อยู่ 181 บัญชี

นิสิตและบุคลากร มศว ท่านใดที่ผูกอีเมล @g.swu.ac.th ไว้กับ Wongnai ให้รีบดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งที่ Wongnai และรหัสผ่านของ @g.swu.ac.th เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
โดยเข้าทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของ @g.swu.ac.th ได้ที่ SWU Account (https://account.swu.ac.th/)

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่า email ของท่านมีข้อมูลรั่วไหลหรือไม่ ได้ที่ https://haveibeenpwned.com

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SWUCC Helpdesk โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ หรือ [email protected]

แจ้งปัญหาระบบ SWU Moodle ข้ดข้องเนื่องจากระบบฐานข้อมูล SWU Moodle เกิดขัดข้อง ส่งผลให้ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยว...
05/11/2020

แจ้งปัญหาระบบ SWU Moodle ข้ดข้อง
เนื่องจากระบบฐานข้อมูล SWU Moodle เกิดขัดข้อง ส่งผลให้ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 12:00 น. ถึง วันที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 10:06 น.
(ข้อมูลในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเกิดการสูญหาย)

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ขอให้ส่วนงานตรวจสอบว่าได้จัดกิจกรรมผ่านระบบ SWU Moodle ในวันและเวลาดังกล่าวหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่า
อาจจะต้องดำเนินการทำกิจกรรมใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล โทร. 17977 และ คุณชัยวัฒน์ ช่างกลึง โทร. 15052
Email : [email protected]

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัครได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 18 พฤ...
03/11/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัครได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 63 นี้

https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=30949

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29/10/2020

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[ประกาศรับสมัครงาน]

ตำแหน่งงานว่างอัปเดต ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สำนักงานอธิการบดี (ส่วนพัฒนาความยั่งยืน)
- พนักงานบริการ 3 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
- เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยฯ 1 อัตรา

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
- อาจารย์ 1 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- อาจารย์ 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
- นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์
- อาจารย์ 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- อาจารย์ 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
- นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์
- อาจารย์ 2 อัตรา
- นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์
- อาจารย์ 4 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์
- อาจารย์ 2 อัตรา

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่ QR Code หรือที่
https://news.swu.ac.th/job.asp

#hrswu #ทีมมศว

💻สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชุม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 - 12 อ...
28/10/2020

💻สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชุม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 - 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564
👉สำหรับห้องประชุมทางไกล 1 (VC1) ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ยังเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม☎️ติดต่อได้ที่ นายสันติ สุขยานันท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ โทร. 15053

มาแล้ว👉รายงานประจำปี 2563 สำนักคอมพิวเตอร์💻สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ http://cc.swu.ac.th > เมนู เกี่...
21/10/2020

มาแล้ว👉รายงานประจำปี 2563 สำนักคอมพิวเตอร์💻สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ http://cc.swu.ac.th > เมนู เกี่ยวกับเรา > รายงานประจำปี หรือ https://bit.ly/31qq8uB หรือ QR Code ก็ได้นะ😄

02/10/2020

วิธีเปลี่ยน Microsoft Authenticator กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์หรือติดตั้งแอปใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=jTwtosQkn6I

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมอภิปรายหัวข้อ...
29/09/2020

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมอภิปรายหัวข้อ “Education Practices” vs “University”, Which One Has to Be Transformed and Why? หัวใจสำคัญของทุกปัญหา คือ เราตั้งคำถามของโจทย์นั้น ๆ ถูกต้องหรือไม่ ? ปัญหาใหญ่ในวันนี้คือ เรามีปัญหาและต้องแก้ที่ระบบการศึกษาไทย หรือที่มหาวิทยาลัยไทย????? ในงาน Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

28/09/2020
ความคิดเห็นของน้องๆนักศึกษาจบใหม่ต่องาน Job Expo Thailand 2020

ความคิดเห็นของน้องๆนักศึกษาจบใหม่ต่องาน Job Expo Thailand 2020
มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ ล้านงานเพื่อล้านคน โดยรวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่งทั่วประเทศรวมงานทุกสายอาชีพ จากภาครัฐ ภาคเอกชน งานนักศึกษาจบใหม่ งานพาร์ทไทม์ ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทและหน่วยงานที่เข้าร่วมการรับสมัครครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/ โดยจะระบุคูหาที่จัดในงานJob Expo Thailand 2020 รวมถึงตำแหน่งงานต่างๆ และจำนวนอัตราเงินเดือนที่เปิดรับสมัคร

https://www.youtube.com/watch?v=-PjHVxyVmTo

ข่าวการศึกษาดี ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลทุนการศึกษาทั่วโลก มอบโอกาสและข้อแนะนำในการเรียนต่อทั้งในแล.....

27/09/2020

เนื่องจาก เมื่อเวลา 9.00 น. สายไฟฟ้าแรงสูงมีปัญหาขัดข้องบริเวณ ซ.สุขุมวิท 23 หลังบริษัทแกรมมี่
การไฟฟ้านครหลวงทำการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการซ่อมแซม ส่งผลกระทบต่อระบบกระแสไฟฟ้าภายในมศว ประสานมิตร
ซึ๋งทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายดังนี้
1. ระบบ wifi ของ true และais
2.link ที่เชื่อมไปยังโพธิวิชาลัย โรงพยาบาลชลประทาน โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
3. อาคารต่างๆที่ไฟฟ้าดับ

ขณะนี้กระแสไฟฟ้าได้กลับมาเป็นปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

23/09/2020
ILC SWU

สำหรับนิสิตที่เตรียมตัวสอบผ่านระบบ SWU Moodle ครับ 😊

ใกล้จะสอบออนไลน์กลางภาคแล้วววว
แต่รู้หรือไม่? หากเกิดปัญหา
🚨 ระบบล่ม!!! 🚨
(502 Bad Gateway : การรองรับนิสิตเข้ามาพร้อมๆกัน ครั้งละเยอะๆ ไม่ไหว)
🛠 นิสิตสามารถแก้ปัญหาด้วย “ตัวเอง” ง่ายๆ
เพียงแค่ กดปุ่ม “refresh” แล้วรอสักพัก
ก็สามารถกลับสู่หน้าจอปกติได้แล้วววววว
สอบออนไลน์ ต้องใจเย็นๆ 😎
เตรียมอุปกรณ์ สัญญาณ internet 🥳
และสุขภาพกายใจให้พร้อม 🤩
ขอให้โชคดีกับการสอบบบบบบบบ 😘😘😘

.......สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้..........

ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านที่ใช้ระบบ SWU Moodle จัดการสอบออนไลน์ โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งการจัดสอบออนไลน์ ที่ก่อนมีการจัดสอ...
21/09/2020

ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านที่ใช้ระบบ SWU Moodle จัดการสอบออนไลน์ โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งการจัดสอบออนไลน์ ที่ก่อนมีการจัดสอบออนไลน์

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการทำงานของระบบ ตามวันที่ได้แจ้งไว้ และช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล หากมีการจัดสอบในช่วงวันและเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อการวางแผน และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

กรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU6lXzPvQEKP2y21-ZDQLtisMFwVNpzXnIIFZPAFs7ax4jcw/viewform

20/09/2020

เรียน ผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย มศว องครักษ์

อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัทTrueMove H ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ยังมีปัญหาใช้งานไม่เสถียร สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประสานงานให้ทางบริษัท TrueMove H เข้ามาแก้ไข บริษัทบริษัท TrueMove H แจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขในวัน 24 ก.ย. 2563 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านกา...
16/09/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ SFHEA - Senior Fellow of the Higher Education Academy

ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของของสหราชอาณาจักร หรือ UK Professional Standards Framework (PSF) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

10/09/2020
การ Sign in เข้าใช้งาน SWU Office 365 แบบ Multi Factor Authentication (MFA)

3 ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Microsoft 365 สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว

1. สมัครใช้งานที่ https://account.swu.ac.th/
2. ติดตั้ง Microsoft Authenticator บนมือถือ (https://youtu.be/HqGqendJ5Es)
3. ลงชื่อเข้าใช้งานที่ https://www.office.com/ (https://youtu.be/RcjDbXsTenI)

การ Sign in เข้าใช้งาน SWU Office 365 แบบ Multi Factor Authentication (MFA)

ระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย มศว (SWU Phtos) สำหรับรวบรวมรูปภาพ รูปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิยาลัย พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ และส่วน...
03/09/2020

ระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย มศว (SWU Phtos) สำหรับรวบรวมรูปภาพ รูปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิยาลัย พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ และส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

[SWU Photos]

สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย สำหรับรวบรวมภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลและการศึกษา

โดยสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้แล้ววันนี้ ที่ https://photos.swu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...
03/09/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดบริการ
ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
เพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี พ.ศ.2563 (ตาม มติ ครม.)

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29/08/2020

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[ประกาศรับสมัครงาน]

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งงานว่างอัปเดต 28 สิงหาคม 2563

สำนักงานอธิการบดี (ส่วนพัฒนาความยั่งยืน)
- วิศวกรวิชาชีพ 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์
- อาจารย์ 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

คณะพลศึกษา
- อาจารย์ 1 อัตรา
- ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
- อาจารย์ 2 อัตรา

บัณฑิตวิทยาลัย
- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์
- นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์
- อาจารย์ 2 อัตรา
- นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- พนักงานบริการ 1 อัตรา

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
- อาจารย์ 1 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์
- อาจารย์ 4 อัตรา

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
- พยาบาล 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- อาจารย์ 1 อัตรา
- นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
- อาจารย์ 3 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์
- อาจารย์ 2 อัตรา

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่
https://news.swu.ac.th/job.asp

#hrswu #ทีมมศว

กรณีไม่สามารถอัพโหลดวิดีโอจาก Microsoft Teams ขึ้น Streams อัตโนมัติได้ โดยระบบแจ้งว่า "Recording failed to upload to St...
28/08/2020

กรณีไม่สามารถอัพโหลดวิดีโอจาก Microsoft Teams ขึ้น Streams อัตโนมัติได้ โดยระบบแจ้งว่า "Recording failed to upload to Streams" ไฟล์วิดีโอนั้นจะถูกลบภายใน 20 วัน

เราสามารถอัพโหลดวิดีโอจาก Microsoft Teams ขึ้น Streams ได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีทำดังนี้

1. เลือก Download วิดีโอที่ต้องการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
2. เข้า Microsoft Streams ได้ที่ https://www.office.com หรือ https://web.microsoftstream.com
3. เลือก Create > Upload video
4. ระหว่างรอระบบอัพโหลดวิดีโอ สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้ Details คือตั้งชื่อวิดีโอ และ Permissions คือกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงวิดีโอนี้

ในส่วนของ Permissions
- Allow everyone... ถ้าเลือกหมายถึง ทุกคนใน มศว สามารถดูวิดีโอนี้ได้
- Share with เลือกประเภทการแชร์
People หมายถึง เลือกบุคคลที่ต้องการแชร์วิดีโอ
My Groups หมายถึงเลือก Teams ที่ต้องการแชร์วิดีโอ

นอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดวิดีโอเก็บไว้ที่อื่น ๆ เช่น OneDrive
https://aka.ms/OneDriveuploadfilesandfolders

25/08/2020

เรียน ผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย มศว องครักษ์

จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ มศว องครักษ์
เมื่อเวลา 11.15 น. ส่งผลกระทบกับสัญญานเครือข่ายไร้สาย eduroam และ [email protected] บางส่วนที่กระจายสัญญานด้วยอุปกรณ์ของบริษัท true เบื้องต้นสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการประสานงานและติดตามให้บริษัทเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ ...
25/08/2020

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี เมื่อวันที 25 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 21 ส...
25/08/2020

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โถงคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1

สัญญาว่า ...จะไม่หยุดให้บริการ GAFE ยังคงให้บริการตามปกตินะครับ สามารถลงทะเบียนใช้งาน GAFE พร้อมบริการต่าง ๆ ของกูเกิลมา...
18/08/2020

สัญญาว่า ...จะไม่หยุดให้บริการ GAFE ยังคงให้บริการตามปกตินะครับ สามารถลงทะเบียนใช้งาน GAFE พร้อมบริการต่าง ๆ ของกูเกิลมากมายได้ที่ https://account.swu.ac.th/ สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ปัจจุบันของ มศว เท่านั้น

13/08/2020
การ Sign in เข้าใช้งาน SWU Office 365 แบบ Multi Factor Authentication (MFA)

หลังจากที่ได้ติดตั้ง Microsoft Authenticator เรียบร้อยแล้ว วิดีโอนี้จะมาสาธิตการ Sign in เข้าใช้งาน Microsoft 365 หรือ Office 365 ของทางมหาวิทยาลัยกันครับ

https://www.youtube.com/watch?v=RcjDbXsTenI

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Microsoft 365
1. สมัครได้ที่ https://account.swu.ac.th/
2. ติดตั้ง Microsoft Authenticator บนมือถือ
3. ลงชื่อเข้าใช้งานที่ https://www.office.com/

ที่อยู่

Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
รบกวนทางสำนักคอมพิวเตอร์ มศว ช่วยมาแก้ไขคุณภาพสัญญาณ wi-fi ทุกหอพักด้วยนะครับ ทำงานส่งงานไม่ได้เลยยิ่งกลางคืนเชื่อมยังไม่ได้เลย ผมหวังว่าเปิดเทอมหน้าคงจะมีอะไรๆดีขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ